...

Nieuwsbrief20190101

.. Januari 2019 Symposium voor de laatste keer !? 2018, een rampjaar voor aandelen Performance aandelen Amsterdam 2018 Lessen uit de financiële crisis Winst nemen Het wordt niks met de AEX Gemiddeld zijn de beleggingsexperts erg voorzichtig voor 2019 De beleggingswens voor 2019 Hoog Dividend, de basis in mindere tijden HCC Beleggen bestuur zoekt nieuwe leden .. Zet vast in in uw Agenda:  23 maart 2019,  72ste HCC Beleggen symposium in De Bilt Symposium voor de laatste keer !? Bron:  Frans Schreiber, Voorzitter HCC Beleggen Frans  Schreiber RBA Voorzitter HCC Beleggen, Hij is sinds 1992 lid van HCC beleggen en een fanatieke belegger met behulp van de computer. Frans is specialist in het ontwerpen en traden van automatische handelssystemen sinds 1992. Opleiding: Faculteit Diergeneeskunde, aan de Universiteit Utrecht. Register Beleggings Analist, opleiding VU. Seminars TradeStation, Kaufman, Larry Williams, Schwager, Rafke. Lid van de Nevada Club, New York. Beste leden, namens het bestuur van onze interessegroep wil ik u een heel voorspoedig en vooral gezond 2019 toewensen! Het afgelopen jaar was enerverend jaar, niet alleen omdat de beurskoersen de weg naar beneden insloegen en Trump niet langer de beurs omhoog kon twitteren, maar vooral omdat onze vrijwilligers de afgelopen keer een formidabel symposium hebben georganiseerd! De opkomst was op recordhoogte en het rapportcijfer van de bezoekers was een zeer ruime voldoende. De organisatie had de inrichting veranderd en dat gaf een veel betere sfeer en bedrijvigheid. Daarnaast waren er meer standhouders dan voorheen en waren ook de sprekers van een uitzonderlijk hoog niveau. Chapeau aan Robert, Cees, Leo, Fred, Jan Anco, Joop en Jos! Er is versterking gekomen voor de organisatie van deze dag doordat Cees en Fred een helpende hand boden, waardoor Jos meer op de achtergrond kon fungeren en een stapje terug kan doen in de toekomst. Daarnaast is Ben gestart als webmaster waardoor Leo het iets rustiger aan kan doen. Dat gezegd hebbende, toch is er een grote kans dat het komende 72ste symposium het laatste wordt. Het bestuur loopt op haar laatste benen. Joop, onze penningmeester, wil zich per april terugtrekken en zijn functie neerleggen. Er heeft zich nog niemand gemeld om hem op te volgen. Daarnaast is de functie van  secretaris al meer dan een jaar vacant. En ook ik moet mijn functie neerleggen omdat ik voor mijn werk veelvuldig in buitenland ben en dat laat zich niet langer combineren met het werk ten behoeve van HCC beleggen. Kortom, per maart zit de HCC groep beleggen ZONDER dagelijks bestuur en dat houdt in dat alle activiteiten zullen worden gestopt. Dat zou erg jammer zijn, want met name het symposium is altijd een hoogtepunt van het jaar voor veel leden. Daarom, zijn er nog leden, die onze groep een warm hart toedragen en - voor een tijdje - willen plaatsnemen in het bestuur? We doen een dringend beroep op u! Met vriendelijke groet, Frans Schreiber voorzitter HCC groep beleggen 06 200 13 744 RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_cced6bf1"); Hcc Beleggen interessegroep CoSA CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_e9030a56");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_77cbf6be", true); U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.   2018, een rampjaar voor aandelen Bron:  Ronald Kok, Analist Ronald Kok (RBA)  Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement. Het jaar 2018 gaat te boeken als een jaar van winstnemingen na jaren van vrij forse koersstijgingen. Het gemiddelde mondiale aandeel koerst dit jaar ruim 8,8 procent lager exclusief het eventueel ontvangen dividend. De Griekse hoofdaandelen waren dit jaar de grootste verliezers in Europa. Het gemiddelde aandeel in Athene verloor ruim 28 procent. Andere grote verliezers waren de beurzen van Warschau, Parijs, Italië en Finland. De Russische aandelen waren dit jaar met een verlies van 4,1 procent relatief gezien de besten. Ajax aan kop in NL Het gemiddelde Nederlandse aandeel verloor in 2018 ruim 10,6 procent hetgeen net iets slechter is dan het gemiddelde. Grote verliezen waren er voor onder andere Beter Bed, BE Semiconductor (na jaren van extreme koerswinsten), Wessanen, PostNL en Kendrion. Bij de winnaars op het Damrak zien we Ajax (vooral door de transfers en de successen in Europa), Basic-Fit, Ahold Delhaize en Wolters Kluwer. Geen extreme uitslagen in de VS In New York zagen we bij de blue chips niet veel grote negatieve uitschieters met uitzondering van General Electric dat ruim 59 procent verloor. Andere blue chips met grote verliezen waren onder andere Kraft Heinz, Philip Morris International en Goldman Sachs. Bij de winnaars zien we de relatief defensievere aandelen zoals Merck KGaA & Co., Microsoft, Pfizer en Nike. De Amerikaanse techaandelen verloren circa 7 procent. Grote verliezen waren er voor Applied Materials, BlackBerry en Celgene. Opvallend is dat de winnaars ook hier weinig extremen bevatten. De grootste winnaars zijn Adobe, Netflix en Amazon zij het met relatief beperkte winsten van circa 22 procent dit jaar. Echter op langere termijn waren de Amerikaanse techaandelen extreem lucratief met bijna een vervijfvoudiging sinds 2008 (toen de beurzen hard in elkaar klapten). Zelfs internetaandelen omlaag Het is natuurlijk geen verrassing dat bijna alle sectoren op stevige verliezen staan in 2018. De offshore aandelen waren met een verlies van ruim 30 procent de slechtste sector in 2018. Andere slechte sectoren waren de automobielsector, de telecomsector en de metaalsector. Opvallend is dat dat zelfs de internetaandelen dit jaar op verlies staan. Netflix is hier één van de weinige aandelen in deze sector dat in het groen staat. De supermarktsector en de voetbalclubs staan dit jaar als enigen op winst. De supermarktsector won dit jaar een half procentje. De voetbalclubs, wat eigenlijk niet een echte aandelensector genoemd kan worden, staat dit jaar bijna 6 procent hoger hetgeen vooral door de winsten van Ajax, Sport Lisboa e Benfica en Juventus kwam. Rendementen per sector in 2018   Performance aandelen Amsterdam 2018 Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal Jan Kolkman,  oprichter van Stockpicker-signaal heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker. Hoe is het jaar 2018 geweest voor de aandelen die zijn genoteerd in Amsterdam en zijn opgenomen in één van de drie indices AEX (de hoofdfondsen), de AMX (de midkap aandelen) en de AScX (de smallcaps). We hebben allemaal ondervonden dat de volatiliteit, de beweeglijkheid dus, hoog was de laatste maanden en dat de aandelen gemiddeld bijna 17 procent zijn gedaald. Hoe de performance van de individuele aandelen was is te zien in de bijgaande tabel in de blauwe kolom. Verder is het interessant te zien hoe de diverse aandelen het gedurende het jaar hebben gedaan. Daartoe is ook de hoogste en de laagste koers per individueel aandeel in de tabel vermeld en diverse verhoudingsgetallen. Onderaan de lijst vind je ook de indices. Daarbij is opvallend dat die indices gemiddeld veel minder fluctuatie hebben laten zien, hetgeen bij een oppervlakkige beschouwing vreemd lijkt. Dit is echter te verklaren doordat de pieken en de dalen van de individuele aandelen op heel verschillende tijdstippen zijn neergezet, wat een nivellerend effect veroorzaakt. De kolommen "% wijziging Hoog/Laag" respectievelijk  "% wijziging Laag/Hoog" zijn ingevuld aan de hand van de tijdsvolgorde waarin die top respectievelijk dal is ontstaan, dus of er sprake was van een stijging dan wel een daling. Het FD van maandag 31 december vraagt zich af of het jaar 2018 een jaar is om snel te vergeten. Doordat de koersen zijn gedaald staan ze nu wel op een niveau dat een flink aantal columnisten niet meer zal jammeren dat de beurs veel te duur is. Johan Cruijff zou zeggen: Ieder nadeel heb z'n voordeel. Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH   Computerbeleggersgroep-ZH Sinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen.  Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft. Klik hier voor meer info    Contactadres: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_a63fe136");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_1217b44b", true);   Lessen uit de financiële crisis Bron:  Robert van den Oever, Morningstar De huidige bull-markt op de aandelenbeurzen duurt al meer dan negen jaar. Dat biedt de mogelijkheid om terug te kijken naar het moment dat de crisis op zijn diepst was en daar lessen uit te trekken. Een belangrijke les is dat laag instappen loont, zo bewijzen de cijfers over de afgelopen negen jaar. Groot ongeloof zou de belegger ten deel zijn gevallen die in maart 2009 had durven voorspellen wat sindsdien echt is gebeurd: een fikse bull-markt van dik negen jaar. Dat leek op dat moment net zo onwaarschijnlijk als wanneer iemand in september 2017 zou hebben gezegd dat binnen een paar maanden de markt zou halveren in een stevige correctie. Toch is ook dat echt gebeurd. Dat laat maar weer eens zien dat beleggers niet op de korte termijn moeten denken, waarschuwt Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management. Laag instappen Een belangrijk punt dat de crisis ons heeft geleerd, is de kracht van de waarderingen waarmee een belegging begint. Met andere woorden: wat het oplevert om bij lage waarderingen in te stappen. Kijk daarvoor eens naar de waarderingsmaatstaven op drie ijkmomenten tijdens de crisis en daarna: in september 2007, zo'n beetje de top van toen, februari 2009 als diepste punt en nu. Uit de tabel blijkt dat op basis van de meeste waarderingsmaatstaven de markt momenteel dichter bij de piek van 2007 ligt dan bij het dieptepunt van 2009. Hoewel de toekomst uiteraard vol onzekerheid zit, kunnen beleggers wel nadenken over waarschijnlijkheid van zaken. De sleutel daarbij is waardering op basis van fundamentals. Dus niet uit angst wegvluchten van beleggingen, maar bekijken wat een faire waardering is, ook in het licht van eventuele economische neergang. Pas dan kan de belegger echt bepalen of er sprake is van overwaardering of onderwaardering. De huidige aandelenmarkt lijkt aan de dure kant, vindt Kemp. Misinterpretatie indicatoren Een andere les is dat de indicatoren voor de gezondheid van de economie en de financiële markten verkeerd geïnterpreteerd worden. Als we teruggaan naar maart 2007, dan leek het er economisch allemaal florissant uit te zien. Het maandelijkse bulletin van de Europese Centrale Bank (ECB) uit maart 2007 maakt gewag van 'een middellange-termijn outlook die gunstig blijft'. De ECB ziet in het bulletin van toen alle omstandigheden aanwezig voor 'een solide groei van de economie' en ook een 'sterk momentum' voor zowel de export vanuit de eurozone als de binnenlandse vraag in de eurolanden. De gunstige financieringscondities zullen volgens de ECB leiden tot 'aanhoudend sterke bedrijfswinsten en ook tonemende consumptie en hogere werkgelegenheid'. Zonder meer een juichverhaal dus, maar hoe anders pakte het korte tijd later uit. Morningstar's Dan Kemp wil er maar mee illustreren dat het grootste risico zich soms vlak voor je neus bevindt, zonder dat je het ziet. Lees meer analyses van Dan Kemp: - Stevige koersdalingen in oktober: trap niet in de val van de angst - Laat je niet afleiden door sentiment: houd koers   Winst nemen Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal Jan Kolkman,  oprichter van Stockpicker-signaal heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker. “Winst nemen, dat doe ik niet meer. Verlies nemen, dat bevalt me wel.” Dat zei eens een presentator tijdens een seminar. En, het belangrijkste: hij boerde heel goed met deze strategie. Het was ergens laat in de zomer toen hij op 35 % winst zat !! Daar was hij tevreden mee, want er zijn nog zo veel andere dingen waar je je tijd aan kunt besteden!! Wat was zijn strategie? Wanneer hij een aandeel zag met een behoorlijk winstpotentieel, dan ging hij call opties kopen. En gelijk na zijn aankoop gaf hij een trailing stop loss order op voor het geval het onderliggende aandeel, tegen de verwachting in, zou dalen. Hoeveel verlies je acceptabel vindt, dat mag een ieder voor zichzelf invullen. Wanneer je een heel klein percentage invult, dan zul je heel veel keren voorzichtigheidshalve verkopen, terwijl de koers daarna weer vrolijk door stijgt. En als je een groot percentage invult, dan ben je een behoorlijk deel van je investering kwijt. Het is dus een kwestie van afwegen wat naar jouw smaak het beste uitpakt. Doordat hij geen gewone stop loss order opgaf, maar een trailing stop loss wist hij te profiteren van de koersstijging die volgde. Hier een voorbeeld : Koers Stop loss Trailing stop loss 80 72 72 84 72 76 82 72 76 90 72 82 93 72 85 84 72 85 65 72 -- Door het opgeven van die trailing stop loss order heeft hij mooi geprofiteerd van de koersstijging van 80 naar 93, evenals de belegger die een standaard stop loss order opgaf. Maar de belegger met de trailing stop loss order stapte al op 85 uit, terwijl degene met de gewone stop loss order dat pas op 72 deed. Zo heeft de laatste maar liefst 21 euro, of 23 procent, verloren ten opzichte van de hoogste koers, terwijl hij toch opgaf om maximaal 8 euro kwijt te willen raken. Door deze manier van werken maak je mooi gebruik van de stelregel: Cut your losses and let your profits run. It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong George Soros Hoeveel moet je winnen als je verloren hebt ? VERLIES PERCENTAGE BEDRAG BENODIGD WINST-PERCENTAGE 0 10000 0 -5 9500 5.3 -10 9000 11.1 -15 8500 17.6 -20 8000 25.0 -25 7500 33.3 -30 7000 42.9 -35 6500 53.8 -40 6000 66.7 -45 5500 81.8 -50 5000 100.0 -60 4000 150.0 -70 3000 233.3 -80 2000 400.0 -90 1000 900.0 Je bent misschien van mening dat je als belegger je verlies niet zo ver laat oplopen, maar het is in de jaren 1929 – 1932 wel gebeurd dat de Dow Jones Industrial Average daalde van 381 naar 41 punten, dat is bijna 90 procent. Zo hebben we ook nog de Nikkei 225, de Japanse index, die daalde van 38957 in december 1989 naar 6995 in oktober 2008, wat een daling van 82 procent betekende. En dat zijn dan indices, gemiddelden van de markt, dus individuele aandelen zijn nog heel wat meer in waarde gedaald. Je zegt wellicht, ja dat was vele jaren geleden in Verweggistan. Dat komt nu en hier niet meer voor. Vergis je niet, want we hebben onze eigen AEX van 703 in augustus 2000 naar 217 in maart 2003 zien dalen. Dat is min 69 procent. En recenter van 564 in juli 2007 naar 195 in maart 2009. Dat was min 65 procent. Van die grote dalingen word je misschien somber gestemd, maar daar is geen reden voor, het is een oproep om alert te zijn. Want er zijn vele kansen om het op de beurs goed te doen. Ik las een paar weken geleden een Nieuwsbrief van de bekende columnist Hendrik Oude Nijhuis en zag een grafiek wat er in aandelen is gebeurd in de periode van januari 1802 tot december 2013, dus in de afgelopen ruim 200 jaar. Die grafiek die laat zien dat wanneer één van je verre voorvaderen 1 dollar had belegd, en zijn nazaten die aandelen in portefeuille hadden gehouden, er negen honderd dertig duizend vijf honderd vijftig dollar van had gemaakt. Ter vergelijking laat de grafiek ook zien dat obligaties daarbij ver achterbleven. De kortlopende stegen van 1 naar 278 dollar en de langlopende obligaties van 1 naar 1505. Je vraagt je af wat goud dan wel deed? Dat ging van 1 naar 3,21, dus ruim een verdrievoudiging. Het mooie van deze grafiek is dat de cijfers allemaal zijn gecorrigeerd voor inflatie. Onthoud wel dat er maar één plek is waar succes voor werk komt. En dat is in het woordenboek..   Het wordt niks met de AEX Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen Hendrik Oude Nijhuis Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger. Oprichter Warrenbuffet.nl Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. Af en toe geef ik een presentatie voor beleggers. Bij een presentatie onlangs gaf ik aan dat een gespreide portefeuille die bestaat uit aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven na een daling vaak al vrij vlot - meestal binnen een paar jaar - weer nieuwe recordstanden bereikt. Een van de beleggers in de zaal vroeg zich hierop af hoe het dan eigenlijk zit met de AEX. De Amsterdamse beursindex bereikte rond de eeuwwisseling een recordstand van iets meer dan 700 punten. En nog altijd noteert de AEX ruim onder die recordstand (de AEX noteert momenteel onder de 500 punten). Geen herbeleggingsindex Er is vrijwel geen slechtere beursindex denkbaar dan onze eigen AEX-index. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen... Eerste reden is dat de AEX anders dan bijvoorbeeld de Duitse beursgraadmeter DAX geen herbeleggingsindex is. Op het moment dat een AEX-bedrijf dividend uitkeert daalt de index. Keert een bedrijf uit de DAX-index dividend uit dan heeft dat geen invloed op de stand van de DAX. Zou het dividend ook bij de AEX meegerekend worden (zoals bij veel andere beursindices gangbaar is) dan heeft ook de AEX de recordstanden van weleer inmiddels alweer ruimschoots overtroffen. Wijze van samenstelling De tweede reden waarom de AEX zo’n slechts beursindex is heeft te maken met de wijze van samenstelling. Dikwijls belanden juist de populairste - vaak dure - aandelen in de AEX. En die aandelen krijgen dan ook nog eens een relatief zware weging... Voor de keuze om een bepaald aandeel in de AEX op te nemen wordt gekeken naar de handelsomzet. Dit is het aantal verhandelde aandelen van een bedrijf vermenigvuldigd met de koers. Voor de weging in de AEX wordt vervolgens vooral afgegaan op de beurswaarde (het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf vermenigvuldigd met de koers).   Zowel de handelsomzet als de beurswaarde van een bedrijf hangen sterk samen met de heersende collectieve emoties van beleggers: in aandelen waarover beleggers enthousiast zijn wordt veel gehandeld en dergelijke bedrijven hebben doorgaans een stevige waardering (en daarmee een relatief hoge beurswaarde). Gevolg van bovenstaande is dat met name de lievelingsaandelen van het moment in de AEX-index belanden. En dan bovendien nog eens een relatief zware weging krijgen. Van vol in tech naar vol in banken De samenstellingswijze maakt dat de AEX rond de eeuwwisseling gevuld kon zijn met een groot aantal overgewaardeerde techbedrijven: UPC, WorldOnline, KPN, KPNQwest, Versatel en Getronics. Telkens met een forse weging vanwege de op dat moment torenhoge beurswaardes. Een aantal jaar later zijn juist banken en verzekeraars als ING, ABN AMRO, Fortis en Aegon zwaar vertegenwoordigd in de AEX. In 2007 bestond de AEX als de enige effectenbeurs ter wereld voor ongeveer de helft uit banken en verzekeraars. Juist, exact aan het begin van de kredietcrisis... Op dit moment is het niet zo dat de AEX opnieuw voor de helft uit een bepaalde sector bestaat. Maar opgemerkt is wel dat vier bedrijven in de AEX - Royal Dutch Shell, Unilever, ING en ASML - samen goed zijn voor meer dan de helft van het gewicht. De andere 21 bedrijven in de AEX - waaronder Philips, Ahold en Heineken - zijn tezamen goed voor minder de helft van het gewicht. Omdat de AEX geen herbeleggingsindex is alsook vanwege de wijze van samenstellen zal het nog wel even duren voordat de recordstanden van weleer gepasseerd worden. Daar als belegger al te zeer op focussen is weinig zinvol, veel beter trekt u uw eigen plan... Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics. Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen. Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld. Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod. Met als rode draad:  - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.  - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Ben RietveldRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_6e0e7f9b", true);   Gemiddeld zijn de beleggingsexperts erg voorzichtig voor 2019 Bron:  Corne van Zeijl, Actiam Corné van Zeijl Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM. Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd. De gemiddelde verwachte AEX stand is slechts 502, dat is een stijging van 2,9%.  1/3 van de ondervraagden verwacht overigens een daling. Vorig jaar was men ook erg bescheiden, maar met een 10,4% koersdaling was dat niet bescheiden genoeg. De experts verwachten in 2019 het meeste van Galapagos en ASML. En erg weinig van Altice. Maar liefst 27 experts kozen dat aandeel als slechtste aandeel van 2019. De keuzes van afgelopen jaar waren overigens uitstekend. Matig enthousiasme voor 2019 De experts in de ACTIAM enquête waren voor 2018 uitermate bescheiden met hun AEX verwachtingen. Men ging uit van een stijging van slechts 2,5%. Dat was daarmee een van de laagste verwachtingen sinds deze enquête van start is gegaan in 1994. Maar die bescheidenheid was nog niet bescheiden genoeg. De AEX is op 487,88 2018 uitgegaan. Dat betekent een koersverlies van 10,4%. Daarmee heeft Nederland het in Europees perspectief niet eens zo heel slechts gedaan. Het is de 26e keer dat deze jaar enquête wordt gehouden. In deze 26 jaar is de AEX slechts 6x lager geëindigd. De experts hebben ooit 1x een daling verwacht en dat voor 1999. Men vond toen de waardering wat overmatig, maar dat ging tot in 2000 nog veel verder omhoog. Er was één expert die dacht dat AEX naar 487 zou gaan. Zijn commentaar een jaar geleden: “De jarenlange bullmarkt in aandelen komt in de 2e helft van 2018 ten einde.” Hij ontvangt zo snel mogelijk bericht. 2019 verwachting 502 Voor 2019 verwacht men een stijging tot iets boven de 500 punten. 501,95 om precies te zijn. Dat is een verwachte stijging van slechts 2,9%. De mediaan ligt op 517 punten. Ongeveer 1/3 denkt dat de AEX in 2019 lager zal eindigen (vorig jaar was dat 1/5). 25 mensen gaan er van uit dat de AEX boven de 550 komt op oudejaarsdag. Drie profs gaan er zelfs van uit dat de AEX met een 6 zal beginnen. De meeste experts verwachten dat er in 2019 veel politieke onzekerheid (die lijkt me makkelijk), meer bewegelijkheid in de koersen, een continue lage rente, hoewel wellicht een tikje hoger dan nu en minder economische groei zal komen. Veel zal natuurlijk afhangen van hoe Brexit zal verlopen en belangrijker, hoe de handelsbesprekingen tussen de US en China zullen eindigen. Ook denken diverse experts dat de markt wel even uitgeziekt is. Gezien de extreme daling in de waardering van de AEX kan ik me die redenering voorstellen. De koers/winstverhouding van de AEX is het afgelopen jaar gedaald van 16,3 naar 11,7. Dat is een vrij extreme afwaardering. Aandelen toch favoriet Qua beleggingscategorie gaat de overgrote meerderheid er van uit dat je toch in aandelen moet beleggen. Maar liefst 65% denkt dat aandelen het meest zullen opleveren. Cash is tweede. Er waren maar twee experts die voor de optie obligaties zijn gegaan. Goede aandelenkeuzes voor 2018 De keuzes over 2018 hebben het relatief goed gedaan. De top aandelen zijn met 9,6% gedaald. Dat is iets beter dan de AEX. Maar de flopaandelen waren ook echt flopaandelen. Deze zijn gemiddeld 17,8% in waarde gedaald. Er zaten bij de floppers maar liefst drie aandelen bij die meer dan 30% van hun waarde verloren. De beste keuze was geweest: Ahold long +20%, ING short -39%. Deze combinatie had één persoon, maar dan precies andersom. De winnaar van 2018 had Wolters Kluwer long +19% en Unibail short -36%. Nummer 2 had Vopak long +9% en Arcelor Mital short -33%. Voor 2019 zijn de toppers : Galapagos en ASML strijden om de eer van het meest populaire aandeel van 2019. Beide aandelen hebben het afgelopen jaar ook al redelijk gedaan. Galapagos is 2% gestegen in een rode beurs en het verlies op een aandeel ASML was slechts 5% gedaald. Galapagos stond vorig jaar ook al op nummer 1. De lijst wordt vervolmaakt met KPN, ING en AEGON. Deze laatste twee aandelen haalden vorig jaar ook de toppers lijst. En van Altice kunt u maar beter afblijven. Maar liefst 27 deelnemers denken dat dit het slechtste aandeel van 2019 gaat worden. 6 denken er overigens van, dat het best nog wel een positief kan verrassen. De lijst wordt vervolmaakt met Arcelor Mittal, RELX en Gemalto. Dit laatste aandeel wordt vooral door pessimisten gekozen. Er mag overigens van uit worden gegaan dat zowel Altice als Gemalto eind van het jaar niet meer in de AEX index zitten.  ASML favoriet voor januari Voor de januari zijn overigens dit de volgende keuzes. De keuzes van afgelopen maand deden het niet zo goed. De floppers stegen per saldo met 8,7% terwijl de floppers met 7,6% naar beneden gingen. Januari belooft een goede maand te worden. Voor januari is men aardig optimistisch. Maar liefst een dikke 60% verwacht een mooie stijging in januari. Ook voor het komende halfjaar is het optimisme eindelijk weer een beetje terug. Overigens druppelen er nog steeds antwoorden binnen. Dus u kunt dit het beste zien als de flash versie enquête. Deze uitslagen zijn gebaseerd op 90 antwoorden.  Ik wens u alle goeds voor het komende jaar. Veel plezier, geluk en gezondheid. Met vriendelijke groet, Corne van Zeijl   De beleggingswens voor 2019 Bron:  Tjerk Smelt, Indexus Tjerk Smelt  DSI Beleggingsadviseur bij Indexus. Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook ‘ETF, Theorie & Praktijk’  Als belegger heb je altijd wat te wensen. Rendement is nooit rendement genoeg, kosten zijn altijd te hoge kosten en risico is altijd teveel risico. Hoe vaak je niet hoort: ‘U mag mijn vermogen beleggen wanneer u mij 6% per jaar kunt garanderen, en dan mag u de rest zelf houden!’. Tja, u begrijpt, die gesprekken moet je zo kort mogelijk houden. Als belegger mag je zeker wat te wensen hebben, daarvoor ga je immers beleggen, maar het moet wel reëel blijven. Beleggen betekent het hogere risico accepteren om kans te hebben op meer. En ‘meer’ , is het meerdere van de spaarrente. Maatschappelijk verantwoord Naast de gebruikelijke, bovengenoemde wensen komt er de laatste jaren steeds vaker een toevoeging: maatschappelijk verantwoord beleggen. ‘Maar, dan moet het niet ten koste gaan van het rendement.’ Wie dit als eerste op de kaart heeft gezet is onbekend, maar je wordt er nu mee doodgegooid. Wanneer je de radio aanzet blijkt elke huis-tuin-en-keukenbank tegenwoordig super duurzaam te zijn en super duurzaam te beleggen. De ene partij is de grootste, de andere de eerste, de volgende beste, de gang naar de bank met de groene stempel is overbodig geworden. Duurzaam is de nieuwe norm. Of toch niet? Het mooie van duurzaam beleggen is dat de essentie van het beleggen: een goed rendement neerzetten met een passend risico tegen acceptabele kosten, een beetje naar de achtergrond is verdreven. De pitch ligt op het thema duurzaam, met af en toe de toevoeging dat het niet veel extra hoeft te kosten, dat het niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. In een jaar als 2018 komt dat niet slecht uit. De transparantie van de duurzame portefeuille is een stuk lager dan simpelweg een MSCI-World of AEX. De vergelijking is lastiger te maken van goed en slecht. Rendement of geen rendement, in ieder geval heb je goed gedaan voor mens en milieu en dat is zeker wat waard. Controversiële wapens in de reguliere index Op dit moment is er een lobby gaande van beleggers die de indexaanbieders sommeert om producenten van controversiële wapens te weren uit de reguliere indices. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn! Dan zou een belangrijke reden om ‘duurzaam’ te gaan beleggen automatisch gerealiseerd worden. Veel beleggingsproducten volgen toch grotendeels de toonaangevende indices en sowieso het indexbeleggen groeit en groeit. Wanneer deze lobby tot resultaat leidt is de volgende stap de tabaksindustrie weren, daaropvolgend de sterk vervuilende industrie, de kinderarbeid, et cetera, et cetera. Alle reguliere indices worden zo vanzelf 100% duurzaam. En wat is dan de norm? Beleggen! De wens voor 2019 De wens kan dan gewoon weer teruggaan naar de kosten, de risico’s en de rendementen. In de tussentijd groeit het aantal mogelijkheden van ‘duurzaam’ beleggen vrolijk door. Door de groeiende interesse, door het groeiend belegd vermogen en de toegenomen concurrentie zijn de kosten sterk omlaag gegaan. Het verschil in kosten van de reguliere indexbeleggingen met de duurzame indexbeleggingen mag bijna geen naam meer hebben. En extra mogelijkheden om bijvoorbeeld het valutarisico of de volatiliteit af te dekken komen bij bosjes op de markt. En dat ook nog allemaal 100% transparant, althans, wanneer we het over indexbeleggen hebben. Nu de rendementen nog, dat mag absoluut de wens voor 2019 zijn!   Hoog Dividend, de basis in mindere tijden Bron:  Fred Hendriks, Beterbeleggendandebank.nl Fred Hendriks Adviseur (hoog) Dividend Beleggen en auteur van het boek “Beter beleggen dan de bank”  Fred Hendriks heeft carrière gemaakt in managementfuncties bij Amerikaanse ICT-bedrijven. Daar maakte hij kennis met hoog dividendbeleggen. Auteur van het boek ‘Beter beleggen dan de bank’.dat in 2017  enkele maanden op nummer 1 van de beleggingsboeken stond. Via www.beterbeleggendandebank.nl worden beleggers op de hoogte gehouden en is een actuele voorbeeldportefeuille beschikbaar. We hebben met gemengde gevoelens het jaar 2018 achter ons gelaten. Dit keer zagen we niet de vrij gebruikelijke positieve eindejaars- rally, maar een forse negatieve op vrijwel alle beurzen wereldwijd. Het jaar 2018 was ook een van de meest roerige jaren m.b.t. beleggen in bepaalde typen Amerikaanse fondsen met als dieptepunt de zogenaamde Pripps-verordening. Hierdoor kunnen Europeanen voorlopige geen Amerikaanse ETF’s en Closed end Funds (CEF’s) meer kopen via Europese Brokers. Daarvoor moet u een Amerikaanse Broker inschakelen, hoewel ook dat niet meer zo eenvoudig is. Amerikaanse brokers zijn immers kopschuw geworden voor Europese klanten. Ook de nieuwe privacywetgeving heeft daaraan bijgedragen. Veel fondsen zijn de laatste tijd op een overdreven wijze in koers gedaald, meer door het marktsentiment dan vanwege bedrijfseconomische redenen. Er zijn talloze aanleidingen voor de recente koersdalingen zoals de angst voor verdere rentestijgingen, handelsoorlogen, Brexit, olieprijzen en een “shut-down” van de Amerikaanse overheid. Geldt dan toch het spreekwoord “men lijdt het meest door het lijden dat men vreest”? ... Ik denk het wel. Bedrijven en fondsen veranderen immers niet abrupt van aard wanneer het sentiment verandert. Maar we hebben er wel mee te maken. Veel fondsen zijn de laatste tijd op een overdreven wijze in koers gedaald, meer door het marktsentiment dan vanwege bedrijfseconomische redenen. Er zijn talloze aanleidingen voor de recente koersdalingen zoals de angst voor verdere rentestijgingen, handelsoorlogen, Brexit, olieprijzen en een “shut-down” van de Amerikaanse overheid. Geldt dan toch het spreekwoord “men lijdt het meest door het lijden dat men vreest”? Ik denk het wel. Bedrijven en fondsen veranderen immers niet abrupt van aard wanneer het sentiment verandert. Maar we hebben er wel mee te maken. (Hoog) Dividend compenseert in mindere tijden. Langzamerhand lijkt dividendbeleggen ook in Nederland meer aandacht te krijgen. Logisch, omdat alle geleerden het er wel over eens zijn dat dividend een belangrijk aspect is bij beleggen, zo niet het belangrijkste. Wanneer u (al vele jaren) belegt in Amerikaanse fondsen die onder de “RIC-wetgeving” vallen (zogenaamde RIC-Fondsen) dan heeft u altijd een hoog dividendrendement kunnen behalen van wel 8-12 % per jaar netto. RIC-fondsen zijn immers verplicht om 90% van hun winst aan de aandeelhouders te betalen in de vorm van (hoog) dividend. In ruil betalen deze fondsen in de VS geen winstbelasting. Let wel; het gaat hier om duizenden grote gerenommeerde fondsen en bedrijven die dagelijks op de Amerikaanse beurzen verhandelbaar zijn. Een voorbeeld van een type RIC-fonds is de zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT). REIT’s staan erom bekend dat ze hoog en veelal voorspelbaar inkomen produceren waarvan het meeste dividendinkomen is. REIT’s zijn daarom veiliger dan een gemiddeld aandeel. REIT’s genereren inkomen vanuit lange termijn huur-, of financiële contracten. Ze bieden daarom meestal een significant hoger dividend dan gemiddeld. Onderstaand plaatje van Morgan Stanley toont de zogenaamde “Asset Classes” en hun rendement gedurende de laatste 20 jaar. In dit plaatje staat de “asset class “REIT” ruimschoots aan kop vanaf 1998 met een rendement van ruim 9% per jaar. Kwalitatief goede REIT’s (en andere typen RIC-fondsen) vormen dus een goede basis voor uw portefeuille in goede en slechte tijden. Wanneer u belegt in Amerikaanse hoogdividend-fondsen wordt eventueel koersverlies dus ruimschoots beperkt of zelfs te niet gedaan. Het koersverlies, dat men in mindere tijden lijdt, wordt dan bijna volledig gecompenseerd door het ontvangen (netto) dividend. Wanneer u al meerdere jaren (hoog) dividend ontvangt vanuit uw portefeuille, dan is de huidige correctie op de beurzen niet plezierig maar financieel gezien minder een probleem. De afgelopen jaren hebben HD-beleggers immers kunnen genieten van koerswinsten + dividenden, die ruimschoots compenseren voor de daling in 2018. Gelukkig gaan correcties altijd voorbij en de aandelenprijzen zullen weer herstellen. Dat is sinds 1950 al bijna 40 keer zo gegaan. Stabiel dividendjaar 2018 Voor beleggers in Amerikaanse Hoog Dividend fondsen was 2018 een uiterst stabiel dividendjaar is. Van de fondsen die wij volgen, zijn de meeste dividenden constant gebleven of zelfs gestegen. Een aantal fondsen heeft zelfs een extra eindejaars-dividenduitkering betaald. M.a.w. over de dividendinkomsten in 2018 hebben beleggers weinig te klagen. Instapmoment met (nog) hoger dividend? Dalende beurskoers bieden prima kansen om in te stappen met nog hogere dividendrendementen. Dit geldt met name voor REIT’s maar ook voor andere typen hoogdividend-fondsen. Ook voor preferente aandelen (prefs) geldt dit, die overigens vrijwel altijd blijven schommelen rond hun basis uitgiftekoers van meestal 25$ en een (hoog) vast dividend geven. Mocht u dus nog willen meeliften met hogere dividendrendementen en waarschijnlijk op termijn opverende koersen, dan is dit uw kans. U zult dan wel uw focus moeten verleggen van koersbewegingen naar stabiel (Amerikaans) dividend, het zogenaamde inkomensgericht-beleggen. De Amerikaanse dividendcultuur is immers volledig onvergelijkbaar met de onze maar kan op termijn veel lucratiever uitpakken. Omschakelen is voor velen wel even wennen maar op termijn slaapt u er veel beter van.   HCC Beleggen bestuur zoekt nieuwe leden. Wat doe jij met je geld? En met je vrije tijd? HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers. Op dit moment zoeken we dringend leden die willen plaatsnemen in het bestuur. Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_22dab6d1", true); of de redactieRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_655c2f04", true); van HCC!beleggen. Wat wil je doen? Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden en/of sprekers/standhouders voor onze symposia. Bestuur Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortdurend behoefte aan versterking/vervanging. We zijn in verband met drukke prive-werkzaamheden en omstandigheden dringend zijn op zoek naar bestuursleden voor alle functies. Redacteuren Ook mensen die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het beoordelen, aanleveren of klaarmaken van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven zijn welkom. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante lezenswaardigheden. Ook kan je als redacteur interessante onderwerpen selecteren danwel schrijven, recenties over boeken, artikelen en software schrijven of promotie voor onze club verzorgen. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook samengesteld worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief. Contactpersonen Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht. Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_b0fbafd1", true); van HCC!beleggen   HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures AdverterenRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_c7d19b72", true); Downloads Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

7 januari 2019

...

Nieuwsbrief20181201

.. December 2018 Riding the Big Wave Combineren van Technische en Fundamentele Analyse Techaandelen in de uitverkoop, insiders kopen bij Google en ‘de som der delen’ De optimale portefeuille Korte termijn optimisme blijft in stand Loop jij als belegger wat verloren in de ‘zoo’ van factoren? Beleggen met voorkennis?  HCC -voordeel Jongebeleggers in Apeldoorn Info Boeken Aanbieding Meedoen met HCC Beleggen. .. Riding the Big Wave Bron:  Rombout Kerstens, Keyword Info Systems B.V. Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV en schrijver van het boek ‘Praktijkgids Indicatoren’.  Rombout is directeur van Keyword Info Systems BV.  Keyword BV biedt, samen met derde partijen, oplossingen voor beleggers en traders als: (real-time) koersdata, (technische) analyse, portefeuillebeheer en training. Alle grafieken in dit artikel zijn gemaakt met het softwarepakket ‘Wall Street Professional 5’. Meer info:  www.keyword.nl  De klassieke beurswijsheid “Er gaat geen bel op de top van de markt” komt op bijna iedere workshop over actief beleggen wel eens voorbij.  En het is een waarheid als een koe, die wat mij betreft niet vaak genoeg herhaald kan worden. Het lijkt zo makkelijk als je voor het eerst naar een chart kijkt. Dáár is de koers laag en moet je kopen. En op dié top moet je verkopen. Maar achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Als je in een longpositie zit en de koers gaat lekker omhoog, dan is het helemaal niet zo vanzelfsprekend waar je de winst moet pakken. De meeste particuliere beleggers zijn dan óf te vroeg, óf -veel- te laat met winst nemen. Eind vorig jaar hebben wij met de bitcoin weer gezien hoe moeilijk het is om op het juiste moment afscheid te nemen. Met de dollar- en bitcointekens nog in de ogen gingen de speculanten vanaf $20.000 de hele roetsjbaan omlaag. We zitten ondertussen op ± $4000 - and counting. En nu lijken de techfondsen aan de beurt. Op het moment van schrijven (21 november) zitten we midden in de uitverkoop van de roemruchte FANG-aandelen: Facebook, Amazon, Netflix en Google. Dat we niet precies op de top kunnen verkopen moge duidelijk zijn, maar hoe kan technische analyse ons nu helpen om a) de rit zo lang mogelijk uit te zitten en b) tijdig winst te nemen? Nasdaq Composite Omdat wij het hier over trendvolgend beleggen hebben moeten  we ook een beroep doen op een trendvolgende indicator. En wat is de meest gebruikte trendvolgende indicator?  De moving average. Voortschrijdend gemiddelde in goed Nederlands, maar ik kort hem hier even af naar MA.    In onderstaande grafiek heb ik de Nasdaq composite index afgebeeld met twee verschillende technische indicatoren: links de 200-daagse MA  en rechts de Moving Stop Loss (MSL). Dit is een trailing (met de koers meebewegende) stop loss. Hier is gekozen voor een waarde van 20%. Dus na een top wordt een stop loss signaal gegeven op 20% daaronder. Qua berekening zijn dit dus twee heel verschillende indicatoren, maar met hetzelfde doel: het timen van een trendvolgende trade, door deze zo lang mogelijk uit te ‘rijden’. Het verschil is duidelijk te zien. De MA(200) wordt vaak genoemd als een goede trendvolgende indicator voor de lange termijn trends. Maar geeft, naast een paar aardig getimede ritjes, ook veel valse signalen. (MA-signalen zijn de crossings van de slotkoers met de MA-lijn, de gele pijltjes) De moving stop loss MSL(20) (rechts blauwe lijn) doet het een stuk beter wat betreft de valse signalen, maar heeft op het moment van schrijven (21 november) nog geen verkoopsignaal gegeven. De oplettende lezer zal echter opmerken dat het uitstapmoment minimaal op ± 6500 zal liggen. U zult misschien denken: ja maar dan zet ik de trailing stop op 10%;  een MSL(10). Dan verkoop ik sneller na de top en maak zo meer winst. Helaas werkt het zo niet, want met een MSL(10) was u al in 2010 uitgestopt geweest. Een trailing stop van 20% lijkt misschien veel, maar menig bitcoin-speculant was blij geweest als hij op $16.000 was uitgestapt! Apple Ter vergelijking heb ik de beide indicatoren MA(200) en MSL(20) toegepast op Apple. Sinds 2009 worden de grote long-bewegingen in Apple door beide indicatoren redelijk goed getimed. Beide indicatoren zijn op 21/11/2018 (long-only) uit de markt. Maar ook hier geldt weer dat de MA(200) veel meer signalen nodig heeft gehad dan de trailing stop loss. Nadelen Aan trendvolgende indicatoren zitten uiteraard ook nadelen. Het grootste nadeel is dat ze achterlopen op de koers. Lagging in TA-jargon. Dat is in de context van dit artikel uiteraard geen nieuws. Een indicator heeft nou eenmaal een aantal koersen nodig om het aan- of verkoopsignaal te berekenen. En is dus per definitie altijd te laat. Deze lagging eigenschap van trendvolgende indicatoren pakt in een zijwaartse markt meestal zeer slecht uit. Hier is een trailing stop, en dus ook de MSL indicator, een notoire cash-burner. Dat geldt ook voor de moving average, maar niet in zo extreme mate als een MSL. Gebruik de MSL en MA daarom alleen in sterke trending markten. Conclusie Winst nemen in een bullmarkt blijft een hachelijke zaak. Te vroeg winst nemen doet pijn. Te laat winst nemen geeft ook nog eens veel spijt. Had ik maar.. Technische analyse kan hierbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld een MA(200). Die geeft op zich redelijk goede signalen, maar laat u tijdens een trend ook vaak in- en uitstappen. Een trailing stop is in een sterke bullmarkt misschien beter, maar neem hem liever te ruim dan te krap. Bedenk ook dat een trailing stop ongeschikt is als stand-alone indicator in een tradingsysteem. Want in een zijwaartse markt eet hij gegarandeerd uw behaalde rendement weer op.   Combineren van Technische en Fundamentele Analyse Bron:  Erick Erdtsieck, Florizon Erick Erdtsieck Bedrijfskundig analist/adviseur en is samen met Martin Boer oprichter van Florizon.com. Erick Erdtsieck heeft als levensmotto "hoe werkt het (hier) en waar kan ik bijdragen?". Hij is sinds 1991 bezig met onderzoek naar financiële modellen. Hierbij is de focus steeds meer komen te liggen op de fundamentele analyse; het doorgronden van de cijfers en inzichtelijk maken van risico's. Twee momentum strategieën nader bekeken. Vorige maand waren we aanwezig op het 71ste HCC!Beleggen Symposium. Met een deelnemer raakten we gesprek over de kracht van het combineren van analyse methoden. Waar technische analyse goed is in het beoordelen van de marktomstandigheden is juist fundamentele analyse goed in het beoordelen van een bedrijf. Specifiek werd het 4-maands momentum genoemd, dat werd ingezet als ruw filter. Alleen de bedrijven met een redelijke positieve trend doorstonden de test. Wat ons hierin aansprak was de focus op de wat langere termijn. Het is altijd leuk om kennis te nemen van goede ideeën en Martin en ik gingen aan de slag om e.e.a. uit te werken voor ons platform.   Momentum Wat is dat nu het momentum? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je vergelijk de koers van nu met een koers uit het verleden. mom(n) = 100% * (koers[n] – koers[n-p]) / koers[n-p] Stel de koers is nu 60 en de koers van 4 maanden geleden is 50. Het 4-maands momentum is dan 100 * (60 - 50) / 50 = 20%. De koers is 20% gestegen. Daarom wordt het momentum ook wel Rate Of Change (ROC, snelheid van verandering) genoemd. Met deze informatie weet je dus wat de goed en slecht presterende bedrijven zijn. Een momentum van bijv. +20% geeft aan dat de koers met 20% gestegen is in 4 maanden, oftewel gemiddeld 5% per maand. Dat is een leuk rendement! Strategieën Met de informatie zijn verschillende strategieën te maken. Strategie 1 - focus op de winnaars De deelnemer die ons wees op de momentum strategie gebruikt het als een filter. Alleen die bedrijven die in staat zijn om 10% of meer te stijgen in 4 maanden, zijn het verder onderzoeken waard. De markt ziet het blijkbaar zitten, er vloeit geld van marktpartijen naar deze aandelen. Door verder te kijken naar kwalitatieve goede bedrijven kan het universum verder worden verkleind. Strategie 2 - focus op de verliezers. 'Don't catch a falling knife' luidt een beursgezegde. Want het staat volgende week wel weer lager en meestal is dat ook zo, zeg ik uit eigen ervaring. Toch lonken de lagere koersen want een andere beurswijsheid luidt: 'Koop laag, verkoop hoog'. Op een gegeven moment zijn de bedrijven uit gedenderd. Dit zie je aan een afnemend negatief momentum. De dalingssnelheid neemt af, de koersen blijven liggen. En de bedrijven verdwijnen misschien wel uit de lijst van momentum dalers. Maar niets is zeker. Fig1  4-maands momentum dalers per 28-11-2018 Het is sterk af te raden om willekeurig bedrijven uit de momentum flop lijst te kopen. Wel is wel verstandig om je te focussen op kwaliteit en daar komt de fundamentele analyse bij kijken. (stelling) Ook 'mooie' bedrijven hebben af en toe de omstandigheden tegen maar zijn in staat om dit om te draaien. Daarvoor hebben ze de middelen in huis! Een goed voorbeeld is Hennes & Mauritz. Het bedrijf anticipeerde niet snel genoeg op het toenemende internetgebruik. De omzet stagneerde en de marges staan onder druk. Inmiddels is men bezig om op zaken te stellen en de eerste resultaten zijn al zichtbaar: de logistieke functie is verbeterd (dat verlaagt de voorraden) en de webshopomzet groeit inmiddels met dubbele cijfers. Het is nu wachten op het verbeteren van de marge-ontwikkeling Bij H&M is de sterke daling voorbij, het bedrijf presteerde samen met Metro het beste over de afgelopen 4 maanden. Laat ik die nu in in portefeuille hebben, dan weten jullie waar mijn positieve rendement vandaan komt. Beide bedrijven (samen 20% van de portefeuille) verkoop ik vooralsnog niet. Hier sluit ik me aan bij de voorgaande momentum strategie - die van de stijgers. Beide bedrijven geven vooralsnog 5% dividend rendement, vasthouden maar! Fig2  4-maands momentum stijgers per 28-11-2018 Ontdek het verhaal achter de daling Als je kijkt naar die dalers dan is het uitzoeken welk verhaal er speelt. De bedrijven komen regelmatig in het nieuws. Valeo heb ik onlangs opgenomen in portefeuille. Het bedrijf heeft 3 sterren, een redelijke kwaliteit. Het bedrijf maakt auto onderdelen en heeft ook producten voor elektrische auto's. Nu Trump aan de boom schudt, ligt de sector wat moeilijk, maar dat komt wel weer is mijn idee. Van Nyrstar, Vallourec, General Electric en Ceconomy blijf ik af. Te veel risico met 1 ster. De bedrijven hebben te weinig middelen om te veranderen, schulden nemen toe, onderdelen worden te snel verkocht, soms speelt er fraude (GE). Of er is te veel concurrentie met daardoor te lage marges (Ceconomy: is van de Saturn en Media Markt). Twee van deze bedrijven heb ik ergens de afgelopen 9 jaar in portefeuille gehad. Bij GE liep het goed af (gekocht in de crisis van 2009 op 9). Bij Vallourec niet, dat kostte geld, een emissie op 2 euro, spannende tijden. Bij verkoop op 5 euro kon het verlies nog enigszins worden beperkt. Maar dit nooit weer. Net als bij Valeo heb ik in Bayer ook een positie genomen. Voorzichtig, niet te groot. Bayer heeft onlangs Monsanto gekocht en zit nu met juridische claims tegen het Round-up product in haar maag. En bij beleggers heerst er onzekerheid over hoe dit gaat aflopen. Mocht de koersen opwaarts draaien dan kan er altijd worden bijgekocht. Samenvattend Ik volg beide momentum strategieën, maar ben voorzichtig met strategie 2 - de focus op de verliezers. Probeer te achterhalen waarom de bedrijven dalen. En vraag je af: "Zijn er fundamentele problemen die hersteld  kunnen worden?” Blijf weg van te slechte kwaliteit. een 1-ster belegging doe ik niet meer, dat heeft geld gekost. Eigenlijk logisch als je erover nadenkt. Alloceer niet te veel middelen aan de tweede strategie, bijkopen kan altijd als de turnaround daar is. Je bent echt niet te laat en hebt veel verlies vermeden! Ikzelf probeer het met een aantal kanshebbers via een mandje. Meer weten over de kracht van het combineren van technische en fundamentele analyse? Dagelijks de ontwikkelingen van het momentum volgen? U weet ons te vinden. Maak gratis uw eigen account aan en ontdek de mogelijkheden.   Techaandelen in de uitverkoop, insiders kopen bij Bron:  Ronald Kok, Analist.nl, 30 november 2018 Ronald Kok (RBA)  Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement. Mede door de opkomst van indexfondsen zien we dat vaak aandelen over de hele linie gekocht over verkocht worden ongeacht hun waardering. Dit omdat de indexbeleggers simpelweg puur de index of sector willen volgen. Dit zou aldus diverse insiders kansen kunnen bieden in de behoorlijk afgestrafte techsector. Recent zagen sinds oktober we zware koersverliezen voor onder andere Nvidia (-43%) en Advanced Micro Devices (AMD) (-33%). Wel moeten we opmerken dat de koersen van deze aandelen, en vooral die van Nvidia , op recordhoogtes stonden. Veel vrees was er door een uit de hand lopende handelsoorlog, hogere rentestanden en angst voor een afkoeling van de halfgeleiderssector. We zien echter wel weer wat aankopen gedaan worden door diverse insiders zoals door de Amerikaanse beurswaakhond SEC gemeld. Zo zagen we bij Nvidia dat de laatste 3 transacties van insiders vergrotingen van posities waren. Dito zien we ook bij Intel , Comcast en Cognizant Tech Aandelen Bij zowel de winnaars als de verliezers zien we uiteraard de kleinere bedrijven aan kop gaan. Zowel bij de winnaars als de verliezers dit jaar zien we amper tot geen large of megacaps in de VS. Tech winaars dit jaar   Google en ‘de som der delen’ Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal Jan Kolkman,  oprichter van Stockpicker-signaal heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker. Uit een artikel van Seeking Alpha van 15 oktober 2018 blijkt dat bij Google de som der delen meer waard is dan het geheel. Sinds augustus 2015 is Alphabet de naam van de moedermaatschappij van Google. Om dit artikel te lezen ga je googelen:     Alphabet: Sum Of The Parts Analysis Suggests 25% Upside Op basis daarvan is te verwachten dat een bepaald percentage van één of meer van die delen een aparte beursnotering krijgt. Verder is mijn verwachting dat de beurswaarde van zo’n deel per aandeel hoger zal zijn dan de boekwaarde van dat moment. Dientengevolge is het deel dat Alphabet in portefeuille heeft gehouden ook meer waard, hetgeen dan weer in de koers van Google tot uitdrukking komt. Daarom lijkt het mij zinvol om bij voorbeeld één keer per maand voor een bepaald beperkt bedrag een aantal turbo’s long met een lage hefboom aan te schaffen. Door niet het aantal te kopen turbo’s gelijk te houden, maar het te investeren bedrag, breng je je gemiddelde aankoopkoers, afgekort GAK, naar een niveau dat lager is dan de gemiddelde koers. Want je koopt meer stukken op een lage koers dan op een hoge. Ter illustratie hier een voorbeeld: Te beleggen bedrag Totaal belegd bedrag Koers Aantal Bezit GAK Gemiddelde koers 200 200 2.00 100 100 2.000 2.000 200 400 1.80 111 211 1.895 1.900 200 600 2.30 87 298 2.013 2.033 200 800 1.75 114 412 1.942 1.963 200 1000 2.55 78 490 2.041 2.080 Wanneer je die GAK vergelijkt kun je zeggen: Ach dat is toch maar amper 2 procent. Maar houd er wel rekening mee dat dit 3 tot 40 keer de depositorente is voor een jaar, afhankelijk van de bank aan wie je je geld toevertrouwt. Door een lage hefboom lopen we niet het risico te worden uitgestopt voor het geval van een algemene forse koersdaling vóórdat zo’n spin-off plaats vindt. Wanneer je in door Binck uitgegeven turbo’s handelt betaal je geen provisie, dat is lekker goedkoop. Als voorbeeld geef ik hier een viertal turbo’s XL long, uitgegeven door Binck: Koers aandeel Stoploss Hefboom Ratio Valuta Theor.waardeturbo Koersturbo 1040.31 711.45 3.11 100 0.8839 2.91 3.03 1040.31 784.84 3.98 10 0.8839 22.58 22.79 1040.31 812.16 4.44 100 0.8839 2.02 2.14 1040.31 847.90 5.23 10 0.8839 17.02 17.29 Ik stel jullie voor, voor je zelf, die pagina op de Binck-pagina in te kijken en de waarde van een turbo, die jou aanspreekt, te berekenen. De formule daarvoor luidt: (Koers aandeel – stoploss) / Ratio * valuta in euro’s = waarde turbo ( 1040.31 – 847.78 ) / 10 * 0.8839 = 192.53/ 10 * 08839= 17.02   De optimale portefeuille Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen Hendrik Oude Nijhuis Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger. Oprichter Warrenbuffet.nl Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. Veel zekerheden op de beurs heeft u als belegger niet. Maar wat toch wel met een hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is, is dat aandelenkoersen zullen fluctueren. Dat lijkt een dooddoener, maar dan ten minste wel een waarvan u kunt profiteren... Emotionele beproeving Dalingen op de beurs, zoals ook de laatste tijd het geval, vormen een emotionele beproeving voor beleggers. Zelf hanteer ik wat dit betreft een vrij eenvoudige benadering: tenzij de koersdaling samenhangt met een gebeurtenis die maakt dat de intrinsieke waarderaming moet worden verlaagd overweeg ik aandelen bij te kopen in geval van een daling. Is het omgekeerde het geval - een koersstijging zonder aanwijsbare reden - dan overweeg ik het omgekeerde te doen. Namelijk door zo'n positie al dan niet deels te verkopen. Een voorbeeld ter verduidelijking Om het idee van een optimale portefeuille duidelijk te maken heb ik een eenvoudig voorbeeld. Stel dat Bedrijf A en Bedrijf B in alle opzichten identiek zijn voor wat betreft concurrentievoordelen, management, groeivooruitzichten, enzovoort. In beide gevallen ligt de intrinsieke waardeschatting op EUR 20,- en in beide gevallen bedraagt de beurskoers EUR 10,-. In beide aandelen wordt de helft van de portefeuille belegd (dus twee posities van elk 50%). Een maand later is de koers van Bedrijf A met 20% gestegen (tot EUR 12,-) en die van Bedrijf B juist met 20% gedaald (tot EUR 8,-). Dergelijke fluctuaties doen zich op de beurs vrij dikwijls voor, vaak zonder duidelijk aanwijsbare reden. Ondanks de koersfluctuaties is de portefeuille in totaliteit nog hetzelfde waard: de winst van de belegging in Bedrijf A is gelijk aan het verlies van de belegging in Bedrijf B. Ook de intrinsieke waarde van de portefeuille als geheel is onveranderd (de intrinsieke waarderamingen zijn niet bijgesteld). Als gevolg van de koersfluctuaties is de situatie ontstaan dat de portefeuille nu voor 60% bestaat uit Bedrijf A (het aandeel dat in koers gestegen is en daardoor minder aantrekkelijk geworden is). En voor 40% uit Bedrijf B; het aandeel dat gedaald is en daardoor juist aantrekkelijker geworden is. Gezond verstand zou suggereren dat het verstandig is een kleiner belang in Bedrijf A te hebben en juist een groter belang in Bedrijf B. Hoewel de intrinsieke waarderamingen niet zijn bijgesteld en ook de portefeuille in totaliteit nog evenveel waard is zou de portefeuille aantrekkelijker - optimaler - worden door de grootte van het belang in Bedrijf A te verkleinen ten gunste van Bedrijf B. De praktijk De praktijk is uiteraard wispelturiger. Er zijn geen twee bedrijven die in alles precies hetzelfde zijn en bij intrinsieke waarderamingen gaat het per definitie altijd om schattingen met eigenlijk een soort kansverdeling rondom de vermeende waarde. En een portefeuille bestaat bij voorkeur toch ook echt uit meer dan slechts twee bedrijven. Maar ondanks bovenstaande blijven de principes voor een 'optimale portefeuille' onveranderd: het is logisch een groter belang te hebben in de aandelen met een relatief grote onderwaardering en een kleiner belang in aandelen met een relatief kleinere onderwaardering. Afgezien van de voordelen die het gespreid beleggen in uitstekende bedrijven die ook nog eens aantrekkelijk gewaardeerd zijn sowieso al heeft is periodieke 'portefeuille-optimalisatie' een truc voor het genereren van extra rendement. Daarmee profiteert u als het ware juist van de op korte termijn dikwijls onnavolgbare koersfluctuaties op de aandelenbeurzen!   Korte termijn optimisme blijft in stand Bron:  Corné van Zeijl, ACTIAM Corné van Zeijl Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM. Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd. De experts blijven net als vorige maand enthousiast over de korte termijn vooruitzichten. December komt er aan. In 83% van de gevallen levert december winst op. In een gemiddelde maand is dat maar 64%. Maar voor de langere termijn blijft men terughoudend. De speciale vraag ging dit over de olieprijs. Wat de voornaamste oorzaak achter de extreme daling is. De meesten denken dat de terugval in economische vooruitzichten de belangrijkste factor is. Het meeste populaire aandeel blijft ASML met ING als goede tweede. Van Altice kun u volgens deze experts maar beter afblijven.. Het optimisme van de afgelopen maand november heeft zich uitbetaald. Maar het is wel minimaal, de AEX is 0,1% gestegen, dat is nog geen heel AEX punt. Er was wel wat dividend uitbetaald. De total return index is 0,5% gestegen. Voor de komende maand blijft men enthousiast. Maar liefst 54% verwacht een stijging in december. En 26% verwacht een daling. Het is natuurlijk december. Historisch gezien een goede maand om in aandelen te zitten. Een argument wat ook diverse experts genoemd werd. Maar veel zal natuurlijk afhangen van de politici. De handelsbesprekingen en de Brexit stemming zullen doorslaggevend zijn. Voorspellen het blijft moeilijk. Lange termijn terughoudend Net als vorige maand, blijven de experts op de wat langer termijn erg terughoudend. Er is meer pessimisten dan optimisten. Dat is daarmee de 8e maand op rij dat deze ratio onder nul staat. Dat uiteenlopen van de korte en de lange termijn verwachtingen is best opmerkelijk. Meestal lopen deze met elkaar op, met de lange termijn meestal wat hoger. Onder het mom op lange termijn komt alles goed. Nu dus niet. Het geeft aan dan de meeste experts denken dat de beurs nu wel even omhoog kan, maar dat een eventuele herstel geen lang leven beschoren zal zijn. Ik heb de grafiek met de gemiddelde van korte en de lange termijn bijgevoegd. Donkerblauw zijn de antwoorden voor de lange termijn en licht groen is het korte termijn gemiddelde. Waarom daalt olie zo hard? Deze maand gaat de speciale vraag over de oorzaak van de extreme daling van de olieprijs. We vroegen wat de belangrijkste oorzaak van deze extreme daling is geweest. In 2 maandene tijd staat de olieprijs maar liefst 28% lager.   De experts konden kiezen uit: De afbouw van de speculatieve posities van traders De extra productie van Saoedi Arabië omdat Trump de Saoedische prins niet vervolgd. De scherpe terugval van de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei Het verwachte extra olie aanbod door de aanleg van extra pijpleidingen in de US Ongetwijfeld hebben alle vier de factoren een bijdrage geleverd. En veel profs gaven dat ook als commentaar, maar toch kwam er één uit als allerbelangrijkste. En dat de scherpe terugval van de wereldwijde economische verwachtingen. 40% koos deze optie. De overige drie opties lagen allen rond de 20%.  Slechte maand voor aandelenkeuzes Het was geen beste maand voor de aandelenkeuzes. De favoriete aandelen daalden met 1,8%, terwijl de aandelen zouden moeten dalen juist met 2,1% omhoog gingen. Opmerkelijk was de stijging van Signify. Dit aandeel steeg onder andere door de interesse in Osram. Beleggers denken dat andere private equity dan wellicht ook Signify in het oog gaan krijgen. Altice liet zowaar eens een stijging zien. Het grootste gedeelte van de underperformance in november kwam door de eindespurt van Altice op de laatste dag. De dag ervoor stond Altice nog op -12,2%, maar het eindigde met een plus van 1,5%.   Vrijwel zelfde keuzes in december Voor de december verschijnen weer de zelfde namen aan de horizon. Opnieuw staan ASML en ING bovenaan bij de favorieten. En ook bij de flop aandelen komende gedeeltelijk weer dezelfde namen tegen. Altice wederom op plek 1, maar wel met aanzienlijk minder stemmen.   Er deze maand 75 experts met de enquête mee.   Loop jij als belegger wat verloren in de ‘zoo’ van factoren? Bron:  Robert van Beek Robert van Beek Consultant, auteur, uitgever van meer dan 15 boeken over beleggen, planning & Behavioral Finance, persoonlijke groei en management trends. Lid Behavioral Economics Cie van CFA VBA Netherlands.Member editorial board Journal of Financial Therapy. Member of Financial Planning Association FPA USA. Guestlectures op diverse Universiteiten en Hogescholen in Nederland, België, VS waaronder Kansas, Florida, UCLL, HoWest, VUB, Erasmus alumni, Vlerick Amlumni,... Opleiding: Certified Financial Planning Professional CFP (2010). Master in Financieel Management Ondernemingen, VLEKHO (1999) Aanbieding:  Bestel beide boeken "De zoektocht naar rendement" & "Beter rendement met minder risico" a €15,==  en ze worden nog voor de feestdagen gratis verzonden in Nederland en Belgie. Hoe? : Stuur voor 15 dec2018 een email aan: Robert van BeekRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_78aec515", true); met naam, (verzend-) adres en telfnr.  Fama & French, Markowitz, Indexing, Size, Small Caps, Value Beleggen, Momentum, Smart-Beta, … Beleggers willen rendement en zijn altijd op zoek naar een beter begrip over hoe financiële markten en prijsvorming werken. Om zo eventuele onevenwichtigheden en kansen te vinden. Veel beleggers willen die bedrijven vinden waarvan de koersen (te) laag staan omdat bedrijven ondergewaardeerd zijn. Voor sommigen is het een spel. Koopjes jagen, andere beleggers slimmer af zijn, of eerder kansen in de markt zien dan de anderen... We mogen niet uit het oog verliezen dat inzicht en begrip maar ook risicomanagement eigenlijk belangrijker zijn dan grote winsten op korte termijn proberen te maken. Er wordt in de institutionele beleggingswereld ook wel gesproken over ‘Winning the losers game’. Kan dit dan? Ik hoef de HCC leden niet te vertellen dat er verschillende modellen en analysetechnieken, zowel technisch als fundamentele, bestaan. En toch kom ik misschien met een voor een aantal beleggers een nieuwe term: Evidence-based beleggen. Factor-based beleggen, een vorm van Evidence-based beleggen, is an sich niet nieuw maar wel uiterst actueel, ook in de institutionele beleggingswereld. In dit artikel wordt daarom een korte introductie geschetst in een materie die stilaan bij een breder publiek toegepast wordt. Bent u klaar voor een systematisch opgebouwde beleggingsportefeuille, op basis van feiten, research, onderzoek en bewijzen? Een strategie die gebaseerd is op factoren die rendement en risico’s al jaren, bij verschillende marktomstandigheden bepalen. Terug in de tijd… CAPM: Al meer dan 30 jaar gebruikte de beleggingswereld maar één asset pricing model: Capital Asset Pricing Model (CAPM) waarbij bèta—en meer specifiek market bèta—de enige factor was. In 1993 kwamen Fama-French met hun three-factor model—size en value werden toegevoegd—en daardoor werd CAPM verrijkt met de factoren grootte en waarde. Met het Fama-French three-factor model kwam er een significante verbetering op het klassieke Capital Asset Pricing Model (CAPM) denken. Door twee belangrijke anomalieën (outperformance van small stocks en value stocks) te elimineren, konden beleggers en wetenschappers de kracht van het model om verschillen te verklaren sterk verbeteren. Want nu waren ze in staat om meer dan 90 % van de verschillen in rendement als gevolg van diversificatie te verklaren. Een grote vooruitgang op de 2/3 die eerst verklaard konden worden. In 1997 werd door Mark Carhart momentum als de vierde factor toegevoegd. Aan het four-factor model werden later nog anomalieën toegevoegd. Robert Novy-Marx schreef een belangrijke paper in 2012: “The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium”. Hij introduceerde een vijfde factor om tegemoet te komen aan een andere belangrijke anomalie: outperformance van aandelen met hoge winstgevendheid. En toen barstte de strijd om te komen met nog betere modellen echt los. “The battle of the factor models”. En eigenlijk wilden we allemaal maar één doel bereiken—met minder factoren een beter model.  Kewei Hou, Chen Xue en Lu Zhang—publiceerden in oktober 2012 een studie: “Digesting Anomalies: An Investment Approach” waarin ze een “nieuw” vier factoren model, het q-factor model, voorstelden. Het model gebruikte market beta, size, investment en profitability. In 2015 konden Eugene Fama en Kenneth French niet achterblijven en kwamen ze met hun nieuwe five-factor model. Aan de drie factoren werden, maar in andere definities, investment en profitability toegevoegd. Daardoor was de belegger nog beter in staat om verschillen in rendementen van gespreide, gediversifieerde, portfolio’s te verklaren. Welke belegger wil er nu niet net dat meer rendement met gelijkblijvend of minder risico? Inmiddels zijn er nog vele andere factoren en anomalies geïdentificeerd die prijsvorming beïnvloeden. Een aantal met korte beschrijving zijn hieronder opgelijst en misschien ook voor u het onderzoeken waard: Net Stock Issues: De uitgifte van nieuwe aandelen en rendementen van aandelen zijn negatief gecorreleerd.  Het blijkt dat slimme managers met nieuwe aandelen komen als door sentiment-gedreven handelaars de prijzen opdrijven tot overgewaardeerde koersen. Composite Equity Issues: Nieuwe uitgiften hebben een underperformance ten opzichte van zogenaamde non issuers beredeneerd vanuit de groei van de totale market value van een aandeel minus het rendement van het aandeel. Je kunt dit berekenen door de 12-maands gecumuleerde aandelenrendement van de 12-maandse groei van de aandelen marktkapitalisatie af te trekken. Accruals: De verschillen tussen nettowinst en operationele cash-flows. Bedrijven die grote accruals hebben, hebben abnormaal lagere gemiddelde rendementen dan bedrijven met minder grote verschillen tussen de nettowinst en hun (groei van) hun activa en passiva op de balans. Beleggers overschatten dit in hun ogen positieve effect wanneer ze toekomstige winstverwachtingen bepalen. Net Operating Assets: Het verschil op de balans tussen operationele bezittingen (assets) en de operationele verplichtingen (liabilities) op het balanstotaal is een sterke, negatieve voorspeller van lange termijn aandelenrendementen.  Beleggers lijken meer interesse te hebben in winst op de balans dan in de ontwikkeling van de cash-flows. Een echte typische beleggersvalkuil, bias, is om niet te kijken naar de free cash-flows! Asset Growth: Bedrijven die sterk groeien qua bezittingen hebben op termijn een lager koersrendement. Beleggers tonen een korte termijn overreactie op toekomstige vooruitzichten. Investment-to-Assets: Hogere rendementen uit het verleden voorspellen abnormaal lagere toekomstverwachtingen. Momentum: Hogere recente returns voorspellen hogere toekomstige rendementen voor de komende paar maanden. Hetzelfde geldt voor lagere recente, in het afgelopen jaar, rendementen. Deze geven lage toekomstige resultaatverwachtingen op korte termijn. De zoektocht naar steeds weer nieuwe en superieure modellen is goed want het helpt bij een nog beter begrip over niet alleen wat er in de markten gebeurt maar ook meer in detail welke factoren de echte drivers zijn en waarop je je moet focussen als je een goede selectie en opbouw van een beleggingsportefeuille nastreeft. Het mooie is dat je niet alleen op individueel aandelenniveau met factoren het verschil kunt maken. Dit is op index niveau, dus met etf trackers of indexfondsen ook perfect mogelijk. Steeds vaker zie je zogenaamde Smart-Beta strategie fondsen aangeboden worden. En inderdaad ligt de focus op een (groot) aantal factoren. De lijst hierboven beschrijft er slechts 7, veelvoorkomende. Maar het zal u misschien niet verbazen dat er inmiddels honderden beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur. Aan u als belegger natuurlijk om hier genuanceerd mee om te gaan en keuzes te maken: Zijn de factoren consistent, universeel, significant en implementeerbaar? Want het is mooi om een heel unieke factor te ontdekken, in de volgens beleggingsexperts ware dierentuin van factoren, maar als je er niets mee kunt doen in je portefeuille dan heb je er niet veel aan natuurlijk!    Wil je jezelf verder verdiepen? Behalve via google zoeken op bovengenoemde research en onderzoekers, waaronder zelfs nobelprijswinnaars, is ook Larry Swedroe, director of research voor Buckingham en The BAM Alliance een wereldwijd , publiceert boeken, artikelen columns en studies in toonaangevende financiële (vak)bladen en op diverse platformen en is regelmatig te gast op NBC, CNBC, CNN en Bloomberg Personal Finance. Zijn boeken Reducing the Risk of Black Swans (2014), The Incredible Shrinking Alpha (2015) zijn een paar weken geleden in Nederland en België verschenen in samenwerking met Ben Granjé en Robert van Beek. www.robertvanbeek.eu.  Aan de Nederlandstalige editie van Your Complete Guide to Factor-based investing (2016) wordt hard gewerkt en deze zal in 2019 ook verschijnen.   Beleggen met voorkennis? HCC -voordeel Wil jij weten hoe? Download dan nu Beleggen met voorkennis. Het geheim van de OK-score van Willem Okkerse, geschreven door Jeroen Siebelink. Let op, dit aanbod is alleen voor HCC-leden.   Jongebeleggers in Apeldoorn Info In  Apeldoorn  word op donderdagavond 13 december een bijeenkomst gehouden georganiseerd door Yoran Akdemir voor de jonge beleggers. Andere beleggers zijn ook welkom. Zie voor meer info de website jongebeleggers.nl voor verdere details.    Boeken Aanbieding Bestel beide boeken:  "De zoektocht naar rendement" & "Beter rendement met minder risico" a €15,==  en ze worden nog voor de feestdagen gratis verzonden in Nederland en Belgie. Hoe? : Stuur voor 15 dec2018 een email aan: Robert van BeekRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_45a460bf", true); met naam, (verzend-) adres en telfnr.    Meedoen met HCC Beleggen. Wat doe jij met je geld? En met je vrije tijd? HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers,leden die deel willen nemen aan het bestuur,  en ook bijvoorbeeld mensen die de redactie over de nieuwsbrief mede willen ondersteunen of willen meewerken aan het tot stand komen van een symposium. Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_92f9f8ac", true); of de redactieRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_da362328", true); van HCC!beleggen. Wat wil je doen? Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden incl websitebeheer, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia. Bestuur Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortduren behoefte aan versterking maar ook aan vervanging. We zijn o.a op zoek naar een secretaris en per april ook een nieuwe voorzitter, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact. Redacteuren We zoeken redacteuren die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden. Ook  interessante onderwerpen selecteren dan wel schrijven, artikelen, boeken en software beoordelen promoten etc. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief. Contactpersonen Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht. Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_c0fe0b52", true); van HCC!beleggen HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures AdverterenRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_a8b77250", true); Downloads Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.  

2 december 2018

...

Nieuwsbrief20181101

.. November 2018 HCC Beleggen symposium groot succes! Een nuttige quiz voor beleggers Nederland wordt centrum voor Europese financiële handel na brexit Somberheid experts draait in optimisme Beleggen met voorkennis: De OK-score van Willem Okkerse Actief worden binnen HCC Beleggen? Beleggersdag SRB 24 nov 2018 Antwoorden van de nuttige quiz .. Het 71ste symposium van HCC Beleggen was een groot succes!! Bron:  HCC Beleggen symposium organisatie Een grote opkomst +/- 180 belangstellenden zorgde voor volle zalen en het werd een interessante dag voor beleggers Met sprekers zoals o.a. Eric Mecking, Bob Emanuels, Wouter Keller en Helene van Dijk werd gezorgd voor levendige presentaties en betrokken toehoorders. Helene van Dijk waagde zich zelfs aan een interactieve sessie, voor de belegger was dit uitdagend want het ging over waarden, nee geen geld of financiële waarden maar emotionele waarden. Verder waren er diverse standhouders aanwezig wat een levendige beursvloer opleverde en goed bezochte standhouders. Als eerste begon Wouter Keller in de grote zaal met zijn presentatie, een technisch verhaal over Vigilant& Defensive Asset Allocation (VAA/DAA). Het is een op dual momentum gebaseerde investeringsstrategie met een sterke crash protectie en een snel momentum filter In de kleine zaal sprak Helene van Dijk, en die maakte er een interactieve sessie van. Na een korte uiteenzetting over waarden die ons drijven, werd een vrijwilliger gevraagd om met haar een oefening te doen.  Een jonge belegger was bereid de oefening met Helene te doen dit was zeer moedig van hem, daar Helene vragen ging stellen over zijn handelen. In eerste instantie kwamen de antwoorden snel maar toen er werd doorgevraagd, kwam de belegger op  een moeilijk punt waarop diep nagedacht moest worden. Daarna was heel de zaal aan de beurt en werd er in tweetallen geoefend Dit was toch wel even wat anders dan getallen en grafieken hier ging het om de psychologie die mee speelt bij het traden. De sessie liep uit maar de luisteraars waren tevreden ! Na de lunch was het de beurt aan Eric Mecking die zijn lezing op Trump had afgestemd, en hij keek terug in de tijd hoe waves zich ontwikkelden en hoe we er nu voor stonden en wat de impact van Trump was. De boodschap was dat we aan de vooravond van een nieuwe crash staan, gezien alle signalen en vergeleken met de historie. De vraag van vele luisteraars was waar moeten we dan in gaan als aandelen en obligaties niet meer de juiste tools zijn om rendement te maken,  maar  dat bleef nog een open vraag. Parallel aan de sessie van Eric Mecking was er in de kleine zaal Tom van Noyen die uitleg gaf over de safety indicator van Vector Vest en hoe de indicator gebruikt kan worden voor het selecteren van de juiste aandelen in hun Vector Vest systeem Voor veel mensen was dit nieuw Na een korte pauze was het de beurt aan Bob Emanuels die de zaal goed betrok bij zijn lezing en begon met een Quiz en vragen voor het publiek. Uiteindelijk kwamen we via het acht stappenplan terecht bij Risk en Reward. Het was een levendige presentatie waar het publiek goed bij betrokken werd. In de kleine zaal was het Fred Hendriks medeorganisator van het symposium die het publiek liet kennis maken met hoe “beterbeleggendandebank” Zijn lezing ging over Hoog dividend beleggen in de V.S, hoe een portefeuille opbouwen met 8-10 % rendement met de Amerikaanse pensioen/spaar methodiek & cultuur met faciliteiten van de Amerikaanse overheid Als laatste kwam Frans Schreiber aan het woord die het publiek inzicht gaf hoe Elite ervoor zorgt dat het All Markets Fund onder alle marktomstandigheden profit kan maken en risicomijdend is met een rendement van gemiddeld 8% /jaar. Morningstar heeft het All Markets Fund als nummer 1 gerankt in de groep Mixfondsen EUR Flexibel Wereldwijd (227 fondsen). Op de beursvloer stonden diverse standhouders die  met hun producten een goede aanloop hadden. Gedurende de hele dag was er een levendige beursvloer, met uitwisseling van ervaring, ontdekken van nieuwe ontwikkelingen en goede beurs aanbiedingen voor de HCC leden en beursbezoekers. De standhouders waren daar dit jaar erg verheugd over. Om ongeveer 16:00 kwam er een einde aan een interessante dag voor de bezoekende beleggers. Het plan is het volgende symposium weer in het voorjaar van 2019 te organiseren. Het symposium comité bestond uit: Frans Schreiber voorzitter Robert Dijkstra coördinator sprekers Fred Hendriks coördinator standhouders Cees Bouman overall coördinator Redactie HCC beleggen foto vlnr: Bob Emanuels, Helene van Dijk en Robert Dijkstra Van de meeste sprekers kunt u hier hun presentatie downloaden. Het HCC-videoteam heeft van alle presentaties opnamen gemaakt, namens de symposium organisatie onze dank daarvoor. Gemaakte video's kun je hier vinden   Een nuttige quiz voor beleggers Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen Hendrik Oude Nijhuis Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger. Oprichter Warrenbuffet.nl Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. Zelf heb ik een duidelijke voorkeur voor het beleggen in kwaliteitsbedrijven. In bedrijven die bovengemiddeld winstgevend zijn en die zelf - onafhankelijk van wat er op de aandelenbeurs gebeurt - iedere dag geld verdienen. Bij bedrijven die bovengemiddeld winstgevend zijn moet er per definitie sprake zijn van competitieve voordelen. Zou daarvan namelijk geen sprake zijn dan zou het niet lang duren voordat concurrentie opdoemt en het met de hoge winstgevendheid gedaan is. De quiz Om het nut van beleggen in kwaliteitsbedrijven duidelijk te maken heb ik een korte maar beslist ook nuttige quiz voor u in petto. Antwoorden op de quizvragen treft u aan het einde van de nieuwsbrief maar kijkt u daar pas wanneer u de drie vragen eerst bekeken en beantwoord heeft! Gaat u uit van een beleggingsperiode van 40 jaar. En dat de volledige winst ieder jaar geherinvesteerd wordt tegen het genoemde rendement. VRAAG 1: In welke van deze beide bedrijven zou u liever beleggen? Bedrijf A: dit bedrijf verdient 20% op het eigen vermogen. Bedrijf B: dit bedrijf verdient 10% op het eigen vermogen. VRAAG 2: Naar welk bedrijf zou uw voorkeur uitgaan wanneer u voor aandelen van Bedrijf A vier keer de boekwaarde zou moeten betalen en voor aandelen van Bedrijf B slechts twee keer? VRAAG 3: Naar welk bedrijf zou uw voorkeur uitgaan wanneer u bovendien zou weten dat aandelen in Bedrijf A aan het einde van de periode verkocht kunnen worden tegen twee keer de boekwaarde terwijl u aandelen in Bedrijf B dan tegen vier keer de boekwaarde zou kunnen verkopen? Antwoord op de gestelde vragen treft u aan het einde van de nieuwsbrief aan...   Nederland wordt centrum voor Europese financiële handel na brexit Bron:  AFM, 29 oktober 2018 Brexit is de grootste bron van politieke onzekerheid voor de financiële sector in Europa. Op dit moment is een brexit zonder nadere afspraken nog steeds denkbaar. Omdat dit tot een reeks acute en mogelijk ingrijpende transitierisico’s zou leiden, roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ondernemingen op zich hierop voor te bereiden. Ondertussen voltrekt zich een stille maar impactvolle omwenteling op de Europese kapitaalmarkten. Met name veel handelsplatformen vragen een vergunning aan bij de AFM. Nederland wordt zo het centrum voor financiële handelsinfrastructuur van de Europese Unie (EU). De ontwikkelingen en risico’s rondom brexit staan beschreven in het vandaag verschenen AFM Trendzicht 2019. Daarin signaleert de AFM belangrijke trends en bijbehorende risico’s in de financiële sector. Trendzicht bevat ook een verkenning van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie. Acute transitierisico’s bij een no-deal brexit Een harde brexit op 29 maart 2019 zal disruptieve gevolgen hebben voor de financiële sector. De kapitaalmarkten van de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn nauw met elkaar verweven en veel Europese ondernemingen en consumenten zijn voor hun financiële dienstverlening afhankelijk van de financiële sector in het VK. Bij een harde brexit verliezen partijen uit het VK abrupt hun markttoegang tot de EU en vice versa. Dat leidt tot ernstige verstoringen van het effectenverkeer en een inperking van grensoverschrijdende dienstverlening. Daarom roept de AFM partijen op om zich hierop voor te bereiden. Nederlandse ondernemingen moeten zich voorbereiden op een no-deal brexit De AFM constateert dat nog niet alle Nederlandse financiële ondernemingen zich voldoende voorbereiden op een no-deal brexit. De toezichthouder roept partijen die dat nog niet of onvoldoende hebben gedaan, daar vaart mee te maken. Mogelijk voldoen Nederlandse financiële ondernemingen bijvoorbeeld niet meer aan de vergunningseisen, als zij diensten hebben uitbesteed aan Britse instellingen. Dit mag namelijk alleen aan ondernemingen in een zogenaamd ‘equivalent verklaard toezichtregime.’ Bij een harde brexit geldt dit niet voor het VK. Dit kan vooral grote gevolgen hebben voor Nederlandse vermogensbeheerders. Brexit resulteert in een omwenteling van de Europese kapitaalmarkten Terwijl in brexit-onderhandelingen grens- en douanevraagstukken het meest in het oog springen, vindt er momenteel een vrij onzichtbare omwenteling in de Europese kapitaalmarkten plaats. De financiële handelsinfrastructuur, met name aandelen- en obligatieplatforms, verplaatst zich naar Nederland. Banken vestigen zich op het Europese vasteland veelal in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen Europese activiteiten naar Luxemburg en Dublin. Nederland wordt het centrum voor financiële handel van de EU27 De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die belangstelling hebben voor een vergunning. ‘Wij gaan ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen de EU27 het centrum voor de financiële handel’, stelt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. ‘De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’ Gevolgen voor toezicht De migratie van een belangrijk deel van de handelsinfrastructuur naar Nederlandse bodem biedt ook goede waarborgen voor eenduidig en effectief toezicht en hoge standaarden voor governance en bescherming van beleggers. Het betekent wel een uitbreiding van taken van de AFM. Investeringen in extra capaciteit, kennis en ondersteunende diensten zoals het verwerken van transactiedata, zijn nodig. Speerpunten in het toezicht voor 2019 Brexit als onderdeel van de trend ‘politieke onzekerheid’ is het meest urgente risico in AFM Trendzicht 2019. Daarnaast wordt de voortschrijdende digitalisering van de financiële sector verder uitgediept en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame economie en samenleving beschreven. De AFM vertaalt deze trends en risico’s concreet door naar toezichtactiviteiten. De toezichthouder presenteert die in januari in haar Agenda 2019.   Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH   Computerbeleggersgroep-ZH Sinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen.  Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft. Klik hier voor meer info    Contactadres: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_3a8da88c");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_aaf5a73e", true);   Somberheid experts draait in optimisme Bron:  Actiam Corné van Zeijl Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM. Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd. Opvallend is dat de somberheid onder de experts als sneeuw voor de zon is verdwenen. Die sombere kijk op de beurs was natuurlijk de beste verwachting. Afgelopen drie maanden op rij zijn de koersen gedaald. 3 maanden geleden sloot de AEX de maand af op 574. Overigens zijn nog niet alle zorgen weg. Voor de halfjaars vooruitzichten is men nog erg terughoudend. Over Brexit hebben we gevraagd wat voor soort Brexit het gaat worden. De experts waren erg verdeeld, net als de Britten zelf. De aandelenkeuzes waren ook erg goed. Voor november zijn ASML en ING favoriet . Het grootste deel van 2018 waren de experts erg somber gestemd. De AEX kwakkelde voort, maar in oktober heeft deze houding zich dubbel en dwars uitbetaald. De AEX ging met maar liefst 5,6% naar beneden. Na al te zijn gedaald in augustus en in september. Dat hadden de experts uitstekend gezien. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat denken die experts nu? Het antwoord is duidelijk. Het is volledig gedraaid. Maar liefst 2/3 van de experts denkt dat de AEX in november zal stijgen. Een kleine 15% verwacht een neutrale beurs. En 21% denkt dat we nog niet alle ellende gehad hebben. In de grafiek is duidelijk de revival van het optimisme te zien. We moeten terug tot januari 2016 om een dergelijk niveau van optimisme te vinden. De meest gehoorde reden achter het optimisme is dat de koersen wel genoeg gedaald zijn en de problemen wel zijn ingeprijst. Daarnaast noemde men nog de waardering van aandelen, zeker in relatie tot een spaarrekening. En we staan op de drempel van de traditionele eindejaarsrally. Lange termijn nog voorzichtig Voor de langere termijn is men er nog niet zo zeker van. Daar zijn de pessimisten nog licht aan de overhand. Een van de redenen die hier genoemd zijn is dan men een recessie verwacht. En dat Italië de potentie heeft om de euro om te trekken. Er is een grote lijst met zorgen. Ieder op zich heeft de potentie een majeure impact op de wereldeconomie te hebben.   Wat voor Brexit wordt het? Ook hebben een speciale Brexit vraag gesteld; Wat voor soort Brexit komt er aan, denkt u? De mogelijke antwoorden waren. Een hard Brexit Een soft Brexit Eeuwig uitstel na 29 maart 2019 Er komt een nieuw referendum De antwoorden waren net zo verdeeld als de meningen in Groot Brittannië zelf. Er waren diverse experts die van nieuwe verkiezingen uitgaan wat impliciet een nieuw referendum betekent. Bij de keuze voor een harde Brexit werd onder andere genoemd dat er simpelweg geen andere mogelijkheid en dus vervalt men automatisch op de hard Brexit optie. Weer een andere experts denkt dat zoals altijd alles onder druk vloeibaar wordt en dus ook de standpunten van beide kampen. Weer een andere voorziet eigenlijk weinig problemen, wat voor Brexit er ook komt. Een idee wat ik bij diverse ondernemers hier in het Westland ook wel eens hoor. Er zijn genoeg landen waarmee gehandeld wordt zonder overeenkomsten. Het is wat moeilijk en duurder, maar het kan wel. Enfin het eindoordeel ligt in de handen van de politici. Aandelenkeuzes weer prima De keuzes voor de individuele aandelen waren heel mooi. De meeste toppers deden het beter dan de AEX. Alleen ING bleef ietsje achter. En bij de floppers had men een paar mooie namen te pakken; Arcelor Mittal -18%, Altice -9% en AKZO Nobel -8%. Per saldo zou een fictief long / short fonds een positief resultaat van 3,2% hebben laten zien. ASML en ING toppers Altice en Unilever floppers Voor de komende maand zet men vol in op ASML en ING. Deze twee aandelen steken er met kop en schouder boven uit. Beide aandelen vindt men te hard gedaald. Altice voert zoals gebruikelijk de lijst met floppers aan. Unilever is een opmerkelijke tweede. In een opgaande beurs zullen veilige aandelen zoals Unilever achter blijven. Dat verklaart ook de keuze voor Gemalto, want daar ligt nog steeds een bod op. Er deden 68 experts aan de enquête mee.   Hcc Beleggen interessegroep CoSA CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_0adb7150");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_0d6beed9", true); U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.   Beleggen met voorkennis: De OK-score van Willem Okkerse Bron:  Jan Kolkman Willem D. Okkerse  was CEO van het OK-Score Institute en bedenker van de OK-Score, een wiskundig model en classificatiesysteem voor het berekenen van de financiële gezondheid van een bedrijf op basis van de gegevens van ten minste vijf opeenvolgende jaarverslagen in hun onderlinge samenhang en ontwikkeling.. Hij begon in 1995 na in 1989 cum laude zijn MBA te hebben behaald aan een PhD onderzoek dat in 2000 de OK-Score ® opleverde. Voordien was hij voorzittend partner van een adviesgroep gespecialiseerd in strategie en corporate finance en bekleedde gedurende 1995-2000 o.a. de functie van CFO van de milieu organisatie Green Cross van Mikhail Gorbachov. Tevens was hij gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven alsmede de Hogeschool van Arnhem en lid van de Raad van Advies van de Hogeschool van Amsterdam Okkerse overleed 12 oktober 2018 op 72-jarige leeftijd. Willem Okkerse heeft met zijn OK-score een systeem ontwikkeld dat je alleen maar subliem kunt noemen. Hij heeft het op bijna 3000 ondernemingen getest en in 69 gevallen was zijn conclusie dat die onderneming bij het toenmalige beleid, zonder een ingreep als een gedwongen overname, kapitaal-injectie of iets dergelijks, ten onder zou gaan. In hoeveel van die 69 had hij gelijk? Alle negen en zestig ! In het boek  "Beleggen met voorkennis" *)  geschreven door Jeroen Siebelink wordt de OK-score en zijn werking nader beschreven. Zo heeft Okkerse bij voorbeeld Ahold uit zijn modelportefeuille verwijderd omdat dit aandeel bij een koers van 34 euro te riskant is geworden. De kritiek die Okkerse heeft op Ahold is op de agressieve overnamestrategie bij een te klein eigen vermogen. In 2002 tijdens een uitzending van Business Class van Harry Mens waarschuwt Okkerse voor Ahold, al gebruikt hij niet het woord fraude. Okkerse is duidelijk in zijn mening. Naar aanleiding van de jaarverslagen 2000 en 2001 geeft hij Ahold een 10, dus de slechtst mogelijke score. Eerlijk gezegd had ik die waarderingscijfers liever anders gezien, dat wil zeggen een 1 voor de slechtste score en een 10 voor de allerbeste. (Pagina 48) Maar dat zegt de belegger allemaal niets. Op dat moment is nog altijd niet de omvangrijke fraude met de sideletters bekend. Als een jaar later, in februari 2003, de zaak naar buiten komt, zakt de koers in korte tijd van 35 naar 3,50 euro. Ook dan klimt geen analist in de pen en zegt dat die Okkerse toch maar mooi gelijk had. Geen analist of commentator schenkt er aandacht aan. Zijn voorspelling komt hem niet op applaus te staan. Okkerse probeert zijn methode aan de man te brengen bij diverse instanties als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Registeraccountants. Hij krijgt zelfs geen antwoord. En de bekende kredietbeoordelaars, Standard & Poor’s en Moody’s, hebben die interesse ?? Ook die zien er niets in, want ze hebben toch zelf al tientallen analisten in dienst. Waarom zou hij meer weten dan zij bij elkaar ?? Het wil er bij de buitenwereld blijkbaar niet in dat wanneer je het op een andere manier bekijkt je tot een andere, misschien wel betere conclusie, kunt komen. Als je het beter wilt doen dan de rest - Moet je het anders doen dan de rest En Willem Okkerse doet het anders dan de rest en hij laat zien dat het resultaat beter is dan de rest **). Dat resultaat is niet voor een ieder direct zichtbaar, maar pas na een paar jaar. En die paar jaar zouden in veel gevallen voldoende kunnen zijn om een ommezwaai in de goede richting te bewerkstelligen. Het probleem van Okkerse is dat hij zijn methodiek niet wil prijsgeven, want dan gaan de speculanten er op de beurs mee aan de haal. Dat is iets wat Okkerse beslist niet wil. Hij wil de onderneming juist helpen te overleven en werkgelegenheid behouden door toezichthouders voor te houden welke maatregelen nodig zijn. En wat gebruikt Okkerse om zulke vergaande, ter zake doende, conclusies te kunnen trekken?? Gewoon de jaarverslagen, die ook voor jou en mij toegankelijk zijn. Het geniale van Okkerse is dat hij verbanden weet te leggen die anderen niet zien. Hij weet uit die verslagen informatie te destilleren die voor de belangstellende lezer alleen maar gegevens zijn. Dat er anderen zijn die de methode niet snappen en ‘m daarom rücksichtslos verwerpen is jammer. Laten die mensen dit eens lezen: My Lord, my Lord - Please help me - To keep my big mouth shut Until I know what I’m talking about Deze tekst zag ik in de kamer hangen van een van mijn vroegere directeuren, een man met een gezonde dosis zelfkennis, Sallo was de naam. Laat Jaap Koelewijn daar eens over nadenken en er naar handelen. (Pagina 87) Na het lezen van het boek kom ik net als Jaap tot de conclusie: Hoe is dat mogelijk ?? Maar omdat ik het niet snap ga ik niet beweren dat de hele methode lariekoek is. Ik ben geen analyticus van jaarverslagen. Daarom heb ik Hans, een lid van de beleggingsclub waar ik ook lid van ben, gevraagd er ook eens naar te kijken. It always seems impossible - Until it’s done (Nelson Mandela) Okkerse is van mening dat het mogelijk moet zijn de OK-score in de banksector te introduceren. Daarvoor zouden er wel echte CHINESE WALLS moeten bestaan en dat lijkt me heel moeilijk. Maar misschien is er toch een glimpje licht aan het eind van de tunnel. In een artikel over het in 2015 verschenen NBA-rapport ‘In het publiek belang’ staat schrijft het Financieele Dagblad dat in de toekomst misschien gebruik zou kunnen worden gemaakt van mathematische voorspellingsmethoden zoals bij voorbeeld de OK-score. Dit zijn niet de woorden van de NBA zelf, maar van de redacteur van het FD. Heeft die redacteur iets opgevangen van welwillendheid van de kant van de NBA?? *) Het boek "Beleggen met voorkennis" is als e-book binnenkort (voor leden) gratis te downloaden **)  Download:  The fifth empirical accuracy assessment of the OK-Score Model   Meedoen met HCC Beleggen. Wat doe jij met je geld? En met je vrije tijd? HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers,leden die deel willen nemen aan het bestuur,  en ook bijvoorbeeld mensen die de redactie over de nieuwsbrief mede willen ondersteunen of willen meewerken aan het tot stand komen van een symposium. Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_5807e9ce", true); of de redactieRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_5d10dc52", true); van HCC!beleggen. Wat wil je doen? Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia. Bestuur Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortduren behoefte aan versterking/vervanging. We zijn o.a op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact. Redacteuren We zoeken redacteuren die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden. Ook  interessante onderwerpen selecteren dan wel schrijven, artikelen, boeken en software beoordelen promoten etc. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief. Contactpersonen Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht. Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_2176e749", true); van HCC!beleggen   Jaarlijkse Beleggersdag Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB) 2018 Bron:  Stichting Rechtsbescherming Beleggers Op zaterdag 24 november a.s. organiseert de Stichting Rechtsbescherming Beleggers de jaarlijkse SRB-Beleggersdag. Onder leiding van dagvoorzitter René de Monchy (financieel economisch journalist bij BNR nieuwsradio en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten) wordt er een uniek programma voor beleggers en andere geïnteresseerden aangeboden. Gasten Na de welkomstkoffie begint de heer S. de Vries, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde Pharming de SRB-Beleggersdag met de eerste presentatie. In het tweede deel van het ochtendprogramma volgt de heer R.A.J. van Riele, uitvoerend bestuurder van de DGB Group. Na de traditioneel goedverzorgde lunch geeft de heer D. Penninckx, Voorzitter van de Raad van Bestuur FNG, actief op het gebied van de mode zijn visie op deze markt in het algemeen en zijn bedrijf in het bijzonder. Waarna de heer J. Uwents, Voorzitter van de Raad van Bestuur van WDP Comm. als laatste de dag afsluit. Na iedere presentatie geeft de Stichting de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen aan onze gasten. Ook dit jaar zal tijdens de Beleggersdag de SRB Investor Relationsprijs worden uitgereikt (welke toegekend wordt aan bedrijven die het belang van beleggers en aandeelhouders optimaal voor ogen houden). De prijs gaat dit jaar naar ICT Group, Systeemintegrator en technisch dienstverlener uit Barendrecht. De prijs zal in ontvangst worden genomen door de heren J.H. Blejie en J. W. Wienbelt respectievelijk CEO en CFO van de ICT Group. Programma De registratie van de deelnemers start om 09:00 uur, waarna er tijd is voor een kop koffie en nadere kennismaking. Het ochtendprogramma begint om 09:50 uur. Voorzitter Constant Stevense zal de Beleggersdag openen met een kort welkomstwoord. Om 10:00 uur begint de eerste presentatie, welke tot ongeveer 11:00 duurt. Daarna volgt de tweede presentatie, welke duurt tot 12:15 uur. Tussen de presentaties is er een ruimte buiten de zaal om onder het genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten te wisselen. Na het ochtendprogramma wordt er een lunch aangeboden met tal van warme en koude gerechten. Deze duurt tot 13:30 uur.  Het middagprogramma na de lunch start om 13:30 uur, waarna het officiële gedeelte van de dag om 16:00 uur eindigt. De dag wordt besloten met het huishoudelijk gedeelte voor alle betrokkenen bij Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Het bestuur geeft dan inzicht in het gevoerde beleid en de toekomstplannen en zal vragen beantwoorden. De kosten voor de dag zijn voor aangeslotenen € 50,--. Voor niet aangeslotenen is dat € 10,-- meer. Voor degene die zich na 14 november aanmeld komt er € 10,-- bij. Opgave van uw komst naar de Beleggersdag geschiedt door het sturen van een e-mail naar RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_a60abe36");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_9dd0cedd", true); of schriftelijk naar Stichting SRB, Beatrixstraat 44, 5331 TE Kerkdriel. Ook kunt u zich aanmelden via whatsapp en SMS. Vermeldt in alle gevallen duidelijk uw naam, emailadres en telefoonnummer. De telefoonnummers van de SRB zijn: 0418-631891 en mobiel: 06-28634699 Uiteraard staat het u vrij om andere beleggers en geïnteresseerden te wijzen op de Stichting en de Beleggersdag, alsmede hen mee te nemen naar Rotterdam. Verdere informatie over de SRB-Beleggersdag 2018 en Stichting Rechtsbescherming Beleggers kunt u vinden op de website www.stichtingsrb.nl.   Antwoorden de van nuttige quiz Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen Bedrijf A is telkens de beste keuze. Ondanks de halvering qua koers/boekwaarde-verhouding zou een belegging in Bedrijf A nog altijd 18% per jaar hebben opgeleverd. En ondanks het scenario van een verdubbeling van de koers/boekwaarde-verhouding bij Bedrijf B zou een belegging in dit bedrijf zijn uitgekomen op 12% per jaar. Natuurlijk, ook voor kwaliteitsbedrijven betalen beleggers soms (te) veel. Maar dikwijls is het zo dat beleggers zich blindstaren op de korte termijn of zich juist richten op de ogenschijnlijk goedkoopste aandelen. Dit verklaart waarom aandelen van de allerbeste bedrijven vaker dan menigeen verondersteld ook nog eens heel aantrekkelijke beleggingen zijn...   HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures AdverterenRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_e34be91f", true); Downloads Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

12 november 2018

...

Nieuwsbrief2018102 -symp 71-1

.. Programmaboekje Zaterdag 27 oktober 2018 Sprekers Trump rules the world Programma overzicht Inschrijven Routebeschrijving Wouter Keller Eric Mecking Bob Emanuels Frans Schreiber Helene van Dijk Tom Van Noyen Fred Hendriks Standhouders Advertorials Analist.nl Beterbeleggendandebank.nl Florizon VectorVest Inc. Wall Street Professional XPRO Professioneel beleggen voor iedereen Dividend, de basis voor succesvol beleggen Elite Fund Management Beleg slimmer met Florizon De nieuwe Wall Street Pro 5 Waarom de safety indicator verschil maakt Cryptogeld als gewoon betaalmiddel .. "Trump rules the world" Uitgelicht Eric Mecking, met als titel: Trump: Tarieven en troeven Parallellen tussen de huidige tijd en die van 1929, aangevuld met een profijtelijke prognose! Frans Schreiber, met als titel: Rendement in alle tijden, dankzij/ondanks Trump Frans Schreiber vertelt u hoe hij het All Markets Fund beheert, wat het doet en waarom het in alle markten kan presteren Het mooie van beleggen is dat er aan alle kanten kansen zijn, en met Trump aan het roer in Amerika is de impact op de wereldeconomie groot, zie Turkije en China en ook Iran, dus veel regio’s die getroffen worden door Trump sancties. Als we het over Trump hebben, dan hebben we het gelijk over de toestand in de wereld want Trump speelt een grote rol in de diverse regio’s Diverse sprekers zullen hun licht laten schijnen op het fenomeen Trump en de impact voor beleggers In aanvulling op de sprekers zijn er ook weer diverse standhouders waar u verschillende toepassingen kunt bekijken, een toelichting kunt krijgen, en of een applicatie kunt proberen. Zoals altijd is het doel dat je aan het eind van de dag met een groot aantal ideeën naar huis gaat. Je kunt deze dan zelf direct, afhankelijk van jouw eigen situatie, inpassen en toepassen in jouw beleggingen. De locatie is verder heel geschikt om je in de loop van de jaren opgedane contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Schrijf je nu in voor dit Symposium >> Klik hier HCC-leden: Gratis Entreekaart (Wel inschrijven) -- Niet leden: Entreekaart à €15,- Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt Routebeschrijving klik hier   Programma overzicht   71ste HCC Beleggen symposium 27 oktober 2018 9:45 - 10:00                                      Zalen open Gelegenheid tot kennismaking met medebezoekers, standhouders en HCC Beleggen 11:00 - 11:50 Collenbergh zaal 11:00 - 11:50 Statenkamer Wouter Keller (M & I / Argitek) Kwantitatieve tactische asset allocatie Helene van Dijk (Alethos) Van Tharp'’s Simulated Trading game 12:30 - 13:20 Collenbergh zaal 12:30 - 13:20 Statenkamer Eric Mecking (Money Multiplier Mecking) Trump: Tarieven en troeven Tom Van Noyen (VectorVest) Hoe meer ‘safety’ inbouwen bij het aankopen van aandelen 13:40 - 14:40 Collenbergh zaal 13:40 - 14:40 Statenkamer Bob Emanuels (Research Unlimited) Marktalyse en beleggingsstrategie Fred Hendriks (Beterbeleggendandebank.nl) Beter beleggen met hoogdividendaandelen in de VS 14:55 - 15:45 Collenbergh zaal Frans Schreiber (Elite Fund Management) Rendement in alle tijden, dankzij/ondanks Trump  16:00 Einde Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL,  De Bilt   Wouter Keller - Kwantitatieve tactische asset allocatie Wouter Keller, ondernemer, emeritus hoogleraar en investeerder, bespreekt verschillende tactische beleggingsmodellen. Omdat hij ontevreden was over de beleggingsresultaten van de grootbanken heeft Wouter zijn eigen beleggingsmodellen ontwikkeld, met name op basis van momentum beleggen. Momentum is het voorspellen van het rendement op basis van trends uit het verleden. Bovendien spelen in zijn marktbenadering ook de volatiliteit en de correlatie een belangrijke rol. Zijn nieuwste beleggingsstrategieën zijn tactische modellen met bijzondere aandacht voor crash protectie. Wouter is econometrist en informatiekundige. Hij studeerde elektrotechniek en wiskunde aan de Universiteit Twente en sloot beide studies cum laude af. Vervolgens trad hij in dienst van de Erasmus Universiteit, waar hij in 1979 eveneens cum laude promoveerde. Wouter is na een lange carrière, o.a. als lid van Raad van Bestuur bij het Centraal Bureau van de Statistiek en Vrije Universiteit van Amsterdam, nog een eigen ICT bedrijf gestart. Sinds 2001 is Wouter directeur van M & I / Argitek, dat door hem is opgericht. Zijn bedrijf houdt zich onder meer bezig met het advies over ICT-architectuur  en ICT aanbestedingen. Bovendien heeft hij een groot aantal seminars en boeken op zijn naam staan en is hij een veelgevraagd spreker.   TRUMP: TARIEVEN EN TROEVEN Parallellen tussen de huidige tijd en die van 1929, aangevuld met een profijtelijke prognose! Trump doet zijn naam eer aan, want in het Engels betekent trump: troeven uitspelen. En dat is precies wat hij al zijn leven lang doet. Trump is een nieuwe tarievenoorlog begonnen en in Europa staat een grote bank op omvallen. Donkere wolken dreigen en pakken zich samen. Want in de jaren dertig van de vorige eeuw begonnen de Verenigde Staten van Amerika ook een tarievenoorlog. Tegelijkertijd veroorzaakte het faillissement van een grote bank in Europa een wereldwijde bankencrisis. Deze twee gebeurtenissen leidden toen tot een wereldwijde valutaoorlog waardoor de wereldhandel kelderde en de economische crisis uitliep op een Grote Depressie. De vraag rijst dan ook of de bestaande parallellen tussen toen en nu tot eenzelfde uitkomst zullen leiden. Tijdens het symposium zal Eric hier uitvoerig op ingaan en tevens - met grafieken - laten zien wat beleggers kunnen verwachten, waar ze op moeten letten en hoe ze hiervan kunnen profiteren! Eric Mecking is beleggingsexpert, financieel-economisch analist en spreker. Op basis van jarenlang onderzoek ontwikkelde hij een volstrekt uniek beleggingsmodel waarbij tijd, trends en cycli de belangrijkste factoren vormen. Met zijn model handelt hij op de beurs zeer succesvol in: aandelen, valuta’s, obligaties en grondstoffen. Eric is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit van Amsterdam en schreef  diverse artikelen in landelijke dag- , week- en maandbladen. Zijn laatste artikel “Trump, tarieven en troeven, Parallellen tussen de huidige crisis en die van 1929” dateert van september 2018 en verscheen in EPOQUE, het nieuwe Nederlandse magazine voor trends, cultuur en achtergrond: Eric debuteerde met zijn boek Deflatie in aantocht  waarin hij de grote crisis van 2008 aankondigde, zoals gememoreerd door bestsellerauteur Gerhard Hormann in de Volkskrant van 14 september 2018: Eric publiceerde de volgende boeken:    -   Neutraal Nederland in oorlogstijd        1914 - 1918    -    Het drama van 1918    -    Deflatie in aantocht (1e  t/m 7e druk) Met Elmer Hogervorst:    -    Deflatie in aantocht (8e en 9e druk) en    -    Geld, goud en zilver (2e druk) Money Multiplier Mecking 06-28909026 020-3342038 RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_9943d9d0");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_38dd49da", true); https://www.linkedin.com/in/ericmecking/ https://twitter.com/Mecking   Bob Emanuels  - Marktalyse en beleggingsstrategie - Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn slecht in staat om structureel de markt te verslaan. Zij volgen veelal actieve beleggingsstrategieën, waarvan niet op voorhand duidelijk is hoe deze presteren. Bij combinaties van verschillende                    strategieën ontbreekt het bovendien in bijna alle gevallen ook aan een duidelijke kwantitatieve onderbouwing. De resultaten van de gecombineerde strategieën zijn niet beschikbaar en daarmee is het onmogelijk om een goede en betrouwbare scenario-analyse te maken. Op het symposium licht hij een tipje van de sluier op hoe je wél succesvol kunt beleggen. Bob Emanuels is een enthousiaste spreker en staat garant voor een sprankelende presentatie. Jarenlang is Bob verbonden geweest aan de opleiding tot Senioren Beleggingsadviseur voor Kluwer Opleidingen. Bovendien is hij specialist op het gebied van Behavior Finance en Intermarket Technical Analysis. Vele cursussen en trainingen heeft hij verzorgd voor verschillende gerenommeerde opleidingsinstituten. Daarnaast is hij bekend van radio en TV, en heeft voor verschillende maandbladen als columnist gewerkt. Bob heeft veel bekende Nederlandse analisten in de financiële sector opgeleid. Bob is directeur van Research Unlimited. Tot 1 April 2009 was hij werkzaam als directeur bij Baron & Filten-borg, een Nederlandse hedgefund. Daarvoor heeft Bob enkele jaren als vice-president bij ABNAMRO leiding gegeven aan de afdeling Trading. Research Unlimited runt hij samen runt met Cees Quirijns. Het bedrijf ontwikkelt professionele kwantitatieve beleggingsmodellen voor financiële dienstverleners met het doel om portefeuillerisico te minimaliseren en beleggingsresultaat te optimaliseren. Zij beheert geen gelden van derden en verstrekt ook geen beleggings-advies. website: www.researchunlimited.nl   Rendement in alle tijden, dankzij/ondanks Trump Frans Schreiber zal ingaan op hoe hij het All Markets Fund beheert, wat het fonds doet en waarom het in alle markten kan presteren. Het All Markets Fund heeft al jarenlang 5 sterren in de rubriek “Mixfondsen EUR Flex. Wereldwijd”, waarin 227 fondsen zijn opgenomen, en behoort daarbij volgens Morningstar tot de top. Beleggers kunnen hiermee hun voordeel doen, om  hun beleggingen ook zo in te delen, zoals Frans zal laten zien. Er worden geen tradingssystemen behandeld. Frans Schreiber is fondsbeheerder van het All Markets Fund. Hij heeft jarenlang als autoriteit op het gebied van systeemtrading geschreven voor bladen als Beleggers Belangen en Technnische en Kwantitatieve Analyse, uitgegeven door Elsevier. Hij leerde hij op de hcc groep beleggen beleggers kennen, die (ook) geïnteresseerd waren het programmeren van handelssystemen, o.a. met Wallstreet en Vestics. Hij heeft meer dan 25 beleggingsseminars/cursussen in de VS gevolgd. Daarnaast heeft hij de opleiding tot RBA, Register Beleggings Analist, gevolgd, deze PAO opleiding wordt gegeven aan de VU in Amsterdam, hij is lid van de CFA Society VBA Netherlands. Elite Fund Management is een fondsen instelling onder toezicht van de AFM en DNB. Het bedrijf groeit snel en heeft ongeveer 60 miljoen onder beheer. De organisatie heeft een bestuur bestaande uit Harry Geels (riskmanagement) en Frans Schreiber (portfoliomanagement). Daarnaast is er een compliance officer aangesteld en een tweede riskmanager, om aan de huidige wet- en regelgeving te blijven voldoen. Het portfolioteam bestaat totaal uit 5 personen. U kunt alle informatie vinden op www.alphafondsen.nl   VT’s Simulated Trading game Tijdens deze presentatie zal Helene van Dijk ingaan op het position sizing trading game van Van Tharp.  Je leert welke risico’s je neemt in het traden. Tijdens het spel speel je met je eigen doelstellingen zodat je leert wat dit betekent in je eigen trading en beleggers strategie. Je leert: Hoe je je doelstelling kunt behalen Hoe je je vermogen kunt beschermen Hoe je je winsten op je trades kunt maximaliseren Hoe je kunt vaststellen welke grootte van de positie je kunt innemen  Helene van Dijk is een ervaren manager uit het bedrijfsleven. Zij was leidinggevende bij verschillende opleidingscentra en NLP coach voordat zij een nieuwe passie heeft gevonden in het traden en beleggen. Haar eerste basiskennis van traden heeft zij opgedaan bij Marcus de Maria en bij Chris Boon heeft zij het daytraden geleerd. Inmiddels geeft Helene zelf les en speelt met haar cursisten  the position sizing game om hen te leren hoeveel ze kunnen investeren en welk risico ze lopen. Met het spel, NLP-coaching en het tradersprofiel van de cursist weten haar cursisten hoe de strategieën succesvol kunnen worden toegepast. Daarnaast geeft Helene via haar bedrijf Alethos trainingen op het gebied van traden en beleggen, waarin cursisten niet alleen handelsstrategieën leren maar ook de psychologie van het traden. Overtuigingen veranderen, modelleren, jezelf in de juiste staat brengen, verhoging van je resultaten, persoonlijke groei zijn allemaal belangrijke pijlers om succesvol te kunnen handelen en beleggen.   Hoe meer ‘safety’ inbouwen bij het aankopen van aandelen Zeker tijdens een “mature bull market” is het belangrijk om weinig risico’s te nemen bij het aankopen van aandelen. VectorVest heeft een unieke eigen “safety” indicator voor ieder aandeel. Keer op keer outperformen onze Safety aandelen de indexen. U leert hoe die safety indicator is opgebouwd. Ook niet-abonnees kunnen al deze parameters opzoeken. En u krijgt enkele concrete aandelentips: bedrijven met een hoge safety die ook op andere fundamentele indicatoren goed scoren. Minder risico nemen levert extra rendement op. Tom Van Noyen begon na zijn studies Communicatie in Brussel te werken bij Citibank. Sinds 2015 presenteert Tom maandelijks 5 workshops in België. Tom geeft presentaties op de grote VFB beleggersevents in België en hij is regelmatig gastspreker op de VFB Trefpunten. VectorVest groeit als kool in België en sinds 2016 zijn er ook iedere maand 2 workshops in Nederland.  Tom Van Noyen is een expert in VectorVest en brengt zijn kennis op een begrijpbare manier over zodat nieuwe abonnees het programma snel aanleren. Tip: Woon deze lezing bij en als HCC-bezoeker kan u vandaag gratis en geheel vrijblijvend een VectorVest proefabonnement van 30 dagen afsluiten. Activatie gebeurt enkel met kredietkaart VectorVest is Amerikaanse beleggingssoftware en bestaat reeds 30 jaar. De software bevat traditionele fundamentele én technische analyse, maar ook unieke eigen indicatoren. Ieder aandeel krijgt, iedere dag opnieuw een aanbeveling: kopen, verkopen of houden. U kan in de database ten allen tijde alle gegevens opvragen van het verleden tot vandaag. VectorVest is volledig onafhankelijk en heeft als enige doel dat u goede resultaten behaalt. Alleen dan zal u tevreden abonnee blijven.   Beter beleggen met hoogdividendaandelen in de VS Nederlandse beleggers denken bij het begrip dividend vooral aan Shell. Dan een hele tijd niets en vervolgens misschien aan Ahold of Randstad. Meestal praat je dan over een rendement van maximaal enkele procenten. In de VS behaal je moeiteloos 6 tot 12 procent of meer. De meeste beleggers realiseren zich onvoldoende dat dividend op termijn een aanzienlijk deel van het totaalrendement van een beleggingsportefeuille uitmaakt. Dat geldt zeker voor beleggen met dividendrendement als voornaamste doelstelling zoals in de Verenigd Staten heel gebruikelijke is. In de VS bestaat een echte dividendcultuur. Zo’n cultuur kent men bij ons niet vrijwel niet.  De Amerikaanse dividendcultuur gaat zelfs zover dat bedrijven en overheden een groot aantal regelingen hebben ontwikkeld, die het voor gewone Amerikanen mogelijk maken om op professionele wijze te beleggen. Dankzij dergelijke regelingen is het voor “gewone” Amerikanen mogelijk om dividendrendementen te behalen van 6 tot 12 procent per jaar, vaak met als doel pensioenopbouw. Dit biedt ook ruime mogelijkheden voor Nederlandse beleggers. Fred Hendriks is adviseur hoogdividendbeleggen in de VS en auteur van het boek ‘Beter beleggen dan de bank’. Fred Hendriks heeft carrière gemaakt in managementfuncties bij Amerikaanse ICT-bedrijven. Daar maakte hij kennis met hoogdividendbeleggen. Hij schreef daar een boek over, dat in 2017 een enkele maanden op nummer 1 van de beleggingsboeken stond. Via www.beterbeleggendandebank.nl worden beleggers op de hoogte gehouden en is een actuele voorbeeldportefeuille beschikbaar.   Analist.nL standhouder Analist.nl is een gratis toegankelijk Nederlands beleggingsplatform dat zich zowel op de particuliere als de professionele beleggers richt. Op het platform treft u informatie over bijna alle Amerikaanse en Europese beursgenoteerde aandelen. De site biedt fundamentele informatie zoals de belangrijkste zaken uit het jaarverslag zoals die van de balans en de resultatenrekening. Verder biedt Analist.nl ook inzicht in de waarderingen van de aandelen. Denkt u hierbij aan de klassieke waarderingsratio's zoals de koers/winst-verhouding, het dividendrendement of de boekwaarde per aandeel. Ook bieden we modelportefeuilles aan van de superbeleggers zoals Warren Buffett, Joel Greenblatt en Piotroski. De meeste modelportefeuilles doen het vele malen beter dan bijvoorbeeld de AEX-index. Ook biedt Analist.nl overzichten voor de optiebeleggers om heel eenvoudig te zien welke aandelen relatief de hoogste en laagste optiepremies hebben. Analist.nl is opgericht door Ronald Kok (Msc RBA). Ronald is verbonden aan de beleggingsvereniging CFA VBA alsmede ook de universiteiten Nazarbayez in Astana en Taras Shevchenko in Kiev waar hij masterstudenten met scripties over beleggen begeleidt. Verkrijg bij de stand van Analist.nl gratis o.a. het maandblad Analist Journaal met daar in overzichten van de modelportefeuilles die al jaren de AEX-index ruim verslaan. Bij de stand kunt u zich registreren voor een gratis proefabonnement op Analist Pro website: www.analist.nl   Beterbeleggendandebank.nl standhouder ‘Beter beleggen dan de bank’ laat zien hoe je je geld zelf solide belegt in gerenommeerde Amerikaanse bedrijven die maandelijks of per kwartaal een deel van de winst uitkeren in de vorm van dividend. Amerika kent vele beursgenoteerde bedrijven en fondsen die een veel hoger dividend uitkeren dan in ons land gebruikelijk is. Dit wordt sterk ge­stimuleerd door de Amerikaanse overheid en heeft tot doel om ook gewone Amerikanen in de gelegenheid te stellen te spa­ren voor bijvoorbeeld hun pensioen. Zonder veel inspanning kun je via een bewezen strategie ook als Nederlander daarvan profiteren en 6 tot 12 procent rendement maken op je geld, zonder wakker te liggen van plotselinge koersbewegingen en hoge kosten. Het bijbehorende boek, dat in 2017 enige tijd het meest verkochte beleggingsboek was, vormt een praktische handleiding voor iedereen die zijn finan­ciële toekomst zeker wil stellen. Op www.beterbeleggendandebank.nl vind je een voorbeeldportefeuille waar je je op kunt abonneren en die door de auteur actueel wordt gehouden. Op onze stand kunt kennismaken met de uitgever van het boek/beheerder van de website (Reith | Hendriks & partners), en de auteur van het boek Fred Hendriks. U zult de voorbeeldportefeuille met Amerikaanse hoogdividendfondsen kunnen inzien. Tevens kan iedere bezoeker een gratis tegoedbon ontvangen voor de e-book versie van “Beter beleggen dan de bank”. Website: www.beterbeleggendandebank.nl   Florizon standhouder Wij analyseren de jaarverslagen van ruim 250 beursgenoteerde bedrijven en vergelijken alle informatie die daaruit komt met behulp van Big Data-technieken. Hierdoor krijgen we inzicht in welke bedrijven een stabiele bedrijfsvoering hebben, en welke niet. Een stabiele bedrijfsvoering is noodzakelijk voor een stabiel bedrijfsresultaat en uiteindelijk voor een solide belegging. Ons unieke performance model verwerkt 20 fundamentele kenmerken en stelt daarmee de prestaties op de volgende onderdelen vast: verdienvermogen, aangegane schulden, kwaliteit van het management en de maatschappelijke bijdrage. Anders dan screeners nemen wij ook verwachtingen mee in ons oordeel, daarmee is Florizon uniek. Florizon is vanaf 10 euro per maand te gebruiken. Voor 90 euro heeft u een jaarabonnement. Op onze stand kunt kennismaken met de oprichters van Florizon: Martin Boer en Erick Erdtsieck. Wij tonen u "LIVE" demonstraties van onze vernieuwde website. Per oktober 2018 hebben we de volgende klantensuggesties verwerkt: Verbeterde model engine: Operating Marging, de PEG-ratio en Grahams Value worden nu meegewogen. De geautomatiseerde portfolio's presteren hierdoor beter. Uitleg: een heldere begrippenlijst. Volgen van Erick's portfolio via de website of Signal (mobiel) Meer bedrijven worden ondersteund en een verbeterde navigatie Website www. Florizon.com   VectorVest Inc. standhouder VectorVest is Amerikaanse beleggingssoftware en bestaat reeds 30 jaar. De software bevat traditionele fundamentele én technische analyse, maar ook unieke eigen indicatoren. Ieder aandeel krijgt, iedere dag opnieuw een aanbeveling: kopen, verkopen of houden. U kan in de database ten allen tijde alle gegevens opvragen van het verleden tot vandaag. Er is een zoekmachine, er is een backtester en er zijn (model)portfolio’s. Als abonnee heeft u toegang tot 10.000 Amerikaanse en Europese aandelen. VectorVest is volledig onafhankelijk.   VectorVest presenteert niet alleen een workshop, maar u kan aan onze stand ook een demonstratie krijgen. Er zullen vermoedelijk ook Nederlandse VectorVest abonnees aanwezig zijn en aan hen kan je hun objectieve mening over VectorVest vragen. Vraag aan de stand een gratis aandelenanalyse aan, vraag gratis de digitale versie van het Groene Boekje (geschreven door de oprichter van VectorVest, dr. B. DiLiddo). En vooral: vraag een gratis en geheel vrijblijvend proefabonnement aan: activatie met kredietkaart. Annuleer tijdens uw proefabonnement en er wordt geen enkel bedrag gedebiteerd. Website: www.vectorvest.nl   Wall Street Professional (Uitgever: Keyword BV) standhouder Wall Street Professional is een product van Keyword Info Systems BV in Delft. Wall Street Professional is al dertig jaar een begrip in Nederland en België als het gaat om  software voor beleggers. Technische analyse, Koersbewaking en Portefeuillebeheer zijn naadloos geïntegreerd in één gebruikersvriendelijk softwarepakket. En we hebben groot nieuws voor Wall Street Pro gebruikers en prospects! Keyword gaat Wall Street Pro nu aanbieden met data van de gehele wereld tegen een aantrekkelijk tarief. Inclusief het gebruik van de software. Dus geen dure aanschafkosten meer.  En u beslist voortaan zelf hoeveel data u wilt afnemen. En welke beurzen, realtime of vertraagd. Het is met een paar muisklikken op ons nieuwe klantenportaal geregeld! Kortom wilt u zorgeloos uw Wall Street Pro technische analyse en TA-script indicatoren blijven gebruiken, dan bent u bij Wall Street Pro altijd aan het goede adres! Wall Street Professional: Software voor ambitieuze beleggers! Kom naar de stand van Wall Street Pro en kijk naar het nieuwe uitgebreide koersaanbod en nieuwe klantportaal. Bent u een ‘oude’ klant van Wall Street Pro en nog steeds een belegger met ambities? Kom naar de stand en laat u voorlichten over de mogelijkheden om een nieuwe start te maken met dit uitstekende softwarepakket! Website: www.wallstreetpro.nl   XPRO standhouder Xpro is een dochteronderneming van Setimo AG is een Oostenrijkse onderneming die is opgericht en wordt geleid wordt door Peter Kolar.  LikesXL (advertising) en XPRO  zijn sterk geïntegreerd dochterbedrijven binnen Setimo. Het doel van XPRO is het op de markt brengen van een Europese cryptocoin die alle nadelen van de huidige coins zoals Bitcoin te niet doet. Zo kan met de nieuwe coin (genaamd LXL) “gewoon ”worden betaald in winkels tegen hele lage kosten. Uniek is dat de LXL/eurokoers wordt gegarandeerd voor de verkopende partij/(web) winkel. Ook is uniek dat u met deze en andere cryptocoins kunt betalen via een geheel nieuw ontwikkeld desktop pin-apparaat. Daarnaast plaatst het bedrijf de komende tijd honderden ATM’s door geheel Europa (ook in Nederland) voor de meest gangbare crypto-coins. Deze operatie wordt ingezet met toestemming van financiële autoriteit van Zwitserland. Als bezoek van de stand kunt u een demonstratie verwachten van de crypto-pinautomaat voor winkels. Daarnaast krijgt uitleg hoe u de LXL-coin kunt verkrijgen en hoe u zelf kunt participeren in deze revolutionaire nieuwe ontwikkeling, zowel voor particulieren als voor(web)winkels Website: www.likesXL.com   Advertorial Analist.nl: Professioneel beleggen voor iedereen beleggingsresearch Europa en VS, gratis toegankelijk Beleg beter dan het gros van het actieve beheer en de ETF's met de aandelenscreeners * volg via onze screeners welke aandelen u moet kopen die voldoen aan de topcriteria * topscreeners leverden tussen 2001 en 2017 meer dan 20% per jaar op * u bent geen cent meer kwijt aan beheerskosten * beleg direct op het niveau van Warren Buffett, Joel Greenblatt, Mebane Faber, Joseph Piotroski etc. Wie onze eerdere publicaties heeft gelezen weet dat wij een sterk voorstander zijn van het beleggen volgens screeners. Dit komt op niets anders neer dan het kopen van aandelen die aan bepaalde criteria voldoen. Uiteraard gaat onze voorkeur naar de best presterende screeners maar ook weten wij dat er niet 1 aandelenmodel ter wereld bestaat dat steevast goede rendementen oplevert. Ons devies is dan ook om uw aandelenbeleggingen te spreiden over de beste aandelenscreeners. Waarom zijn aandelenscreeners het beste? We zien dat op de langere termijn beleggers het beste af zijn geweest met het beleggen in aandelenscreeners. Een aandelenscreener is dus een selectie van aandelen op bepaalde criteria; het resultaat is een groep van aandelen die aan die criteria voldoen. In de praktijk zien we dat veel relatief eenvoudige aandelenscreeners het een stuk beter doen dan veel alternatieven zoals vermogensbeheer, adviesdiensten, technische analyse en uiteraard de beleggingsfondsen. Deze genoemde 4 laten u jaarlijks sowieso langs de kassa gaan om een forse vergoeding af te dragen, dit ongeacht het rendement.  Beleg daarom een stuk eenvoudiger, goedkoper en rendabeler via de beste aandelenscreeners die er op de wereld te vinden zijn.   Advertorial Dividend, de basis voor succesvol beleggen ‘Beter beleggen dan de bank’ laat zien hoe je je geld zelf solide belegt in gerenommeerde Amerikaanse bedrijven die maandelijks of per kwartaal een deel van de winst uitkeren in de vorm van dividend. Op langere termijn bepaalt dividend immers het grootste deel van uw beleggingsresultaat zeker als dat dividend zo hoog is als bij veel Amerikaanse fondsen. Amerika kent vele beursgenoteerde bedrijven en fondsen die een veel hoger dividend uitkeren dan in ons land gebruikelijk is. In de VS bestaat een “echte” dividendcultuur die in Nederland en Europa vrijwel ontbreekt. (Hoog) Dividend beleggen wordt dan ook sterk ge­stimuleerd door de Amerikaanse overheid via speciale regelingen en heeft tot doel om ook gewone Amerikanen in de gelegenheid te stellen te spa­ren voor bijvoorbeeld hun pensioen. Zonder veel inspanning kun je via een bewezen strategie ook als Nederlander daarvan profiteren en 6 tot 12 procent rendement maken op je geld, zonder wakker te liggen van plotselinge koersbewegingen en hoge kosten van adviseurs en vermogensbeheerders.Het bijbehorende boek, dat in 2017 enige tijd het meest verkochte beleggingsboek was, vormt een praktische handleiding voor iedereen die zijn finan­ciële toekomst zeker wil stellen. Financieel Dagblad over het boek: 'Het Amerikaanse dividendaandeel als permanente geldmachine'. Op www.beterbeleggendandebank.nl vindt u een voorbeeldportefeuille waar je je op kunt abonneren en die door de auteur maandelijks actueel wordt gehouden. Daarnaast vinden er op talloze plaatsen in het land regelmatig informatieavonden en workshops plaats, waar je verdere kennis kunt vergaren om een stabiele hoogdividend-portefeuille op te bouwen. Uitgever: Reith | Hendriks & partners, Weipoortseweg 69, 2381 NG Zoeterwoude. www.rhweb.nl   Advertorial Elite Fund Management, een beleggingsinstelling die onder toezicht van de AFM en de DNB staat en beheert het All Markets Fund. De focus van het All Markets Fund is     • laag risico     • met een gemiddeld rendement (van aandelen) op de lange termijn, dus 8%. Het All Markets Fund:     • is marktneutraal (niet directioneel)     • is niet gecorreleerd met aandelen of obligaties of vastgoed.     • in moeilijke marktomstandigheden meestal winst     • handelt vol automatisch o.b.v. 15 computer modellen     • handelt alleen in 4.000 hoog liquide titels heeft in de Morningstar 5 sterren     • is ingedeeld in de rubriek “Mixfondsen Eur Flexibel Wereldwijd”, waarin 220 fondsen zitten en heeft over de afgelopen 5 jaar het hoogste rendement. Disclaimer: Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.  De waarde van de beleggingen kan fluctueren. Elite Fund Management is als beheerder opgenomenin het AFM register. Alpha High Performance Fund is de naam van de beleggingsinstelling. De belangrijkste kosten zijn tradings- en interestkosten. De belangrijkste financiële risico's zijn dat handelssystemen niet meer werken en dat gebruik kan worden gemaakt van hefboomproducten. Elite Fund Management BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor willekeurig welk verlies veroorzaakt door het (direct of indirect) gebruik van deze publikatie. Lees voordat u het fonds koopt de essentiële beleggers informatie en het prospectus.   Advertorial Beleg slimmer met Florizon Wij analyseren en vergelijken 250 beursgenoteerde bedrijven fundamenteel. Door jaarverslagen te analyseren en te beoordelen op de pijlers business, management, schulden en maatschappij kunnen we gefundeerde uitspraken doen over de kwaliteit van bedrijven. Deze informatie helpt u om een gedegen portefeuille samen te stellen. We berekenen wat een aandeel waard is. Dankzij onze Big Data modellen kunnen we een inschatting maken van of een bedrijf te duur, of te goedkoop gewaardeerd wordt door de markt. Deze informatie helpt u om aan- én verkoop momenten van de verschillende bedrijven in te schatten. We meten het sentiment van de markt. Door de koersen van alle bedrijven met elkaar te vergeljken hebben we een diep inzicht in de totale markt. We kunnen daardoor goed inschatten of het een moment is om aandelen te kopen, of de kat uit de boom te kijken. Deze infonratie helpt u om een diep inzicht in de markt te krijgen Beheer uw rortefeuille in Florizon. U ziet in een oogopslag of uw portefeuille goed genoeg gespreid is over de verschillende sectoren, valuta en markten. Statistische modellen. Om onszelf te controleren gebruiken we statistische modellen. Hieruit blijkt dat we sinds 2013 het significant beter doen dan de markt: Sinds 1 januari 2013 Gemiddeld jaar rendement Spreiding Florizon 11,9% 8,9% AEX 9,4% 10,1% Bel20 8,5% 9,9% Website: https://www.florizon.com/   Advertorial Versie 5: TA-script - Option Street - TA-Reporter - Eenvoudige installatie en datamanagement Wall Street Professional is al 30 jaar HET toonaangevende softwarepakket voor beleggers en traders. Wall Street Pro is een softwarepakket waarin technische analyse, koersbewaking en portefeuillebeheer naadloos zijn geïntegreerd. Onderdeel van Wall Street Pro is de TA-script programmeertaal. In Wall Street kunnen TA-script indicatoren worden ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd. De nieuwe Wall Street Pro 5 zal dit najaar worden gelanceerd. In samen-werking met Lenz + Partners, een 100% dochter van de vwd-groep, zal Wall Street in een prijsgunstige data-abonnements-structuur worden aangeboden, waarbij gebruik van Wall Street Pro 5 op meerdere PC's is inbegrepen. In de nieuwe Wall Street Pro versie 5 is de geavanceerde module voor het technisch scannen van de markt 'TA-Reporter' inclusief. Ook het strategische optiepakket 'Option Street' is nu standaard opgenomen in de Wall Street Pro 5 software. Meer info over Wall Street Pro software:  www.keyword.nl    Advertorial Website: https://www.vectorvest.com/   Advertorial Cryptogeld als gewoon betaalmiddel, dat is waar het om gaat !  XPro is een dochteronderneming van Setimo AG, een Oostenrijkse onderneming, die is opgericht en wordt geleid door Peter Kolar. Het doel van Xpro is het op de markt brengen van een Europese cryptocoin die alle nadelen van de huidige coins zoals Bitcoin en Etherium te niet doet. Zo kan met de nieuwe coin (genaamd LXLCash-coin) in september 2019 “gewoon” worden betaald in winkels tegen hele lage kosten. Uniek is dat de cryptocoins/eurokoers wordt gegarandeerd voor de verkopende partij/(web)winkel. Ook is uniek dat u nu al met andere cryptocoins kunt betalen via een geheel nieuw ontwikkeld desktop pin-apparaat. Daarnaast plaatst het bedrijf de komende tijd honderden ATM’s door geheel Europa (ook in Nederland) voor de meest gangbare cryptocoins. Deze operatie wordt ingezet met toestemming van FINMA, de financiële autoriteit van Zwitserland. In aanvulling hierop is een mobile betaalsysteem ontwikkeld waarmee binnen seconden kan worden betaald en afgerekend. Cryptogeld, de (nabije) toekomst Gewoon geld is niets anders dan een middel om goederen en services te ruilen. De euro, dollar, franc, worden internationaal geaccepteerd als "geld". Ook goud heeft lange tijd gefungeerd als betaalmiddel. Dollar/euro-geld etc. is extreem volatiel en regeringen zijn in staat om geld bij te drukken, waardoor de waarde onverwacht kan veranderen om politieke of economische redenen. Sinds de “goudstandard" is losgelaten, is de waarde van geld niet langer gerelateerd aan iets met "reële" waarde. De waarde van ons huidige geld wordt dus op geen enkele wijze ontleend aan iets tastbaars, doch is uitsluitend gebaseerd op vertrouwen in overheden en financiële instellingen. Zo kan er dus in principe oneindig geld worden bijgedrukt dat een intrinsieke waardevermindering in gang zet. Juist dit is een van de argumenten waarom cryptogeld sterk in de lift zit. Los hiervan zien we steeds meer positieve signalen van de “gevestigde orde”. Geen weg terug dus volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoe deel te nemen? Wilt u deelnemen in de ontwikkeling van de Europese cryptomunt neem dan contact met Werner Hofhuis (RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_fe085b2d");). Er zijn mogelijkheden om aan cryptomunten te komen d.m.v. “minen”, beurshandel en anderszins (zie ook: www.likesxl.com). Xpro, 27-10-2018   Routebeschrijving Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte Henri Dunantplein 4 3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >> Laat de route zien in een nieuw venster Voer je postcode in: Routebeschrijving met eigen vervoer vanuit:  (zie kaartje Omgeving Utrecht) Amsterdam Omgeving Utrecht Neem de A2 richting Utrecht, daarna afrit Maarssen nemen en de N30 volgen tot u de A27 (Hilversum - Breda) bereikt, afrit richting Breda nemen op de A27, hierna neemt u de afrit 30 (Veemarkt - De Bilt), onder aan de afrit gaat u linksaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Arnhem Neem de A12 richting Utrecht; bij knooppunt Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum, bij knooppunt Rijnsweerd de A27 richting Hilversum, kort hierna neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtssaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Breda Neem de A27 richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd op de A27 neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtssaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Den Haag Neem de A12 richting Utrecht; bij knooppunt Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum, hierna neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Enschede Neem de A1 richting Amersfoort; bij knooppunt Hoevelaken neemt u de A28 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweerd u gaat richting Hilversum, A27, en neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) De Bilt en directe omgeving Den Bosch Neem de A2 richting Utrecht; bij knooppunt Everdingen neemt u de A27 richting Hilversum bij knooppunt Rijnsweerd op de A27 neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Rotterdam Neem de A20 richting Gouda, bij knooppunt Gouwe volgt u de A12 richting Utrecht; bij knooppunt Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum, bij knooppunt Rijnsweerd op de A27 neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt.  Vervolgens (klik hier) Zwolle Neem de A28 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweerd u gaat richting Hilversum, A27, en neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Vervolgens (klik hier) Vervolgens:  (zie kaartje De Bilt en directe omgeving) volgt U de weg (Biltse Rading) tot aan de eerste verkeerslichten, hier gaat u rechts af (Blauwkapelseweg). Na ± 150 meter linksaf, Alfred Nobellaan, deze blijft u volgen; na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte. Routebeschrijving per openbaar vervoer Per openbaar vervoer is het H.F. Witte Centrum het best te bereiken met buslijn 77 van Connexxtion. Deze rijdt van Nieuwegein naar NS-station Bilthoven via Utrecht NS-Centraalstation. U moet uitstappen op de halte De Bilt, Alfred Nobellaan of De Bilt, Hessenweg. Vanaf hier is het 5 minuten lopen. De Bilt  

21 oktober 2018

...

Nieuwsbrief20181001

.. Oktober 2018 HCC Beleggen symposium Analyse van US-aandelen mogelijk gemaakt Lindt & Sprüngli Stijgende rente is toch niet slecht Pessimisme blijft boventoon voeren Alweer slecht jaar Nederlandse aandelen Meedoen met HCC Beleggen .. "Trump rules the world" Bron:  HCC Beleggen symposium organisatie Het 71ste HCC-Beleggen symposium belooft opnieuw zeer interessant te worden met aansprekende sprekers. Zet zaterdag 27 oktober 2018 nu in je agenda! Het thema voor dit symposium is           "Trump rules the world" De verschillende sprekers hebben vanuit diverse invalshoeken hun presentaties gelinkt aan het thema Dit geeft een zeer gevarieerd beeld van de wereldeconomie en beleggingskansen. Bob Emanuels Marktanalyse en beleggingsstrategie Eric Mecking Trump: Tarieven en troeven Wouter Keller Kwantitatieve tactische asset allocatie Fred Hendriks Hoog Dividend beleggen in de VS Frans Schreiber Rendement in alle tijden, dankzij / ondanks Trump Helene van Dijk Van Tharp’s Simulated Trading game Tom van Noyen Hoe meer ‘safety’ inbouwen bij het aankopen van aandelen Het mooie van beleggen is dat er aan alle kanten kansen zijn, en met Trump aan het roer in Amerika is de impact op de wereldeconomie groot, zie Turkije en China en ook Iran, dus veel regio’s die getroffen worden door Trump sancties. Als we het over Trump hebben, dan hebben we het gelijk over de toestand in de wereld want Trump speelt een grote rol in de diverse regio’s Diverse sprekers zullen hun licht laten schijnen op het fenomeen Trump en de impact voor beleggers   In aanvulling op de sprekers zijn er ook weer diverse standhouders waar u verschillende toepassingen kunt bekijken, een toelichting kunt krijgen, en of een applicatie kunt proberen. Zoals altijd is het doel dat je aan het eind van de dag met een groot aantal ideeën naar huis gaat. Je kunt deze dan zelf direct, afhankelijk van jouw eigen situatie, inpassen en toepassen in jouw beleggingen. De locatie is verder heel geschikt om je in de loop van de jaren opgedane contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Schrijf je nu in voor dit Symposium   >> Klik hier HCC-leden: Gratis Entreekaart  (wel inschrijven!)   --   Niet leden: Entreekaart  à €15,- Het 71ste HCC-beleggen symposium wordt dan ook weer een zeer interessante dag! voor meer informatie kijk op de 71ste HCC Beleggen symposium pagina Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt   Analyse van US-aandelen mogelijk gemaakt Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via e-mail. U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. De afgelopen jaren kregen wij regelmatig van onze lezers de vraag waarom de ssg-bestanden van US-aandelen niet beschikbaar waren, terwijl dit voor de EU-aandelen wel het geval was. Deze bestanden zijn nodig voor het uitvoeren van een nadere analyse van een aandeel met behulp van het Excel-programma CoFA dat wij daarvoor geschreven hebben. De reden hiervoor was dat de ssg’s van EU-aandelen door ons worden samengesteld met data die Morningstar kosteloos beschikbaar stelt. De ssg’s van US-aandelen krijgen wij door een abonnement bij een Amerikaanse leverancier. Ook de CoSA-werkgroep vond dat een onbevredigende situatie. Te meer daar US-aandelen de grote meerderheid in de CoSA-verzameling met bestanden vormt en deze aandelen veel vaker aan onze Koop-criteria voldoen dan EU-aandelen. Dus heeft de werkgroep gezocht naar een verantwoorde oplossing. Deze heeft de werkgroep de afgelopen maanden gerealiseerd door over te stappen op zogeheten csg-bestanden die uitsluitend de data bevatten nodig voor het programma CoFA. Het betreft data die uit de openbaar beschikbare jaarverslagen voor iedereen beschikbaar zijn. De ssg’s bevatten veel meer data, maar daar maken we dus geen gebruik van. De conversie van ssg-bestand naar csg-bestand wordt door de werkgroep met CoFA uitgevoerd en de csg-bestanden zijn alleen voor HCC-leden beschikbaar via de CoSA-website. Een gebruiker kan de csg-bestanden downloaden van de CoSA-website. Daarna leest hij het bestand van een aandeel in met CoFA dat ook beschikbaar voor de gebruikers. Na de start van CoFA dienen de getallen voor het actuele dividend, de actuele koers en de actuele datum nog ingevoerd te worden. Het resultaat is dat een gebruiker nu zelf voor de huidige bijna  600 aandelen, dus zowel de Europese als de Amerikaanse aandelen, in ons verzamelbestand zelfstandig analyses kan uitvoeren en daarbij desgewenst aanpassingen kan maken voor de WpA-groei en het wel/niet meetellen van historische Omzet-, Winst- en dividendcijfers. Als uitkomst van deze analyse geeft het programma een oordeel over de aantrekkelijkheid van het aandeel o.b.v. de eisen die we aan een aandeel vanuit de optiek KoersGroei, DividendGroei of DividendHerbeleggen stellen. Ook deze eisen kan de gebruiker desgewenst in CoFA zelf wijzigen. Als voorbeeld tonen we het Amerikaanse aandeel “The GEO Group, Inc.” op  het CoFA-blad Conclusies & Grafieken. Het is een vastgoed investeringsbedrijf (een zgn. REIT), dat gespecialiseerd is in GGZ-instellingen in Noord-Amerika, Australië, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië. Op de bovenste regel kunnen het actuele dividend (groen cirkeltje), de actuele koers (blauwe stip in het koerskanaal) en de actuele datum worden ingevuld. Deze gegevens zijn wekelijks beschikbaar via de CoSA-nieuwsbrief. Belangrijke kerncijfers zijn rond de grafiek weergegeven, zoals de prognoses van het samengesteld gemiddeld jaarlijks rendement van resp.  koersgroei (SJKR), dividendgroei (SJDR) en dividendherbeleggen (SJHR). Op basis van deze SJ’s wordt de positie van de aandelen in de ranglijsten bepaald. Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH   Computerbeleggersgroep-ZH Sinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen.  Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft. Klik hier voor meer info    Contactadres: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_93f0a0e8");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_e0495501", true);   Lindt & Sprüngli Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal Jan Kolkman,  oprichter van Stockpicker-signaal heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker. In januari dit jaar schreef ik over Lindt en de mogelijkheid dat Nestlé een overnamebod zou kunnen doen. Dit was naar aanleiding van een artikel in het Financiële Dagblad van 17 janauari 2018 waarin werd bericht dat Nestlé de zoetwarendivisie in de Verenigde Staten heeft verkocht en zich voortaan wil toeleggen op sneller groeiende productgroepen als koffie, mineraalwater en diervoeding. Nestlé benadrukte de chocoladebelangen buiten de Verenigde Staten niet te zullen verkopen. Lees artikel van februari 2018 in beleggersonline archief. Wanneer we de winstgevendheid van beide ondernemingen bekijken dan is de conclusie dat de omzet van Nestlé gedurende de laatste jaren vrijwel stabiel is bij een sterk dalende winst. Als gevolg hiervan is de winstmarge bijna gehalveerd, terwijl de omzet van Lindt langzaam maar gestaag toeneemt en dat de winst meer groeit dan die omzet. Het logisch gevolg daarvan is dat de winstmarge is gestegen. Bedragen in miljoenen 2014 2015 2016 2017 Nestlé omzet 91.865 89.083 89.786 90.121 Wijziging in % -3,0 +0,8 +0,4 Nestlé netto-winst 14.456 9.066 8.531 7.183 Wijziging in % -37,3 -5.9 -15,8 Nestlé winstmarge 15.74 10.20 9.50 7.97 Lindt omzet 3.396 3.664 3.914 4.101 Wijziging in % +7,9 +6,8 +4,8 Lindt netto-winst 342,4 380,4 419,7 450,7 Wijziging in % +11,1 +10,3 +7,4 Lindt winstmarge 10.08 10.38 10.72 10.99 Op basis van deze gegevens zie ik zo’n overname nog steeds als een goede  mogelijkheid. Maar om nou een paar aandelen Lindt te kopen moet je behoorlijk in de buidel tasten, want een aandeel Lindt kost 70.000 Zwitserse Frank, dat is ongeveer 62.000 euro. Je hebt ook de mogelijkheid participatiebewijzen (Partizipationsscheine of PS) te kopen, daar leg je 6700 Frank voor neer, dat is ruim 5900 euro. Dat zijn forse bedragen, maar je kunt ook met minder geld meespelen. Dat kun je doen met turbo’s. Wat die kosten ? PS Koers    financieringsniveau valuta    ratio    Theoretische waarde koers   hefboom 6705 4072.08 0.883 1000 2.32 2.40 2.51 6705 4579.20 0.883 1000 1.88 1.95 3.09 6705 5174.27 0.883 1000 1.35 1.42 4.26 6705 5669.47 0.883 1000 0.91 0.99 6.15 6705 6163.56 0.883 1000 0.48 0.55 11.27 Formule theoretische waarde = (PSKoers – financieringsniveau) *    valuta /ratio En als er nou een bod wordt gedaan wat is dan een minimaal redelijke overnameprijs. Het lijkt redelijk als de overnamepremie in de buurt van de 25 % zou liggen. Wat zou de theoretische waarde van die turbo’s dan zijn ? (8400 – 4072.08) * 0.883 / 1000 = 3.82 dat is plus 59 % (8400 – 4579.20) * 0.883 / 1000 = 3.37 dat is plus 73 % (8400 – 5174.27) * 0.883 / 1000 = 2.85 dat is plus 101 % (8400 – 5669.47) * 0.883 / 1000 = 2.41 dat is plus 143 % (8400 – 6163.56) * 0.883 / 1000 = 1.97 dat is plus 258 % En doe me nou een lol en reken voor je zelf nou eens deze calculatie na. Hcc Beleggen interessegroep CoSA CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_ce40390d");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_bd4a7e25", true); U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.   Stijgende rente is toch niet slecht Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen Hendrik Oude Nijhuis Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger. Oprichter Warrenbuffet.nl Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De rente in de Verenigde Staten is afgelopen week opnieuw verhoogd. Dat was eigenlijk ook wel de verwachting: de inflatie zit daar namelijk dicht in de buurt van het beoogde niveau van 2%, de werkloosheid is er met 3,9% het laagst in 17 jaar en de economische groei kwam afgelopen kwartaal uit op meer dan 4%. Het verder oplopen van de rente lijkt waarschijnlijk. De inflatie neemt namelijk wereldwijd toe en zelfs de Europese Centrale Bank lijkt af te willen van het extreem stimulerende monetaire beleid. De theorie Een stijgende rente is volgens de theorie - en volgens vele berichten in de media de laatste tijd - slecht nieuws voor aandelen. Onder meer omdat bij een hogere rente de huidige waarde van toekomstige winsten lager is. Ook maakt een hogere rente spaargeld en beleggen in obligaties aantrekkelijker. En aandelen dus relatief minder aantrekkelijk. Bovendien zou een hogere rente bedrijven en consumenten minder aanzetten te investeren wat slecht is voor de economische groei. Tot zover de theorie. Want wat aandelen betreft blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger... De praktijk Uit onderzoek van Joseph Davis van vermogensbeheerder Vanguard blijkt dat in de elf periodes van stijgende rente in de afgelopen 50 jaar slechts eenmaal sprake is geweest van een negatief aandelenrendement. Dat was in 1974 het geval toen aandelen met 15% daalden. Dat jaar zou beschouwd kunnen worden als een uitzondering vanwege de welbekende oliecrisis toen. Maar zelfs als 1974 gewoon meegenomen wordt ligt in de elf periodes van stijgende rente het gemiddelde rendement op ongeveer 10% per jaar. Dat is in lijn met het gemiddelde jaarrendement van de S&P 500 sinds 1925. Een suggestie Een verklaring voor het feit dat een stijgende rente voor aandelen niet slecht hoeft te zijn heeft ermee te maken dat periodes van stijgende rente vaak samenvallen met periodes van sterke groei. En dat laatste is voor de bedrijfswinsten en daarmee ook voor aandelen uiteraard juist gunstig. Suggestie is om eigenlijk voortdurend belegd te zijn in aandelen. Bij voorkeur in value-aandelen en uiteraard goed gespreid. De kans op een goed rendement op langere termijn is met zo'n aanpak veel groter dan wanneer telkens geprobeerd wordt de aandelenmarkten precies te timen.   Pessimisme blijft boventoon voeren Bron:  Corné van Zeijl, Actiam Corné van Zeijl Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM. Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd. Hierbij ontvangt u de uitslag van de ACTIAM enquête onder beursexperts. Men blijft somber, net als het grootste deel van dit jaar. Daar hebben ze goeddeels gelijk in gehad. De koersen zijn niet veel gestegen. De individuele aandelenkeuzes van de experts waren prima. Voor oktober is Shell duidelijk favoriet. En Altice (alweer) niet. Somber gestemd Afgelopen maand waren de experts somber gestemd. Dat is goed uitgekomen. In september is de AEX 1,6% gedaald, nadat er in augustus ook 2,8% vanaf was gegaan. De experts blijven ook somber voor de komende maand. Daarmee zijn de experts dit jaar al zeven maanden somber geweest. 2018 is dan ook tot dusverre een matige beursjaar geweest, +2.5%. De reden voor dat pessimisme zijn simpel en duidelijk, Brexit, handelsoorlog, afbouw QE, Italië en Amerikaanse schulden problemen. Ook lange termijn somber Voor de komende 6 maanden is men ook weer wat somberder geworden. En ook hier om dezelfde reden als bij de korte termijn antwoorden. Per saldo waren er 14 procentpunten meer sombere experts dan optimisten. Dat is in historisch perspectief best een groot verschil. Goede keuzes experts De aandelen keuzes waren afgelopen maand prima. Een fictief long/short fonds zou een plus van 2,8% hebben verdiend. Met name DSM en Shell waren prima keuzes bij de floppers. Helaas lieten zowel Ahold als Heineken veel liggen. Opmerkelijk want in een dalende markt zou dit soort lage beta aandelen het relatief goed moeten doen. Bij de floppers waren de keuzes voor Altice en Randstad prima. Beide gingen met dubbele cijfers naar beneden. Overigens deden de IEX lezers het afgelopen maand een stuk beter. Hun toppers 7,8% omhoog, terwijl de floppers 4,2% daalden. Petje af. Shell Favoriet voor oktober, Altice weer bovenaan bij floppers Voor de komende maand blijft met vasthouden aan Shell. Ook ING staat weer bij de toppers, waar deze lieveling meestal staat. Alleen afgelopen maand niet. Nu de koers van dit geteisterde bedrijf bij de slechtste AEX aandelen van heel 2018 behoort vinden sommigen experts het weer tijd om te kopen. Signify komen we niet zo vaak tegen op deze lijst, maar dit aandeel heeft het ook opmerkelijk slecht gedaan. Bij de aandelen waar men niet zoveel van verwacht staat Altice bovenaan, opnieuw. Bij AKZO Nobel zijn de experts bang dat ze de gestegen grondstofprijzen niet kunnen doorberekenen. Er deden 58 experts aan de enquête mee. Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics. Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen. Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld. Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod. Met als rode draad:  - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.  - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Ben RietveldRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_1aac66cc", true);   Alweer slecht jaar Nederlandse aandelen Bron:  Ronalt Kok, Analist.nl Ronald Kok (RBA)  Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement. Alhoewel we pas net aan het vierde kwartaal zijn begonnen is het alweer een slecht beursjaar voor de Nederlandse belegger. Het gemiddelde Europese aandeel staat vanaf 1 januari 2,7 procent hoger (exclusief dividendrendementen). Dit is het gelijk gewogen rendement en is in onze ogen een betere maatstaf dan een kapitaalsgewogen index zoals de AEX -index. Omdat de rendementen van alle aandelen gelijk gewogen worden wegen de kleinere aandelen relatief meer mee omdat deze in een overtal zijn. Er zijn nu eenmaal veel meer kleine bedrijven dan grote bedrijven. Verliezers 2018 Nederland De aandelen die in Amsterdam genoteerd zijn staan dit jaar op een verlies van 5,6 procent. Het gat met het Europese gemiddelde is dus bijna 9 procent in het nadeel van de Nederlandse aandelen. Het Nederlandse gemiddelde gaat vooral omlaag door de enorme koersverliezen van o.a. Altice , Probiodrug, Beter Bed en AND. Verliezers Nederland Winnaars Nederland Bij de winnaars zien we opvallend genoeg geen hele extreme uitslagen want in principe kan een aandeel oneindig doorstijgen. Het beste aandeel dit jaar is Envipco , dit vrij onbekende aandeel staat ruim 65 procent in de plus dit jaar. Andere stijgers zijn o.a. Basic-Fit, het nieuwe Adyen, OCI en Altice Europe., Winnaars Nederland Rendementen omliggende landen Nederland -5,6 Duitsland 0,5 België 9,5 Denemarken 2,8 Frankrijk 7,5 Spanje 7,2 Portugal 20 Oostenrijk 19,6 Zwitserland We zien dat de Nederlandse aandelen het dus fors slechter doen dit jaar. Opvallende uitschieters zijn die van Portugal en Oostenrijk die een super beursjaar kennen. We worden dus wederom bevestigd dat het essentieel is om (fors) over de grens te beleggen want hiermee spreidt u uw risico's en is de vijver met ondergewaardeerde aandeel uiteraard fors groter.   Meedoen met HCC Beleggen. Wat doe jij met je geld? En met je vrije tijd? HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers,leden die deel willen nemen aan het bestuur,  en ook bijvoorbeeld mensen die de redactie over de nieuwsbrief mede willen ondersteunen of willen meewerken aan het tot stand komen van een symposium. Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_68ef4814", true); of de redactieRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_b509d3f5", true); van HCC!beleggen. Wat wil je doen? Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia. Bestuur Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortduren behoefte aan versterking/vervanging. We zijn op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact. Redacteuren We zoeken redacteuren die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden. Ook  interessante onderwerpen selecteren dan wel schrijven, artikelen, boeken en software beoordelen promoten etc. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief. Contactpersonen Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht. Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuurRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_e4f17cda", true); van HCC!beleggen   HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures AdverterenRegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_912f33b3", true); Downloads Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

7 oktober 2018

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!beleggen

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden