..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
November 2019
..
 
Voorwoord
Bron:  Hans van Kleef, HCC!beleggen
HCC_logo.gif
20190601HansVanKleef.jpg
Hans van Kleef

Voorzitter HCC Beleggen,


Hans heeft 40 jaar ervaring met beleggen. Zowel rustig voor de lange termijn als daytraden voor de snelle resultaten.


Ons 73e Symposium ligt al weer achter ons. Ook nu was het weer een succes. Ruim 140 bezoekers hebben onze exposanten bezocht, de lezingen bijgewoond en niet het minst belangrijk, elkaar kunnen spreken. We bedanken alle bezoekers voor hun aanwezigheid en voor het meedoen aan onze enquête.

Hierover lees je in deze nieuwsbrief meer. Opvallend vond ik ook dat de organisatoren en het nieuwe bestuur al behoorlijk op elkaar ingespeeld blijken te zijn. In elk geval kregen we van bezoekers complimenten over het verloop van de dag. Een dag waar wij dus ook trots op mogen zijn. Graag zien we jullie op 21 maart 2020 weer terug in De Bilt.
In september heb ik jullie in de nieuwsbrief gevraagd om onderwerpen op te geven die je graag behandeld wilt zien door ons.
De reacties waren beperkt, maar tijdens ons symposium waren er des te meer. Ook dat zie je in de uitslag van onze enquête terug.

Aan die conclusies heb je niet zoveel als ze in de bureaula blijven liggen, daarom doen we ook concrete voorstellen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig. De aanwezige beleggers, al of niet met veel ervaring hebben zich uitgesproken. De ervaren mensen onder ons blijken we erg hard nodig te hebben om onze minder ervaren leden te helpen. Van harte aanbevolen dus.

Het nieuwe bestuur gaat niet het hele pakket overhoop halen en wil dus graag de huidige activiteiten voortzetten. Het symposium als succesnummer blijft uiteraard bestaan. Er moeten wel nieuwe redacteuren en webmasters komen. Noblesse oblige, dus kom over de brug en help de andere leden. Je zal zien hoe leuk, leerzaam en dankbaar werk dat is.

Het succes van onze beleggingsclubs uit het westen en noorden van ons land is aansprekend. Zij helpen anderen al met veel plezier. Dat plezier gunnen we nog meer Hcc!-beleggers. Wie dus ook een club op wil richten onder de paraplu van onze interessegroep, kan zich melden. Het bestuur wijst een adviseur aan die je op weg helpt en zorgt dat je verder komt als het wat tegenzit of stimuleert als het mee zit. Wie durft?

Hans van Kleef, voorzitter. 
 
 

 
 
 
Uitslag Enquête tijdens het symposium op 26 oktober.
Bron:  Henk Andeweg,HCC!beleggen
2019-hcc-beleggen-banner-172x80.png
We hebben de invullers van de enquête toegezegd rond 15 november de uitslag van de vragenlijst door te geven. Bij voortschrijdend inzicht hebben we besloten om de uitslagen met iedereen via de nieuwsbrief te delen zodat we de conclusies ook breder kunnen aanbieden.
De percentages die we hier noemen zijn afgerond. Het totaal blijkt niet altijd kloppend te zijn, dit komt door dubbele antwoorden of half ingevulde formulieren.


44 % van de bezoekers heeft het formulier ingevuld. Voor een enquête is dat een hoog percentage. We zijn er erg blij mee. Hierdoor is de uitkomst van de verschillende antwoorden redelijk betrouwbaar.
De eerste vraag ging over de frequentie van het bezoeken van het symposium. Daar blijkt dat de drie keuzes behoorlijk gelijk zijn verdeeld.
30 % was er voor het eerst; 31% komt soms naar De Bilt en 39% komt altijd. De laatste groep, die dus altijd komt is iets meer vertegenwoordigd dan de andere groep. De 30% nieuwe bezoekers zien we graag nog eens terug.

In vraag 2 blijken er weinig beginnende beleggers te zijn 8%. De meesten zijn ervaren (52%). De enigszins ervaren beleggers zijn met 42% ook met een behoorlijk aantal aanwezig.

Uit vraag 3 blijkt dat de meesten 57% het symposium als een plezierige bijkomstigheid zien. Of het een voorwaarde (23%) is of verplichte kost (20%) blijkt ongeveer gelijk te zijn.

In vraag 4 hebben we gevraagd naar de specifieke belangstelling van de aanwezigen en dus waar ze meer van zouden willen weten.
Ook hier blijkt dat de bezoekers qua kennis behoorlijk vaardig zijn. 8% zou meer over de basisprincipes willen weten. 26% wil meer over de gangbare principes en strategieën weten. Niet onbelangrijk is dat 51% van andere succesvolle beleggers wil horen hoe zij hun resultaten bereiken.
De onderwerpen die 15% noemden zijn: gedrag; beleggen in huidige tijden; automatisering; ETF’s; obligaties; robots; H.v. Wijk; crowdfunding; Turbo’s; energie transitie; innovators, sociale trading; robot trading; trade strategieën; succes stories; ‘wat werkt niet-failure’; wat mijden; bedrog of ‘kan niet kloppen’.

Toen we in vraag 5 vroegen naar de inzet voor onze organisatie was er 19% van de aanwezigen die op een of andere manier aangaven actief te willen zijn. Deze mensen benaderen we persoonlijk.

Tenslotte enkele conclusies:

- We zijn een podium voor mensen die meer willen weten van het beleggen;
- Nieuwe gezichten bepalen voor een belangrijk deel onze bezoekers. Het is goed als we deze beleggers behouden en hen meer kunnen leren;
- Het sociale contact wordt als zeer waardevol ervaren;
- Onze beleggers zijn leergierig. We willen leren van elkaar;
- Dat er standhouders en ervaren sprekers zijn, is dus voor de meeste bezoekers een goede ondersteuning, daar valt ook altijd wat te leren;
- Tijdens het symposium dient het contact met ervaren beleggers nog meer aandacht te krijgen.


 
 

 
 
 
Schwab effect
Bron:  Jan Kolkman, HCC!beleggen
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
Jan Kolkman is een belegger in aandelen en turbo's. Zijn ervaring, voornamelijk Technische Analyse, beslaat inmiddels meer dan 55 jaar en zijn slogan is:

Wil je het beter doen dan de rest
Dan moet je het anders doen dan de rest

Ik vraag me af of we bij de koersen van de biotech-aandelen Galapagos en Genmab deze week te maken hebben met wat je zou kunnen noemen het Schwab-effect. (Geschreven op 7 oktober 2019)


Het aandeel Galapagos ging dinsdag met maar liefst 4,4 procent omlaag bij een 50 procent hoger volume dan gemiddeld zonder dat er een bericht was en de dag daarna was Genmab aan de beurt met een daling van 5,5 procent bij een 75 procent hoger volume.

Ik heb al eens eerder over geschreven over het zogenaamde Schwab-effect. Het is inmiddels zo’n twintig jaar geleden dat een analist een groot belang had in het aandeel Charles Schwab, een brokersfirma in Amerika. Dat was iemand opgevallen die het niet eens was met dat relatief grote belang. Daarom ging deze persoon naar de leidinggevende, die het daar mee eens was. Dus de analist kreeg de opdracht dat belang af te bouwen.
Jammer genoeg werd er geen overleg gepleegd met de analist waardoor en waarom dat belang zo groot was. Hij had de aandelen gekocht waarna ze leuk waren gestegen als gevolg waarvan het belang zo groot was geworden. Waarom hij nog niet voor een deel winst had genomen was dat hij voorzag dat de koers nog verder zou stijgen.

Maar ja, de analist kreeg de opdracht te verkopen, dus dat deed hij en wat gebeurde in de maanden daarna? De koers ging nog even verZESvoudigen. Jammer, maar daar deed hij niet aan mee.

Ik vraag me nu dan ook af of er in het geval van Galapagos en Genmab deze week iemand is geweest die van mening was dat er al lang winst genomen had moeten worden zonder te onderzoeken wat de toekomst van zo’n aandeel kan zijn.

Het komt er op neer dat je niet zo maar winst moet nemen omdat het kan. Je kunt beter nagaan wat de achtergrond is dat die koers  dat patroon heeft gevolgd en wat je mag verwachten.

Ik hoorde op een seminar de spreker eens zeggen dat hij nooit winst nam, hij nam altijd verlies en was daar bijzonder tevreden mee. Hij nam namelijk altijd verlies van een bepaald percentage ten opzichte van de hoogste koers die recent was neer gezet.

Dit was in het kader van:

Let your profits run, but cut your losses short

DE AUTEUR HOUDT EEN POSITIE AAN IN GALAPAGOS EN GENMAB
 
 

 
 
 
Handelsoorlog VS-China
Bron:  Bram Voermans,Elkeweekgeld
elkeweekgeld-200x70.png
BramVoermans-120x160.jpg
Bram Voermans

Bram Voermans is oprichter van www.ElkeWeekGeld.nl.

Als Registeraccountant en oud financieel directeur bij Shell weet hij veel van analyses, getallen, verbanden en rendementen. Gecombineerd met zijn 30 jaar lange beurservaring heeft dit geresulteerd in een robuust systeem dat elke week geld genereert met rendementen van meer dan 20% per jaar.

Naar aanleiding van alle berichtgeving in verschillende media, ben ik de laatste tijd meerdere malen gevraagd wat ik nu van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China vind. Deze handelsoorlog heeft veel te maken met globalisatie. En zowel over de handelsoorlog als de globalisatie heeft iedereen wel een mening. Welke elementen spelen hierin een rol?
“If you don't read the newspaper, you're uninformed.

If you read the newspaper, you're misinformed.”

 

- Mark Twain -
De globalisering, die al tientallen jaren geleden is begonnen, heeft de Westerse economie behoorlijk ontwricht. Doordat bedrijven op zoek zijn gegaan naar goedkope arbeid, is ook de productiecapaciteit verplaatst naar landen met een lager arbeidsloon. En daarmee is ook de samenhangende innovatie verplaatst. En dat niet alleen. Ook de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de toeleveranciers, de koopkracht van de consument en de belastinggrondslag van de overheid verminderde! Bedrijven hebben kortetermijnwinsten verhoogd ten koste van de winsten op lange termijn. De reden hiervoor ligt voor een groot gedeelte in de vraag om meerwaarde voor aandeelhouders en het ontvangen van bonussen door leidinggevenden. De globalisering heeft een zeer beslissend economisch effect gehad in de Westerse wereld, en heeft dat nog steeds. Met name China heeft hiervan geprofiteerd.

Dan de handelsoorlog. Financiële media staan vol met sombere berichten en voorspellingen over de gevolgen van een handelsoorlog tussen de VS en China. Maar eigenlijk is het geen handelsoorlog. Bij een handelsoorlog proberen landen hun binnenlandse industrieën te beschermen door tariefbarrières op te werpen op de invoer van goedkope producten uit het buitenland. Maar meer dan de helft van de producten die Amerika worden ingevoerd, worden ingevoerd door Amerikaanse bedrijven. Het verhogen van de tarieven door Trump, raakt dus voor een belangrijk gedeelte Amerikaanse bedrijven en consumenten. Deze bedrijven kunnen twee dingen doen. Ze kunnen deze tarieven doorberekenen aan de consument, die daardoor minder koopkracht heeft. Of ze nemen genoegen met minder winst, en dan gaat het ten koste van de winstgevendheid van bedrijven.

Daarnaast staat in veel financiële media geschreven, dat door het verhogen van de Amerikaanse importtarieven de wereld in een recessie terechtkomt. Of dit zo is, is echter de vraag. Waarschijnlijk zijn daar andere oorzaken voor. Maar door de Amerikaanse importtarieven, worden bijvoorbeeld de IPhone en andere Amerikaanse producten voor andere landen niet duurder. Daarnaast zijn importtarieven eigenlijk niets anders dan een herverdeling van middelen. De Amerikaanse overheid zal hierdoor meer inkomsten hebben. Zoals aangegeven door Trump, zal dit geld met name gebruikt worden om de binnenlandse landbouwboeren te subsidiëren. Hij doet dat natuurlijk om zijn herverkiezing veilig te stellen, deels dus ten koste van Amerikaanse bedrijven. Door het actief subsidiëren van boeren is Trump zo bezien eigenlijk een socialist. Je hoorde het hier het eerst.

 
 

 
 
 
Optimisme is terug!
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.

Naar bijna een jaar lang somber te zijn geweest, is het optimisme onder de beleggingsexperts weer helemaal terug.

Bijna 50% van de experts denk dat de AEX in december zal stijgen en slechts 19% verwacht een daling. De laatste keer dat de optimisten in de meerderheid waren was in januari dit jaar.

De lage rente en de bodem in de economische verwachtingen zijn de belangrijkste factoren die werden genoemd.20191201Actiam-Fig1.png
20191201Actiam-Fig2.png
Echter wel somber voor 6 maands outlook
Opvallend genoeg zijn de experts op langere termijn juist somberder geworden. Slechts 1 op de 7 experts denkt dat de koersen op 6 maands termijn gaan stijgen. Men is vooral bang dat de Amerikaanse verkiezingen roet in het eten zullen gooien.
20191201Actiam-Fig3.png
20191201Actiam-Fig4.png
De speciale vraag ging deze maand over de huidige overnamegolf.
Charles Swabb, LVMH en Novartis nemen voor U$ 70 miljard aan bedrijven over. Deze M&A golf is
  • een teken dat we aan het einde van de economische cyclus zitten. Bedrijven weten geen andere manier mee om te groeien.
  • is een goed teken, omdat er waarschijnlijk meer overnames zullen volgen. Zien overnemen, doet overnemen
  • betekent niets, de M&A indicator is over rated
De experts zijn erg verdeeld. Bijna kreeg iedere optie een gelijk aantal stemmen. Met is er dus nog niet over uit.
20191201Actiam-Fig5.png
Slechte aandelenkeuzes in november
De aandelenkeuzes waren deze maand niet zo goed. Alle topper aandelen lieten een lager rendement zien en alle floppers een hoger rendement. Per saldo heeft een fictief long/short fonds op basis van deze verwachten een verlies van maar 9% laten zien. Dat is vrij dramatisch. Daar is een groot deel van de winst van 2019 verspeelt. De toppers / floppers van de IEX lezers deed het een stuk beter, maar nog niet goed (-3%). Het belangrijkste verschil is dat de IEX lezers Galapagos bij de toppers hadden gezet en de experts bij de floppers. De IEX lezers hadden dat goed gezien.
20191201Actiam-Fig6.png
ABNAMRO topper nr 1 Mittal flopper
Voor de laatste maand van het jaar staat ABNAMRO bovenaan de lijst met toppers. Maar liefst 22 beleggingsexperts denken dat dit het beste december aandeel wordt. 4 denken dat juist niet. Ook ASML staat er ook weer op. Bij de floppers is Arcelor Mittal na de koersstijging van 17,4% gestegen naar de 1e plaats. Ook Randstad blijft bij de floppers staan. De professionals vindt de koers te hard gestegen en te veel vooruitgelopen op een mogelijk economisch herstel.
20191201Actiam-Fig7.png
Deze maand deden er 66 experts aan de enquête mee.
 
 

 
 
 
Webmaster gezocht voor onze website
Bron:  HCC!beleggen
2019-hcc-beleggen-banner-172x80.png
Wij zijn trots op onze website. Al jaren staat hij boordevol informatie. Dankzij mensen als eerder Leo Rasch en tegenwoordig Joop Visser. Met veel bijdragen van leden en van buiten HCC!


Om persoonlijke redenen kan Joop helaas geen continue bijdrage meer leveren. Daarom zoeken hij en het bestuur een opvolger.

Ben jij bedreven in Joomla? Dan hebben wij een erg leuke en voldoening gevende invulling van onze gezamenlijke hobby  voor je.
Het beste bewijs dat het leuk en voldoening gevend is wel dat Leo en Joop heel veel jaren het beheer van de website gedaan hebben!

Voor inhoudelijke informatie kan je Joop benaderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien dat positief uitpakt, dan gaat Joop je snel inwerken. Want we gooien je niet in het diepe: er is al veel voorwerk verricht. En daarbij zijn nieuwe ideeën ook heel welkom!

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze website en/of de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere interessante financiële onderwerpen.

Ook zoeken we redacteuren die zo’n vier tot zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel -economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Met vriendelijke groet,
Hans van kleef
Voorzitter HCC!beleggen
 
 

 
 
 
Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandEen groep van ruim 20 mannen (helaas alleen mannen) met veel kennis en ervaring over beleggen. De expertise en interesse bestrijkt een breed veld van algoritmes voor handelssystemen (vandaar de naam van de groep) tot inzet van beleggingsmodellen voor aandelen en andere assets. Doel is om zelf beter te leren beleggen. Elke bijeenkomst houdt een lid van de groep of een externe deskundige een presentatie over een specifiek beleggingsonderwerp waar doorgaans levendig over gediscussieerd wordt. Overdracht van kennis en ervaring staat centraal maar de bijeenkomsten zijn ook gewoon gezellig en informeel.
We komen 9 keer per jaar op de derde donderdag van de maand (behalve juni, juli en december)  bijeen in een buurthuis in Delft.
 
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

 
 
 
Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

 
 
     
 
HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.