..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Juli 2019
..
 
Voorwoord van de voorzitter
Bron:  Hans van Kleef, Bestuur HCC beleggen
HCC_logo.gif
20190601HansVanKleef.jpg
Hans van Kleef

Voorzitter HCC Beleggen,


Hans heeft 40 jaar ervaring met beleggen. Zowel rustig voor de lange termijn als daytraden voor de snelle resultaten.
Voor sommigen is het alweer een poosje vakantietijd heb ik gemerkt. En de schoolvakanties gaan weer beginnen. Dus de activiteiten bij HCC gaan ook naar een laag pitje. Maar HCC!beleggen gaat door, want hier is de nieuwe nieuwsbrief!Er staan weer heel veel boeiende artikelen in, Ik heb ze met genoegen gelezen en iedere keer steek ik er weer wat van op en iedere keer denk ik: dat onderwerp ga ik ook maar eens uitzoeken en kijken of ik daar wat mee kan doen. En dat is ook de bedoeling! We delen kennis en we worden er allemaal beter van.
Ik verwijs in dat verband niet alleen naar onze prachtige Symposia en de wekelijkse nieuwsbrief van CoSA (zie artikel) maar ook naar de Zuid Holland beleggers groep die 9 keer per jaar bijeenkomt in Delft. Daar kan je iedere keer weer genieten van een hoogwaardig programma met sprekers van buiten de groep maar ook door deelnemers aan de bijeenkomst. Wil je daar een keer bij zijn dan kan je altijd contact opnemen met coördinator Jan Roozenburg (zie voor het e-mailadres verderop in deze Nieuwsbrief) en ook in het Noorden hebben we een beleggersgroep waar je aan kan deelnemen. Het e-mailadres staat verder op in deze nieuwsbrief.

Het bestuur van HCC!beleggen wenst iedereen veel leesplezier en een fijne zomerperiode en graag ontmoeten we jullie (weer) op de diverse bijeenkomsten. En in de tussentijd kan je altijd op de website kijken of je nog iets tegenkomt van je gading.

Met vriendelijke groet,
Hans van Kleef
 
 

 
 
 
Weet jij iets van Bitcoins (crypto munten)?
Bron:  Hans van Kleef, Bestuur HCC beleggen
HCC_logo.gif
20190601HansVanKleef.jpg
Hans van Kleef

Voorzitter HCC Beleggen,


Hans heeft 40 jaar ervaring met beleggen. Zowel rustig voor de lange termijn als daytraden voor de snelle resultaten.Bij beleggen komen wij mensen tegen die allerlei vormen van beleggen toepassen. In de nieuwsbrief wordt daar vaak overgeschreven en uiteraard ook de presentaties op onze Symposia gaan over allerlei vormen van beleggen.


Waar nog niet veel aandacht aan is besteed is een onderwerp dat heel vaak in het nieuws is, namelijk crypto munten zoals de Bitcoins. Hij kostte eerst 50 cent en een poos later $2000 en daarna smolt de koers weer. De vraag wordt weleens gesteld: is Bitcoins kopen een vorm van beleggen of is het gokken?

Onze landelijke HCC vindt het onderwerp zo boeiend dat ze graag een artikel zou willen plaatsen, bijvoorbeeld in de wekelijkse Nieuwsbrief of zelfs in de PC-Active. Vandaar de vraag aan onze leden of iemand het leuk vindt om daar wat meer over te vertellen. Wat een Bitcoin is en hoe je er mee om kan gaan.
Wie de uitdaging aandurft kan mij e-mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zijn benieuwd!

Namens het bestuur van HCC!beleggen
Hans van Kleef - voorzitter
 
 

 
 
 
Hulp nodig!
Bron:  Hans van Kleef, Bestuur HCC beleggen
2019-hcc-beleggen-banner-172x80.png
Heb je een paar uur per maand over en ben je nog fit genoeg voor een uitdaging?


We zoeken een coördinator voor de Nieuwsbrief. Het gaat om de volgende taken:
- Je stuurt eens in de zoveel tijd een e-mail naar een lijstje mensen waarin gevraagd wordt om kopij aan te leveren.
- De binnengekomen kopij kan na de eindredactie in een vaste vorm gezet worden.
- Het daadwerkelijk verzenden geschiedt via ons digitale verzendsysteem,

Als je 1 of meer taken op je zou willen nemen, neem dan contact op met Hans van Kleef (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 
 

 
 
 
CoSA-adviezen nu gebaseerd op kwartaalcijfers Winst en Dividend
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC_logo.gif

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


De CoSA-werkgroep is al vele jaren een interessegroep binnen HCC-Beleggen. De werkgroep telt op dit moment 3 leden maar we bedienen 158 leden van HCC-Beleggen met onze service.

Wekelijks ontvangen deze leden onze Nieuwsbrief met een analyse van een aandeel en links naar programma’s en bestanden waarmee de leden desgewenst zelf analyses kunnen uitvoeren. Voor de ruim 600 aandelen uit Europa en de VS in ons bestand verstrekken we Koop-, Houden of Verkoop-adviezen. Zie voor meer informatie over onze activiteiten de website.

Onze adviezen zijn gebaseerd op Fundamentele Analyse van aandelen en zijn er op gericht rendement te behalen op de Lange Termijn. De methode die we hiervoor ontwikkeld hebben, is afgeleid van de zgn. NAIC-methode die ongeveer 60 jaar geleden is ontstaan in de VS. Wij hebben aan deze methode een aantal kengetallen toegevoegd die mede van invloed zijn op het oordeel dat we aan een aandeel geven. De NAIC-methode dateert uit een tijd waarin de computer een nagenoeg onbekend fenomeen was. De analyses vonden plaats aan de hand van data uit jaarverslagen van een bedrijf. Indien beschikbaar werden daarvoor de laatste 10 jaarverslagen gebruikt.
De introductie van de computer heeft deze werkwijze sterk vereenvoudigd. Op enig moment konden bestanden met de relevante gegevens uit jaarverslagen worden gedownload en vervolgens met een door ons ontwikkeld Excel-programma worden ingelezen waarna de kengetallen automatsich werden berekend. Tevens wordt grafisch getoond hoe Omzet, Winst, Eigen Vermogen en Dividend zich ontwikkelen. Deze plaatjes maken vaak al snel duidelijk of het aandeel geschikt is voor een nader onderzoek.

Introductie kwartaalcijfers
Tot voor kort maakten onze analyses nog steeds alleen gebruik van de cijfers in jaarverslagen. Slechts de koers van het aandeel werd wekelijks aangepast. Hoewel we ons richten op de Lange Termijn, was het toch in toenemende mate onbevredigend dat het een jaar duurde voordat de basisgegevens als WinstperAandeel en DividendperAandeel werden aangepast aan actuele cijfers. Veel bedrijven verstrekken ook kwartaal- of halfjaarcijfers en als deze afwijken van de trend die de jaarcijfers toonden dan wil je daar ‘wat mee doen’.

Dus hebben we onderzocht of het mogelijk is ook de kwartaalcijfers geautomatiseerd te verwerken in onze data en berekeningen. Het resultaat van dit onderzoek was positief, maar implementatie van de kwartaalcijfers werd een tijdrovende operatie omdat diverse bestanden, berekeningen en kengetallen moesten worden aangepast.

Actu-WpA en actu-WpAgroei
Allereerst hebben we de zgn. actu-WpA geïntroduceerd. Dat is de WpA voor de laatste 4 kwartalen (of 2 halfjaren als het bedrijf alleen halfjaarcijfers verstrekt).
Met deze actu-WpA en de vier histo-WpA’s van de laatste vier historische boekjaren berekenen we de actu-WpAgroei. Deze groei vergelijken we vervolgens met de histo-WpAgroei over de laatste 10 historische boekjaren. We berekenen het minimum van histo- en actu-WpAgroeipercentages. Het resultaat is de procentuele Defensieve WpAgroei (Df-WpAg).

In de voorwaarden die we hanteren voor het bepalen van de Koop-, Houden en Verkoop-adviezen is deze Df-WpAg in de plaats gekomen van de histo-WpAg. We hebben daarmee gekozen voor een voorzichtige of conservatieve benadering van de Winstgroei. Als de actuele winstontwikkeling negatief afwijkt van de historische trend dan kiezen we dus voor die lagere waarde, maar als de actuele winstontwikkeling positief afwijkt dan baseren we het advies nog niet direct op deze hogere waarde. In feite doen we dat pas als deze verbetering ook zichtbaar wordt in de cijfers voor het lopende boekjaar. Slechtere actuele cijfers kunnen dus reden zijn om het advies naar beneden bij te stellen, maar betere cijfers willen we terug zien in het jaarcijfer voordat we het advies naar boven aanpassen.

Actu-DpA en actu-DpAgroei
Voor het actuele dividend wordt het Forward Dividend genomen. Dat is vier maal het laatste kwartaaldividend of twee maal het laatste halfjaarsdividend.
Analoog aan de methode voor de WpA worden daaruit de actu-DpAgroei en de Defensieve DpAgroei afgeleid. Deze Df-DpAgroei is het kengetal dat voor de bepaling van de Koop, Houden- en Verkoop-adviezen wordt gebruikt. Niet als enige kengetal, maar het speelt een belangrijke rol bij de eventueel noodzakelijke aanpassing van het advies aan veranderende cijfers van het bedrijf.
In onderstaande grafiek tonen we een voorbeeld van de verschillende groeipercentages.
20190701EatonJun2019Grafiek.png
Fig1: (WpAg en DpAg, g=groei)

Vervolg
We zullen nog onderzoeken of het meerwaarde biedt om ook voor de Omzet en het Eigen Vermogen te werken met de actuele cijfers. Indien dat het geval is, worden deze in een later stadium toegevoegd.

Een belangrijke vraag is natuurlijk of het toepassen van kwartaalcijfers tot betere prognoses cq. adviezen leidt. Wij zijn er van overtuigd dat dit het geval is, omdat we nu ‘korter op de bal’ spelen. Als je zoals vroeger alleen jaarcijfers gebruikt dan duurt het een ruim een jaar voordat nieuwe jaarcijfers beschikbaar zijn en aanpassing van adviezen hieraan zo nodig plaats vindt. Met kwartaalcijfers krijgen we sneller signalen dat de cijfers afwijken van de eerdere trend. Het is aan de aandeelhouder/belegger om aan de eerdere signalen gevolg te geven. 
Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.
 
 

 
 
 
Alphabet versus Apple
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

Alphabet (beter bekend als Google) en Apple zijn beide uitzonderlijk goede bedrijven. Van beide heb ik aandelen in bezit en beide bedrijven maakten nog niet zo lang geleden kwartaalcijfers bekend. De beurskoers van Alphabet daalde vervolgens met 8% terwijl Apple juist in koers opveerde. Welk aandeel is de favoriet?


Alphabet zag de omzet afgelopen kwartaal met 16,7% toenemen. Het bedrijfsresultaat nam op kwartaalbasis met 16,7% toe.

Bij Apple daarentegen daalde de omzet met 5,1%. En het bedrijfsresultaat daalde met 15,6%. Eigenlijk groeit Apple sinds 2015 al niet echt meer (er is sprake van slechts 5% omzettoename sindsdien). Het bedrijfsresultaat van Apple is sinds 2015 met 8% gedaald. Voor komend kwartaal voorziet Apple een onveranderde omzet vergeleken met een jaar eerder en een 10% lager bedrijfsresultaat.
De verklaring voor de sterk uiteenlopende koersbewegingen heeft met verwachtingen te maken. Voor Alphabet hadden beleggers op nog sterkere groei gerekend, en voor Apple op nog sterkere krimp.

Apple's omzet bedraagt US $ 258 miljard en het lukt nauwelijks nog deze omzet op te schroeven (Alphabet zit qua omzet op de helft). Vandaar dat Apple weinig anders rest dan geld aan de aandeelhouders uit te keren. Afgelopen jaar is US $ 14,2 miljard aan dividend betaald en kocht Apple voor US $ 75,1 miljard eigen aandelen in.

Alphabet keert geen dividend uit en besteedde afgelopen jaar slechts US $ 9,9 miljard aan aandeleninkoop. Het aantal uitstaande aandelen daalde hierdoor met 0,6% (bij Apple ligt het aantal uitstaande aandelen 7,2% lager ten opzichte van een jaar eerder).

In termen van veel waarderingsratio's is Apple het goedkopere aandeel momenteel. Maar juist Alphabet lijkt goed gepositioneerd om te profiteren van drie belangrijke trends...

Drie trends
Allereerst verschuiven advertenties nog altijd richting online. Ten tweede worden ook steeds meer daadwerkelijke aankopen online gedaan (in de Verenigde Staten gaat het inmiddels om zo'n 12% van alle aankopen). En ten derde geldt dat smartphone-gebruik nog altijd in opmars is (ongeveer 32% van de volwassenen wereldwijd bezit inmiddels een smartphone).

Dat tweederde van de wereldbevolking vooralsnog geen smartphone heeft lijkt in eerste instantie vooral gunstig voor Apple. Maar weet dat het bij deze groep vooral gaat om personen met weinig besteedbaar inkomen terwijl Apple juist vooral mikt op het premiumsegment van de markt.

Alphabet daarentegen heeft zeven gratis diensten - Google, Android, Maps, Chrome, YouTube, Google Play en Gmail - met stuk voor stuk meer dan een miljard gebruikers. Ongetwijfeld zal Alphabet hiermee profiteren wanneer er een paar miljard smartphone-bezitters bij komen.

Vanzelfsprekend is het een kwestie van tijd voordat ook Alphabet zo groot en winstgevend is dat ook dit bedrijf amper nog kan groeien en veel geld aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Maar dat duurt vermoedelijk nog wel een jaar of vijf. Tot dan moet Alphabet in staat worden geacht de omzet te verdubbelen en niet onredelijk is voor de beurskoers zelf iets soortgelijks te veronderstellen.

Alphabet en Apple zijn twee exceptioneel goede bedrijven en van beide heb ik zoals gesteld aandelen in bezit. Waar Apple op veel waarderingsratio's wat aantrekkelijker lijkt is opgemerkt dat de groeivooruitzichten voor Alphabet nadrukkelijk beter zijn. Zou ik slechts een van beide aandelen mogen kiezen dan gaat mijn voorkeur uit naar Alphabet.
 
 

 
 
 
Experts zagen het beurszonnetje niet aankomen
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.


Somberte overheerst nog steeds bij de experts. Maar toch was juni was een prima maand. De AEX steeg 3,7%. Dat hadden de profs niet zien aankomen. De hulp die er uit de hoek van de centrale bankiers kwam werd door de aandelen beleggers goed ontvangen.


Zowel Powell als Draghi lieten in iedere geval in woorden (nog niet in daden) weten dat de monetaire teugels nog verder gevierd konden worden. Voor de komende maand blijft men somber (dat is de 6e keer op rij), maar een stuk minder dan in juni.
20190701Actiam-Fig1.png
20190701Actiam-Fig2.png

Voor lange termijn een licht optimisme
Ook voor het komende halfjaar kijkt men met wat minder pessimistische blik naar aandelen. De voornaamste reden is dat veel experts eigenlijk geen reden meer voor een daling zien. De spagaat waarin de beurs zich bevindt zet nog even door. Positief voor de beurs is de extra stimulans door de ECB en de Fed en aan de andere kant staat de afzwakkende groei van de wereldeconomie, aldus een van de experts.
20190701Actiam-Fig3.png
20190701Actiam-Fig4.png

Wat denkt men van de G20?
De speciale vraag ging deze maand over de uitkomst van de gesprekken tussen Xi en Trump op de G20. De vraag was:
Wat zullen de besprekingen tussen Xi en Trump tijdens de G20 meeting opleveren?
    • Geen deal, slechts een uitstel tot volgende besprekingen
    • Ze spreken elkaar niet, tenminste niet een-op-een
    • Ze komen tot een voorlopige deal, waar de huidige tarieven nog in stand worden gehouden
    • Ze komen tot een deal en tarieven gaan terug naar het niveau van voor 2018
Men is duidelijk over de verwachte uitkomsten in Osaka. Maar liefst 54% denkt dat er geen deal komt, maar dat er wederom een uitstel komt tot de volgende gesprekken. Nog eens 33% verwacht dat er wel een voorlopige deal komt en dat de huidige (verhoogde) tarieven in stand blijven.
20190701Actiam-Fig5.png

Toppers & Floppers
Vorige maand stond het aandeel ver bovenaan bij de floppers. Dat bleek geen goede keuze. Het aandeel steeg maar liefst 18,8%. Ook AKZO bleek mooi te stijgen in tegenstelling tot wat er verwacht werd. Bj de toppers was alleen Galapagos een goede keuze. Ahold deed het de afgelopen maanden al erg slecht vandaar dan de experts het deze maand bij de toppers hadden geplaatst. Dat was in ieder geval nog te vroeg. Want ook in juni daalde het aandeel, met 2,4% maar liefst. In zo’n mooie maand toch een prestatie. Per saldo leverde een fictief long/short fonds een verlies van maar liefst 5,3% op. Dat is een prestatie. Overigens eindigde de keuze van de IEX lezers in de zelfde regionen. Logisch men had grotendeels de zelfde aandelen.
20190701Actiam-Fig6.png
Shell populair bij toppers
Voor de komende is Arcelor Mittal heel vaak genoemd wordt, zowel bij de toppers als bij de floppers, maar dat men elkaar perfect in evenwicht houdt. Het aandeel komt dus niet voor in een van de twee lijsten.
Het meeste populaire aandeel is Shell. De experts denken dat het aandeel gaat profiteren van de gestegen olieprijs. Takeaway kwam nieuw in de ASEX en gelijk in de toppers lijst. Bij de floppers staat AEGON bovenaan, ondanks een recente upgrade van een analist. EN IMCD staat hier op een stevige tweede plaats.
20190701Actiam-Fig7.png
Er deden deze maand  51 professionals aan de enquête mee.
NB de berekeningen zijn gebaseerd op de slotkoersen per 27-06-19, ipv slot koersen van de maand. 
 
 

 
 
 
Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

 
 
 
Risico spreiden in portefeuille
Bron:  Bram Voermans, ElkeWeekGeld.nl
elkeweekgeld-200x70.png
BramVoermans-120x160.jpg
Bram Voermans

Bram Voermans is oprichter van www.ElkeWeekGeld.nl.

Als Registeraccountant en oud financieel directeur bij Shell weet hij veel van analyses, getallen, verbanden en rendementen. Gecombineerd met zijn 30 jaar lange beurservaring heeft dit geresulteerd in een robuust systeem dat elke week geld genereert met rendementen van meer dan 20% per jaar.Een verleiding bij beleggers is vasthouden aan wat je weet. Dat hoeft geen slechte zaak te zijn. Zo kan niet of weinig spreiden werken, wanneer de markt stijgt en je de juiste asset hebt gekozen.


Als je de lijst met 10 rijkste mensen op aarde bestudeert, dan staan daar veel ondernemers bij. Ze zijn rijk geworden door hun vermogen niet te spreiden. Kunnen we hier iets van leren?Laten we eens kijken naar het rendement van verschillende soorten beleggingen:

20190701-Voermans-Fig1.png
Bron: Schroders
Deze tabel toont het jaarlijks rendement van enkele belangrijke vormen van beleggingen. En duidelijk is dat het rendement van verschillende activa erg uiteen kan lopen. Deze tabel onderstreept het belang van spreiding. Het kan mogelijk helpen om risico's te verminderen en misschien zelfs de lange termijn prestaties van een totale portfolio te verbeteren. Natuurlijk is het belangrijk om op te merken dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad zijn voor toekomstige prestaties en mogelijk niet worden herhaald.

Maar met deze tabel in het achterhoofd; wat zijn dan de voordelen van spreiding?

Risicobeheer: een cruciale voorwaarde voor beleggers is geen geld verliezen. Bij elke investering is er risico: het risico dat je minder terugkrijgt dan dat je hebt geïnvesteerd, of de kans dat het minder oplevert dan dat je had verwacht. Dit risico verschilt per type investering. Het hebben van verschillende activa betekent dat dit risico kan worden gespreid.

Flexibiliteit: het gemak waarmee je een belegging kunt kopen of verkopen is een belangrijk aspect. Het verkopen van bijvoorbeeld onroerend goed kan lang duren in vergelijking met het verkopen van aandelen. Als je verschillende soorten beleggingen hebt die variëren in 'liquiditeit' (het gemak van kopen en verkopen), dan kun je gemakkelijk enkele beleggingen verkopen als je opeens geld nodig hebt.

Volatiliteit: de frequentie en omvang waarmee je beleggingen stijgen en dalen, bepaalt de volatiliteit van je portefeuille. Het diversifiëren van beleggingen kan die pieken en dalen glad strijken.

Het nadeel van spreiding is dat het ten koste kan gaan van rendement. En misschien verklaart dat de lijst met 10 rijkste mensen ter wereld. Zij kozen bewust voor weinig diversificatie. Dat kan verkeerd aflopen, en soms wordt je er rijkelijk voor beloond. Maar uiteraard is er niemand die dat van te voren weet.

Hoeveel soorten beleggingen heb je dan nodig om een gediversifieerde portefeuille te hebben? Dat is lastig om te zeggen en zal met name afhangen van het risicoprofiel van de belegger. En dit profiel is voor elke belegger weer anders. Maar bedenk eens hoe goed jouw inkomsten gediversifieerd zijn? Komt het meeste inkomen uit salaris? Dan is het handig om je inkomen uit vermogen te vergroten. En daar hebben we ElkeWeekGeld.nl voor
 
 

 
 
 
Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

 
 
 
Naspers en zijn deelnemingen
Bron:  Jan Kolkman, HCC
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.
[Juni 2019] De analisten en de schrijvende/mailende pers zullen de komende weken uitgebreid gaan schrijven over de grote discount/onderwaardering van het Zuid-Afrikaanse aandeel Naspers. Het 31-procents belang in het Chinese Tencent Holdings is namelijk veel meer waard dan de totale beurswaarde van Naspers. Die onderwaardering is momenteel zo’n 28.7 procent minder waard, als je de dochterondernemingen/deelnemingen, die niet op een beurs genoteerd staan, NIET meerekent.

Wanneer we dan ook nog eens de waarde van die andere deelnemingen meenemen in de berekening van de onderwaardering, dan zal het me niet verbazen als die onder-waardering uitkomt in de buurt van de 40 procent.

Om die onderwaardering te verkleinen worden de internationale activiteiten in een aparte onderneming ondergebracht. Dat bedrijf krijgt de naam Prosus en wordt in september op de beurs in Amsterdam geïntroduceerd. Ik verwacht niet dat die hele discount zal worden weggewerkt, maar wel voor een belangrijk deel. En geleidelijk aan meer.
Aandeel Prosus
De aandelen Prosus worden beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van het aandeel Naspers. Of dat gratis is voor die aandeelhouders of dat er voor betaald moet worden is nog niet bekend. Dat zal na de aandeelhoudersvergadering van 23 augustus aanstaande worden gepubliceerd. Om in ieder geval aandelen Prosus te bemachtigen is het bezit van aandelen Naspers wenselijk.

En verder
De verwachting is verder dat Prosus in de loop van de tijd een paar dochters de vrijheid zal geven een zelfstandig leven te gaan leiden door middel van een eigen beursnotering. Net als in februari dit jaar met MultiChoice dat het lieve sommetje van 4 miljard dollar opbracht. Multichoice is een entertainment group en is nu onder meer in New York OTC genoteerd, met als ticker symbol MCHOY. Het is ook mogelijk dat zo’n dochteronderneming gedeeltelijk wordt afgestoten en dat Prosus zelf een X-procents deelneming in die dochter.

De Zuid-Afrikaanse onderneming is vooral bekend doordat die in 2001 een groot belang heeft genomen in het destijds obscure aandeeltje Tencent Holdings en dat in de jaren daarna een fenomenale stijging heeft doorgemaakt. Tencent heeft een beursnotering in Hong Kong, maar ook in Amerika. Op een volgende pagina zie je waar Naspers is genoteerd met daarbij de gemiddelde dagelijkse beursomzet.
Laten we eens een paar relevante cijfers van Naspers, Tencent en van een paar andere bedrijven bekijken, die ook een beursnotering hebben en waarin Naspers een belang heeft.

Naam Naspers Tencent Mail.ru Delivery Hero MakeMyTrip Ctrip
Ticker NPSNY TCEHY MLRYY DHER.DE MMYT CTRP
Koers 47.86 44.95 24.40 38.93 24.89 36.79
Hoog 52w 52.70 51.24 29.77 52.35 38.75 48.70
Laag 52w 32.31 31.54 21.10 27.48 19.66 25.00
200 SMA 43.60 42.40 24.49 36.11 25.69 35.05
Koers in % SMA 109.8 106.0 99.6 107.8 96.9 105.0
Beurswaarde 101.01 mrd 443.50 mrd 5.22 mrd 7.46 mrd 2.56 mrd 20.36
K/W hist 15.05 33.17 -36.97 -194.65 -15.46 51.82
K/W prosp -- 24.30 -- -- -65.50 21.02
Netto-winst p.a. 3.18 1.36 -0.66 -0.20 -1.61 0.71
Idem prosp. -- 1.85 -- -- -0.38 1.75
Winststijging -- 36.0 -- -- -76.4 146.5
Koersdoel 1 jaar -- 56.64 -- 42.06 32.55 44.91
Koersdoel hoog -- 59.15 -- 54.00 40.00 54.14
Koersdoel laag -- 54.14 -- 38.00 23.00 30.78
Aantal analisten -- 2 -- 11 8 31
Volume 3 mnd 394.280 3.517.562 654 420.707 261.218 4.366.976
Aandeel % Naspers   31.20 29.00 22.75    
Waarde idem   138.37 mrd 1.51 mrd 1.70 mrd    

Goede ontwikkeling
Wat in de bovenstaande tabel opvalt is de hoge historische negatieve koers/winst-verhouding van Delevery Hero van minus 194.65 en de hoge prospective K/W van minus 65.50 voor MakeMyTrip. Daarbij moeten we wel bedenken dat een hoge negatieve K/W betekent dat het verlies per aandeel in verhouding gering is. Zo duidt ook de daling van 76,4 % van het verlies van MakeMyTrip op een verbetering van het resultaat.

Beurswaarde Naspers
Wanneer we nu de totale beurswaarde van Naspers vergelijken met de waarde van het pakket Tencent dat Naspers in portefeuille heeft komen we op 101.01 / 138.37*100 = 73 %, dat wil zeggen een onderwaardering van 27 procent. Als we dan ook nog de waarde van de pakketten Mail.ru en Delivery Hero meenemen, dan zie we onderwaardering toenemen tot 28.7 %.

De dochterondernemingen van Naspers
Het conglomeraat Naspers heeft in de loop der jaren een grote hoeveelheid deelnemingen verzameld, gedeeltelijk door de bedrijven zelf op te starten dan wel over te nemen. Hierbij een indruk daarvan, echter zonder de garantie dat de lijst volledig is.

AutoTrader Marktleider Zuid-Afrika als MARKTPLAATS in nieuwe en gebruikte auto’s
Avito MARKTPLAATS in Rusland, één van de meest bezochte websites in Rusland
Brainly Poolse website voor studiegroepen; ’s werelds grootste social learning site
Buscapé Latijns Amerika’s grootste prijsvergelijkingssite
Byju’s India’s meest waardevolle learning app voor kinderen tot 12 jaar
Careers24 Job finding
CodeCademy Traint meer dan 25 mln mensen in vaardigheden voor krijgen van job
Coins.ph Leidend platform om betalingen te doen per telefoon in Philippijnen
Creditas Digitaal krdedietplatform om hoge rentekosten te reduceren
Delivery Hero Maaltijd bezorg service
Dott Micro-mobilieitsoplossingen; elektrische scooters, elektrische fietsen
Dubizzle MARKTPLAATS in Ver. Ar. Republiek voor jobs, woonhuizen en auto’s
eMAG Online verkopen in Roemenië
FarmLogs Innovatieve technologie voor boerderij
FashionDays Oneline verkoper van mode in Centraal en Oost-Europa
Goibibo Reisorganisatie in India
Honor niet-medische zorg voor ouderen in Californië, Texas en New Mexico
Human Dx Medische zorg door combinatie; collective intelligence en machine learning
Ibibo India’s grootste online reisorganisatie
ifood Brazilië’s leidende maaltijd bezorger
InLocoMedia Technologie in Brazilië
Joymode Geeft je alles wat je nodig heb (maar niet hebt) voor speciale evenementen
Letgo MARKTPLAATS in Amerika, één van de meest populaire apps
Luno Missie is digitale valuta overal beschikbaar te maken voor iedereen
Mail.ru Rusland’s nummer één online platform, maandelijks 59 miljoen bezoekers
MakeMyTrip Eén van India’s grootste reisorganisaties
Media24 Afrika’s leidende mediagroep
Movile Latijns Amerika’s leidende mobile commerce and content platform
MWEB Zuid-Afrika’s op één na grootste internet service provider
News24 Engelstalige Zuid-Afriaanse online nieuwdienst
OLX Group ’s Werelds leidende MARKTPLAATS platform
PaySense Betaalplatform in India
PayU Betaalplatform in Azië, Centraal en Oost-Europa
PlayKids Platform voor onderwijs en ontspanning voor kinderen tot 5 jaar
RedBus Reisorganisatie in India
Remitly Betaaldienst Ver.Staten, Ver. Koninkrijk en Canada naar overal ter wereld
SimilarWeb Maken van concurrentie-analyses
Sololearn Sociaal leerplatform
Swiggy Nummer één in maaltijdbezorging in India
Takealot Zuid-Afrika’s grootste commerciële retailer
Tencent China’s grootste en populairste internet service portal; Weixin, WeChat
Twiggle Combineert geavanceerde technologie met Machine Learning en Artificial Intelligence

Waar is het aandeel Naspers genoteerd?
NAAM BEURS TICKER KOERS GEM. DAGELIJKS VOLUME
Naspers New York OTC NPSNY 47.86 394.280
Naspers New York OTC NAPRY 239.10 700
Naspers Johannesburg NPBN.JO 338.283.00 1.050.198
Naspers Londen NPNJq.L 42.20 2.928
Naspers Frankfurt NNW.F 211.65 474
Naspers Stuttgart NNW.SG 211.30 132
Naspers München NNWN.MU 42.00 6
Naspers Berlijn NNW,BE 210.45 2
Naspers Düsseldorf NNW.DU 210.75 1

 
 

 
 
     
 
HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.