Nieuwsbrief van HCC Beleggen. Website: http://www.beleggersonline.nl

..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Februari 2018
..

Zet vast in uw agenda:      70ste HCC Beleggen Symposium, De Bilt,  28 april 2018


HCC!beleggen zoekt dringend leden die mee willen helpen het komend symposium te organiseren

Visie op valutarisico
Bron:  Beterinbeleggen, Hendrik Oude Nijhuis

Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.


Afgelopen jaar daalde de dollar zo'n 15% ten opzichte van de euro. Als gevolg hiervan profiteerden Europese beleggers maar beperkt van de opmars van de Amerikaanse aandelenbeurzen in 2017.


Waarom niet afdekken?
Zelf beleg ik regelmatig in bedrijven die in de Verenigde Staten beursgenoteerd zijn en een vraag die ik van meerdere beleggers ontvangen heb is waarom ik het valutarisico niet afdek.
De vraag impliceert dat het valutarisico niet is afgedekt maar dat is goed beschouwd eigenlijk wel het geval...

De bedrijven die ik als veelbelovende beleggingen beschouw zijn vaak wereldwijd actief maar in de Verenigde Staten beursgenoteerd. Daalt de dollar dan ten opzichte van andere valuta dan zorgt enkel dit voor een hogere omzet en winst, in dollars gerekend. Dit vertaalt zich in stijgende koersen en de dollardaling verklaart dan ook deels de opmars van de Amerikaanse beurzen afgelopen jaar.

Bij multinationals die in Europa beursgenoteerd zijn vragen beleggers zich vaak helemaal niet af hoe al dan niet rekening te houden met valutarisico's. En eigenlijk is dat best vreemd. Een bedrijf als Koninklijke Ahold Delhaize bijvoorbeeld behaalt ruim de helft van de omzet (en de winst) in de Verenigde Staten...

Communicerende vaten
Zoals koersen van multinationals ogenblikkelijk reageren op valutaschommelingen geldt iets soortgelijks voor de gehele economie. Ook op macroniveau is namelijk sprake van een dergelijk communicerende vaten-effect.

Daalt de dollar stevig ten opzichte van de euro dan stuwt dat de Amerikaanse export terwijl de Amerikaanse import erdoor afgeremd wordt. De hogere economische groei die het gevolg is maakt investeren in de Verenigde Staten extra aantrekkelijk en dat zorgt voor een tegengestelde beweging waarbij juist de dollar aan kracht zal winnen ten opzichte van de euro.

Waar aandelenbeurzen vanwege waardecreatie bij de onderliggende bedrijven gestaag opwaarts tenderen is iets soortgelijks bij de wisselkoersverhouding tussen belangrijke valutaparen als de euro en de dollar niet het geval. Hier is zoals gesteld sprake van een communicerende vaten-effect waarbij noch de euro noch de dollar voortdurend zal verzwakken.

Ten tijde van de introductie van de euro in 1999 kon onze huidige munt worden ingeruild voor US $ 1,17 wat ongeveer gelijk is aan de huidige wisselkoers. Overigens werd in oktober 2000 het historische dieptepunt van 0,82 dollar per euro bereikt. Een aantal jaren later was de euro bijna dubbel zoveel waard: in juli 2008 kon een euro worden ingeruild voor US $ 1,60.

Zelf dek ik valutarisico’s zoals al gesteld niet actief af. Daarmee vermijd ik enerzijds de kosten die daarmee samenhangen maar geldt anderzijds wel dat ik van valutafluctuaties soms enige tijd voordeel heb en op andere momenten juist weer nadeel. Over een langere periode bezien veronderstel ik echter vanwege het communicerende vaten-effect dat de invloed van valutaschommelingen op het rendement beperkt zal zijn.

Valutakoersen laten zich op korte termijn overigens nauwelijks voorspellen (er is vrijwel geen zakenbank die de stijging van de euro afgelopen jaar had voorzien). Ik meen er dan ook vooral verstandig aan te doen simpelweg goed gespreid te beleggen in mooie, winstgevende bedrijven wanneer ze aantrekkelijk gewaardeerd zijn. En tussentijdse valutaschommelingen? Die neem ikzelf eigenlijk gewoon voor kennisgeving aan... 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Winnaars aandelenscreeners verslaan winnaars ETF’s
Bron:   Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
2017-Ronald-Kok120x160.jpg


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.


Wie de krant openslaat en leest over de discussie tussen actief en passief zal zich ongetwijfeld afvragen waarom er überhaupt nog zoveel actieve fondsen bestaan. Onderzoeken van onder andere Dow Jones Indices laten zien dat op 5-jaarsbasis ruim 80 procent van de actieve fondsen het slechter doet dan de passieve fondsen.
Dus ja ook, wij zijn zeker van ETF ’s maar we moeten ook de voordelen van actief beheer via aandelenscreeners niet onderbelichten. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de beste ETF ’s en de beste aandelenscreeners.


Actieve fondsen desastreus

We zien hier onder de percentages van de actieve fondsen dat het slechter deed dan hun benchmarks. Op 1-jaarsbasis zien we al dat ruim de helft van de actieve fondsen het slechter doet dan hun passieve ‘evenknies’.
Als we in de tabel verder naar rechts kijken zien we de percentages underperformances nog verder oplopen.
Op 10-jaarsbasis zien we vooral bij de meer ontwikkelde (en dus efficiëntere) markten de percentages zelfs de 100 procent naderen. Dat betekent dus dat op de langere termijn er praktisch geen beleggingsfondsen zijn die het beter doen dan hun benchmarks.
Dus ja dit onderstreept nog maar eens onze voorkeur voor ETF ’s.
actievefondsen-605x344-I.png
Bron: S&P Dow Jones Indices

We zien hier boven de percentages van de actieve fondsen dat het slechter deed dan hun benchmarks. Op 1-jaarsbasis zien we al dat ruim de helft van de actieve fondsen het slechter doet dan hun passieve ‘evenknies’. Als we in de tabel verder naar rechts kijken zien we de percentages underperformances nog verder oplopen. Op 10-jaarsbasis zien we vooral bij de meer ontwikkelde (en dus efficiëntere) markten de percentages zelfs de 100 procent naderen. Dat betekent dus dat op de langere termijn er praktisch geen beleggingsfondsen zijn die het beter doen dan hun benchmarks. Dus ja dit onderstreept nog maar eens onze voorkeur voor ETF ’s.

Maar zijn ETF ’s dan zaligmakend?
Niets is 100% zaligmakend in de beleggingswereld maar ETF ’s benaderen het toch zeker wel. U heeft met ETF ’s zeer lage kosten en een hoge spreiding. Dit zijn juist de ingrediënten die een belegger nodig heeft.

De voordelen van ETF ’s:
kostenbeleggen-421x97-I.png
Sterke voorkeur gelijk gewogen maar die zijn er juist zo weinig
Wanneer we echter naar het totale spectrum aan ETF ’s kijken zien we helaas een wirwar aan ETF ’s. Er zijn al bijna meer ETF ’s dan losse aandelen en wordt er in onze ogen dan ook veel te veel ‘gefreeride’ met de goede naam die ETF ’s zeker hebben. Verder zien we een enorm verschil tussen de rendementen van de marktkapitaalsgewogen en de gelijk gewogen ETF ’s. Bij de marktgewogen ETF ’s wegen vooral de grote bedrijven zwaar en bij de gelijk gewogen ETF wegen alle aandelen (ongeveer) evenveel. We zien dat gelijk gewogen ETF ’s het op de langere termijn fors beter hebben gedaan dan hun marktkapitaalsgewogen collega’s. Dit komt vooral door het feit dat de kleinere aandelen bij de gelijk gewogen ETF net zo zwaar wegen als de grootsten. Historisch zien we dat juist de kleinere aandelen hogere rendementen hebben. Een klein bedrijf kan immers veel makkelijker qua omzet verdubbelen dan een groter bedrijf.

Uiteraard zijn de risico’s van de kleinere aandelen wel weer hoger maar dit wordt door een hoge spreiding (lees ruim 30 aandelen) goed bestreden. Het grote probleem zit hem echter in het feit dat er nog amper gelijk gewogen ETF ’s zijn. In de VS is dit aantal wel hoger (zie hier bijvoorbeeld de Guggenheim S&P 500 ETF die het al jaren beter doet dan de klassieke marktkapitaalsgewogen S&P 500 index, VFB-schrijver Etienne Verhelle duidde mij hier op). Verder zien we dat de gemiddelde rendementen van de in Europa actieve ETF ’s relatief summier zijn: op 5-jaars basis ligt het gemiddelde rendement op +4,5% (bron: ETF .com). We moeten opmerken dat er helaas nog geen veel langere rendementsperiodes voor ETF ’s zijn want de het gros ervan bestaat amper een paar jaar. Die +4,5% is dus weliswaar positief maar steekt nog steeds schril af tegen die van de beste aandelenscreeners.

Beleggers moeten in onze ogen dus op zoek naar 3 dingen:
  • lage kosten
  • hoge spreiding
  • gelijk gewogen beleggen
Nu deze combinatie in ETF -land nog erg lastig is te vinden komen we dus uit bij de aandelenscreeners.

Veel aandelenscreeners nog beter dan ETF ’s
Beleggers die zo min mogelijk willen doen raden wij daarom ook zeker portefeuilles met ETF ’s aan. Beleggers die echter meer willen en dit dan ook op een verantwoorde manier willen doen raden wij aan om zelf ETF ’s te maken op basis van aandelenscreeners. Hiermee bedoelen we dus dat beleggers op basis van de meest relevante beleggingscriteria aandelen koopt en deze zelf beheert. De voorwaarde hierbij is om echter zeker een stuk of 30 verschillende aandelen te kopen. Want niemand kan de toekomst voorspellen (ook superbelegger Warren Buffett kocht bedrijven die later failliet zijn gegaan). Het grote voordeel van spreiding moet u dus absoluut gebruiken.

Winnaars aandelenscreeners
aandelenscreeners-740x348-I.png
In de tabel hier boven ziet u de rendementen op de langere termijn voor de beste aandelenscreeners voor de Amerikaanse, Europese en Russische aandelen.
U ziet in de 2e kolom van links de gemiddelden per jaar staan. We zien dat deze tussen de 15 en circa 30 procent lagen. De criteria van de hier vermelde aandelenscreeners zijn vooral gebaseerd op de klassieke ‘value’ criteria.
Voorbeelden hiervan zijn de koers/winst-verhouding, het dividendrendement, de boekwaarde, omzetgroei, schuldgraden, kastroom per aandeel et cetera.
U ziet hier bijvoorbeeld onderaan het mandje KW 5-10 staan. Dit mandje bevatte jaarlijks puur de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10. 1 maal per jaar werd het mandje opnieuw herzien en als een aandeel niet meer aan het criteria voldeed ging het er uit. Dit mandje leverde tussen 2004 en 2017 ruim 16 procent per jaar op (inclusief dividendrendementen).

Opvallend is dat het mandje met de aandelen met de hogere koers/winst-verhoudingen juist slechter scoorde; dat mandje leverde circa 3 procent per jaar op. Hier uit blijkt maar weer dat op de langere termijn waarderingen van aandelen absoluut relevant zijn.
Natuurlijk zijn de rendementen in de tabel maar historische gemiddelden en zeggen deze weinig over de toekomst. Maar dito geldt natuurlijk ook voor de gemiddelde ETF -rendementen. De 0-waarden in de tabel staan voor het feit dat er in dat jaar geen aandelen aan de criteria van het aandelenmandje voldeden.

Als we op de website ETF .com bij de ETF -winnaars kijken dan is er in Europa niet één ETF te vinden die op 5-jaarsbasis jaarlijks meer dan 20 procent scoorde. We tonen hier de Europese ETF ’s die de afgelopen 5 jaar minimaal 10 procent per jaar opleverden. Van het totale ETF -spectrum op ETF .com zijn er maar 13 ETF ’s die aan deze eis hebben voldaan. Het gemiddelde van de 5-jaars winnaars lag op gemiddeld 13 procent per jaar.

Winnaars ETF ’s
etfbeleggen-604x279I.png
We zien dus dat de beste aandelenscreeners het een stuk beter hebben gedaan: +20% voor de beste aandelenscreeners versus + 13% voor de beste ETF ’s. Natuurlijk is dit vrij arbitrair want we keken alleen naar de winnaars en zegt het verleden niet zoveel over de toekomst. De vergeleken periodes zijn echter wel vrij behoorlijk (bij de aandelenscreeners zijn het de resultaten vanaf 2004).

Actief beleggen dus niet dood
Onze conclusie is dat het dus zeker mogelijk is om op een vrij gedegen manier met een beperkt risico het beter te doen dan de bijna altijd goed scorende ETF ’s. Essentieel is natuurlijk dat u weinig transacties doet maar wel een grote spreiding aanhoudt. Dit zijn natuurlijk de speerpunten van de ETF ’s. En deze aanpak kan natuurlijk alleen maar bij buy & hold strategie. Concluderend raden wij beleggers dus aan om breed gespreide portefeuille aan te houden met aandelen die zijn geselecteerd op basis van de meest succesvolle aandelencriteria. 


Lindt & Sprüngli
Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal,  23 januari 2018
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.

-    Wordt Lindt & Sprüngli overgenomen ?
-    Nestlé aast al jaren op een overname van
     Lindt & Sprüngli, maar wil geen vijandig bod uitbrengen

-    Nestlé heeft sinds vorig jaar een nieuwe topman,
     die waarschijnlijk meer focust kernactiviteiten

-    Nestlé heeft recent de snoepgoed-divisie in Amerika
     verkocht,
maar zegt daarbij dat de chocolade-activiteiten
     buiten de Verenigde Staten niet worden afgestoten


Citaat uit het Financieel Dagblad van woensdag 17 januari 2018:
“Het Zwitserse levenmiddelenconcern Nestlé heeft zijn zoetwarendivisie in de Verenigde Staten voor 2,8 miljard dollar verkocht aan Ferrero, de Italiaanse branchegenoot doe vooral bekend is van de merken Nutella en Kinder, (maar ook van Mon Cheri, Tic Tac en Ferrero Rocher- JK).
De verkoop is de eerste grote desinvestering van Nestlé sinds topman Mark Schneider vorig jaar het roer overnam. Het Zwitserse concern wil zich voortaan toeleggen op gezondere en sneller groeiende productgroepen als koffie, mineraalwater en diervoeding.
Nestlé benadrukte de chocoladebelangen buiten de Verenigde Staten niet te zullen verkopen. Ook stelde het de Amerikaanse levensmiddelenmarkt in bredere zin niet de rug te zullen toekeren.”


Geschiedenis
Het is allemaal begonnen in 1845 in de Marktgasse in Zürich, Zwitserland in een klein patisserie winkeltje. David Sprüngli-Schwarz en zijn zoon Rudolf probeerden toen iets nieuws: ze besloten om chocolade te maken, meer specifiek vaste chocolade wat de laatste trend uit Italië was. Tot dan kenden mensen chocolade enkel als een drank.
Het nieuwe chocolade product werd al snel populair en tegen 1870 hadden ze al meerdere winkels geopend in Zürich en voerden ze hun producten reeds uit naar andere Europese landen en zelfs naar India.
In 1898 werd de publieke “Chocolat Sprüngli AG’ opgericht om voldoende middelen te verzamelen om daarmee verder te kunnen groeien en een jaar later in 1899 kochten ze van Rodolphe Lindt zijn chocoladefabriek, zijn merk alsook de geheime productie recepten.
Zo werd Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG geboren.

Dit was een belangrijke stap want Rodolphe Lindt had in 1879 het unieke ‘conchage’ proces ontwikkeld wat er toe leidde dat de chocolade een zacht smeltende textuur kreeg wanneer het gegeten werd.
In het het zelfde jaar 1899 werd eveneens de eerste steen gelegd van een compleet nieuwe fabriek net buiten Zürich in Kilchberg, waar tot op de dag van vandaag nog steeds de Zwitserse Lindt chocolade gemaakt wordt.
In de jaren die volgden groeide het succes van het merk sterk. Lindt chocolade werd geëxporteerd naar alle landen in de wereld. Maar het is pas vanaf de jaren 70 dat dankzij enerzijds verdere innovatie en kwaliteitsverbeteringen, en anderzijds het oprichten van eigen businessunits en nieuwe productiesites in Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten de internationale groei een hoge vlucht nam.

Vandaag is Lindt & Sprüngli erkend als wereldleider in het luxe chocolade-segment met een uitgebreide selectie van producten in ruim honderd landen. Gedurende het ruim 170-jarig bestaan is het merk uitgegroeid tot één van de meest innovatieve en creatieve chocolademakers met zes productiesites in Europa, twee in de Verenigde Staten en verkooporganisaties in vier continenten.
Indien u meer informatie wilt weten, zie dan ook op www.lindt.com

Dit was voor mij aanleiding te denken dat Nestlé, die al jarenerg begerig kijkt naar de Zwitserse chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli, een bod zou kunnen uitbrengen voor een totale overname. Uit betrouwbare bron heb ik enige jaren geleden al eens vernomen dat Lindt & Sprüngli maar één blijk van welwillendheid hoeft te geven en dat Nestlé een bod uitbrengt. Te meer omdat Nestlé benadrukt chocoladebelangen buiten de Verenigde Staten niet te zullen verkopen, brengt mij op die gedachte.
Wanneer je een grafiek bekijkt, dan zie je in een top van 6300 in het najaar 2015 en een top van 5950 in het voorjaar 2017 een dalende weerstandslijn, terwijl een stijgende steunlijn kan worden getekend langs de dalen van 4900 in het najaar 2016 en 5250 in de zomer 2017. Daaruit ontstaat een symmetrische driehoek, waar de koers moest uitbreken. Eenvoudig door het voortschrijden van de tijd. Nou dat heeft-ie gedaan, de koers bereikte een top van ruim 6000, dat wil zeggen een fractie hoger dan de tweede top in de dalende weerstandslijn.
Om een aandeel Lindt & Sprüngli te kopen moet al het lieve sommetje van 70.000 Zwitserse Franken neertellen. Je zou ook een belang kunnen nemen door PartizipationsScheine (PS) aan te schaffen, die een kleine 6000 Franken kosten. Maar voor wie die bedragen nou niet wil inleggen is een mogelijkheid om turbo’s te kopen.
Er is een turbo long met een stoploss niveau van 4527 (ISIN: DE000CE6CBE4) en de ander met een stoploss van 5127 (ISIN: DE000CE6E3M1). Ik moet er bij zeggen dat er niet veel handel is in de turbo’s.
De theoretische koers van een turbo long is te berekenen met de volgende formule:

Koers van de onderliggende waarde MINUS het financieringsniveau van de turbo GEDEELD DOOR de ratio MAAL de valuta-koers Zwitserse Frank / Euro.
Voor de eerstgenoemde turbo is dat 5870 MINUS 4527 = 1343 / 1000 = 1.343 * 0.848 = 1.14 euro. De meest recente koers is 1.13 euro.

Voor de andere is het 5870 MINUS 5125 = 745 / 1000 = 0.745 * 0,848 = 0.63 euro. De meest recente koers is 62 cent.

Als er een bod komt
Ik neem aan dat als er een bod komt dit toch minstens 7500 Franken zal zijn. Bij een koers van 7500 is de ene turbo long dan 7500 MINUS 4527 = 2973 GEDEELD DOOR 1000 = 2.973 MAAL 0.848 = 2.52 euro waard.
En de andere 7500 MINUS 5125 = 2375 GEDEELD DOOR 1000 = 2.375 MAAL 0.848 = 2.01 euro.
Dat zijn niet te versmaden stijgingen van ruim 120 respectievelijk meer dan 220 procent
Chart1_-_CHOCOLADEF._LINDT_&_SPRUENGLI_PAR-740x423I15.png 


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Zit er nog waarde in Amerikaanse aandelen?
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
Met Donald Trump een jaar in in functie als president van de Verenigde Staten kijkt Morningstar's Dan Kemp naar de Amerikaanse aandelenmarkt.  Die is overgewaardeerd, constateert Kemp, en hij laat zien waar u als belegger op moet letten.


De Amerikaanse aandelenmarkt is ontzettend divers, en daarom is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de cijfermatige vaststelling dat Amerikaanse aandelen overgewaardeerd zijn, stelt Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management. Door op een dieper liggend niveau te onderzoeken wat de fundamentele aantrekkelijkheid is, kunnen we de kansen op rij zetten op een gevarieerde manier: op basis van omvang, stijl en zelfs kwaliteit.

Uitgaande van een lange-termijn fundamentele benadering stelt Kemp vast dat 6 van de 10 sectoren in Amerikaanse aandelen momenteel overgewaardeerd zijn. Niet verrassend zijn dat de sectoren die sterk in de belangstelling staan, zoals technologie, maar ook consumentengoederen, grondstoffen en industrie. De grootste drijfveren achter de overwaardering zijn hoge winstmarges in combinatie met hoge koersen in vergelijking tot de kasstromen op lange termijn.

Had politiek invloed?
Het jaar 2017 werd gedomineerd door politieke gebeurtenissen en stond in het teken van het eerste jaar van Donald Trumps presidentschap. Na zijn inauguratie volgde een reeks directieven die zo’n beetje overal impact op hadden, van immigratie tot handel. Al in januari vorig jaar vaardigde Trump 17 executive orders uit, en ruim 50 in totaal gedurende het hele jaar, en dat sloeg de hoop dat hij zijn extreme campagnebeloften mogelijk toch niet zou omzetten in daden, de bodem in. Een cynische buitenstaander zou kunnen zeggen dat Trump zijn eerste jaar als president aanpakte zoals een zevenjarige aan een marathon zou beginnen. Hoe je ook denkt over zijn eerste jaar in het Oval Office, Trump is duidelijk a man on a mission.

Het is dan ook geen verrassing dat politiek een duidelijke invloed heeft gehad op het sentiment rond de financiële markten. Tegelijk moeten we ook door die ruis heen kijken, en ons realiseren dat politiek zelden of nooit invloed heeft op de fundamentele factoren die de financiële markten drijven, doceert Kemp. Dat betekent dat actuele aandelenkoersen op grond van sentiment op korte termijn uit de pas kunnen gaan lopen ten opzichte van hun fundamentals, maar uiteindelijk zullen ze op lange termijn weer naar het niveau dat past bij die fundamentals toe worden getrokken.

Kansen in small caps
Veel beleggers denken dat blootstelling aan Amerikaanse aandelen dient als diversifiëring van de portefeuille of als mogelijkheid om beter rendement te maken. Door op de snelst groeiende sectoren te mikken, zoals technologie, of de beroemdste namen zoals Google en Apple, denken sommige beleggers dat ze er beter uitspringen dan wanneer ze uitsluitend in lokale aandelen beleggen.

Maar als we die gedachte de maat nemen aan de hand van data, dan blijkt het niet juist te zijn. Sterker nog, als we uitsluitend naar de Amerikaanse markt kijken, dan blijken small caps op basis van waardering aantrekkelijker te zijn dan de technologiereuzen.

Als we dieper in dit segment duiken, dan blijken small cap techbedrijven nog altijd goed vertegenwoordigd; zij zijn goed voor zo’n 23% van het stijlsegment small cap groei in de Morningstar Style Box, het model dat aandelen aan de hand van 9 segmenten indeelt volgens de criteria omvang (small, mid of large) en stijl (waarde, groei of een mix daarvan).

Echter, de aantrekkelijkste kansen zijn te vinden in andere sectoren zoals small cap gezondheidszorg, die goed is voor 19% van het segment small cap groei. Die is beduidend aantrekkelijker gewaardeerd in relatie tot de Fair Value.

De dollar
Valuta-effecten zijn een lastige factor als het gaat om beleggen en het is ook een factor die vatbaar is voor ruis op de korte termijn. Maar wij hebben geconstateerd dat een van de betrouwbaarste benaderingen is om de huidige wisselkoers te vergelijken op basis van pariteit met de aanschafprijs. Op die basis hebben we een reeks beredeneerde analyses uitgevoerd en vastgesteld dat het Britse pond nog altijd ondergewaardeerd is ten opzichte van de Amerikaanse dollar in het licht van de lange termijn, ondanks de recente aansterking.

Beleggers die bezorgd zijn over plotse dalingen ('drawdowns') die worden veroorzaakt door valutaschommelingen, kunnen buitenlandse posities hedgen of hun blootstelling aan lokale beleggingen vergroten. In dit opzicht moet blootstelling aan opkomende markten zorgvuldig worden aangepakt, want het kan lastig zijn om te hedgen, en bovendien zijn opkomende markten valuta bovengemiddeld gevoelig voor plotse dalingen in tijden van marktstress. 


Voorbij de Bitcoin hype
Bron:  William Chau, traderacademie.nl
Nyse-bitcoin-index-20180126-460x300I.png


Heeft u gehandeld in Bitcoin?

Als u dat gedaan heeft, hoop ik dat u vooral short was en niet long.
Sinds 10 december 2017 kunnen Bitcoins ook als futures verhandeld worden op de CME en sindsdien is de Bitcoin zowat de helft in waarde gedaald.
De top was op 17 december 2017 en Bitcoin haalde toen bijna de 20.000 dollar, maar staat momenteel rond de 11.000 dollar (zie grafiek). .


Hier had u natuurlijk op kunnen inspelen met de bitcoin futures op de CME, alhoewel futures geen producten zijn voor beginnende beleggers en de margins op de Bitcoin futures ook niet mis zijn.
Om in 1 Bitcoin futures contract te handelen moet u momenteel omgerekend minimaal zo’n 19.000 Euro in uw beleggingsrekening hebben staan, maar de opbrengsten/verliezen zijn dan ook flink: een prijsbeweging van 5 dollar staat gelijk aan 25 dollar.
TraderAcademie-nl-290x60.gif
William-Chau-120x160.gif
William Chau


Actief trader en oprichter van traderacademie.nl
Na een carrière in het bedrijfsleven is William zelfstandig verder gegaan. Hij houdt zich al jarenlang bezig met traden en heeft hierin diverse cursussen en opleidingen gevolgd. Zijn methodieken zijn Marktprofiel en Order Flow. Naast actief traden is zijn passie het overdragen van deze kennis aan geïnteresseerden. Vanuit deze gedachte is traderacademie.nl onstaan.
website: traderacademie.nl

Dus was u short gegaan rond de top, laten we zeggen rond de 18.000 dollar en was u rustig blijven zitten tot laten we zeggen 12.000 dollar, dan was uw winst dus ( 6.000 / 5 ) x 25 = 30.000 dollar.
Overigens had u dan meerdere uitstapmomenten gehad, maar de eerste was al op 22 december. Dat zou dan een trade geweest zijn van tussen de 3 of 6 dagen, afhankelijk van wanneer u short was gegaan.
Het tweede moment kwam 2 dagen later, het derde op 30 december, waarna de Bitcoin weer een stuk omhoog schoot, maar sinds 16 januari vertoeft de Bitcoin eigenlijk steevast onder de 12.000 dollar.
En zeg nou zelf, het was wel vrij duidelijk dat de Bitcoin niet door kon blijven stijgen, dus heeft u deze trade kunnen uitvoeren, al dan niet met futures, dan feliciteer ik u.

Wat staat de toekomst van de Bitcoin verder te verwachten?

Voorspellingen zijn altijd lastig, maar als je het aan mij vraagt, zullen we de Bitcoin de komende maanden alleen maar verder zien dalen. Mede door winstnemingen en opkomst van vele andere cryptocurrencies zoals Ethereum.

Dat was het weer voor deze keer. Trade veilig en tot de volgende keer.

Disclaimer: Dit artikel wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Pessimisme is terug
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.Hierbij de uitslag van de enquête onder beurs experts.
 
Na een mooie januari maand is het pessimisme weer helemaal terug.
Dat komt vooral vanwege de rente angst.
Opvallend is dat men voor de 6 maands vooruitzichten nog wel optimistisch is.
 
Het meest populaire aandeel voor februari is ING.
En Altice staat weer hoog bij de floppers.


Het pessimisme is weer helemaal terug. In de afgelopen maanden werden de experts weer wat optimistischer maar voor februari is het pessimisme weer helemaal terug. 23% verwacht een stijging en 45% gaat van een daling uit.
Het is vooral renteangst die parten speelt.
De hoge waardering zijn alleen te rechtvaardigen met een lage rente en als daar verandering in komt, ziet het plaatje er anders uit.
Het optimisme over januari heeft zich  overigens uitstekend uitbetaald.
De AEX ging met 2,9% omhoog.
actiam-20180201-740x301-I-afb1.png
actiam-20180201-afb2.png
Lange termijn optimisme
Opvallend is dat voor de langere termijn de verwachtingen nog een stuk positiever zijn. Niet zoveel als het vroeger was, maar toch. Daar focust men vooral op de sterke economische groei. Dat is natuurlijk heel goed voor de onderliggende winsten. 
actiam-20180201-740x300-I-afb3.png
actiam-20180201-afb4.png
Toopers en floppers
De keuze over de afgelopen maand waren erg goed. Hoewel de kar vooral door de top keuze van Galapagos werd getrokken. Per saldo stegen de toppers 3,9% meer dan de floppers. Dat is een mooi resultaat.
actiam-20180201-afb5.png
ING is de topper voor februari
Voor februari is Galapagos niet meer bij de toppers terug te vinden. Men vindt het wel even genoeg geweest. ING staat et kop en schouder bovenaan de lijst. Vooral omdat het als een van de weinige aandelen die profiteert van een rentestijging. Verder staan KPN Randstad en Unibail erbij. Dat laatste aandeel is opmerkelijk, want OG aandelen doen het meestal slecht bij stijgende rentes, maar blijkbaar vindt men het aandeel wel genoeg gedaald.

Altice is deze maand weer helemaal terug bij de floppers. Er zijn experts die denken dat het bedrijf het niet gaat redden. Afgelopen maand stond het aandeel er niet bij, en zowaar het aandeel daalde ook niet. 
actiam-20180201-afb6.png
Er deden deze maand 75 experts met  de enquête mee. 


HCC!beleggen zoekt dringend  mensen die mee willen helpen het komend symposium te organiseren
https://static-beleggen.hcc.nl/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers  ( Op dit moment
zoeken we dringend  leden die mee willen helpen het komend symposium te organiseren).
Verder zoeken we leden die deel willen nemen aan het bestuur (secretaris) en ook bijvoorbeeld mensen die de redactie over de nieuwsbrief mede willen voeren of als webmaster willen fungeren.

Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is dringend behoefte aan versterking. We zijn op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante onderwerpen selecteren dan wel schrijven beoordelen promoten etc.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia maar ook met leden willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.