..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
September 2017
..

Zet vast in uw agenda:  69ste HCC Beleggen symposium,  28 oktober 2017


 


Rentmeesterschap! 
Bron:  Erick Erdtsieck, Florizon.com.
Florizon.nl250x37.png
Erick-Erdtsieck-Florizon120x160.jpg
Erick Erdtsieck

Bedrijfskundig analist/adviseur en is samen met Martin Boer oprichter van Florizon.com.
Erick Erdtsieck heeft als levensmotto "hoe werkt het (hier) en waar kan ik bijdragen?".
Hij is sinds 1991 bezig met onderzoek naar financiële modellen. Hierbij is de focus steeds meer komen te liggen op de fundamentele analyse; het doorgronden van de cijfers en inzichtelijk maken van risico's
.


Onze ideeën met fundamentele analyse

Veel beleggers werken met de fundamentele analyse als uitgangspunt.
Vaak neemt men dan enkele kpi's als criterium om aandelen te selecteren, denk bijvoorbeeld aan koers/winst verhouding (k/w), rendement op eigen vermogen (roe) of de kasstroom (EBITDA) balanstotaal verhouding.
Onze ideeën gaan echter verder..


Door meer factoren te integreren in een fundamenteel model kan een vollediger beeld van de onderneming worden verkregen.

Hoe bewust gaat het bedrijf om met zichzelf en haar omgeving (leveranciers, klanten, overheid, aandeelhouders)?
Hoe zit het management in de wedstrijd?
Welke risico's worden genomen?
Een volledig geïntegreerd  beeld van de onderneming opbouwen, met als uitkomst "mooi gebalanceerd", dat noemen wij rentmeesterschap.

De grafieken in dit artikel zijn gratis en zonder verplichtingen te raadplegen op Florizon.com. Hier vindt u ons fundamenteel oordeel over ruim 200 bedrijven.

Vier pijlers
Ons fundamenteel model bestaat uit vier pijlers: verdienvermogen, management, schulden en maatschappelijk bijdrage. Diverse kpi's uit de fundamentele analyse, in ons geval 20, brengen wij onder in één of meerdere pijlers. We rekenen de afzonderlijke pijlers uit en voor ieder bedrijf maken we de totale score op.
20170901-Alcoa-Upstream740x465-I31.png
Alcoa Upstream scoort 2 sterren (cijfer 4,95). Inkoop (elektriciteit, aluinaarde) en verkoop (aluminium) afhankelijk van de ontwikkeling van wereldmartken. Echter wel marktleider met vele vestigingen in de wereld. Onze Aldel kan er niet tegenop en is onlangs weer failliet gegaan. Koers heeft cyclisch verloop.

Allrounder
Bedrijven blinken soms uit op enkele onderdelen. We geven ze het voordeel van de twijfel en belonen deze uitschieters. Een bedrijf dat echter in de breedte goed scoort, maar niet perse de beste is in een enkele kpi zal het toch kunnen winnen. Net zo iets als een allrounder bij het schaatsen. Je hoeft niet de sprint te winnen om toch het kampioenschap binnen te halen. Maar een gouden medaille op de 500 meter is toch iets bijzonders.

Verdienvermogen
Dat is hoe eenvoudig het bedrijf zijn geld verdient. Mooie marges door de jaren heen, snel het geld kunnen incasseren bij klanten, lage investeringen en daarmee weinig kapitaal intensief dragen hieraan allemaal aan bij.
Vaak zie je dit bij bedrijven die unieke producten maken of een unieke uitgangssituatie hebben. Warren Buffet noemt het type business waar ze in zitten wel monopoly of tollgate. Denk bijv. aan Alphabet, Johnson&Johnson, Liander/Enexis of de veerboot naar Schiermonnikoog.
Het omgekeerde: een bedrijf met veel concurrentie dat afhankelijk is van prijzen in een wereldmarkt, heeft een laag verdienvermogen. bijv. Alcoa Upstream, Arcelor Mittal, AirFrance KLM.

Alphabet scoort 4 sterren (cijfer 7,45). De advertentiemarkt digitaliseert. Als je als bedrijf gevonden wilt worden op internet, biedt Google je exclusieve toegang tot consumenten. Geen monopolist, je kunt immers ook Facebook kiezen of een lokale website. Koers gaat gestaag omhoog. Opeenvolgende analyses laten wel een geleidelijke verzwakking zien in de fundamenten.
20170901-Alphabet-740x453-I31.png
Management
Het management bestuurt de onderneming, alloceert kapitaal aan nieuwe initiatieven of keert het uit aan de aandeelhouders. Ook gaat het (nieuwe) schulden aan bij een overname. We proberen het verantwoord handelen in kaart te brengen en gebruiken daarvoor diverse kpi's. Payout ratio, Crediteuren termijn, Goodwill, effectiviteit van de investeringen. (Het kapitaal in) de onderneming is van de aandeelhouder, het management is aangesteld om er verantwoord mee om te gaan. Dat willen we dan met enige zekerheid weten.

Schulden
Is de schuldpositie in het bedrijf verantwoord en hanteerbaar. We kijken hierbij naar de solvabiliteit, de liquiditeit en de rentedekking. Kan uit de kasstroom de rente worden betaald en wat blijft er dan over voor de aandeelhouder? Ahold ging in 2002 bijna ten onder aan te veel schulden. De banken vonden het allemaal fantastisch, want Ahold was een goede klant, maar de aandeelhouder heeft er niets aan.

Maatschappelijke bijdrage
De omgeving brengen we in kaart door te kijken naar de snelheid waarmee het bedrijf haar rekeningen betaalt en hoe het zit met haar gedrag t.a.v. belastingen. Een bedrijf die hierin de grenzen opzoekt, neemt bewust meer risico's, ook op andere vlakken.

Tot slot
Als maar willen groeien, het doen van ongebreidelde overnames, het management vindt het mooi, de banken vinden het mooi. De aandeelhouder zit echter op de blaren mocht het allemaal niet uitkomen.

De fundamentele analyse kan bijdragen om, via de jaarverslagen, tot een goed oordeel van een bedrijf te komen. Of het jaarverslag een natuurgetrouwe weergave van een bedrijf geeft, is ter oordeel van de accountant. Het helpt niet dat de rekening hiervan betaald wordt door het bedrijf zelf. Oplichting en misleiding zijn van alle tijden en liggen op de loer. Missers zijn niet te voorkomen: Imtech, TrustBuddy, Baan, Infotheek, HCS. De lijst is helaas veel langer.
Gelukkig gaat het meestal goed. 


Blockchaintechnologie biedt kansen
Bron:  DNB
blockchain-bitcoinafbLR380x240.jpg

Waar aan het gebruik van bitcoin risico’s kleven, biedt de achterliggende technologie van deze virtuele munt kansrijke mogelijkheden. Dat is dan ook de reden dat DNB experimenteert met deze technologie, de zogenoemde distributed ledger-technologie waarvan de blockchain de bekendste verschijningsvorm is. Gebruik hiervan in de financiële wereld zou kunnen leiden tot efficiëntere markten, kostenbesparingen en een grotere weerbaarheid tegen cyberaanvallen en operationele storingen.


Risico’s gebruik bitcoin
Het gebruik van bitcoin groeit nog steeds. Zo is het aantal transacties in deze virtuele munt de laatste jaren sterk gestegen, al lijkt het gebruik van bitcoin voor de aan- en verkoop van goederen nog beperkt te blijven. DNB blijft bij haar waarschuwing dat aan het gebruik van virtuele valuta’s nog steeds de nodige risico’s kleven.
Banken en betaalinstellingen lopen afgeleide integriteitsrisico’s bij het gebruik van virtuele valuta’s doordat de identiteit van kopers en verkopers niet of onvoldoende kan worden gekend. Banken en betaalinstellingen dienen daarom gepaste maatregelen te treffen in het kader van een beheerste en integere bedrijfsvoering, mochten zij toch diensten met gebruik van virtuele valuta’s willen aanbieden. 

Blockchain heeft potentie
Anders dan van de bitcoin zelf valt er van de achterliggende technologie van deze virtuele munt -distributed ledger-technologie, met als bekendste verschijningsvorm blockchain- meer heil te verwachten.
De distributed ledger-technologie is een manier om transacties en saldi digitaal in een netwerk te administreren.
In een traditionele administratie houdt een centrale partij een grootboek bij.
In de distributed ledger-technologie houden alle deelnemers het gezamenlijke grootboek bij op hun eigen computers. Zo ontstaat een gedeeld, decentraal, grootboek (een ‘distributed ledger’).

Op deze manier kunnen transacties direct, zonder tussenpartijen en met in principe lage kosten, plaatsvinden tussen verzender en ontvanger. De technologie is in potentie snel en altijd beschikbaar.
Een toepassing voor consumenten en bedrijven kan bijvoorbeeld het efficiënter en goedkoper uitvoeren van internationale betalingen zijn.
Ook zijn gegevens betrouwbaar, omdat alle transacties decentraal worden geverifieerd.
Eigenaarschap van bijvoorbeeld muziek, diamanten of huizen kan in distributed ledger toepassingen door de consument zelf gecontroleerd worden.

Veel banken en andere financiële instellingen onderzoeken het gebruik van de technologie voor diverse doeleinden met het oog op de mogelijke efficiency-voordelen: door het gebruik van een uniforme infrastructuur en de decentrale opslag van data zijn minder tussenpartijen nodig, kunnen processen gestroomlijnder lopen en kan communicatie tussen marktpartijen eenvoudiger uitgevoerd worden.
Invoering ervan in de financiële sector zal ook aanpassingen van centrale banken en toezichthouders vergen, bij het gebruik door de centrale bank zelf of door de financiële marktpartijen. DNB is daartoe wanneer mogelijk bereid.
Als een financiële onderneming kan aantonen dat deze met behulp van blockchain-technologie op een efficiëntere en betere manier voldoet aan het achterliggende doel van een integere en beheerste bedrijfsvoering, kan ze in beeld komen voor de regulatory sandbox: maatwerk in het toezicht voor innovatieve concepten. Op deze manier kan DNB innovatie die bijdraagt aan de toezichtdoelstellingen zoveel mogelijk accommoderen. 

Betere financiële weerbaarheid
Distributed ledger-technologie kan het financiële systeem mogelijk weerbaarder maken.
Als alle decentrale computers steeds alle informatie hebben en de gehele toestand van de infrastructuur bevatten, kan het uitvallen van één of enkele computers geabsorbeerd worden door de overblijvende computers die de correcte informatie hebben. Hierdoor worden operationele risico’s verlaagd.
Daarnaast biedt distributed ledger-technologie waarschijnlijk een betere weerbaarheid tegen cyber aanvallen. Alle systemen voor clearing of settlement van financiële transacties tussen meerdere partijen moeten uiteraard beveiligd zijn tegen cyber aanvallen, waarbij de lat recent hoger is gelegd, zoals is beschreven in een publicatie van de samenwerkende centrale banken en effectentoezichthouders. Goed gebruik van de nieuwe technologie kan helpen die lat te halen. 

DNB test distributed ledger-technologie
DNB-Eurosysteem-logo-300x125.pngOm de mogelijkheden op juiste waarde te schatten, onderzoekt, analyseert en test DNB de distributed ledger-technologie in nationaal én internationaal verband. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwerpen van distributed ledger-technologie die voor het gebruik in de financiële sector de meeste voordelen bieden en de eigenschappen bezitten die de centrale bank belangrijk acht. Door eigen hands-on experimenten uit te voeren, kan beter begrip verkregen worden over wat de technieken te bieden hebben en welke voor- en nadelen ze opleveren.

blockchain-projects-150x100.jpgHet is nog niet bekend of en zo ja, wanneer blockchain haar intrede gaat doen in de financiële sector. Veel hangt af van de experimenten die nu gedaan worden door diverse partijen.
Wel is duidelijk dat innovatieve technieken kunnen leiden tot vernieuwingen in deze sector.

Red.   Meer lezen over Bitcoin en Blockchain technologie:
Over Bitcoin: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
                    https://bitcoin.org/nl/
Over Blockchain: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
Blockchain pilots (ned overheid) https://www.blockchainpilots.nl/
(met links naar video's en voorbeelden)

Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Dividend is your friend
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.Strategieën die op dividenden gebaseerd zijn, zijn meestal niet de meest dynamische strategieën.
Wanneer we echter naar de resultaten van het beleggen in “hoog-dividend”aandelen kijken dan zijn de resultaten zeer aantrekkelijk.
Het is daarom onterecht dat er over dividendbeleggen weinig geschreven wordt.


Een dividenduitkering is niet meer dan een periodieke uitkering aan de aandeelhouders, niets meer , maar ook niet minder.
Het feit dat dividenden van te voren meestal bekend zijn en dat de waarde van het dividend altijd van de koers af gaat maakt het geheel erg stabiel en voorspelbaar.
Het uitkeren van dividenden is echter een teken van sterkte van het bedrijf: het bedrijf kan het geld missen en wil het aan haar aandeelhouders geven.
Slechte bedrijven kunnen en doen dit niet.
Dus wanneer we een schifting maken tussen dividenduitkerende bedrijven en niet-dividenduitkerende bedrijven dan scheiden we in principe de goede bedrijven van de slechte bedrijven.

Cash of in aandelen
De ontvangen dividenden bieden voor beleggers een sterke buffer voor koersverliezen. Immers als de koers van het aandeel omlaag gaat dan biedt het ontvangen dividend dan weer compensatie ervoor. De ontvangen dividenden kunnen ofwel in contanten ontvangen worden ofwel in stockdividenden (= in aandelen). Het ontvangen contante dividend kan weer in andere titels geïnvesteerd worden. De ontvangen aandelen via het stockdividend leveren weer meer aandelen op. Wat de beste keuze is, dividend in contanten of in aandelen, is niet evident. Uit het oogpunt van risicomanagement is het aan te raden om te kiezen voor dividenden in contanten, want zo worden de participaties in de geïnvesteerde aandelen niet te groot.

Rente-op-rente effect
Wanneer we jaar op jaar dividenden blijven ontvangen dan ontstaat er een rente-op-rente effect. Dit is een niet te onderschatten effect, want hoe langer de looptijd hoe hoger de ontvangen dividenden worden. Wanneer we jaar op jaar de ontvangen herbeleggen ontstaat er een parabolische functie die enorm sterk wordt. Het startkapitaal groeit dan in het begin nog beperkt in absolute termen, maar op termijn wordt het kapitaal groter en worden de ontvangen dividenden ook in absolute termen groter. Einstein noemde dit zelfs het achtste wereldwonder. De tijd werkt hier dus in uw voordeel: meer tijd levert een sterker rente-op-rente effect.

Adder onder het gras: te hoge dividendrendementen
Wordt dan iedereen op de lange termijn rijk door simpelweg de aandelen met het hoogste dividendrendement te kopen? Uiteraard niet, want voor niets gaat de zon op. Het is zelfs zeer gevaarlijk door puur naar het dividendrendement te kijken. Immers, hoe lager de koers hoe hoger het dividendrendement vanzelf wordt. Bij extreem hoge dividendrendementen zit er dan ook meestal een addertje onder het gras. Daarnaast kunnen bedrijven ook alleen dividendbetalingen doen indien de financiële toestand dit toelaat. Belangrijke indicatoren hiervoor zijn de kasstromen en de solvabiliteit van het bedrijf. 


Dit zijn de aantrekkelijkste wereldwijde large cap  aandelen
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
Morningstar's Large Cap Global Core Pick List is de maandelijkse lijst met de aantrekkelijkst gewaardeerde wereldwijde large cap aandelen die een Narrow of Wide Moat rating hebben.
De bedrijven op de lijst hebben concurrentievoordelen voor de lange termijn, ofwel Economic Moat.


De aandelenanalisten van Morningstar selecteren voor elke sector "top picks" die concurrentievoordeel hebben en tegelijk ondergewaardeerd zijn. Daarin verschilt de Large Cap Global Core Pick List van die andere lijst, de Ultimate Stock Pickers, want die wordt samengesteld uit de aandelen die favoriet zijn bij een groep van 26 fondsmanagers die Morningstar hoog aanslaat op hun deskundigheid.

De Large Cap Global Core Pick List legt de nadruk op Amerikaanse aandelen en wereldwijde aandelen die op de Amerikaanse aandelenbeurzen verhandelbaar zijn. Op de wereldwijde lijst kunnen dus aandelen verschijnen die ook deel uitmaken van de Europe Core Pick List.

De lijst wordt, net als de Europe Core Pick List, maandelijks herzien; aandelen die minder ondergewaardeerd zijn, vallen af, en worden vervangen door bedrijven waar nog wel ruimte zit tussen de actuele koers en de Fair Value die Morningstar voor ze berekent.

Ondergewaardeerde sectoren
Omdat de lijst wordt samengesteld uit ondergewaardeerde aandelen, is de waardering duidelijk anders dan die van de wereldwijde large cap markt. De lijst noteert op 90% van de Fair Value, terwijl de S&P 500 aandelen die actief worden gevolgd door Morningstar-analisten samen op 102% noteren, hetzelfde niveau als vorige maand.

De sector met de laagste waardering is voor augustus - net als de twee voorafgaande maanden- de sector 'consumer discretionary' die noteert op 82% van zijn Fair Value. De aandelenanalisten van Morningstar zien ook waarde in de sectoren industrie, vastgoed en gezondheidszorg, die alledrie op minder dan 88% van hun Fair Value noteren.

Sectoren in detail: consumentengoederen
We bekijken de sectoren meer in detail, te beginnen met consumer discretionary. Daar gaan  Fiat Chrysler Automobiles en Viacom van de lijst af. Voor hen in de plaats komen L Brands en Mattel.

Kijken we vervolgens naar de sector 'consumer staples', dan verdwijnen er twee aandelen: Wal-Mart en Anheuser-Busch InBev. Hun plek wordt ingenomen door Colgate-Palmolive en Imperial-Brands.

Over Colgate-Palmolive zegt Morningstar-analist Erin Lash: 'Het aandeel Colgate-Palmolive krijgt een Wide Moat rating vanwege zijn sterke merken en de kostenvoordelen ten opzichte van zijn concurrenten.
Het merk is dermate sterk dat klanten het trouw blijven waardoor het bedrijf een permanente voorsprong heeft weten op te bouwen. De inspanningen om nieuwe, regionale producten op de markt te brengen tegen een hogere prijs (de merkkracht rechtvaardigt de premium prijs) werken en helpen mee om het hoge marktaandeel van 44% wereldwijd in tandpasta te verstevigen. Dat marktaandeel is driemaal hoger dan dat van de eerstvolgende concurrent.'

Financials
De sector financials kent deze maand een tamelijk groot aantal wisselingen. We nemen afscheid van Affiliated Managers Group, T. Rowe Price Group, Canadian Imperial Bank of Commerce.
Voor hen in de plaats komen Lloyds Banking Group, BlackRock en Berkshire Hathaway.

Over Lloyds Banking Group zegt Morningstar-analist Derya Guzel: 'Lloyds heeft bijna volledige exposure naar het Verenigd Koninkrijk. Na de grote reorganisatie die begin in 2011  is de bank omgevormd tot een laag-risico retail- en zakenbank die sterk op zijn thuismarkt is gericht. Hoewel de huidige economische en politieke vooruitzichten, met name de Brexit, invloed kunnen hebben, denken wij dat de bank volatiliteit op korte termijn kan weerstaan.'

Gezondheidszorg
De sector Gezondheidszorg kent twee wisselingen: Gilead Sciences en Alexion Pharmaceuticals gaan eruit en Patterson en GlaxoSmithKline komen erin.

Industrie
De sector industriële services ziet het aandeel Emerson Electric verdwijnen en daarvoor in de plaats komt Union Pacific.

Vastgoed
Vastgoed kent eveneens één wissel. Vornado Realty Trust wisselt van plek met Simon Property Group. Analist Brad Schwer over Simon Property Group: 'Het is de grootste eigenaar en exploitant van winkelcentra en het bedrijf staat er goed voor om voor de lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren. Hoewel groter niet per se beter is, heeft Simon Property zijn vastgoedportefeuille opgeschoond en versterkt met projecten van hoge kwaliteit. De portefeuille is nu geografisch goed gespreid en bevat sterk opererende regionale winkelcentra en outlets. Zulke centra blijven, mits van hoge kwaliteit, een belangrijke schakel in de distributie van grote retailers. Het bedrijf heeft een gedisciplineerde aanpak van zijn investeringen en een solide balans die toekomstige prestaties ondersteunt.'

Vier wissels bij IT
In de IT-sector vinden we vier wisselingen: Weibo, Mastercard, Xerox en Tencent Holdings gaan eruit en nieuw zijn CA, Alliance Data Systems, Seagate Technology en International Business Machines.

Morningstar-analist Andrew Lange over IBM: 'IBM heeft een Narrow Moat rating vanwege de de sterke merken en het vertrouwen dat de consument in de merknamen heeft, en vanwege de drempel voor consumenten om over te stappen naar een concurrent, de 'switching costs'. Dat geldt voor alledrie de divisies: services, software en hardware. De IT van veel bedrijven draait op apparatuur van IBM en dat is niet zomaar in te wisselen. Bedrijven willen daar ook geen risico mee nemen, aangezien hun IT de ruggengraat van hun bedrijfsvoering is. Bovendien helpt de enorme hoeveelheid patenten die het bedrijf bezit bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.'
LCGCPL-08-2017-tabel-1-740x827-I31.PNG

Lees meer over aandelen:
- Dit zijn de aantrekkelijkste wereldwijde large cap aandelen (oorspronkelijke artikel met links naar genoemde bedrijven)
- Dit zijn de aantrekkelijkste Europese aandelen - augustus
- Deze bedrijven kunnen de concurrentie met Amazon aan
De cloud: luchtkasteel of groeibriljant?
 


De vier filters van Buffett en Munger
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, Beter in beleggen
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

Voor iedere mogelijke belegging hanteren Warren Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger vier simpele filters. Deze filters zijn zo simpel dat het dooddoeners lijken. Maar vat ze zo niet op.
Ik zou zelfs willen aanbevelen  deze vier filters in de toekomst ook zelf toe te passen. Grote kans namelijk dat dit uw rendement ten goede komt!


Filter 1: Het bedrijf begrijpen
Achter ieder aandeel gaat een bedrijf schuil. Bent u aandeelhouder dan bent u deels eigenaar van het onderliggende bedrijf.

Stel u bezit aandelen Koninklijke Ahold Delhaize. Dan bent u mede-eigenaar van een van de grootste retailers in onder andere Nederland en Vlaanderen. Lang niet iedere belegger is zich hier terdege van bewust.

TIP: Lees het jaarverslag en doe nader onderzoek alvorens een bedrijf als belegging te overwegen.

Filter 2: Duurzame competitieve voordelen
Uitsluitend bedrijven die over duurzame competitieve voordelen beschikken zijn volgens Buffett en Munger als belegging interessant. Dit type bedrijven is in staat de winst gestaag op te voeren. Is van duurzame competitieve voordelen geen sprake dan is het een kwestie van tijd voordat de winst als sneeuw voor de zon verdwijnt. Winst trekt namelijk ogenblikkelijk concurrentie aan.

Enkele voorbeelden van duurzame competitieve voordelen zijn distributienetwerken, merken, netwerkeffecten en patenten. Sportwagenfabrikant Ferrari bijvoorbeeld kan veel hogere prijzen vragen dan de daadwerkelijke kosten van productie wat wordt verklaard door het exclusieve merk.

TIP: Beoordeel of sprake is van duurzame competitieve voordelen alvorens een bedrijf als belegging te overwegen.

Filter 3: Integer en getalenteerd management
Wanneer uzelf een winkel zou hebben en op zoek bent naar een manager voor de dagelijkse gang van zaken dan zou u uiteraard willen weten wie die persoon is. Wellicht zelfs geeft u hem of haar een aandeel in het bedrijf om de belangen meer in lijn met elkaar te brengen. Bij beursgenoteerde bedrijven is dit eigenlijk niet anders.

Het is een goed teken wanneer het management een lange staat van dienst heeft en ook zelf aandelen in het bedrijf bezit. Aandelen van zogeheten familiebedrijven bijvoorbeeld presteren gemiddeld bezien bovengemiddeld goed.

TIP: Besteed tijd aan het beoordelen van het management. Heeft men ook zelf aandelen in het bedrijf of zijn er mogelijke aanwijzingen dat het management niet integer is?

Filter 4: Aantrekkelijke waardering
Een bedrijf kan nog zo goed zijn maar is de waardering torenhoog dan is het aandeel alsnog niet interessant. De kunst is - en dit is beslist meer kunst dan wetenschap (!) - om minder te betalen dan wat het bedrijf realistisch beschouwd intrinsiek waard is.

Het aandeel Ferrari steeg dit jaar al zo'n 70%. Maar dit zegt vrijwel niets over de aantrekkelijkheid van het aandeel voor wie geen idee van de intrinsieke waarde heeft.

TIP: De beurskoers en de intrinsieke waarde van een bedrijf zijn dikwijls niet aan elkaar gelijk. Zonder een idee van de intrinsieke waarde een aandeel kopen is geen beleggen maar speculeren. Vorm altijd een beeld van de waarde alvorens een aandeel als belegging te overwegen.

Zie deze  circa 8 minuten durende video waarin Buffett en Munger ingaan op hun vier filters.

Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Experts blijven somber
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschool gevolgd.


De AEX is in augustus met 2,4% gedaald. En dat hadden de experts ook verwacht.
Ze zijn al een tijdje somber en de AEX hapert al een tijdje. Sinds eind maart heeft de AEX niets gedaan.
U heeft in de tussentijd natuurlijk wel dividend ontvangen.


Ook de komende maand blijft men somber gestemd.
Genoeg reden; het aanstaande schulden plafond in de US, geopolitieke omstandigheden, Trump en natuurlijk de mogelijke terugtrekkende beweging van centrale banken.


Als laatste werd er nog de lagere dollar genoemd die de winsten van veel Nederlandse bedrijven onder druk zet.


20170901-Actiam-Fig1-679x289I255.png
20170901-Actiam-Fig2-180x73I63.png
Voor de lange termijn is er een opmerkelijke verandering van sentiment. Dat is duidelijk in de onderstaande grafiek te zien. In historisch perspectief is het nog steeds niet overweldigend enthousiast, maar voor het eerst dit jaar zijn er meer optimisten dan pessimisten. Een van de genoemde reden is toch het bedroevende rendement van alternatieve beleggingen.
20170901-Actiam-Fig3-679x289I255.png
20170901-Actiam-Fig4-178x73I63.png
Slechte keuzes voor augustus
De keuze van afgelopen tijd waren belabberd. Men had AholdDelhaize en Gemalto bij de toppers staan. Deze aandelen gingen met respectievelijk 9,8% en 13,6% naar beneden. En dat terwijl men ArcelorMittal bij de floppers had staan. Dit aandeel ging door de gestegen ijzererts prijs met 13,0% omhoog.
Alleen AEGON was een goede keuze. Per saldo zou een long /s hort fonds met 4,3% zijn gedaald.
De IEX lezers daarentegen hadden een uitstekende maand. Zij hadden Gemalto juist bij de floppers staan. Ook Vopak stond daar bij (-12,4%). Hun fictieve long/short fonds ging met 6,2% omhoog.
Ergo de IEX lezers hebben de experts met een dikke 10% ingemaakt.
Daarmee hebben ze de achterstand van dit jaar bijna in een keer goed gemaakt.
20170901-Actiam-Fig5-655x154I63.png
AholdDelhaize bij verre favoriet, Altice (weer) niet
Voor de komende maand is AholdDelhaize veruit de favoriet. De experts vinden de koers teveel gedaald, zelfs met een lagere dollar, Amazon die hun markt betreedt en het ontbreken van inflatie in de US. Daarna volgen AEGON, Galapagos en Philips. Verder lijkt de flopperslijst heel erg op die van afgelopen maand. Alleen heeft Unilever SBMO vervangen.
20170901-Actiam-Fig6-666x117I63.png
Er deden deze maand 57 experts aan de enquête mee. 


Na het werk en dan?
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is dringend op zoek naar actieve vrijwilligers om deel te nemen aan het bestuur (zo zoeken we op dit moment een secretaris), bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is dringend behoefte aan versterking. We zijn op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante onderwerpen.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia maar ook met leden willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.