..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
..

Augustus 2017
 Zet vast in uw agenda:  69ste HCC Beleggen symposium,  28 oktober 2017

Zomer 2017
Bron:  Frans Schreiber, voorzitter HCC Beleggen
HCC_logo.gif
Frans-Schreiber-120x160.gif
Frans  Schreiber RBA

Voorzitter HCC Beleggen,

Partner en bestuurder bij Elite Fund Management, deze instelling staat onder toezicht van de AFM en DNB.
Hij is sinds 1992 lid van HCC beleggen en een fanatieke belegger met behulp van de computer.
Frans is specialist in het ontwerpen en traden van automatische handelssystemen sinds 1992.

Het door hem beheerde All Markets Fund is geheel gebaseerd op deze automatische handelende computersystemen.
Daarnaast is hij beheerder van het Long/Short Fonds de Dutch Darlings, dat alleen handelt in aandelen op de Amsterdamse beurs. Beide fondsen hebben een vergunning van de AFM.

Opleiding: Faculteit Diergeneeskunde, aan de Universiteit Utrecht. Register Beleggings Analist, opleiding VU. Seminars TradeStation, Kaufman, Larry Williams, Schwager, Rafke. Lid van de Nevada Club, New York.

Beste beleggers, de zon staat hoog aan de hemel, mensen zijn op vakantie en de volatiliteit lijkt bijna wel dood. Moeten we nog beleggen of juist niet?

Daar is moeilijk een antwoord op te geven. Ten gevolge van een sterker wordende euro zijn de beurzen in Europa de laatste maanden in een neerwaartse trading range gekomen, waar weinig plezier aan viel te ontlenen. Echter onze AEX (!) wist zich onttrekken aan deze algemene malheur.

Vanaf het dieptepunt in begin juli, is de AEX juist weer aan het stijgen en onttrekt zich aan de negatieve invloed van de sterke Euro. Dit is een sterk teken!

Ook onze vereniging hcc groep Beleggen is stijgende in haar prestatie!
We zijn druk bezig om ons 69e symposium te organiseren. Het lijkt weer een prachtige dag te worden.

Het bestuur heeft een vacature voor een nieuwe secretaris, daar Winfried wegens andere bezigheden zijn functie als secretaris heeft moeten neerleggen. 
Het is hooguit een half uurtje per week en natuurlijk zeggenschap over de richting van onze interessegroep voor de toekomst. We hebben een gezellig bestuur, graag willen we iemand uitnodigen om te reageren, van harte welkom.

Ik wens u een prachtige zomer toe, met weinig volatiliteit! 


Niet alle ETF's zijn hetzelfde
Bron:  Tjerk Smelt, Indexus
indexus-logo-200x132-I255.png
indexus_Tjerk-Smelt-120x160.jpg
Tjerk Smelt 

Financieel- en beleggingsadviseur bij Indexus.
Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille.
Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook "ETF, Theorie & Praktijk" 


Omdat beleggers de vele voordelen van ETF's hebben omarmd groeit het aantal beschikbare ETF's in rap tempo.

Een belegger die bijvoorbeeld wenst te beleggen in de Eurostoxx50 heeft zeer veel keus.
Los van alle varianten kun je al kiezen uit enkele tientallen ETF's die rechttoe rechtaan beleggen in deze index.

De grote uitdaging voor de belegger is het vinden van de juiste ETF.


Maar hoe moet je de ETF's vergelijken?
Waar moet je precies op letten?
Op het eerste gezicht zijn de ETF's immers gelijk.
Verschillende aanbieders, maar dezelfde index, wellicht zelfs dezelfde beurs of beurzen van notering.
Het is meer dan de moeite waard om daadwerkelijk onder de motorkap te kijken voordat je de auto koopt!

Aandachtspunten bij het kopen van ETF's
* (Total) Expense Ratio: Dit is de meest eenvoudige wijze van vergelijken: puur de kosten vergelijken die elke ETF-provider op zijn website weergeeft in de vorm van de TER (Total Expense Ratio); immers waarom 0,2% betalen voor een ETF als het ook voor 0,1% kan!
Hoe logisch dit ook is, helaas wordt er door de meeste beleggers niet veel verder gekeken.
* Tracking Difference: Simpelweg het verschil tussen het rendement van een ETF en dat van de benchmark.
Een grote misvatting is dat het repliceren van een index een eenvoudige opgave is en dat ETF's altijd spot-on presteren met de te volgen benchmark.
In werkelijkheid vertoont bijna elke ETF een zekere mate van Tracking Error, dus een verschil tussen het koersrendement van de ETF in vergelijking tot de prestatie van de te volgen index.
Het is lastig om exact te achterhalen of het achterblijven van een ETF van structurele aard is.
Het kan bijvoorbeeld komen door de wijze van replicatie van de index; dit kan uiteindelijk zowel positief als negatief uitpakken.
Let wel; theoretisch zal een ETF door het kostencomponent te allen tijde iets achterblijven ten opzichte van de index.
* Tracking Error: De volatiliteit van het verschil tussen de prestatie van een ETF en dat van de benchmark. Hiermee wordt berekend hoe consistent een ETF presteert; hoe consistent de index gevolgd wordt.
* Replicatiemethode: Dit houdt de wijze in waarop een index gevolgd wordt. Kort gezegd zijn er drie methodes.
De eerste is volledige replicatie. De naam zegt het al, alle onderliggende waarden worden in de juiste verhouding gekocht en aangehouden.
De volgende methode is optimalisatie. Bij deze methode worden de belangrijkste componenten aangekocht.
Onderliggende waarden die nauwelijks tot niet meetellen in de index worden niet of niet helemaal aangekocht. Het opnemen van deze componenten weegt dan niet op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn en de kans dat daardoor de index niet goed gevolgd wordt. Dit komt dus meestal voor bij zeer breed gespreide indexen.
De derde mogelijkheid is de synthetische structuur. Daarbij worden de onderliggende waarden niet aangekocht, maar wordt er een prijsafspraak, een soort derivaat, gemaakt met de tegenpartij.
Het voordeel is dat de onderliggende index 1 op 1 gevolgd wordt.
Van een tracking error is vaak bijna geen sprake. Wel kan er een tegenpartijrisico zijn. In de praktijk is dat risico klein of niet aanwezig.
* Wegingsmethode: Een index kan 1 op 1 gevolgd worden, maar er kunnen ook varianten op gemaakt worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gelijkgewogen indexen (alle componenten tellen initieel mee voor hetzelfde belang) of aan varianten waarbij bepaalde sectoren, regio's of individuele posities een maximale weging mogen hebben. Dit kan zowel bij aandelen- als obligatie ETF's het geval zijn.
* Concentratie: ETF's staan juist bekend om de grote spreiding door middel van een transactie.
Anders dan de naam van een ETF doet vermoeden kan deze spreiding op verschillende wijzen gerealiseerd worden. Er zijn bijvoorbeeld wereldwijde indexen die bestaan uit bijvoorbeeld 1600 onderliggende aandelen; maar er bestaan ook indexen met 'slechts' 250 aandelen.
De volgende vraag is wat het belang is van de grootste posities in een ETF; het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de top-10-posities voor meer dan de helft meetellen. Dat betekent een grote concentratie. Het een hoeft niet slechter of beter te zijn dan het ander, maar het is wel van belang om dit van tevoren te weten.
* Spread: Oftewel het verschil tussen de koop- en de verkoopkoers. Over het algemeen kan gesteld worden dat de ETF's met het grootste vermogen onder beheer ook de krapste spread kennen.
De liquiditeit (dus de mate waarin je makkelijk in grote volumes in en uit kan stappen tegen krappe spreads) is het grootste bij de grote ETF's.
Tegelijkertijd trekken de grote ETF's ook de meeste professionele handelaren waardoor de concurrentie toeneemt en de spreads over het algemeen nog krapper worden. Het aantal professionele handelaren op een bepaalde ETF kan daardoor ook een belangrijk argument zijn.
* Beurs: Een ETF staat net als een aandeel genoteerd aan een effectenbeurs. Vanuit Nederland gezien zijn de transactiekosten niet op elke beurs gelijk. Veel ETF's hebben een notering aan meerdere beurzen.
De beurs het dichtst bij huis is vaak het goedkoopste. Wel is het handig om te letten op de volumes die er omgaan in het betreffende fonds. Want wanneer de spread het grootste is op de goedkoopste beurs, kan je alsnog het duurste uit zijn.

Conclusie
De optelsom van bovenvermelde punten is dat je net als bij elke andere beursinvestering goed je huiswerk dient te doen. Blind een aandeel of obligatie kopen is net zo slim als blind een ETF kopen.
Ook al staan ETF's bekend om de eenvoud, brede (-re) spreiding en lage kosten; toch dien je goed te onderzoeken waarin je investeert en wat eventueel de alternatieven zijn.
Vergelijken loont; er zijn immers niet voor niets meer dan 5000 noteringen! 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Beleggingsstijl groei versus waarde: wie wint?
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
Waardebeleggen betekent kopen op onderwaardering tegen een lage prijs, met als doel om op lange termijn te profiteren als een aandeel die onderwaardering gaat inlopen op weg naar zijn Fair Value.

Groeibeleggen betekent een hogere prijs willen betalen voor een aandeel dat sterke groeiperspectieven heeft. De hoge prijs wordt gerechtvaardigd door de hoge groei en rendementen die in het verschiet liggen.


Het onderscheid tussen waarde en groei vormt de basis voor de Morningstar Style Box, de matrix met negen segmenten die de beleggingsstijl combineert met de marktkapitalisatie van een aandeel. Waarde, Groei en Gemengd samengevoegd met Small-, Mid- en Large Cap.

Wie wint?
Morningstar propageert beleggen voor de lange termijn op basis van de waarde-stijl. Echter, in kortere periodes kan de groei-stijl het juist beter doen. Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management, onderzoekt de prestaties van beide beleggingsstijlen. Wie wint?

De laatste paar jaar doet groei-beleggen het beter dan waarde-beleggen.
Onderstaande grafiek laat zien dat over de periode vanaf 2014 groei bijna voortdurend een veel hoger rendement haalt dan waarde:
20170801-Morningstar-Fig1-588x347-I63.png
Maar nemen we een langere periode, dan blijkt waarde juist weer in het voordeel te zijn.
Onderstaande grafiek gaat terug tot juni 1996. Afgezien van een korte periode waarbij groei aanvankelijk hoger scoort, laat de lijn duidelijk zien dat waardebeleggen het grootste deel van de gemeten periode een beter rendement oplevert.
20170801-Morningstar-Fig2-588x355-I63.png
Drijfveren van multi-asset
Kijken we in meer in detail naar factoren die het rendement bepalen, dan is het zinvol om te zien welke drijfveren er ten grondslag liggen aan de beslissingen van mixportefeuilles, ofwel de multi-asset strategie. Om de asset allocatie te bepalen en te variëren, hanteren mixfondsen doorgaans deze drie stijlen:

     *   Macro-economisch gedreven
De asset allocatie wordt bepaald door de macro-economische inzichten van de fondsbeheerder en de vooruitzichten voor economische groei, inflatie, rente enzomeer. Deze indicatoren worden gebruikt om een voorspelling voor de markt te doen met een horizon van ongeveer drie jaar.

     *   Momentum-gedreven
De belangrijkste drijfveer is de korte en middellange termijn prijstrend in de markt van aandelen, obligaties en andere vermogenscategorieën. Ook de trends bij onderliggende economische indicatoren en winstontwikkeling van bedrijven kan een rol spelen. Fondsmanagers vergroten in hun portefeuille de weging van assets die een stijgende prijsontwikkeling doormaken of die een toenemend groeipatroon laten zien.

     *   Waarderingsgedreven
Deze benadering is gebaseerd op de Fair Value schattingen zoals de Morningstar-analisten die berekenen. Aan de hand van deze Fair Value calculaties bepalen fondsmanagers welke aandelen betere waarde en een gunstigere risico-rendementsverhouding bieden.
Zulke portefeuilles bevatten meer aandelen die bij het grote publiek uit de gratie zijn geraakt en zijn tegendraads. De benadering is fundamenteel lange termijn. Dat vereist discipline om te blijven zitten als koersen in een dip raken, maar ook als euforie op de beurzen de koersen omhoog laat schieten.
Het is zaak om dan niet meteen per se die winst te willen verzilveren, als het doel op de lange termijn ligt.

Lange termijn sleutel tot rendement
De lange termijn is de sleutel tot een bestendig rendement. Want uit onderzoek dat zich richtte op langdurige periodes, komen volgens Kemp twee belangrijke conclusies naar voren:

De eerste is dat trends iets zijn van de korte termijn. Omhoog of omlaag, het wordt vroeg of laat altijd weer gevolgd door een tegengestelde beweging. Hoe langer de periode is, hoe meer die verschillen afgevlakt raken. De hierboven beschreven aanpak van momentum-beleggen werkt bijvoorbeeld uitstekend in een opgaande markt, maar zodra er een correctie komt, is er een groot risico op flinke verliezen.

Tweede conclusie is dat er een verband is tussen waardering en toekomstig rendement (of verlies).
Als de markt noteert tegen waarderingen die aan de onderkant van de historische range liggen, dan zijn de toekomstige rendementen hoger dan gemiddeld en de verliezen (verschil tussen piek en diepste punt in een cyclus) kleiner dan gemiddeld.

Omgekeerd, als de markt noteert tegen het hoogste punt van de historische range, dan zijn toekomstige rendementen kleiner en verliezen groter dan gemiddeld.
Tegendraads
Om een goed rendement te boeken, is een tegendraadse benadering (contrarian approach) nodig, maar de wetenschap van behavioral investing leert dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is. Daar komt nog bij dat de incentives in de fondsindustrie voor de manager doorgaans gericht zijn op de korte termijn en geduld niet belonen.

Het antwoord op de vraag wie er wint, hangt samen met de periode die de belegger kiest, is de conclusie van Kemp.
Op de korte termijn kan groei het duidelijk beter doen dan waarde. Maar op de langere termijn komt uit de waarde-strategie een hoger rendement tevoorschijn.

Lees meer over Waarde versus Groei:
- Stijl bewust
- Groei-aandelen zijn de smaakmakers op de beurs
- Marktbarometer mei: small caps blijven duidelijk achter 


Lage koers/winst-verhoudingen altijd goed
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.
De koers/winst-verhouding geldt steevast tot de meest bekende aandelenratio’s.

We zien in de praktijk dat deze ratio nog steeds ‘als een tierelier’ werkt want mandjes met aandelen met lagere koers/winst-verhoudingen leveren veel meer op dan die met hogere.


En dit is op zich vreemd want als deze ratio erg populair is dan zou het effect in de praktijk absoluut weggevaagd zijn want markten zijn immers behoorlijk efficiënt.

Desalniettemin blijven wij absoluut een grote fan van deze ratio. De onderstaande grafiek toont de rendementen van mandjes met aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10.  Gemiddeld leverden deze mandjes jaarlijks ruim 16 procent per jaar op.
20170801-analist-fig1-740x286-I63.png
Uiteraard kan niet 1 ratio de markten voorspellen want ook dit mandje met ‘goedkope’ aandelen verloor ruim 40 procent in 2008. Dit zien we bij alle screeners die wij volgen maar het verlies van dit mandje was wel relatief lager. De onderstaande tabel laat de rendementen van deze screener zien onderverdeeld in de verschillende marktkapitalisaties. De microcaps zijn de bedrijven tot aan 250 miljoen euro marktkapitalisatie. En dit loopt zo verder op tot de megacaps die de allergrootste bedrijven ter wereld zijn.
20170801-analist-fig2-740x100-I63.png

Wat ons opvalt is dat we bij de verschillende marktkapitalisaties vrij weinig verschillen zien. De meest rechter kolom laat de jaargemiddelden zien en hier zien we geen hele grote afwijkingen. Wel dat de microcaps het het beste hebben gedaan maar dit komt ook deels doordat microcaps in het algemeen het beter doen in verband met de extra compensatie voor de hogere risico’s (de ‘size’ premie).
Om de rendementen nog verder te duiden laten we de rendementen zien wanneer we in 2004 100 euro in dit mandje belegd hadden. Dit mandje is nu middden 2017 ruim 540 euro waard (inclusief de herbelegde dividenden).
20170801-analist-fig3-740x429-I63.png
U ziet hier de val van het kapitaal in 2008 maar dit werd in de jaren er op ruimschoots gecompenseerd. 


Monetaire en financiële statistieken Nederland
Bron:  DNB.nl
De onderstaande grafieken bestrijken een groot aantal deelgebieden. Financële markten bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, Financële instellingen  naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans. Verder zijn kerngegevens bijeengebracht over financële stabiliteit en de Nederlandse economie (o.a. in een macro-economisch scorebord). De mini tabellen zijn voorzien van links naar door u zelf aan te passen grafieken op de website van DNB.nl.
Uitstaande leningen banken
( In procenten )Miniatuurgrafiek uitstaande leningen banken in procenten met link naar de pagina binnenlands bankbedrijf
Spaardeposito's met opzegtermijn ( In procenten )
Miniatuurgrafiek spaardeposito's met opzegtermijn in procenten met link naar de pagina binnenlands bankbedrijf
Nieuwe woning hypotheken mfi's   (In miljarden euro's )Miniatuurgrafiek nieuwe woninghypotheken mfi's in miljarden euro's met link naar de pagina binnenlands bankbedrijf Rente jongste 10-jarige staatslening  ( In procenten )
Miniatuurgrafiek rente jongste 10-jarige staatslening in procenten met link naar de pagina rentes
Goudprijs per kg
( In duizenden euro's )
Miniatuurgrafiek goudprijs per kg in duizenden euro's met link naar de pagina wisselkoersen
Saldo lopende rekening 4kw.som     ( In miljarden euro's )Miniatuurgrafiek saldo lopende rekening, vierkwartaalsom in miljarden euro's met link naar de pagina betalingsbalans en extern vermogen Extern vermogen
( In miljarden euro's )Miniatuurgrafiek extern vermogen in miljarden euro's met link naar de pagina betalingsbalans en extern vermogen
Euro-dollar wisselkoers
 Miniatuurgrafiek euro-dollar wisselkoers met link naar de pagina wisselkoersen
Bruto emissies lang
schuldpapier
   
(In miljarden euro's )
Miniatuurgrafiek bruto emissies langlopend schuldpapier in miljarden euro's met link naar de pagina emissiemarkt
Solvabiliteit verz. onder toezicht
( In procenten )Miniatuurgrafiek solvabiliteit verzekeraars onder toezicht, in procenten met link naar de pagina toezichtgegevens verzekeraars
Beleidsdekkingsgr. pensioenfondsen
 ( In procenten )Miniatuurgrafiek beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen in procenten met link naar de pagina toezichtgegevens pensioenfondsen
Beleggings-instellingen Miniatuurgrafiek beleggingsinstellingen, vermogen in miljarden euro's en aantal met link naar de pagina beleggingsinstellingen 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Het gaat helemaal mis
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, Beter in beleggen
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.


Mogelijk leest u dit artikel vanwege de onheilspellende titel. Maar nee, ik meen niet dat het met de aandelenmarkten helemaal mis dreigt te gaan.
Graag vertel ik juist eens waarom pessimisten soms zo slim lijken en waarom u zich daar maar beter bewust van bent...


Verlies voelt erger
Een van de redenen waarom pessimisten soms slimmer lijken is de impliciete veronderstelling dat zij kennelijk op basis van onderzoek iets te weten zijn gekomen. Iets wat optimisten nog niet ontdekt hebben.

Vertel beleggers na een paar weken van stevige koersdalingen dat het met aandelen wel goed komt en sceptische blikken vallen u ten deel.
Vertel dat een crash aanstaande is en u heeft wel meteen de volledige aandacht.
Dat verlies emotioneel sterker wordt gevoeld dan winst van gelijke omvang speelt hierbij ongetwijfeld een rol.

Een artikel over een aanstaande crash wordt veel beter gelezen dan een bericht dat alles langzaam beter wordt, ook al geldt dit laatste meestal en voor de meeste mensen. Pessimisme laat zich soms lastig onderscheiden van kritisch nadenken en wordt vaak serieuzer genomen dan optimisme.

Andere horizon
Zoals u waarschijnlijk wel bekend is Warren Buffett over de toekomst bijzonder optimistisch gestemd. Volgens hem heeft het systeem van de vrije markt het menselijk potentieel 'ontketend'.
Jeremy Siegel, economieprofessor en auteur van de klassieker 'Stocks for the Long Run', staat wat aandelenmarkten betreft al eveneens als optimist te boek.

Dat Buffett en Siegel zo optimistisch zijn is niet omdat zij geen risico's zien. Buffett bijvoorbeeld erkent dat hij geen idee heeft of aandelen over een jaar hoger of lager zullen staan. Beide heren hanteren simpelweg een andere (langere) horizon dan vele anderen.
Dit verschil lijkt subtiel maar helpt te verklaren waarom pessimisten soms gelijk lijken te hebben ondanks vooruitgang op allerlei gebied.
Een illusie
En dan is er nog een illusie die pessimisme verleidelijk maakt... Wellicht herinnert u zich de hoge olieprijzen in de jaren 80? Consumenten pasten zich hierop aan en probeerden zo weinig mogelijk brandstof te gebruiken. Olieproducenten investeerden juist volop om extra te kunnen produceren.
Gevolg: lage olieprijzen in de jaren 90.

Aan de lage brandstofprijzen pasten consumenten zich opnieuw aan. Brandstofslurpende auto's vonden vooral in de Verenigde Staten gretig aftrek. Olieproducenten waren nog maar weinig geneigd om extra te investeren.
Gevolg: hogere prijzen met zelfs een piek van zo'n US $ 150 per vat in 2008.

Opmerkelijk is nu het volgende: ondanks dat iedereen wel bekend was met het aanpassingsvermogen in het verleden werd omstreeks 2008 het idee van 'Peak Oil' alom omarmd.
De heersende gedachte was dat olieprijzen steevast heel hoog zouden blijven. 

Maar net als in het verleden pasten vraag en aanbod zich aan.
Consumenten kochten zuinigere auto's, olieproducenten investeerden fors en er werd eveneens flink wat geld gestopt in alternatieve vormen van energie.
Vrijwel iedereen had onderschat hoe goed men zich aan hoge prijzen kan aanpassen.

Psychologen noemen het fenomeen in bovenstaand voorbeeld wel de illusie van het einde van de geschiedenis. Het structureel onderschatten van het aanpassingsvermogen in de toekomst vormt een extra reden waarom pessimisme soms zo verleidelijk is.

Wie voor de langere termijn belegt doet er verstandig aan zich bewust te zijn van de factoren die pessimisten slim doen lijken en pessimisme verleidelijk maakt. Want wie decennialang te conservatief belegt heeft uiteindelijk - met terugwerkende kracht - werkelijk reden voor pessimisme. 


Experts blijven maar somber
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschool gevolgd.


Juli was een mooie beursmaand.

De AEX steeg maar liefst 3,6%.
Dit werd vooral gedragen door de grote vier. ING, ASML, Shell en Unilever lieten allemaal weer een mooie koerswinst zien.
De midkap index steeg daarentegen slechts een magere 0,6%, vooral door een reeks van teleurstellingen bij onder andere Refresco, OCI, Intertrust en Air France KLM.
Er was daar overigens ook een mooie uitschieter, BESI met plus 17%.


Maar deze mooie performance beïnvloedt de mening van de experts niet. Men is en men blijft somber. En dat voor 7e keer op rij maar liefst. Sinds deze sombere reeks begon is de AEX 10% gestegen.

De redenen die voor de somberte werden aangegeven, waren de traditionele slechte augustus maand en de mogelijke acties van de ECB.
Over de economie en de winsten maakt men zich geen zorgen.
Een genoemde reden om juist positief te blijven is nog steeds het TINA argument. Op aandelen krijg je immers een stuk meer rendement dan op obligaties.
20170801-Actiam-Fig1-697x289-I255.png
20170801-Actiam-Fig2-180x73.png

Lange termijn vooruitzichten
Ook voor de lange termijn blijft men somber, om dezelfde reden als voor de korte termijn. Opvallend is dat de percentages voor de korte en de lange termijn precies aan elkaar gelijk zijn. 
20170801-Actiam-Fig3-697x280-I255.png
20170801-Actiam-Fig4-178x73.png

Mooie performance aandelenkeuzes
De experts hebben deze maand een mooie performance neergezet. Aan de positieve kant lieten alle aandelen een plus zien. En bijna allemaal zelfs beter dan de AEX.
Bij de floppers was Gemalto de grote knaller met een min van maar liefst 17,4%. Dat tikt flink aan. Jammer dat men ook Arcelor Mittal had gekozen. Maar goed, de floppers stegen gemiddeld 5,6% en de floppers verloren 1,0%.
Een long short zouden een plus van 6,6% hebben opgeleverd. Dat is een mooie score.
20170801-Actiam-Fig5-666x54-I255.png

AEGON topper voor augustus
Ondanks de goede performance van AEGON, blijft het aandeel bij de toppers staan. Dat geldt ook voor AholdDelhaize. Gemalto staat er ook bij de toppers. Opvallend want vorige maand was het nog een flopper. Dat komt vooral omdat veel experts een rebound  in de koers verwachten. De zoveelste winstwaarschuwing was de zoveelste klapt in het gezicht van beleggers. Maar Gemalto’s koersdaling was zo heftig, dan men dat toch wat overdreven vindt.
Bij de floppers staan twee rente gevoelige aandelen, Altice met zijn vele schulden en Unibail omdat alle onroerend goed fondsen als sector rentegevoelig zijn.
20170801-Actiam-Fig6-666x99-I63.png

Aan de enquête van deze maand deden 57 beursprofessionals mee. 


Nederlanders hebben veel vertrouwen in echtheid eurobankbiljetten
Bron: DNB
DNBlogo-298x94.png


De Nederlandsche Bank peilt elke twee jaar hoe het Nederlandse publiek denkt over het eurobankbiljet.

Het laatste onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders in 2017 laat zien dat 74% van de Nederlanders de vormgeving van de biljetten mooi vindt en dat men steeds meer vertrouwen heeft in de echtheid van de biljetten.


Waardering
Bijna driekwart van de respondenten is positief over het uiterlijk van de eurobiljetten. Daarmee blijft de waardering voor onze bankbiljetten hoog (figuur 1). De waardering verschilt overigens per denominatie.
Het nieuwe biljet van 20 euro, uitgegeven in november 2015, wordt door 29% van de respondenten het mooist gevonden. Slechts 3% vindt de 5 euro het mooist.
Fig 1 - Waardering eurobiljetten

Vertrouwen blijft toenemen
Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de echtheid van de eurobiljetten. Sinds 2005 neemt dit vertrouwen gestaag toe (figuur 2).
Bij de laatste meting geeft 84% van de ondervraagden een rapportcijfer van 7 of hoger en 53% geeft zelfs een 8 of hoger. In 2015 was dit nog 79% respectievelijk 51%.
Mede vanwege dit hoge vertrouwen heeft maar liefst 71% van de ondervraagden in de afgelopen vijf jaar niet één keer een bankbiljet op echtheid gecontroleerd.
Het toenemende vertrouwen staat los van de ontwikkeling van de hoeveelheid valse eurobiljetten, die in de afgelopen twee jaar stabiel is gebleven.
Fig 2 - Vertrouwen in echtheid

Kwaliteit bankbiljetten op peil
In het algemeen zijn de ondervraagden tevreden over de kwaliteit van de eurobankbiljetten.
Als gevraagd wordt hoe men de biljetten er uit vindt zien als het gaat om vuil, scheuren, tape et cetera,zegt 81% dat de biljetten netjes of heel netjes zijn.
Dat geldt voor de euro 50 nog sterker: 85% van de ondervraagden beoordeelt deze biljetten als netjes of heel netjes. Het biljet van 5 euro komt er slechter af, want dan is nog maar de helft van de ondervraagden van mening dat deze biljetten netjes of heel netjes zijn.
Downloads
Rapport Motivaction Kennis en waardering eurobankbiljetten 2017 (PDF, 963.0 kB) Waarschuwing voor boilerrooms
Bron: Redactie
AFMlet-op-sh450x200.gif
Er zijn in Nederland diverse organisaties actief die consumenten, zonder dat daarom is gevraagd, telefonisch benaderen met een geweldig investeringsaanbod.

Vrijwel altijd blijkt er sprake te zijn van fraude en gaat het om een boiler room..


Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar potentiële beleggers bellen (cold calling) om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie.
Boiler rooms brengen hun ‘slachtoffers’ het hoofd op hol met overtuigende verkooppraatjes dat er grote winsten zijn te behalen. Er wordt een relatie opgebouwd met de gedupeerden door regelmatig te bellen en in het begin goede resultaten (op papier) te laten zien. Ze wekken ook de indruk dat het om een echt eerlijk bedrijf gaat met een vergunning van de AFM en om belangrijke handel. Je moet snel  beslissen, want anders zijn de aandelen al verkocht.

Voorkom dat je wordt opgelichtArizona_Crystal_Darkness_Call_Center-SH340x460.gif
Geloven in de mooie beloftes en ingaan op de investeringsvoorstellen kan je veel geld kosten. Weet ook dat het in Nederland verboden is om consumenten zomaar te bellen met het aanbod aandelen te kopen of verkopen.
Boiler rooms bieden vaak aandelen aan die waardeloos zijn of zelfs helemaal niet bestaan. Sommige boiler rooms misleiden beleggers doordat zij de naam gebruiken van een bekende financiële organisatie of een naam die lijkt op die van een gerenommeerde financiële organisatie.
Kopers van deze aandelen worden later vaak opnieuw opgelicht, doordat ze worden benaderd om hun stukken tegen een aantrekkelijke vergoeding aan buitenlandse instellingen te verkopen. Zij moeten daarvoor een vergoeding van enkele duizenden euro's betalen, waarna zij niets meer van hun 'bemiddelaar' vernemen.
  • Ga nooit in op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Vaak zijn ze erg volhoudend, ga dan ook niet in gesprek en hang elke keer direct op.
  • Raadpleeg de registers van de AFM of de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de instelling zegt te zijn gevestigd om te zien of zij over een vergunning beschikken. Bel de organisatie terug met de gegevens die je uit de registers haalt, om er achter te komen wie ze zijn.
  • Check op internet via zoekmachines of er iets bekend is over de aanbieding. Worden er extreem hoge rendementen voorgespiegeld of is het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het ook niet waar!
  • Betaal geen restriction fee of andere onduidelijke kosten aan onbekende instellingen.
  • Controleer op internet via zoekmachines de naam van het aandeel.
  • Wees altijd extra alert als bedrijven of personen geld vragen over te maken naar een buitenlandse bankrekening of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
  • Bekijk ook de waarschuwingslijsten van de AFM. Op de waarschuwingslijst boiler room staan ondernemingen die ongevraagd mensen hebben benaderd met een beleggingsvoorstel. De AFM heeft vastgesteld dat de ondernemingen die op deze waarschuwingslijst staan niet beschikken over een AFM-vergunning of een Europees Paspoort. De AFM adviseert  beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van instellingen die op deze waarschuwingslijst staan.
  • Raadpleeg ook de waarschuwingslijst van IOSCO. Daar staan waarschuwingen van aangesloten buitenlandse toezichthouders.
Om consumenten te wijzen op specifieke boiler rooms gebruikt de AFM waarschuwingslijsten-boiler rooms. Een onderzoek van de toezichthouder zelf kan leiden tot zo’n waarschuwing. Ook neemt de AFM waarschuwingen over van buitenlandse toezichthouders.
Via Check je aanbieder kun je zoeken op een naam en controleren of er voor gewaarschuwd is. Wil je snel zien voor welke boiler rooms wij recent (laatste update van 31 juli 2017) hebben gewaarschuwd? 

bronnen:
AFM: diverse publicaties
Wikipedia: Arrest Alpine Investments 


HCC!beleggen zoekt actieve vrijwilligers
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is op zoek naar actieve vrijwilligers om deel te nemen aan het bestuur (zo zoeken we op dit moment een secretaris), bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is dringend behoefte aan versterking. We zijn op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante onderwerpen.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia maar ook met leden willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.