..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Juli 2017
..

 Zet vast in uw agenda:  69ste HCC Beleggen symposium,  28 oktober 2017

CoSA: Bespreking van aandeel voor Herbeleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif
Dividend Herbeleggen is een methode die zeer waardevol is voor de Lange termijnbelegger. In vorige artikelen in de Nieuwsbrief van HCC Beleggen zijn we daar nader op in gegaan. In dit artikel geven we graag een voorbeeld van deze wijze waarop wij een aandeel beoordelen op koopwaardigheid als aandeel voor Dividend Herbeleggen.


De CoSA-werkgroep is een van de werkgroepen binnen HCC Beleggen. Wij bieden service die kosteloos beschikbaar is voor leden van HCC. Deze service houdt het volgende in:

Wekelijks verschijnt onze Nieuwsbrief waarin een artikel is opgenomen dat ingaat op onze werkwijze of waarin een aandeel wordt besproken. De Nieuwsbrief bevat verder een link naar de Rangtabel, het overzicht van alle aandelen die we volgen met adviezen t.a.v. koopwaardigheid op basis van een set kengetallen. Daarbij beoordelen we deze aandelen vanuit drie perspectieven, Koersgroei, Dividendgroei en DividendHerbeleggen. De Nieuwsbrief geeft ook een overzicht van de performance van drie demo-portefeuilles. Deze  zijn samengesteld vanuit deze drie invalshoeken. Verder zijn er links naar onze website en naar een programma voor het downloaden van bestanden met data van aandelen en het programma CoFA dat de gebruiker in staat stelt een grondige analyse van een aandeel te maken, waarbij het ook mogelijk is de eisen die aan kengetallen worden gesteld naar eigen voorkeur aan te passen.
Onze website – die overigens zeker nog niet af is – bevat veel artikelen waarin nader wordt ingegaan op de methoden voor het beoordelen van aandelen.

Wij proberen kritisch te kijken naar de informatie die wij bieden en streven waar mogelijk naar uitbreiding en verbetering van deze informatie. Dat leidt regelmatig tot aanpassing en uitbreiding van deze informatie.

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd waarom wij dit alles kosteloos aanbieden terwijl elders voor een vergelijkbaar aanbod betaald moet worden. Ons antwoord is dan tweeledig. Allereerst beleven we zelf veel genoegen aan het onderhouden en ontwikkelen van de service. Wij zijn gemotiveerde beleggers die ook zelf voordeel hebben van de aanpak die is ontwikkeld. Ten tweede zijn wij ervan overtuigd dat het steeds belangrijker zal worden om voor de pensioenvoorziening ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat houdt onder meer in dat kennis van belang is voor succesvol beleggen in aandelen op Lange termijn. Wij menen daarvoor instrumenten aan te reiken en willen deze graag zo toegankelijk mogelijk maken.

Dividend Herbeleggen
Dividend Herbeleggen is een methode die zeer waardevol is voor de Lange termijnbelegger. In vorige artikelen in de Nieuwsbrief van HCC Beleggen zijn we daar nader op in gegaan. In dit artikel geven we graag een voorbeeld van deze wijze waarop wij een aandeel beoordelen op koopwaardigheid als aandeel voor Dividend Herbeleggen.
tabel26mei17-740x370-i63.png
De grootste winnaar in de huidige portefeuilles v.w.b. opbrengst YtD in 2017 is Unilever (DH) met + 31,2 %.
De grootste verliezer in de huidige portefeuilles v.w.b. opbrengst YtD in 2017 is Dick's Sporting Goods (KG) met - 25,1 %.

Grafiekena+b26mei17-740x315.png
In de grijze grafiek hierboven zien we het wekelijkse verloop van de procentuele netto KG-, DG- en DH-opbrengsten, berekend t.o.v. de start begin 2017. Bij de start van de portefeuilles is de netto opbrengst 0%, want we zijn met een schone lei begonnen.
De witte grafiek toont de jaarlijkse %-netto opbrengsten van zowel de tot 2017 gebruikte KG-portefeuille als van de nieuwe KG-, DG- en HB-portefeuilles YtD vanaf 2017.
Netto opbrengsten bestaan uit koerswinsten en -verliezen, koop- en verkoopkosten, dividenden, eventuele extra uitkeringen én valutaverschillen tussen koop en verkoop. Is een aandeel nog niet verkocht, dan worden de virtuele kosten meeberekend.

Commentaar (ek):
Bespreking van een dividendherbelegger (DH-aandeel).
 • DH-aandelen worden door CoSA gerangschikt op basis van het vijfjaarsgemiddelde van de samengestelde totaalopbrengst van én dividendherbeleggingen én koers- en valutawinsten. Die berekening gaat uit van een kwalitatief goed bedrijf, dat gedurende minstens vijf tot liefst tien van de laatste historische boekjaren stabiele DpA-, WpA- en omzetgroei realiseerde.
 • We nemen als voorbeeld het DH-aandeel van het bedrijf "Cracker Barrel Old Country Store", dat in de op DH-adviezen gesorteerde Rangtabel op de derde plaats staat. Het is een keten van ruim 640 restaurants en cadeauwinkels in minstens 43 staten van de Verenigde Staten van Amerika.
Grafiekc26mei17-740x499-I63.png
 •  We zien in één oogopslag, dat in de 10 historische boekjaren de omzet en de winst per aandeel (WpA) continu en stabiel groeien met geringe volatiliteit. De snelle DpA-groei zal na een aantal jaren in de pas moeten lopen met de WpA-groei en een begin van aanpassing zien we in de jaren 2014 t/m 2016 reeds optreden. Verder zien we, dat de koers op12mei2017 keurig in het neutrale gebied van de NAIC-zone ligt en ook midden in het neutrale gebied van het koerskanaal ligt. Mooier kan haast niet.
Conclusie:
Cracker Barrel is een mooi DH-aandeel, dat in de groeifase verkeert en in de loop van toekomstige jaren bescheidener groei van WpA en DpA zal hebben, uiteraard zolang het beleid van het bedrijf kwalitatief wordt voortgezet.

Betekenis afkortingen:
Opbrengst =
Koerswinst + dividenduitkeringen
TR =
Totale opbrengst
TRg =
Groei door berekende prognose hoogste TR-opbrengst in vijf jaren
PARg =
Gemiddelde van de hoogste en laagste TR-opbrengsten in vijf jaren
KG-aandeel =
koersgroeier
DG-aandeel =
dividendgroeier
DH-aandeel =
dividendherbelegger
EVpA =
Eigenvermogen/aandeel
CFpA =
Vrije kasstroom/aandeel
LS =
Meerjarige schuld
DpA =
Dividend/aandeel
WpA =
Netto winst/aandeel
REIT
Real Estate Investment TrustCoSA =
Computerondersteunde Selectie van Aandelen
CoFA =
Computerondersteunde Fundamentele Analyse

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Het is hier fantastisch!
Bron:  Bart Vemer,  Voor de groei
voordegroei60x60.png
Bart_Vemer_MG_4044-120x160.jpg
Bart Vemer

Mede oprichter Voordegroei

het online platform,
dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt.
Bart Vemer is al twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkt hij achtereenvolgens bij Van Lanschot Bankiers, Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de marketing en sales van beleggingsfondsen in de BeNeLux.


De crisis in Europa is voorbij, de Nederlandse rente loopt weer op en onze economie draait op volle toeren!


Zo, het kan maar gezegd zijn. Misschien is deze uitspraak wat opportunistisch, maar ondanks (of dankzij!) dat ons land tijdelijk stuurloos is met een demissionair kabinet, gaat het toch in een aantal opzichten echt wel heel goed met onze economie. Zeker als je dat vergelijkt met de rest van de wereld.
 • We zijn qua omvang het 134e land van de wereld en de  64e qua aantal inwoners.
 • We zijn dus inderdaad maar een klein landje.
 • We staan echter 18e als het gaat om het BBP.
 • Als we kijken naar de kwaliteit van het onderwijs staan we op de 11e plaats.
 • Het achtste land met de meeste export en de zevende op de ranglijst van gelukkige bevolking.
 • Als we kijken naar de meest concurrerende economie staan we op nr. 4 en op het gebied van agrarisch en sierteelt is Nederland zelfs de grootste exporteur. 
De economische vooruitzichten zien er voor ons gelukkige landje dan ook florissant uit.
De bedrijfsinvesteringen in Nederland zijn alweer terug op het niveau van voor de kredietcrisis en hierbij komen nu ook de investeringen in het MKB weer op gang. De lage rente is hierbij een belangrijke stimulans. Als de ondernemers investeren, dan doen ze dat vooral uit eigen middelen.
Van bankfinanciering maakt maar 40% gebruik. Van alternatieve investeringen, zoals crowdfunding maken de MKB-ers nog maar relatief weinig gebruik.

Stijgende rente
Natuurlijk ligt er wel een gevaar op de loer. De ECB heeft aangekondigd dat ze in ieder geval tot eind 2017 door blijven gaan met het grootschalig opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties. Daarna is het afbouwen van dit programma echter vrijwel onvermijdelijk. Zonder ECB zullen beleggers dan kieskeuriger worden en meer rente willen hebben. Daarop vooruitlopend willen ze kortlopend papier en stellen ze meer eisen aan de kwaliteit.

Ondernemers met investeringsplannen die nog gebruik willen maken van het huidige gunstige renteniveau doen er dan ook verstandig aan om niet te lang te wachten met hun financieringsaanvraag.
Bij de banken gelden hiervoor meestal lange doorlooptijden. De MKB-bedrijven kunnen natuurlijk ook gebruik maken van alternatieve financieringsvormen zoals Crowdfunding, waarbij de doorlooptijden vaak efficiënter verlopen.
Bovendien kan onze gelukkige Nederlandse bevolking dan ook een bijdrage leveren aan de verdere groei van het Nederlandse MKB. Misschien worden we dan met z’n allen zelfs nóg een beetje gelukkiger! 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kijk verder dan de AEX lang is
Bron:  Martin Boer, Florizon
logo-Florizon-small-250x37.png
MartinBoer120x160.jpg
Martin Boer

Data analist, ICT specialist en is samen met Erick Erdtsieck oprichter van Florizon.com.
Martin Boer heeft zich na zijn studie Sterrenkunde aan de Rijks Universiteit Groningen in zijn werk als ICT specialist altijd bezig gehouden met data analyse en patroonherkenning. De beurs lijkt weliswaar een complex probleem maar bestaat de praktijk uit kleine behapbare deelproblemen zodra je in staat bent voldoende afstand te nemen. Dit is een van de pijlers waarop Florizon is gebaseerd.Veel beleggers in Nederland kijken nog steeds verlekkerd naar Shell Koninklijke Olie omdat dat nou eenmaal een van de grootste bedrijven is die we in ons land hebben.
Nou ja, dat is nog maar de vraag, want Royal Dutch is geen N.V., maar een P.L.C. en valt daarmee dus onder Brits recht. .


Shell fundamenteel bekeken
Er is echter een belangrijke reden om wat voorzichtig met Shell te zijn: het bedrijf is weliswaar groot, maar fundamenteel is het nog maar een schaduw van wat het geweest is. Het bedrijf is in 6 jaar tijd gedaald van 4 naar 2 sterren!
Het bedrijf zucht onder een oplopende schuldenlast en houdt de aandeelhouders blij door ruimhartig sigaren uit eigen doos uit te keren.
Als ze in dit tempo doorgaan hebben ze zichzelf opgegeten voor de energie transitie een feit is!
20170701-Shell-fundamenteel-740x480-I63.png
De ontwikkeling van Shell over de afgelopen 7 jaar.

Is er dan geen goed nieuws?
Wat de AEX betreft eigenlijk wel; er zijn wel een aantal bedrijven met 3 sterren, maar de aandelen daarvan zijn momenteel relatief duur. En het blijven dan nog steeds middenmoters. Leuk, maar nou ook weer niet gigantisch aantrekkelijk voor een lange termijnbeleggers.
Als we persé in Nederland willen blijven is Nedap een betere keuze. Dat scoort tenminste een degelijke 4 sterren.
20170701-Nedap-fundamenteel-740x486-I63.png
De ontwikkeling van Nedap over de afgelopen 7 jaar.

Nog leuker wordt het als we ook eens naar wat andere beurzen gaan kijken. De Bel20 heeft zowaar 2 4-sterrigen in hun gelederen, net als de DAX, en de CAC40 doet er nog een schepje bovenop.
Als we Europa breed kijken of zelfs de Atlantische oceaan oversteken wordt het pas echt interessant.
20170701-Beurzen-457x557-I63.png
de beste bedrijven van de populaire beursindexen.

Hennes&Mauritz fundamenteel bekeken
Wereldwijd zijn er voldoende bedrijven met 4 of 5 sterren, en dus een solide fundamentele basis, te vinden die interessant zijn voor de lange termijn belegger.
Een voorbeeld hiervan is Hennes&Mauritz, een bedrijf wat al jaren solide jaarverslagen -en- solide cijfers laat zien. Het aardige is dat de koers nog weleens flink wil fluctueren terwijl er onderliggend geen redenen voor zijn. Wie dus op een slim moment instapt heeft er voor de lange termijn een leuke belegging aan.
20170701-Hennes&Mauritz fundamenteel-740x494-I63.png
De ontwikkeling van Hennes&Mauritz over de afgelopen 5 jaar.

Een volgende keer zal de fundamentele analyse meer worden uitgelicht, die de basis vormt voor de sterren.

Beurscorrectie
In het algemeen is het afwachten of de correcties van de afgelopen week doorzetten, want hoe lager de aandelen staan, des te leuker het wordt.
Een fijne vakantie toegewenst! 


Waarde beter dan groei
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.


Waar we in de meeste voorgaande bijlages bij onderzoeken naar rendementen van
aandelenstrategieën van vooral de Europese aandelen besteden we ditmaal aandacht aan een groot meesterwerk van Wesley Grey over Amerikaanse aandelen.

Wesley Gray is voor velen vast geen onbekende want deze Amerikaanse ex-marinier publiceert wekelijks veel onderzoeken voor o.a. AlphaArchitect.com. Deze website is zeker een aanrader want het publiceert als
één van de weinigen objectieve research die eenvoudig te lezen is.

Naast de value-
strategieën treft u er ook onderzoeken naar momentum- en ETF-strategieën. Daarnaast is ook Sven Sterckx een groot fan van deze Amerikaanse onderzoeker dus dat is ook nog eens een extra reden om naar Grey’s onderzoeken te kijken.

Sterke invloed waarderingsratio’s
Wesley Grey’s meest bekende publicatie is: ‘A Performance Horse-Race over the past 40 Years’.
Dit onderzoek kijkt naar wat de beste waarderingsratio’s voor de Amerikaanse aandelen zijn geweest.

Natuurlijk zijn er talloos veel andere onderzoeken op dit gebied gedaan maar het stuk van Grey springt er in onze ogen zeker boven uit. Natuurlijk kennen we de onderzoeken van de bekende Amerikaanse academici Eugene Fama en Kenneth French. Hun befaamde 3-factormodel splitst de rendementen van de aandelen als het ware uit in 3 factoren; de bèta, de book to market ratio en marktkapitalisatie (ook wel size genoemd).

Volgens dit model kunnen de rendementen op aandelen alleen maar aan deze 3 variabelen kunnen worden toegewezen. Alles wat hier buiten valt is in hun ogen toeval/ruis. De hoofdconclusie is dat aandelen goedkoper zijn naarmate ze zowel een hogere bèta hebben, een hogere boekwaarde versus hun beurskoers en naarmate hoe kleiner ze zijn.

Volgens Fama en French maakt het door de tijd niet zo heel veel uit hoe bij hun de book to market ratio beweegt. Dit is volgens Wesley Gray onterecht want volgens zijn onderzoek zijn de hoogtes van de waarderingsratio’s veel dominanter dan het klassieke 3-factor model stelt. Omdat de onderzoeken van Fama en French en die van Grey puur over de Amerikaanse aandelen gaan kunnen we dus redelijk eenvoudig de onderzoeken vergelijken. We bekijken in het kort waarom de individuele waarderingsratio’s er toch zo toe doen aldus Grey.

Onderzochte waarderingsratio’s:
 • Winst / marktkapitalisatie (Earnings to Market Capitalization)
 • EBITDA / totale bedrijfswaarde (Total Enterprise Vale)
 • Vrije kasstroom / totale bedrijfswaarde (FCF/TEV)
 • Brutowinst / totale bedrijfswaarde (GP/TEV)
 • Boekwaarde versus beurskoers (book to market)
 • Taxaties versus marktkapitalisatie
De boven vermelde waarderingsratio’s zijn uiteraard vrij bekende ratio’s en uiteraard ontbreekt hier de koers/winst-verhouding en dat is wel frappant. Over de koers/winst-verhouding zijn echter al zoveel onderzoeken gepubliceerd en algemeen wordt onderkend dat hoe lager deze ratio hoe goedkoper het aandeel is.

Grey hanteerde in zijn onderzoek alleen de Amerikaanse aandelen die een tijdreeks van minimaal 8 jaar beschikbaar hadden en een handelsvolume hebben van minimaal 10% procent van het gemiddelde aandeel (dit om problemen met liquiditeiten te voorkomen).
De minimale periode van 8 jaar is er om toevalstreffers er uit te halen. Dit over de periode van 1971 tot en met december 2010. Daarnaast werden de aandelen van financials en nutsbedrijven er vooral uit boekhoudkundig oogpunt direct uit de set verwijderd.

Per jaar werden er mandjes gemaakt met aandelen met de hoogste waarden van een bepaalde ratio. Dit mandje werd gelijk gewogen beheerd en ieder jaar geüpdatet. Verder werden ook de aandelen verdeeld in 2 groepen: value (waarde) en growth (groei).  De resultaten ziet u hier onder.
20170701-Analist-Fig1-454x219-I63.png
In de tabel hier staat de groep ‘5’ voor de aandelen met de hoogste scores qua waardekarakteristieken (dus hogere boekwaarden, hogere winsten etcetera). Dit loopt zo verder omlaag tot groep ‘1’ met de groeiaandelen die juist de laagste boekwaarden, laagste winsten etcetera hebben. We zien dat vooral de aandelen bij rij 5, dus de waardeaandelen, de hoogste rendementen hadden. Verder zien we dat de groep van aandelen met de hoogste EBITDA/TEV ratio’s de hoogste rendementen hadden. Daarnaast scoren ook de mandjes met de relatief hoge kasstromen hoog (FCF/TEV) en die van de B/M.
20170701-Analist-Fig2-647x392-I63.png
Boven in de tweede tabel vallen de enorme verschillen tussen de bovenste groep (de waardeaandelen) ten opzichte van de groeiaandelen in de middelste groep op. De onderste tabel toont de verschillen tussen beiden. We zien dat dus over de periode van 1971 tot en met 2010 gemeten de waardeaandelen (op basis van deze criteria uiteraard), het ieder jaar beter deden dan de groeiaandelen.

Conclusie
Samengevat kunnen we op basis van het onderzoek van Grey stellen dat indien u in aandelen gaat beleggen u het beste waardeaandelen kunt kopen. Binnen die groep aandelen kunt u dan het beste de aandelen kopen die een relatief hoge EBITDA versus hun totale bedrijfswaarde hebben. Let wel er zijn geen garanties voor de toekomst en in onze ogen moet u zich zeker niet rijk rekenen met de ze scores en is spreiding van uw vermogen over de diverse beleggingscategorieën nog altijd de basis van het verstandig beleggen. 


Zo zit het met valutarisico
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis,  BeterInBeleggen
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.


Vaak wordt gedacht dat wanneer in andere valuta belegd wordt er van valutarisico sprake is. En omgekeerd dat van valutarisico geen sprake is wanneer je als Nederlander in Europese aandelen belegt. Dat is echter lang niet altijd het geval.
Drie voorbeelden ter verduidelijking.


Ferrari
Sportwagenfabrikant Ferrari (koerssymbool: RACE) is sinds afgelopen jaar beursgenoteerd.
Ferrari heeft zowel een beursnotering in New York als in Milaan. Vanuit valutaoogpunt bekeken maakt het niet uit waar u aandelen Ferrari koopt.
Zou de dollar ten opzichte van de euro halveren terwijl de koers van Ferrari in Milaan onveranderd blijft dan verdubbelt per definitie de koers van Ferrari in New York.
En daarmee maakt het dus niet uit op welke beurs de aandelen zijn gekocht.

Philip Morris International
Sigarettenfabrikant Philip Morris (koerssymbool PM) werd in 2008 van Altria afgesplitst.
Hoewel Philip Morris genoteerd staat aan de beurs van New York realiseert dit bedrijf helemaal geen omzet in de Verenigde Staten. Van een dollarrisico is hier dan ook geen sprake.
Bij het beoordelen van valutarisico's is van belang te weten in welke valuta de omzet behaald wordt. De beurs waaraan een bepaald bedrijf genoteerd staat zegt daarover lang niet alles.
Overigens geldt dat grote Europese bedrijven genoteerd aan een Europese beurs dikwijls ook omzet buiten de eurozone zelf behalen. Unilever bijvoorbeeld behaalde afgelopen jaar 62% van de omzet buiten het eurogebied.

Yum China Holdings
Fastfoodbedrijf Yum China (koerssymbool: YUMC) heeft net als Philip Morris een notering in de Verenigde Staten maar dit bedrijf behaalt uitsluitend omzet in China.
Afgaande op de zogeheten Big Mac-index (daarover verderop meer) was de Chinese munt begin dit jaar 30% ondergewaardeerd ten opzichte van de euro. Voor Europese beleggers maakt dit Yum China mogelijk tot een extra smakelijke belegging, ondanks dat ook in dit geval sprake is van een bedrijf dat in de Verenigde Staten een beursnotering heeft.

Big Mac-index
De Big Mac-index is in 1986 geïntroduceerd door het Britse weekblad The Economist. Deze index geeft een indicatie van de onder- of overwaardering van valuta ten opzichte van elkaar, gebaseerd op de prijs van een Big Mac. Via de interactieve tool is te zien welke valuta op basis van de Big Mac-index mogelijk over- of ondergewaardeerd zijn.

Conclusie
Een suggestie is overigens om niet al te zeer te focussen op wat mogelijk de sterkst ondergewaardeerde valuta zijn. Waarschijnlijk bent u beter af door simpelweg gespreid te beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde, waarde genererende bedrijven... 


Overname Whole Foods door Amazon dwingt tot herbezinning
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
De verrassende overname van Whole Foods door Amazon zet het hele Amerikaanse retaillandschap op zijn kop. Met zo'n sterke nieuwe combinatie moet de concurrentie zich herbezinnen op zijn strategie, stelt Morningstar-analist R.J. Hottovy. Dus ook Ahold-Delhaize, dat tweederde van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt.


Verrassend, opmerkelijk en de hele retailwereld fronst de wenkbrauwen; de overname van Whole Foods Markets door Amazon voor 13,7 miljard dollar is er een waar sommigen niet meteen de logica van zien. Want Amazon is al jaren bezig de allergrootste online verkoper te worden door bestelgemak en verfijnde distributie. Fysieke winkels hoorden daar niet bij. En dan nu ineens een winkelketen overnemen, een supermarktketen met verse producten. Dat is heel wat anders dan pakketjes versturen.

Ook Morningstar-analist R.J. Hottovy was verrast door de overname, geeft hij toe. Wel wijst hij op de al langer gaande geruchten dat Amazon iets met een fysieke retailer wilde gaan doen en dat het met een supermarktconcept wilde gaan testen. Dat kan een hele goede aanvulling op Amazons bestaande activiteiten zijn, vindt Hottovy, en het kan voor hem zelfs een verdere ondersteuning van zijn Wide Moat rating voor Amazon betekenen.

Zelfde type klanten
Ten eerste zijn de klanten van Whole Foods grotendeels hetzelfde type als de Amazon Prime members. Door aan Amazon Prime members ook de producten van Whole Foods gericht te kunnen verkopen zal de omzet opgestuwd worden.

Van de bijna 100 miljoen Prime leden (waarvan 60 miljoen in de Verenigde Staten) is waarschijnlijk zo'n tweederde ook klant bij Whole Foods. Als die naast hun 99 dollar per jaar voor het Prime lidmaatschap ook nog de 14,99 dollar per maand voor Prime Fresh zouden willen neertellen, dan ontstaat een hele sterke klantenbasis. Volgens Hottovy is dit de doorslaggevende reden waarom het samengaan van de twee bedrijven echt kan werken.

Kennis van vers
Ten tweede verkrijgt Amazon door de overname direct de volledige expertise en geloofwaardigheid voor het runnen van een productie- en verkoopketen van verse producten. Vers is het grootste struikelblok voor retailers die alleen kennis hebben van houdbare artikelen.

Verder kan Amazon zijn assortiment private label artikelen sterk uitbreiden. Dat kennen we nu onder namen zoals Happy Belly, Mama Bear en Wickedly Prime. De 450 fysieke winkels van Whole Foods, verspreid over de hele VS, bieden bovendien de mogelijkheid om daar straks ook andere Amazon producten en diensten aan klanten te laten zien.

Combinatie in top-10
De combinatie zal voor het boekjaar 2016 dankzij de 15,7 miljard dollar van Whole Foods een gezamenlijke jaaromzet van 24 miljard dollar halen en daarmee komt het de top 10 van supermarktbedrijven in de VS binnen.

Belangrijker nog dan de omzet is de winstmarge die een aardige duw in de rug krijgt. Want de marge op vers, en zeker op de luxe productassortimenten die Whole Foods voert, is veel hoger dan die op generieke artikelen. Amazon boekte vorig boekjaar een marge van 3%, terwijl Whole Foods 5,4% haalde. Daarbij geldt ook nog eens dat Whole Foods een kapitaalkrachtige klantengroep trekt, die bereid is meer te betalen voor kwaliteit. Dat is hoopgevend voor de resultaten op langere termijn.

Op zijn kop gezet
Deze deal zet het hele Amerikaanse retaillandschap op zijn kop. Concurrenten zoals Wal-Mart, Target en Kroger zullen zich achter de oren krabben over hoe te antwoorden, stelt Hottovy. Zij zullen hun online-strategieen tegen het licht houden en zich afvragen of hun schaalgrootte nog voldoende is om te kunnen concurreren met de nieuwe, sterkere tegenstrever.

Effect op Ahold Delhaize
Het heeft ook effect op voor het Nederlandse Ahold Delhaize, dat zo'n tweederde van zijn omzet haalt uit de winkelketens in de noodoostelijke staten. De fusie van de Nederlandse marktleider en de Belgische nummer twee is feitelijk nog maar net afgerond. Samen vormen hun Amerikaanse supermarkten onder namen zoals Stop & Shop en Food Lion een sterk blok in de staten aan de noordoostkust.

Maar de overname van Whole Foods door Amazon zet dit in een volledig ander daglicht. Analist Hottovy is van mening dat de nieuwe combinatie weleens de meest disruptieve speler kan worden in de Amerikaanse foodretail business in de komende jaren.

Lees meer:
Dit zijn de aantrekkelijkste wereldwijde large cap aandelen - juni
Sectoranalyse aandelen: Europese telecom
Het aantrekkelijkst gewaardeerde Britse supermarktaandeel
Morningstar verlaagt Fair Value van Ahold Delhaize
 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Somberte houdt aan
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné  van Zeijl

Corné  van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.
De beleggingsexperts blijven somber. Het hele jaar, afgezien van januari, zijn de experts al somber geweest voor de AEX. Pas de laatste maand lijkt het een beetje uit te komen.

De AEX daalde met 3,1%, geen drama maar toch ook niet iets om vrolijk van te worden. Als u nu denkt dat de experts hun gelijk te halen door nu neutraal of positief te gaan, dat is niet zo.

Men blijft gewoon negatief op vrijwel het zelfde niveau als de maand daarvoor. Een van de belangrijkste reden om somber is dit keer de verwachte rentestijging, omdat centrale bankiers minder gaan stimuleren.

Het aanstaande winst seizoen kijkt men met vertrouwen tegemoet.


20170701-Actiam-Fig1-694x287-I63.png
20170701-Actiam-Fig2-180x73-I63.png
Ook de voor de vooruitzichten voor het komende halfjaar blijft men erg terughoudend. Ook hier voor dezelfde reden, de aanstaande rentestijging.
20170701-Actiam-Fig3-700x298-I63.png
20170701-Actiam-Fig4-178x73-I63.png
Lange termijn trend somber

Deze maand heb ik er ook eens een grafiek bij gedaan, waarin het 12 maands gemiddelde staat van beide data series De donker blauwe lijn zijn de 6 maands vooruitzichten, de groene lijn de 1 maands vooruitzichten. Opvallend is dat de experts op lange termijn meestal optimistisch zijn. Alleen is dat de laatste tijd niet met geval. De lijnen bewegen over het algemeen wel in cadans met elkaar.
20170701-Actiam-Fig5-696x328-I63.png

Aandelenkeuzes leverden kleine min op
De keuze van individuele namen in de afgelopen lieten een klein min zien. Dat kwam vooral omdat men Ahold Delhaize bij de toppers had staan. Nu waren er afgelopen maand al diverse negatieve signalen zoals waarschuwingen bij concurrent Kroger en minder voedsel inflatie in de US. Maar de klapper kwam toen Amazon de overname van Whole Foods aankondigde. Het aandeel verloor in juni uiteindelijk 14,7%. De keuze voor Galapagos en Altice aan de flopperskant maakte gelukkig veel goed. Per saldo deden de toppers het iets minder dan de floppers. De IEX lezers lieten overigens een veel slechtere performance laten zien. Zij hadden KPN bij de toppers staan. Dat aandeel daalde 7,6%.

20170701-Actiam-Fig6-666x154-I63.png


Ahold favoriet

Voor de komende maand zoekt men het vooral in de verliezers van de maand daarvoor. Ahold staat met stip bovenaan en ook Galapagos staat bij de toppers. Bij Unilever en AKZO denkt men dat de overname premie er uit zal lopen, nu er geen overname meer komt. Ook Gemalto wordt bij de floppers vaak gemaakt, zonder specifieke reden.

20170701-Actiam-Fig7-666x99-I63.png

Er deden deze maand 66 experts aan de enquête mee. 


HCC!beleggen zoekt actieve vrijwilligers
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is op zoek naar actieve vrijwilligers om bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is dringend behoefte aan versterking. We zijn in principe op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere interessante financiële onderwerpen.

Ook zoeken we redacteuren die zo’n vier tot zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel -economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.