..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
April 2017
..

Hcc symposium groot succes !
Bron:  Frans Schreiber, Voorzitter Hcc groep beleggen
68beleggen-website-logo1-290x80.gif
Het onlangs georganiseerde symposium met de titel "Hoe als belegger voorbereid zijn op de Neuro en Zeuro" was een groot succes.

De opkomst was meer dan 100 bezoekers,
de sprekers zorgden weer voor een kwalitatief zeer hoog niveau en er werden video opnamen gemaakt die in de komende weken allemaal te zien zijn op youtube.
Er waren veel vragen vanuit de zaal op de lezingen, de betrokkenheid van de bezoekers was groot!


De dag startte met de Algemene Ledenvergadering. Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd.

20170325symp68bestuur-360x178.jpgJan Anco Ten Wolde, die 8 jaar lang secretaris is geweest voor onze groep, nam afscheid.
Hij werd uitvoerig bedankt door de voorzitter en kreeg een boek over beleggen. Zijn plaats werd ingenomen door Winfried Buijen.
Daarnaast werd ook Leo Rasch in het bestuur benoemd, om het bestuur te versterken, met als aandachtsgebied de website en de nieuwsbrieven. Leo  heeft dit jarenlang zelf gedaan en de voorzitter roemde zijn staat van dienst voor onze interessegroep.

20170325symp68zaal-360x178.jpgDe vergadering verliep vlot met vele vragen en suggesties van de leden. Winfried presenteerde zijn vijfjarenplan, bedoeld om de HCC groep beleggen op een hoger niveau te brengen en het ledental uit te breiden. De vergadering en het bestuur wil hem hierin sterk ondersteunen. Joop Visser presenteerde de cijfers van het afgelopen jaar voor onze interessegroep, waaruit bleek dat de groep zeer goed gedraaid had, mede dankzij het grote aantal betalende standhouders.  De begroting van dit jaar lijkt goed, hoewel er nog geld van de moeder HCC moet worden toegezegd voor het tweede symposium.

Daarna trapte Corne van Zeijl af in de grote zaal. Er was een grote opkomst, zie onderstaande foto.
20170325symp68zeijl-730x319.jpg
Vlot ging hij door de macro economische grafieken, waarbij bleek dat de wereldeconomie er goed voorstond.
Daarna kwam Harry Klip de vloer op, om zijn optie strategieën uit te leggen. Timespreads, driepoten en nog andere constructies werden moeiteloos uitgelegd aan het enthousiaste publiek.
Vervolgens gaven Harry Geels en Frans Schreiber aan waarom het verstandig is een deel van het vermogen in alternatieve fondsen te beleggen. Het Dutch Darlings Fund, 19% rendement per jaar vanaf 2009, life gehandeld en inclusief kosten, was een voorbeeld van een dergelijke strategie en fonds.
Karel Merx besloot de dag met zijn dividend strategie. Daarnaast gaf hij aan short in olie te gaan. De zaal honoreerde zijn presentatie met een groot applaus.
Om half vijf was het symposium voorbij en ging iedereen tevreden naar huis.

Op naar het volgende symposium op 28 oktober ! 


Trump-rally maakt Amerikaanse aandelen duur
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
Amerikaanse aandelen zijn sterk opgelopen in waardering na de rally die volgde op de presidentsverkiezingen waarbij Donald Trump als winnaar uit de bus kwam. Toch zijn er interessante mogelijkheden voor de belegger: small caps onderscheiden zich van large caps. Morningstar neemt de beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen onder de loep.


De fondsanalisten van Morningstar die beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen volgen, bekeken de periode 2016 tot en met ultimo februari 2017, en dan de fondsen die verkrijgbaar zijn in Europa.
Hun conclusie is dat Amerikaanse aandelen duur zijn, zeker op basis van de traditionele maatstaven, zoals koers/winstverhouding.

De S&P 500 index noteert per ultimo februari een k/w van 20,6 en de Russell 2000 Index, de benchmark voor smallcaps, laat 21,9 zien.
Die niveaus liggen beduidend boven de 10-jaars historische gemiddelden van respectievelijk 16,4 en 17,4. Bovendien lijkt de Verenigde Staten als regio duurder dan andere regio’s, met name opkomende markten, Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Waarde loopt uit op groei
De rally van Amerikaanse aandelen kwam op gang na de verkiezing van Donald Trump tot 45e president van de Verenigde Staten op 8 november. Met name waarde-aandelen maakten een sprong en liepen vanaf de verkiezingsdag tot aan het eind van 2016 zo’n 10% uit op groei-aandelen.

De inhaalslag van waarde-aandelen komt goed tot uitdrukking in de Style Box. In onderstaande illustratie wordt duidelijk hoe de waardering voor de verschillende aandelenbeleggingsstijlen is opgelopen tussen 31 oktober 2016 en 31 december 2016.
De Style Box voor december (rechts) laat zien dat large caps behoorlijk fair gewaardeerd zijn en dat small caps vrij duur aan het worden zijn.
US-spotlight-06-03-2017-JS-ea-tabel-2-exhibit-8-orig-595x300.PNG
Financiële sector aan kop
In de afgelopen jaren waren belegger in hun zoektocht naar yield steeds meer naar defensieve en lage-beta sectoren gedreven, zoals consumentengoederen, nutsbedrijven, vastgoed en gezondheidszorg. Daardoor zijn de waarderingen in die sectoren nog verder opgelopen dan in meer cyclische sectoren. Consumentengoederen en vastgoed kennen nu de hoogste koers/winst verhouding in de S&P 500 index.

In de periode van de Trump-rally viel in het bijzonder de financiële sector op.
Die sector geldt bij uitstek als een waarde-belegging en beleggers verwachtten dat banken kunnen gaan profiteren van Trumps nieuwe beleid.
De financiële sector boekte afgetekend het hoogste rendement over de periode 9 november 2016 (de dag na de verkiezingen) tot en met 31 januari 2017, zo laat onderstaande grafiek zien.
Duidelijk wordt ook dat de sectoren die het eerder goed deden, juist minder progressie boekten:
US-spotlight-06-03-2017-JS-ea-tabel-1-exhibit-2-595x325.PNG
Small caps het overwegen waard?
Ook smallcaps profiteerden vanwege de vooruitzichten op nieuw beleid van de nieuwe president. De fondsanalisten van Morningstar gaan nog verder in op de small cap rally.
Want een rally is het, aangezien small caps het sinds de verkiezingsdag tot aan 22 februari zo’n 7% beter hebben gedaan dan large caps.
Beleggers zouden daardoor de neiging krijgen om in hun portefeuilles overweging in Amerkaanse small cap aandelen aan te brengen. Maar de Morningstar-analisten plaatsen daar enkele kanttekeningen bij.

Small cap aandelen zijn gemiddeld genomen volatieler dan large caps. De omvang van de bedrijven is kleiner, hun concurrentievoordelen (ofwel Economic Moat, in de terminologie van Morningstar) zijn geringer of ontbreken zelfs. Kortom, het risico is groter.

Risico wordt beloond
Nu wordt dat grotere risico op lange termijn wel beloond met een hoger rendement.
Uit de data van Morningstar blijkt dat over de periode 1927-2012 small cap aandelen het 2,4% beter hebben gedaan dan large caps. Maar die periode kent wel grote uitslagen, zowel naar boven als naar beneden, zoals onderstaande grafiek laat zien:
US-spotlight-06-03-2017-JS-ea-tabel-3-exhibit-12-595x310.PNG
Een tweede reden om voorzichtig te zijn is de opgelopen waardering.
Zoals we boven al lieten zien, zijn small cap aandelen in waardering de large caps voorbijgestreefd.
De Russell 2000 benchmark kende per januari 2017 een koers/winstverhouding van 22 en dat is hoger dan de 20,6 die de S&P 500 voor large caps laat zien. Kijken we naar de historische gemiddelden van beide over een periode van 16 jaar, dan komt de Russell 200 gunstiger uit: 17,6 tegen 18,1 voor de S&P 500.
Met andere woorden: Amerikaanse small cap aandelen zijn momenteel aan de dure kant.

Die hoge waardering is bovendien lastig te verdedigen gezien het gebrek aan concurrentiekracht, merken de analisten op. Onder large cap aandelen zijn meer bedrijven met een concurrentievoordeel, ofwel Economic Moat. Uit Morningstar’s data blijkt dat onder de large cap-aandelen de bedrijven met een Narrow of Wide Economic Moat doorgaans beter presteren.

Het verschil in dit opzicht tussen small- en large caps komt tot uitdrukking in de maatstaf rendement op geïnvesteerd vermogen (return on invested capital, ROIC). De Russell 2000 laat voor deze maatstaf over januari een gemiddelde van 0,36% zien, terwijl de S&P 500 gemiddeld 12% toont.

Wel is het zo dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen bij de small caps geleidelijk aan verbetert. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van ROIC van beide benchmark-indices, waarbij het oplopende cijfer voor de Russell 2000 duidelijk naar voren komt.

Lees meer:
- Top-5 aandelen VS Small Cap: Beleggers enthousiast door Trump
- Sector gezondheidszorg maakt inhaalslag bij Ultimate Stock Pickers
- Fonds van de Week: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Dividendstrategieën werken wereldwijd
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.


Het is natuurlijk een open deur om te stellen dat dividenduitkeringen aan beleggers positief zijn. Veel media en analisten hebben hier de laatste tijd al heel veel tijd besteed. Vaak worden dividenden genoemd als aantrekkelijke aanvulling ten tijde van de lage rentestanden. Maar ook ten tijde van hoge rentestanden zijn dividendaandelen geen verkeerde keuze. We kijken naar de rendementen van stabiele dividendbetalers over de afgelopen jaren.


Focus niet op te hoge dividendrendementen
Het is echter een misvatting om zo maar klakkeloos op jacht te gaan naar de aandelen met de hoogste dividendrendementen te kopen. Want markten hebben toch vaak wel gelijk als koersen omlaag gaan; dan is dit soms wel terecht. Voorbeelden hiervan zijn Dexia, KPN, Fortis, Aegon etcetera die voor hun crashes ook met dividendrendementen van ruim 10 procent noteerden maar desondanks verder doorzakten. Vaak werden dan de dividend verlaagd of zelfs ingetrokken waardoor het dividendrendement weer daalde. Als de koers dan weer verder daalde, zoals bij de genoemde voorbeelden, was het een vicieuze cirkel omlaag.
Het is dus altijd zaak om veel verder te kijken dan sec de dividendrendementen.
Andere belangrijke variabelen zijn de solvabiliteit (kan het bedrijf de dividenden wel betalen), de kasstromen en de winstgroei zijn een paar belangrijke.

Dividend als teken van kwaliteit
Moeten we dan dividendbetalingen dan puur als een leuk extraatje gebruiken omdat we anders in de ‘value trap’ trappen? Nee dat zeker niet. Het kunnen uitkeren van dividenden is zeker een teken van goede financiële huishouding (tenminste als natuurlijk diverse andere variabelen ook op groen staan) en dus zeker bruikbaar. Vooral het jaar op jaar kunnen verhogen wordt als een zeer aantrekkelijk kenmerk gezien. Dit worden ook wel de dividendaristocraten genoemd. Er zijn hier diverse definities van, de meest strenge is natuurlijk het ieder jaar hebben verhoogd van de dividenduitkeringen. Maar dit is natuurlijk niet echt heel realistisch, want dit worden sowieso ieder jaar minder bedrijven en als bedrijven ieder jaar een hoger dividend uitkeren wordt dit natuurlijk onbetaalbaar uiteindelijk.
De meest bekende dividendaristocraten strategie is die van S&P 500 die uitsluitend de aandelen kiest die over de afgelopen 25 jaar een hoger dividend uitkeerden. In 2009 vielen van de 52 aandelen destijds al 10 af. Momenteel zitten er weer 52 aandelen in deze portefeuille. Bekende namen hier in zijn o.a. 3M, AT&T, Coca-Cola, PPG Industries, Pepsico en Wal-Mart. Dit zijn trouwens ook lievelingen van super belegger Warren Buffett. 

ETF op dividendaristocraten: SPDR S&P Dividend ETF
20170401-analist-div-strat-afb1-730x354.png

Uiteraard kunt u deze strategie via een ETF doen. De meest bekende ETF hiervoor is de SPDR S&P Dividend ETF. De grafiek hier boven toont de performance sinds 2007. Uiteraard zien we dat deze strategie in 2008 (net als bijna alle andere aandelenstrategieën) een behoorlijke klap omlaag maakte. De kosten voor deze ETF liggen op 0,35 procent en dat is dus nog fors (zeker 5 maal) goedkoper dan het gros van de andere ‘actieve’ fondsen die het vaak slechter doen.
Europese dividendaristocraten onderbelicht
Voor de Europese markten is er nog veel te weinig onderzoek gedaan naar de rendementen van de dividendaristocraten. Wij hebben gekeken naar de rendementen van de Europese aandelen die over de voorbije 10 jaar een hoge dividend uitkeerden. Over de periode 2006 tot en met 2015 (de jaarcijfers over 2016 zijn namelijk nog niet bekend) leverde deze strategie gemiddeld 9,3 procent per jaar op. Dit nog exclusief de dividenden, het totale rendement lag dus op ruim 10 procent per jaar.
De grafiek hier laat zien dat uiteraard ook de Europese dividendaristocraten niet immuun waren voor de crash in 2008. Beleggers die de aandelen echter gewoon aanhielden hadden in de jaren er op de schade alweer snel hersteld. In 2015 liepen de Europese dividendaristocraten echter behoorlijk achter. Desalniettemin behoort deze oersimpele strategie tot één van de beste aandelenstrategieën.

Rendementen Europese 10-jaars dividendverhogers
20170401-analist-div-strat-afb2-730x266.png

Hier onder enkele Europese en Amerikaanse aandelen met vrij hoge dividendrendementen maar ook met lage koers/winst-verhoudingen.

Hoge dividenden Europa  met beperkte koers/winst-verhoudingen
20170401-analist-div-strat-afb3-690x181.png

Hoge dividenden VS met beperkte koers/winst-verhoudingen
20170401-analist-div-strat-afb4-690x176.png 


Inmiddels €350.000 vergoed aan oud-rekeninghouders van failliete banken
Bron:  DNB
20170401-Zuidas_by_night,_Amsterdam-IMF-positief-SH-730x254.jpg
Ruim 3.000 oud-rekeninghouders van failliete banken hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de coulanceregeling. Samen hebben zij EUR 350.000 vergoed gekregen van DNB. Er zijn nog 16.000 deposanten die in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen uiterlijk 22 juni 2017 een aanvraag doen.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 22 maart begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komt in aanmerking voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Zij kunnen hiervoor een aanvraag doen bij DNB.  

Prognoses
Ruim 19.000 oud-rekeninghouders van deze failliete banken in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen samen aanspraak maken op vergoedingen ter waarde van EUR 1,6 miljoen. Uitgesplitst naar bank:
  • EUR 1,3 miljoen voor oud-rekeninghouders van DSB
  • EUR 160.000 voor oud-rekeninghouders van Van der Hoop
  • EUR 130.000 voor oud-rekeninghouders van Icesave
  • EUR 4.550 voor oud-rekeninghouders van Indover 
Tussenstand
Sinds 22 maart hebben 3.000 oud-rekeninghouders van failliete banken gebruik gemaakt van de coulanceregeling. Samen hebben zij EUR 350.000 vergoed gekregen van DNB. Dat betekent dat 16.000 oud-rekeninghouders nog een aanvraag kunnen doen voor een vergoeding. DNB heeft hiervoor nog EUR 1,25 miljoen in kas. 

Bedragen vergoedingen
Het gaat in veruit de meeste gevallen om kleine bedragen van EUR 10 à 20. Maar er zijn uitschieters. Zo zijn er 750 oud-Icesaveklanten die in aanmerking komen voor een vergoeding van EUR 20 tot EUR 50; bij 18 gaat het om meer dan EUR 1.000. En bij DSB zijn er 6.000 deposanten die meer dan EUR 50 kunnen claimen; bij 81 gaat het om meer dan EUR 1.000. De maximale vergoeding bij DSB is EUR 3.850; bij Icesave EUR 3.510. 

Coulanceregeling
De coulanceregeling van de minister van Financiën betreft een vergoeding van gederfde rente aan rekeninghouders van banken die failliet zijn gegaan: DSB, Icesave, Van der Hoop en Indover. Na het faillissement hebben rekeninghouders een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) ontvangen.De uitkering is in sommige gevallen te laat gedaan. Deze rekeninghouders komen nu in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  • de rekeninghouder ontving de uitkering uit het DGS later dan drie maanden na het uitspreken van het faillissement
  • de vergoeding bedraagt meer dan EUR 10 berekend op basis van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
DNB-Eurosysteem-logo-300x125.pngMeer informatie en links:
Voormalige klanten van de vier banken kunnen op www.dnb.nl/coulanceregelingmeer informatie vinden. Klanten van DSB en Icesave kunnen aanvragen digitaal insturen. Zij hebben ook een brief gekregen van DNB voor zover de adressen beschikbaar waren. Voor klanten van de overige instellingen kan een formulier worden aangevraagd.
Infodesk DNB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0800 020 1068 (gratis)
Lees hier de volledige brief van Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.
 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Waarom beleggen in Alternatives?
Bron:  Frans Schreiber
frans-schreiber-120x160.gif


De meeste mensen denken bij beleggen aan obligaties en aandelen.
Een meer ervaren belegger denkt daarbij ook nog aan opties, turbo's en misschien futures. Echter de wereld van beleggen is veel groter.
En elke belegger zou moeten weten hoe groot deze is en hoe hij daarvan als investeerder kan profiteren..


Alternatives
Harry Geels vertelde op het symposium wat Alternatives/Hedgefondsen nu eigenlijk zijn en waarom ze zeer interessant zijn voor een belegger. Hedgefondsen beleggen niet zoals normale fondsen in aandelen en/of obligaties, om passief af te wachten of de bezittingen in de portefeuille in waarde stijgen of niet.
Nee, Alternative/Hedgefondsen gebruiken actieve strategieën om een andere rendements/risico verhouding te behalen dan gewone fondsen. Zij doen dit onder andere door long en of short te gaan in aandelen, obligaties, termijncontracten etc. Daarnaast kunnen ze op bepaalde momenten, die ze zelf uitkiezen, een leverage/hefboom gebruiken om meer rendement te maken op een voor hun uitgelezen kans.
Het gevolg hiervan is dat Alternatives/Hedgefondsen volledig andere rendementen en risico uitslagen hebben dan gewone aandelen- en obligatiefondsen.
De uitslagen de Alternatives zijn dus ongecorreleerd met de gewone fondsen. En hierin ligt het grote voordeel voor de belegger: namelijk diversificatie !

Markowitz, nobel prijswinnaar, gaf dit al aan in de jaren '70 :
20170401Harry-Markowitz-No-Free-Lunch450x230I.png
Diversificatie
Want net zoals een belegger in aandelen, zijn hele vermogen niet belegd in één aandeel - "veel te gevaarlijk"- , belegt een ervaren belegger zijn vermogen ook niet in één aandelenfonds. Echter de verschillende aandelenfondsen hebben een grote correlatie met elkaar. Door te spreiden over meerdere aandelenfondsen, spreidt de belegger niet zoveel meer zijn risico.
Hij doet dat wél, wanneer hij een deel van zijn vermogen in een héél andere categorie belegt, bijvoorbeeld Alternatives. Hierdoor zal zijn rendement het gemiddelde zijn van de rendementen van de categorieën waarover hij spreidt, maar zal zijn risico lager zijn, dan het gemiddelde van deze categorieën !!
Dat is het grote voordeel van diversificatie. Een voorbeeld van een Alternatives is de Dutch Darlings (DD) Strategie. De basis van dit fund werd in de jaren '90 al gelegd, toen Frans Schreiber voor eigen rekening deze strategie handelde die nu als basis dient voor het Fonds. De Strategie gaat long en short aandelen, afhankelijk van de markt. Wanneer de AEX zich positief ontwikkelt en dus hogere toppen neerzet, gaat de Strategie long, koopt dus aandelen. Op het moment dat de AEX nog een zetje bijgeeft en in een hogere versnelling gaat, zet de Dutch Darlings Strategie een hefboom in en leent geld om bijvoorbeeld voor 200% in de markt te zitten.
Echter op het moment dat de AEX in een neergaande markt terecht komt, worden de long posities in aandelen afgebouwd, of beschermd/gehedged met futures. Als er een echte bearmarkt komt, gaat de Dutch Darlings (DD) Strategie short in de markt: het leent dan aandelen van pensioenfondsen om te verkopen in de markt, en koopt deze terug op het moment dat ze flink goedkoper zijn geworden. De DD Strategie pakt dan zijn winst en geeft de aandelen terug aan het pensioenfonds.
Deze DD Strategie is sinds 2009 toegepast op "Nederlandse" aandelen, genoteerd in Amsterdam. Het gemiddelde rendement is sinds 2009 19% op jaarbasis. De DD Strategie is de eerste jaren toegepast op privé accounts en sinds 2015 op het Dutch Darlings Fund (voorheen het European Select Fund). De rendementen zijn life behaald en de kosten zijn inbegrepen. De rendementen van de Dutch Darlings Strategie (19% per jaar) t/m 25 maart 2017 zijn als volgt verdeeld :
20170401Waarom-beleggen-in-alt-afb1-450x335.png
Men kan duidelijk zien waarom dit Fonds een goede diversificatie opleverd voor de belegger, wanneer we over dezelfde negen jaar, de rendementen van de AEX (8.5% per jaar) t/m 25 maart 2017 eronder zetten:
20170401Waarom-beleggen-in-alt-afb2-450x337.png
Duidelijk is in de tabel te zien, dat in het jaar dat de AEX het slecht deed, namelijk in 2011 toen een negatief rendement werd behaald van -11.9%, de Dutch Darlings Strategie een positief rendement behaalde van 12.7% ! Dus een belegger die gespreid was over beide fondsen - stel dat hij in de AEX belegt was via een ETF - had in dat jaar een positief resultaat.
Natuurlijk zit de DD Strategie er ook wel eens naast: in 2010 ging de strategie short en zat mis, de markt ging omhoog en de DD Strategie verloor flink.

Rendement

Echter behalve spreiding, verschaft de DD Strategie nog iets: namelijk rendement ! Het gemiddelde rendement van de Strategie ligt een stuk hoger dan dat van de AEX. Wel moet worden meegewogen dat de Strategie een hogere volatiliteit kent dan de AEX.
Echter op lange termijn, wanneer de markten weer in een sterk bearmarkt terecht komen - en dat zal eens weer gebeuren -, dan staat de DD Strategie klaar om haar posities af te bouwen en/of te beschermen, terwijl de AEX index dan flink gaat verliezen. Dit zijn de momenten waar een belegger dan nog sterker van profiteert, wanneer hij zijn vermogen heeft gespreid en een deel in Alternatives heeft belegd ! 


Experts blijven volharden in pessimisme
Bron:  Corné  van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.
Men blijft somber, ondanks de mooi gestegen AEX (+3.4%) in de afgelopen maand.
En pluspunt is de mooie winststijging, maar de hoge waardering en het mogelijk einde van het ruime monetaire beleid baart de experts zorgen.
Slechts 23% is optimistisch terwijl 34% denkt dat de beurs gaat dalen.
 
De aandelenkeuzes ware deze maand heel goed, vooral door de keuze voor Galapagos. Voor de komende maand is men vooral enthousiast voor AKZO.
Men denk dat of de investor day op 19 april veel goed nieuws gaat brengen of dat de overname strijd door gaat. Opvallend is dat Unilever juist bij de floppers staat.


Maart was een prachtige maand voor aandelen. De AEX ging met 3,4% omhoog. Daarmee is het en mooie maand. Het pessimisme bleek dus niet terecht. Desalniettemin blijven de experts in hun somberheid volharden. Ondanks dat pessimisme is men het er wel over eens dat het aanstaande winst cijfer seizoen een mooi seizoen gaat worden. Een belangrijke indicator is dat er weinig voortijdige waarschuwingen zijn geweest, met Gemalto als uitzondering. Een belangrijke factor hierin is de aantrekkende economie in Europa. Een normaal rentebeleid van centrale banken en de hoge waarderingen ziet men als voornaamste risico’s 
20170401-actiam-afb1-730x290.png
20170401-actiam-tbl1-175x70.png
6 maands vooruitzichten
Ook voor de 6 maands vooruitzichten blijft men erg somber gestemd en wel om dezelfde redenen
20170401-actiam-afb2-730x290.png
20170401-actiam-tbl2-175x70.png
Goede aandelenkeuzes in maart
De experts mochten hun beursvisie dan weliswaar niet goed hebben. De keuzes voorde individuele namen waren uitstekend. Geen enkel top aandeel daalde, maar de grootste bijdrage kwam van Galapagos. Dit aandeel steeg maar liefst 22,4%. En bleef daarmee nipt achter AKZO (+22.8%). Aan de  floppers kant zaten een tweetal aandelen die juist flink daalden, Arcelor Mittal en Boskalis. Dus per saldo haalde een fictief long / short fonds een mooie rendement van maar liefst 7,4%. De vergelijkbare portefeuille van de IEX lezers deed een plus van 1%. Zij hadden geen Galapagos, maar wel AEGON dat bijna 5% daalde.
20170401-actiam-tbl3-640x183.png
AKZO favoriet voor april
In april kunt u maar beter in AKZO beleggen. De professionals verwachten blijkbaar veel van de investor day op 19 april of van een hervatting van het overname gevecht. Na de daling van de afgelopen maand hebben de experts ook AEGON in hun topperslijst opgenomen. Het lijstje wordt afgemaakt met AHOLD, DSM en Gemalto. Aan de flopperskant staat Altice, Unibail, Unilever en Philips. Op zich is de keuze voor Unilever opmerkelijk, terwijl ze AKZO bij de toppers hebben gezet. Toegegeven ik acht de kans op een overname strijd bij AKZO ook een stuk hoger dan bij Unilever.
20170401-actiam-tbl4-640x95.png
Er deden deze maand 64 experts aan de enquête mee. 


Gezocht: foto's en films voor digitale fototentoonstelling 40 jaar HCC
Bron:  HCC!
hcc-logo-300x113.png

In 2017 viert HCC op diverse manieren het 40-jarig bestaan.


Daarvoor willen we heel graag putten uit de foto- en filmarchieven van onze leden.
Heb je eigen opnames met een duidelijke relatie naar HCC die je graag aan anderen wil laten zien? Dan ontvangen we die heel graag van je.

Met het insturen geef je aan HCC zonder enige tegemoetkoming het recht om op allerlei manieren je opnames blijvend te gebruiken. Het zou fijn zijn als je per opname een indicatie geeft van het jaar en een korte omschrijving of leuke anekdote meestuurt. Als je vermelding van je naam op prijs stelt als je foto geselecteerd wordt, verzoeken we je dit aan te geven.
We zien je opnames graag zo spoedig mogelijk tegemoet via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Gebruik als onderwerp "40 jaar foto's van "+uw naam en lidnummer

Tip: Gebruik bijv. wetransfer.com als je veel foto's wilt delen of een fimpje wil insturen.
 


HCC!beleggen zoekt actieve vrijwilligers
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is op zoek naar actieve vrijwilligers om bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar zijn we ook opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld sprekers voor onze symposia.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n twee uur per week willen besteden aan het aanleveren en op de website  plaatsen van content. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere interessante financiële onderwerpen.

Ook zoeken we redacteuren die zo’n zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel -economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.