..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
September 2016
..

Stilte voor de Storm?
Inschrijving voor dit voor HCC leden gratis Symposium start per 10 september.


67LogoV01.png


De Amerikaanse beurzen staan dicht bij een all time high. Toch zijn er de nodige onzekerheden: effecten Brexit, verkiezingen Amerika en in Europa, effectiviteit maatregelen centrale banken, etc.  Stijgt de beurs nog verder of staan we aan de vooravond van een crash?

Op het komende 67ste symposium zullen diverse sprekers, elk vanuit hun eigen invalshoek, ingaan op de door hun gebruikte beleggingsmethode. Zo zult u o.a. worden bijgepraat over dividend beleggen, index beleggen, het leren van professionals, fundamenteel beleggen, optie beleggen, portefeuille selectie om even een paar onderwerpen te noemen.
Aan het eind van de dag zult u met een groot aantal groot aantal, vaak van elkaar verschillende, ideeën naar huis gaan. U kunt deze dan zelf direct, afhankelijk van u eigen situatie, inpassen en toepassen in u beleggingen.
Daarnaast zijn er zoals altijd ook weer een groot aantal leveranciers aanwezig die u graag wegwijs maken in de door hun geboden diensten. De locatie is verder goed geschikt om de door u in de loop van de jaren opgedane contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen.
Sprekers onder andere:
 • Menno van Hoven
 • Jim Tehururing
 • Yannick Lunshof
 • Wouter Keller
 • Aat Schornagel
 • Jan van der Meulen
 • Phillipe Dassonville
Op de website van HCC Beleggen vind u onder de tab Symposia meer informatie: klik hier

Reserveer alvast 8 oktober in uw agenda.^  Inhoud


CoSA en Koersgroei Beleggen
Bron: HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif
In ons vorige artikel hebben we een beknopte beschrijving gegeven van de drie methoden die we hebben ontwikkeld voor het selecteren van aandelen afhankelijk van het beleggingsdoel dat men gekozen heeft: Koersgroei beleggen, Dividend beleggen en Dividend Herbeleggen. In dit artikel gaan we nader in op KoersGroei beleggen.

Koersgroei beleggen
Deze methode selecteert aandelen waarvan verwacht kan worden dat hun koers na een periode van circa vijf jaar verdubbeld zal zijn. In het algemeen kopen we deze aandelen voor kapitaalsvorming over een periode van drie tot tien jaren. Omdat dit een betrekkelijk korte periode is, hebben we voorkeur voor aandelen waarvan de koersen sneller groeien, hetgeen veelal aandelen van zich nog ontwikkelende en uitbreidende bedrijven zullen zijn.

De methode die wij hebben ontwikkeld voor het selecteren van koersgroei aandelen is gebaseerd op de NAIC-methode. Deze is circa 60 jaar geleden in de VS ontwikkeld en heeft in die jaren goede resultaten opgeleverd. NAIC maakt gebruik van de volgende data uit de laatste 10 beschikbare jaarverslagen:
De Omzet en de Nettowinst;
Per aandeel het Eigen Vermogen, de Nettowinst en het Dividend;
De Hoogste en de Laagste koers van de beschikbare boekjaren.
Wij hebben daaraan nog toegevoegd:
De Vrije kasstroom per aandeel en het percentage dat de Lange Schuld uitmaakt van het Eigen Vermogen + Lange Schuld.
Uit deze basisgegevens leiden we – met behulp van enige wiskunde – kengetallen af die de basis vormen van de selectieprocedure. Aan de hand van een koersgroeiaandeel bespreken we enkele relevante kengetallen.

Als voorbeeld van een KG-aandeel (=koersgroeiaandeel) kiezen we Buffalo Wild Wings (BWLD).
Buffalo Wild Wings is een restaurantketen met 6600 voltijdse medewerkers, heeft heden ongeveer 1200 eigen en franchisevestigingen in de USA, Canada, Mexico en de Filippijnen. Het bedrijf is in 1982 opgericht en is sinds meer dan 12 jaar op de Nasdaq-beurs genoteerd.
De keuze van het KG-aandeel bepalen we met de laatste wekelijkse CoSA-rangtabel, in dit voorbeeld die van 19aug2016 en hier afgebeeld voor zover relevant met betrekking tot KG-aandelen.
Er zijn zes koopwaardige KG-aandelen. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in pure KG-aandelen, waarvan het rendement van de opbrengst primair wordt bepaald door de koerswinst, zoeken we in de ranglijst naar aandelen die geen dividend uitkeren. Om ook aan de NAIC-voorwaarde te voldoen moet volgens de NAIC-prognose de koers in de komende vijf jaren minstens zijn verdubbeld. Aldus valt de keuze op Buffalo Wild Wings. Er moet aan meer voorwaarden worden voldaan, zie het punt hierna.
 CoSA-Buffalo W Wi aug2016 tabel725x190.gif
Bedrijven met hoge koersgroei zijn doorgaans relatief jonge bedrijven, die de winsten aanwenden voor verdere groei en daardoor geschikt zijn voor beleggen op de middellange termijn ten behoeve van kapitaalgroei. Snelle kapitaalgroei is de belangrijkste reden om te beleggen m.b.v. koersgroeiers. Betrouwbare koersgroei is daarbij wel een voorwaarde om niet voortdurend op het vinkentouw te moeten zitten, dus de groei in de afgelopen acht à tien jaren dient stabiel te zijn, hetgeen we zien in de onderstaande grafiek. De tabel bevestigt de stabiliteit met de hoge waarden van de R-kwadraten voor omzet en nettowinst. We zien ook dat de W/EV, winst t.o.v. het eigenvermogen, en de meerjarige schuld, LS, tevredenstellend zijn.
Conclusie: Buffalo Wild Wings is terecht een volgens CoSA koopwaardig KG-aandeel en geschikt voor de middellange termijn.
CoSA-Buffalo Wild Wings grafiek550x377.gif

Betekenis afkortingen:

TR
=
Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.
Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio
=
De verhouding tussen de verschillen van de recente koers
* met de (berekende) hoogste koers en
* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV
=
(RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS
=
(Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2
=
De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W
=
De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA
=
(Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr%
=
Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr%
=
O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJKR%
=
Samengestelde Jaarlijkse Koersgroei Rendement. Dit is geen kengetal maar de prognose voor de Koersgroei.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan groen. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.

Voor bovengenoemde kengetallen zijn de grenzen:
14,8% < TR < 35% 3 < W/V < 10
W/EV >12%
%LS < 70%
R^2 Omzet > 0,90
R^2 WpA > 0,85 7 < K/W < 30 CFpA > 0 Omzetgroei% > 10% WpAgroei% > 12%

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.^  Inhoud


Boekwaarde, beurswaarde en intrinsieke waarde
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd onlangs een artikel geplaatst over een interessante, in samenwerking met de Universiteit Hasselt uitgevoerde, studie. De studie betrof een vergelijking van de boek- en beurswaarde van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven.

Wat is het geval? In de onderzochte periode die loopt van 2000 tot 2014 werd op de aandelenmarkt voor bedrijven voortdurend beduidend meer betaald dan de boekwaarde van deze bedrijven. Aan het eind van 2014 betaalden beleggers op de beurs voor bedrijven ruim drie keer de boekwaarde.

Boekwaarde
De markt- oftewel de beurswaarde van een bedrijf is eenvoudig te berekenen. Namelijk door de koers te vermenigvuldigen met het aantal aandelen. De boekwaarde van een bedrijf wordt elk kwartaal door accountants vastgesteld door de schulden van de waarde van de bezittingen af te trekken. Maar vooral de bezittingen zijn soms lastig te waarderen.

Wanneer sprake is van een banktegoed van EUR 100,- is de boekwaarde daarvan uiteraard ook EUR 100,-. Maar zaken als aandelenbelangen, machines, gebouwen en inventaris zijn lastiger te waarderen. Gebouwen bijvoorbeeld worden na verloop van tijd tot nul afgeboekt terwijl de waarde ervan in de praktijk soms juist flink gestegen is.

En soms staat er nog voor een groot bedrag inventaris in de boeken maar is die inventaris veel minder waard dan gedacht. Zo moest technologieconcern Cisco Systems rond de eeuwwisseling miljarden afboeken toen bleek dat een enorme voorraad kabels van het bedrijf veel minder waard was dan gedacht. Meer recent moesten oliebedrijven vanwege de lage olieprijs stevig afboeken.

Uit studies blijkt dat beleggers beter af zijn met het gespreid beleggen in aandelen van bedrijven met een relatief lage koers/boekwaarde-verhouding. Dit wordt verklaard door het 'value'-effect: beleggers zijn soms te optimistisch en soms te pessimistisch over bepaalde aandelen en juist de aandelen waarover beleggers te pessimistisch zijn renderen gemiddeld uiteindelijk extra goed...

Intrinsieke waarde
Wanneer er geen sprake is van competitieve voordelen - denk aan sterke merken, patenten of distributievoordelen - geldt dat de intrinsieke waarde van een bedrijf meestal gelijk is aan de boekwaarde. De operationele activiteiten maar ook groei hebben vanuit aandeelhoudersperspectief dan geen waarde.

De intrinsieke waarde van een bedrijf - doorgaans lastig, zo niet onmogelijk, exact vast te stellen - bestaat uit de som van alle toekomstige winsten, verdisconteerd naar het heden. Is sprake van duurzame competitieve voordelen dan ligt de intrinsieke waarde vaak ruim boven de boekwaarde.

Het is beslist aantrekkelijk om voor aandelen meer dan de boekwaarde te betalen zolang de intrinsieke waarde maar ruim boven de beurswaarde ligt. Is van competitieve voordelen geen sprake dan zijn de boekwaarde en intrinsieke waarde zoals gezegd meestal aan elkaar gelijk. In dat geval is het kopen van aandelen enkel rationeel wanneer dat kan tegen een prijs die stevig onder de boekwaarde zelf ligt.^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.^  Inhoud


Lopende kosten beleggingsfondsen dalen door afschaffen provisie
Bron:  Robert van den Oever, 19 augustus, 2016, Morningstar

MorningstarLogo-Header.gifHet provisieverbod heeft duidelijk gevolgen gehad voor de kosten van beleggingsfondsen in Nederland. Fondsbeleggen is goedkoper geworden. Niet alleen in Nederland, maar gemiddeld genomen in heel Europa. Dat blijkt uit een studie naar de kosten van beleggingsfondsen in Europa, uitgevoerd door Morningstar.

Het afschaffen van provisies die aanbieders betalen aan adviseurs voor het afsluiten van beleggingsproducten per 1 januari 2013 heeft Nederland een bijzondere positie in Europa gegeven. Want alle beleggingsfondsen worden nu verhandeld in een provisievrije aandelenklasse, de zogeheten ‘clean share class’.

Dat heeft invloed op het kostenplaatje dat er aan de beleggingsfondsen hangt, aldus Nikolaj Holdt Mikkelsen, de analist van Morningstar die het onderzoek leidde. Door het wegvallen van de vergoedingen zijn de lopende kosten voor beleggingsfondsen flink gedaald. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar het effect is in heel Europa merkbaar.

Europabreed
Alle fondsen tezamen, aandelen, obligaties en andere categorieën, actief en passief, leiden tot een gemiddeld lopende-kostenniveau in Nederland van 0,75%. Dat is beduidend minder dan de 1,18% die als gemiddeld overall cijfer uit de bus kwam in Morningstars vorige kostenonderzoek dat werd gepubliceerd in 2013. Bekijk in onderstaande tabel de kostenniveaus voor de onderzochte Europese landen:
17-08-2016 Research_Paper_2016_Morningstar_European_Cost_Study tabel overall720x408.PNG
Kosten verschillen per categorie
Als we de kosten splitsen naar vermogenscategorie, dan blijken allocatiefondsen de duurste, met 1,47% gemiddeld, gemeten over heel Europa. Aandelenfondsen zijn tweede met 1,27% lopende kosten gemiddeld.

Obligatiefondsen zijn beduidend goedkoper dan allocatie- en aandelenfondsen. Europabreed kosten ze gemiddeld 0,74%. Geldmarktfondsen zijn het goedkoopst met 0,15%.

Uit onderstaande grafiek blijkt behalve de verschillen tussen de categorieën ook heel duidelijk dat alle categorieën goedkoper zijn geworden in vergelijking met de vorige studie uit 2013.
17-08-2016 Research_Paper_2016_Morningstar_European_Cost_Study tabel categorieen-720x408.PNG
Passieve aandelenfondsen in opkomst
De kostenstudie van Morningstar brengt verder aan het licht dat passieve fondsen in Nederland een pijlsnelle opkomst hebben gemaakt, en dan met name passieve aandelenfondsen. Het marktaandeel van in Nederland gevestigde passieve aandelenbeleggingsfondsen steeg van 1% in 2013 naar 26% in 2016. Dit gaat dus niet over marktaandeel uit verkoop op de Nederlandse markt. Dit percentage betreft de vestigingsplek, dus het kan gaan om Nederlandse fondsen die Europawijd verkocht worden. Net zoals in Nederland veel fondsen uit de grote aanbiedersmarkten Luxemburg en Ierland verkocht worden.

Nederland is in dit opzicht dus snel gegroeid, maar Zwitserland ook, en dat land was al groot in passief. Van 21% passieve aandelenproducten in 2013 steeg Zwitserland in 2016 naar 50%.

Zwitserland is niet alleen de grootste, maar ook de goedkoopste in passieve aandelenproducten: het gemiddeld kostenniveau ligt op 0,12%. Voor Nederland is dat 0,30%.

Ter vergelijking: het gemiddeld kostenniveau van actieve aandelenfondsen in Nederland is 0,85%. In 2013 was dat nog beduidend hoger op 1,29%.

Kosten pan-Europees gedaald
Bekijken we de fondskosten met een pan-Europese blik, dan concludeert Morningstar dat de gemiddelde lopende kosten voor het gehele Europese fondsenuniversum in 2016 uitkomen op 1%, en dat is iets lager dan de 1,09% die in 2013 werd vastgesteld. De daling wordt veroorzaakt doordat in diverse landen steeds meer beleggers kiezen voor een provisievrije aandelenklasse, concludeert Holdt Mikkelsen. Dat komt dus niet alleen door de opmars van die klasse in Nederland, maar het is een ontwikkeling die breder wordt gedragen.

Verdelen we het Europese universum in actieve en passieve fondsen, dan valt op dat passieve fondsen een stuk goedkoper zijn. Gemiddeld kost een actief fonds in Europa 1,38%, terwijl een passief fonds 0,31% kost. Zoals boven beschreven is passief aan een opmars bezig. Van de fondsen die in het onderzoek werden betrokken, is 10,3% te kenschetsen als passief, een toename ten opzichte van 2013, toen passief goed was voor 8% van het Europese fondsenuniversum.
De volledige studie naar de kosten van beleggingsfondsen in Europa vindt u hier (pdf) .

Lees meer over kosten van beleggingsfondsen: - De kracht van lage kosten^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 • Selecteren van Aandelen.
 • Selecteren van Opties.
 • Werking en selectie van Turbo's
 • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Positief rendement voor Nederlandse beleggingsinstellingen
Bron:  DNB
DNB-Eurosysteem-logo-300x125.png

In het tweede kwartaal van 2016 is het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen van EUR 766,7 miljard naar EUR 805,1 miljard.
Dit werd grotendeels veroorzaakt door een totaalrendement van 3,5% (EUR 26,8 miljard), een recordniveau sinds het eerste kwartaal van 2015. Daarnaast zette de groei van hypotheekfondsen door als gevolg van nieuwe inleg door beleggers. Via deze fondsen staat inmiddels EUR 19,1 miljard aan Nederlandse hypotheken uit, het hoogste bedrag ooit.


Eind juni 2016 bedroeg het totale vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen EUR 805,1 miljard (zie figuur 1). Het vermogen van de sector is voor het vierde kwartaal op rij gegroeid en nadert het recordniveau van eind maart 2015, toen een bedrag van EUR 814,9 miljard werd bereikt. Het aantal Nederlandse fondsen is daarentegen relatief stabiel gebleven. Momenteel bestaat de populatie uit 1821 fondsen.
Figuur1-Beleggingen-van-Nederlandse-beleggingsfondsen_tcm46-345243.gif

De groei van de beleggingsfondsen werd met name veroorzaakt door een behaald totaalrendement van 3,5% kwartaal-op-kwartaal. Dit rendement is het hoogste behaalde rendement sinds het eerste kwartaal van 2015. De koerswinst op de beleggingen in aandelen bedroeg in het eerste kwartaal 2,8% (zie figuur 2), in lijn met de stijging van aandelenindices zoals de MSCI World Index  (2,9%). Ook obligatie- en vastgoedfondsen lieten een hoog rendement zien (respectievelijk 3,6% en 3,2%). Het rendement van vastgoedfondsen werd voornamelijk behaald door winst bij de indirecte vastgoed-investeringen, zoals aandelen en participaties in beleggingsinstellingen. Gemengde fondsen en hedgefondsen behaalden een rendement van respectievelijk 1,7% en 1,5%. Echter, het hoogste rendement werd door overige fondsen behaald (5,9%)
Figuur2-Rendement-Nederlandse_tcm46-345244.gif

In de categorie overige fondsen vallen hoofdzakelijk grondstoffondsen, private equity fondsen en hypotheekfondsen. In het afgelopen jaar hebben deze laatste fondsen een snelle groei laten zien, met een verdubbeling van hun balanstotaal tot gevolg. Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken vanuit beleggingsfondsen aan Nederlandse particulieren bedroeg eind juni EUR 19,1 miljard, het hoogste niveau ooit (zie figuur 3). De groei ten opzichte van een kwartaal eerder bedroeg EUR 2,3 miljard, ofwel 14,0% kwartaal-op-kwartaal.
Figuur3-Uitstaande-woninghypotheken-vanuit-Nederlandse-beleggingsinstellingen _tcm46-345245.gif

In het tweede kwartaal van 2016 bereikte het belegde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen dat wordt geïnvesteerd in andere beleggingsfondsen een recordomvang: EUR 112,4 miljard. Van dit bedrag wordt 52% geïnvesteerd in fondsen uit Verenigde Staten, Luxemburg en Engeland. Daarnaast wordt 27% geïnvesteerd in andere Nederlandse beleggingsinstellingen. Fondsen die meer dan 50% van hun portefeuille in andere beleggingsinstellingen investeren staan bekend onder de noemer funds-of-funds. In de beleggingsinstellingenstatistiek van DNB worden ze ingedeeld in de categorie van de fondsen waarin ze beleggen.

Links: Beleggingsinstellingen^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


- Redactieleden gezocht -
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

-- Redactieleden gezocht --
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de nieuwsbrief en/of website redactioneel willen beheren en/of het aandurven een column, een  artikel of  recensie te schrijven.

-- Webmaster gezocht --
Voor de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de website willen beheren.

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Bestuursleden worden telkens voor een vaste periode benoemd met een maximum van 2 periodes en om die reden zijn wij altijd op zoek naar mensen die bereid zijn de kar te trekken.

Ben jij enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie ^  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.^  Inhoud