..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Augustus 2016
..

CoSA en Beleggingsdoelen
Bron: HCC Beleggen CoSA-werkgroep
aandelen-SH240x240.jpg


In eerdere artikelen hebben we gememoreerd dat wij diverse methoden hebben ontwikkeld die beleggers helpen om aandelen te selecteren afhankelijk van het beleggingsdoel dat zij voor ogen hebben. Sinds kort hebben we daaraan een nieuwe methode toegevoegd: Dividend Herbeleggen. Elk van deze drie methoden is gebaseerd op Fundamentele Analyse van aandelen. In dit artikel beschrijven we deze methoden op hoofdlijnen met de beleggingsdoelen waarvoor ze met name geschikt zijn. In volgende artikelen zullen we dieper op elk van de methoden in gaan.


Koersgroei beleggen
Deze methode selecteert aandelen waarvan verwacht kan worden dat hun koers na een periode van circa vijf jaar verdubbeld zal zijn. In het algemeen kopen we deze aandelen voor kapitaalsvorming over een periode van drie tot tien jaren, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een huishoudelijk apparaat, het vervangen van een auto door een nieuwer exemplaar of voor studiekosten van een lid van de familie. Omdat dit een betrekkelijk korte periode is, hebben we voorkeur voor aandelen waarvan de koersen sneller groeien, hetgeen veelal aandelen van zich nog ontwikkelende en uitbreidende bedrijven zullen zijn.

Dividend Herbeleggen
Dividend Herbeleggen gaat er van uit dat uitgekeerd dividend wordt gebruikt voor de aankoop van meer aandelen in het bedrijf. Deze methode is geschikt voor vermogensvorming op de zeer lange termijn van minstens tien jaren, bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvullend pensioen. CoSA zoekt naar bedrijven die liefst tien of meer jaren hebben bestaan en beursgenoteerd waren en zijn. CoSA stelt minder hoge eisen aan de koersgroeisnelheid, omdat het om lange termijnen met laag risico, stabiele groei en dividenden gaat. Het zijn aandelen van volwassen bedrijven, die gedurende vele jaren tot heden hebben bewezen stabiele groei te kunnen realiseren, ook al is het geringe groei, en langzaam groeiend dividenduitkeringen hebben verwezenlijkt met ten opzichte van elkaar hoge waarden van de zgn. correlatiecoëfficiënt, een maat voor de stabiliteit van de groei. CoSA baseert de beoordelingen op zoveel mogelijke beschikbare tot maximaal tien historische boekjaren. Het is een belangrijke voorwaarde.

Dividendgroeibeleggen
Dividendgroeibeleggen wordt gebruikt om een beschikbaar vermogen om te zetten in aandelen die voor de lange termijn geschikt zijn voor het genereren van extra inkomsten door dividenduitkeringen. Het is een uitermate geschikte vorm van beleggen om na pensionering het tevoren opgebouwde vermogen te benutten voor aanvulling op AOW en bedrijfspensioenen.
Deze aandelen hebben een andere karakteristiek dan beide hiervoor genoemde wijzen van beleggen. Zij zijn minder gevoelig voor koersfluctuaties en indirect risicomijdend daar de uitkerende bedrijven door hun dividendbeleid de aandeelhouders beter en langer aan zich binden. Bovendien is het uitkeren van periodieke dividenden voor aandeelhouders het meest betrouwbare signaal over het welzijn van een bedrijf en het gevoerde beleid. Het rendement van deze aandelen wordt bepaald door de netto dividendopbrengsten daar deze uitsluitend worden gerelateerd aan de aankoopkoers en derhalve niet afhankelijk zijn van later negatief of positief koersverloop. De aandelen zijn vooral geschikt om regelmatig extra inkomsten te ontvangen door de dividenden die veelal per kwartaal worden uitgekeerd.

Samenhang methoden
Veel beleggers combineren deze methoden. Zij bouwen eerst gedurende lange of middellange tijd door Dividend-Herbeleggen en Koersgroei-beleggen kapitaal op en gaan daarna over op Dividend-aandelen om uit het verworven vermogen regelmatige extra inkomsten te genereren. Veel Amerikanen zorgen op deze wijze voor hun eigen (aanvullend) pensioen.

In volgende artikelen zullen we nader ingaan op de drie genoemde methoden. Daarbij komen aan de orde
 • op basis van welke kengetallen we aandelen beoordelen,
 • welke eisen we aan deze kengetallen stellen
en
 • hoe de selectie van aandelen met behulp van de Rangtabel kan worden uitgevoerd.
Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Somberheid blijft volgens beursenquete Van Zeijl
Bron:  Corné van Zeijl
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg

De experts waren voor juli nog steeds somber en toch werd het een mooie maand. Een plus van 4.4% maar liefst. Ondanks deze stijging blijven de experts hun pessimistische bril ophouden. Dat is natuurlijk wel consequent gedrag. Als de koersen stijgen en de omstandigheden niet, is er des te meer reden om somber te blijven. Voor de komende maand komt het cijfer uit op -23% uit. Bij 0% zijn er evenveel experts positief als negatief. De optimisten, hoe bescheiden ook in aantal, denken dat het beleid van centrale banken nog verder zal worden aangezet.


En natuurlijk blijft het TINA argument van kracht. Maar de experts die weinig van de beurs verwachten zien hun menig ondersteund omdat de sociale en economische onrust alleen maar toeneemt terwijl de koersen stijgen. Oftewel steeds meer problemen, maar niemand lijkt zich er wat van aan te trekken.
enquetecornevanzeijl650x375.jpg
 • optimistisch 27%
 • neutraal 23%
 • pessimistisch 50% -23%
Voor de lange termijn is het beeld ook niet erg optimistisch. Zoals u in de grafiek ziet gebeurt dat niet zo vaak. Er worden hier dezelfde argumenten aangedragen.
enquetecornevanzeijlbeleggen650x300.jpg
 • optimistisch 29%
 • neutraal 27%
 • pessimistisch 44% -15%
Ik heb deze maand ook maar eens de 1-jaars gemiddelden er bij gehaald. De donkerblauwe lijn is het gemiddelde voor de lange termijn antwoorden. Dat is nog nooit zo negatief geweest. Eerdere diepte punten waren eind 1999, begin 2008, zomer 2010 en najaar 2012. De licht groene lijn is het 1 jaars gemiddelde van de korte termijn antwoorden. Het is duidelijk te zien, dat de experts op lange termijn altijd optimistischer zijn dan op de korte termijn. Alleen nu dus niet.
enquetecornevanzeijlaandelen650x290.jpg
Toppers floppers
De keuzes waren deze maand prima. De top aandelen deden het beter dan de index, terwijl de floppers juist wat achter bleven. Precies zoals het moet. Per saldo een plus van 2,2%. Prima. Toch is er ook wel wat op aan te merken. De particuliere beleggers volgens de IEX enquête hadden Arcelor Mittal bij de toppers gezet. Dat aandeel steeg afgelopen maand met 40,5%. Wow. Ze hadden overigens ook nog SBM Offshore Het een-na-beste aandeel in de AEX ) bij de floppers gezet.

Maar met knallers als Arcelor mocht dat de pret niet drukken. Het fictieve hedge fonds van de IEX lezers heeft een plus van 10,5% laten zien. Daar kan de professionele hedge fonds wereld alleen maar jaloers naar kijken, want die laten al jaren een dramatisch resultaat zien.

saldo stemmen
perf
floppers
HEINEKEN
4
2,0%
ING
4
8,9%
RANDSTAD
3
6,4%
AHOLD
3
7,2%
---------
gemiddeld

6,1%
ALTICE
-5
-1,5%
AEGON
-4
3,3%
BOSKALIS
-3
6,4%
GEMALTO
-3
7,6%
--------


3,9%
aex

4,4%


Ahold en SBMO topper voor de maand juli, Royal Dutch Shell flopper
Voor de komende maand waren er veel verschillende antwoorden. Ieder aandeel is wel genoemd, wat niet vaak voor komt. Bij de toppers kwam Ahold en SBMO naar boven drijven. Gevolgd door ABNAMRO, AEGON en Randstad . Bij de floppers kam Royal Dutch Shell duidelijk naar voren. De genoemde argumenten waren daar de slechte cijfers, de twijfel aan het dividend en de dalende trend in de olieprijs. Verder werd de lijst gecompleteerd door Arcelor, Altice en Unibail Rodamco.

saldo stemmen
perf
floppers

AHOLD
3
SEMO
3
ABNAMRO
2
AEGON
2
RANDSTAD
2
ROYAL DUTCH SHELL
-5
ACELORMITTAL
-3
ALTICE
-2
UNIBAIL-RODAMCO
-2


Ondanks de vakantie deden er deze maand 48 experts aan de enquête mee.

Dit artikel is ook eerder verschenen op Analist.nl^  Inhoud


Markowitz-chimpansees, Beursgorilla’s en beleggingszoogdieren
Bron: Willem D. Okkerse
800px-La_Palmyre_038-400x275.jpgNu de OK-Score AEX portfolio formeel is opgeheven, kunnen wij, zonder verdere commerciële uitgangs­punten, op ons gemak de resultaten van de afgelopen jaren eens nader beschouwen. Wij doen dit aan de hand van Markowitz, alsmede de openbare uitkomsten zoals die zijn terug te vinden bij het Effectenhuis Commissionairs door toetsing aan de Moderne Portefeuille Theorie.


Moderne Portefeuille Theorie
De moderne portefeuilletheorie (MPT) is een benadering van beleggen die ervan uitgaat dat beleggers hun beschikbare vermogen investeren in een verhouding die gebaseerd is op hóe de verwachte rendementen van de effecten met elkaar samenhangen. Voorstanders van de MPT beweren, dat indien de analyse goed wordt uitgevoerd, dit tot een optimale beleggingsportefeuilles leidt. Anderen zweren in het kader van spreiden-is-risico-mijden bij Markowitz en volgen slaafs de AEX.

Ze vergeten echter dat Markowitz geen wet is maar een theorema. Markowitz geldt onder de cruciale veronderstelling van het aselect verwijderen van 1 fonds uit een portefeuille. Dat verhoogt het risicoprofiel en verlaagt dus het rendement. Inmiddels is door ondergetekende alsmede door Dr. Walkshäusl van de Universiteit van Regensburg ook wetenschappelijk aangetoond dat selectief verwijderen van slechte ondernemingen leidt tot een aanzienlijk HOGER rendement tegen een LAGER risico.

De optimale portefeuille
Een portefeuille is optimaal als er bij het gegeven risiconiveau geen hoger rendement verkregen kan worden. Dit risico niveau wordt aangeduid met de Standaard Deviatie (S.D.) van de (maandelijkse of jaarlijkse afwij­kingen) van de portefeuille in relatie tot zijn benchmark (normaliter de totale verzameling van alle aandelen) waaruit wordt gekozen. De evaluatie van portefeuillebeslissingen wordt gedaan door bij de afweging van het risico versus rendement, gebruik te maken van de grootheden Alfa, Bèta en het R-kwadraat.

Willem-Okkerse-120x160.jpg

Willem D. Okkerse
(1946) is CEO van het OK-Score Institute in Rotterdam en Brussel.
Hij begon in 1995 na in 1989 cum laude zijn MBA te hebben behaald aan een PhD onderzoek dat in 2000 de OK-Score ® opleverde. Voordien was hij voorzittend partner van een adviesgroep gespecialiseerd in strategie en corporate finance en bekleedde gedurende 1995-2000 o.a. de functie van CFO van de milieu organisatie Green Cross van Mikhail Gorbachov. Tevens was hij gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven alsmede de Hogeschool van Arnhem en lid van de Raad van Advies van de Hogeschool van Amsterdam
Alfa
Alfa is de out-performance, die een portefeuille/beleggingsfonds heeft behaald bovenop van wat verwacht zou mógen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Een positieve Alfa geeft aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven Bèta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve Alfa aan dat het fonds een under performance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de Bèta van het fonds.

De Alfa wordt berekend door zowel van de index als van het betreffende fonds de risicovrije rente (zeg 2%), af te trekken en dan het resultaat van de index te vermenigvuldigen met de Bèta van het fonds.

Die uitkomst is de zogenaamde “expected return”, ofwel de uitkomst, die het fonds - gegeven zijn risico - in vergelijking met de index tenminste zou moeten halen. Het verschil tussen die uitkomst en zijn échte uitkomst (op annual return = rente op rente basis) is de Alfa. Het geeft met name de kwaliteit aan van de gemaakte keuzes van de beheerder boven de invloeden van de index zelf. Hoe hoger de Alfa, hoe beter de kwaliteit van de beheerderskeuze.

Bèta
De Bèta is een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor bewegingen van de markt en is een tevens risicomaatstaf. De Bèta van de markt (index) is per definitie 1.00. Een Bèta van 1.10 betekent dat een fonds het gemiddeld 10% beter doet dan de markt als de markt opwaarts beweegt, en gemiddeld 10% slechter als de markt daalt. Als de Bèta van een fonds 0.80 is, betekent dit dat een fonds tijdens een marktstijging het gemiddeld 20% minder goed doet dan het marktgemiddelde, en gemiddeld 20% beter scoort dan het marktgemiddelde bij een koersdaling. De Bèta wordt berekend door deling van de variantie van de resultatenreeks van de betreffende index door de covariantie van de resultatenreeks van de fondsenreeks met de indexreeks.

R-kwadraat
De R-kwadraat is dat gedeelte in het rendement van een fonds dat verklaard kan worden door bewegingen in zijn benchmark index. Een R-kwadraat van 100 indiceert dat alle bewegingen in de index volledig gevolgd worden door bewegingen in het rendement van het fonds. Als een fonds alleen in indexaandelen belegt, zal het meestal een R-kwadraat dicht bij 100 laten zien. Als omgekeerd een R-kwadraat laag is, betekent dit dat slechts een klein gedeelte van het rendement van een fonds wordt verklaard door de index zelf. Zij wordt berekend door de correlatie tussen fonds en index te kwadrateren.

De S.D.
De S.D. van de AEX - en in dit geval de AEX Total Return (dus inclusief dividend) - in de periode 2003-2013 bedroeg op grond van de navolgende uitkomsten 22,4%. Dit betekent dat een belegger gemiddeld (95% van de gevallen) rekening moest houden met een uitslag naar boven en naar beneden van 2x22,4% op het gemiddelde resultaat van 8,1% ofwel van plus 53% tot min 36,7%. In 2008 bleek deze inschatting door de min 52% zelfs ruim onvoldoende. De black swan was born.


AEX Gross Return OK-Score AEX portefeuille
2003 8,44 30,71
2004 6,76 3,51
2005 30,56 28,96
2006 17,19 14,77
2007 7,51 13,19
2008 -50,26 -21,30
2009 42,15 29,50
2010 9,24 6,91
2011 -8,80 3,08
2012 14,05 14,47
2013 (30.9.2013) 12,28 18,39

Interessant daarbij is dan natuurlijk allereerst om vast te stellen welk totaal rendement deze reeksen opleveren. Dit is voor de AEX Gross Return het welgetelde percentage van 71,8%, totaal hetgeen de annual return (een rente op rente) van 5,2% per jaar oplevert en voor de OK-Score portefeuille 245% met een a
Harry-Markowitz120x160.png


Harry M.
Markowitz

(1927)

Affiliation at the time of the award: City University of New York. he constructed a micro theory of portfolio management for individual wealth holders.
Rewarded with a "Nobel" prize for "their pioneering work in the theory of financial economics" together with Merton Miller and William Sharpe
Lees meer
nnual return van 12,3%

Risico
Volgens Markowitz zou een spreiding over 25 aandelen van de AEX minder risico (lees S.D.) moeten opleveren dan een spreiding over het door de OK-Score geselecteerde aantal van min. 8 en max. 20 aandelen uit die AEX. Bij het AEX-OK Fonds werden de fondsen niet aselect maar uitsluitend met behulp van het OK-Score Model geselecteerd. M.a.w. de “slechte” ondernemingen werden verwijderd uit de index.

Aangezien de S.D. van de OK-Score portefeuille volgens bovenstaande uitkomsten met 15,1% duidelijk LAGER was dan de S.D. 23,4% van de AEX Gross Return, betekent dit dat het risico van beleggen met de OK-Score theorie dus sowieso al veel LAGER was dan het beleggen in de AEX index.
Alleen daaruit moge duidelijk zijn dat de OK-Score beter moet werken dan het opgooien van een muntstuk ad 50/50 of het gooien van een pijltje op een dartboard zoals bij de zoogdieren het geval was.

Vergelijkend warenonderzoek
Dit brengt ons op de volgende te vergelijken uitkomsten : Annual return OK-Score : 12,3% terwijl de Bèta van de OK-Score met de AEX 0,81 is. Om nu de Alfa te berekenen wordt de hiervoor omschreven formule gehanteerd.

De OK-Score is een classificatie van de financiële gezondheid en levensvatbaarheid van een bedrijf op basis van een beoordeling van de gegevens van ten minste vijf opeenvolgende jaarverslagen in hun onderlinge samenhang en ontwikkeling.

De aan de OK-Score ten grondslag liggende methode is ontwikkeld door Willem Okkerse en is gebaseerd op de verzamelingenleer. Het totaal van die classificaties wordt een credit score of credit rating genoemd.

Bron: Wikipedia [red]
OK-Score AEX : 12,3% rendement minus 2% risico vrijbeleggen = 10,3%
AEX : 05,2% rendement minus 2% risico vrijbeleggen = 03,2%

Verwacht rendement van de OK-Score op grond van de lagere Bèta is 0,81 x 3,2% =2,6%
Alfa is dus het bereikte risicolose resultaat van 10,3% minus het te verwachten risicolose rendement van 2,6% = 7,7%
Het R2 is 79,25 m.a.w. er wordt door de beheerder een duidelijk afwijking gemaakt van de index

De bereikte Alfa = 7,7%
Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk gebleken om met een aanzienlijk lager risico dan de index en met minder spreiding toch een aanzienlijk hoger risicovrij rendement te scoren.
Een Alfa van 7,7%, hetgeen ruim bemeten boven alle beleggersorganisaties in Europa uitkomt geeft met name de kwaliteit aan van de keuzes die met de OK-Score uit de index gemaakt kunnen worden.
De wetenschappelijke quintessence daarbij is, dat de tot nog toe gangbare theorie, dat een hoger rendement alleen met méér risico gepaard gaat, hiermee volledig ontkracht wordt.

Dit lijkt mij een doorbraak te zijn van de Markowitz gedachten en een fundamentele aanpassingsmogelijkheid te bieden voor het ALM (Asset & Liability Management) proces.
Wij hebben er daarbij maar vanaf gezien om naast de Alfa van de OK-Score, de resultaten van andere fondsbeheerders te plaatsen; zij zijn daartoe m.i. zelf uitermate goed toe in staat.
^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.^  Inhoud


Nieuwe records. En nu?
Bron: Hendrik Oude Nijhuis
spx500-10j-3-816-SH400x210.png
's Werelds belangrijkste beursindex, de Amerikaanse S&P 500, bereikte onlangs een record. Nooit eerder stond deze index hoger. Voor de Dow Jones geldt precies hetzelfde.


Tegenwind gaat liggen
De records zijn opvallend te noemen wanneer u weet dat de totale winst van de bedrijven in de S&P 500 al vier kwartalen op rij daalt. En voor dit kwartaal wordt opnieuw een winstdaling voorzien.

Vanwege de in waarde gestegen dollar is de winst die Amerikaanse bedrijven buiten de Verenigde Staten behalen in dollars gerekend minder waard geworden. En vanwege de fors gedaalde olieprijs zagen energiebedrijven de winst flink dalen en moest bovendien stevig worden afgeboekt.

De tegenwind die samenhangt met beide effecten zal echter op vrij korte termijn gaan liggen. Het afgelopen jaar is de dollar niet meer zoveel sterker geworden en bovendien is de olieprijs al zo'n 70% gestegen vergeleken met de laagste niveaus van begin dit jaar.


Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft Management, Economics & Law aan de Universiteit Twente gestudeerd en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.
Redelijke waarderingen
Waarschijnlijk dat de winst van de bedrijven in de S&P 500 binnen enkele kwartalen weer opwaarts zal tenderen. Dit vanwege de gestage groei van de Amerikaanse economie en vermindering van de genoemde negatieve effecten. Uitgaande van de verwachte winst voor de komende vier kwartalen komt de koers/winst-verhouding voor de S&P 500 nu uit op 16,5.

Een waardering van 16,5 keer de winst is iets lager dan het langjarig gemiddelde van 16,7 keer de winst. Hierbij merken we nog op dat de extreem lage renteniveaus eigenlijk juist een wat hoger dan gemiddelde waardering zouden rechtvaardigen.

Perspectief
Begin dit jaar was sprake van paniek op de aandelenmarkten en niet eerder begonnen aandelen het jaar zo slecht als dit jaar. En meer recent was sprake van enige paniek vanwege de sterke koersdalingen die volgden op het nieuws dat de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie hadden gestemd. Het schetsen van enig perspectief lijkt zo bezien geen slecht idee.

Tussen het jaar 1900 en 2000 steeg de Dow Jones van 66 punten tot 11.497 punten. Dat is een gemiddelde stijging van 5,3% per jaar. Veronderstel ik eenzelfde rendement voor de toekomst - onredelijk lijkt mij dit niet - dan impliceert dit een stand van ongeveer 30.000 punten omstreeks het jaar 2025. Om rond 2050 voor het eerst boven de 100.000 punten uit te komen. 

Waar menig belegger de schrik van de dalingen van eerder dit jaar nog amper te boven is en sommige beurzen op een recordstand staan geef ik beleggers de raad niet zozeer te focussen op de korte termijn. Momenteel lijken aandelenmarkten nog geenszins overgewaardeerd en goed bezien zijn nog veel hogere niveaus uiteindelijk gewoon een kwestie van tijd...^  Inhoud


Seizoenspatronen
Bron:  Jan Kolkman
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.

In het dagelijks leven hebben we op vele terreinen te maken met seizoenspatronen. Zo kwam ik begin jaren 90 op het idee of er bij aandelen ook sprake was van een seizoenspatroon. Daarbij dacht ik in eerste instantie aan het aandeel Heineken.
Ervan uitgaande dat er in de zomer meer bier wordt gedronken dan in de winterperiode ging ik aan de slag met maandelijkse koersen in de periode 1973 – 1992. En dat deed ik niet alleen voor Heineken, maar voor nog zo’n 700 andere aandelen wereldwijd.


Ik ging er daarbij van uit in welke zesmaands periode er de meeste winst te behalen zou zijn in elk van die aandelen.
Uit dat onderzoek bleek dat de zesmaands periode van eind oktober tot eind april het meest lucratief was.
Dat gold ook voor Heineken, dus juist niet de zomerperiode !!

Sell in May and go away,
but come back in September.

Deze uitspraak was dus nog steeds geldig. En elk jaar denk ik er weer aan. Zo in de geest van:  Het is nu eind april, dus moet ik niet uit de markt stappen?
Wanneer ik op zo’n moment de situatie bekijk zie ik daarvoor geen aanleiding, maar achteraf blijkt het toch dat het niet zo gek was geweest afscheid te nemen van bepaalde aandelen.
Zo stond eind april 2016:


de AEX  op 440 en nu, 426 na een low van 409,

de DAX toen 10039 en nu, 9597 na een low van 9214,

de Dow toen 17774 en nu, 17410 na een low van 17063,

de S&P 500 toen 2065 en nu, 2036 na een low van 1992,

de Nasdaq toen 4775 en nu, 4692 na een low van 4574.

Wat is de oorsprong van dat fenomeen Sell in May?
Een veel gehoorde mening is dat de beurshandelaren in New York eind april hun biezen pakten en de warme stinkende stad verlieten om de zomer in hun zomerhuis aan de heerlijk koele kust te gaan vieren. In die tijd waren die locaties natuurlijk nog verstoken van communicatiemogelijkheden zoals we die nu kennen.
Daarom bouwden die beurshandelaren hun posities af om ze na de zomer, in september, weer op te bouwen.

In het boek Technical Analysis Explained van Martin J. Pring schrijft hij op pagina 262 over de aparte seizoenmatigheid – als goede beursstemming – op de dag voor een feestdag zoals in 2016:

New Year - 1 januari

President’s Day - 15 februari

Memorial Day - 30 mei

Independance Day - 4 juli

Labor Day - 5 september

Thanksgiving Day - 24 november
in vergelijking met een gemiddelde beursdag, geen feestdag zijnde.

Er is nog een ander seizoenspatroon te ontdekken, namelijk het weekpatroon.
Maandag blijkt steeds weer gemiddeld de slechtste dag van de week te zijn en vrijdag de beste. We doen er dus goed aan onze aankopen bij voorkeur op maandag te plannen en onze verkopen op vrijdag. Ik zie in dit patroon de overweging van de particuliere belegger, maar ook van de professional – want ook hij is maar een mens met emoties ! – die in het weekend de situatie, vooral na een minder goed week, nog eens heeft overdacht en besluit toch maar te verkopen. Aan de andere kant op vrijdag, en dan speciaal na een goed verlopen week, nog wat aandelen bij te kopen in de verwachting dat ze de volgende week duurder zullen zijn.
Tot slot de seasonality gedurende de dag.
Over het algemeen zie je in het eerste half uur van een beursdag dat de koersen stijgen, dan urenlang ongeveer gelijk blijven om in het laatste halfuur nog even een spurt in te zetten.
Daarom zeg ik: 
Houd rekening met deze seizoenspatronen en werk altijd met limieten en geef nooit een bestens order op. Dan kan er zo maar iemand zijn, speciaal in een dunne markt, die een belachelijk bod neerzet en jouw aandelen koopt voor een prijs die voor jou om te huilen is.^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 • Selecteren van Aandelen.
 • Selecteren van Opties.
 • Werking en selectie van Turbo's
 • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Hoog dividend: te mooi om waar te zijn
Bron: Jeffrey Schumacher, Morningstar.
MorningstarLogo-Header.gif

Jeffrey-Schumacher120x160.jpg

Jeffrey Schumacher
CFA, Senior Fondsanalist bij Morningstar Benelux
na zijn opleiding aan de VU Amsterdam en het behalen van het certificaat Chartered Financial Analyst (CFA) aan het CFA Institute is hij vanaf juni 2011 als Senior Fund Analyst werkzaam bij Morningstar. Daavoor  was hij van 2006 tot 2009 werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers als Equity/Commodity Analyst en aansluitend tot juni 2011 werkzaam als Vermogensbeheerder Services / Fund Trading bij SNS Securities.

In vergelijking met de almaar dalende rente op obligaties en de zuinige rentevergoeding op een spaarrekening, wordt het dividendrendement van aandelen steeds aantrekkelijker. Dividendbeleggers moeten echter waakzaam blijven en een hoog dividendrendement eerder met een kritische blik benaderen dan met gejuich ontvangen.

Negatieve rente op obligaties. Iets wat lang niet voor mogelijk werd gehouden, is vandaag de dag de realiteit voor obligatiebeleggers.
Bij een negatieve rente wordt een crediteur feitelijk betaald om geld te lenen, met andere woorden, de uitlener (obligatiehouder) accepteert een lagere totale opbrengst in de toekomst dan het bedrag dat hij nu uitleent. De omgekeerde wereld dus.
Waar deze unieke situatie zich eerst voordeed bij zeer kortlopende staatsobligaties van de traditionele veilige havens zoals Duitsland, is er volgens Fitch inmiddels een zee van 11,7 biljoen euro aan obligaties waar beleggers per saldo vrijwillig geld op inleveren.
Voor bedrijfsobligaties ontvangen beleggers doorgaans nog wel een positieve vergoeding, maar ook hier staat er druk op de opbrengsten.

Exceptionele omstandigheden
Tegen de achtergrond van dalende obligatierentes is het dividendrendement van aandelen erg aantrekkelijk geworden.
De onderstaande grafiek toont aan dat het dividendrendement van bijna 70% van de Europese bedrijven hoger is dan het effectief rendement van de iBoxx EUR/GBP Corporate Bond Index. Gemiddeld ligt dit percentage op 20%.
Dit illustreert de exceptionele marktomstandigheden waar beleggers vandaag de dag mee te maken hebben.
column-JS-Belegger-19-07-2016%201b-650x330.gif
Hoewel het hoge dividend als een magneet werkt op beleggers die op zoek zijn naar rendement, dienen zij zich er wel van bewust te zijn dat een dividenduitkering geen zekerheid is.
Een bedrijf bepaalt zelf of er dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.
In moeilijke marktomstandigheden waar de winst en kasstroom van bedrijven onder druk staan, kan het management van een onderneming besluiten om het dividend te verlagen of helemaal te schrappen.
Het hoge dividendrendement lijkt dan in eerste instantie een mooie belofte, maar beleggers lopen het risico om met lege handen te komen te staan, als de resultaten van het betreffende bedrijf te wensen overlaten.

Waarschuwingssignaal
Het dividendrendement bestaat uit de variabelen dividend en de aandelenkoers.
Een hoog dividendrendement komt voort uit ofwel een hoog dividend ofwel een lage koers. Dat eerste is positief, maar dat laatste niet. Als om die reden het dividendrendement hoog is, dan is dat eerder een waarschuwingssignaal van de markt dat een handhaving van het dividend onrealistisch is. Want een lage koers weerspiegelt een gebrek aan vertrouwen bij beleggers over de toekomstige verdienkracht van het bedrijf.
De onderstaande grafiek laat zien dat gemeten sinds 1995, dividenden doorgaans vrij betrouwbaar zijn wanneer het dividendrendement lager is dan 6%.
Hier ligt het gerealiseerde dividendrendement vlak bij het voorspelde dividendrendement.
Voor aandelen die een hoger dividendrendement bieden, draait het in veel gevallen op een teleurstelling uit. Het hoge dividend wordt niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald.
Voorbeelden zijn er legio: bankaandelen gedurende de financiële crisis, telecomaandelen in 2012 en mijnbouwers en oliebedrijven vandaag de dag. Een hoog dividend kan dus weleens minder duurzaam zijn dan gedacht en is dus niet altijd een beter dividend.
column-JS-Belegger-19-07-2016-2-650x320.gif
Lees meer over dividendbeleggen:
-Hier kraakt het dividend. (Jeffrey Schumacher over de risico's van een hoog dividend)
-Tien niet te missen weetjes over dividendbeleggen
-Dividendfondsen bekeken door vier lenzen^  Inhoud


- Redactieleden gezocht -
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

-- Redactieleden gezocht --
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de nieuwsbrief en/of website redactioneel willen beheren en/of het aandurven een column, een  artikel of  recensie te schrijven.

-- Webmaster gezocht --
Voor de website zijn wij dringend op zoek naar een of meerdere die de website willen beheren .

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Bestuursleden worden telkens voor een vaste periode benoemd met een maximum van 2 periodes en om die reden zijn wij altijd op zoek naar mensen die bereid zijn de kar te trekken.

Ben jij enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie ^  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.