..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Mei 2016
..

Geslaagd symposium
Bron:  HCC Beleggen symposiumorganisatie
logo66-v03-11k240x80.png
We kunnen terug kijken op een geslaagd symposium.  Niet alleen inhoudelijk was het een geslaagde dag maar ook de sfeer was prima. De bezoekers hebben een inspirerende dag gehad waarbij ze inspiratie opgedaan hebben in hun benadering van en mbt hun inzicht in beleggen.


Op de website http://www.beleggersonline.nl/ is het programma terug te zien Klik Hier.
De presentaties zijn terug te vinden in de sectie Downloads op onze website Klik Hier.
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief staan er inmiddels een aantal video's op youtube (https://hcc.nl/youtube) en wordt er nog hard gewerkt aan het klaar maken van de resterende.

informatieve-lezing700x336.jpg

De bezoekers hebben, naast interactie met standhouders en medebezoekers, inhoudelijk een divers aantal onderwerpen tot zich kunnen nemen komen. Een willekeurige greep:
 • Crowdfunding, handelstechnieken en fonds selectiemethode zijn de onderwerpen die aan de orde gekomen zijn.
 • Willem Okkerse heeft uitgelegd hoe hij met de OK score geld verdient.
 • Ruud Smets deed hetzelfde over hoe je dat, met een beurs genoteerde fonds van hedgefunds, kan doen
 • Aat Schornagel heeft veel over het handelen in opties verteld en een aantal systemen hiervoor laten zien.
 • standhouders oa: Foxware met een optie analysepakket, Lynx (broker), Analist en Morningstar met focus op fondsenselectie, Theta Capital met info over hedgefunds, VoordeGroei met crowdfunding voor MKB en particuliere beleggers.
Wilt u er de volgende keer (weer) bij zijn?           --  Noteer zaterdag 8 oktober in uw agenda!  --

Met vriendelijke groet en tot 8 oktober,
Jos van den Berkmortel, symposiumorganisator.^  Inhoud


Structuur op de weg naar rendement….
Bron:  Ben van den Anker
literatuur-SH300x360.jpg
Alle begin is moeilijk, maar daarmee is niet gezegd dat beleggen moeilijk is! In deze column geef ik een aantal tips die beginnende beleggers wellicht verder kunnen helpen in de zoektocht naar rendement.
Er zijn veel tips beschikbaar in de literatuur die allemaal hun merites hebben.


 Deze vijf gouden regels doen het voor mij:
 • 1. Vind het wiel niet zelf uit
 • 2. Doe je huiswerk
 • 3. Gebruik een margin of safety
 • 4. Diversificatie
 • 5. Weet wanneer te verkopen
Een keer per kwartaal melden beleggersguru’s hun posities aan de Securities and Exchange Commision (SEC). In de U.S. bestaan websites als bijvoorbeeld secfilings.com, waar u een gratis alert kunt creëren voor wijzigingen in de formele documentatie van beursgenoteerde bedrijven.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor inside buys / sells. Met een aandeleninkoop van een insider is over het algemeen vertrouwen in de toekomst van het bedrijf gemoeid. Het plaatsen van een alert geeft u redelijk snel inzage in deze nieuwe feiten.

Als het nieuws jou bereikt, weet een ander het al
Over het algemeen moet je echter als belegger aannemen dat, als het nieuws jou bereikt, het anderen al veel eerder heeft bereikt.
Er zijn guru’s die het kopiëren van andere guru’s tot hun businessmodel maken.
Mohnish Parbrai bijvoorbeeld heeft zijn strategie voornamelijk gebaseerd op value investing in de stijl van Warren Buffet. Ook hierbij geldt overigens, dat rendementen in het verleden behaald  geen garantie voor de toekomst bieden.
Het klakkeloos kopiëren van de keuzes die guru’s maken kan u slecht opbreken; zie bijvoorbeeld de recente rendementen van Bill Ackman met zijn Pershing Square.
Fondsen en ETFs geven vaak inzage in de opbouw van het fonds. Van kleine fondsen kunt u de selectie aanschaffen, maar u kunt natuurlijk uit de fondsopbouw ook een beperktere keuze maken. Hiermee bespaart u de fondsfee. Veel bekende fondsen, waaronder redelijk presterende Nederlandse fondsen, hebben een alleszins beperkt aantal bedrijven in portefeuille. Aan indexhuggers heeft de belegger hier overigens niets. Dit soort fondsen verdienen hun fee letterlijk gewoonweg niet (kies dan een ETF!). Het meerjarengemiddelde van de fondsperformance geeft u zicht op het onderscheidend vermogen van het fonds.
ben-van-den-anker 2011-120x160.gif

Ben van den Anker (1976) is schrijver / columnist en
lid centrale directie aan het Candea College
Hij heeft zijn PhD in Business & Management tijdens een negenjarig verblijf in Zuidoost Azië aan de International Graduate School of Business (University of South Australia) behaald. Hij is auteur van het boek The perceived role of Host Country Nationals in Expatriate Adjustment (2010, Ben van den Anker). Zijn onderzoek richt zich met name op de rol van cross-culturele interactie in het functioneren van expatriates. Daarnaast is hij voor de International Business Review revisor voor wetenschappelijke artikelen op het snijvlak business en management.

Margin of safety
Een goede voorbereiding is bij dit alles belangrijk. Diverse sites leveren gedetailleerde informatie over de langetermijn ratio’s van bedrijven. Screeners kunnen u de bedrijven op een presenteerblaadje leveren waarbij u de criteria vaststelt. Finviz.com heeft bijvoorbeeld een sterke gratis screener, maar cruciaal is dat u weet waar u naar zoekt.
Adviezen van analisten zijn daarnaast interessant; hierbij moet wel meegenomen worden dat veel adviezen uiteindelijk niet het rendement behalen wat de analist heeft ingeschat.
Een wijziging in een analistenreport vormt vaak wel een katalysator voor koersbewegingen op de zeer korte termijn. Seekingalpha.com en 4-traders.com zijn aanraders voor diegenen die baat hebben bij  analyse en datafilters. 
De margin of safety refereert naar een veiligheidsbuffer waardoor u geen kostbare fouten maakt.
Aandelen gekocht op hun hoogste koers kunnen hoger, maar er is ook een gerede kans dat ze lager gaan.
Een bedrijf heeft tenslotte niet iedere dag een hoogste koers ooit en ‘what goes up must come down’ heeft altijd nog zo gewerkt. Kopen wanneer ‘het bloed door de straten stroomt’ kan echter wel een margin of safety bieden.
Diegenen die  in januari 2016 op een dieptepunt in de markt hebben ingekocht kunnen nu redelijke rendementen tegemoet zien.
Het aloude value investing principe om onder boekwaarde te kopen moet kritisch bezien worden. Banken en verzekeraars noteren nu flink lager dan boekwaarde.
De rendementen zijn ook beperkt door negatieve rente en regelgeving rond het aanhouden van reserves. De korting is dus als het ware al ingeprijsd. Slechts al de markt ten goede keert zal de weg terug naar boekwaarde misschien mogelijk zijn.
Hetzelfde is voor oliebedrijven te zeggen; diegenen die niet omvallen zullen de weg terug naar boven gaan maken in een aantal jaren tijd. Kopen als ‘het bloed door de straten stroomt’ is dus enkel zinvol als de vooruitzichten op lange termijn positief zijn; een onderliggende analyse van het bedrijf is dus ook hier noodzakelijk. 
De eigenschap van data om uiteindelijk terug naar het gemiddelde te bewegen levert hiermee waarde op. In het begin van dit jaar zijn waren veel beleggers druk aan het ‘bodemvissen.’ Van een bodem kan de koers uiteindelijk alleen maar omhoog gaan. De vraag of de bodem bereikt is blijft dan cruciaal. Wie het antwoord op deze vraag weet hoeft zich geen zorgen meer te maken over de te behalen rendementen!

Methodisch te werk gaan
Het is wijs niet alle eieren in één mand te plaatsen. Verdeel uw beleggingen over verschillende categorieën; bijvoorbeeld real estate, metalen, aandelen, ETFs, obligaties en cash. Een twintig tot dertigtal aandelen /obligaties wordt over het algemeen als voldoende spreiding gezien, waarbij binnen categorieën ook nog gekozen kan worden voor een verdeling in binnen- en buitenlandse items.
Een te grote portefeuille heeft als nadeel dat u de ontwikkelingen al snel niet meer bij kunt houden en beleggingen misschien te lang in portefeuille houdt.
Bij verkopen loont het een strategie te hanteren; of dit nu een koersstijging of daling van 10% of iets anders is.
Het gaat erom dat u methodisch te werk gaat en dat uw rendement op basis van een methode tot stand komt en niet een toevalstreffer is. Hierbij is het onvermijdelijk dat er soms verkeerde beslissingen genomen worden. Had ik nog maar wat langer gewacht dan had ik wel ……% rendement kunnen behalen. We kennen het allemaal wel…. In beleggen kijken we naar de toekomst, niet naar beslissingen die we in het verleden anders hadden moeten maken.
De hoop het verleden te kunnen veranderen moeten we maar opgeven!
Hoewel alle begin moeilijk is, is dit einde zeker niet gemakkelijk. Het bovenstaande is slechts een beknopte poging tot methodisch handelen en hopelijk een aanleiding tot verdere studie!  ^  Inhoud


CoSA en Beginnen met Beleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
Spaarbankboekje_cover-SH230x307.jpg
In dit artikel gaan we in op de betekenis die fundamentele analyse van aandelen en de methoden die CoSA hiervoor heeft ontwikkeld, kunnen hebben voor de beginnende belegger.

Ook iemand die zijn geld op een spaarrekening heeft staan, is een belegger. En het kan gegeven zijn persoonlijke omstandigheden heel verstandig zijn om alleen geld op een spaarrekening aan te houden. Ook in deze tijden waar de rente voor de spaarrekening erg laag is.
De (beginnende) belegger waarvoor wij dit artikel hebben geschreven is iemand die het verantwoord acht om zijn kapitaal te verdelen over bijvoorbeeld een spaarrekening, obligaties en aandelen.
Hij is zich bewust van de verschillende risico’s die aan deze assets verbonden zijn. En weet ook dat een investering in aandelen er een voor de lange termijn dient te zijn. Denk daarbij aan een periode van minstens 5 jaar. Dit artikel richt zich dus niet op de ‘trader’ die wil profiteren van korte termijnbewegingen van de aandelenkoers.

Welke aandelen?
Verstandig beleggen in aandelen doe je niet door af te gaan op het advies van de buurman die zegt zoveel verdient te hebben met beleggen of een aandeel te kopen omdat het wordt aanbevolen in de media. Onderzoek wijst uit dat beleggen op deze manier voor de meeste beleggers slechts tot verlies leidt. Wij vinden het evenmin verstandig om je te beperken tot aandelen genoteerd in Amsterdam. Die vijver is klein.

aandelen-SH240x240.jpgVerstandig beleggen in aandelen betekent dat je op zoek gaat naar aandelen van bedrijven die hoge kwaliteit bieden. Die zoektocht geschiedt op basis van een objectieve, gestructureerde aanpak waarbij aandelen worden geselecteerd aan de hand van kengetallen en grenzen voor die kengetallen die het onderscheid tussen Koopwaardig, Houden en Verkopen kunnen bepalen.
We adviseren daarbij te streven naar het vormen van een portefeuille van aandelen met aandacht voor spreiding over diverse sectoren. Het is gebruikelijk om geleidelijk een portefeuille met uiteindelijk bijvoorbeeld 15 of 20 aandelen in de portefeuille op te bouwen. Hierdoor beperken we het risico dat we lopen: Als één aandeel een tegenvallend resultaat oplevert, weegt dat minder zwaar in de totale opbrengst aan koerswinsten en dividenduitkeringen.

De CoSA-werkgroep heeft methoden ontwikkeld die de belegger kunnen helpen bij het op deze wijze selecteren van kwaliteitsaandelen. Deze methoden zijn gebaseerd op de NAIC-methode die circa 60 jaar geleden in de VS is ontstaan. De NAIC-methode heeft een goed trackrecord. Het gemiddeld rendement bedraagt 13,9% per jaar.

We volgen ongeveer 500 aandelen: 125 genoteerd in Europa en 375 in de VS.
Daarbij onderscheiden we op dit moment twee categorieën aandelen:
KoersGroei-aandelen en DividendGroei-aandelen.

Verschillen tussen KoersGroei(KG) en Dividendgroei(DG) aandelen
We merkten eerder op dat wij het kopen van aandelen beschouwen als een investering voor de lange termijn. In die periode moet je opgaande en dalende markten verwachten, maar de geschiedenis leert dat kwaliteitsaandelen op de lange duur een aantrekkelijk rendement bieden

Uitgaande van de doelstelling die de belegger heeft geformuleerd, wordt bepaald welk deel van het te beleggen kapitaal geïnvesteerd zal worden in aandelen. Vervolgens is het verstandig nader te bepalen hoe de investeringen verdeeld zullen worden over KG- en DG-aandelen. KG-aandelen zijn gevoeliger voor koersvariaties, maar daar staat tegenover dat deze aandelen op de (middel)lange termijn gemiddeld een hoger rendement leveren. Het rendement van een investering in KG-aandeel wordt bepaald door de actuele koers te vergelijken met de aankoopkoers.
KG-aandelen zijn vooral geschikt om vermogen of kapitaal te doen toenemen ten behoeve van latere grotere aankopen of een ten behoeve van aanvullend pensioen.

DG-aandelen hebben een andere karakteristiek. Zij zijn minder gevoelig voor koersfluctuaties en indirect risicomijdend daar de uitkerende bedrijven door hun dividendbeleid de aandeelhouders beter en langer aan zich binden. Bovendien is het uitkeren van periodieke dividenden voor aandeelhouders het meest betrouwbare signaal over het welzijn van een bedrijf en het gevoerde beleid, betrouwbaarder dan de winst per aandeel(WpA) bijvoorbeeld. Het rendement van DG-aandelen wordt bepaald door de netto dividendopbrengsten daar deze uitsluitend worden gerelateerd aan de aankoopkoers en derhalve niet afhankelijk zijn van later negatief of positief koersverloop.
Een belangrijk verschil tussen KG-en DG-beleggen is, dat bij koop van DG-aandelen ten behoeve van het verkrijgen van extra inkomsten door dividenduitkeringen, primair gelet wordt op dividendgroei en minder op koersgroei, terwijl bij KG-aandelen primair  gelet wordt op koersgroei en minder op dividenduitkeringen. Het maakt daarom DG-aandelen minder kwetsbaar in turbulente tijden.
DG-aandelen zijn vooral geschikt om regelmatig extra inkomsten te ontvangen door de dividenden die veelal per kwartaal worden uitgekeerd. Wat door velen wordt gedaan, is eerst met KG-aandelen kapitaal/vermogen gedurende lange of middellange tijd op te bouwen en daarna over te gaan op DG-aandelen voor het benutten van het verworven vermogen voor regelmatige extra inkomsten. Veel
Amerikanen zorgen op deze wijze voor hun eigen (aanvullend) pensioen.

Hoe kan CoSA de Belegger helpen
De CoSA-werkgroep vergroot de kennis van de fundamentele analyse bij beleggers door het publiceren van artikelen over dit onderwerp. Daarnaast stelt de werkgroep instrumenten beschikbaar waarmee de belegger zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit en dus koopwaardigheid van een aandeel.

We volgen een verzameling van aandelen die in potentie in aanmerking komen voor opname in de eigen portefeuille. Elke week verschijnt onze Nieuwsbrief waarin we artikelen opnemen die meer inzicht geven in onze werkwijze. Ook stellen we daarbij een wekelijkse Rangtabel beschikbaar met alle gevolgde aandelen met de waarden van de berekende kengetallen. cosaKwalBeoord-SH400x260.jpgDeze Rangtabel is een goed hulpmiddel voor de selectie van aandelen. Beleggers kunnen desgewenst de eisen die we aan de kengetallen stellen nog naar eigen voorkeur wijzigen.

Verder kan een Excel-programma met hulpbestanden van de Europese aandelen gedownload worden waarmee de belegger een analyse van een aandeel kan maken. Daardoor krijgt hij meer inzicht in de wijze waarop de beoordeling van een aandeel tot stand komt.

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. Voor HCC-leden is deze service gratis!
^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Berkshire Hathaway, Een belegging en de inflatie
Bron:  Jan Kolkman met een reactie van Hendrik Oude Nijhuis
fenomeen-Berkshire260x230.png
Begin april heb ik een presentatie bijgewoond over het fenomeen Warren Buffett waarbij iemand uit de zaal vroeg: Kun je ons nu ook vertellen hoe de grafiek er uit zou zien met inflatiecorrectie ?
Het antwoord was: dat maakt niets uit....

Ik was van plan die vragensteller na de presentatie nog even aan te spreken, maar kon hem helaas niet meer vinden.
Daarom wil ik zijn vraag op deze manier beantwoorden.
De inflatie is het percentage dat de Consumer Price Index is gestegen in een periode van 12 maanden. De CPI geeft aan wat een bepaald pakket consumentengoederen kost, waarbij de beginperiode op 100 wordt gesteld.
Een belegging die je voor inflatie wilt corrigeren stel je op de begindatum op 100, net als de CPI op die datum. Om nu het voor inflatie gecorrigeerde beleggingsresultaat te berekenen deel je de reeks van de belegging door de reeks van de CPI.
In de Berkshire tabellen*) zie je de ontwikkeling van de Market Value van Berkshire Hathaway, de CPI en de Market Value reeks gedeeld door de CPI reeks.
Rente-op-rente effect
Jaar 0


100
1e jaar + 20 % = 120
2e jaar + 20 % = 144
3e jaar + 20 % = 172.8
4e jaar + 20 % = 207.36
5e jaar + 20 % = 248.83

En verder de vergelijking met de Standard & Poor’s 500 Composite Index op de zelfde manier.
De spreker had helemaal gelijk dat je deze reeks als het ACHTSTE WERELDWONDER zou kunnen zien, want het effect van de rente-op-rente, vooral met grote groeipercentages is fenomenaal.

Dat rente-op-rente effect is goed zichtbaar als je bij voorbeeld iets 20 procent per jaar laat groeien gedurende vijf jaar.
Jan Kolkman

Reactie Hendrik Oude Nijhuis:

Beste Jan,

Leuk idee het rendement van Berkshire Hathaway eens te bekijken gecorrigeerd voor inflatie.

Met mijn punt dat inflatie (en bijvoorbeeld de hoogte van de vermogensrendementsheffing eveneens) ‘niet uit maakt’ bedoel ik dat inflatie sowieso speelt, voor welke investering dan ook gekozen worden. Ongeacht de inflatie en vermogensrendementsheffing blijft het streven voor beleggers beleggingen te vinden met een zo aantrekkelijk mogelijke rendement- / risicoverhouding.

Vriendelijke groeten, Hendrik Oude Nijhuis
*)Berkshire Tabellen Download: Zie beleggersonline.nl Klik Hier^  Inhoud


Beleggen voor beginners: beleggingsfondsen in een notendop
Bron:  Jeffrey Schumacher, Morningstar Benelux

Eggs_in_the_basket-350x150.gif
Spreiden
Een van de belangrijkste regels van beleggen is het spreiden van risico’s. Niet alle eieren in één mandje, maar risico’s tegen elkaar wegstrepen. Met een mooi woord noemen we dat diversificatie. Als particuliere belegger met een kleiner belegbaar vermogen is dat niet altijd makkelijk te bewerkstelligen.
U kunt wel een portefeuille samenstellen van 50 verschillende aandelen, maar als dat betekent dat u van ieder bedrijf maar 1 aandeel kunt kopen, dan gaat dat gepaard met relatief hoge transactiekosten. Beleggers die tegen dit dilemma aanlopen, kunnen ervoor kiezen om te beleggen via beleggingsfondsen.


Gezamenlijk beleggen
bringmoney300x111.gif
Een beleggingsfonds is een investeringsvehikel dat beleggers samenbrengt. Een fonds verzamelt vermogen van individuen om deze vervolgens namens de groep te beleggen in een portefeuille van effecten, zoals obligaties en aandelen.

Wanneer een belegger geld stort in een fonds, wordt hij aandeelhouder in het fonds. Hoeveel aandelen een belegger in het fonds krijgt, hangt af van de koers van het beleggingsfonds. De som van de waarde van alle aandelen van beleggers in het fonds is het fondsvermogen (of Assets under Management).

De fondsbeheerder
buy-sell380x140.gif Het beheer van een beleggingsfonds is in handen van een fondsbeheerder (in het Engels aangeduid als portfolio manager of “PM”) die in dienst is bij een fondshuis (asset manager). Dat kan een enkele beheerder of een team zijn, eventueel ondersteund door analisten.
Deze professionele beheerder beschikt over kennis van financiële markten en houdt zich fulltime met het beheer van het fonds bezig. Hij belegt het fondsvermogen volgens vooraf gestelde regels in het prospectus (mandaat), met als doel een bepaalde index (benchmark) te verslaan.
Bijvoorbeeld een wereldwijd aandelenfonds dat zich tot doel stelt om de MSCI World Index te verslaan.

De fondsbeheerder kan binnen de gestelde grenzen zelf bepalen waarin hij het geld van beleggers investeert. Beleggers geven dus de controle uit handen, maar krijgen daar wel expertise voor terug. Voor het beheer betaalt de belegger een vergoeding aan het fondshuis: de lopende kosten, of in het Engels Ongoing Charge.
MorningstarLogo-Header.gif

Jeffrey-Schumacher120x160.jpg

Jeffrey Schumacher
CFA, Senior Fondsanalist bij Morningstar Benelux
na zijn opleiding aan de VU Amsterdam en het behalen van het certificaat Chartered Financial Analyst (CFA) aan het CFA Institute is hij vanaf juni 2011 als Senior Fund Analyst werkzaam bij Morningstar. Daavoor  was hij van 2006 tot 2009 werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers als Equity/Commodity Analyst en aansluitend tot juni 2011 werkzaam als Vermogensbeheerder Services / Fund Trading bij SNS Securities.

De hoogte van deze kosten kunt u terugvinden in het Key Investor Information Document (KIID), een document dat fondshuizen verplicht zijn te verstrekken aan (potentiële) beleggers en dat op de website van de fondsbeheerder kan worden gedownload.
De beheervergoeding is doorgaans lager dan de kosten die een belegger zou maken indien hij alle transacties zelf zou doen.

De beleggingsportefeuille
De fondsbeheerder koopt verschillende effecten.
Dus niet 1 of 2, maar hij zal het fondsvermogen beleggen in tientallen tot soms honderden effecten om diversificatie tot stand te brengen. Het aantal beleggingen en het soort effecten, dus aandelen of obligaties, verschilt per strategie, mandaat en de overtuiging van de beheerder.
Alle effecten tezamen noemen we de beleggingsportefeuille.
De individuele aandelen of obligaties worden ook wel aangeduid als “posities” of “holdings”.
Een belegger die een beleggingsfonds koopt krijgt dus eigenlijk een dwarsdoorsnede op kleine schaal van het fonds.
De portefeuille van een fonds kan uit verschillende componenten bestaan.
Er zijn fondsen die enkel in aandelen of obligaties beleggen en daarbinnen zijn er ook nog diverse stromingen. Er zijn ook fondsen die in vastgoed beleggen.
Of in een combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dit noemen we mixfondsen. Daarnaast keren sommige fondsen ontvangen dividenden (=winstuitkering) of coupons (=rente) uit aan beleggers. Dat noemen we distributie-klasse. Of ze houden deze uitbetalingen aan om deze weer te herinvesteren in het fonds. Dat heet kapitalisatie-klasse. Ook is er een verschil tussen fondsen die valutarisico’s afdekken (hedgen) of juist niet.

Rendement
De beleggingsportefeuille die de fondsbeheerder samenstelt bestaat dus uit meerdere effecten. De effecten in de portefeuille stijgen en dalen in waarde, wat uiteindelijk het rendement van de portefeuille bepaalt. Het netto rendement (rendement na kosten) kan worden afgezet tegenover een benchmark.
Pas op: sommige fondsaanbieders laten echter bruto rendementen (rendement voor kosten) zien wanneer ze de prestaties van het fonds vergelijken met de benchmark!

Het hele beleggingsproces ziet er dan als volgt uit:
scheme-blauw700x270.png
Het selecteren van een beleggingsfonds
Beleggingsfondsen bieden beleggers dus de mogelijkheid voor eenvoudige en efficiënte diversificatie, toegang tot diverse markten en beleggingsstijlen, expertise en schaalvoordelen in de vorm van lagere kosten .
Er is echter ook een nadeel voor fondsbeleggers. Het kiezen van het juiste beleggingsfonds is geen sinecure. Er zijn zeer veel fondsen beschikbaar, maar diverse onderzoeken hebben aangetoond dat gemiddeld genomen 80% van de actief beheerde beleggingsfondsen achter blijft bij de benchmark.
Dat zijn teleurstellende cijfers, maar het betekent ook dat er fondsen zijn die wel waarde toevoegen.
Voor het selecteren van beleggingsfondsen kijken beleggers vaak naar historische rendementen (track record). De Morningstar Rating (de “sterren”) is ook gebaseerd op historische, voor risico gecorrigeerde rendementen. De schaalverdeling loopt van 1 ster voor de slechtst presterende fondsen tot 5 sterren voor de beste fondsen.
Dit kan een interessant vertrekpunt zijn, maar het is absoluut niet het eindstation. Een fonds kan 5 sterren hebben op basis van zijn goede prestaties uit het verleden, maar er kunnen belangrijke zaken zijn veranderd. Is de fondsbeheerder nog wel dezelfde? Is het proces gewijzigd? Zijn de kosten verhoogd? Allemaal factoren die het track record minder relevant maken voor de huidige situatie en die negatief kunnen uitpakken voor de toekomst. Dit kunt u echter niet uit het aantal sterren aflezen, die kijken alleen maar naar het verleden. En rendementen uit het verleden…

Kwalitatieve analyse
De Morningstar Analyst Rating is een kwalitatieve beoordeling die wordt uitgevoerd door de fondsanalisten van Morningstar, waarbij het beleggingsteam, proces, fondshuis, rendement & risico en kosten uitgebreid geanalyseerd worden. Deze beoordeling resulteert in een rating. Die kan positief of negatief uitvallen, of neutraal. Morningstar hanteert de ratings Negative, Neutral en, aan de positieve zijde, Bronze, Silver en Gold. Deze kwalitatieve beoordeling gaat dus veel verder dan een analyse van historische rendementen. Beleggen in beleggingsfondsen kan zorgen voor gemak, maar u moet wel eerst gedegen uw huiswerk doen om het juiste beleggingsfonds te selecteren.
Dit is het eerste artikel uit een vierdelige reeks waarin Morningstar de basisbegrippen van beleggen uitlegt voor de beginnende belegger. Lees ook de andere delen uit deze serie: Op zoek naar alpha^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 • Selecteren van Aandelen.
 • Selecteren van Opties.
 • Werking en selectie van Turbo's
 • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Hefboomproducten  -  deel1
Bron:  Jan Kolkman
Hefboom-Samenwaage300x319.jpgEen ieder weet dat je aandelen kunt kopen en verkopen, maar er zijn mensen die een grotere hoeveelheid willen aanschaffen dan hun financiële middelen toestaan. Je kunt stellen dan leen je toch gewoon een bedrag bij de bank of een rijke oom.
Maar een bank is een instelling die je alleen maar geld wil lenen als je kunt aantonen dat het niet nodig hebt. En niet iedereen heeft iemand met centen in de familie of kennissenkring.


Daar heeft de effectenhandel wat voor bedacht, namelijk hefboomproducten. Die zijn er in de loop van de jaren in allerlei variëteiten bedacht, zoals
 • premie-affaires in de vorm van hausse-premies en baisse-premies
 • keuren in de vorm van koperskeur en verkoperskeur
 • warrants, een niet-gestandaardiseerde voorloper van de opties
 • opties in de vorm van call opties en put opties
 • turbo’s in de vorm van turbo’s long en turbo’s short, deze laatste categorie wordt ook in de handel gebracht onder naam Sprinters en Speeders. Turbo’s waren ontwikkeld door de ABN-Amrobank, daarna waren ook andere banken die dit product op de markt brachten, maar ABN-Amrobank ging niet akkoord dat zij de naam turbo zouden gebruiken.
Hausse-premie
Stel je wilt 1000 aandelen Philips kopen op 24 gulden – ja inderdaad guldens want we zitten nog midden in de jaren 70, toen de euro nog niet was bedacht - maar je hebt daarvoor niet voldoende middelen beschikbaar. Dan kon je, wat toen heel gebruikelijk was, een hausse-premie afsluiten met een uitoefeningsprijs van bij voorbeeld 26 gulden en een expiratie-datum, dat is de laatste dag dat je dat recht kunt uitoefenen, van 1 februari volgend jaar.
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.
Jouw bank ging dan met die order naar de specialist op dat gebied in Amsterdam, Van Kollem & Zoon. Dit was de specialist in Premiën en Keuren. Daar betaalde je zeg 1,50 gulden voor. Daarmee had je het recht om 1000 aandelen Philips te kopen voor 26 gulden, onafhankelijk wat de koers van het aandeel zou doen. Stel dat de koers was gestegen tot 32 gulden. Dan was de waarde van je hausse-premie (32 – 26 =) 6 gulden waard. Dat is dus een rendement van 300 %. Had je aandelen gekocht dan was je winst (32 – 24 =) 8 gulden, wat een rendement van slechts 33 procent inhield.
Was de koers echter gedaald van 24 naar 21 gulden en je had aandelen gekocht, dan was het verlies dus (24 – 21 =) 3 gulden maal 1000 aandelen is 3000 gulden. Had je in plaats daarvan gekozen voor de hausse premie, dan was die waardeloos afgelopen, maar je verlies was beperkt tot je inleg van 1500 euro. In dit laatste geval ging je dus je recht om te kopen niet uitoefenen, want dan zou je 26 gulden moeten neertellen, terwijl je ze op dat moment op de beurs voor 21 gulden op de kop kon tikken.

Premie-affaires konden voor elk willekeurig aantal aandelen worden gesloten. Wilde je bij voorbeeld een hausse premie op 83 aandelen, dan kon dat. Het was dus echt maatwerk.
Een hausse-premie, en ook een baisse-premie, is dus een recht om te kopen respectievelijk te verkopen, en geen plicht. Je tegenpartij heeft de plicht de aandelen te leveren respectievelijk af te nemen en heeft in ruil daarvoor een vergoeding ontvangen.
Dit in tegenstelling tot een termijntransactie, of future. Een future is dus geen hefboomproduct. Het is een contract voor de levering van goederen, waarbij de koper de plicht heeft de goederen af te nemen en de afgesproken prijs te betalen, terwijl de verkoper de plicht heeft de goederen te leveren en de afgesproken prijs te accepteren. Dat is dus onafhankelijk van de prijs op het moment van levering. Hier hebben dus beide partijen een verplichting aangegaan. Dit soort transacties zie je veel bij land- en tuinbouwproducten.

Dit doet me denken aan…(om even de legendarische uitspraak van Posthumus Meijes te gebruiken):

15 ton aardappelen
Naast warrants – waarover later meer - hadden wij als collega’s het ook wel eens over de handel in commodities. Op een dag kwam het gesprek om op termijn aardappelen te kopen.

15tonaardappelenSH450x250.jpgZo’n contract houdt in dat er 15.000 kilo aardappelen worden geleverd. O ja, er moest ook nog een leveringsdatum worden bepaald. Over een half jaar, dat lijkt ons een redelijke termijn om winst te maken. Wij waren namelijk niet van plan die aardappelen echt te laten leveren, wij wilden ze in een later stadium met winst doorverkopen.
We denken er nog even over na, want we weten helemaal niets van die hele aardappelhandel. Dan besluiten we met ons tweeën dat we niet iets in de aardappelhandel gaan doen. Punt. Uit.
En wat zie ik als ’s avonds thuis kom ?  Pal voor mijn huis staan drie levensgrote aanhangwagens met elk 5 ton aardappelen.
Mijn eerste gedachte was : Verdorie, hebben we dan toch die aardappelen gekocht en nog voor directe levering ook !!
Wat was het geval ?
We hebben geen contract om aardappelen te kopen, niet over zes maanden en niet nu. En die drie aanhangwagens vol aardappelen heeft de aardappelgroothandelaar van een paar straten verderop even in het parkeerhaventje bij ons voor de deur neer gezet.
Wat een opluchting !!^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.^  Inhoud


Hoeveel is genoeg?
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis
751px-American_Cash-SH280x210.jpg


Hoeveel geld is genoeg om de rest van uw leven iedere dag helemaal zelf te kunnen bepalen hoe u de dag invult, ook al is de pensioengerechtigde leeftijd nog (lang) niet bereikt? Aan het einde van dit artikel kunt u eenvoudig zelf bepalen hoeveel voor u genoeg is...


Duizendjarige hypotheek
Veel van de hypotheken die tegenwoordig afgesloten worden hebben een looptijd van dertig jaar. Een jong persoon is daarmee - mits alles goed gaat - rond het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd van zijn hypotheek verlost.

Tegenwoordig wordt er vaak voor gekozen om gedurende de hele looptijd hetzelfde maandbedrag te betalen. De netto maandlast is dan in het begin lager aangezien vooral dan geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek. In de beginperiode bestaat de maandlast grotendeels uit rente en maar voor een heel klein deel uit aflossing. Aan het einde van de looptijd is dat exact andersom.

Wie erin slaagt elke maand enkele honderden euro's extra af te lossen kan de looptijd van zijn of haar hypotheek fors inkorten. Andersom geldt ook. Want betaalt u maandelijks ook maar iets minder dan neemt de totale duur van afbetalen extreem snel toe.

Een paar honderd euro minder betalen iedere maand volstaat om van een dertigjarige hypotheek een eeuwigdurende hypotheek te maken, omdat in het begin maar zo weinig echt wordt afgelost. Zoiets kan een duizendjarige hypotheek genoemd worden. Of een aflossingsvrije hypotheek.

Oneindig inkomen
Het verhaal van de duizendjarige hypotheek heeft met rente en schulden te maken. Voor bezit geldt omgekeerd overigens hetzelfde. Zolang aan vermogen niet meer onttrokken wordt dan het reële rendement (dus gecorrigeerd voor inflatie!) kan oneindig lang van opbrengsten genoten worden.

Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft Management, Economics & Law aan de Universiteit Twente gestudeerd en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.
Om een idee te krijgen van het bedrag dat nodig is om financieel gezien oneindig verder te kunnen dient u een schatting te maken van uw uitgaven op jaarbasis. Dit bedrag moet vervolgens worden vermenigvuldigd met een factor 20 tot 50. De factor 20 impliceert een (reëel) rendement van 5% terwijl de factor 50 een rendement van 2% impliceert.

Uitgaande van 4% heeft u een bedrag gelijk aan 25 keer uw totale jaarlijkse uitgaven nodig om financieel gezien oneindig verder te kunnen.

Waarom 4% best redelijk is
Bij de veronderstelling van 4% zijn uiteraard vraagtekens te plaatsen, zeker vanwege de huidige lage rente. Zelf menen we echter dat 4% een heel redelijk aanname is en 5% eigenlijk eveneens nog wel. Daar hebben we twee verschillende redenen voor...

De eerste reden is dat met het gespreid beleggen in aandelen een gemiddeld rendement van 4% prima haalbaar zou moeten zijn (Wharton-professor Jeremy Siegel toonde in zijn onderzoeken aan dat aandelen over langere periodes een reëel rendement van ongeveer 6,5% opleveren).

De tweede reden die de aanname van 4% redelijk maakt is dat we voorbij zijn gegaan aan alle mogelijke extra inkomsten in de toekomst alsook eventuele besparingsmogelijkheden. Denk wat mogelijke extra inkomsten betreft bijvoorbeeld aan het te gelde maken van een hobby, bijverdiensten uit arbeid of ondernemerschap, eventuele erfenissen en pensioenen (inclusief AOW).

Kortom, rekenen met 4% is best redelijk. Daarmee volstaat een bedrag van 25 keer uw jaaruitgaven om oneindige verder te kunnen ook al ligt de pensioengerechtigde leeftijd nog vele decennia in de toekomst. Het is het idee van de duizendjarig hypotheek maar dan omgekeerd en in uw voordeel...^  Inhoud


Actief worden binnen onze vereniging  - Redactieleden gezocht -
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

-- Redactieleden gezocht --
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die het aandurven een column, een  artikel of een recensie te schrijven en/of mede de nieuwsbrief en website willen beheren.

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben jij enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie ^  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.^  Inhoud