..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
april 2016
..

logo66-final-740x188.png

Aanstaande zaterdag:
66ste HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?"
Dit beleggingsjaar kenmerkt zich door een turbulente start.
Op het komende 66ste symposium op 2 april 2016  zal deze turbulentie de rode draad zijn.

Wilt u, zoals een van de bekende beleggingsadviseurs recent aanbeval, alles in cash stoppen of moet u juist vasthouden aan uw beleggingsplan?
Of wilt u iets geheel nieuws toevoegen aan u beleggingen zodat u een grotere diversificatie krijgt?

As zaterdag is er, al weer voor de 66e keer, het bekende beleggingssymposium. Ondanks dat we op de valreep nog een wijziging in het programma moesten maken zijn we er weer ingeslaagd om een gedegen veld aan sprekers uit te nodigen, met interessante, direct toepasbare, presentaties. Daarnaast zijn er natuurlijk de standhouders en is er gelegenheid om medebeleggers en leveranciers te ontmoeten.

Klik Hier voor het programma boekje

Inschrijven (verplicht)
Bent u HCC Lid      klik hier                 -              Bent u geen HCC Lid     klik hier ^  Inhoud


Wijziging in het programma symposium + uitbreiding standhouders
Bron:  Symposium-organisatie
logo66-i240x80.pngWe zijn in de gelukkige omstandigheid geweest Bart Vemer van Voordegroei bereid te vinden om in de Collenbergh zaal de eerste lezing te laten verzorgen over Crowdfunding als serieuze beleggingsvorm.
Ook zijn er stands bijgekomen van Theta Capital Management en Voordegroei. Zie onder:


spreker
Crowdfunding als serieuze beleggingsvorm
Bart_Vemer_MG_4044-120x160.jpgCrowdfunding heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een serieus financieringsinstrument. Veel beleggers hebben dit alternatief nog niet in het vizier als aanvullende investeringsvorm. Terwijl dit, vooral in deze turbulente tijden, zeer interessant kan zijn. Rendementen van 8% zijn geen uitzondering.

Tijdens deze presentatie vertelt Bart Vemer van Voordegroei over de verschillende vormen van Crowdfunding, welke mogelijkheden dit fenomeen biedt en ook de risico’s worden besproken. Volgens Bart heeft deze vorm van financieren de toekomst en is de groei van de afgelopen jaren slechts het begin van een nieuw hoofdstuk binnen de financiële markten.

Bart Vemer is al twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkt hij achtereenvolgens bij Van Lanschot Bankiers, Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de marketing en sales van beleggingsfondsen in de BeNeLux. Uit ervaring weet hij dat de financiële wereld snel verandert en dat leidt volgens hem tot veel nieuwe kansen. Hij ziet Voordegroei als het antwoord op deze verandering.
VoorDeGroei-logo229x173.jpg

Voordegroei is een online platform, dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt.
Voordegroei biedt ondernemers de mogelijkheid om buiten de banken om aan financiering te komen.
Daarnaast biedt Voordegroei Investeerders de mogelijkheid om direct te investeren in Nederlandse groeibedrijven, gecombineerd met een aantrekkelijk rentepercentageStandhouders:
standhouder
Theta Capital Management:  de hedge fund specialist en beheerder van het Legends Fund

Er zijn in de wereld een handvol uitzonderlijke fondsbeheerders die hebben bewezen op de lange termijn consistent goede beleggingsresultaten te kunnen halen. Deze fondsen opereren veelal in de luwte en het is lastig toegang tot ze te krijgen. Bij Theta Capital richten we ons op het vinden van deze topbeleggers.
Binnen het Legends Fund investeren we in een portefeuille van 11 fondsen die tot de meest afzonderlijke beleggers ter wereld behoren. Het unieke aan het Legends Fund is dat het door haar beursnotering voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie vindt u op www.legendsfund.nl.

Theta Capital Management is de grootste onafhankelijke hedge fund specialist van Nederland. Sinds onze oprichting in 2001 beheren wij hedge fund portefeuilles voor een aantal van Nederlands’ grootste family offices, stichtingen en instituten. In 2010 zijn we gestart met het Legends Fund.

logo-legendsfund364x109.png Wij zien uw graag bij onze stand waar portefeuillebeheerder Ruud Smets u alles over het Legends Fund kan vertellen.
U kunt hier Legends Fund materialen verkrijgen en u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.legendsfund.nl


standhouder
Voordegroei

Voordegroei is een online platform, dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt. Voordegroei biedt ondernemers de mogelijkheid om buiten de banken om aan financiering te komen. Daarnaast biedt Voordegroei Investeerders de mogelijkheid om direct te investeren in Nederlandse groeibedrijven, gecombineerd met een aantrekkelijk rentepercentage!
 
Voor beleggers bieden wij:
  • Gemiddeld rendement van  8%
  • Maandelijkse uitkering
  • Zorgvuldige screening
Op onze stand kunt u informatie krijgen over deze nieuwe vorm van beleggen, antwoord krijgen op al uw vragen over crowdunding en kennis maken met de mensen achter Voordegroei!
VoorDeGroei-logo229x173.jpg

Voordegroei
is een online platform, dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt.
Voordegroei biedt ondernemers de mogelijkheid om buiten de banken om aan financiering te komen.
Daarnaast biedt Voordegroei Investeerders de mogelijkheid om direct te investeren in Nederlandse groeibedrijven, gecombineerd met een aantrekkelijk rentepercentage
^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Lage olieprijs plusje op de korte termijn
Bron:  DNB, 17 maart 2016
757px-Songa_Mercur_3SH360x336.jpgDe olieprijs is de afgelopen anderhalf jaar sterk gedaald: van $114 per vat Brent olie in juni 2014 tot $40 begin maart 2016.

Daarbij schommelt de olieprijs sterk en bestaat de kans dat deze ook op middellange termijn relatief laag blijft. Het effect van de lagere olieprijs op de groei van de Nederlandse economie is op korte termijn positief, maar bescheiden.
Op de lange termijn ontmoedigt een langdurig lage olieprijs de investeringen die nodig zijn om de klimaatambities te verwezenlijken.


Er is een aantal factoren dat een drukkend effect heeft op de olieprijs. Zo is de marktmacht van de OPEC door de opkomst van de schalieolieproductie in de VS sterk verminderd. Ook staat de olieprijs onder druk door de transitie naar een minder grondstoffenintensief groeipad in China en de terugkeer van Iran op de oliemarkt.
Uit een illustratieve doorrekening met DELFI, het macro-economische model van DNB, volgt dat de lagere olieprijs een bescheiden positief effect op de Nederlandse economie heeft. Bij een permanente daling van de olieprijs met $25 per vat (c.a. 50% ten opzichte van het basispad), valt het bbp-volume in de eerste drie jaar na de olieschok gemiddeld 0,2%per jaar hoger uit (zie tabel).
Het positieve effect van een lagere olieprijs is kleiner dan in de jaren zeventig en tachtig, omdat de energie-intensiteit van de Nederlandse economie sindsdien bijna gehalveerd is.
Dit komt mede door een groter aandeel van de dienstensector in het nationaal inkomen, een hogere energie-efficiëntie en een lager gebruik van olie als energiebron.

Effect op de Nederlandse economie van een$25 lagere olieprijs
Gecumuleerede afwijking van het basispad  in procenten/procentenpunten*

jaar 1
jaar 2
jaar 3
BBP (volume)
0,2
0,3
0,2
Particuliere consumptie (volume)
0,3
0,8
1,4
Bedrijfsinvesteringen (volume)
0,1
1,4
2,8
Import (volume)
-0,1
0,4
1,0
Consumentenprijzen (HICP)
-0,8
-1,4
-1,5
Contractlonen private sector
-0,1
-0,6
-1,1
Overheidssaldo (%van BBP)*
-0,1
-0,8
-1,3
Werkloosheidspercentage*
0,0
0,1
-0,1
Tabel 1: Effect op de Nederlandse economie van een$25 lagere olieprijs.

De lage olieprijs beïnvloedt de Nederlandse economie langs verschillende kanalen.
Allereerst drukt de lagere olieprijs de consumentenprijzen via energieproducten, zoals benzine. Deze komen hierdoor in het eerste en tweede jaar na de olieschok ongeveer 0,7% per jaar lager uit. In het derde jaar is het effect op de inflatie nagenoeg uitgewerkt. Door de lagere prijzen neemt de koopkracht toe en stijgt de consumptie. Dit effect wordt enigszins getemperd doordat de lonen door de lagere inflatie ook afnemen. Het volume van de particuliere consumptie ligt na drie jaar 1,4% hoger.
Daarnaast nemen de bedrijfsinvesteringen onder invloed van de toegenomen economische activiteit en hogere winstmarges toe. In een kleine open economie als de Nederlandse komt een relatief groot deel van de extra consumptie en investeringen uit het buitenland. Door deze hogere invoer blijft het effect op het Nederlandse bbp-volume beperkt.
Ten slotte daalt het overheidssaldo doordat de gasprijs en daarmee de gasbaten voor de overheid deels met de olieprijs mee dalen.  

Deze berekening houdt geen rekening met een eventueel hogere wereldhandel als gevolg van een toename van de koopkracht in olie-importerende landen. In de huidige situatie is het effect op de wereldhandel waarschijnlijk beduidend kleiner dan bij eerdere olieprijsdalingen het geval was.
De VS is intussen een belangrijke olieproducent geworden.
De Amerikaanse economie, die op mondiaal niveau vaak de rol van locomotief vervult, ondervindt hierdoor nu minder voordeel van de lage olieprijs.
Lagere investeringen in de schalieolie-industrie hebben in combinatie met hoge schulden van diverse schalieolie- bedrijven een drukkend effect op de Amerikaanse economische groei.

Daarnaast is de lagere olieprijs zelf voor een deel het gevolg van de tegenvallende mondiale groei, vooral in de opkomende economieën.
Verder is de relatie tussen de wereldhandel en de mondiale groei sinds de crisis zwakker dan in de periode daarvoor. Voor zover de wereldhandel zich door de lagere olieprijs wel gunstiger zou ontwikkelen, gaat hiervan via de export een extra positieve impuls uit op de Nederlandse economie ten opzichte van de resultaten in tabel 1.
Een belangrijk risico op lange termijn – waar deze analyse geen rekening mee houdt – is dat een langdurig lage olieprijs de investeringen in duurzame energie, die nodig zijn om de Nederlandse klimaatambities te verwezenlijken, ontmoedigt.^  Inhoud


Charlie Munger over koersfluctuaties
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis

Mogelijk wist u al wel dat Warren Buffett een heel succesvol partnership voor beleggers runde voordat Berkshire Hathaway z'n investeringsvehikel werd. Met zijn partnership behaalde Buffett voor zowel hemzelf als een kleine groep beleggers een bijzonder goed rendement.


Wat minder bekend is dat ook Buffett's zakenpartner Charlie Munger een soortgelijk partnerschap runde, tussen 1962 en 1975. Hieronder treft u het rendement van Munger's partnership per jaar aan en tussen
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft Management, Economics & Law aan de Universiteit Twente gestudeerd en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.
haakjes het rendement van de Dow Jones:

1962
30,1% [-7,6%]
1963
71,7% [20,6%]
1964
49,7% [18,7%]
1965
8,4% [14,2%]
1966
12,4% [-15,8%]
1967
56,2% [19,0%]
1968
40,4% [7,7%]
1969
28,3% [-11,6%]
1970
-0,1% [8,7%]
1971
25,4% [9,8%]
1972
8,3% [18,2%]
1973
-31,9% [-13,1%]
1974
-31,5% [-23,1%]
1975
73,2% [44,4%]

Het gemiddelde rendement van Munger's partnership over de volledige periode komt uit op 24,3% per jaar. De Dow Jones steeg tussen 1962 en 1975 gemiddeld 6,4% per jaar.
Ondanks het erg goede resultaat van het partnership over de gehele periode bedroeg het verlies in de berenmarkt van 1973 - 1974 maar liefst 53%. De Dow Jones daalde toen met 33%.
In het boek 'Damn Right: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger' van Janet Lowe stelt Charlie Munger over koersdalingen het volgende:
"Ik heb al een aantal keer te maken gehad met een periode van dalingen. Wie lang genoeg leeft zal zijn beleggingsstijl onvermijdelijk zo nu en dan uit de gratie zien."

Sterke schommelingen
De beweeglijkheid (volatiliteit) van Munger's partnership was bijna het dubbele van de beweeglijkheid van de Dow Jones. Moeten beleggers daarvan wakker liggen wanneer het rendement op lange termijn superieur is?  Volgens Munger niet:

video-Charlie-Munger-Reveals-Secrets-to-Getting-Rich.jpg"De grote nadruk die veel universiteiten op volatiliteit leggen beschouw ik als nonsens.
Laat ik het zo zeggen: wanneer de kansen in ons voordeel zijn en we met een bepaalde investering niet alles wat we hebben op het spel zetten doet volatiliteit wat ons betreft niet ter zake.
Wat we willen zijn kansen in ons voordeel."

In deze video van circa 11 minuten legt Charlie Munger uit waarom hij zich geen enkele zorgen maakt over de koersschommelingen van Berkshire Hathaway. 

Aardig om te weten: de koers van Berkshire Hathaway halveerde al drie keer (!) sinds Buffett en Munger aan het roer staan. Volgens Munger nemen beleggers met een solide strategie en een voldoende lange beleggingshorizon tussentijdse koersfluctuaties het best gewoon voor lief. Zelf denk ik er precies zo over.^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
  • Selecteren van Aandelen.
  • Selecteren van Opties.
  • Werking en selectie van Turbo's
  • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.^  Inhoud


Fondsen met een hoge active share: pas op met waar je op hoopt
Bron: Jeffrey Schumacher cfa, Morningstar,
MorningstarLogo-Header.gif

Jeffrey-Schumacher120x160.jpg

Jeffrey Schumacher
CFA, Senior Fondsanalist bij Morningstar Benelux
na zijn opleiding aan de VU Amsterdam en het behalen van het certificaat Chartered Financial Analyst (CFA) aan het CFA Institute is hij vanaf juni 2011 als Senior Fund Analyst werkzaam bij Morningstar. Daavoor  was hij van 2006 tot 2009 werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers als Equity/Commodity Analyst en aansluitend tot juni 2011 werkzaam als Vermogensbeheerder Services / Fund Trading bij SNS Securities.


Een hoge active share duidt op een actief beleggingsfonds. Maar da's nog geen garantie voor een hoog rendement. De meest actieve fondsen kennen zowel hele goede als hele slechte rendementen. In dit tweede artikel in de serie over het thema active share leggen we dit nader uit.


Anders beleggen dan de benchmark is een voorwaarde om die benchmark te kunnen verslaan. Maar onze studie Active Share in European Equity Funds toont aan dat fondsen die sterk afwijken van hun benchmark niet per se betere rendementen behaalden dan fondsen die dichter op hun benchmark zitten.

Verder vonden we sterk bewijs voor toenemend risico naarmate de active share steeg. In het bijzonder bij fondsen met een zeer hoge active share zagen we een hogere volatiliteit (standaarddeviatie) en veel grotere drawdowns. Een hoge active share kan dus fantastische resultaten opleveren, maar het kan ook uitlopen op een nachtmerrie.

Onze analyse richt zich op long-only niet-indexfondsen binnen de drie Europese large-cap Morningstar categorieën: Europe Large-Cap Value Equity, Europe Large-Cap Blend Equity en Europe Large-Cap Growth Equity. Om het verband tussen active share en rendements- en risicomaatstaven te kunnen onderzoeken, hebben we uit deze categorieën fondsen geselecteerd die zijn opgericht vóór 1 januari 2010, en daardoor allemaal over een track record van ten minste vijf jaar beschikken. Verder moesten de fondsen portefeuilledata aan Morningstar verstrekken, zodat wij active shares per kwartaaleinde konden berekenen.

Active Share: bron van positief en negatief extra rendement
De puntenwolk in de grafiek hieronder combineert vijfjaars gemiddelde active shares van fondsen met hun geannualiseerde rendement ten opzichte van de Morningstar categorie benchmark over de vijfjaarsperiode die eindigt per juni 2015. Naarmate de active share groeit, nemen de verschillen in rendement bijna exponentieel toe. De best en de slechtst presterende fondsen zitten bij de meest actieve fondsen.
Active-Share-artikel-4-plaatje-1-650x360.PNG
Voor fondsen met een active share van minder dan 60% is de spreiding in jaarlijks rendement 9%, variërend van 4% positief tot 5% negatief geannualiseerd rendement in vergelijking met hun respectievelijke benchmarks. Echter, de overgrote meerderheid van de fondsen komen dicht bij elkaar uit en zijn ook zo afgebeeld in de grafiek. In sterk contrast daarmee staan de fondsen met een active share van meer dan 60%, waar de rendementen varieerden van 6,7% positief tot 11% negatief. De resultaten brengen ons in herinnering dat het niet de mate van afwijking is die het niveau van outperformance bepaalt, maar de kwaliteit van de actieve posities in de portefeuille.

Geen rendement zonder risico
Zoals alle beleggers weten, gaan rendementen hand-in-hand met risico’s. Hoe beïnvloeden deze grote rendementsverschillen de risiconiveaus van de fondsen?

De meest gebruikte risicomaatstaf is standaarddeviatie, die we meten op basis van maandelijkse rendementscijfers over de vijfjaarsperiode die eindig per juni 2015. De puntenwolk hieronder laat zien dat er geen duidelijk verband bestaat tussen active share en standaarddeviatie. Alleen de meest actieve fondsen, met een active share tussen 90% en 100% hadden gemiddeld een duidelijk hogere standaarddeviatie. Beleggers moeten zich bewust zijn van het mogelijk hogere risico als zij beleggen in fondsen die sterk afwijken van hun benchmark.
Active-Share-artikel-4-plaatje-2-650x360.PNG
Maximale drawdown
Standaarddeviatie is een definitie van risico, maar het maakt geen onderscheid tussen positieve en negatieve afwijkingen. De maximale drawdowns in ogenschouw nemen, werpt ook meer licht op het risico dat beleggers nemen als ze investeren in fondsen met een hoge active share. De onderzochte fondsen in kenden gemiddeld een maximale drawdown van 20,8% negatief over de geanalyseerde vijfjaarsperiode.

Net zoals bij de buitengewone rendementen was de reikwijdte van de uitkomsten in termen van drawdowns zeer groot. De kleinste maximale drawdown was 5,1% negatief, terwijl het fonds met de sterkste neergang 38,5% negatief moest slikken tussen piek en dal. De puntenwolk hieronder toont een patroon van toenemende maximale drawdowns naarmate de active share groeit. Voor beleggers betekent dit dat zij door een fonds met een hogere active share te kiezen, de kans lopen op een groter verlies.
Active-Share-artikel-4-plaatje-3-650x360.PNG
Let op stijlafwijkingen
Ons onderzoek toont aan dat fondsen met een hogere active share verschillende blootstelling naar stijlfactoren laten zien dan hun respectievelijke Morningstar Categorie benchmarks. Dat kan zijn in termen van sector-, stijl- of marktkapitalisatie blootstellingen. We vonden bijvoorbeeld dat fondsen met een hoge active share veel ruimer gebruik maakten van small caps dan fondsen met een lage active share (zie grafiek onder). Dat kan deels de hogere risiconiveaus verklaren die we eerder zagen voor zeer actieve fondsen. Hoewel dit niet per definitie verkeerd is, moeten beleggers zich wel bewust zijn van dergelijke afwijkingen en ze moeten ervoor zorgen dat er geen onbedoelde stijlafwijkingen worden genomen.
Active-Share-artikel-4-plaatje-4-650x360.PNG
Dankzij hun sterke afwijking van de benchmark, kunnen beleggers die zeer actieve fondsen kiezen, uitkomen bij fondsen die anders beleggen dan zij verwacht hadden. Het is daarom cruciaal dat beleggers onderzoeken welke factoren er achter de active share van een fonds zitten, en welke implicaties dat kan hebben voor het verwachte rendement en het risiconiveau.

Dit is het tweede artikel in een serie van vier waarin we het thema Active Share behandelen. We leggen uit wat het is, waar u op moet letten en hoe u het kunt gebruiken bij uw beleggingsbeslissingen. Lees ook de eerdere delen uit deze serie:    
- Deel 1: Het concept active share
     - Thema: alles over active share
^  Inhoud


Kopen als ‘het bloed door de straten loopt’
Bron:  Ruud Smets, Theta Capital Management B.V.
legends-Fund-240x72.jpg
foto-ruud-smets120x160.gif


 Ruud Smets 

Portfolio manager, Theta Capital Management B.V. 
Ruud is sinds 2005 werkzaam bij Theta als portfolio manager van de hedge fund mandaten. Ruud heeft een brede beleggingsachtergrond met een specialisatie in hedge funds. Voordat Ruud de overstap naar Theta maakte, werkte hij bij NIBC en FundPartners.Ruud heeft Master diploma’s in Investment Theory en Information Technology, beide van Tilburg University.
Ruud is sinds 2002 een Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).              http://www.legendsfund.nl/
 

Er zijn de wereld een handvol uitzonderlijke fondsbeheerders die hebben bewezen op de lange termijn consistent goede beleggingsresultaten te kunnen halen. Ze opereren meestal in de luwte en het is lastig toegang tot ze te krijgen. Het Legends Fund van Theta Capital Management richt zich op het vinden van deze topbeleggers en heeft een portefeuille van 11 fondsen samengesteld die tot de meest afzonderlijke beleggers ter wereld behoren. Het unieke aan het Legends Fund is dat het door haar beursnotering voor iedereen toegankelijk is.

Op het HCC Symposium van 2 april in De Bilt zullen we de verschillende Legends de revue laten passeren en laten zien hoe zij tot hun uitzonderlijke resultaten komen. In dit artikel pikken we er vast één uit:  VR Global van Richard Deitz.

Deitz richtte het fonds op in 1999 en heeft over zijn meer dan 16 jarige bestaan een gemiddeld netto jaarrendement van zo’n 23% behaald. Over de zelfde periode was het jaarlijks rendement van de MSCI wereldwijde aandelen index nog geen 4% per jaar! Het fonds heeft zo’n USD 3 miljard aan beheerd vermogen waarvan 60% geld is van Deitz zelf. Zijn belangen zijn op deze manier gelijkgeschakeld aan zijn beleggers, een belangrijk criterium voor opname in het Legends Fund.

VR Global belegt volgens het adagium dat door Warren Buffett zo goed verwoord werd:

Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful”.

Als we de resultaten van VR Global afzetten tegen het beleggingsvehikel van Buffett, Berkshire Hathaway, dan blijken de resultaten van Deitz echter opvallend hoog te zijn.
cum-perf-apr99-feb16-VRGlobal-Berkshire-RD-vs-WB650x270.jpg
Een belangrijke verklaring voor dit verschil zit ‘m in de grootte van de fondsen. Buffett’s Berkshire Hathaway is met USD 255 miljard aan beheerd vermogen meer dan 80x zo groot als VR Global. Dat kan niet anders dan ten koste gaan van de rendementen. Daarbij is de benadering van Deitz nog veel meer contrair dan die van Buffett. Hij zoekt de brandhaarden in de wereld actief op om na diepe analyse en veel tijd ter plaatse zijn posities op te bouwen. Zo haalde hij zijn beste rendementen na financiële crises, hieronder een greep uit zijn track record:
  • 170% in de 20 maanden na het Russisch bankroet in 1998
  • 190% in de 36 maanden na de Argentijns bankroet in 2001
  • 96% in de 14 maanden na de liquiditeitscrisis van 2008
Ook de laatste jaren weet Deitz gebieden te vinden waar het sentiment zo negatief is dat het door de meeste beleggers wordt gemeden.
Meer hierover hoort u zaterdag 2 april in onze presentatie op het HCC Symposium in De Bilt. 
 Tot zaterdag!^  Inhoud


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.^  Inhoud


Genereer 8% op een gespreide obligatiebelegging bij een aanvaardbaar risico.
Bron:  Gerard Jager / AdvanceBeleggen.nl
stapeltje-munten-SH300x263.jpg“Rente daalt en dividenden stijgen, dus beleg maar in aandelen” is een veel gehoord gezegde.

Helemaal mee eens. Echter, veel beleggers wensen nu eenmaal geen 100% aandelenkoersrisico.
Dus zal er ook een deel moeten worden belegd in obligaties.


“Veilig” zijn obligaties al lang niet meer.
Dan heb ik het niet over het debiteurenrisico van de Nederlandse staat, maar de kans dat vroeg of laat de lange rente stijgt.
Vorig jaar was er zo’n moment. Toen steeg in het voorjaar de 10-jaars rente in Nederland onverwacht met een vol procent. Gevolg: een koersdaling van liefst 14%punten op langlopende Nederlandse staatsleningen.

Als voorbeeld de 5,5% Nederland per 2028)
20160327-koers5-5NL-Staatslening-SH560x320.png
Perpetuele leningen van financials met een achtergesteld karakter bieden vaak nog wel een behoorlijk rendement.
Nadeel is dat men de financiële zaken in de wereld dan wel zal moeten volgen en deze obligaties tijdig zal moeten verkopen, indien noodzakelijk. Gelukkig ziet de solvabiliteitspositie van financials er aanzienlijk gezonder uit dan in de laatste jaren vóór het uitbreken van de bankencrisis.

Voor wat betreft het risico van debiteuren van de overige beursfondsen, die niet het etiket Topkwaliteit opgeplakt hebben gekregen, is het noodzakelijk de gang van zaken bij dit soort bedrijven te blijven volgen, indien men daar obligaties van in bezit heeft. Overigens blijken nagenoeg alle debiteuren met een S&P rating van CCC t/m BB in de praktijk netjes hun rente en aflossing te betalen. Bedrijven in de sector schaliegas uitgezonderd.

Minder bekend zijn als belegging preferente aandelen met een vast dividendpercentage.
Ongeacht de hoogte van de winst van de betreffende onderneming wordt telkens hetzelfde percentage uitgekeerd.
Daardoor plegen dit soort preferente aandelen zich in de praktijk te gedragen op de beurs als achtergestelde perpetuele obligaties. Voorbeelden zijn de 7,125% Aareal Bank (een grote Duitse hypotheekbank) en de 6,75% British Airways. Beide prefs bieden al jaren een rendement van 6,75 tot 7,125% rendement bij een saai doch degelijk koerspatroon op de beurs.

Tenslotte is spreiden van het debiteurenrisico is een belangrijk onderdeel van de samenstelling van een obligatieportefeuille. Onderstaand een voorbeeld van een “obligatie”portefeuille

Samenstelling Advance portefeuille
 “Obligaties en overige defensieve beleggingsproducten”
Gemiddeld basisrendement 8%

(Blauwe tekst = goede debiteur / rode tekst = redelijke debiteur)
Naam / omschrijving
Basisrendement
RABO certificaten / perpetueel / achtergesteld / Rentevergoeding gelijk aan het effectieve rendement op de meest recente 10-jarige staatsleningen + 1,5% opslag met een minimum van 6,5%. Kwartaaluitkering. Stijgt de 10-jaarsrente tot boven de 5% (thans 0,3%) dan gaat de rentevergoeding op de certificaten 1:1 mee omhoog.
Sinds 27-1-2014  beursnotering Amsterdam.
ISINcode XS1002121454.
Bij een huidige koers van 111% bedraagt het couponrendement 5,9%.
Velen denken dat hier sprake is van een vaste rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis. Nee dus. Het gaat hier om een zogenaamde “Floater”. Een variabele rentevergoeding die mee schommelt met de rentestand op de kapitaalmarkt, met een minimum van 6,5%.
Extra aantrekkelijk in jaren dat de rente op de kapitaalmarkt flink stijgt.
Wanneer?
Bedenk  dat de bank het recht heeft om elk kwartaal  de stukken af te lossen tegen 100%, mits de bank over voldoende ander vermogen beschikt. Vanwege de turbulentie rondom de RABO certificaten in het najaar van 2014 verwachten wij op zijn vroegst  aflossing in 2019. Daarmee rekening houdend komt het effectieve rendement uit op ca. 4% plus extra rentevergoeding bij een forse algemene rentestijging zoals hierboven beschreven.

5,8%
zonder aflossing

2%
bij aflossing in 2019

Extra rente- vergoeding bij een flinke algemene rentestijging in de komende jaren

Preferente aandelen Aareal Bank Capital Fund Trust. Debiteur is een grote Duitse hypotheekbank in Frankfurt .
In beginsel een vast dividend van 7,125%. Preferente aandelen met een vast dividend hebben op de beurs onder normale omstandigheden het karakter van obligaties (perpetuals). Uitkering vier maal per jaar. Bij een koers van € 26,00 en een nominale waarde van € 25,-  komt dat neer op 7,0% “coupon” -rendement. Beursnotering Amsterdam en Frankfurt. Beursnotering per stuk.
ISINcode XS0138973010.
Sinds ultimo 2006 mag de bank elk kwartaal de prefs vervroegd aflossen tegen € 25,- met 30 dagen opzegtermijn.

7,0%
4,75% Adler 2015-2020. Koers 97%. Notering beurs Frankfurt. ISINcode XS1211417362
Adler is een Duits vastgoedfonds met 50.000 woningen in portefeuille, verspreid over heel Duitsland. In Duitsland laten woningen, in tegenstelling tot Nederland, al 20 jaar een matige prijsstijging zien.

5,5%
6,75% cumulatief preferente aandelen British Airways (BA Finance Jersey).
Grootste Europese luchtvaartmij. S&P rating “B”. Qatar Airlines heeft in 2015 een 9,99% belang genomen in moedermaatschappij IAG.
BA profiteert van gedaalde brandstofprijzen.
Terwijl AirFrance-KLM op de pijnbank ligt, gedijt BA samen met het Spaanse  Iberia zeer goed.
Prefs met een vast dividendpercentage gedragen zich op de beurs onder normale omstandigheden als obligaties (perpetuals). Nominale waarde  € 25,- ; Koers € 25,- . Beursnotering per stuk. ISINcode GB0056794497

6,7%
Nieuw: 6% Achmea 2006 achtergestelde perpetuals.
Rentevergoeding 6% per jaar. Coupures € 1.000,-
ISIN code NL0000168714 . Beursnotering Amsterdam.
Jaarlijks heeft  Achmea heeft het recht om de lening vervroegd af te lossen tegen 100%.

6,1%
5,5% RBS 2004 / perpetuals. ISIN code XS0205935470 / koers 97%..
Lening mag elk kwartaal  vervroegd worden afgelost tegen 100%. Beursnotering Amsterdam

5,7%
(coupon-rendement)

9% SR Leven 2011/ perpetual. Het gaat hier om de verzeke-ringspoot van het voormalige SNS Reaal dat nu Vivat heet en door de Nederlandse staat onlangs is verkocht aan de grote Chinese verzekeraar Anbang.
Vivat maakt na een roerige periode weer winst.
Bij de rendementsberekening is uitgegaan van vervroegde aflossing in 2021.
Koers 104%. Coupures € 1000,-
ISINcode XS0616936372

7,5%
6,625% RWE(Duitsland) 2015-2075 luidende in US Dollars
Een van de grootste Europese nutsbedrijven. Vaste rente, 1 x per jaar van 6,625% tot 30-3-2026. Daarna rentevergoeding gelijk aan 5 jaars staatslening VS + 4,523%, Na 30-3-2046 rente gelijk aan 5 jarige staatslening VS + 5,273%. Vervroegde aflossing à 100% is jaarlijks mogelijk vanaf 30-3-2026. Coupures $ 2.000,- . Koers 87%
ISINcode XS1254119750

7,6%
(coupon- rendement)

Nieuw: Treadneedle European High Yield Bond Fund
Met name obligatiebeleggingsfondsen met veel obligaties uit de oliesector (schaliegas) hebben het afgelopen jaar last gehad van koersdalingen. Dit fund bezit nagenoeg geen obligaties uit de oliesector. In februari j.l. is de risicopremie (lees: rendementseis van beleggers) omhoog gegaan als gevolg van toegenomen volatiliteit op de obligatiemarkten.
Deze aspecten versterken de uitgangspositie van nieuwe beleggers in dit Treadneedle fund, nu de rust op de kaptaalmarkten terugkeert. Koers € 1,55 per stuk. ISIN code GB00B5M7TV77

10%
8,75% Metalcorp (Duitsland) 2013-2018
Middelgrote Duitse handelsonderneming in non ferro metalen ten behoeve van de Duitse bouw. Koers  91%
ISINcode DE000A1HLTD2
(N.B.: matige beursomzetten leiden tot koersschommelingen van 2 tot 5%)

14,5%
7% Homann Holzwerkstoff (Duitsland) 2012-2017
Duitse fabrikant van spaanplaten met fabrieken in Duitsland en Polen. 1100 werknemers. Koers 88% Coupures € 1.000,- . Koers 91%
ISINcode DE000A1R04D4
(N.B.: matige beursomzetten leiden  tot koersschommelingen van 2 tot 5%)

17%
De Advance Obligatieportefeuille bevat onder meer obligaties met een langere looptijd en/of een achtergesteld karakter. Gemiddeld rendement 8%. Aanzienlijk meer dan op een 10-jarige staatslening (thans 0,3%). Tegenover een hoger rendement staat een hoger, maar naar onze mening verantwoord debiteurenrisico, tegen de achtergrond van de huidige marktomstandigheden. Voorts koersrisico zodra de algemene rentestand flink oploopt. Obligaties met bovengenoemde risico aspecten vergen extra aandacht en prompt reageren zodra de marktomstandigheden verslechteren. Ook tijdig winstnemen na een koersrally verdient aanbeveling, afhankelijk van de kwaliteit van debiteur en het marktvolume op de beurs.
NB: Als gevolg van verschraling van de dienstverlening van de banken kan mogelijk niet elke obligatie of obligatiebeleggingsfonds uit dit overzicht via uw bank worden gekocht. Kiest u voor vermogensbeheer conform de aanpak van Advance via Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage BV. (OVG) met de heer G Jager als uw vermogensbeheerder en Binck als depotbank, dan kunnen alle bovengenoemde beleggingen voor u worden aangeschaft.

Voor disclaimer zie www.advancebeleggen.nl
^  Inhoud


Actief worden binnen onze vereniging  - Redactieleden gezocht -
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

-- Redactieleden gezocht --
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die het aandurven een column, een  artikel of een recensie te schrijven en/of mede de nieuwsbrief en website willen beheren.

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben jij enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie ^  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.^  Inhoud