..

HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Maart 201564ste-hcc-beleggen-Symposium-28-03-2015-De-Bilt-330x120.gif
64 ste HCC Beleggen Symposium
"Weg van de gebaande paden."

Waarom altijd alleen maar alleen beleggen in aandelen? Er is nog zoveel meer mogelijk.
David Swensen - bekend van het Yale beleggingsfonds -  die jaren gemiddeld een rendement van ruim 10% per jaar maakte, heeft dit bijvoorbeeld laten zien. In plaats van de traditionele 60-40 verdeling is hij in de 70-er jaren een weg ingeslagen waarbij hij ook is gaan beleggen in allerlei andere zaken.  Naast aandelen en obligaties is hij gaan beleggen in o.a. private equity, hedge funds, e.d.  In 2008 werd duidelijk dat ook aan zo'n aanpak uiteraard de nodige risico's kunnen zitten.
Tijdens dit 64-ste HCC beleggen Symposium zullen naast de traditionele beleggingsmethode u een aantal alternatieve worden aangereikt . Zo zal bijvoorbeeld crowdfunding en een hedge fund worden besproken.
Ook het handelen en het bouwen van een tradingsysteem zal aan de orde komen.  Kortom er staan weer een groot aantal interessante onderwerpen op het programma.
Daarnaast zijn er ook weer een groot aantal leveranciers aanwezig die u graag wegwijs maken in de door hun geboden diensten.
Rooster     "Weg van de gebaande paden"
     Collenbergh zaal StatenKamer
10:00 - 10:45

Aat Schornagel

Aat-Schornagel120x160.jpg
Handelsalgoritmen voor (dag)opties: ontwikkeling, backtesten en de keuze tussen future, turbo en optie
ALV

HCC-Beleggen-ALV148x160.jpg
Algemene ledenvergadering HCC Beleggen
PAUZE 10:45 - 11:05

11:05 - 11:50
Chris Boon en Jaap Groeneveld
Chris-en-Jaap180x160.jpg
Hoog rendement op basis van Relatieve Sterkte
Emiel van Maris 

Emiel van Maris120x160.jpg
Trendfollowing
PAUZE 11:50 - 12:10

12:10 - 12:55
Bob Hendriks

Bob-Hendriks120x160.gif
Systematische vermogensopbouw door een combinatie van sparen en beleggen
Menno Dreischor

mennodreischor120x160.jpg
Kwantitatief beleggen van de theorie naar de praktijk
PAUZE 12:55 - 13:30

13:30 - 14:15
Pim van de Velde  

Pim-van-de-Velde120x160.jpg
"Waarom we niet meer om crowdfunding heen kunnen"
Marco Vocking

Marco-Vocking-120x160.gif
Vereenvoudig uw trading met de nieuwe Algo Bands
PAUZE 14:15 - 14:35

14:35 - 15:20
Karel Mercx   
Karel-Mercx120x160.jpg
The four most dangerous words in investing are:

*Onder de naam van de spreker staat de titel van zijn presentatie.
Het 64ste HCC Beleggen symposium op 28 maart 2015 in: Inschrijven  (verplicht )   Klik Hier  
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt Routebeschrijving
Toegang gratis voor HCC Beleggen Leden
Indien u lid bent van onze vereniging HCC (HCC Beleggen lid worden kan ter plaatse tegen een gereduceerd tarief ) is voor u de toegang vanzelfsprekend ook gratis anders vragen wij van u een kleine bijdrage in de kosten van €15,=^  Inhoud

CFD's:  89%  van de beleggers verliest !
Bron: AFM

AFMlet-op-hot-sh450x200.gif
AFM: 'Aanbieders van Contracts for Difference stellen beleggers onnodig bloot aan risico’s'
. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft vanaf het najaar 2013 gefaseerd onderzoek gedaan naar Contracts for Difference (CfD’s).
Uit het onderzoek (1) blijkt dat aanbieders klanten te gemakkelijk in de gelegenheid stellen om in deze zeer risicovolle producten te beleggen.

De marketing van aanbieders van CfD’s richt zich op een te brede groep beleggers en de informatieverstrekking over de werking en risico’s van het product is in vaak onvoldoende.


CfD's
Een CfD is een financieel instrument waarbij twee partijen met elkaar afspreken om de waarde van een onderliggende belegging op twee verschillende momenten met elkaar te verrekenen. Hierbij wordt ingespeeld op een koersverandering.
Die onderliggende belegging kan van alles zijn zoals een vreemde valuta, beursindex of een aandeel.
Een beperkte koersschommeling kan door de hefboomwerking bij CfD’s leiden tot grote verliezen.

In december 2011 heeft de AFM al een waarschuwing over de risico’s van CfD’s overgenomen van de Europese toezichthouders European Banking Authority (EBA) en European Securities and Markets Authority (ESMA). Naar aanleiding van aanhoudende signalen over de risico’s van deze producten is de AFM in het najaar van 2013 een onderzoek gestart onder 20 aanbieders van CfD’s in Nederland.

Error404-money-lost-SH400x283.gifDe Franse toezichthouder, de Autorité des Marchés Financiers (AMF) heeft recent nog gewaarschuwd (artikel engelstalig) dat meer dan 89% van de beleggers in CfD’s aanzienlijke geldbedragen verliest. Omdat de producten in Frankrijk niet verschillen van de producten die in Nederland worden aangeboden, is er geen reden om aan te nemen dat in Nederland de situatie anders is.

Acceptatieprocedure, informatieverstrekking en marketing
Uit het onderzoek(1) van de AFM blijkt dat aanbieders van CfD’s wel een acceptatieprocedure hebben.
Hierbij wordt geïnventariseerd welke kennis en ervaring klanten hebben en of ze voldoen aan een minimale vermogenseis.
Aan deze inventarisatie worden door veel aanbieders vervolgens onvoldoende consequenties verbonden. Klanten met weinig ervaring, risicobereidheid en vermogen kunnen zo alsnog te gemakkelijk beleggen in CfD’s. Hoewel het acceptatiebeleid in lijn is met de wettelijke vereisten, dringt de AFM er bij aanbieders nadrukkelijk op aan dat zij meer doen om dit te voorkomen.

De informatieverstrekking over CfD’s door aanbieders vindt de AFM over het algemeen onder de maat. In veel van de onderzochte gevallen is geconstateerd dat er onvoldoende uitleg wordt gegeven over de werking en risico’s van CfD’s.
De AFM heeft haar bevindingen met de aanbieders gedeeld waarna deze hebben aangegeven verbeteringen te zullen doorvoeren.
Veel van de aanbieders hebben dit inmiddels ook gedaan. De marketinguitingen over CfD’s voldoen in de meeste gevallen aan de geldende wettelijk normen, maar richten zich op een te brede groep van beleggers. Enkele aanbieders bieden daarbij vergoedingen aan voor het aanbrengen van nieuwe klanten.
Deze vorm van werving bij CfD’s vindt de AFM niet acceptabel. De AFM heeft de aanbieders hierop gewezen.

Aangezien de kans op verlies voor beleggers groot is, heeft de AFM er verder op aangedrongen klanten meer mogelijkheden te geven om verliezen bij CfD’s te beperken. Dit kan bijvoorbeeld doordat aanbieders bepaalde ordertypes, zoals een gegarandeerde stop-loss order, aanbieden of contractueel een restschuld uitsluiten.

Buitenlandse aanbieders leven Europese regels onvoldoende na
Een aspect dat het toezicht op CfD’s door de AFM compliceert is dat veel aanbieders niet onder toezicht staan van de AFM.
Deze aanbieders zijn vanuit Europa actief in Nederland op basis van een Europees paspoort en vallen onder het toezicht van de Europese toezichthouder die de vergunning heeft verstrekt.
De AFM constateert dat een aantal van deze aanbieders de geldende Europese regels onvoldoende naleeft. De AFM vindt deze situatie zorgwekkend en is voornemens dit in de daartoe bestemde (internationale) gremia te adresseren.
(1) Download Rapport (pdf): Productonderzoek Contracs for Difference


^  Inhoud

Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
 • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
 • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
 • We nemen deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
 • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.
Mail bij interesse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.


^  Inhoud

Betere bescherming voor belegger in beleggingsobligaties nodig
Bron: redactie, afm, wikipedia
AFM-Info-sh450x200.gifDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor extra bescherming voor beleggers in zogenoemde beleggingsobligaties. Uit eerder onderzoek  blijkt dat deze producten veel tekortkomingen kennen, erg risicovol zijn en de opbrengst vaak tegen valt.


Nu heeft de AFM, naar eigen zeggen, te weinig grip op aanbieders van beleggingsobligaties, omdat veel aanbieders gebruikmaken van vrijstellingen en uitzonderingen op de prospectusplicht en niet onder  doorlopend toezicht staan.
Obligaties
Een obligatielening is een geldlening op lange termijn, afgesloten met een meestal groot aantal vermogensverschaffers.
Deze krijgen, als bewijs voor de door hen verstrekte geldbedragen, schuldbekentenissen (obligaties).
De geldnemer, een onderneming of andere instelling bijvoorbeeld de overheid, is verplicht om een vaste interestbedrag (meestal jaarlijks) te betalen.
Beleggingsobligaties
Obligatielening waarvan de opbrengst wordt gebruikt om te beleggen in bijvoorbeeld landbouwgrond, zonnepanelen, wijn of mkb-ondernemingen. Rente en aflossing worden betaald uit de opbrengst van de beleggingen.
Een beleggingsobligatie is een risicovolle investering.
Daarom pleit de AFM voor aanpassing van de wet om aanbieders van beleggingsobligaties onder doorlopend toezicht te brengen.
Het ministerie van Financiën bereidt inmiddels een wijziging van de wet voor.

De AFM heeft in 2014 extra aandacht besteed aan vrijgestelde aanbieders van beleggingsobligaties. Uit onderzoeken bij zeven partijen kwamen ernstige tekortkomingen in de informatieverstrekking naar voren. Het merendeel van de onderzochte partijen verstrekte niet alle essentiële informatie en in sommige gevallen werd zelfs onjuiste informatie aan beleggers verstrekt. De AFM heeft diverse handhavingsmaatregelen opgelegd. De AFM heeft zich in de zeven onderzoeken uitsluitend kunnen richten op de informatieverstrekking aan beleggers, omdat deze aanbieders niet onder haar doorlopend toezicht staan.

Extra bescherming van consumenten is nodig, onder meer op het gebied van de informatieverstrekking.
Uit de Consumentenmonitor van de AFM van najaar 2014 blijkt dat beleggers de hoogte van de rente de belangrijkste reden vinden om in een beleggingsobligatie te investeren.
Ze kijken daarbij onvoldoende naar de risico’s van beleggingsobligaties, of begrijpen deze risico’s verkeerd.
Veelbelovende advertenties spiegelen hoge rendementen voor zonder aandacht voor alle risico’s.
Appelleren aan duurzaamheid en groene beleggingen verhoogt de kans dat beleggers overwegen te investeren, zonder dat zij daar de risico’s volledig bij in beeld hebben.
staafdiagram-beleggingsobligaties-SH520x325.jpg
Risicoverhogende factoren, zoals het (ontbreken van) eigen vermogen van de aanbieder van de obligatie of het feit de aanbieder de obligatiegelden doorleent, zijn slechts voor een kleine meerderheid reden om terughoudender te zijn met hun investering.
Hoe herken je een risicovolle belegging in obligaties?

-      Een complexe (juridische) structuur: hierdoor is het voor beleggers vaak onduidelijk welke zekerheden en rechten zij nu eigenlijk hebben.
-      Hoge kosten en fees: Veel risicovolle obligaties kenmerken zich door hoge initiële kosten die in veel gevallen ten gunste van de initiatiefnemer komen. Daarnaast ontvangt de initiatiefnemer een doorlopende vergoeding die veelal vast is en die niet in relatie staat tot de beleggingsresultaten. In een aantal gevallen zijn deze doorlopende kosten relatief hoog. Door de kosten op deze wijze te structureren is het risico van de initiatiefnemer zelf beperkt.
-       Risicoprofiel: uitgevende ondernemingen van risicovolle obligaties hebben vaak weinig tot geen eigen vermogen. Dit verhoogt de risico’s voor beleggers bij een faillissement.
-       Schijnzekerheden: vaak bieden aanbieders van obligaties hoge gegarandeerde rendementen. Het is echter onzeker of ze de garanties die ze verstrekken ook kunnen blijven betalen. Ook wordt de onderliggende waarde zoals vastgoed, het MKB of zonne-energie, vaak ten onrechte gepresenteerd als zekerheid.
Uit een eerder een verkennend onderzoek gedaan, door de AFM, naar de veiligheid van deze producten, de transparantie over risico’s en het gebruik van uitzonderingen en vrijstellingen werd duidelijk dat het grootste deel van de onderzochte beleggingsobligaties ‘onwenselijk’ is wegens het hoge risico en de vaak tegenvallende opbrengst.

Uit het verkennend onderzoek kwamen duidelijke tekortkomingen naar voren:
 • Een ondoorzichtige en ingewikkelde juridische en economische structuur, met intransparante intragroepsrelaties en onduidelijke zeggenschapsverhoudingen. Hierdoor is niet duidelijk welke zekerheden en verhaalsmogelijkheden beleggers hebben.
 • Een ‘scheef’ risicoprofiel. Uitgevende ondernemingen van beleggingsobligaties hebben vaak weinig tot geen eigen vermogen. Hierdoor ondervindt de uitgevende instelling geen nadeel wanneer de belegging niet slaagt. De risico’s van faillissement liggen volledig bij de belegger.
 • Schijnzekerheden. Vaak bieden aanbieders van beleggingsobligaties hoge gegarandeerde rendementen, waarbij de onderliggende waarde zoals vastgoed of zonne-energie onterecht wordt gepresenteerd als zekerheid. In de praktijk blijken deze zekerheden in veel gevallen inhoudsloos en zijn beleggingsobligaties achtergesteld aan andere schulden.
Een goedgekeurd prospectus is geen keurmerk
Voor sommige van deze obligaties is een prospectus opgesteld dat is goedgekeurd door de AFM.
Als je dit ziet staan in advertenties kan de indruk bestaan dat een goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt.
Een goedgekeurd prospectus zegt echter niets over de betrouwbaarheid van een aanbieder.
Ook is het geen garantie dat de beloofde rendementen daadwerkelijk worden behaald.

Ten slotte over een hoog (gegarandeerd) rendement:
Een hoog rendement betekent over het algemeen ook een hoog risico. Zo kunnen rentebetalingen stoppen als het slecht gaat met de onderneming die obligaties uitgeeft. Ook kan de rente afhankelijk zijn van de opbrengst van de belegging. Dit soort risico’s staan vaak alleen in de voorwaarden beschreven.
Lees de voorwaarden daarom altijd goed door is het advies van de AFM.


^  Inhoud

Kosten van cybercriminaliteit: een introductie
Bron: Ad van de Gevel en Charles Noussair - Me Judice, 24 februari 2015
cybercrime-SH400x200.gif De sterk toenemende kosten van cybercriminaliteit vereisen een verschuiving van detectie naar preventie. Om de gelegenheid te beperken is vooral risicovol gedrag van de eigen medewerkers van groot belang.

Dit stellen Ad van de Gevel en Charles Noussair in een overzicht van de verschijningsvormen en de kosten van cybercriminaliteit.
Groeiende industrie
Een brede definitie van internetcriminaliteit geeft vormen van criminaliteit die betrekking hebben op, of gepleegd zijn met, computersystemen, inclusief telecommunicatienetwerken. Internet criminaliteit omvat het stelen van intellectuele eigendom, het online plunderen van bank rekeningen, het creëren en verspreiden van virussen op andere computers, het plaatsen van vertrouwelijke zakelijke informatie op het Internet en het verstoren van kritieke nationale infrastructuur van een land. Zakelijke verstoringen en verlies van informatie of diefstal ervan behoren tot de meest significante consequenties van een cyber aanval. Cybercrime is een groeiende industrie en criminele organisaties worden steeds professioneler, zij ontwikkelen hun eigen technieken en hulpmiddelen of breiden die van anderen uit. Er bestaat een markt voor criminele cyberdienstverlening met een ruime beschikbaarheid van kennis en tools voor cybervandalen.

De fundamentele bouwstenen van het internet zijn protocollen die ruim 30 jaar geleden zijn ontwikkeld, zonder enige notie van hoe groot het Internet in de daaropvolgende decennia zou worden. Protocollen als het Border Gateway Protocol (BGP), het Domain Name System (DNS) en het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) gebruiken nauwelijks enige vorm van verificatie, authenticatie of encryptie en werken op basis van vertrouwen in de integriteit van hun communicatiepartners. Verouderde software bevat vaak al langer bekende kwetsbaarheden en daar die niet meer worden opgelost, kunnen cybercriminelen deze blijvend misbruiken. Hierdoor ontstaat een ICT-duurzaamheidsprobleem.

Kwaadwilligen proberen de gebreken in deze protocollen te misbruiken. DNS en BGP, beide noodzakelijk voor het dirigeren van internetverkeer, zijn een gewild doelwit om internetverkeer naar ongewenste bestemmingen om te leiden en zo slachtoffers bijv. massaal met malware te besmetten of vervalste webpagina’s te tonen waarmee wachtwoorden kunnen worden gestolen.

Criminelen nemen hun beslissingen op basis van een evaluatie van de waarde van de gestelde doelen, het risico van ontdekking en het gemak van toegang om in te breken in een netwerk.

MeJudice_new_logo220x55.png

ad-van-de-gevel120x160.jpg
Ad van de Gevel

universitair docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg..
Recente publicaties:
Gevel, A.J.W. van de, & Noussair, C.N. (2014). De biologie van financiele markten. Het Beste Idee van 2014 (pp. 218-222).: Uitgeverij De Wereld.
Gevel, A.J.W. van de, & Noussair, C.N. (2013). The Nexus Between Artificial Intellgence and Economics. Heidelberg Berlin: Springer Verlag. (SpringerBriefs in Economics).
Gevel, A.J.W. van de, & Noussair, C.N. (2012). The Nexus between Artificial Intelligence and Economics. (CentER Discussion Paper, 2012-087). Tilburg: Economics.

De intentie van Internetberoepscriminelen is vaak het verdienen van geld, ofwel door het zelf uitvoeren van aanvallen op informatie of op ICT netwerken of door afpersing door te dreigen met cyberaanvallen, ofwel door het aanbieden van diensten waarmee anderen aanvallen kunnen uitvoeren, ofwel door de handel in of dienstverlening voor gestolen informatie. Cybervandalen (hacktivisten, hackers) willen met hun aanvallen ook ideologische doelen realiseren of dichterbij brengen. Terroristen hebben de intentie maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Cybercriminelen zijn zich in de afgelopen periode meer gaan richten op de infrastructuur van het Internet in plaats van op individuele computers of sites. De schaalvoordelen van het misbruiken van een dienstverlener zoals een hostingpartij, een domeinnaamserver of een populaire website, bieden bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden dan het compromitteren van een individuele website.

Verschijningsvormen
Cybercriminaliteit komt in veel vormen voor. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Malware is een verzamelnaam voor vormen van software met kwaadaardige bedoeling zoals phishing, computer virussen, wormen, Trojaanse paarden, spyware of keyloggers. De eerste sporen van malware dateren al van 2003. Regin is gekarakteriseerd als de meest geavanceerde malware waarvan het Belgische telecom bedrijf Belgacom in 2013 het slachtoffer is geworden bij een grootschalige aanval die waarschijnlijk is uitgevoerd door de Britse inlichtingendienst Government Communications Head Quarters (GCHQ) en de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA). De hacking operaties tegen Belgacom en ook tegen de Europese Unie zijn wereldkundig gemaakt via de uitgelekte documenten over de spionageactiviteiten van de NSA door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden in juni 2013 (voetnoot 1). Regin is vergeleken met Stuxnet dat werd ingezet om de uraniumverrijkingscentrale in het Iraanse Natanz te saboteren. De worm die ontwikkeld is door de Verenigde Staten en Israël legde een vijfde van de Iraanse computers, die gebruikt worden voor het kernprogramma plat. Hierdoor zou het Iraanse atoomprogramma voor meerdere jaren vertraagd zijn.

Phishing is een vorm van internetfraude, waarmee fraudeurs proberen om via e-mail achter bankgegevens te komen. Potentiële slachtoffers worden naar een valse (bank)website gelokt. Die is echter een kopie van de echte website van de bank. Na verzochte invoering van inlognaam en wachtwoord krijgt de fraudeur de beschikking over bankgegevens waarna plundering van de rekening volgt. Symantec, een onderneming gespecialiseerd in computer beveiliging, schat dat per dag wereldwijd 8 miljoen phishing pogingen worden ondernomen.

Met de term Trojaans paard wordt een kwaadaardig programma bedoeld dat ongemerkt met een ander programma meekomt en die, van binnenuit, onopgemerkt op een computer actief zijn en die een kwaadwillende ongemerkt toegang geeft of (ongewenste) acties uitvoert. Een Trojaans paard kan worden gebruikt om virussen en wormen te verspreiden. Het belangrijkste verschil is, dat virussen en wormen zichzelf verspreiden naar slachtoffers (push) en Trojaanse paarden meestal door het slachtoffer worden binnengehaald (pull). Een computerworm (of kortweg worm) is een zichzelf vermenigvuldigend computerprogramma dat zichzelf verspreidt over het Internet en dat via het netwerk kopieën van zichzelf doorstuurt zonder tussenkomst van een tussengebruiker. Een worm is geen computervirus want het heeft geen computerprogramma nodig om zich aan vast te hechten. Een worm brengt schade toe aan een netwerk, en een virus doet een gerichte aanval op een computer. Een computervirus heeft een gastheer nodig zoals een bestand of e-mail.

MeJudice_new_logo220x55.png

noussair-314548-120x160.jpg
Charles Noussair 

Hoogleraar economie aan Tilburg University.
Hij is sinds 2006 hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. Daarvoor beklede hij diverse functies w.o.:
Hoogleraar Economie, Emory University, Atlanta, GA, Verenigde Staten, 2004-2006, Associate Professor 2002-2004. Associate Professor of Economics, Krannert School of Management, Purdue University, West Lafayette, IN, USA, 1998 - 2002, Universitair docent, 1994-1998.Universitair docent Wiskundige Economie, Econometrisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland, 1992-1994.
Zijn opleiding:
Ph.D. Sociale wetenschappen, California Institute of Technology, juni 1993.
MS Sociale Wetenschappen, California Institute of Technology, juni 1990.  BA Economie en Psychologie, Universiteit van Pennsylvania, mei 1987.
Veel Trojaanse malware paarden bevatten tegenwoordig een backdoor component, die een kwaadwillende op een later tijdstip toegang kan verschaffen tot de geïnfecteerde computer. Een rootkit is een stukje gereedschap dat een hacker volledige controle geeft over een computer die de standaard Windows autorisatie en authenticatie mechanismen omzeilt en daardoor praktisch onzichtbaar wordt. Een keylogger is een specifiek soort software die maar één ding doet: het vastleggen (loggen) van toetsaanslagen, muisklikken en wachtwoorden,. De gelogde gegevens worden vaak automatisch verstuurd naar een derde partij. Een keylogger kan op zichzelf staan maar komt ook voor als onderdeel van een backdoor of een rootkit. Spyware is software die specifieke gegevens van een computer verzamelt, zoals bijv. surfgedrag. Spyware wordt soms door de softwarefabrikant en soms door anderen aan bestaande software toegevoegd. Spyware ‘verstopt’ zich vaak niet echt en is redelijk gemakkelijk op te sporen.

Zakenlieden zijn in luxe Aziatische hotels al minsten vier jaar lang ongemerkt doelwit van hackers. Het gaat hier om de zogenoemde Darkhotel spionage campagnes waarbij hackers al eerder gegevens hebben buitgemaakt van topbestuurders uit Azië en de Verenigde Staten. De hackers wachten tot de slachtoffers verbinding maken met het draadloze WiFi-netwerk van het hotel en krijgen dan inzage in het kamernummer en de achternaam van het slachtoffer. De hotelgast wordt verleid tot het downloaden en installeren van een backdoor, die oogt als legitieme software van Adobe of Google. Als het pakket is gedownload hebben de hackers toegang tot de systeem van de hotelgast. Het overgrote deel van de computer-vredebreuken vindt plaats in Japan, Taiwan, China en Rusland.

Ransomware, ‘gijzelingssoftware’, is een hardnekkige vorm van malware, die toegang tot de computer blokkeert. Het slachtoffer is niet meer in staat om gebruik te maken van het systeem: er is alleen maar een dreigende boodschap te zien. Hierin wordt het slachtoffer aangezet om een betaling te doen. Vaak doen de digitale afpersers zich voor als de politie, maar ook de namen van andere autoriteiten worden misbruikt. Ransomware is een vorm van afpersing en is strafbaar in Nederland.

De nieuwste en meest opvallende ontwikkeling in ransomware is de opkomst van cryptoware dat sterk gericht is op bedrijven. Medio 2013 werd de eerste variant gesignaleerd in Amerika, genaamd CryptoLocker. Eind 2013 werd cryptoware voor het eerst in Nederland waargenomen. CryptoLocker werd onder andere verspreid via de GameOver Zeus Trojan, dat in eerste instantie voor fraude met internetbankieren werd gebruikt. In totaal zouden 545.000 computers met GameOver Zeus ook met CryptoLocker besmet zijn geraakt. Dit was slechts een klein deel van het GameOver Zeus trojaans paard, aangezien bankfraude het hoofddoel was.

CryptoLocker is ransomware die bestanden op besmette computers versleutelt en vervolgens een bedrag eist dat slachtoffers moeten betalen om weer toegang te krijgen. De gebruikte encryptie is zo sterk dat het terugkrijgen van versleutelde bestanden, tenzij er betaald werd of slachtoffers over een back-up beschikten, zo goed als onmogelijk was. In het geval van CryptoLocker vervijfvoudigde de vraagprijs na 72 uur. Betaling leidde echter niet zonder meer tot het vrijgeven van de bestanden. Voor het versleutelen werd voor elke besmette computer een aparte privésleutel gebruikt, die zich op de goed verborgen servers van CryptoLocker bevond. Alleen met deze privésleutel konden de bestanden worden ontsleuteld.

Onderzoekers van het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox-IT en het Amerikaanse FireEye zijn erin geslaagd om de privésleutels van de CryptoLocker-ransomware te achterhalen, waardoor alle slachtoffers van deze ransomware sinds augustus 2014 hun versleutelde bestanden kosteloos konden terugkrijgen. Op het moment dat de FBI GameOver Zeus uit de lucht haalde waren nog steeds 155.000 computers met CryptoLocker besmet. Geschat is dat CryptoLocker de criminelen zo'n 2,2 miljoen euro opleverde, wat veel minder is dan de 24 miljoen dollar die door de FBI werden genoemd. Gebleken is dat uiteindelijk 1,3% van de besmette internetgebruikers het gevraagde losgeld ook betaalde.

Een opvallende trend in 2014 is de voortdurende groei van ransomware vooral op mobiele platvormen, zoals de Koler dreiging die sinds mei 2014 via pornowebsites vaste voet tracht te krijgen op het Android besturingssysteem voor mobiele telefoons. Het vertoont een vals bericht van lokale autoriteiten voor wetshandhaving en beschuldigt de gebruikers van het kijken en opslaan van pornografie met kinderen op straffe van het betalen van een boete via MoneyPak vooruitbetaal kaarten. Hoewel geen bestanden worden versleuteld doet de Slocker ransomware dat wel.

Een bot is een geïnfecteerde computer die op afstand met kwade bedoelingen bestuurd kan worden. Een botnet is een verzameling van dergelijke geïnfecteerde computers. Botnets of softwarerobots opereren automatisch en zelfstandig op ongewenste wijze bij aan elkaar gekoppelde computers via een worm, Trojaans paard of een achterdeur. Op de achtergrond staat altijd een beheerder (bot herder) die op afstand bestuurt vaak met behulp van het open groepscommunicatie (multicasting) Internet Relay Chat (IRC) protocol voor groepsgewijze Internet communicatie dat zich toelegt op een soort kamers (channels of kanalen) voor specifieke onderwerpen. Een botnet kan gebruikt worden voor het maken en sturen van spam, waarbij een spammer toegang tot het botnet koopt van de beheerder.

(Distributed) Denial of service, (D)DoS, is de situatie waarin een computersysteem niet in staat is te functioneren, waarbij bijv. een website onbereikbaar wordt voor de gebruikelijke afnemers van de dienst door de website te bestoken en te overbelasten met veel netwerkverkeer of te overspoelen met netwerkaanvragen. Het verschil tussen een 'gewone' DoS-aanval en een DDoS aanval is dat in het laatste geval meerdere computers tegelijk de aanval uitvoeren. Deze situatie kan veroorzaakt worden door een computerkraker, maar ook door een onbedoelde fout (bijv. een bug in een programma). Bij DDoS-aanvallen maakt men vaak gebruik van botnetwerken die allemaal extern aangestuurd kunnen worden. De externe bestuurder kan de computer van zijn slachtoffer laten crashen door alle computers in zijn botnetwerk tegelijkertijd bestanden te laten verzenden naar het slachtoffer. In april en mei 2013 lagen zowel de grootste Nederlandse banken als de overheid langere tijd onder vuur van deze aanvallen.

Volgens de Cyberedge Group behoren malware en phishing tot de belangrijkste categoriën van cybercriminaliteit. Op een schaal van 1 tot 5 scoren beide 3.26. Kwaadwillende insiders scoren 3.06. Minder verontrustend is (D)DoS met een score van 2.91.

Opvallend is dat organisaties over het algemeen minder bezorgd zijn omtrent de oorsprong van een dreiging dan omtrent het type dreiging dat teweeggebracht wordt. Kwaadwillende insiders scoren hoog op een tabel van 1 tot 5 met 2.96 en cybercriminelen hebben een score van 2.94. Hackers die politiek gemotiveerd zijn scoren 2.75 en hackers die door een staat gesponsord zijn realiseren een score van 2.74. Een en ander impliceert dat de bezorgdheid voor externe bedreigingen groter is dan die van interne aard in een verhouding van 2.5 ten opzichte van 1.

Kosten van cybercriminaliteit
De kosten van cybercriminaliteit worden in sterke mate bepaald door de wijze waarop cybercriminaliteit wordt gedefinieerd. Een enge definitie laat belangrijke niet-monetaire effecten op innovatie, nationale defensie en lange termijn concurrentievermogen buiten beschouwing. Tot de kosten behoren ook de kosten van het detecteren, herstellen, onderzoeken en beheren van de reacties op de incidenten.

Cybercriminaliteit treft honderden miljoenen mensen wier persoonlijke informatie is gestolen. In de VS gaat het om 40 miljoen mensen, in Turkije 54 miljoen, in Korea 20 miljoen, in Duitsland 16 miljoen en meer dan 20 miljoen in China. Voor 2013 wordt het totaal aantal getroffenen geschat op 800 miljoen.

Er zijn duizenden rapporten van bedrijven die gehackt zijn. Bijv. in de VS waren er in 2013 3.000 bedrijven die gehackt zijn. In India zijn tussen 2011 en juni 2013 308.371 websites gekraakt. Twee banken in de Perzische Golf verloren $45 miljoen in een paar uur. Een Britse onderneming rapporteerde een verlies van $1,3 miljard in een enkele aanval. Braziliaanse banken zeggen dat hun klanten jaarlijks miljoenen verliezen ten gevolge van cyber fraude. Een punt is dat banken die zware verliezen lijden ten gevolge van cyberincidenten dit vaak publiekelijk ontkennen. In Australië rapporteerden slechts 44% van de slachtoffers de internet aanvallen.

Wanneer ondernemingen getroffen worden door cyberaanvallen ervaren zij vaak een geringere waardering van hun aandelen tussen 1% en 5%, maar de daling is niet permanent en de koersen herstellen zich gewoonlijk binnen een kwartaal of twee.

Er is een positieve correlatie tussen de omvang van de getroffen organisatie en de kosten. Maar kleine organisaties ervaren hogere kosten per capita dan grotere organisaties ($1.601 versus $437). Alle industrieën zijn slachtoffer van cybercriminaliteit maar organisaties in sectoren zoals energie en nutsbedrijven en financiële dienstverlening ervaren hogere kosten dan organisaties in de media, wetenschappen en gezondheid.

De ondernemingen uit het 2014 onderzoek van het Ponemon Institute rapporteerden 429 succesrijke aanvallen per week in 257 organisaties en 1,7 succesrijke aanvallen per onderneming per week. Dit is een toename van 25 procent ten opzichte van 2013, toen dit voor 234 organisaties 1,4 aanvallen per week was en in 2012 voor 199 organisaties 1,3 aanvallen per week.

De meest kostbare cybermisdaden worden bedreven door kwaadwillige insiders (employees), bij weigering van dienstverlening en web-gebaseerde aanvallen. Dit geldt voor 55 procent van alle cyber criminaliteitskosten. Voor aanvallen van kwaadwillige insiders kost het de meeste tijd om deze te pareren, namelijk 58,5 dag, terwijl virussen slechts 2,6 dagen eisen. Verstoring van de bedrijfsvoering bijv. in termen van productiviteitsdaling vormt de grootste kostencomponent (38 procent) ten opzichte van verlies aan informatie (35 procent ) en schade aan machinerieën (4 procent). De gemiddelde duur van een cyberaanval was in 2014 31 dagen, wat na weging met de gemiddeld kosten een toename is van 23 procent ten opzichte van de 27 dagen in 2013.

Het belangrijkste verlies ten gevolge van cybercriminaliteit is diefstal van intellectuele eigendom. Het Ministerie van Handel in de VS rapporteert dat diefstal van intellectuele eigendom (niet alleen ten gevolge van cybercriminaliteit) jaarlijks Amerikaanse ondernemingen $200 tot $250 miljard kost.

Financiële misdaden, het stelen van financiële activa door het illegaal binnendringen in computers, zijn de tweede grootste bron van directe verliezen van cybercriminaliteit. Het zijn misdaden met een hoog publiciteitsprofiel. Als van miljoenen mensen hun creditkaart wordt gestolen krijgt dat onmiddellijk de aandacht. Deze aanvallen kosten de slachtoffer ondernemingen meer dan $100 miljoen voor herstel, hoewel de winst voor de krakers veel kleiner is. Door online fraude verliezen bijv. Mexicaanse banken jaarlijks zo’n $93 miljoen. Geschat wordt dat Japanse banken $110 miljoen en Amerikaanse banken $200 miljoen verliezen. Vooral het kleinbedrijf is een favoriet doelwit voor cybercriminelen. Zo rapporteerde de kleinhandel in het Verenigd Koninkrijk een verlies van meer dan $850 miljoen in 2013. De financiële dienstverlening in Australië had per onderneming meer dan $100 miljoen verlies. De diefstal van financiële activa is voor criminelen gemakkelijk te monetiseren als de fondsen rechtstreeks getransfereerd worden naar een rekening die zij kunnen controleren. In de voormalige Sovjet Unie zijn 20 tot 30 cyber-criminaliteitsgroepen actief en zij zijn in staat om bijna elke defensieve cybermaatregel te ontwijken.

Het stelen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie is de derde grootste kostenbron van cybercriminaliteit, die door criminelen snel kan worden omgezet in winst. Australische autoriteiten rapporteerden dat er meer dan 200 pogingen zijn gedaan om binnen te dringen in het netwerk van mijnbouw ondernemingen.

Manipulatie van aandelenkoersen is ook een groeiende tak van cybercriminaliteit. Door in te breken in het netwerk van een onderneming, van accountants en advocaten kan inside informatie verkregen worden omtrent aanstaande fusies en samenwerkingen waarmee de aandelenkoersen beïnvloed kunnen worden. Door gebruik te maken van “chat rooms” en sociale media voor “pump and dump” geven criminelen valse informatie omtrent de vooruitzichten van een onderneming en laten hun kasregisters rinkelen als de markt reageert (voetnoot 2).

Het verstoren van de bedrijfsvoering omvatte 38 procent van de totale kosten, gevolgd door verlies van informatie. Het opsporen van cyberaanvallen en het herstel daarvan maken 53 procent van de totale interne kosten uit.

De gemiddelde kosten per jaar van cybermisdaden voor 257 organisaties uit zeven landen (de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Japan, Frankrijk en Rusland) bedragen in 2014 $7,6 miljoen, met een aanzienlijke variatiebreedte van $ 0,5 miljoen tot $61 miljoen per onderneming voor elk jaar. Ten opzichte van 2013 was er een kostenstijging van 10,4 procent. De gemiddelde kosten zijn het hoogste in de Verenigde Staten ($12.7 miljoen) en het laagste in Rusland ($3.3 miljoen). Met uitzondering van Rusland, hebben alle zes landen een kostenstijging ervaren die varieerde van 2.7% voor Japan tot 22.7% voor het Verenigd Koninkrijk. Hoge inkomenslanden verliezen meer als percentage van hun GDP (0,9%) dan ontwikkelingslanden (0,2%).

Voor ontwikkelde landen heeft cybercriminaliteit ernstige implicaties voor de werkgelegenheid waarbij veelal die banen verdwijnen die de meeste waarde creëren. In de VS kost cybercriminaliteit 200.000 banen, wat neerkomt op een daling van de werkgelegenheid met ? procent. Voor de EU kan het werkgelegenheidsverlies vanwege cybercriminaliteit oplopen tot 150.000 banen, wat neerkomt op 0,6% van de totale werkloosheid. Het gaat hierbij niet altijd om netto banenverlies want werklozen kunnen andere banen vinden of hoog betaalde banen kunnen vervangen worden door lager betaalde banen.

Misgelopen inkomsten ('opportunity costs')
Er zijn drie soorten alternatieve kosten die de verliezen van internet criminaliteit bepalen: verminderde investeringen in R&D, risico mijdend gedrag door bedrijven en consumenten waardoor het internet gebruik beperkt wordt en toenemende bestedingen aan netwerk beveiliging. Productiemiddelen zouden hebben kunnen worden aangewend in deze mogelijkheden, maar kennelijk is dat niet gedaan. Bij een economische beoordeling moet hiernaar echter wel gekeken worden.

De alternatieve kosten van internet criminaliteit worden wel gezien als het waarde aandeel daarvan in de Internet economie, die jaarlijks tussen $2 biljoen (een miljoen maal een miljoen) en $3 biljoen genereert. Cybercriminaliteit wordt geschat hieraan tussen 15% en 20% te onttrekken, wat een zware belasting is op potentiële economische groei en banen creatie.

De International Data Corporation (IDC) schat dat de totale markt voor beveiligingsproducten en diensten voor het Internet sinds 2011 is gestegen met 8,7% van $53 miljard naar $58 miljard in 2013. Dit is voornamelijk het resultaat van het toegenomen bewustzijn voor cyberveiligheidsrisico’s bij bedrijven.

Feit is dat de kosten van reparatie van cyberaanvallen, inclusief reputatieschade voor de gekraakte ondernemingen vaak groter zijn dan die van de misdaad zelf. Voor bijv. Italië waren de feitelijke verliezen slechts $857 miljoen, maar de kosten van herstel en de alternatieve kosten bedroegen $8,5 miljard.

Het beperken van cyberaanvallen eist de beschikking over geavanceerde technologieën zoals Security Information & Event Management (SIEM), systemen die aanvallen voorkomen, toepassing van digitale veiligheidsoplossingen. Door gebruik te maken van beveiligingstechnieken worden ondernemingen efficient in het opsporen van cyberaanvallen en dit levert volgens het Ponemon Institute een gemiddelde kostenbesparing op van $2,6 miljoen ten opzichte van bedrijven die dat niet doen.

Conclusies en de toekomst
Gesteld kan worden dat cyberaanvallen als een normaal verschijnsel te beschouwen zijn. Financiële criminaliteit vindt plaats op industriële schaal. Malware en phishing bezorgen IT beveiligingsprofessionals het meeste hoofdpijn. Zij zijn meer bezorgd omtrent kwaadwillende insiders dan cybercriminelen. Volgens de Cyberedge Group zullen binnen twee jaar ongeveer 75 procent van de ondernemingen "bring your own device" (BYOD) beleid geïnstalleerd hebben, waarbij employees hun eigen apparaten naar hun werk meebrengen. Smartphones en tablets worden dan ook gezien als de zwakste link voor IT beveiliging, gevolgd door laptops en sociale media applicaties. Deze “brave new BYOD world” stelt specifieke beveiligingsuitdagingen voor organisaties. In Europa is er sprake van een minder agressieve installatie van BYOD beleid dan in de Verenigde Staten: 21 procent van de ondernemingen versus 35 procent.

Net Access Control (NAC) en Next-Generation Firewall (NGFW) oplossingen worden opgevat als het meest effectief ter bestrijding van cyberdreigingen. Een laag beveiligingsbewustzijn bij employees is de grootste beperkende factor voor een adequate verdediging tegen cyberaanvallen.

De huidige generatie van oplossingen voor geavanceerde cybercriminaliteit is primair gericht op detectie terwijl preventie van voortdurende bedreigde activiteiten wordt beschouwd als een secundaire zaak. Een dergelijke benadering is echter onhoudbaar bij de toenemende frequentie van cyberaanvallen. Een “closed-loop” defensie circuit is noodzakelijk waarbij er integratie tussen detectie en preventie plaats vindt op basis van een automatische reactie op uit-de-hand-gelopen detectie gebeurtenissen.

Een kwart van de reagerende en geïnterviewde organisaties voert dagelijks of wekelijks kwetsbaarheidsscans uit op hun volledig netwerk. Slechts een op de twee organisaties scannen hun netwerk per kwartaal of jaarlijks.

Het voorspellen van de toekomst komt neer op een vergelijking van waarschijnlijkheden – de kans op verbeterde protectie en betere internationale samenwerking versus de kans op toegenomen economische ontwikkeling in de wereld. Zelfs als de verliezen van financiële misdaden constant blijven zal het verlies van intellectuele eigendom alleen maar stijgen.

Twee mogelijkheden doen zich voor.
 • Voor de ontwikkelde landen zullen de kosten vlak blijven als percentage van het GDP, maar de globale kosten nemen toe als nieuwe toetreders en ontwikkelingslanden hun gebruik van het Internet accelereren.
 • De kosten voor ontwikkelde landen nemen toe als meer activiteiten online worden afgewikkeld en krakers hun vermogen om te monetiseren wat zij stelen kunnen verbeteren.
Een scenario waarin de cybercriminaliteitsverliezen afnemen is niet geloofwaardig te achten. De toekomst voor de wereld ligt in toenemende criminaliteitsverliezen en lagere groei.

Referenties en voetnoten zie orginele artikel op MeJudice.nl


^  Inhoud

Noordbeleggen753x244.jpg


^  Inhoud

Algobands indicator
Bron: Vocking.nl
In september 2014 heeft Vocking.nl de Algobands indicator aan hun pakket toegevoegd.
De Algobands Indicator herkent het volume van de algoritmes van de institutionele beleggers en verschijnt op het tijdstip en niveau waar deze in de markt komen.
De roze verticale lijn geeft het tijdstip aan en de lichte blauwe band het prijsniveau waarop dit plaats vindt. Deze unieke indicator stelt u in staat om op dezelfde tijden en niveau's te handelen.
Bovengenoemde indicator werkt op iedere markt en is ook perfect te combineren met onze bestaande indicatoren. Hieronder treft u een aantal trade set-ups met behulp van de Algobands:
Algobands 1
Algobands-01-750x380.gif
Algobands 2
Algobands-02-750x377.gif
Kleur van de achtergrond:
Hiermee kunnen we heel snel herkennen of we long of short gericht zijn. Bij een groene achtergrond doen we uitsluitend long posities en bij een roze achtergrond doen we uitsluitend short posities.
Kleur van de candles:
De candles kleuren blauw in een stijgende markt en rood in een dalende markt. Indien de candles geel zijn beweegt de markt zich zijwaarts.
Stop-dots:
Tijdens een longsignaal bevinden de blauwe stop-dots zich onder de koers en tijdens een shortsignaal bevinden de rode stop-dots zich boven de koers. Zo weet u direct waar u de stop moet plaatsen.
Stealth:
Wanneer er een groene Stealth onder de koers verschijnt hebben we te maken met een stijgende markt. Wanneer er een rode Stealth boven de koers verschijnt hebben we te maken met een dalende markt.
Vocking-header680x90.gif
Tradingroom:
Naast het gebruik van de speciale indicatoren bent u dagelijks welkom in de tradingroom. Dat betekent dat u vanaf uw eigen werkplek inlogt in de tradingroom om de trades van ervaren traders te kunnen volgen die met dezelfde indicatoren werken.
High Energy Times:
Deze service filtert financiële instrumenten waar een breakout of een potentiële grote beweging wordt verwacht in de handelssessie door middel van een zeer geavanceerde analyse. Het geeft aan wanneer de trader een hogere dan normale beweging kan verwachten in een bepaalde index. Deze tijden worden door middel van een smalle band weergegeven in uw grafiek, zodat u heel eenvoudig kunt zien of de koers zich boven of onder de band bevindt en u op die manier heel eenvoudig uw positie kunt bepalen.
Training:
Vier keer per week worden er webinars gehouden om u de fijne kneepjes van het traden te leren en hoe u op de juiste wijze de indicatoren tijdens het traden kunt gebruiken. Alle webinars worden opgenomen, zodat u ze op ieder gewenst moment nog eens terug kan kijken.
Aanwezig op 64ste HCC Beleggen Symposium 28 maart te De Bilt.
Indien u vragen heeft over onze trading systemen of als u geïnteresseerd bent en hier dagelijks mee aan de slag wilt, bent u van harte welkom op onze stand. Wij staan u graag te woord!


^  Inhoud

CoSAad_201109_753x202.jpg


^  Inhoud

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds fors afgewaardeerd
Bron: Morningstar, Ronald van Genderen, 20 feb 2015
alex-Otto-120x160.jpgHet vertrek van ‘Mr 5 procent’ bij Delta Lloyd Asset Management was groot nieuws in beleggingsfondsenland. Alex Otto, die deze bijnaam had omdat een aandelenbelang van vijf procent de kern van zijn beleggingsfilosofie vormde, maakte februari 2014 bekend dat hij zou vertrekken bij de vermogensbeheerder. Hij combineerde op dat moment de functies van chief executive officer (CEO) en chief investment officer (CIO).

Otto (foto) werd algemeen gezien als drijvende kracht achter de Deelnemingen-strategieën van Delta Lloyd, waarvan Delta Lloyd Deelnemingen Fonds het vlaggenschip is. Kenmerk van deze strategie is een aanzienlijk belang van minimaal 5 procent in mid- en small-cap ondernemingen. Met Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds zijn er ook internationale varianten.

De voordelen van deze strategie zijn evident. Het levert een vrijstelling van vennootschapsbelasting op. En wellicht nog belangrijker: de beheerders van de deelnemingenfondsen worden door de grote aandelenbelangen serieuze gesprekspartners voor het management van de betreffende ondernemingen. Zo zitten zij dicht bij het vuur en kunnen zij invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de strategie van het bedrijf.

Otto was jarenlang beheerder van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Zijn kennis en netwerk in met name het Nederlandse bedrijfsleven behoorde tot de meest uitgebreide in de sector. Het carrièrepad van Otto bracht hem van de rol van beheerder naar de gecombineerde functie van CEO en CIO van Delta Lloyd AM. Dat betekende een steeds grotere afstand tot het daadwerkelijke beleggen. Desondanks bleef zijn rol naar de mening van de analisten van Morningstar zeer belangrijk bij het beheer van de Deelnemingen-fondsen en met name bij het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. De positieve mening van Morningstar was niet volledig, maar toch zeker in belangrijke mate gestoeld op zijn aanwezigheid in het team.

Toch bracht juist de afstand tot de portefeuilles van de fondsen en het beheer daarvan Otto tot de beslissing om een andere weg in te slaan. Eentje die hem weer meer de rol van belegger zou geven. Die vond hij bij HB Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Blokker.

Aderlating
Otto’s vertrek wordt door de analisten van Morningstar als een aderlating voor de Deelnemingen-fondsen gezien. Ze werden in februari 2014 ‘Under Review’ geplaatst in afwachting van een opvolger. Die kwam er in de persoon van Jacco Maters (foto). Per oktober 2014 staat hij als CEO en CIO aan het roer van Delta Lloyd AM. Hoewel Morningstar in hem een prima vervanging ziet, vallen toch vooral de verschillen met Otto op. Het belangrijkste verschil: Maters zal in tegenstelling tot Otto geen zitting nemen in het Investment Committee, het comité dat besluit over alle belangrijke wijzigingen in de fondsportefeuilles zoals het aankopen van nieuwe of het volledig verkopen van bestaande posities. Maters staat daardoor in nog belangrijker mate op afstand van het beheer van de portefeuilles.
Jacco-Matters-120x160.jpg
Wel gaf Maters aan, dat verbeteringen in de beheerprocessen mogelijk zijn. Zo vertelde hij in een gesprek met Morningstar-analisten dat de concentratie in de Deelnemingen-fondsen wellicht omlaag kan. Daarbij liet hij in het midden of dat gebeurt door meer namen in de portefeuille op te nemen of de portefeuillegewichten gelijkmatiger te verdelen over het bestaande aantal posities. Daarnaast uitte hij het voornemen een ‘Liquidity Board’ in te willen stellen, die zich zal richten op de beheersing van liquiditeitsrisico’s in de portefeuilles.

Benedengemiddeld
De periode dat de Deelnemingen-fondsen ‘Under Review’ stonden gaf de analisten van Morningstar ruimschoots de mogelijkheid om ze opnieuw te analyseren, onder andere op basis van gesprekken met de leden van het beheer. Daarbij kwamen zij tot de conclusie dat voor zowel het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds als het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het Delta Lloyd L European Participation Fund de teams van benedengemiddelde kwaliteit zijn in vergelijking met andere fondsen in de relevante Morningstar-categorieën.

Voor het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds ligt het dagelijkse beheer in handen van Geert-Jan Hoppers en Sandra van der Meer–de Brouwer. Delta Lloyd kondigde echter begin februari van dit jaar het vertrek van Van der Meer-de Brouwer aan per 1 april 2015. Zij zal worden vervangen door iemand met een vergelijkbaar profiel. Hoppers heeft 13 jaar relevante ervaring, eerst als analist en sinds 2007 als beheerder. In 2009 maakte hij de overstap naar Delta Lloyd.

Ellen Eijking en Jeroen de Bruijn vormen het duo dat dagelijks het beheer voert over het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het Delta Lloyd L European Participation Fund. Eijking maakt sinds 2010 onderdeel uit van het team. Zij werkt sinds 1997 in vermogensbeheer en heeft onder andere bij Fortis Investments en VPV AM hoofdzakelijk Europese small-cap portefeuilles beheerd. Zij wordt bijgestaan door De Bruijn die in 2014 bij het team kwam. Hij is zeer junior aangezien zijn werkervaring slechts drie jaar op de mid office van Delta Lloyd beslaat.

MorningstarLogo-Header.gif

ronald-van-genderen120x160.jpg
Ronald van Genderen

Fondsanalist CFA bij Morningstar Benelux
Als Hoofd Asset Management was hij werkzaam bij Simon A Cohen totdat hij in 2007 overstapte naar Petercam waar hij als Senior Account Manager onder andere verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleggingsbeleid. Vanaf 2008 was Ronald als Senior Analist verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de VEB mbt tot beleggingsfondsen. Sinds 2013 is hij werkzaam bij Morningstar  als Fondsanalist.
Morningstar vindt het dan ook jammer, dat Jack Jonk (Hoofd Aandelen bij Delta Lloyd AM) en Agnus Steel (Hoofd Deelnemingen) op afstand staan van het dagelijkse beheer van de portefeuilles. Beide zijn zeer ervaren beheerders. Hoewel zij wel zitting hebben in het Investment Committee, zou een nauwere betrokkenheid bij het dagelijkse beheer naar de mening van de Morningstar-analisten een kwaliteitsimpuls betekenen voor het team.

In beginsel goed
Het beleggingsproces van de Deelnemingen-fondsen is in beginsel nog altijd goed. Het leunt zwaar op diepgravend bottom-up aandelenonderzoek. Maar gegeven het negatieve oordeel over het beheerteam zit er een zwakte in de uitvoering van het beleggingsproces. Dat zorgt voor twijfel. Morningstars verlies van vertrouwen in Delta Lloyd Deelnemingen Fonds is daarnaast mede ingegeven door bijvoorbeeld het grote aantal flink tegenvallende aandelenkeuzes in de afgelopen jaren. Zo namen de beheerders aanmerkelijke posities in Nederlandse bouwers als BAM, Heijmans en Ballast Nedam. Deze lijken niet volledig te voldoen aan de focus van het fonds op stabiele, financieel gezonde ondernemingen met een lage waardering en goede producten en bedrijfsmodellen.

Daarnaast zal voor het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het Delta Lloyd L European Participation Fund het streven naar belangen van vijf procent vrijwel altijd bij micro-caps eindigen, terwijl daar niet noodzakelijkerwijs de beste investeringen te vinden zijn.

Niet in de laatste plaats is daarom het gebrek aan geformaliseerd beleid ten aanzien van liquiditeitsrisico’s een zorgpunt. En dat geldt niet alleen voor de Europese Deelnemingen-fondsen, maar evengoed voor het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Niet voor niets lijkt Maters juist daarom een Liquidity Board in te willen stellen.

Populair beleggingsfonds
Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds behoorde jarenlang tot de populaire beleggingsfondsen onder Nederlandse beleggers. Het was een vaste waarde in de top 15 van meest geraadpleegde beleggingsfondsen op morningstar.nl maar is het laatste jaar gestaag uit dit lijstje gezakt. De rendementen vallen dan ook tegen. In 2014 boekte het Deelnemingen Fonds een fors verlies van 6,8 procent en bleef daarmee 12,4 procent en 16,5 procent achter bij respectievelijk de categorie ‘Aandelen Nederland’ en de benchmark Euronext AEX All Share Index. 2013 Was een relatief redelijk jaar (zie rendementsgrafiek en -tabel). In 2012 en 2011 wist het Deelnemingen Fonds de index en de categorie niet te verslaan.
delta_lloyd_deelnemingen_fonds_graph-SH625x430.gif
De fondsen binnen de Deelnemingen-strategie stonden sinds de aankondiging van het vertrek van Alex Otto 'Under Review'. Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds had daarvoor een Morningstar Analyst Rating ‘Silver’, maar die is nu door Morningstar verlaagd naar ‘Neutral’. Het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het Delta Lloyd L European Participation Fund hadden beide een waardering ‘Bronze’ en die is nu verlaagd naar eveneens ‘Neutral’. Het gebrek aan vertrouwen in het beheerteam van de Deelnemingen-fondsen is de voornaamste reden voor de afwaardering.

Bekijk ook de fondsrapporten:
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (Analyst Rating: Neutral - Morningstar Rating: ***)
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds (Analyst Rating: Neutral - Morningstar Rating: **)
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds (Morningstar Rating: ***)
Delta Lloyd L European Participation Fund (Analyst Rating: Neutral - Morningstar Rating: *)^  Inhoud

  IG: Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


^  Inhoud

Meedoen kan
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia die we tweemaal per jaar houden in De Bilt en deze nieuwsbrief.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Ook voor deelname aan de redactie van de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die mee willen doen.

Ook zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben je enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan contact op met het HCC Beleggen bestuur Klik Hier of met de redactie  Klik Hier


^  Inhoud

Aanmelden en routebeschrijving HCC Beleggen Symposium op 28 maart 2015
Wat
64ste-hcc-beleggen-Symposium-28-03-2015-De-Bilt-330x120.gif
64 ste HCC Beleggen Symposium
"Weg van de gebaande paden."
Waneer 28 maart 2015 aanvang 10.00 uur

Waar

Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte


Henri Dunantplein 4 

3731 CL  De Bilt
Aktiviteit
 • hele dag diverse lezingen in twee zalen door boeiende sprekers,
 • kennismaken met en hernieuwen van kontakt met medebeleggers, 
 • kennismaken met regiogroepen,
 • nieuwe ontwikkelingen, boeken en programmatuur en kennis maken met financiele diensten, producten en  innovaties bij flink een aantal leveranciers
Locatie-info: Gezellig lunch-restaurant aanwezig. Parkeren gratis. In midden van Nederland met goede aansluiting op snelwegen. Goed bereikbaar per openbaar vervoer
Programma: Programma en andere informatie op de HCC Beleggen website:  Klik Hier
Kosten:
Toegang gratis voor HCC Beleggen Leden
Indien u lid bent van onze vereniging HCC (HCC Beleggen lid worden kan ter plaatse tegen een gereduceerd tarief ) is voor u de toegang vanzelfsprekend ook gratis anders vragen wij van u een kleine bijdrage in de kosten van €15,=

Een entreebewijs voor het 64-ste HCC Beleggen Symposium kunt u bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  

Het HCC Beleggen Symposium
wordt gehouden in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >>
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Voor een uitgebreide routebeschrijving ga naar onze website of Klik hier


^  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.