..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Januari 201528 maart 2015 -64 ste HCC Beleggen Symposium


Het wordt weer een interessant jaar !
Bron: Frans Schreiber, Voorzitter HCC-groep beleggen
hccbeleggen-Nieuwjaar-2015-V2.gif

Het afgelopen jaar was al een interessant jaar.  Zowel voor ons, HCC-groep beleggen als op de beurs, waar wij als beleggers natuurlijk sterk geïnteresseerd in zijn. Onze vereniging groeit niet meer, maar door de inzet van vrijwilligers is de sfeer fenomenaal.

En ook dit jaar bleek weer dat onze symposia een grote publiekstrekker zijn. We zijn de enige vereniging in Nederland die dit soort dagen nog organiseert, waarbij een (beperkt) aantal mensen handen vol werk verzet en daar mogen we best trots op zijn ! Elke keer is het weer een groot succes en vallen ons enthousiaste reacties van de bezoekers ten deel.

Helaas trad in het afgelopen jaar Michel Hupkens terug, nadat hij zes volle jaren penningmeester was geweest en gedurende acht jaar de belegger symposia heeft georganiseerd. En daarnaast trok hij nog de ene na de andere interessegroep uit de grond. Hij leidde deze groepen een tijdje en bracht dan het stokje over naar één van de leden. Soms lukte dat, soms niet. Maar zijn betrokkenheid bij onze vereniging was een voorbeeld voor mij en inspiratie bron voor velen.
Michel hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren ! We zullen je missen en hopen dat je nog regelmatig langskomt. De vacature van penningmeest is waarschijnlijk vervuld, maar we zoeken nog wel hulp,  onder andere mensen die willen helpen onze symposia mede te organiseren.
Jos van den Berkmortel is bereid gevonden Michel als leiding gevend organisator van symposia op te volgen. 
Daarnaast hebben we onze onvolprezen nieuwsbrief. Leo Rasch heeft jarenlang deze taak op zich genomen, maar wil graag een team van mensen om zich heen die interessante kopij aanleveren, zelf geschreven of zelf gevonden. Iedereen komt wel eens een artikel tegen, waarvan hij denkt: dat zou iedereen moeten lezen!
Als u dat zo nu en dan ook overkomt, geef u dan op bij Leo of ondergetekende.
U weet! zonder vrijwilligers kunnen we niet. We hebben uw hulp hard nodig ! Daarnaast is het ook een leuke ervaring, want u ontmoet allerlei (professionele) mensen, die ook bezig zijn met beleggen.

Zo werd dit jaar door enthousiaste leden een compleet camera team aangetrokken ! Dit heeft het laatste symposium opnamen gemaakt, zodat u op uw dooie gemak nog eens een presentatie terug kunt kijken.
Daarnaast is het voor leden die die dag niet konden komen,  toch nog een mogelijkheid de voordrachten eens na te slaan en te kijken wat ze allemaal gemist hebben. En dat is niet niks, want er waren de afgelopen jaren gerennomeerde sprekers bereidgevonden hun kennis met ons te delen. 

Niet alleen voor onze vereniging wordt het weer spannend, ook voor de beurs. We gaan in Europa een nieuw experiment tegemoet, waarbij de ECB niet alleen pandbrieven, bedrijfsleningen, maar nu ook overheidsobligaties van banken gaat opkopen. Banken kopen dus eerst de obligaties van de overheid en verkopen vervolgens deze obligaties weer aan de ECB. Ze krijgen hier cashgeld voor terug. En u weet, dat banken tot ongeveer tienmaal hun vermogen mogen uitlenen, dus dit geld komt allemaal weer naar de markt toe. U weet ongetwijfeld wat er gebeurde in Japan de afgelopen jaren, dus de kans op stijgende koersen zijn reëel aanwezig.
De kans dat de Euro gaat zakken is natuurlijk niet minder groot en beleggers kunnen hier op inspelen door (een deel van) hun Euro’s af te dekken.

Het wordt inderdaad wéér een interessant jaar!

Ik wens u en uw geliefden een voorspoedig, maar vooral gezond 2015 toe.

Frans Schreiber
Voorzitter HCC-groep beleggen
^  Inhoud

Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

^  Inhoud


Monetaire en financiële statistieken Nederland
Bron: http://www.statistics.dnb.nl/
Op de statestiekpagina's van De Nederlandse Bank vindt, u behalve onderstaand (dagelijks geupdated)  overzicht , een aantal  downloadable interactieve grafieken  klik hier
^  Inhoud

Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
  • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
  • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
  • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
  • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.


Weg met de gemakzuchtige lijstjes van leiders
Bron: MeJudice
zinloze-lijstjes-SH400x212.gif
Bestuurders lijken soms bezeten van ranglijstjes. Iedereen weet dat ze niets verklaren en ook niet veel toevoegen aan kennis over excellentie, maar toch worden ze voor zoete koek geslikt. De Groningse economen Garretsen en Stoker vinden dat daar maar eens mee afgerekend moet worden. Management- en leiderschapskwaliteiten zijn sleutelfactoren in succes van bedrijven en economieën. Het is echter beter om verdieping op dit terrein te zoeken dan te zoeken naar de zogenaamde beste leider of manager.

Lijstjes, lijstjes
MeJudice_new_logo220x55.png

harry-garretsen120x160.jpg
Harry Hummels

Hoogleraar International Economics and Busines aan de Rijksuniversiteit Groningen
Garretsen doceert en doet onderzoek op het gebied van de internationale economie, de macro-economie, de economische geografie en de institutionele economie en is ook co-auteur van diverse leerboeken. Hij is als fellow verbonden aan de Universiteit van Cambridge en het CESifo van de Universiteit München. Garretsen was van 2004-2014 plv kroonlid bij de SER en is thans lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Vanaf 1 januari 2015 geeft hij, samen met collega-hoogleraar Janka Stoker, leiding aan het RUG expertisecenter In The LEAD.
Er is in de laatste dagen van afgelopen jaar bijna geen ontkomen geweest aan de onvermijdelijke ranglijsten met de invloedrijkste bestuurders, de productiefste bedrijven, de snelst groeiende sectoren of de meest welvarende economieën.
Op de verschillende niveaus van micro naar macro, dus van de scores voor individuele managers via (top)sectoren tot die voor landen als geheel, suggereren al die lijstjes dat een hogere plek gelijk staat aan betere prestaties.
Dit leidt er toe dat deze hitparades soms wel erg letterlijk worden genomen.

Zo benadrukte premier Rutte twee jaar geleden in de verkiezingscampagne tot vervelens toe dat de Nederlandse economie er toch echt goed voor stond omdat ‘we’ wereldwijd op nummer 5 stonden qua concurrentievermogen.
Het probleem met een dergelijk statement en met veel van dit soort rankings is dat er niets wordt verklaard.
Is Nederland bijvoorbeeld concurrerend omdat het overheidsbeleid en onze instituties de productiviteit van bedrijven aanwakkeren of zijn de leidinggevenden van de in Nederland gevestigde bedrijven gewoon bovengemiddeld productief los van het beleid en onze wet- en regelgeving?

Bovendien blijken al die lijstjes vaak momentopnames te zijn, de sterren van vandaag zijn niet zelden een paar jaar later bijkans geheel uit beeld of zelfs ontspoord – wie herinnert zich niet de ‘managers van het jaar’ Scheringa en Rijkman Groenink?
Dit geldt zeker als het om individuele managers of bedrijven gaat, maar ook landen die als lichtend voorbeeld worden gezien kunnen opeens weer volledig uit de gratie zijn, denk maar aan het Finse Nokia “succes”.

MeJudice_new_logo220x55.png

janka-stoker120x160.jpg
Janka Stoker

Hoogleraar ‘Leiderschap & Organisatie- verandering’  aan de Rijksuniversiteit Groningen
Janka Stoker was de afgelopen vijf jaar als vice-decaan werkzaam in het bestuur van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Vanaf 1 januari 2015 is zij aan dezelfde faculteit, samen met collega-hoogleraar Harry Garretsen, directeur van het expertisecenter In The LEAD; dit center houdt zich in samenwerking met bedrijven bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van leiderschap.
Een derde gebrek van de lijstjesmode is dat vaak niet duidelijk is hoe en wat er precies wordt gemeten en, daaraan gekoppeld, waarom een hogere plek op de lijst per se beter zou zijn.
Als de Nederlandse economie licht maar nauwelijks groeit en de “concurrerende” economieën groeien in het geheel niet, zijn we dan beter af dan als onze economische groei 2 à 3 procent zou zijn maar de buitenwereld nog harder groeit?
Op de rangorde van de groeilijstjes wel, maar in economische zin uiteraard niet.

Zoeken naar samenhang
Het fundamentele manco van de bestuurlijke en economische lijstjeswaanzin is echter dat een samenhangende analyse van de verschillende micro- en macro-elementen geheel en al ontbreekt.
In de wetenschap beginnen we er achter te komen dat het verbinden van deze niveaus cruciaal is en de eerste veelbelovende studies zijn inmiddels uitgevoerd.
Door zowel het macro- (landen), meso- (sectoren) én het micro-niveau (managementkwaliteit) tegelijk in beschouwing tenemen, laten economen zien dat onafhankelijk van land of sector het overgrote deel van het productiviteitsverschil tussen bedrijven wereldwijd systematisch door verschillen in de kwaliteit van het bedrijfsmanagement wordt verklaard.

Belang managementkwaliteiten
Beter presteren op alle niveaus wordt daarmee vooral dus een zoektocht naar beter management of leiderschap. En dat roept meteen de hamvraag naar de determinanten van effectief leiderschap op. Hier biedt nieuw onderzoek uit de hoek van psychologen uitkomst, dat nauwkeurig aangeeft welke mix van individuele leiderschapsstijlen en bedrijfsspecifieke (vak)kennis effectief leiderschap verklaart.
Gecombineerd informeert dit economische en organisatiepsychologische onderzoek direct de beleids- en managementpraktijk en biedt het voorzichtig - anders dan die talloze populaire hitlijstjes - een daadwerkelijk antwoord op de vraag wie waarom leidend is en beter presteert.
Meer van dit soort onderzoek en minder gemakzuchtige lijstjes zou derhalve een goed voornemen voor 2015 zijn.

Referenties:
Antonakis, J., en R. House, (2014), "Instrumental Leadership: Measurement and Extension of Transformational-Transactional Leadership Theory", The Leadership Quarterly, 25(4), 746-771.

Bloom, N., R. Lamos, R. Sadun, D, Scur en J. Van Reenen (2014). "The New Empirical Economics of Management", CEP Occasional Paper, 41, Centre for Economic Performance, London.
^  Inhoud

daytradingad_753x240.jpgHypotheeknormen 2015 lager dan 2014
Bron: Redactie
In de nieuwe normen is een buffer opgenomen voor consumenten met een inkomen tot €30.000. Het Nibud heeft naar aanleiding van de nieuwe normen consumenten opgeroepen bij een maximale hypotheek goed te blijven kijken naar de betaalbaarheid van de hypotheek, omdat de normen uitgaan van gemiddelde situaties. Ook is de leenruimte voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen bij een maximale hypotheek verder vergroot.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan onzekerheden rondom de te realiseren energiebesparing en de levensduur van de maatregelen zorgvuldig af te wegen.

Effecten
Het Nibud heeft de effecten doorgerekend voor verschillende Bruto jaarinkomens en rentestanden.
De tabellen hieronder geven weer wat er vanaf januari 2015 kan worden geleend in vergelijking met 2014. Voor hypotheken met een rentevasttermijn van 10 jaar of langer is de gemiddelde rente op het ogenblik ongeveer 3,25%.
Voor hypotheken met een kortere rentevaste termijn, moet getoetst worden bij een rentestand van 5%.

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 3,25%
Bruto Jaarinkomen € 30.000 € 50.000 € 70.000
Rentestand


3,25% (2014) € 146.482 € 244.137 € 388.705
3,25% (2015)* € 137.018 € 228.364 € 360.523
Verschil - € 9.464 - € 15.773 - € 28.181

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 5%
Bruto Jaarinkomen € 30.000 € 50.000 € 70.000
Rentestand


5% (2014) € 128.069 € 213.448 € 336.859
5% (2015)* € 127.626 € 212.710 € 330.883
Verschil - € 442 - € 737 € - 5.977

Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25%
Bruto Jaarinkomen € 30.000 € 50.000 € 70.000
Rentestand


4,25% (2014) € 134.671 € 224.452 € 355.735
3,25% (2015)* € 137.018 € 228.364 € 360.523
Verschil + € 2.347 + € 3.912 + € 4.789
Note:
*gemiddelde loonsverhoging van 1,5%Zie totaaloverzicht financieringslastpercentages 2015 (pdf)Zie totaaloverzicht financieringslastpercentages 2015 AOW-gerechtigden (pdf)
Nibud : Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
^  Inhoud

Noordbeleggen753x244.jpgMarket timing met de ‘angst index’
Bron: Ben van den Anker
Market-timing-SH360x200.gif
Zoals recent onderzoek van Javier Estrada (IESE Business School, Barcelona) bevestigde (1*)  is het timen van de markt een bijzonder slechte strategie.

Uit 160.000 dagen beurshandel bleek dat de helft van het rendement van beleggers te herleiden is tot de beste tien beursdagen in het desbetreffende jaar. Nu is niets menselijks de belegger vreemd en zal er desalniettemin gepoogd worden in- en uitstapmomenten zo zorgvuldig mogelijk te kiezen.

Een mogelijk hulpmiddel hierbij is de VIX-index. De VIX- of Volatiliteitindex registreert de Standard & Poor 500 call- en putopties naar de mate waarop zij ‘ín’ of ‘out of the money’ zijn.  Volatiliteit staat hierbij voor de beweeglijkheid van de onderliggende waarde.
ben-van-den-anker 2011-120x160.gif Ben van den Anker (1976) is schrijver / columnist en lid centrale directie aan het Candea College
Hij heeft zijn PhD in Business & Management tijdens een negen jarig verblijf in Zuidoost Azië aan de International Graduate School of Business (University of South Australia) behaald. Hij is auteur van het boek The perceived role of Host Country Nationals in Expatriate Adjustment (2010, Ben van den Anker). Zijn onderzoek richt zich met name op de rol van cross-culturele interactie in het functioneren van expatriates. Daarnaast is hij voor de International Business Review revisor voor wetenschappelijke artikelen op het snijvlak business en management.
Een product dat de éne dag 10% daalt, om de volgende dag 15 % te stijgen is volatieler als bijvoorbeeld een product met een beweeglijkheid van 4%. (2*)

In de VIX wordt een hypothetische at-the-money- optie gecreëerd met een expiratietijd van 30 dagen.
Als een optie ‘at the money’ is zal de prijs theoretisch hetzelfde zijn als de prijs waarmee het aandeel op dat moment verhandeld wordt. In eenvoudige termen komt het erop neer dat de VIX in de weergave van handel in opties op de S&P 500 de verwachtingen van de markt op korte termijn uitdrukt.

Het is dus als het ware een barometer van het sentiment en de beweeglijkheid in de markt. Hoe groter investeerders het risico op koersdaling achten, des te meer zullen zij put-opties aanschaffen om een verzekering tegen de mogelijke daling te creëren.
De VIX zal daarop hoger noteren. Een stijgende VIX betekent dan dat de markt waarschijnlijk lager zal gaan noteren omdat zij tegengesteld gerelateerd zijn. In december zien wij de VIX net als in oktober weer een flinke reis naar boven maken.
De VIX voorspelt dan dat de S&P met een numerieke waarde in een x +/- % range over de periode van één jaar zal blijven, met statistische nauwkeurigheid van 68% (of één standaarddeviatie).
Een lage VIX is een goed instapmoment; markten zullen altijd weer naar beneden gaan met de grote vraag wanneer dat zal zijn.

De huidige VIX-waarden geven aan dat er met behoorlijke volatiliteit te rekenen valt in de komende maanden. In 2008 en 2009 de bereikte de VIX waarden van boven de 50; in 2014 is de vierde piek sinds 2008 reeds bereikt. Alhoewel de VIX dus een perceptie van de stemming in de markt geeft is het niet meer dan een indicatie van de prijzen waarop de markt wil handelen. Bij uiterste waarden zijn grote mogelijkheden aanwezig. De angst van de één kan de koop voor een ander zijn. Kopers kunnen snel verkopers worden en verkopers kunnen even snel in kopers veranderen.
Duidelijk is nu dat de VIX aan de start van het nieuwe jaar nog niet veel goeds voorspelt voor de korte termijn. Het handelen naar VIX-standen is bij veel beleggers al in gebruik, waardoor een reflexieve relatie kan ontstaan. De belegger stapt in of uit aan de hand van de VIX en niet aan de hand van inzichten verkregen uit een fundamentele of technische analyse.
CBOE Volatility Index-25Y-bar.gif
Dit reflexieve gegeven maakt dat gebruikmaking van de VIX de stemming op de aandelen/optiemarkten kan versterken. Voor iedere beurs is er wel een volatiliteitsindex aanwezig en een handelswijze, of deze nu gerelateerd is aan het over- of onderschrijden van bijvoorbeeld een vijfdaags (of langere termijn) gemiddelde, kan de belegger wellicht enige houvast bieden. Dit in de hoop dat de waargenomen volatiliteit in 2015 in het portefeuillebelang van de belegger plaatsvindt!

Voetnoot
1*  Javier Estrada: Black Swans and Market Timing: How Not To Generate Alpha.  
 2* Interessant is dat hierbij wel naar in het verleden gerealiseerde resultaten gekeken wordt….
^  Inhoud

CoSAad_201109_753x202.jpg


Een nieuwjaarscontrole van uw beleggingsportefeuille en van uzelf
Bron: Maarten van der Pas, Morningstar,  02 januari, 2015 
Bekijk-je-portefeuille-SH460x200.gif

Een mooi moment om uw beleggingsportefeuille en uzelf als belegger -weer- op scherp te zetten. Voldoet de portefeuille nog aan uw beleggingsdoelstellingen? Weerstaat u de verleiding om te veel te handelen? En waarom zou u de markt wel kunnen verslaan?


Veel basisregels voor beleggen lijken in eerste instantie onlogisch. Zo oogsten luie beleggers vaak meer succes dan hardwerkende beleggers. Hoe dat komt? Voor een belegger die zijn portefeuille elke dag controleert – of nog erger: meerdere keren per dag – is de verleiding groot om meer transacties te verrichten dan nodig. Hij voelt zich genoodzaakt om direct op verlies en winst in te spelen en voert verkoop- en kooporders in. Hierdoor kunnen de transactiekosten behoorlijk oplopen en een flinke hap uit het rendement nemen.

Overigens worden beleggers ook door handelsplatformen in de verleiding gebracht om transacties te doen. De grote hoeveelheid informatie die wordt geboden met het laatste financieel-economische nieuws dat onophoudelijk voorbijrolt en aandelenkoersen die voortdurend rood en groen oplichten bij elke koersbeweging geven een gevoel van urgentie en dwingen beleggers welhaast om te reageren met kopen en verkopen. Elke transactie levert het platform immers inkomsten op. Maar een belegger moet de kosten die aan een transactie zijn verbonden wel eerst terugverdienen.

Zeker voor een particuliere belegger is beleggen toch vooral een langetermijnbezigheid waarbij het volstaat om de beleggingsportefeuille enkele keren per jaar na te lopen, bijvoorbeeld elk kwartaal of eens in het half jaar. Het doel van deze portefeuillecheck is om probleemgebieden systematisch op te lossen en te bepalen welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Het begin van een nieuw jaar is zo’n moment. Maar vergeet niet, dat het even gekunsteld als willekeurig is om de beleggingsresultaten van 1 januari tot en met 31 december te bekijken. Ontwikkelingen op de wereldwijde financiële markten trekken zich niets aan van ons kalenderjaar. De prestaties van een portefeuille kunnen ook van 1 april tot en met 31 maart worden bekeken.

Evalueer uw beleggingsportefeuille aan de hand van de volgende 3 stappen.

1. Stel vast of de samenstelling van uw portefeuille (nog) voldoet
     aan uw beleggingsdoelstellingen

Eén van de belangrijkste factoren die bepaalt of uw portefeuille is gepositioneerd om aan uw beleggingsdoelstellingen te voldoen is uw activaspreiding: welk gedeelte van uw portefeuille is belegd in aandelen, obligaties en contanten? Als het goed is heeft u eerder het doel bepaald waarvoor uw belegt (aanvulling op pensioen, eerder stoppen met werken, studie van de kinderen, een wereldreis) en daar een passende spreiding in aandelen en obligaties bij gemaakt.

Om de huidige positionering van uw portefeuille precies te bepalen, kunt u de Instant X-Ray gebruiken, een gratis toepassing op morningstar.nl om uw portefeuille door te lichten en de samenstelling ervan te analyseren. Voer van elke belegging in uw portefeuille de naam of ticker in (vergeet uw positie in contanten niet) en de waarde van die belegging in euro. Klik vervolgens op ‘Toon X-Ray’. U krijgt op de overzichtspagina een beeld van uw portefeuille dat vertelt welk hoeveel in aandelen, obligaties of overig is belegd en hoe groot de kaspositie is. U kunt een benchmark kiezen waarmee u uw beleggingen wilt vergelijken.

Een wereldkaart toont hoe uw beleggingen wereldwijd zijn gespreid. Van uw aandelenbeleggingen volgt een overzicht in welke sectoren u bent belegd en of deze cyclisch, licht-cyclisch of defensief van aard zijn. Van het vastrentende deel van uw portefeuille wordt getoond of het om staats- of bedrijfsobligaties gaat of dat het overig gesecuriseerd waardepapier betreft.

Met ETFs of indexfondsen zult u niet veel afwijken van een benchmark. Bij een actief beheerd beleggingsfonds is afwijken van de benchmark een voorwaarde. U betaalt een fondsmanager immers om een hoger rendement dan de index te halen

De Morningstar Style Box voor aandelen geeft in één oogopslag aan wat voor type aandelen u in uw portefeuille heeft. In dit rooster van negen vakjes wordt een onderscheid gemaakt tussen de marktkapitalisatie van de onderneming (small-, mid- of large-cap op de horizontale as) en of het een waarde- of groeiaandeel betreft (verticale as).
Bij de Style Box voor obligaties gaat het om rentegevoeligheid of duration (kort, medium of lang op de horizontale as) en de kredietkwaliteit (hoog, medium of laag op de verticale as).
Hoewel u geen gelijkmatige verdeling van uw beleggingen over elk van de negen vakken hoeft te hebben, moet u er wel voor waken dat het grootste deel van uw participaties niet in één of twee vakken van de Style Box is geconcentreerd.

Onder de Style Box volgen enkele kengetallen van de aandelen (koers/winst, koers/kasstroom en koers/boekwaarde) en obligaties (looptijd, kredietkwaliteit) in de portefeuille. Verder volgt nog een top 10 van de grootste posities in uw portefeuille en een top 10 van de grootste onderliggende waarden. Hierbij wordt geanalyseerd in welke specifieke aandelen of obligaties u via een beleggingsfonds heeft belegd.
MorningstarLogo-Header.gif

Maarten-van-der-Pas120x160.jpg
Maarten van der Pas

Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux
Maarten heeft Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmengen. Heeft daarna op diverse redacties gewerkt en momenteel is hij werkzaam als Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux.
Ook is Maarten auteur van het boek:  'Saab over de kop. De nederlaag van Victor Muller'

De verschillende onderwerpen op de overzichtspagina (assetverdeling, regioverdeling, sectorverdeling aandelen en vastrentend, stijl aandelen en vastrentend, statistieken aandelen en vastrentend, kosten, top 10 fondsen en top 10 onderliggende waarden) kunnen nog verder worden bekeken. Daarvoor kunt u links boven op de pagina een overzicht selecteren. Klik op ‘Overzicht’ en er ontrolt zich een menu waaruit u verder kunt kiezen. Zo laat bijvoorbeeld ‘Positie-overlap’ zien welke aandelen u direct (via uw eigen belegging) of indirect (via uw belegging in een fonds) in portefeuille heeft. Zo krijgt u in de gaten of u niet onbewust een (te) grote positie in een bepaald aandeel heeft.
2. Onderzoek de prestaties van uw beleggingen
Het is een grote fout om al te veel aandacht te besteden aan resultaten op korte termijn. U mag best een blik werpen op het rendement van een beleggingsfonds over het afgelopen jaar, maar richt uw aandacht vooral op de cijfers op langere termijn: het rendement van elk fonds over de afgelopen drie en vijf jaar. Analyseer welke beleggingen de grootste bijdrage leverden aan het totale rendement van uw portefeuille en welke posities de grootste negatieve invloed hadden op uw portefeuillerendement.

Kijk behalve naar de absolute rendementen ook naar de relatieve rendementen: hoe heeft uw aandeel, beleggingsfonds of ETF gepresteerd ten opzichte van soortgelijke aandelen, fondsen en ETFs en een relevante Index?
Zet uw Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen of fondsen in deze effecten af tegen respectievelijk de AEX Index, STOXX Europe 600 Index en S&P 500 Index. Hebben ze de benchmark verslagen, of niet?

Probeer bij zowel negatieve als positieve afwijkingen het verschil te begrijpen. Wat is de reden dat een beleggingsfonds of aandeel in uw portefeuille achterbleef?
Rendeerden soortgelijke fondsen of aandelen ook minder of is uw belegging een negatieve uitzondering? In het geval van dat laatste: hoe komt dat? Is er een logische verklaring voor de prestaties? Probeer winst en verlies grondig te analyseren en te begrijpen.

Als een effect blijvend ondermaats presteert, kan dit erop wijzen dat er iets heel erg fout loopt. U moet er dan afscheid van nemen.
Maar als uw beweegredenen voor het kopen van een aandeel of een fonds nog geldig zijn, kan een periode van zwakke rendementen u ook de gelegenheid bieden om die positie goedkoop uit te breiden.

Met bovengenoemde stap kijkt u vooral terug, naar historisch rendement. Probeert u echter ook een goede fundering voor toekomstig rendement te leggen. De X-Ray geeft een beeld van de spreiding van uw beleggingen over diverse soorten activa, landen en werelddelen, sectoren en type aandelen en obligaties. Diversificatie is noodzakelijk om het risico in uw portefeuille te verlagen. Maar er bestaat ook zoiets als ‘overdiversificatie’. Bij te veel spreiding bestaat het risico dat uw portefeuille te veel effecten bevat (pakweg meer dan 30). Als u veel effecten moet volgen, is het onwaarschijnlijk dat u ze allemaal grondig kent. Beleggen in iets dat u niet volledig begrijpt, kan zelfs gevaarlijker zijn dan een onvoldoende gediversifieerde portefeuille.

En u weet: hogere rendementen houden per definitie hogere risico’s in. Dat was altijd zo en zal voorlopig nog wel even zo blijven. Risico verlagen betekent de kans op een daling van een belegging beperken. Daarmee voorkomt u kapitaalverlies. Kapitaalverlies is wat portefeuillerendementen echt omlaag haalt. Waardebeleggers beperken hun risico's tot een minimum om hogere rendementen te realiseren.

3. Plan uw volgende zet
Nadat u de huidige staat van uw beleggingsportefeuille heeft beoordeeld, is het tijd om uw volgende zet te plannen. Misschien hoeft u niets te doen en volstaat de samenstelling van uw portefeuille nog om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren.
Maar het kan ook zijn dat u uw portefeuille dient aan te passen. De komende dagen publiceert Morningstar op deze website de nodige artikelen die u daarbij kunnen helpen.
U leest meer over het samenstellen, onderhouden en samenstellen van een beleggingsportefeuille.
Uiteraard wordt u ook op aantrekkelijke beleggingsfondsen en aandelen gewezen.

Nog een basisregel die onlogisch lijkt: denk niet dat u de markt kunt verslaan. De mens heeft van nature de neiging om zich eerder te overschatten dan te onderschatten. Maar per definitie kunnen de meeste - particuliere - beleggers de markt niet verslaan. Denkt u ook niet, dat u een complexe beleggingsstrategie nodig heeft om de markt te overtreffen. Het is gebleken dat de eenvoudigste strategie van kopen tegen een lage koers en verkopen tegen een hogere koers betere resultaten oplevert dan elke andere strategie. Te complexe strategieën kunt u het best links laten liggen en aan beleggingsstrategieën en producten die u niet begrijpt begint u al helemaal niet.
Lees ook: Hoe realiseer ik mijn financiële doelen? Waarom u een beleggingsfilosofie moet hebben Bepaal uw financiële prioriteiten
^  Inhoud


  IG: Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Word ook aktief binnen onze vereniging!
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia die we tweemaal per jaar houden in De Bilt en deze nieuwsbrief.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Ook voor deelname aan de redactie van de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die mee willen doen.

Ook zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben je enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan contact op met het HCC Beleggen bestuur Klik Hier of met de redactie  Klik Hier
^  Inhoud


Zet 28 maart 2015 - alvast in uw agenda !
HCC Beleggen symposium
"Weg van de gebaande paden."
Waarom altijd alleen maar alleen beleggen in aandelen? Er is nog zoveel meer mogelijk.
David Swensen - bekend van het Yale fonds -  die jaren gemiddeld een rendement van ruim 10% per jaar maakte, heeft dit bijvoorbeeld laten zien. In 2008 werd duidelijk dat aan zo'n aanpak uiteraard de nodige risico's kunnen zitten. Tijdens dit symposium zullen u een aantal alternatieve worden aangereikt .
Er staan weer een groot aantal interessante onderwerpen op het programma.
wat 64 ste HCC Beleggen Symposium
waneer 28 maart 2015 aanvang 10.00 uur
waar Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte

Henri Dunantplein 4 

3731 CL  De Bilt
activiteit
  • hele dag diverse lezingen in twee zalen door boeiende sprekers,
  • kennismaken met en hernieuwen van contact met medebeleggers, 
  • kennismaken met regiogroepen,
  • nieuwe ontwikkelingen, boeken en programmatuur kennis maken met financiele diensten, producten en innovaties bij flink een aantal leveranciers
locatie-info: Gezellig lunch-restaurant aanwezig, gratis parkeren, in het midden van Nederland met goede aansluiting op snelwegen, bereikbaar per openbaar vervoer
^  Inhoud
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.