HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20130601Sterke stijging fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen
Bron: DNB
In het eerste kwartaal van 2013 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 4,5% k-o-k (EUR 25,2 miljard) toegenomen tot EUR 581,1 miljard (zie figuur 1).
De stijging van het fondsvermogen werd met name veroorzaakt door koerswinsten op de aandelenbeleggingen. Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam toe van 1517 ultimo 2012 naar 1538 in het eerste kwartaal van 2013.

Figuur-1_tcm46-291263-sh520x313.gif
De beleggingsinstellingen behaalden een positief totaalrendement van 3,8% k-o-k op hun beleggingen in het eerste kwartaal van 2013. In het voorgaande kwartaal rapporteerden de beleggingsinstellingen een totaalrendement van 1,6% k-o-k. Het positieve totaalrendement werd vooral veroorzaakt door een koerswinst van 7,7% k-o-k (omgerekend in euro’s) op de beleggingen in aandelen (zie figuur 2).

De MSCI World index (benchmark, gemeten in euro’s) steeg in dezelfde periode met 10,0% en de AEX-index met 1,6%. Op de beleggingen in staatsobligaties – die voor het grootste deel uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan – werd een koersverlies geleden van 1,4%. Dit is in lijn met de daling van de iBoxx Euro Sovereign All Maturities index (een benchmark) met 0,5% in het eerste kwartaal van 2013. Op de portefeuille van bedrijfsobligaties werd een koerswinst behaald van 1,1% k-o-k.


figuur-2_tcm46-291264sh520x318.gif
De netto-inleg bedroeg EUR 3,8 miljard en was nagenoeg geheel afkomstig van institutionele beleggers. Huishoudens legden - na 9 kwartalen op rij van onttrekkingen – wel weer geld in, alhoewel de netto-inleg in de Nederlandse beleggingsinstellingen gering van omvang was (EUR 18 miljoen). Aandelenfondsen waren met een netto-inleg van EUR 2,6 miljard het populairst onder beleggers, in het bijzonder de aandelenfondsen die in opkomende markten beleggen (EUR 2,3 miljard). Ook hedgefondsen (EUR 0,5 miljard), gemengde fondsen (EUR 0,2 miljard) en de overige fondsen (EUR 1,7 miljard) rapporteerden een netto-inleg. Aan vastgoedfondsen (EUR 0,6 miljard) en obligatiefondsen (EUR 0,5 miljard) werd geld onttrokken door beleggers in het eerste kwartaal van 2013.
Terug naar Inhoud


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Misleidende reclames prijzen risicovolle producten aan als alternatief voor sparen
Bron: AFM
AFMlet-op-sh450x200.gif De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet de laatste tijd reclames voor financiële producten als verzekeringen of beleggingen, waarin sterk de indruk wordt gewekt dat het gaat om een alternatief voor een spaarrekening of –deposito. Deze producten bieden echter niet dezelfde zekerheid, maar kennen juist grotere risico’s en in sommige gevallen hogere kosten.
Dergelijke reclames kunnen consumenten op het verkeerde been zetten en zijn daarom misleidend.

Reclame-uitingen over financiële producten moeten volgens de wet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder misleiding verstaat de AFM reclames waarin ‘appels met peren’ worden vergeleken, zoals een verzekering of een belegging gelijk stellen aan een spaarrekening. De AFM treedt op tegen dergelijke uitingen.

Ze adviseert daarnaast consumenten alert te zijn op de algemene voorwaarden van een product. Oplettendheid is zeker gewenst als een aanbieder niet onder toezicht staat van de AFM.

Verzekering
De AFM ziet onder meer reclame-uitingen voor verzekeringen waarmee consumenten geld opzij zetten voor later. Zo’n verzekering is vaak een combinatie van zelf geld inleggen en een overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum van de spaarverzekering, keert deze verzekering direct uit aan de nabestaanden. In tegenstelling tot een normale spaarrekening, kunnen hier extra kosten (voor de verzekering) bij komen kijken.

Grond en goud
Daarnaast bieden sommige marktpartijen grond- en goudbeleggingen aan als alternatief voor een spaarrekening. Grond- en goudbeleggingen zijn echter aanzienlijk meer risicovol. Zo is het voorgespiegelde rendement onzeker en lopen beleggers het risico een deel van hun inleg kwijt te raken. Deze beleggingen zijn dan ook geen geschikt alternatief voor een spaarrekening.

Depositogarantiestelsel
Daar komt bij dat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze verzekerings- en beleggingsproducten. Het depositogarantiestelsel garandeert dat consumenten hun spaargeld tot 100.000 euro per rekeninghouder terugkrijgen als een bank failliet gaat. Banken met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder het depositogarantiestelsel. In het Wft-register van DNB kunnen consumenten nagaan of hun bank onder deze regeling valt.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden bieden consumenten meer duidelijkheid over de werkingvan een product, waaronder over de risico’s, de kosten en eventuele garanties. De AFM adviseert consumenten de algemene voorwaarden goed te lezen. Als de werking  van het product daarna nog steeds onduidelijk is, kunnen consumenten contact opnemen met de aanbieder om daar hun vragen te stellen. Ook is onafhankelijk advies over beleggingen en verzekeringen een optie. Daarvoor moet wel apart worden betaald.
Terug naar Inhoud


Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
  • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
  • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
  • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
  • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.Staat speculeert met ING-hypotheken
Bron: MeJudice
INGHouse500x340.jpg De Staat moet de ING hypothekenportefeuille verkopen, stelt de Amsterdamse hoogleraar economie Roel Beetsma. Deze portefeuille is in 2009 in handen van de Staat gekomen om ING te redden. Nu is deze noodgreep niet meer nodig. Bovendien loopt de Staat een fors beleggingsrisico. In feite is de Staat nu aan het speculeren op een verdere waardestijging van deze portefeuille.
Redding
Na de val van Lehman in 2008 moest ING gered worden, eerst met een kapitaalinjectie door de Staat van 10 miljard, later, begin 2009, door het overnemen van het grootste deel van de Alt-A hypothekenportefeuille in de V.S. Van de staatssteun wordt de laatste tranche terugbetaald in mei 2015. Er is echter nog geen concreet einde in zicht voor de steun via de Alt-A hypotheken. Het gevolg is dat ING beperkt wordt in zijn beleid. ING wil dan ook graag dat de Staat haar deel van de Alt-A portefeuille van de hand doet. De Staat geeft hier echter nog geen gehoor aan.
MeJudice_new_logo220x55.png

Roel-Beetsma120x160.gif
Roel Beetsma
Hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam
Voordat hij naar Amsterdam kwam, doceerde hij aan de University of California, Berkeley, University of British Columbia en DELTA in Parijs. Zijn onderzoeksinteresse omvat de macro-economische consequenties van vergrijzing, pensioensystemen, monetaire unies en de interactie tussen overheidsfinanciën en monetair beleid. Hij is als research fellow verbonden aan Netspar, CEPR, Londen, CESifo in München en het Kiel Institute of World Economics. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg in 1993.

De reden hiervoor is niet helder, maar is mogelijk gelegen in het feit dat de waarde van de portefeuille de laatste tijd sterk is gestegen en dat de minister van Financiën hoopt op een nog verdere stijging door de aantrekkende economie in de V.S.

Noodzaak weg
Om verschillende redenen zou het echter onverstandig zijn wanneer de Staat nog langer vasthoudt aan haar belang in de Alt-A portefeuille. De belangrijkste is dat het overheidsingrijpen destijds gebaseerd was op de noodzaak een systeemrelevante bank te redden. Zodra deze noodzaak wegvalt, is er geen enkele reden meer voor de overheid om bij de bank betrokken te blijven. Ervaring leert dat overheidsinmenging in het bedrijfsleven meestal averechts werkt. In het geval van ING wordt het bedrijf gehinderd in zijn activiteiten en wordt de concurrentie binnen de Nederlandse bankensector ondermijnd.

Beleggingsrisico
De andere reden waarom de overheid zich beter kan ontdoen van haar Alt-A portefeuille is het beleggingsrisico dat ze hiermee loopt. De centrale overheid legt strenge regels op aan lagere overheden om veilig te beleggen, maar bezondigt zichzelf aan speculatie met een risicovol object. Een eventuele verwachting van een prijsstijging is op drijfzand gebaseerd. In min of meer efficiënt werkende financiële markten kunnen verwachtingen van prijsstijgingen alleen samengaan met een risico dat daarmee in overeenstemming is. Anders zou de verwachting allang verdisconteerd zijn in de huidige prijs en blijft er geen ruimte over voor verdere stijging.
Terug naar Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Europa lijkt korte metten te maken met bezuinigingen
Bron: Presseurop Financial Times, 29 Mei 2013
Bij de beoordeling vandaag door de Europese Commissie van de nationale begrotingen van de 27 EU-lidstaten, zullen drie van de vijf grootste economieën te horen krijgen dat zij een begrotingstekort mogen hebben dat groter is dan 3 procent van het bruto binnenlands product, aldus Financial Times.

Frankrijk, Spanje en Nederland mogen deze limiet doorbreken, terwijl Italië ook nog eens bevrijd zal worden van het ingestelde begrotingstoezicht, ondanks toezeggingen van de nieuwe premier Enrico Letta dat hij van plan is een serie belastingverhogingen ongedaan te maken, die door zijn voorganger Mario Monti tot stand was gebracht.

De Commissie stemt in met deze concessies op voorwaarde dat de nationale regeringen hun arbeidsmarkt verder hervormen. De Commissie wijt de hoog oplopende werkloosheid in de EU aan het onvermogen van de nationale overheden om dergelijke hervormingen door te voeren.
Terug naar Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Beperking Witteveenkader kan economie oppepper geven
Bron: DNB
Mogelijke-inpuls-voor-economie480x245.jpg De voorgenomen aanpassing van het zogenoemde Witteveenkader beperkt de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw.

Hierdoor ontstaat ruimte voor een verlaging van de pensioenpremies, die de economie een behoorlijke impuls kan geven.
Onder de zogenoemde omkeerregel mogen in Nederland de pensioenpremies fiscaal worden afgetrokken, terwijl de pensioenuitkeringen belast zijn. De overheid stelt een maximum aan de aftrek van pensioenpremies via het zogenoemde Witteveenkader. In het Regeerakkoord is afgesproken dit maximum te verlagen van 2,25 procent per jaar nu naar 1,75 procent in 2015 [noot 1]. Daarnaast zal over inkomens boven 100.000 euro niet langer fiscaal vriendelijk pensioen kunnen worden opgebouwd. Het sociaal akkoord geeft de sociale partners de mogelijkheid nog met aanpassingen van deze maatregelen te komen, waarvoor 250 miljoen euro ter beschikking is gesteld.

Ook na de versobering van het Witteveenkader is de pensioenambitie in Nederland hoog in vergelijking met andere landen. Bovendien leidt de verhoging van de pensioenleeftijd tot een langere opbouwperiode. Waar nu in 40 jaar maximaal 90 procent van het gemiddelde loon aan pensioen kan worden opgebouwd, kan een huidige jongere na de versobering van het Witteveenkader in 45 arbeidsjaren nog steeds een pensioen van bijna 80 procent van het gemiddelde loon bereiken.[Noot 2] Daarnaast staat het mensen natuurlijk vrij zonder fiscaal voordeel te sparen voor aanvullend pensioen.

De beperking van het Witteveenkader dient primair een bezuinigingsdoelstelling, maar kan ook de bestedingen stimuleren. Er vallen namelijk voor circa 9 miljard aan pensioenpremies vrij. Voor zover dit bedrag niet hoeft te worden gebruikt om de pensioenpremies op kostendekkend niveau te brengen, kan het volledig worden teruggesluisd naar de werknemers. Dit stoelt op de gedachte dat zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van pensioenpremies uitgesteld loon vormen. Aldus zou een substantiële en permanente impuls aan de koopkracht van huishoudens worden gegeven. In plaats hiervan zouden ook de pensioenregelingen kunnen worden verbeterd, bijvoorbeeld door de indexatie­ambitie te verhogen. Welke optie wordt gekozen, is een zaak van de sociale partners. Niettemin roept het kabinet hen op om – voor zover de financiële opzet van het pensioenfonds dit toelaat – in te zetten op het verlagen van pensioenpremies. Hier ligt inderdaad een mogelijkheid de binnenlandse economie aan te jagen zonder de begroting te belasten.

Een doorrekening met DELFI – het macro-economische model van DNB – toont dit aan. Na een periode van vier jaar ligt het consumptievolume 2,3 procent hoger, en de economie als geheel 0,6 procent (zie tabel). Aangenomen is dat de vrijvallende premies (na belasting) volledig ten goede komen aan de werknemers. Doordat alle pensioenpremies onderdeel van de loonruimte vormen, gaat een dergelijke loonsverhoging niet ten koste van de internationale concurrentiepositie. Dit is een groot voordeel, gezien het open karakter van de Nederlandse economie. Van belang is verder dat de maatregel meteen tot extra belastingopbrengsten voor de overheid leidt. Het EMU-saldo verbetert daarmee aanzienlijk; uiteindelijk zelfs met meer dan 1 procent van het BBP, mede door het groeiversterkende effect van de maatregel.

De berekende effecten zullen lager uitpakken als de vrijvallende premies ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien is het denkbaar dat werknemers – vooral die met hoge inkomens – de beperking van de verplichte pensioenopbouw deels zullen compenseren met extra vrijwillige besparingen. Ook daardoor zouden de bestedingseffecten van de maatregel worden gematigd.

Effecten permanente verlaging pensioenpremies i.v.m. versobering Witteveenkader

Jaar 1 2 3 4
Bruto binnenlands product (reëel) 0,1 0,3 0,5 0,6
Reëel beschikbaar inkomen 2,1 2,0 2,3 2,4
Particuliere consumptie (reëel) 0,4 1,1 1,8 2,3
Consumptieprijs (HICP) 0,0 0,1 0,2 0,3
Werkloosheid (% beroepsbevolking) 0,0 -0,0 -0,1 -0,2
EMU-saldo (% BBP) 0,7 0,9 1,1 1,1
- >    waarvan al ingeboekt door kabinet 0,2 0,3 0,4 -          

De Nederlandse economie heeft er baat bij dat de versobering van het Witteveenkader resulteert in een verlaging van pensioenpremies, die de koopkracht van huishoudens versterkt. Door een combinatie van gematigde loonontwikkeling, oplopende werkloosheid, lastenverzwaringen en stijgende pensioen­premies daalt het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens al enkele jaren (zie grafiek). Dit zet de consumptie van huishoudens onder druk. Terugsluis van vrijvallende premies naar huishoudens kan hier tegenwicht aan bieden en de economie een duw in de rug geven.

Reëel beschikbaar gezinsinkomen
Grafiek-1_tcm46-290995sh520x376.gif
Toelichting grafiek: De hoogte van elk gekleurd deel in een kolom geeft de bijdrage van een inkomenscomponent aan de groei van het totaal. 1 Inclusief overige inkomensoverdrachten.
Bron: CBS.

Noot 1 - Dit percentage geldt voor middelloonregelingen. Per 2014 wordt het maximale opbouwpercentage al verlaagd naar 2,15 procent.
Noot 2 - De koppeling van de pensioenleeftijd aan de verwachte stijging van de levensverwachting resulteert voor een huidige 25-jarige in een verwachte pensioenleeftijd van circa 70 jaar. Zie ook Duin, De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd, Economisch Statistische Berichten, nr. 4617, 2 september 2011.
Terug naar Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Aandacht voor tegenvallende opbrengst beleggingsverzekeringen blijft nodig
Bron: AFM
AFM-Aandacht-blijft-nodig-sh440x235.jpg Consumenten, adviseurs en verzekeraars moeten aandacht houden voor de afwikkeling van de problemen die kunnen ontstaan door tegenvallende opbrengsten van beleggingsverzekeringen.

Vooral beleggingsverzekeringen die bedoeld zijn voor de aflossing van een hypotheek of aanvullend inkomen na pensionering nopen tot actie.

Hoe eerder consumenten in actie komen, geholpen door verzekeraars en adviseurs, des te beter zijn financiele problemen in de toekomst te voorkomen. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat zeker enkele honderdduizenden houders van een beleggingspolis nog geen actie hebben ondernomen. Verzekeraars moeten zich naast het informeren van hun klanten blijven inzetten voor het activeren van hun klanten, zoals enkele nu al goed oppakken. Zo moeten klanten weten dat ze kosteloos kunnen overstappen naar een ander opbouwproduct. De AFM neemt deze nazorg van verzekeraars mee in haar toezicht en richt zich op de vraag of de inspanningen van de verzekeraars effectief zijn.

Adviseurs die hun klanten in het verleden een beleggingsverzekering hebben verkocht, benaderen hun klanten steeds vaker voor een kosteloos hersteladvies. Ook die inspanning is nog steeds nodig, omdat een deel van de adviseurs nog te weinig doet. Ook minister Dijsselbloem van Financien heeft eind april in zijn rapportage aan de Tweede Kamer een oproep gedaan aan adviseurs om dit op korte termijn te doen.

RTL-Z meldde  dat de AFM meer compensatie wilde voor beleggingsverzekeringen. De AFM heeft altijd twee problemen gezien met deze producten, zoals ook is uitgelegd in de openbare hoorzitting in de Tweede Kamer in april 2011. De producten waren ondoorzichtig en complex, met hoge kosten tot gevolg. Tegelijkertijd zijn deze producten door de wijze waarop ze zijn verkocht mogelijk niet passend bij de financiele situatie van de consument.

Voor het eerste probleem is in meerdere schikkingen een civielrechtelijke tegemoetkoming afgesproken tussen stichtingen van polishouders en verzekeraars voor de hoge kosten van de producten. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat consumenten in individuele gevallen bij de rechter kunnen aantonen dat de civielrechtelijke zorgplicht bij de verkoop van hun product is geschonden.

Sinds 2006 zijn er nieuwe zorgplicht- en adviesregels waarvan de naleving door financiele ondernemingen gecontroleerd kan worden door de AFM. Het overgrote deel van de beleggingsverzekeringen zijn (ver) voor 2006 afgesloten.
Zie ook: RTL-Z Woekerpolisaffaire leeft weer op
Terug naar Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Peking zaait tweedracht onder Europeanen
Bron: Presseurop Le Monde Parijs 29 Mei 2013
Opnieuw is Europa verdeeld. Opnieuw wil Berlijn afwijken van de lijn die de EU heeft uitgestippeld.
En opnieuw zal China aan het langste eind trekken.


LeMonde-sh300x480.gifLe Monde:
China daagt de Europese Unie uit. Het is bezig uit te testen of de 27 EU-lidstaten het enige echte bestaande gemeenschappelijke politieke beleid, namelijk het handelsbeleid, overeind kunnen houden.
Europa is op het internationale toneel een vreemde eend in de bijt en bestaat slechts bij de gratie van de handel. Gaan de Europeanen ook op dit gebied de handdoek in de ring gooien?

Er staat veel op het spel. De test richt zich op een toekomstgerichte bedrijfstak: de productie van zonnepanelen.
De Europese commissaris voor Handel, de Belg Karel De Gucht, verdenkt de Chinese fabrikanten in deze sector van massale dumping.
Hij wil uiterlijk 5 juni een tijdelijke importheffing van zo’n 47 procent op Chinese zonnepanelen invoeren.
Op deze wijze wil hij zich sterk maken voor de Europese bedrijven binnen deze sector.
Ongeveer 25.000 banen zouden op de tocht staan door de oneerlijke handelspraktijken van hun Chinese concurrenten.

Amerikaanse voetsporen
De Gucht is een dapper man. Hij beschikt over een solide dossier.  De commissaris, jurist van beroep, doet niet meer dan in de voetsporen van de Amerikanen te treden.
Om niet langer tegen hun gesubsidieerde concurrenten te hoeven opboksen, hebben de Verenigde Staten in het voorjaar van 2012 een heffing van 31 tot 250 procent op geïmporteerde Chinese zonnepanelen ingesteld.

De kwestie is niet zo simpel als het lijkt. De industrie van zonnepanelen in Europa is al behoorlijk in verval. De Europese installatiebedrijven zijn niet blij met de voorgestelde maatregel. Het is voor hen belangrijk dat zij de panelen voor een zacht prijsje kunnen inkopen en dan komen ze vanzelf uit bij de Chinezen.

Dit verklaart deels waarom zo'n zeventien leden van de EU zich tegen het offensief van De Gucht verzetten. Zij staan onder aanvoering van Duitsland, waarvan China de derde handelspartner is. Duitsland realiseert twee derde van zijn handelsoverschot buiten Europa, vooral in Azië en in het bijzonder in China.

Berlijn wil handelsoorlog voorkomen

Berlijn wil een handelsoorlog met Peking koste wat kost voorkomen: de Duitse exporteurs zijn bang de Chinese markt kwijt te raken. Voor hen telt deze markt meer dan de eenheid van de Europeanen. Bondskanselier Angela Merkel ontving deze week haar Chinese ambtgenoot Li Keqiang. Zij heeft het heffingsplan van de Commissie in Brussel verworpen en onderhandelingen met Peking voorgesteld.

Sommige argumenten van de Europeanen die zich tegen het initiatief van De Gucht keren, snijden ongetwijfeld hout. Maar de methode die zij hanteren, is absurd en contraproductief. Het voorbeeld dat Merkel geeft, is wat dit betreft een ramp. De Chinezen zien namelijk niets liever dan dat de ‘barbaren’ verdeeld zijn. Zowel op het gebied van de handelsbetrekkingen als op andere terreinen weet China de onenigheid onder de Europeanen uit te buiten. Het heeft de middelen om Duitsland onder druk te zetten zodat Berlijn vervolgens de rest van de EU meesleurt.

De Europeanen hadden het initiatief van De Gucht publiekelijk moeten omarmen om zich een sterke uitgangspositie te verwerven in eventuele onderhandelingen met China. Dat zou een goede strategie zijn geweest. Kortom, Europa had net als de Verenigde Staten moeten doen. Dan was het niet opnieuw het troetelbeertje van de internationale handel geworden.
Terug naar Inhoud


Overheid laat bouwprojecten verstoffen
Bron: Theo Scholte Bouwend Nederland
Nieuwbouw_in_de_Rivierenbuurt-sh350x270.jpg
Bij het Rijk en andere overheden ligt voor meer dan 1 miljard euro aan bouwprojecten op de plank die als gevolg van bestuurlijke traagheid niet worden uitgevoerd.

Daardoor zijn er 12.000 onnodige werklozen.
Dat stelt ondernemersorganisatie Bouwend Nederland op basis van eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek is voor scholen 256 miljoen euro beschikbaar, voor monumenten 50 miljoen, voor infrastructuur 300 miljoen en voor duurzaamheid 400 miljoen.
Het gaat volgens de organisatie om geld dat een duidelijke bestemming heeft, maar niet wordt besteed. Alleen al het geld dat beschikbaar is voor Rijksmonumenten zou bij daadwerkelijke besteding direct 700 arbeidsplaatsen opleveren.
Terug naar Inhoud


IG: Computerbeleggersgroep-ZH
Sinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid Holland

HCC Beleggen zoekt organisatorische talenten
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggersymposia die we tweemaal per jaar houden in De Bilt.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifMet name voor de organisatie van deze symposia zijn wij op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van onze symposia. Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben je enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan contact op met Michel Hupkens Klik Hier 
Terug naar Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.