HCC Beleggen Logo
60-ste HCC Beleggen Symposium 13 april 2013
"Meer rendement met tradingsystemen"
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20130401 60ste HCC Beleggen Symposium op 13 april 2013 te De Bilt
Bron: Redactie
Veel beleggers associëren de term tradingsystemen met volledig geautomatiseerde handelssystemen, terwijl de geautomatiseerde systemen slechts een deel van het spectrum bestrijken.
Een tradingsysteem is een set voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de financiële markten. 'Succesvol' betekent dat het tradingsysteem de belegger in staat stelt zijn of haar doelstellingen te behalen. Handels-regels1234_309x300.gifOfwel: een gedegen rendement behalen met uw beleggingen.

Sommige beleggers vinden het prettig om de set regels te automatiseren, anderen willen zelf feeling houden met hun handelsactiviteiten. Hoe je de set regels in de praktijk brengt maakt niet uit maar hou je in ieder geval strikt aan je regels.

Dat kan best lastig zijn, want wat heb je nodig voor het ontwikkelen van een goed tradingsysteem?
Is het verstandig om geautomatiseerde tradingsystemen te volgen? 
Moet je überhaupt jouw tradingsysteem automatiseren of kan je beter feeling houden met de markt?

Tijdens het 60ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Meer rendement met tradingsystemen" zullen deskundige sprekers antwoorden geven op deze en andere vragen op het gebied van tradingsystemen.

Programma van het 60e HCC Beleggen Symposium

 tijd  Colenberghzaal 2  Statenkamer
10.00 tot 10.50 uur

ALV HCC Beleggen

Agenda is hier te vinden 

Philippe Dassonville

Eenvoudig trenduitbraken traden met de MACD 1% strategie

10.50 tot 11.05 uur pauze pauze
11.05 tot 11.55 uur

Edward Loef

De psychologie van de belegger

Tycho Schaaf

Lynx AutoTrader: Automatisch handelen via algoritmes

11.55 tot 12.10 uur pauze pauze
12.10 tot 13.00 uur

Rombout Kerstens

Zin en onzin van tradingsystemen voor particuliere beleggers

Martin Hendriks & Douwe Westervaarder

US Opties in de Praktijk

13.00 tot 13.30 uur pauze pauze
13.30 tot 14.20 uur

Bob Emanuals

Hoe maak ik een goed beleggingsmodel?

Anne Grevinga

Gebruik van het Timing-model bij fundamentele analyse

14.20 tot 14.35 uur pauze pauze
14.35 tot 15.25 uur

Karel Mercx

Tien favoriete beleggingsfondsen

Jack van Oosterbosch

Offline trading strategieToegang is gratis.  Klik Hier om in te schrijven  voor het 60ste HCC! Beleggen Symposium
Terug naar Inhoud


Unieke mogelijkheid, kennismaken met de beleggingsgroepen!
Bron: Redactie
Beleggen kan een lucratieve en fascinerende hobby zijn, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Kennis en vaardigheden zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzaam succes. Door bijeen te komen kunnen beleggers van elkaar leren. Daarnaast is bijeenkomen met gelijkgestemden een belangrijk ingrediënt voor gezelligheid. Verzamelpunt300x261.gifDaarom worden er naast de beleggingssymposia ook regionale bijeenkomsten gehouden.
Momenteel zijn de volgende Regiogroepen actief binnen de HCC Beleggen:

Regiogroepen komen in de regel op doordeweekse avonden bijeen en behandelen vrijwel alles op het gebied van beleggen. Het deelnemen aan deze groepen is niet alleen leuk, maar ook bijzonder leerzaam.

Naast bijeenkomsten van regiogroepen worden er regelmatig op verschillende locaties in het land bijeenkomsten gehouden van Belangstellingsgroepen. Leden kunnen zich bij dergelijke groepen aansluiten om zo snel en effectief vaardigheden op de gewenste terreinen te ontwikkelen.
Actieve Belangstellingsgroepen binnen de HCC Beleggen zijn:

 • COSA (belangstellingsgroep voor fundamentele analyse)
 • Belangstellingsgroep Daytraden
Van alle genoemde groepen zijn leden aanwezig op het HCC Beleggen Symposium van 13 april 2013.  Aan deze leden kunt u vragen stellen over de activiteiten die zij ontplooien, informatie inwinnen en u aanmelden voor deelname aan de groepen.
Terug naar InhoudLicht aan het eind van de tunnel volgens CFO’s
Bron: Kees Koedijk, Christian Staupe, Me Judice, 24 maart 2013
licht-aan-het-eind-van-Tunnel-340x245.jpgRecente berichtgeving over de situatie in Cyprus lijkt het recept te zijn voor hernieuwd pessimisme in de markt en oplaaiende onzekerheid in Europa.

Ook de onlangs gepubliceerde Europese inkoopmanagersindex geeft een verontrustend beeld,Toch hoeft volgens Kees Koedijk en Christian Staupe dit pessimisme niet van lange duur te zijn.
Tegenstrijdig? Niet echt.
Het optimisme is op dit moment laag, ook onder financieel bestuurders in Europa. Maar wellicht gedreven door het herstel in de VS en de krachtige economische ontwikkelingen in Azië en Latijns Amerika, zien Europese CFOs de toekomst echter ook met steeds meer vertrouwen tegemoet. Het diepste punt van deze crisis lijkt dan ook echt achter ons te liggen.

Blik van bestuurders: CFO Survey
MeJudice_new_logo220x55.png

keeskoedijk120x160.jpg
Kees Koedijkhoogleraar Financieel Management aan Tilburg University
Kees Koedijk is o.a. hoogleraar Financieel Management aan Tilburg University en mede-oprichter van Me Judice.  Zijn onderzoek omvat financiering en belegging waarbij het duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen de boventoon voert. Hij is ook een van de initiatiefnemers van het wereldwijd uitgevoerde survey onder CFO’s van grote ondernemingen. 
Het optimisme over de economische vooruitzichten is op dit moment laag, zo ook onder de financieel bestuurders van Europese bedrijven.
Als we echter een nadere blik werpen op enkele structurele grootheden, dan zien we signalen die erop wijzen dat bedrijven wel degelijk verbetering verwachten voor de komende twaalf maanden.
Groei is in dit geval dan ook het eerste waar men voorzichtig weer aan durft te denken. De vraag blijft hoe deze groei onder de huidige economische omstandigheden het beste is te realiseren.

Om meer inzicht te krijgen op deze vraag maken wij gebruik van de meest recente enquête onder financiële topbestuurders in de wereld.
De uitkomsten geven inzicht in de stemming onder CFOs en zijn daarmee een goede graadmeter voor de economie.
Een belangrijke maatstaf die hierbij wordt gehanteerd is de “optimisme-index” die het optimisme dan wel pessimisme onder CFOs meet.

Figuur 1 laat zien dat het optimisme wereldwijd langzaam maar zeker weer aantrekt. 30% van de Europese CFOs is optimistischer geworden over de economische vooruitzichten van het eigen land voor de komende twaalf maanden, tegenover ruim 20% vorig kwartaal. Het optimisme niveau is daarmee ook licht gestegen en zet daarmee de verbetering door die in het voorgaand kwartaal is ingezet.
figuur-1-cfo-optimisme-index620x400.gif Bron: CFO Survey
Ondanks de macro-economische zorgen, verwachten Europese CFOs voor dit jaar een gematigde reële economische groei van 0.4%. Mocht de VS echter in een recessie terecht komen dan anticiperen zij juist op een krimp van gemiddeld 1.3%. Vooralsnog zijn de financiële managers in de VS optimistischer over de economische vooruitzichten; 31% van hen geeft aan positiever te zijn over de vooruitzichten, tegenover 21% vorig kwartaal.

Maar ook collega’s in de opkomende markten zijn optimistisch. Op het Aziatische continent is bijna 40% van de financieel directeuren positief gezind over de economische vooruitzichten van hun eigen land. Van de Chinese CFOs zegt zelfs 50% de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden met vertrouwen tegemoet te zien. Sinds een jaar meet CFO Survey ook het sentiment onder financieel directeuren in Latijns Amerika. Zij zijn momenteel veruit het meest optimistisch over de macro economische vooruitzichten van het eigen land. Bijna 53% geeft aan optimistischer te zijn ten opzichte van het vorig kwartaal.

Bedrijfsindicatoren positiever
MeJudice_new_logo220x55.png

christian-staupe120x160.jpg
Christian Staupe


werkt aan strategie en beleid binnen de dean’s office van de Faculteit Economie en Bedrijfs wetenschap pen aan de Universiteit van Tilburg. Hij coördineert CFO Survey Europe, de Europese branch van de wereldwijd uitgevoerde survey onder CFO’s van grote ondernemingen. Hij heeft een achtergrond in International Business en Corporate Finance, opgedaan aan de universiteit van Tilburg en University of Idaho. Tussen 2003 – 2007 heeft hij zich beziggehouden met strategie ontwikkeling voor bedrijven en ondernemers met een specifieke interesse voor China. Hij was betrokken bij projecten in verschillende sectoren waaronder technologie & media; commodities; oil & gas; en financials.
De economische malaise heeft sinds haar intrede in 2007 bedrijven ertoe gedwongen om drastische maatregelen te nemen om zo te kunnen overleven onder de geldende marktomstandigheden. Ook nu heeft dit nog steeds negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Maar liefst 45% van de Europese CFOs verwacht namelijk gedurende de komende twaalf maanden het huidig aantal vaste werknemers te zullen reduceren met gemiddeld 3.7%. Ruim een derde van de Europese bedrijven zal het aantal tijdelijke werknemers zelfs met gemiddeld 7.4% verminderen.

Maar de lange duur van de crisis heeft er ook voor gezorgd dat men langzamerhand gewend is geraakt aan de nieuwe status quo. Daar waar in het begin van de malaise de meeste bedrijven vooral de tijd (en daarmee de crisis) probeerden uit te zitten, durven zij nu weer vooruit te kijken, en dan vooral naar groeimogelijkheden. En hoewel we nog niet uit het dal geklommen zijn lijkt de geleidelijke toename in het vertrouwen (in zowel de economie alsook het eigen bedrijf) erop te duiden dat we het diepste punt van de crisis voorbij zijn. Een aantal indicatoren geven voeding aan dit optimisme:

De bedrijfsuitgaven voor technologie en R&D worden in de komende twaalf maanden naar verwachting flink uitgebreid (gemiddeld met respectievelijk 4.2% en 2.7%) ten opzichte van voorgaande kwartalen.
De productiviteit wordt de komende twaalf maanden verhoogd. Bijna driekwart van de bedrijven verwacht de productiviteit per uur te verhogen.
De productie capaciteit wordt beter benut met een geplande bezettingsgraad van 81% in de tweede helft van dit jaar. Hiervoor wordt gemiddeld 62% van het totaal aan kapitaal investeringen toegewezen aan vervangingsinvesteringen om zo de huidige productiecapaciteit op peil te houden.
Bijna 60% van de Europese CFOs verwacht een groei in omzet, winst en kasreserves voor de komende twaalf maanden.
Dit biedt nieuwe perspectieven om te investeren in groei. Maar de huidige economische omstandigheden zijn voor veel bedrijven nog onvoldoende geschikt om organische groei na te jagen. Het consumentenvertrouwen dat nu nog als een rem op de economie werkt dient daarvoor eerst verder te verbeteren (figuur 2).

Daarnaast is de snelheid waarmee de groei wordt gerealiseerd wellicht ook een factor die bedrijven laten meewegen. Toegang tot nieuwe markten of het zelf ontwikkelen van expertise en technologie kan lang duren via een organische groei strategie en de investeringen die daarmee gemoeid gaan zijn navenant. De optie die dan overblijft, is groei door middel van fusies en overnames.
figuur-2-europese-consumentenvertrouwen-index620x400.gif Figuur 2: Europese consumentenvertrouwen index Bron: Europese Commissie, CFO Survey
Klimaat voor fusies en overnames is gunstig
Over de afgelopen drie jaar heeft bijna 40% van de Europese bedrijven één of meerdere acquisities voltooid. Het ging hier veelal om transacties tot en met 10 miljoen Euro. Bij ongeveer een derde betrof het transacties boven 100 miljoen euro. Maar ook voor de toekomst zijn er positieve geluiden op te tekenen. Alleen al voor 2013 verwacht 30% van de Europese bedrijven een acquisitie te voltooien, waarvan de helft het een internationale overname betreft. Veruit de meeste van deze grensoverschrijdende acquisities zijn gericht op Europese activa en gemotiveerd vanuit de behoefte om het marktaandeel te vergroten in de markt(en) waar het bedrijf al actief is.

We constateren dat fusies en overnames de komende periode een grotere rol gaan spelen in de groeistrategie van Europese CFOs. Daarnaast blijkt dat de Europese markt nog volop mogelijkheden biedt, niet alleen voor Europese bedrijven maar ook voor concurrenten uit de VS. Bijna 40% van de Amerikaanse bedrijven zegt plannen te hebben voor acquisities in de komende twaalf maanden. Ruim een vierde hiervan betreffen transacties gericht op buitenlandse activa waarvan Europese het meest populair zijn. Een combinatie van factoren kunnen deze aankomende golf van acquisities in Europa verklaren.  

Voldoende financieringsmogelijkheden
Europese en Amerikaanse bedrijven hebben de laatste jaren grote kasreserves opgebouwd. Deze waren in eerste instantie bedoeld om de economische crisis te kunnen doorstaan maar bieden nu een aantrekkelijke bron van financiering voor acquisities. Vooral de beursgenoteerde bedrijven lijken hiervoor zeer goed gepositioneerd. Voor Europese ondernemingen wordt een winstgroei van ruim 7.5% verwacht in de komende twaalf maanden. Als gevolg daarvan anticiperen de Europese bestuurders een groei van 8% in kasreserves. Amerikaanse CFOs van beursgenoteerde bedrijven verwachten zelfs een groei van bijna 10% in winst en bijna 7% in kasreserves. Wellicht zullen aandeelhouders op beide continenten verdere druk uitoefenen om deze bedrijfsmiddelen aan te wenden voor groei.

Bijna 70% van de Europese financiële directeuren geeft aan dat het bedrijf vrij gemakkelijk toegang heeft tot (externe) financiering voor de groeistrategie. Daarbij geldt dat de historisch lage rentetarieven een extra impuls kunnen bieden om overnames met externe fondsen te financieren; de ECB herfinancieringsrente staat bijvoorbeeld al geruime tijd op 0.75% terwijl de Amerikaanse FED rente al sinds eind 2008 op 0.25% staat.

Aantrekkend optimisme
Vanuit macro economisch oogpunt is er nog een lange weg te gaan voor Europa. We zien echter dat de situatie in de markt (politiek en economisch) langzaam maar zeker aan het stabiliseren is en dat er daarmee wellicht ook een (nieuw) evenwicht ontstaat. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de markt..

De aandelenmarkten hebben flink geleden onder de effecten van de crisis. We zien in figuur 3 dat sinds 2009 het herstel is ingezet maar dat dit een erg lang proces blijkt. Echter, vanaf medio 2011 lijkt de markt in de VS eindelijk weer structureel boven het peil van 2008 uit te stijgen en daarmee richting het pre-crisis niveau te klimmen. En hoewel de markt in Europa eigenlijk pas een jaar later (Q2 2012) volgt, is ook deze inmiddels boven het peil van 2008 uitgestegen.
figuur-3-geindexeerde-ontwikkeling-van-de-aandelenmarkten620x400.gif Bron: S&P Dow Jones Indices, CFO Survey
Stijgende aandelenmarkten komen over het algemeen ten goede aan fusie en overname activiteiten. Overeenkomstig met wat de Europese CFOs ons vertellen, anticiperen we dan ook een significante toename in het aantal transacties, gedreven door zowel de vraag- alsook de aanbodzijde.

Juist omdat de markten eigenlijk nog maar aan het begin staan van het grote herstel, is het voor bedrijven die daartoe in staat zijn extra aantrekkelijk om nu naar geschikte overnamekandidaten te zoeken. Slecht presterende ondernemingen zijn door de crisis veelal noodgedwongen het doelwit geworden van bedrijven die wel in staat waren de crisis te doorstaan. Door nu in actie te komen profiteert deze laatste groep van realistische waarderingen en daarmee gunstige prijzen voor overname doelwitten. Wacht men langer dan zullen bestuurders ook bereid moeten zijn om meer geld neer te leggen. Beter presterende aandelenmarkten stuwen nu eenmaal de gemiddelde waarde van individuele bedrijven omhoog. Vanuit de aanbodzijde beredeneerd kunnen we om deze reden juist ook een toename in transacties verwachten. Hogere waarderingen maken het voor bedrijven en investeerders steeds aantrekkelijker om de wellicht lang uitgestelde verkoop of exit-strategie eindelijk te realiseren.

Conclusies
Ondanks dat het macro-economische sentiment onder de CFOs voor het tweede achtereenvolgend kwartaal is toegenomen, blijft het optimisme bescheiden. Toch zijn er positieve signalen die er mogelijk op wijzen dat we de bodem van de crisis wellicht al achter ons hebben liggen. Hiervoor moeten we niet op macro-economisch niveau kijken maar eerder op bedrijfsniveau.

Omdat de macro-economische condities op dit moment nog niet optimaal zijn door het gebrek aan voldoende consumentenvertrouwen is de groei van het bedrijf nu nog vaak lastig te realiseren. Een groot deel van de bedrijven is echter wel in de positie om te profiteren van het gunstige klimaat voor fusies en overnames.

Tegen de achtergrond van (1) relatief goedkoop krediet door historisch lage rentes; (2) de snel opkomende aandelenmarkten; (3) de nu nog gunstige maar snel stijgende bedrijfswaarderingen; en (4) de toenemende kasreserves van bedrijven, kunnen we een golf van fusies en overnames verwachten in de nabije toekomst. Daarbij is Europese activa zeer in trek bij zowel Europese alsook Amerikaanse bedrijven.
Terug naar Inhoud


Fundamentele analyse m.b.v de NAIC methode
Bron: CoSA-werkgroep
De NAIC-methode berekent van een beursgenoteerd bedrijf de gemiddelde groeipercentages per jaar voor zowel de WpA (winst per aandeel)  als de omzet. Als men de historische waarden van de WpA en de omzet logaritmisch uitzet tegen de jaren, zullen zij min of meer op een rechte lijn komen te liggen.
De trendlijnen zijn gemiddelden die de beste aanpassing van rechte lijnen langs of door de punten geven. Deze lijnen worden vervolgens gebruikt voor de prognose van de WpA en de omzet. De NAIC-methode neemt (onder voorwaarden) aan, dat zowel de hoogste als de laagste koersen even hard zullen groeien als de WpA, wat een constante koers/winst-verhouding in de prognoseperiode impliceert. We zien dat weergegeven als een oplopend  koerskanaal in de jaren 2013 t/m 20017.

De NAIC-methode gaat m.b.v. de tot nu toe verkregen resultaten nog een stap verder om tot een koop-, houden- of verkoopadvies te komen. Daartoe wordt de laagst voorgekomen koers in de laatste vijf historische boekjaren afgetrokken van de geprognosticeerde hoogste koers in het vijfde jaar erna, dus 2017. Van het verschil neemt NAIC globaal het middelste derde deel als de breedte van wat we de NAIC-zone noemen. De onder- en de bovengrens ervan zijn in de grafiek met horizontaal lopende streepjeslijnen aangegeven.
Tot slot wordt in de grafiek nog de koers op het moment van de te nemen beslissing afgebeeld, hier door middel van een dikke ronde blauwe stip in mrt. 2013. Het NAIC-advies is “kopen“ als die stip onder de ondergrens van de  NAIC-zone ligt, “verkopen“ als de stip boven de bovengrens van de zone ligt en “houden“ als de stip tussen de zone-grenzen ligt.
 NikeHCC13apr13.jpg
Computerprogramma’s nemen het handmatig rekenwerk over en geven consistent en snel de in dit voorbeeld globaal aangegeven waarden plus afgeleide uitkomsten weer. Zo worden ook prognoses berekend voor te verwachten hoogste en laagste jaaropbrengsten, o.a. rekening houdend met dividenden.

De CoSA-werkgroep stelt zich tot taak om fundamenteel beleggen o.b.v. de NAIC-methode en m.b.v. de daarbij behorende bestanden en programma’s beschikbaar te stellen en houden voor geïnteresseerden.
Op dit moment zijn dit leden van VEB/NCVB, HCC en i.h.b. HCC-Beleggen die aangegeven hebben onze informatie te willen ontvangen.

Indien u meer weten over de NAIC methode en over CoSA, kunt u contact opnemen met de voorzitter:
Jan van der Meulen per Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich bij hem ook aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de doorgaans wekelijks verschijnende CoSA-mail en voor het verkrijgen van toegang tot de openbaar beschikbare CoSA/SSG-verzameling.
_____
*) NAIC :  National Association of Investors Corporation, de Amerikaanse zustervereniging van de NCVB.
   CoSA:  Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
Terug naar Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Gouden bergen bestaan niet. 5 waarschuwingen voor beleggers
Bron: AFM
AFM-vergunning of goedgekeurd prospectus is geen keurmerk
Sommige beleggers gaan er vanuit dat een vergunning van de AFM of een door de AFM goedgekeurd prospectus een kwaliteitsstempel is en dat de belegging dus veilig is. Dat is onterecht. De AFM mag het prospectus alleen controleren op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie.

De AFM kan geen oordeel geven over de aanbieding zelf en controleert dus niet of de beloofde rendementen juist zijn en of de belegging veilig is.
Een AFM-vergunning betekent dat een aanbieder aan bepaalde eisen voldoet en de integriteit van bestuurders is getoetst.

Het zegt niets over de kwaliteit van het beleggingsproduct zelf.
Meer hierover zie: Tip 1.
AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg
Meer informatie bezoek de website van de Autoriteit Financiële Markten (http://www.afm.nl)
En belegging boven de 100.000 euro? :
Geen toezicht AFM

De grens die bepaalt of aanbieders wel of geen vergunning van de AFM moeten hebben om actief te mogen zijn, is in 2012 verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro per beleggingsproduct. Aanbieders hoeven boven dat bedrag geen vergunning te hebben en geen goedgekeurd prospectus te publiceren. Zij zijn wel verplicht om beleggers te waarschuwen in reclame-uitingen en op hun website dat zij niet onder toezicht staan.


Meer hierover zie: Tip 2.
Let op kosten beleggingsfondsen
Beleggen in beleggingsfondsen is niet gratis. De kosten van beleggingsfondsen worden uit het fondsvermogen betaald en hebben dus direct invloed op het rendement. De kosten staan vermeld in de essentiële beleggersinformatie (EBI). Transactiekosten in fondsen worden niet in de EBI genoemd.
Maar deze kunnen wel substantieel zijn. Transactiekosten in het fonds zijn de kosten van uitgevoerde transacties door de fondsmanager. Vraag de aanbieder, uw adviseur of vermogensbeheerder naar de transactiekosten in fondsen om hiervan een beter beeld te krijgen.
Meer hierover zie: Tip 3.
Pas op voor boilerrooms

Boilerrooms zijn frauduleuze organisaties, die met behulp van gehaaide verkopers bellen naar potentiële beleggers om nepaandelen te verkopen, waarmee je grote winsten zou behalen. Ze zeggen dat je meteen moet beslissen, want anders zijn de aandelen al verkocht.
Ga er nooit op in. Check altijd op de AFM website of een aanbieder een vergunning heeft of op de waarschuwingslijst staat.

Meer hierover zie: Tip 4.
Turbo’s, speeders of sprinters? Er valt ook veel geld te verliezen
Turbo’s, speeders en sprinters zijn hefboomproducten, net als bijvoorbeeld contracts for difference (cfd’s). Met een hefboomproduct kun je met weinig geld inspelen op een koersbeweging. U investeert een klein deel en leent de rest van de bank. Hoe hoger de hefboom, hoe meer geld u kunt verdienen. Maar ook hoe groter de verliezen kunnen zijn. Bij cfd’s kunt u soms zelfs meer verliezen dan de investering en met een schuld achterblijven.
Meer hierover zie: Tip 5.
Terug naar Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Leg een bom onder alle belastingparadijzen
Bron: Presseurop
belastingparadijzen340x233.gif afbeelding uit artikel: Which Tax Haven Is Right for You? http://images.businessweek.com/slideshows/2013-01-17/which-tax-haven-is-right-for-you
De crisis op Cyprus heeft de bijzondere fiscale status van het eiland aan het licht gebracht. Echter, de situatie in andere Europese landen als Luxemburg en de Britse Kanaaleilanden is niet veel anders. Het is tijd dat er een einde wordt gemaakt aan deze ontoelaatbare situatie.


Waarom zouden we Cyprus laten vallen terwijl andere belastingparadijzen – Luxemburg en de kleine Britse eilanden als Man en Guernesey – uit de wind worden gehouden? De slachtofferrol die Cyprus heeft aangenomen, is tamelijk onnozel. De reden dat bijna niemand deze gebieden aan een onderzoek onderwerpt, is omdat deze landen niet aan de Europese partners hebben gevraagd om van een faillissement te worden gered.

Gestolen geld uit Joegoslavische staatskas
En dat is niet alles. Want de Cypriotische zaak is hoe dan ook verbijsterend. Tot 2007 werd er nauwelijks belasting geïnd op het eiland. In de jaren negentig kwam Slobodan Milosevic naar Cyprus om er 800 miljoen dollar die hij uit de Joegoslavische staatskas had geplunderd, te stallen. Het zijn de Cypriotische banken die het Russische zwarte geld, voornamelijk verdiend met oliespeculatie, hebben aangenomen, witgewassen en geherinvesteerd. Volgens de CIA zou het eiland ook meewerken aan de handel in Filipijnse en Dominicaanse vrouwen voor de seksindustrie. De grote haven van Limassol is de belangrijkste stad voor schepen die zich niet aan de regels houden en waarvan de activiteiten schimmig en onverantwoordelijk zijn omdat zij de Cypriotische vlag – bijna een soort piratenvlag – voeren.

elpais160x200.jpg
Madrid  Taal : Spaans Oplage : 440 000
El Pais


De site van El País is de op één na grootste nieuwssite in Spanje, na het dagblad El Mundo. De site is rijk aan informatie en biedt onder andere de rubriek “Yo Periodista” ("Ik ben journalist”), een interactief forum waar de lezers hun eigen column kunnen schrijven.
Bovendien heeft de financiële elite, net zoals in Ierland, een ongezonde relatie met rechtse politici: neem de minister van Financiën, Michalis Sarris, die vriendjes wilde worden met Moskou om de pijn van de banken te verlichten. Deze zelfde Sarris was in 2012 nog voorzitter van de Raad van Bestuur van een financiële instelling die er nu het meest beroerd voorstaat: de Laika Groep.

Strikt genomen is Cyprus geen belastingparadijs
Als we naar de vage definitie kijken van de OESO, is Cyprus in werkelijkheid geen belastingparadijs. Het is waar dat de belastingen er extreem laag zijn en conditio sine qua non is het op de zwarte lijst terechtgekomen. Toch voldoet het eiland niet aan twee andere noodzakelijke criteria: het systeem van het eiland is namelijk niet totaal gesloten en er bestaat een mogelijkheid voor andere landen om er belastinginlichtingen te verkrijgen.

Het zijn andere kleine details die het eiland ontsieren en verzwakken. De financiële sector is buitenproportioneel groot (net zoals in Ierland destijds): de bezittingen van de banken bedragen 7,1 keer het bbp. Dat is twee keer zoveel als het Europese gemiddelde (3,5 keer) en dat van Spanje (3,1 keer), maar slechts een derde van het Luxemburgse cijfer (de activa bedragen daar 21,7 keer het bbp).

Cyprus staat niet meer op de grijze lijst van de OESO en het mag dan in strikt juridische zin geen belastingparadijs zijn, het scheelt niet veel. En dat geldt ook voor Luxemburg.

Ook Luxemburg kan ziekte van Cyprus oplopen
Luxemburg? Ja, laten we het eens over Luxemburg hebben. Het Groothertogdom is het rijkste land ter wereld dankzij de tweehonderd buitenlandse banken en meer dan 3.000 miljard euro aan financieel buitenlands vermogen (van de 20.000 miljard euro totaal in de wereld) dat onder een extreem gunstig fiscaal systeem valt. Het moet gezegd worden dat het huidige systeem niet meer zo genereus is als voorheen. Toen hoefden “Holding 1929”-bedrijven helemaal geen belasting te betalen. Desalniettemin hebben bepaalde vermogensbeheerders – die al geen lasten hoeven af te dragen over de rente, het vermogen en ook geen btw betalen – nog aftrekposten tot hun beschikking en betalen ze slechts 0,25 procent belasting. Dat is wat wij een belastingtruc zouden kunnen noemen.

Mogelijk komt er een dag dat Luxemburg, Zwitserland en de ‘eiland-riolen’ van Londen (en van Singapore) de ziekte van Cyprus oplopen. Deze ziekte sluimert in zekere zin al in deze gebieden. Om te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op de Duitse of Spaanse belastingbetaler om ze te redden en dat de houders van niet-gegarandeerde spaartegoeden voor alles moeten opdraaien, moet er een bom onder de belastingparadijzen worden gelegd.

Ontneem de profiteurs hun vetorecht
Hoe? De belastingregels moeten geharmoniseerd worden en een aanvulling worden op het gedeelte dat is gewijd aan inkomsten in het begrotingspact, waarvan het doel is de uitgaven in toom te houden.

De strategie bestaat uit het harmoniseren van de verschillende soorten belastingen en de belastingdruk op het vermogen. Ook moeten er kleinere schijven voor de inkomstenbelasting komen, een einde worden gemaakt aan btw-uitzonderingen, de verhoging van de ondernemersbelasting op elkaar worden afgestemd, moeten winsten die behaald zijn in belastingparadijzen door buitenlandse tussenhandelaren worden belast en moet er een progressieve belasting komen voor financiële transacties.

Zulke hervormingen zijn niet eenvoudig uit te voeren. Voor fiscale overeenkomsten in de EU is unanimiteit nodig. Zij die profiteren van de belastingtrucs en hun vrienden hebben een vetorecht. En dat zullen ze gebruiken. Laten we dat veto ook opblazen. Zeg het voort.

Redactie: Meer over belasting ontduiking:
Afbeelding is uit illustratief artikel "Which Tax Haven Is Right for You?" in BloombergBusinessweek http://images.businessweek.com/slideshows/2013-01-17/which-tax-haven-is-right-for-you
Tax Justice Network: Why Tax havens cause poverty: http://taxjustice.blogspot.nl/2010/11/how-tax-havens-lay-at-core-of-greek.html
Actionaid: "FTSE 100 tax haven tracker" http://www.actionaid.org.uk/103031/ftse_100_tax_haven_tracker.html
OECD 2009: Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst : http://www.oecd.org/ctp/crime/Money%20laundering%20awareness%20handbook_Dutch%20version.pdf
Wikipedia "List of offshore financial centres": http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_offshore_financial_centres
Terug naar Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 104%
Bron: DNB
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gestegen naar 104%. Eind december 2012 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 102%. De dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is vooral toegenomen door de verwerking van de kortingen die de pensioenfondsen in februari hebben aangekondigd. Daarnaast is de rentetermijnstructuur sinds december 2012 gestegen en namen de (buitenlandse) aandelenkoersen toe.

In februari hebben 68 van de 415 pensioenfondsen een korting per april 2013 aangekondigd. Een besluit tot korten wordt na besluitvorming, in dit geval dus in februari, verwerkt in de verplichtingen van de pensioenfondsen. Hierdoor zijn de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd, in deze periode afgenomen. De lichte stijging van de rentetermijnstructuur droeg ook bij aan de daling van de waarde van de technische voorzieningen. Een hogere rente zorgt er voor dat fondsen minder geld moeten reserveren voor toekomstige uitkeringen.
Dekkingsgraad-pensioenfondsen_tcm46-287008-520x275.gif
De buitenlandse aandelenkoersen stegen tussen december en februari. Zo nam de MSCI-World Index met 6,6% toe. De AEX daalde met 0,6%, maar omdat pensioenfondsen veel in buitenlandse aandelen beleggen, nam de waarde van de aandelenportefeuille toe. Dit had een positief effect op de beschikbare middelen.
 
145 pensioenfondsen hadden eind februari 2013 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Deze fondsen verkeren in een dekkingstekort. Dit zijn er 13 minder dan eind december 2012. Per ultimo februari waren 3,9 miljoen actieve deelnemers en 1,9 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort.

Links:
Nominale rentermijnstructuur (zero-coupon) 15-jaarsrente (tabel 1.3) http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=nl&todo=Rentes
Aandelenbeursindices (tabel 3.1) http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=nl&todo=Aandelen
Terug naar Inhoud


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Europees toezicht is slechts het begin
Bron: DNB
'De oprichting van een Europese toezichthouder kan met recht een mijlpaal worden genoemd. Tegelijk is het slechts een eerste stap op weg naar duurzame financiële stabiliteit in Europa. Voor een goed werkende bankenunie zijn minstens drie belangrijke stappen nodig'.
Dit schrijft president Klaas Knot in een artikel dat is gepubliceerd in de Duitse Börzen-Zeitung.

Toezichthouder192x221.gif
'De eerste stap, een Europese toezichthouder, is een logische reactie op het grensoverschrijdende karakter van de financiële sector en de onderlinge verwevenheid  van banken. Als gevolg van de interne markt en het wegvallen van wisselkoersrisico is die verwevenheid vooral sterk in de eurozone. Hoewel financiële integratie belangrijke voordelen heeft, hebben we in de recente financiële crisis ook de schaduwzijde van deze ontwikkeling gezien. Problemen konden zich door de sterke verwevenheid van de financiële sector razendsnel verspreiden en vermenigvuldigen over instellingen, sectoren en landen. Bij een financiële sector die zich weinig van landsgrenzen aantrekt, hoort een Europese toezichthouder die zich net zo gemakkelijk over landsgrenzen heen kan bewegen en in elk land dezelfde regels hanteert.
 
De tweede stap op weg naar een volwaardige bankenunie sluit aan bij een ander belangrijk kenmerk van Europese banken. Ondanks hun grensoverschrijdende karakter vallen ze bij een crisis nog steeds terug op de nationale overheid. Recent hebben we gezien waar dit toe kan leiden: problemen in de bankensector tastten de kredietwaardigheid van nationale overheden aan. Omgekeerd brachten twijfels over de schuldhoudbaarheid van de overheid nationale banken in de problemen.  Het gevolg was een lotsverbondenheid tussen kwetsbare nationale overheden en zwakke banken, die leidde tot kapitaalvlucht en zelfs tot twijfels over het voortbestaan van de euro. Door behalve het toezicht ook de resolutie van banken en de financiering daarvan op Europees niveau te regelen, kan de innige omhelzing tussen banken en nationale overheden worden doorbroken.
 
Deze stap moet snel gezet worden. Zolang de resolutie van banken nog een nationale aangelegenheid blijft, kan Europees toezicht niet goed werken, en dreigt een valse start voor de bankenunie. Er is immers een spanningsveld tussen een Europese toezichthouder, die beslist over het voortbestaan van een bank, en een nationale resolutieautoriteit, die de gevolgen daarvan voor zijn rekening neemt. Daarbij kan een Europese resolutieautoriteit met een compleet arsenaal aan interventie-instrumenten zorgen voor een tijdige aanpak van problemen. Hiermee wordt voorkomen dat niet-levensvatbare banken overeind worden gehouden. Een Europees resolutiemechanisme biedt ook een duidelijk en geharmoniseerd raamwerk voor de verdeling van verliezen bij resolutie. Het leidende principe daarbij moet zijn: van bail-out naar bail-in. Verliezen moeten uiteindelijk vooral worden gedragen door de aandeelhouders en de crediteuren. Een dikke laag achtergestelde obligaties, zoals voorgesteld door Liikanen, maakt bail-in geloofwaardig en beschermt depositohouders en het depositogarantiestelsel. Pas in laatste instantie kan een beroep worden gedaan op Europese private en publieke vangnetten.
 
Maar voor een toekomstbestendige bankenunie is ook een derde stap nodig. Juist vanwege de verwevenheid tussen financiële instellingen, financiële markten en de reële economie is het niet voldoende om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het financiële systeem. Een van de belangrijkste lessen van de crisis is dat financiële stabiliteit vraagt om beleid dat zich richt op het financiële systeem als geheel.
 
Voor Europa is deze les bij uitstek van belang. De huidige problemen bij Europese banken en overheden maken duidelijk dat toezichthouders en centrale banken onvoldoende in staat waren de opbouw van onevenwichtigheden tegen te gaan. En dat geldt niet alleen voor landen als Ierland, Spanje en Cyprus. Ook in Nederland zijn kwetsbaarheden ontstaan doordat de spiraal van sterk groeiende kredietverlening en stijgende vastgoedprijzen vanaf eind jaren ’90 onvoldoende werd afgeremd. Deze voorbeelden onderstrepen het belang van macroprudentieel beleid, dat zich expliciet richt op de aanpak van systeemrisico’s. Dit geldt des te meer binnen de eurozone, waar de wisselkoers en de rente als aanpassingsinstrumenten op lokaal niveau ontbreken.
 
Veel lidstaten hebben dit ter harte genomen. In diverse landen worden macroprudentiële autoriteiten opgericht, die tot taak hebben de financiële stabiliteit te bevorderen en de opbouw van financiële onevenwichtigheden tegen te gaan. Op Europees niveau ontbreekt vooralsnog een duidelijk stabiliteitsmandaat. Dit hiaat moet worden gevuld. We moeten vermijden dat we straks in Europa het monetair beleid en het toezicht op banken tot in de puntjes geregeld hebben, om er achter komen dat we het beleid gericht op financiële stabiliteit zijn vergeten.
 
De oprichting van een Europese toezichthouder is een belangrijke eerste stap op weg naar een Europese bankenunie. Pas als we ook de resolutie van banken en het macroprudentiële beleid goed hebben geregeld, kan de bankenunie daadwerkelijk een bijdrage leveren aan duurzame financiële stabiliteit in Europa'.
Terug naar Inhoud


Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
 • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
 • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
 • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
 • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.


Actieve leden gezocht voor HCC Beleggen
Bron: Bestuur HCC Beleggen
Om onze doelstellingen  in 2013 / 2014  mogelijk te maken zijn we nu dringend op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

 • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
 • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
 • redactie leden voor website en nieuwsbrieven
 • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
 • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
 • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
 • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
 • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website om eens een  belafspraak te maken... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving:
Een entreebewijs voor het 59-ste HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium
wordt gehouden in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >>
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
Terug naar Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.