HCC Beleggen Logo
60-ste HCC Beleggen Symposium 13 april 2013
"Meer rendement met tradingsystemen"
inhoud:    Symposium Bericht: 1 

Handels-regels1234_240x216V3.gif


60ste HCC Beleggen Symposium op 13 april 2013 te De Bilt
Bron: Redactie
Veel beleggers associëren de term tradingsystemen met volledig geautomatiseerde handelssystemen, terwijl de geautomatiseerde systemen slechts een deel van het spectrum bestrijken.
Een tradingsysteem is een set voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de financiële markten. 'Succesvol' betekent dat het tradingsysteem de belegger in staat stelt zijn of haar doelstellingen te behalen. Handels-regels1234_309x300.gifOfwel: een gedegen rendement behalen met uw beleggingen.

Sommige beleggers vinden het prettig om de set regels te automatiseren, anderen willen zelf feeling houden met hun handelsactiviteiten. Hoe je de set regels in de praktijk brengt maakt niet uit maar hou je in ieder geval strikt aan je regels.

Dat kan best lastig zijn, want wat heb je nodig voor het ontwikkelen van een goed tradingsysteem?
Is het verstandig om geautomatiseerde tradingsystemen te volgen? 
Moet je überhaupt jouw tradingsysteem automatiseren of kan je beter feeling houden met de markt?

Tijdens het 60ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Meer rendement met tradingsystemen" zullen deskundige sprekers antwoorden geven op deze en andere vragen op het gebied van tradingsystemen.

In deze en komende Symposium-brieven worden sprekers en standhouders aan u voorgesteld.
Toegang is gratis.  Om in te schrijven  voor het 60ste HCC! Beleggen Symposium.  Klik Hier
Terug naar  Inhoud


zhad_753x240.jpg

De psychologie van de belegger
Spreker: Edward Loef
edward_loef120x160.gifDe presentatie van Edward Loef gaat over de psychologie van de belegger enerzijds en in het verlengde hiervan de noodzaak om meer systematisch te werk te gaan alvorens beleggingsbeslissingen te nemen.
Onze angst, hoop en hebzucht blijken telkens weer belangrijke drijfveren om op de beurs te handelen, maar deze emoties blijken doorgaans slechte raadgevers.
Als we ervan uitgaan dat onzekerheid de enige zekerheid is, dan moeten we dus nadenken hoe de onzekere koersbewegingen tegemoet te treden en met enkele technieken meer vertrouwen krijgen in wat we doen.
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Gebruik van het timing-model bij fundamentele analyse
Spreker: Anne Grevinga
In november jl. heeft Anne Grevinga een presentatie gegeven over het door hem ontwikkelde FA-model. Met behulp van absoluut noodzakelijke Fundamenteel Analyse wordt maandelijks een updating gedaan om voor de korte termijn 20 topbedrijven te bepalen. Hetzelfde geldt voor de lange termijn. Dan gaan deze bedrijven in het Timing-model.anne_grevinga120x160.gif

Hierin wordt berekend wat het potentieel en het risiko is. Op basis hiervan wordt de Risk/Reward berekend. Vervolgens wordt gekeken naar de grootte van het trendkanaal, de trend en het volume t.o.v. de trend. Verder wordt de VIX in het advies verwerkt.
Het model genereert verschillende aanwijzingen, b.v. als de koers (te) dicht bij de steun komt en als de Wallstreet Stemmingsindex ongunstig lijkt te gaan worden.

Er komt per bedrijf een advies uit, dat kan luiden: KOPEN, SPECULATIEF KOPEN, HOUDEN en VERKOPEN.

Wij stappen in een fonds uit de top 20 als het advies KOPEN is en de VIX het toelaat. We stappen uit een fonds als het koersdoel is bereikt, tenminste enkele dagen voor het bekend maken van de kwartaalcijfers of als er een verkoopadvies komt.

Naast genoemde top 20 bedrijven geeft het model adviezen voor de korte- en lange termijn voor de fondsen uit de AEX, AMX, DAX, Dow Jones, de afzonderlijke indices en de Eur/USD.
 
Kortom een presentatie, die u niet mag missen omdat we dit als goede beleggers nodig hebben!
Terug naar  Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Tien favoriete beleggingsfondsen
Spreker: Karel Mercx
karel_mercx120x160.gifKarel Mercx is redacteur bij Beleggers Belangen en de afgelopen zes jaar is hij dagelijks bezig geweest met het zoeken naar kansen voor de particuliere belegger.

De specialisaties van Karel Mercx zijn het beheren van beleggingsportefeuilles en het uitrekenen van toekomstige rendementen van aandelen, grondstoffen en obligaties
Hierdoor weet hij precies welke beleggingsfondsen de belegger moet hebben.

In deze presentatie geeft Karel zijn tien favoriete fondsen en vertelt hij wat de reden is dat elke belegger deze fondsen moet hebben voor de lange termijn
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Unieke mogelijkheid, kennismaken met de beleggingsgroepen!
Bron: Redactie
Beleggen kan een lucratieve en fascinerende hobby zijn, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Kennis en vaardigheden zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzaam succes. Door bijeen te komen kunnen beleggers van elkaar leren. Daarnaast is bijeenkomen met gelijkgestemden een belangrijk ingrediënt voor gezelligheid. Verzamelpunt300x261.gifDaarom worden er naast de beleggingssymposia ook regionale bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn de volgende regiogroepen actief binnen de HCC Beleggen:

Regiogroepen komen in de regel op doordeweekse avonden bijeen en behandelen vrijwel alles op het gebied van beleggen. Het deelnemen aan deze groepen is niet alleen leuk, maar ook bijzonder leerzaam.

Naast bijkomsten in van regiogroepen worden er regelmatig op verschillende locaties in het land bijeenkomsten gehouden van Belangstellingsgroepen. Leden kunnen zich bij dergelijke groepen aansluiten om zo snel en effectief vaardigheden op de gewenste terreinen te ontwikkelen. De actieve Belangstellingsgroepen binnen de HCC Beleggen zijn:

 • COSA (belangstellingsgroep voor fundamentele analyse)
 • Belangstellingsgroep Daytraden
Van alle genoemde groepen zijn leden aanwezig op het HCC Beleggen Symposium van 13 april 2013. Aan deze leden kunt u vragen stellen over de activiteiten die zij ontplooien, informatie inwinnen en u aanmelden voor deelname aan de groepen.
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Een tradingsysteem begint bij een tradingplan
Bron: Redactie
Om de titel van het 60ste HCC! Beleggen Symposium "Meer rendement met tradingsystemen" in perspectief te plaatsen begint dit artikel met het begrip “trade”. Een trade is het uitvoeren van een transactie, inhoudend het kopen of verkopen van aandelen, obligaties, optie- of futurecontract. De koper en verkoper komen een bepaalde prijs overeen waarna de overdracht plaatsvindt.

stukje1-Setup216x200.gifEen tradingsysteem beschouwen wij als een set voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de financiële markten. Eén van die voorwaarden kan zijn het maken van een trading plan

Het maken van een tradingplan
Een tradingplan is een soort overeenkomst met uzelf. Bepaal hoeveel geld u met trading wenst te beleggen. Houd er rekening mee dat er een direct verband bestaat tussen de hoeveelheid geld waarmee u werkt en de kans dat u rendabel kan traden.

De meeste professionele traders stellen een minimum van 10.000 euro voorop. Indien u met lagere bedragen werkt, is het niet zo evident om een rendabel tradebeheer toe te passen.

Bepaal ook op basis van welke signalen u een aankoop of een verkoop van aandelen uitvoert en schrijf deze regels op. Op deze manier vermijdt u dat u kriskras andere indicatoren gebruikt en na enige tijd niet meer consistent werkt.

Bepaal ook wanneer uit een positie stapt. Stapt u uit een positie als u 1% verliest of wacht u langer?

Bepaal eveneens op welke markten u wenst te handelen en met welke producten u wenst te handelen. Professionele traders volgen maar een handvol aandelen, één index of één valutapaar. Op die manier krijgen ze feeling bij het koersverloop van deze producten en kunnen ze hierop inspelen.

Test uw trading plan uit gedurende een paar maanden. Staat uw aanpak borg voor rendement of blijkt uw tradingplan toch niet optimaal te werken? Stuur uw tradingplan bij en evalueer opnieuw tot u een rendabele aanpak vindt waarbij u zich goed voelt. Neem hier zeker uw tijd voor. Uw tradingplan is de basis.

stukje2-Instapregels200x216.gifDe grootste uitdaging bestaat er in u aan uw tradingplan te houden! Bent u succesvol, dan wordt u misschien overmoedig en neemt u meer risico en volgt u uw tradingplan, de sleutel van uw succes, niet meer zo nauwgezet.

Volg de trend
Tegen de trend in handelen is een doodsteek voor uw rendement. Traders bepalen de trend over de laatste, minuten, uren, dagen en weken en handelen volgens deze trend. Tracht niet de trend te voorspellen maar volg gewoon de trend.

Traders shorten in een dalende trend en bouwen posities op in een stijgende trend.

Bepaal de algemene trend op een lagere termijngrafiek en daarna de trend  aan de hand van trendpatronen. Verklein daarna het tijdbestek om te zien of deze trend ook op kortere termijn geldt.

Indien de lange termijntrend positief is, en de korte termijntrend negatief, neem dan geen positie à la baisse in. De trade zal immers korter zijn dan bij een positieve korte termijntrend. Handel dus nooit tegen de lange termijntrend in.

Kunt u geen trend waarnemen, laat het aandeel, index of valutapaar dan gewoon tijdelijk links liggen. Door de band zit een aandeel 70% van de tijd in een range (niet interessant voor de actieve belegger) en 30% van de tijd in een trend.

Zoek een trendpatroon of een patroon dat duidt op een trendommekeer. Bij een trendommekeer wacht u op bevestiging van de trendommekeer en neemt u dan pas een positie in.

Beperk uw verliezen
stukje3-Stopregels216x200.gifEen methode ontwikkelen waarmee men steeds winnende posities opent is onmogelijk. Verlieslatende posities horen er dus bij. Het is dus een kwestie van zo snel mogelijk een verlieslatende positie te identificeren en deze kordaat af te sluiten. Dit is wat een actieve belegger succesvol maakt: positie management. Cut your losses short - sluit verlieslatende positie snel af.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Blijven zitten op een verlieslatende positie met de hoop dat ze wel zal draaien is een natuurlijke reflex. Men verliest niet graag.

Verlies nemen is een integraal onderdeel van beleggen. Zelfs de allerbeste traders openen in 40-45% van de gevallen verliestlatende posities. Men kan dit het best beschouwen als een kleine inzet, die men soms verliest, om een positie te openen. Het regelmatige verlies van deze kleine inzetten is echter onvermijdbaar. De verloren inzetten worden goedgemaakt door de winsten van de positieve trades.

De meeste professionele beleggers plaatsen hun stop loss op ongeveer 1% van hun kapitaal. Stel dat u werkt met een kapitaal van 50.000 euro en u uitgaat van een maximaal verlies van 1%, dan is dat 500 euro. U kunt er voor kiezen om bij een positie van  20.000 euro, de stop loss 2.5% onder de aankoopprijs te plaatsen. Die 2,5% vertegenwoordigt eveneens 500 euro.

Indien u uw stop loss te kort op de aankoopprijs plaatst, kunt u snel uitgestopt worden en is de kans groot dat u een groot aantal kleine verliezen opstapelt. Een positief rendement behalen is dan lastig.

Plaatst u uw stop loss te ruim dan zullen de verliezen eveneens aan de hoge kant zijn. De 1% regel is een goede basis die u naar verloop van tijd zelf kunt bijsturen. Het is natuurlijk een arbitrair, indicatief cijfer dat aangeeft waar ongeveer de stop moet liggen. De precieze stop bepalen, gebeurt meestal op basis van technische analyse.

Belangrijk is dat het plaatsen van een stop loss een automatische reflex wordt bij het beheren van uw posities à la hausse of à la baisse.  

Stel winsten tijdig veilig
Het is van groot belang uw winst zo hoog mogelijk te laten oplopen en de winst reeds veilig te stellen nog voor de positie afgesloten is.

stukje4-uitstapregels200x216.gifTe snel winst nemen is een reflex. Een reflex kan bedwongen worden. Het is het gevolg van het feit dat de trader een positie opent zonder een duidelijk koersdoel. Prik dus steeds een koersdoel zelfs voor u de positie opent.

Winst prijsgeven is geen reflex. Het is nonchalance. Papieren winsten moeten altijd veilig gesteld worden met een stop order. Een positie die op een gegeven moment winstgevend is toch nog met verlies afsluiten is een doodzonde.

Wat is hier de logica achter?

Stel een aandeel noteert 20 euro en u schat een koersdoel van 22 euro. In uw optiek is het potentieel dus 2 euro per aandeel. U koopt 500 aandelen, waardoor u verwacht 1000 euro te verdienen (500 x 2 euro).

Stel dat het aandeel reeds gestegen is naar 21,50 euro. Uw papieren winst bedraagt 750 euro. U kunt er volgens uw visie nog maximaal 250 euro bij verdienen. Het heeft absoluut geen zin 750 euro te riskeren om nog 250 euro bij te verdienen. In theorie moet een actieve beleggers slechts bereid zijn 1 euro te verliezen als hij verwacht er 2,5 euro mee te kunnen  verdienen. Dit is de zogenaamde opbrengst-risico factor.

In het voorgaande voorbeeld moet u dus de stop zo plaatsen dat 650 euro papieren winst veilig stelt. Zo riskeert u nog slechts 100 euro om de potentiële 250 euro binnen te halen.

Eén manier om winsten automatisch veilig te stellen is het "trailing stop" order. In het Nederlands: schaduw stop. Dit is een order waarbij de stop automatisch opgetrokken wordt als uw papieren winst stijgt.
Terug naar  Inhoud


US Option Trader
Standhouder
US Option Trader heeft een eigen stand op het symposium HCC Beleggen. Beide directeuren Martin Hendriks en Douwe Westervaarder staan voor u klaar.
Ze beantwoorden uw vragen, delen graag ervaringen en geven praktische direct uitvoerbare tips mee.
Logo US Option Trader

In de stand is het mogelijk om gebruik te maken van de aantrekkelijke Symposium aanbieding om tegen een gereduceerd tarief Optieadviezen op Maat te ontvangen, die u direct kan uitvoeren om een goed rendement te maken.tentie:
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Foxware
Standhouder
Foxware Beleggingssoftware is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geavanceerde software voor beleggers die handelen in opties en futures.

Foxware_logo316x439.jpgWij demonstreren ons optieanalyse-programma OPTIEMAAT. Dit ondersteunt al meer dan 23 jaar vele (optie)beleggers bij het onderbouwen van hun beleggingsbeslissingen.
 
Het programma beschikt over een uitgebreide functionaliteit en u kunt elke positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende waarden, moeiteloos opbouwen en beoordelen op rendement, risico en gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende factoren.
 
De module “Adviezen” stelt u in staat om, gebaseerd op uw visie op toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, de meest winstgevende optiestrategieën te genereren.

De module “BackTrack(e-o-d)” beschikt over een database met ruim 8 jaar end-of-day optiehistorie van alle Euronext optiefondsen. Op basis hiervan kunt u “terug in de tijd” en uw posities uit het verleden naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest). Hiermee kunt u lering trekken uit het handelen op basis van “echte” beursgegevens zonder dat daarbij ook “echt” geld op het spel staat.
De module “BackTrack(intra-day)” gaat nog een stap verder. Deze biedt u de unieke mogelijkheid de historische optiedatabase uit te breiden met intra-day optienoteringen met een instelbaar interval van (minimaal) 15 minuten! Ook de noteringen op uw handelsmomenten worden hierin vastgelegd.
 
Het pakket werkt met realtime beurskoersen, maar kan desgewenst ook functioneren met end-of-day noteringen.

In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties uitstekende mogelijkheden voor het behalen van een positief beleggingsresultaat.
OPTIEMAAT, als betrouwbaar en geavanceerd “gereedschap”, vormt hiervoor de basis
Terug naar  Inhoud


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .WH Selfinvest
Standhouder
WH SELFINVEST NV, opgericht in 1998, is een online beursvennootschap voor actieve beleggers. WH Selfinvest biedt handel infutures, valuta (forex) en CFD’s (Contracts for difference) op aandelen, indices en grondstoffen aan.
WHSelfinvest_logo-nl WH Selfinvest biedt scherpe tarieven aan maar eveneens professionele tradingplatformen zoals het WHS ProStation alsook het WHS FutureStation Nano.
Met dit laatste platform kan de trader snel zijn eigen handelssysteem uittesten en automatisch handelen.
In het WHS FutureStation Nano zitten meer dan 33 kant-en-klare strategieën waar de daghandelaar mee aan de slag kan.
Bezoek www.whselfinvest.nl voor meer informatie of contacteer ons op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Terug naar  Inhoud


Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
 • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
 • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
 • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
 • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.

Keyword
Standhouder
Keyword logoKeyword Info Systems BV is een Delfts softwarehouse en uitgever. Met name in de financiële en beleggingswereld heeft Keyword sinds 1988 een naam opgebouwd met het standaard softwarepakket Wall Street Professional en een aantal gezaghebbende boekuitgaven op het gebied van technische en kwantitatieve analyse.
 
Keyword levert ook totale oplossingen voor beleggers en traders. Deze oplossingen behelzen alle facetten van het computer ondersteund beleggen: (real-time) koersdata, (technische) analyse, portefeuillebeheer, orderuitvoer en training.

Daarnaast levert Keyword diensten voor website-bouwers van financiële portals, zoals interactieve koersgrafieken, koersdata en afgeleide informatie.
Terug naar  Inhoud


Actief zijn binnen HCC Beleggen:
Bron: Bestuur HCC Beleggen
Om onze doelstellingen ook in 2013 zo goed mogelijk vorm geven zijn we nu reeds op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

 • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
 • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
 • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
 • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
 • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
 • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
 • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
 • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website om eens een  belafspraak te maken... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving:
Een entreebewijs voor het 59-ste HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium
wordt gehouden in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >>
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.