HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 2013020160ste  HCC Beleggen Symposium op 13 april 2013
Bron: Redactie 
Veel beleggers associëren de term tradingsystemen met volledig geautomatiseerde handelssystemen, terwijl de geautomatiseerde systemen slechts een deel van het spectrum bestrijken.
Een tradingsysteem is een set voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de financiële markten. 'Succesvol' betekent dat het tradingsysteem de belegger in staat stelt zijn of haar doelstellingen te behalen. Handels-regels1234_309x300.gifOfwel: een gedegen rendement behalen met uw beleggingen.

Sommige beleggers vinden het prettig om de set regels te automatiseren, anderen willen zelf feeling houden met hun handelsactiviteiten. Hoe je de set regels in de praktijk brengt maakt niet uit maar hou je in ieder geval strikt aan je regels.

Dat kan best lastig zijn, want wat heb je nodig voor het ontwikkelen van een goed tradingsysteem?
Is het verstandig om geautomatiseerde tradingsystemen te volgen? 
Moet je überhaupt jouw tradingsysteem automatiseren of kan je beter feeling houden met de markt?

Tijdens het 60ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Meer rendement met tradingsystemen" zullen deskundige sprekers antwoorden geven op deze en andere vragen op het gebied van tradingsystemen.

In de komende Symposium-brieven worden sprekers en standhouders aan u voorgesteld. Inschrijving voor het 60ste HCC! Beleggen Symposium gaat op 16 februari van start.

Nb: We hebben nog slechts plaats voor 1 standhouder. Bent u geinteresseerd?:  Mail dan aan het bestuur HCC Beleggen
Terug naar  Inhoud


zhad_753x240.jpg

Stabilisatie in meeste sectoren
Bron: Analist.nl
Alleen de zorg en de agrarische sector groeien in 2013. Beide sectoren zijn nauwelijks afhankelijk van de economische conjunctuur. De groothandel, industrie en de transportsector wisselen de krimp van 2012 in voor nulgroei in 2013. De zeer beperkte exportgroei kan de negatieve effecten van de dalende binnenlandse bestedingen voor deze sectoren maar beperkt compenseren. Ook de detailhandel en de horeca gaan gebukt onder de afnemende koopkracht. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het donderdag 31 januari 2013 verschenen kwartaalbericht sectoren.

Groei in niet conjuncturele zorg en agrarische sector
De enige twee sectoren die in 2013 naar verwachting groeien, zijn de agrarische sector en de zorg. Beide sectoren zijn nauwelijks afhankelijk van de conjunctuur. Akkerbouwers profiteren vooral van prijsstijgingen. Om de toelevering van bijvoorbeeld aardappels zeker te stellen sluiten fritesfabrieken lange termijncontracten waarbij zij recordprijzen betalen. De export van bloemen en planten kan dit jaar ook verder stijgen met 2% tot circa € 5,5 miljard. Rusland en Turkije zijn daarbij de belangrijkste groeimarkten.

Daarentegen zal de export naar Zuid-Europa door de precaire economisch situatie aldaar nog krimpen. De sterke volumegroei in de zorg zet in 2013 en 2014 door. Om de kosten te drukken heeft het ministerie van VWS met zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen en de GGZ-sector afspraken gemaakt om de volumegroei tot 2,5% te maximeren. De langdurige zorg groeit in 2013 ook minder hard. In 2013 wordt een begin gemaakt met het bieden van (goedkopere) zorg thuis in plaats van in een (duurdere) instelling voor patiënten met lichtere zorgindicaties.
Genmar_Gulf_IMO_8919154_at_7e_Petroleumhaven_Rotterdam_Holland_04-Jul-2006_740x360.jpg
Stabilisatie in exporterende sectoren Naar verwachting laten de voor een groot deel van het buitenland afhankelijke sectoren, groothandel, industrie en transport in 2013 een nulgroei zien. Door de beperkte groeiverwachtingen in Duitsland en België en de aanhoudende krimp in verschillende Zuid-Europese landen blijft de export dit jaar nog wel groeien, zij het op een lager niveau. Exporteurs moeten kansen dan ook vooral buiten de Eurozone zoeken. De chemische industrie sprong er in 2012 in positieve zin bovenuit met een volumegroei van 5%. In 2013 gaat ING wel uit van een lichte krimp van 1% maar het productieniveau blijft daarmee op een hoog niveau. Het ondernemersklimaat in de transportsector bereikte eind 2012 een dieptepunt. Vooral de vooruitzichten van het volume in het wegvervoer zijn ongunstig omdat hier de dalende consumentenuitgaven en de krimp in de bouwsector hard doortikken en het internationale marktaandeel daalt. Zeehavens zagen in 2012 de overslag wel licht groeien. Zo vestigde Rotterdam, door voornamelijk de olieoverslag, opnieuw een record en verwacht men ook voor 2013 een kleine plus.

Lichte daling in zakelijke dienstverlening
De zakelijke dienstverlening laat in 2013 naar verwachting een lichte krimp van 0,5% zien, gelijk aan die van het BBP. Met name kennisintensieve dienstverleners zoals accountantskantoren kampen al langere tijd met teruglopende omzetten. Accountantskantoren zijn gevoelig voor de mindere economische omstandigheden en het is door digitalisering en standaardisering voor veel klanten ook steeds eenvoudiger hun administratie zelf te regelen. Ook ingenieursbureaus zien de omzet door afnemende investeringen in grond-, weg- en waterwerken verder dalen. Uitzenders kunnen in de tweede helft van 2013 licht herstel verwachten als de vraag naar flexibel personeel in de industrie aantrekt.

Klappen vallen wederom in bouw en detailhandel
Voor de bouw en de detailhandel wordt ook 2013 weer een lastig jaar. De consument houdt door de dalende koopkracht zijn bestedingen duidelijk in de gaten. Voor het eerst sinds 2004 dalen de uitgaven per supermarktbezoek. Op jacht naar koopjes bezoeken consumenten echter vaker de supermarkt waardoor het aantal keer dat de kassa rinkelt wel stijgt en de totale omzet toch nog een klein plusje laat zien. In de horeca besparen consumenten door onder andere een rondje minder te geven of geen nagerecht te bestellen. Zo daalden in restaurants en cafés de bestedingen per bezoeker terwijl de gemiddelde uitgave in snackbars en fastfoodrestaurants wel gelijk bleef.
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Niet-financiële bedrijven betalen recordbedrag aan dividend
Bron: Analist.nl
Maandag 28 januari 2013
Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven betaalden in 2012 bijna 17 miljard euro dividend uit aan hun aandeelhouders. Dit is ruim een derde meer dan in 2011. De dividenduitkeringen zijn daarmee bijna terug op het niveau van voor de crisis. De niet-financiële bedrijven keerden zelfs een recordbedrag van ruim 16 miljard euro aan dividend uit.
17076dd2_cbsdividend400x215.gif

Dividenduitkeringen beursgenoteerde bedrijven
Geringe dividenduitkeringen in financiële sector
De op de Amsterdamse beurs genoteerde niet-financiële bedrijven maakten in 2012 een recordbedrag van ruim 16 miljard euro aan dividend over aan hun aandeelhouders. Dit is een derde meer dan het vorige record van 2008. Het cijfer over 2012 wordt wel vertekend door een eenmalige uitkering van ASML Holding van ruim 3,6 miljard euro, maar zonder deze uitkering was het uitgekeerde dividendbedrag evengoed een record.

De financiële sector keerde 600 mln euro uit in 2012, driemaal zoveel als in 2011. Ondanks deze grote stijging is het record van 8,5 miljard euro uit 2007 nog ver weg. De huidige crisis heeft dus vooral gevolgen voor de dividenduitkeringen in de financiële sector.
876ef5f4_cbsdividenden410x270.gif Dividenduitkeringen en inkopen
Inkoop van aandelen blijft laag
Beursgenoteerde bedrijven hebben in 2012 voor 1,7 miljard euro aan eigen aandelen ingekocht. Sinds het begin van de financieel-economische crisis eind 2008 zijn bedrijven voorzichtiger geworden met hun inkoopprogramma’s. In 2007 en 2008 werd er nog voor respectievelijk 16 miljard en 15 miljard euro aan aandelen ingekocht. Bedrijven gebruiken het inkopen van eigen aandelen vooral om van overtollig kasgeld af te komen. Door de inkoop hoeft de winst over minder aandelen verdeeld te worden en dat heeft tevens een positieve invloed op de koers van het aandeel.
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Op naar de volgende crisis!
Bron: Me Judice, 22 januari 2013
bewerking van http://www.flickr.com/photos/tymtoi/7939292842/in/set-72157627408976547/ De nieuwe richtlijnen van het Basel Committee on Banking Supervision bijten niet.

Twee belangrijke structurele maatregelen blijven uit: splitsing van nuts- en zakenbanken en remedies tegen het probleem van te grote banken die bij faillisement de hele economie de diepte intrekken.
Reden is de sterke invloed van de bankenlobby op de besluiten van dit Committee.

Dit kan niet goed gaan, voorspelt Dik Degenkamp.
Bazel III
Twee jaar geleden stond boven een artikel van Ewald Engelen op dit discussieforum dat Bazel III een lachertje is en dat bankiers het hardst lachen. Na de recente besluiten die door het Bazels comité zijn genomen moeten bankiers dan niet bijgekomen zijn van plezier. De bankenlobby is er in geslaagd de Group of Governors en Heads of Supervision (GHOS) te laten besluiten de liquiditeitsratio’s voor banken te versoepelen. Verder wordt de banken (nog) meer tijd gegeven om te voldoen aan de Bazel III-eisen.
MeJudice_new_logo220x55.png

dik-degenkamp120x160.jpg
Dik Degenkampoud-hoogleraar rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen
De heer Degenkamp heeft na zijn doctoraal economie zijn doctoraal rechten behaald. Hij was parttime econoom bij de Raad van State en wetenschappelijk medewerker Recht Universiteit van Amsterdam. Nadat hij hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen was, was hij de laatste vier jaar hoogleraar rechtswetenschap Nyenrode.

Dit versoepelen en vooruitschuiven is terecht fel bekritiseerd door onder andere Paul de Grauwe (zie NRC Handelsblad, 7 januari 2013). Wat is dit toch voor een krankzinnige situatie? Volgens het nieuwe Charter van het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) heeft deze club geen enkel juridisch gezag (artikel 3 van het Charter). De praktijk is dat dit door haast niemand gecontroleerde gezelschap in de hoofdstad van de financiële maffia in maatpak zeer verstrekkende besluiten neemt met grote economische en sociale gevolgen. Liquiditeit en solvabiliteit van banken zijn in de jaren voor de crisis op hol geslagen. Hoe langer en hoger de hefbomen hoe mooier was het devies. Perverse prikkels en het ontbreken van politieke remmen, ‘let the market work ’ was de algemene slogan, hebben ons in een diepe crisis gestort. En Bazel III zal ons niet helpen, want het is too little to late.

Maatregelen niet afdoende
In de huidige situatie lijkt mij het structure-conduct-performance- model een aanbevelenswaardig beleidsmodel. Bankiers spelen rollen binnen het kader van het hun toegestane speelveld. Dat speelveld kende en kent geen grenzen en Bazel biedt ze niet. Voldoende is niet het ringfencen waar Groot-Brittannië kennelijk voor kiest. Terecht wordt dit beargumenteerd door Joseph Stiglitz in ‘The Roaring Nineties; seeds of destruction’ (p. 160) die zich verzette tegen de opheffing van de Glass-Steagall Act, de wet die nuts- en zakenbanken na de crash in de dertiger jaren uit elkaar haalde. Voldoende is ook niet het plechtig uitspreken van bankierseden; dit soort rituelen zet geen zoden aan de dijk, functioneert in het slechtste geval als afleidingsmanoeuvre.

Dat bankiers een zorgplicht hebben, die in de praktijk behoorlijk ver gaat, is door de Hoge Raad in recente jurisprudentie al zeer duidelijk gemaakt en er komt ook nog nieuwe wetgeving aan op dit gebied. Maar de hoogstnoodzakelijke structurele maatregelen: splitsing van nuts- en zakenbanken en remedies tegen de too big to fail-ziekte blijven uit. De banken lachen in hun vuistje, hun lobby heeft gewerkt; op naar de volgende crisis.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Conjunctuurbeeld blijft slecht
Bron: CBS Conjunctuurbericht, donderdag 31 januari 2013
Het conjunctuurbeeld was eind januari nagenoeg even slecht als eind december. In de conjunctuurklok waren er wel iets meer verbeteringen dan verslechteringen. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt diep in de fase van laagconjunctuur. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal kromp de economie in het derde kwartaal met 0,9 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Consumenten waren in januari minder pessimistisch dan in december. De stemming van de ondernemers in de industrie veranderde niet.

De productie van de Nederlandse industrie was in november 0,7 procent hoger dan in november 2011. Het volume van de uitvoer van goederen was ruim 4 procent groter. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in november bijna 11 procent kleiner dan een jaar eerder. Huishoudens besteedden 3,0 procent minder dan in november 2011.

De kapitaalmarktrente daalde in december verder en kwam uit op 1,6 procent. De inflatie bedroeg 2,9 procent. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren 6,3 procent lager dan in december 2011. Fabrikanten in de industrie rekenden 2,8 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in december verder op. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder. Er werden ook minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het tweede kwartaal. Het aantal vacatures veranderde weinig.
20121221bg1_440x285.jpgBruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.
        
Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.                                         
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een hoge rente, een groot risico
Bron: AFM
Bouwput_damplein_leidschendam500x240.jpg Er komen aanbiedingen van obligaties voorbij waarbij een hoge rente wordt beloofd.

Bijna altijd wordt het opgehaalde geld, samen met een bankfinanciering (hypotheek), gebruikt om zaken te kopen, zoals een kantoor- of winkelpand.
De AFM waarschuwt voor de mogelijke risico’s van deze obligaties. Hoge rente gaat vrijwel altijd gepaard met hoge risico’s. Je loopt het risico dat de beloofde hoge rente niet wordt uitgekeerd of dat je zelfs je inleg verliest.

Hoe werkt deze hoge rente obligatie?
Stel dat een uitgevende instelling obligaties uitgeeft. Met het geld van de beleggers en met een bankfinanciering in de vorm van een hypotheek, koopt de uitgevende instelling bijvoorbeeld een winkelpand. Deze bezitting levert inkomsten op. In dit voorbeeld verhuurt de uitgevende instelling het pand aan één of meer winkelbedrijven. Met de huuropbrengsten betaalt de uitgevende instelling haar kosten, waaronder de onderhoudskosten van het pand maar ook hypotheekrente en soms ook (deels) de hypotheekaflossing. Het geld dat overblijft wordt (deels) toebedeeld aan beleggers/obligatiehouders als rente.

Aan het einde van de looptijd van de obligaties verkoopt de uitgevende instelling dit pand. De opbrengst hiervan gebruikt ze om de hypotheek volledig af te lossen. Met het geld dat overblijft lost zij de obligaties af. Het ingelegde bedrag, wordt op deze manier terugbetaald aan de beleggers.

Het Prospectus, de prognose en de berekening van de rente en de aflossing
Voor het aanbieden van obligaties in Nederland, moet de uitgevende instelling meestal beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Vaak staat in een prospectus een prognose van de TOEKOMSTIGE inkomsten en kosten de uitgevende instelling VERWACHT.

De beloofde rente is gebaseerd op deze verwachtingen. De uitgevende instelling schat dus in hoeveel winst zij verwacht en berekent vervolgens hoeveel rente ze kan betalen. Daarnaast schat de onderneming in tegen welke prijs ze haar bezittingen denkt te kunnen verkopen. Op basis hiervan schat ze in of de aflossing betaald kan worden.

Wat kan er mis gaan met de rentebetalingen en de aflossing?
Het antwoord hierop is veel!

De beloofde rente en aflossing zijn gebaseerd op een verwachting. De werkelijke resultaten kunnen (behoorlijk) afwijken van de prognose. Zo kunnen de inkomsten lager zijn en de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Dit resulteert in een lagere rente-uitkering dan beloofd. Er zijn gevallen waarbij de uitgevende instelling haar bezitting voor een lagere prijs moet verkopen dan ze had gehoopt of verwacht. Bij aflossing van de obligaties kan dan niet worden voldaan aan de verwachte betaling. Je verliest dus geld.

Het is belangrijk om te weten dat de AFM niet beoordeelt of de prognose in het prospectus inhoudelijk juist is of niet en geen oordeel geeft over de mate van zekerheid van deze prognose.

Conclusie: Niets is gratis
Waarom is de rente op dit type obligaties hoger dan de rente die aan de bank wordt betaald voor de hypotheek?

Omdat de betalingen aan de bank gedekt worden door een (eerste) hypotheekrecht. Bij tegenvallend resultaat heeft de bank dus meer zekerheid dat hij betaald zal worden dan een obligatiehouder. De bank gaat dus akkoord met een lagere rente omdat hij minder risico loopt.

Waarom is de rente op de obligatie bijvoorbeeld 8%, terwijl de rente op een spaardeposito met dezelfde looptijd maar 3% is?

Het antwoord is dat risico van beide situaties anders is; de mate van zekerheid is anders. De obligatie kent een hoog risico. Het is niet zeker of rente betaald zal worden of dat de aflossing volledig zal zijn. Hierdoor is het ook mogelijk dat u uw geld gaat verliezen. Om voor dit risico te compenseren wordt een rente van 8% beloofd.

Bij een spaardeposito is het risico dat je je geld niet terug krijgt klein. Het is bijna zeker dat je elk jaar bijvoorbeeld 3% rente ontvangt en dat je aan het eind van de looptijd je de inleg terug krijgt. In ruil voor die zekerheid ontvang je dan wel een lager rentepercentage.
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Geospatiale industrie wordt groeipijler wereldwijde economie
Bron: Express
google-maps-navigation_340x220.jpg
De geospatiale industrie kan een belangrijke groeipijler worden voor de economie.

Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Oxera. Opgemerkt wordt dat de sector op dit ogenblik wereldwijd een jaarlijkse omzet van 270 miljard dollar realiseert en meer dan 90 miljard dollar aan lonen betaalt.

Bedrijven die actief zijn in satellietpositionering, digitale landkaarten en navigatiesysemen vormen volgens Oxera een belangrijke groeimotor voor de economische activiteit.

Verwacht wordt dat de sector verder een jaarlijkse groei met 30 procent zal kennen.

“Indien het beleid, bedrijven, onderzoekers en consumenten in deze opkomende industrie blijven investeren, kan de technologie een belangrijke groeifactor voor de wereldwijde economie worden,” aldus het rapport van Oxera. Er wordt aan toegevoegd dat het bedrijfsleven 17,3 miljard dollar per jaar bespaart door het beperken van het tijdsverlies door het gebruik van navigatie-technologieën.
Bovendien zou de technologie reizigers 1,1 miljard uren reistijd besparen. Er wordt aan toegevoegd dat de technologie landen en bedrijven een economisch en concurrentieel voordeel oplevert.

De technologie zorgt volgens Charlie Hale, woordvoerder van Google Maps, voor een fundamentele verandering, zoals ook de televisie een cruciale impact heeft gehad op de reclamewereld.
“Bedrijven die gemakkelijk te vinden zijn op online kaarten, hebben een belangrijke concurrentiële voorsprong,” voert hij aan.
“Bovendien blijkt dat personen met een grotere vaardigheid op het gebied van digitale mappen en navigatietechnologieën gemiddeld ook een hoger inkomen genieten. Deze technologieën worden noodzakelijk voor de gemiddelde werknemer.”
Terug naar  Inhoud


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Gezocht – Doe het zelf beleggers in de regio Helmond!
Bron: Redactie
Helmond_wapen202x300.jpgWij zijn een klein studie-beleggerclubje van 4 personen dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen. We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn. We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.

Elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.

We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.
Terug naar  Inhoud


Korten op pensioenen raakt alle deelnemers, niet alleen gepensioneerden
Bron: AFM
Op 22 januari 2013 meldt de Nederlandsche Bank (DNB) dat ongeveer 70 pensioenfondsen mogelijk gaan korten op pensioenen per 1 april 2013. De pensioenen van ruim 5 miljoen Nederlanders worden hierdoor geraakt.
te-lage-dekkingsgraad210x280.jpg
Dekkingsgraad moet omhoog
Waarom korten pensioenfondsen? Dit doen ze om de dekkingsgraad op peil te krijgen. De dekkingraad moet van de wet minimaal 105% zijn.

Voor elke 100 euro aan (toekomstige) pensioenuitkeringen moet een fonds dus minstens 105 euro aan beleggingen hebben.

Een pensioenfonds kan zijn dekkingsgraad verhogen door bijvoorbeeld de pensioenpremie te verhogen die deelnemers en werkgevers betalen, of doordat de werkgever een bedrag ineens in de pensioenpot stort.
Korten van pensioenenaanspraken van werkenden en pensioenuitkeringen van gepensioneerden is vaak een uiterste maatregel.

AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg
Meer informatie
Kortingen pensioenfondsen vallen lager uit
(Bericht DNB)
Aantal pensioenfondsen publiceert verlagingen op 1 februari
(Bericht Pensioenfederatie)
Weet wat je weet over pensioenen
Alle vragen over Pensioen, jouwgeldvraag.nl
Pensioenkijker.nl
Mijnpensioenoverzicht.nl
Wijzer in geldzaken over pensioen
De Pensioenkortingsberekenaar van het Nibud
Korting op je pensioen?
Als er daadwerkelijk gekort wordt, zullen gepensioneerden minder pensioen ontvangen per 1 april 2013. Gepensioneerden kunnen met de Nibud Pensioenkortingsberekenaar zien hoeveel lager hun pensioen gaat worden.

Ook werkende deelnemers worden door kortingen getroffen. Zij krijgen het vooruitzicht van een lager pensioen dan zij nu nog zien op mijnpensioenoverzicht. Een op de vijf consumenten weet dat actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden geraakt worden door een korting (AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012).

Om welke fondsen gaat het?
Op 19 februari 2013 publiceert de Pensioenfederatie, als vertegenwoordiger van de pensioenfondsen, de namen en de maatregelen van alle fondsen die de pensioenen gaan verlagen, zowel in 2013 als eventueel daarna. De 2 miljoen actieve deelnemers van deze fondsen krijgen voor 1 maart 2013 bericht over de korting op hun pensioen per 1 april 2013.

Volgens de Pensioenwet, waar de AFM toezicht op houdt, moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke korting de deelnemers informeren. De AFM houdt toezicht op de communicatie van een pensioenfonds met zijn deelnemers.

Voor vragen over pensioencommunicatie kan je contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: afm.nl/contact of 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
Terug naar  Inhoud


Actief zijn binnen HCC Beleggen
Bron: Bestuur HCC Beleggen
Om onze doelstellingen ook in 2013 zo goed mogelijk vorm geven zijn we nu reeds op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website om eens een  belafspraak te maken... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.