HCC Beleggen Logoaankondiging HCC Beleggen Symposium 10 nov 2012 in De Bilt_truck432x76.gif
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20120701Verenigde Staten: een vertrouwd patroon
Bron: Belfius.be
Na een verrassend sterk jaarbegin verloor de Amerikaanse economie dynamiek in de loop van het tweede kwartaal. Opnieuw werd de toon gezet door het arbeidsmarktrapport, dat veruit de meest invloedrijke macro-economische cijferreeks blijft in de V.S. en de rest van de wereld. Zoals we in vorige edities van de Economische Vooruitzichten al aanhaalden werd de banengroei in Q1 ondersteund door een uitzonderlijk warme winter in de V.S.
Hierdoor was er een robuuste vraag naar werknemers in de bouwsector in januari en februari. Naarmate dit positieve effect wegebde vanaf maart, werd dit vertaald in een minder indrukwekkende groei van het aantal jobs.

In mei kwamen er amper 69.000 nieuwe banen bij, wat ruim onder de verwachtingen bleef en slechts een fractie is van de 255.000 die er gemiddeld per maand bijkwamen tijdens het eerste kwartaal.
Bovendien werden de arbeidsdata van de voorbije maanden neerwaarts herzien en was er een lichte klim van de werkloosheidsgraad naar 8,2%, waardoor twijfel werd gezaaid op de financiële markten i.v.m. de duurzaamheid van de economische heropleving.
VS01_400x326.jpg
VS02_400x303.jpg
VS03_400x303.jpg
VS04_400x305.jpg
VS05_400x303.jpg

Dit patroon komt vrij bekend voor, want ook in 2010 en 2011 maakte het economisch optimisme in de V.S. in het begin van het jaar plaats voor somberheid nog voor  de zomer was aangebroken (grafiek 1).
De groeibijdrage van de consumentenuitgaven zal in Q2 dan ook zwakker uitvallen dan in Q1 toen een lichte vorm van euforie zich meester maakte van Joe Sixpack.
We rekenen wel op een sterkere bijdrage van de bedrijfsinvesteringen  maar wellicht zal de finale bbp-groei lager zijn dan de 1,9% die voor Q1 2012 werd gerapporteerd.

Tezelfdertijd is het weinig waarschijnlijk dat de groei buiten de VS stevig genoeg is om via een klim van de uitvoer de terugval van de binnenlandse vraag te compenseren.
Niet enkel de exportgroei naar het oude Europa is aan het vertragen maar ook naar Azië en Zuid-Amerika.
De exportgroei met kleine broer Canada - en tevens de grootste handelspartner van de V.S. – is zelfs negatief sinds eind 2011 en fungeerde in het verleden vaak als leidende indicator voor de algemene externe vraag.
Het ziet er dus naar uit dat de externe handel aanzienlijk minder zal bijdragen aan de groei dan in 2010 en 2011 het geval was.

Om de hoek zien we echter al een nieuwe positieve ontwikkeling die de consumentenuitgaven mogelijk kan ondersteunen in de komende maanden.
Nu het ‘driving season’ is aangebroken in de V.S., de periode waarin veel Amerikanen lange autoritten ondernemen om familie en vrienden te bezoeken, speelt de benzineprijs een nog grotere rol dan anders op het vlak van het gezinsbudget.

De neerwaartse correctie van de benzineprijzen van  de afgelopen weken zal in dank aanvaard worden door de consumenten en kan de teleurstellende arbeidscijfers en de onrust in Europa wat naar de achtergrond verschuiven. Bovendien is er sinds kort ook een dalende trend te zien in de kerninflatie wat het reële beschikbare inkomen van de gezinnen ten goede zal komen.  

De zachtere inflatietrend heeft nog een tweede voordeel, het zet nl. de deur op een kier voor de Federal Reserve om op niet-conventionele wijze de economie meer zuurstof te geven.
Eind juni loopt het meest recente aankoopprogramma van obligaties af dat bekend staat als ‘Operation Twist’.
Het conventionele arsenaal – de  Fed funds rente – is quasi uitgeput aangezien die zich reeds op 0,25% bevindt zodat de financiële markten speculeren over een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling (  ook bekend als ‘QE’ of ‘quantitative easing’-nvdr) die tot doel heeft de lange termijnrentes te doen zakken.
De lagere obligatierentes zouden een goede zaak zijn voor de Amerikaanse economie omdat ze vertaald worden naar lagere hypotheekrentes die op hun beurt de ontleningkost van de gezinnen verlichten.
Bovendien worden lagere rentes doorgaans positief onthaald op Wall Street,  wat voor een additionele vertrouwensboost kan zorgen.

Momenteel zit de Fed in een ‘wait and see’ positie, wat betekent dat ze meer bevestiging moet krijgen dat de economische activiteit  verder verslapt  vooraleer  ze opteert voor het opkopen van langlopende obligaties.
Maar de zwakke economische rapporten van de laatste weken hebben de speculatie omtrent een nieuwe ronde van QE  gevoed.
Deze speculatie op de obligatiemarkten heeft in combinatie met de eurocrisis de vraag naar Treasuries opgedreven met als gevolg een nieuwe daling van de renteniveaus.
Deze trend zal de komende weken aanhouden aangezien we meer ontgoocheling verwachten op het vlak van de macro-economische data en de nervositeit over de toekomst van de eurozone hoge toppen scheert.
Pas tegen het einde van het jaar wanneer er (hopelijk) een aanzet is tot een structurele oplossing van de eurocrisis, en de internationale beleggers gaan focussen op de fiscale uitdagingen in de V.S. zelf, zien we een scenario waarbij de rentes op Treasuries substantieel stijgen.
VS06_400x84.jpg
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stresstest voor Europeanen
Bron: presseurop.eu 27 Juni 2012 EL PAÍS MADRID - Claudi Pérez
europa_onder stress400x245.jpg
Via een scherpere controle van de nationale begrotingen en de banken geven de leiders van de EU-instellingen gehoor aan de Duitse wens van een federaal Europa.

De kans bestaat echter dat dit voorstel tijdens de EU-top getorpedeerd wordt door de andere lidstaten.
De Europese crisis duurt inmiddels al een paar jaar en tot nu toe heeft Duitsland een gierig leiderschap laten zien, vol politieke berekeningen, ideologisch dogmatisme en herhaalde weigeringen van zowel rechts als links.


Angela_Merkel120x160.jpgAngela Merkel


Bondskanselier
Duitsland
w_schaeuble120x160.jpg
Wolfgang Schäuble
Duitse minister  van Financiën
jens_weidmann120x160.jpg
Jens WeidmannPresident van de Duitse centrale bank
De recessie in het zuiden zal om twee redenen voorlopig nog wel even aanhouden: enerzijds de ongecontroleerde groei van de afgelopen jaren waarvoor we nu de prijs betalen, en anderzijds de reddingsoperaties die slechts een minimale solidariteit veronderstellen en die onder aansporing van Berlijn gepaard gaan met een beleid van zeer strenge (gevaarlijk strenge) bezuinigingen.

Kunstje
Dit kunstje moest het vertrouwen in de eurozone terugbrengen, maar heeft de eenheidsmunt juist in een bestaanscrisis gestort. Maar tijden veranderen.

Bondskanselier Angela Merkel, minister Wolfgang Schäuble en de president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, hebben de afgelopen dagen een bestaand voorstel uitgebroed en gepresenteerd alsof het nieuw is: nooit eerder in de afgelopen twintig jaar heeft Berlijn zo onomwonden gesproken over een politieke unie.

Brussel nam de handschoen gisteren op met een ambitieus plan voor de wederopbouw van Europa en lanceerde een voorstel waarmee de grenzen van de EU worden afgetast, omdat de euro door machteloosheid gevaarlijk is verzwakt.

Op voorwaarde dat de lidstaten vastberaden de weg naar een politieke unie inslaan, is de EU bereid obstakels uit de weg te ruimen om Duitsland over te halen op sommige terreinen concessies te doen.
Veel blijft echter ongewis, zoals vrijwel altijd als het om Europa gaat.

EU versie 2.0
Twee punten springen het meest in het oog. In de eerste plaats, welke rol zal het Frankrijk van Hollande willen spelen?
Parijs zal zich niet beperken tot de tweede viool naast Duitsland, maar moet tegelijkertijd zorgen dat niet wordt afgeweken van de intergouvernementele koers en vechten tegen zijn diepe afkeer van het federale model.


Herman_Van_Rompuy120x160.jpgHerman van Rompuy

Voorzitter van de Europese Raad
Jose_Manuel_Barroso120x160.jpg
José Manuel Baroso


Voorzitter van de Europese Commissie
Mario_Draghi_120x160.jpg
Mario Draghi
Voorzitter van de ECB
Jean-Claude_Juncker120x160.jpg
Jean-Claude JunckerVoorzitter van de Eurogroep
En in de tweede plaats, hoe krijgt men de diepe eurocrisis op zo kort mogelijke termijn onder controle om een big bang te voorkomen? Beide vragen blijven volledig onbeantwoord in het voorstel van de vier voorzitters: Herman van Rompuy van de Europese Raad, José Manuel Baroso van de Europese Commissie, Mario Draghi van de ECB en Jean-Claude Juncker van de Eurogroep.

Vanaf morgen gaat Brussel tijdens een EU-top van staatshoofden en regeringsleiders mogelijke oplossingen aandragen voor deze netelige kwesties.
De verwachtingen zijn omgekeerd evenredig aan eerdere mislukkingen.

De leiders besluiten of dit plan wordt uitgevoerd of dat het louter bij mooie woorden blijft, zonder duidelijk tijdpad.
Ze zullen echter snel met oplossingen moeten komen voor landen die aan de rand van de afgrond staan.

Versie 2.0 van de EU is vooral geïnspireerd op de wens van Duitsland om alle landen aan zeer strenge regels te onderwerpen. Volgens het plan, dat als einddatum december aanhoudt, zal Brussel zich niet beperken tot het vaststellen van een plafond voor de overheidsuitgaven en de staatsschuld.

Sleutel van de kluis
Wil een lidstaat meer schuld maken dan zal hij "de noodzaak daarvoor moeten aantonen en vooraf goedkeuring moeten krijgen" van de Europese instellingen.
Dit besluit zou er dus op neerkomen dat de sleutel van de kluis in feite wordt overhandigd aan zoiets als een superministerie van Financiën, en dat uiteindelijk een [Europese, red.] staatskas wordt opgericht.

Dat zou een overwinning zijn voor Berlijn, dat zo snel mogelijk tot een begrotingsunie wil komen.
Als tegenprestatie zou Duitsland akkoord moeten gaan met iets wat nu nog als taboe wordt beschouwd, namelijk het tot op zekere hoogte gezamenlijk opdraaien voor de schulden.

Het spreekt vanzelf dat dit in fasen zou gaan en dat gezocht zal worden naar compromissen, zoals Europa altijd heeft gedaan.
"Op de middellange termijn kan de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier worden onderzocht als onderdeel van een dergelijke begrotingsunie", valt in het voorstel te lezen, hetgeen een nauwelijks verhulde verwijzing is naar de euro-obligaties.
 
Begrotingsunie

Van Rompuys slappe aftreksel
Het langverwachte nieuwe plan  van de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, om de toekomst van de eurozone zeker te stellen is “minder ambitieus” en “aanzienlijk teruggeschaald” in vergelijking met eerdere versies, aldus The Financial Times. Het plan, dat oproept tot de invoering van euro-obligaties en de uiteindelijke oprichting van een centraal 'ministerie van Financiën' op EU-niveau, zal volgens het Britse zakenblad tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni worden besproken. De FT schrijft over het ingediende ontwerpvoorstel: De instellingen van de Europese Unie zullen de bevoegdheid krijgen nationale begrotingen te herschrijven. Het roept de leiders van de eurozone op het 500 miljard euro gevulde noodfonds te gebruiken voor de herkapitalisering van de Europese banken. Hoewel eerdere versies van het rapport ook gedetailleerde kortetermijnmaatregelen omvatten, om de huidige onrust op de markten tegen te gaan, bevat het ontwerp dat door Van Rompuy op de website van de Europese Raad is gepubliceerd veel minder details. Ook wordt er geen tijdschaal voor de implementatie van het plan gegeven.
Daarnaast gaan we in de richting van een bankenunie: een gemeenschappelijke toezichthouder, de ECB, met een gemeenschappelijk garantiefonds en een herkapitalisatiefonds voor banken.

Zoals meestal zijn het de markten die de Europese wartaal het best weten te vertolken. "Het gaat hier om een eerste noodzakelijke stap op weg naar een politieke en fiscale unie, om Merkel zover te krijgen dat ze akkoord gaat met iets wat lijkt op euro-obligaties", aldus financiële bronnen.

Beweging
Dezelfde bronnen wijzen ook op de lacunes die door tegenstanders kunnen worden aangegrepen om zich tegen de euro te blijven verzetten.

"Er is geen duidelijk tijdpad en het voorstel is ook niet concreet genoeg, wat doet vermoeden dat men het achter de schermen nog lang niet eens is. Het goede nieuws is dat Europa in beweging is.
Het slechte dat ze nog steeds alles voor zich uit blijft schuiven.
In het najaar van 2013 worden in Duitsland verkiezingen gehouden en Berlijn hecht ondanks de ernst van de crisis altijd groot belang aan electorale afwegingen."

Hoe dan ook, de voorbereidingen voor de EU-top zijn in volle gang. Dit keer ligt de bal bij François Hollande, die het Europese project nieuw leven heeft ingeblazen maar nog moet aangeven tot hoever hij bereid is te gaan.

Verschillende leiders trekken echter al vragend hun wenkbrauwen op. Minder dan 48 uur voor de top haastte Merkel zich om de volgende kernachtige uitspraak te doen: "Alle schulden samen delen? Over mijn lijk!" 
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
advertentie Forest Bergen

Europese crisisaanpak gefaald
Bron: KBC
De Griekse begrotingschaos blijft de rest van de EMU achtervolgen . Sinds de “vrijwillige” schuldherschikking van maart 2012 is het leeuwendeel van de Griekse overheidsschuld in handen van andere Europese overheden, het steunfonds EFSF en het IMF . Vermits de verdere ontwikkeling van de Griekse schuld daardoor volledig onder de controle van Europese politici terechtkwam, gingen we ervan uit dat het besmettingsgevaar voor de rest van de EMU-economie was geweken .
crisisaanpak01_400x335.jpgDat was echter zonder het gebrek aan een gemeenschappelijke visie op de Europese politiek gerekend .
Het fundamentele meningsverschil tussen de nieuwe Franse president Hollande en de Duitse kanselier Merkel over de invulling van het Fiscale Compact is hiervan het jongste voorbeeld .
Meteen doorprikt dit de mythe dat de oorzaak van de acute schuldencrisis in de EMU te wijten is aan de ongebrijdelde obligatiemarkten.

Wat de Griekse situatie betreft, zijn er na de nieuwe parlementsverkiezingen van 17 juni drie scenario’s . Indien de vorige coalitie, die het saneringsplan in ruil voor het tweede Europese hulppakket heeft goedgekeurd, opnieuw een meerderheid haalt, zal dit plan allicht onverkort worden uitgevoerd . Indien de Syrizapartij, die weliswaar pro-EMU is maar het besparingsplan wil heronderhandelen, de nieuwe regering leidt, komen we tot een totale patstelling tussen Griekenland en de rest van de EMU. Ten slotte zou de (onwaarschijnlijke) overwinning van een anti-Europese coalitie, die een uitstap uit de EMU wil, allicht leiden tot een implosie van de Griekse economie, met moeilijk in te schatten gevolgen voor de rest van Europa.

Volgens de recentste opiniepeilingen is het eerste scenario het waarschijnlijkste.
Op korte termijn zou dat de status quo redden en alle betrokkenen toelaten nog eens enkelecrisisaanpak01a_400x335.jpg maanden aan te modderen.
Op vrij korte termijn zal de discussie over de haalbaarheid van het saneringsplan echter opnieuw op de agenda verschijnen . Het is immers duidelijk dat Griekenland zijn overheidsschulden ook na de recente schuldherschikking nooit zelfstandig zal kunnen terugdringen tot een draagbaar deel van zijn bbp.  

Een eventuele Griekse EMU-uittreding is niet zozeer besmettelijk door zijn rechtstreekse effecten op de rest van de EMU, want die zijn na de schuldherschikking van maart nog maar marginaal. Veel meer zou deze uittreding een gevaarlijk precedent scheppen, die de speculatie voedt over de vraag of grotere EMU-landen zoals Spanje ook de EMU zouden verlaten .
Dat zou leiden tot een “self-fulfilling prophecy”, gedreven door hogere risicoaversie, hogere overheidsrentes, verslechterende begrotingen, saneringen en minder groei, waardoor uiteindelijk de gevreesde insolvabiliteit een feit wordt.
Deze neerwaartse spiraal zou uitgerekend starten op een ogenblik dat de Spaanse begroting worstelt met de steun aan banken die getroffen werden door de vastgoedcrisis, zoals de nieuwe kapitaalinjectie in Bankia van 19 miljard EUR.

De tijd dringt
De tijd om de EMU-crisis bij de wortel aan te pakken loopt stilaan af. De onzekerheid en de vrees voor chaos zorgen ervoor dat investeringen worden uitgesteld en gezinnen hun spaarquote verhogen.
Daarbovenop komen crisisaanpak02_400x401.jpgde begrotingssaneringen, die in deze zwakke fase van de Europese conjunctuurcyclus zichzelf fnuiken door de economische groei verder af te remmen .
De voorbije maand werd de draagwijdte van deze besmetting zichtbaar.
De Duitse Ifo-indicator daalde onverwacht fors en ook de voorlopende deelcomponent wees plots op een verder daling . De Duitse economie kan de EMU-perikelen en het krimpen van haar Zuid-Europese afzetmarkten blijkbaar niet langer compenseren door haar uitvoer naar de VS en Opkomend Azië.
Ook het feit dat de Duitse tweejaarse overheidsrente gedaald is tot welgeteld 4 basispunten illustreert de schrik van beleggers voor een mogelijk einde van de EMU.

Welke uitweg?

De actuele EMU-crisis is in wezen geen schuldencrisis, maar wordt veroorzaakt door het feit dat in 1999 een monetaire unie werd gecreëerd zonder de daarbijhorende politieke en economische unie .
Ofwel zijn de EMUpolitici nu bereid om, naar analogie van de invoering van de euro, een concreet tijdspad aan te kondigen om die tweede pijler stapsgewijs in te voeren, ofwel is het europroject gedoemd om te mislukken.
crisisaanpak03_400x300.jpg
Indien die politieke wil er is, zijn er voldoende mogelijkheden om de EMU ook op korte termijn te stabiliseren .
Zo kan het voorstel van een Europees amortisatiefonds, onder meer voorgedragen door  Duitse regeringsadviseurs, het vertrouwen op de financiële markten snel herstellen .
Volgens dit voorstel hevelt ieder EMU-land het deel van zijn schuld boven 60% van het bbp over naar een fonds met een looptijd van 25 jaar, dat door alle EMUlanden gemeenschappelijk en hoofdelijk wordt gewaarborgd .
Dat maakt een einde aan de vernietigend hoge financieringskost voor een aantal landen.
Tegelijkertijd moet ieder land zijn deel van dit fonds wel degelijk zelf afbetalen en een deel van zijn fiscale inkomsten daarvoor reserveren .
Dat maakt het plan ook aanvaardbaar voor tegenstanders van een transferunie.  

Een bijkomende bouwsteen van een effectief crisisbeleid zou de directe kapitaalinjectie door het steunfonds EFSF in banken in nood zijn . crisisaanpak03a_400x300.jpgDat zou een belangrijke stap zijn naar een financiële unie en vermijden dat nationale begrotingen door dergelijke reddingsoperaties verder ontsporen . Ten slotte vereist een dergelijke financiële unie ook dat er eindelijk een Europese regelgever komt die een einde maakt aan de zogenoemde “regulatory arbitrage”.

Verantwoordelijkheid
Bij al deze overwegingen moet Europa, met de EU als grootste economie van de wereld, ermee rekening houden dat het ook een verantwoordelijkheid heeft voor de wereldconjunctuur . Voorlopig zet het economische herstel in de VS en de zachte landing in China zich voort. Indien de EMU echter in chaos verzinkt, zal dit niet zonder gevolgen blijven voor de rest van de wereldeconomie 
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het spel is uit voor Griekenland
Bron: o.m. www.mejudice.nl, 26 juni 2012
Het Spel is uit voor griekenland400x218.jpg Na de Griekse verkiezingen was er opluchting. In Athene trad een nieuwe regering  aan die Europa goed gezind is. Die opluchting zal echter van korte duur zijn, aldus de Tilburgse economen Sylvester Eijffinger en Edin Mujagic. Griekenland zal besluiteloos blijven en haar verplichtingen niet nakomen.
Dit spel kan echter niet voortduren.
Doordat banken in de rest van de eurozone hun posities in Griekland in het afgelopen jaar hebben kunnen afbouwen, heeft de Griekse regering niet meer een sterke onderhandelingspositie.
Griekenland zal moeten concluderen dat het spel uit is.

Valse opluchting
Hoewel Griekenland inmiddels een nieuwe regering heeft, schoven de premier noch de minister van Financiën aan bij de Europese top eind juni. Beiden zijn namelijk ziek. Een meer symbolische weergave van het beeld dat Griekenland de zieke man van Europa is, is nauwelijks denkbaar. Nadat medio juni bekend werd dat Pasok en Nea Demokratia een meerderheid hadden behaald bij de tweede verkiezingen in iets meer dan een maand, overheerste er opluchting en zelfs euforie in Europa. Eindelijk was er een regering in Athene die de afgesproken maatregelen kon gaan doorvoeren.

Echter, het lijkt allemaal veel mooier dan het is. Griekenland heeft weliswaar een nieuwe regering, maar die is zeer instabiel. Zo wordt de regering gedoogd door een zeer linkse partij. En Nederland weet maar al te goed hoe stabiel een gedoogconstructie is. Bij elke poging de afspraken over belastingverhogingen en bezuinigingen na te komen, zullen de Grieken ongetwijfeld de straat op gaan. Dát weet de nieuwe ministersploeg in Athene. De eerste daad van de nieuwe regering was dan ook om bij de rest van Europa aan te dringen op twee jaar extra tijd om de vereiste maatregelen te nemen.  Zo wil men in Athene enkele geplande belastingverhogingen toch maar niet implementeren, en wil men de voorgenomen ontslagen onder ambtenaren  schrappen, evenals een pijnlijke loonsverlaging.

Confrontatie met Europa
Daarmee kiest de nieuwe regering in feite voor de confrontatie met Europa in plaats van met eigen onderdanen. Beide confrontaties uit de weg gaan, is niet mogelijk. Griekenland maakt daarbij echter mogelijk een belangrijke strategische fout. Sinds het begin van de crisis lukte het Griekenland keer op keer weg te komen met het niet nakomen van de afspraken. Athene denkt blijkbaar dat dat ook nu weer gaat lukken. Daarin vergist Athene zich.

Toen de eurocrisis begon was het bekend dat een eventueel faillissement van Griekenland onvoorspelbare en dramatische gevolgen zou hebben voor de Europese banken en daarmee voor de overheidsfinanciën en economische groei in de rest van de muntunie en daarbuiten. Grootschalige bankfaillissementen en een diepe economische krimp zouden volgen. De euro zou in een coma terechtkomen. Inderdaad, het voortbestaan van de eurozone, zo niet de Europese Unie zoals wij die kennen, zou ernstig gevaar lopen.
Me Judice economen in debat- logo

Eijffinger120x160.jpgSylvester Eijffinger

Universiteit van Tilburg en CEPR
Prof. Dr. Sylvester C.W. Eijffinger is Hoogleraar Financiële Economie en Jean Monnet Hoogleraar Europese Financiële en Monetaire Integratie, CentER for Economic Research en Departement Economie, Universiteit van Tilburg en Research Fellow, Centre for Economic Policy Research, Londen, VK en CESifo Research Network, München, Duitsland.
Weblog Sylvester Eijffinger
 
Europa kocht tijd
De angst voor een Grieks faillissement was dan ook de reden waarom de eurolanden honderden miljarden euro’s overgemaakt hebben aan Athene om dat land boven water te houden. Het was ook de reden waarom de Europese Centrale Bank (ECB) een zeer ruim monetair beleid voerde ondanks het feit dat Athene keer op keer alle regels en afspraken aan haar laars lapte en telkens weer de deadlines en doelen voor wat betreft het begrotingstekort en de staatsschuld, ruimschoots miste.

Ondertussen dwongen de toezichthouders van banken in andere eurolanden hun financiële instellingen Griekse maar ook Spaanse en Italiaanse staatsobligaties van de hand te doen. Om er zeker van te zijn dat er ook kopers zouden zijn, begon de ECB op grote schaal staatsobligaties van die landen te kopen.  Enkele jaren later, anno 2012, hebben veel banken in Europa hun portefeuille van de waardeloze staatsobligaties zodanig verminderd dat het omvallen van bijvoorbeeld Griekenland wel voor schade maar niet voor het omvallen van de banken elders in Europa zal zorgen. Zeker omdat die banken bij de ECB voor drie jaar lang onbeperkt kunnen lenen. Dat geeft ook ademruimte.

Omslag eurolanden
Me Judice economen in debat- logo

Edin_Mujagic120x160.JPGEdin Mujagic
Universiteit van Tilburg en OranjeLelie Consultancybureau
Monetair econoom verbonden aan de Universiteit van Tilburg en OranjeLelie Consultancybureau. Auteur van het boek ‘Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’. In mei dit jaar verschijnt zijn tweede boek, 'Torenhoge inflatie komt eraan: hoe die te verslaan'. Tussen 2004 en 2010 was Mujagic redacteur macro-economie van het zakenweekblad FEM Business & Finance.
De laatste maanden is echter een niet te overschatten omslag waar te nemen in de opstelling van de overige eurolanden ten opzichte van Griekenland. Zo vatte Jose Manuel Barosso, president van de Europese Commissie, de ontmoeting van de Europese leiders in mei van dit jaar samen met: "wij staan achter Griekenland zolang dat land zich aan de afspraken houdt." Anders gezegd, als ze zich niet houden aan de afspraken, dan kunnen we ook zonder Griekenland. Zeker toen het uitlekte dat de eurolanden gevraagd werd om draaiboeken te maken voor het geval dat Griekenland de muntunie zou verlatn. Nog niet zo lang geleden werd de mogelijkheid dat de eurozone zonder Athene zou willen of kunnen doorgaan vaak afgedaan als een absurd beeld.

Nu de banken zich niet meer in de gevarenzone bevinden bij een Grieks faillissement - wat feitelijk het geval zal zijn bij het uittreden van dat land uit de eurozone - nemen ook de Europese politici duidelijk afscheid van de Helleense Republiek.  Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze contant geld uit Griekenland weghalen, zoals Heineken. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het draaiboek klaar liggen om eigen onderdanen te evacueren uit Griekenland. Zelfs veel Grieken staan klaar om uit de euro te stappen, getuige de aanhoudende stroom spaargeld uit Griekenland richting andere (euro)landen.

‘Grexit’ niet langer fataal
Wat dit allemaal betekent is dat een Griekse uittreding uit de eurozone niet langer fataal hoeft te zijn voor de eurozone, laat staan voor de Europese Unie. Sterker nog, de kans dat Griekenland uit de eurozone zal (moeten) stappen in de nabije toekomst is groter dan ooit. Tot voor kort werkte de rest van de eurozone zich een slag in de rondte om Griekenland aan boord te houden om op die manier het uiteenvallen van de muntunie of zelfs de Europese Unie te voorkomen. Nu dat laatste zeer onwaarschijnlijk is door een Grieks faillissement, heeft Europa de luxe om ‘nee’ te zeggen tegen Griekenland als dat land zich weer eens niet houdt aan de regels of de gemaakte afspraken niet nakomt. Wat heel lang tot een oncontroleerbare chaos zou hebben geleid, leidt sinds kort slechts tot een beheersbare ramp. Het verschil is enorm. Een beheersbare ramp is weliswaar erg en economisch schadelijk, maar niet fataal.

Spel is uit?
Zal Europa nu inderdaad ‘nee’ zeggen tegen Griekenland. Waarschijnlijk niet. Maar de opstelling jegens Athene zal wel drastisch anders zijn. Griekenland kan hooguit een jaar extra krijgen, zoals Spanje maar meer ook niet. Duitsland heeft al gewaarschuwd niets te zien in het geven van extra tijd aan Griekenland. Het land heeft voor die coulance te veel krediet verspeeld in de afgelopen jaren.
Daarmee keert de plaatsvervanger van de premier en de minister van Financiën met een weinig opbeurend bericht terug naar Athene: Europa gaat veel harder om met ons, wij hebben geen troef meer in de gesprekken met de andere eurolanden. De aftocht blazen van het front met Europa betekent echter per definitie nieuwe spanningen binnen Griekenland. Wat er ook gebeurt, een Grexit is na de recente verkiezingen in Griekenland niet mínder maar juist meer waarschijnlijk geworden.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangrijkste wijzigingen Nederlandse biedingsregels
Bron: AFM
De Nederlandse biedingsregels, waaronder het Besluit openbare biedingen (Bob), worden met ingang van 1 juli 2012 gewijzigd. De nieuwe biedingsregels zullen gelden voor openbare biedingen die worden aangekondigd vanaf 1 juli 2012. Voor biedingen die voor die tijd zijn aangekondigd blijven de huidige biedingsregels gelden.
afm760x230.jpg
Onderstaand vijf belangrijke wijzigingen.

“Put up or shut up” regeling
Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van de zogenaamde “put up or shut up” regeling (artikel 2a Bob nieuw). De AFM kan op grond van deze regeling door een doelvennootschap worden verzocht om een potentiële bieder te verplichten duidelijkheid te geven over zijn bedoelingen. De potentiële bieder moet dan óf een openbaar bod aankondigen, óf publiek maken dat hij geen openbaar bod zal aankondigen. Als de potentiële bieder bekend maakt dat hij geen openbaar bod zal aankondigen, dan mag deze potentiële bieder 6 maanden lang geen nieuw openbaar bod aankondigen op dezelfde doelvennootschap.

Aankondiging “vijandig bod”
Ook het artikel dat regelt wanneer een zogenaamd “vijandig bod” is aangekondigd (artikel 5 lid 2 Bob), is gewijzigd. Wanneer een bod is aangekondigd, beginnen de wettelijke termijnen die gelden voor het biedingsproces te lopen. Een bod is net als onder de huidige biedingsregels aangekondigd wanneer een bieder concrete informatie over het voorgenomen openbaar bod publiek heeft gemaakt. Nieuw in dit artikel is de mogelijkheid voor de doelvennootschap om onmiddellijk na de mededeling van de bieder publiek te maken dat de bieder en de doelvennootschap in gesprek zijn. De mededeling van de bieder geldt dan niet langer als een aankondiging van een openbaar bod.  Een dergelijke mededeling van de doelvennootschap voorkomt dus dat de wettelijk termijnen van beginnen te lopen.

Verhoging biedprijs
Verder wordt de bepaling dat de biedprijs slechts eenmaal mag worden verhoogd, gewijzigd (artikel 15 lid 4 Bob nieuw). De nieuwe regels staan het een bieder toe om tijdens de aanmeldingstermijn de biedprijs meerdere keren te verhogen. Als de verhoging van de biedprijs betekent dat de samenstelling van de geboden prijs wijzigt dan moet de bieder een document publiceren. Dit is het geval als de biedprijs eerst uit contanten bestond en na de verhoging ook uit effecten bestaat. Het document dient alle gegevens te bevatten die van belang zijn voor de aandeelhouder om zich een verantwoord oordeel te vormen over de verhoging van de geboden prijs (artikel 15a Bob nieuw). Als de resterende aanmeldingstermijn op het moment van verhoging van de biedprijs minder dan zeven dagen is, wordt de termijn (van rechtswege) verlengd tot zeven dagen.

Mededeling transacties gereglementeerde markt
Een andere belangrijke wijziging ziet op het melden van transacties en overeenkomsten tijdens een bod. Een bieder en een doelvennootschap zijn, ook onder de huidige biedingsregels, verplicht een openbare mededeling te doen over alle transacties en overeenkomsten in de effecten waarop het openbaar bod ziet. Deze verplichting geldt vanaf het moment van aankondiging van het bod tot en met het moment van gestanddoening van het bod. Met het oog op transparantie zijn transacties verricht op een gereglementeerde markt niet langer uitgezonderd van deze verplichting (artikel 5 lid 4 Bob nieuw en 13 lid 1 Bob nieuw). Ook over transacties op een gereglementeerde markt moet onder de nieuwe biedingsregels een openbare mededeling worden gedaan.

AanmeldingstermijnAFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg
Tot slot wordt ook de minimale aanmeldingstermijn gewijzigd. De minimale aanmeldingstermijn gaat van vier naar acht weken(artikel 14 lid 3 Bob nieuw).

nb. Op korte termijn zal de AFM een uitgebreide nieuwsbrief publiceren over de nieuwe biedingsregels waarin meer wijzigingen zullen worden toegelicht.
Terug naar  Inhoud


Vacatures HCC Beleggen 2012
Bron: Bestuur HCC Beleggen
HCC Beleggen LogoOm onze doelstellingen zo goed mogelijk vorm geven zijn we op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie

De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.