HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20120601Kan Spanje op eigen kracht overeind komen?
Bron: presseurop.eu vertaling van artikel uit uitgave van 29 Mei 2012 EL PAÍS MADRID door Claudi Pérez | Luis Doncel
Ondanks de geruststellende woorden van de Spaanse premier is er geen ontkomen aan:

binnenkort zal Madrid, dat slachtoffer is van een ernstige bankencrisis, de EU om steun moeten vragen. En dan is de kans groot dat het, net als Ierland indertijd, aan een infuus wordt gelegd en onder curatele wordt geplaatst.

De onheilsprofeten wrijven zich alvast in de handen, overtuigd dat zij gelijk zullen krijgen. Het wordt met de dag waarschijnlijker dat zich een scenario zal voltrekken dat zowel de straten van Madrid als de kantoren in Berlijn angst inboezemt, namelijk dat een groot EU-land steun uit het Europese noodfonds vraagt.

Mariano_Rajoy_en_Spanje_in_problemen400x300.jpgDe leider van de Spaanse regering, Mariano Rajoy, heeft afgelopen maandag voor de zoveelste keer ontkend dat de Spaanse banken met hulp van buitenaf moeten worden gered. Niettemin wordt het land door de immense verliezen van Bankia weer iets dichter naar de afgrond geduwd.

"Beter laat dan nooit"
Voordat we vernamen dat de staat nog eens 19 miljard euro extra in Bankia gaat stoppen, hadden diverse deskundigen er al op gewezen dat de Spaanse regering, hoe pijnlijk ook, financiële hulp van buitenaf zou moeten vragen om haar financiële instellingen te herkapitaliseren. "Dat had ze al veel eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit", zegt Daniel Gros, onderzoeker bij het Centre for European Policy Studies (CEPS).

"Waarschijnlijk zal Spanje dit jaar, onder toezicht van een trojka, aan een of ander programma gaan deelnemen, wat een voorwaarde zal zijn om nog meer steun van de Europese Centrale Bank te ontvangen om zo haar soevereine schuld of haar banken te saneren", verklaarde William Buiter, hoofdeconoom bij de Citigroup, enkele maanden geleden al.

De vergelijking telt nog steeds veel onbekenden. We vragen ons vooral af of Spanje uiteindelijk de sprong zal wagen. Maar ook welk systeem zal worden gekozen, of de spaarders in paniek zullen raken of dat een besmetting kan worden vermeden die eerst Italië en vervolgens Frankrijk en België zou kunnen treffen.

Vorig jaar zomer hebben de leiders van de EU twee besluiten genomen waardoor het eenvoudiger wordt een beroep te doen op het tijdelijke noodfonds (EFSF). Dankzij deze maatregelen kan worden voorkomen dat een groot deel van de Spaanse bankensector omvalt. Eerst werd de omvang van het fonds vergroot, van 440 tot 780 miljard euro, al kan er in de praktijk nog steeds maximaal 440 miljard euro worden geleend. Een maand later werd de toepassing van het fonds verbreed: het steunmechanisme kon voortaan ook worden gebruikt om financiële instellingen te herkapitaliseren, en wel via leningen aan de staten.

Het problematische hieraan is dat de geldstroom eerst naar de staat gaat, die daarmee nieuwe schulden maakt en vervolgens het bedrag aan de banken geeft. En dit systeem is aan voorwaarden gebonden: het is een steunmaatregel, met alles erop en eraan, waarbij een tegenprestatie wordt verlangd, net als in het geval van Griekenland, Ierland of Portugal.

Het maakt dus weinig uit dat het een ‘beperkte’ reddingsoperatie betreft (om de banken, niet de staat te redden), aangezien Europa eisen kan stellen op het gebied van fiscaal beleid, openbare diensten, privatisering of het beheer van bedrijven die steun ontvangen, en strenge herstructureringsplannen kan opleggen.

Verontrustender is echter ongetwijfeld het risico dat Spanje gedurende onbepaalde tijd geen financiële middelen op de markten kan verkrijgen. "Je kunt allerlei synoniemen bedenken maar het is formeel gezien een steunmaatregel", zo vat een hooggeplaatste bron binnen de Europese instellingen het samen.

Eerst moet het ESM operationeel zijn
SCHULDENCRISIS ‘Rajoy-effect’ stelt markten niet gerust
"Het Rajoy-effect komt te laat en kan het leegbloeden van de markten niet stelpen". Dit meldt El Mundo daags na de persconferentie van Rajoy die hij hield om de gemoederen omtrent Bankia te kalmeren. De krant uit Madrid laat zich kritisch uit over de ingreep van Rajoy, die volgens het dagblad niet concreet genoeg is:

Het zou van de zotte zijn te proberen de aandacht van onze financieringsproblemen af te wenden door ons te richten op de algemene Europese context. De markten hebben het op ons voorzien vanwege de toestand met Bankia en de onzekerheid die de Spaanse financiële sector in zijn greep houdt. Maar ook vanwege de snelle financiële hulp die Catalonië nodig heeft en de uitbreiding van dat probleem naar de andere regio's.
El Mundo voegt eraan toe dat de regering komende vrijdag de aanmaak van ‘hispabonos’ zal aankondigen. Dat zijn staatsobligaties waarmee de regio's die het diepst in de schulden zitten, zoals Catalonië, Andalusië, Valencia, Murcia, de Balearen en Castilië-La Mancha geholpen moeten worden. De financieringsbehoefte wordt voor de periode tot eind 2012 geschat op 17 miljard euro. Volgens de krant heeft het kabinet-Rajoy al een plan in de aanmaak voor de regio’s die er het ergst aan toe zijn:

De regering wil vanaf juni een groot reddingsplan voor een aantal regio's financieren die op het punt van faillissement staan en die geen andere keus meer hebben nu de markten geen brood meer zien in hun obligaties.
We stevenen af op een scenario dat doet denken aan de ervaringen van Ierland: als goede huisvader probeert de staat zijn banken te steunen, maar het te dichten gat is zo groot dat het land geen andere uitweg ziet dan een beroep te doen op externe hulp. "Als het geld rechtstreeks naar de banken zou gaan [een optie waartegen Duitsland zich verzet, red.], zouden zij het ook zelf moeten terugbetalen", legt econoom Santiago Carbó uit.

"Europa moet toezicht houden op de instellingen die steun ontvangen, en regels voor die instellingen formuleren. Dat kan bijvoorbeeld via een bankunie", voegt Guntram Wolff van de Belgische denktank Bruegel daaraan toe. "Maar laten we onszelf niet voor de gek houden; dat gebeurt niet zolang het ESM niet operationeel is."

Het ESM waarover Guntram Wolff spreekt, is het Europees stabiliteitsmechanisme, dat op 1 juli het EFSF als permanent noodfonds vervangt. Dit nieuwe systeem heeft niet alleen een groter bereik, met 500 miljard euro nieuw geld, maar is ook flexibeler. Om in werking te treden, moet het echter nog wel door een flink deel van de lidstaten worden geratificeerd. Uitstel van de invoering ervan kon wel eens rampzalig uitpakken, nu Spanje in brand staat.

Wat zal er gebeuren als de Spaanse regering zich uiteindelijk gedwongen ziet een beroep te doen op het noodfonds? Kenneth Rogoff, hoogleraar aan Harvard, geeft het antwoord:

"Als de eurozone en de ECB niet snel duidelijke stappen voorwaarts zetten, zal er in alle perifere landen een run op de banken ontstaan met als gevolg een gigantische kapitaalvlucht. Om dat te voorkomen, moeten er liquide middelen in de banksector worden gepompt. De eurozone moet zich ontwikkeling in de richting van een fiscale unie, met euro-obligaties. We zullen opnieuw getuige zijn van buitengewone maatregelen, die tot voor kort ondenkbaar leken, zoals altijd het geval is wanneer Europa op instorten staat."
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

daytradingad_753x240.jpg

Aandelen: nog altijd de beste belegging voor de oude dag
Bron: www.mejudice.nl, 16 mei 2012.
Alleen door in aandelen te beleggen hebben we straks genoeg geld voor het pensioen, betoogde Larry Fink, oprichter en eigenaar van vermogensbeheerder Blackrock, laatst in NRC Handelsblad.

Helemaal waar, stelt Ewoud Jansen op basis van een analyse van het rendement op aandelen voor een alledaagse belegger.

Lange adem
Beleggen in aandelen is voor sommigen een dubieuze activiteit. Nu het al jaren kwakkelen is op de beurzen lijkt het ook nog slecht te zijn voor onze pensioenen. “Pensioenen verdampen op de beurs” hoor je. Er wordt gesteld dat beleggen in aandelen helemaal niet zo rendabel is als ‘marktgelovigen’ beweren. Er zouden vraagtekens te plaatsen zijn bij de vermeende superioriteit van aandelen als belegging. Zelfs een gewone spaarrekening zou misschien wel beter zijn. Natuurlijk, het afgelopen decennium was er weinig reden tot vreugde op veel beurzen maar beleggen is een kwestie van lange adem, zeker bij een doel als pensioenopbouw. Laten we daarom eens kijken hoe goed of slecht het is gegaan sinds 1983, toen de AEX index als graadmeter van de Amsterdamse beurs werd geïntroduceerd.

Me Judice economen in debat- logo

ewoud-jansen_120x160.jpgEwoud Jansen

Fontys Hogeschool
Ewoud Jansen is docent Finance & Accounting aan de Fontys Hogeschool, International Business and Management Studies. Hij heeft zijn doctoraal Bedrijfseconomie behaald aan de Universiteit van Tilburg. Hij is de auteur van twee Engelstalige studieboeken op het gebied van Finance & Accounting en publiceerde ook op het gebied van corporate governance en schrijft met enige regelmaat opiniestukken. Daarnaast is hij trainer en consultant in internationale samenwerkingsprojecten.
In 1983 opende de AEX voor de eerste keer op 45,38 punten en sloot eind 2011 op 312,47 punten (noot 1).
Een eenmalige inleg in januari 1983 van €1.000 zou eind 2011 €6.886 waard zijn (€1.000 * 312,47/45,38).
Die groei betekent een jaarlijks koersrendement van 6,9% (29v(6.886/1.000) – 1 = 0,069).

De AEX is echter alleen gebaseerd op de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen en uitgekeerde dividenden worden er niet in meegenomen.
Het jaarlijkse dividendrendement stel ik hier op 2% per jaar.
Verder neem ik aan dat het dividend op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar in aandelen wordt herbelegd.
Inclusief herbelegde dividenden zou de eenmalige inleg van €1.000 zijn gegroeid tot €12.228. Dit is een jaarlijks totaal rendement van 9,0% (29v(12.228/1.000) – 1 = 0,090).

Helemaal niet zo slecht. Iemand die in 1983 instapte in een mandje AEX aandelen en er sindsdien niet meer naar heeft omgekeken kan tevreden zijn.
Natuurlijk gaan we die persoon niet vertellen dat als hij in 2000 was uitgestapt hij tot dan toe een jaarlijks koersrendement van 17% had gemaakt.
De beurs stond toen irreëel hoog en sindsdien zijn de koersen weer naar meer normale niveaus gedaald.

Doorsnee belegger
Een doorsnee belegger heeft echter niet veel aan een rendement gebaseerd op een begin – en slotstand. Er zijn niet zo veel beleggers die eenmalig een bedrag in aandelen steken en er 29 jaar niet naar omkijken. Beleggers die een vermogen willen opbouwen, (bijvoorbeeld voor een pensioen) zullen in de regel met enige regelmaat een bedrag inleggen dat ze kunnen missen. Wat voor rendement haalt zo iemand? Dat hangt natuurlijk sterk af van wanneer precies de afzonderlijke bedragen worden ingelegd en hoe groot die bedragen zijn. Ontelbare combinaties zijn hier mogelijk. Om dat probleem te omzeilen gaan we ‘middelen’. Dat betekent het met vaste tussenpozen inleggen van een vast bedrag. We gaan uit van een belegger die elk jaar op de eerste beursdag in januari €1.000 inlegt en een pakketje AEX aandelen koopt voor dat bedrag. Is de koers laag, dan koopt hij dus relatief veel aandelen en is de koers hoog dan koopt hij minder aandelen voor de €1.000. De eerste inleg is januari 1983, de laatste januari 2011. Met deze strategie zou de belegger die in 1983 begon, eind 2011 een vermogen hebben van €53.486 (dividend niet meegerekend).

Met 29 jaarlijkse stortingen van €1.000 een jaar na de laatste storting uitkomen op €53.486 betekent een jaarlijks koersrendement van 3,8% (noot 2). Een stuk lager dan de 6,9% die de eenmalige instapper op basis van koerswinsten verdiende. De sterke koersdalingen sinds 2000 treffen de middelaar maar niet de eenmalige inlegger. Voor zijn koersrendement tellen alleen begin en eindstand, niet wat er tussentijds gebeurd is. Uiteraard is een eenmalige inlegger die instapte in 2000, toen de AEX een voorlopig all time high bereikte, weer veel slechter af.

Het beeld voor de middelaar wordt gunstiger als we het jaarlijkse dividend van 2% meenemen en aannemen dat het wordt herbelegd in aandelen tegen de openingskoers van het nieuwe jaar. Op deze manier heeft de middelaar na 29 jaar een pot opgebouwd van €81.007. Zo’n eindbedrag bereiken na 29 keer €1.000 inleggen komt ongeveer overeen met een jaarrendement van 6,2%. Dat is voor aandelen niet spectaculair maar wel veel beter dan een spaarrekening.

AEX vs. Dow Jones
De AEX heeft het echter vooral sinds 2000 veel slechter gedaan dan andere indices als bijvoorbeeld de Dow Jones. Als we bovenstaande analyse loslaten op deze index dan is het beeld veel gunstiger. Op 1 januari 1983 opende de Dow op 1.046 punten om eind 2011 te sluiten op een stand van 12.218. Dat is een koersrendement van 8,8% (29v(12.218/1.046) – 1 = 0,088). Als we ook hier uitgaan van een jaarlijks dividendrendement van 2% dan is een eenmalige inleg in 1983 van $1.000 gegroeid tot $22.059 eind 2011. Dat is een jaarlijks rendement van 11.3% (29v(22.059/1.000) – 1 = 0,113).

Die 11,3% wederom alleen relevant bij een eenmalige inleg. Gaan we weer middelen (maar nu in dollars) zoals eerder beschreven dan heeft de belegger, alleen op basis van de koerstijgingen ultimo 2011 een vermogen van $108.228 opgebouwd. Dat is een jaarlijks rendement van 7,8%. Ook hier doet de middelaar het slechter dan de eenmalige instapper met zijn 8,8%. Het verschil is echter veel kleiner dan bij de AEX en het resultaat is ook veel beter dan de AEX. Nemen we ook het herbeleggen van dividenden mee (wederom 2% per jaar) dan is het vermogen opgelopen tot $167.088. Dat eindbedrag impliceert een jaarrendement van ongeveer 10,1%.

Voor de AEX zijn de gevonden resultaten als volgt samen te vatten:

Tabel 1. Jaarlijks Rendement AEX, 1983 – 2011
AEX, 1983 – 2011 Eenmalige inleg Middelen
Koersrendement 6,9% 3,8%
Totaal rendement 9,0% 6,2%


De resultaten voor de Dow Jones vertonen het volgende beeld:

Tabel 2. Jaarlijks rendement Dow Jones, 1983 – 2011 
Dow Jones, 1983 – 2011 Eenmalige inleg Middelen
Koersrendement 8,8% 7,8%
Totaal rendement 11,3% 10,1%

Hoog rendement
Het beeld dat beleggen in aandelen onze pensioenen schaadt is onzin. De gemiddelde rendementen zijn, ook met alle ellende van de laatste jaren, hoger dan andere gangbare beleggingen. Het hier berekende jaarlijkse totaal rendement is gebaseerd op een gemiddeld dividendrendement van 2%. Voor een nauwkeuriger beeld zouden de precieze jaarlijkse dividendrendementen moeten worden gebruikt. De 2% is echter een conservatieve aanname. Shoven en Sialm (2000) constateren bijvoorbeeld dat in de periode van 1928 tot en met 1998, de fondsen in de Dow Jones een jaarlijks gemiddeld dividendrendement kenden van 4,87%. Met een dergelijk dividendrendement zou de middelaar in de Dow Jones een eindwaarde bereikt hebben van $316.003 hebben, een jaarlijks rendement van 13,4%.

De AEX doet het in vergelijking met andere indices slechter hetgeen het belang van spreiding andermaal aantoont. Verder is het duidelijk dat het rekenen met de huidige (extreem lage) rente om de contante waarde van pensioenverplichtingen te berekenen onzinnig is. Een veel betere maatstaf is het lange termijn gemiddelde rendement op de beleggingen van pensioenfondsen. Indien aandelen een belangrijk deel van de beleggingsportefeuille uitmaken zal dat gemiddelde rendement veel hoger zijn dan de huidige, lage rente. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zullen dan veel positiever blijken dan nu het geval is.

Noten:
1.      De beginstand was eigenlijk 100 maar door de invoering van de Euro moeten alle standen van voor 1999 gedeeld worden door de Euro / Gulden verhouding van  2.20371 om een vergelijking mogelijk te maken.
2.      De eindwaarde (een jaar na de laatste storting) van een reeks stortingen S is gelijk aan S * ((1+r)n+1 – (1+r))/r, waarbij r het jaarlijkse rendement is en n het aantal stortingen.

Referenties:
Shoven J. & C. Sialm, 2000, The Dow Jones Industrial Average, the Impact of Fixing its Flaws, Journal of Wealth Management, 3 (3), 2000, 9-18.
Terug naar  Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Webinars: een interactieve optiecursus via uw eigen computer
Bron: Nyse Euronext
De derde vrijdag van de maand is traditioneel expiratiedag, de dag waarop optieseries met een contracttermijn van minimaal een maand aflopen.

Als het aan de afdeling Retail Relations van NYSE Liffe in Amsterdam ligt, krijgt de dag vóór deze expiratiedag óók een speciale betekenis. Dat is dus de derde donderdag van de maand. Die dag moet de dag van het webinar worden.

Tijdswaarde
Tot nu toe zijn er webinars geweest in februari, maart en april. Zoals de naam doet vermoeden gaat het bij een webinar om een seminar via het world wide web, ofwel internet. Het meest recente webinar op 19 april ging over effectief anticiperen met opties op marktbewegingen. Tevens kwam daarbij aan de orde hoe je maximaal kunt profiteren van de tijdswaarde in een optiecontract. Webinars hebben niet alleen een zeer educatief karakter, ze zijn ook interactief. Deelnemers worden tijdens het programma uitgenodigd vragen te beantwoorden en ze hebben de mogelijkheid zelf vragen te stellen. Wie na het volgen van een webinar het gevoel heeft dat hij ergens iets heeft gemist, hoeft niet te wanhopen. Via YouTube kunnen webinars worden bekeken die al plaatsvonden.

Duopresentatie
Bij het volgen van een webinar gebeuren op het scherm voortdurend drie dingen.
Er is een live stream met een duopresentatie waarin een medewerker van Euronext Liffe Retail Relations en André Brouwers, partner bij het Beleggings Instituut, figureren.
De presentatie krijgt ondersteuning met samenvattingen en grafieken.
 En ook komen meerkeuzevragen op het scherm waarop deelnemers kunnen antwoorden via een systeem van aanklikken en verzenden.
Het juiste antwoord met uitleg komt meteen nadat de meeste deelnemers op een vraag hebben gereageerd.
Option-Cursus-Webinar400x254.jpg
Naast een basisuitleg over opties komen tijdens de webinars ook meer complexe zaken aan de orde, zoals meervoudige optiestrategieën. De moeilijkheidsgraad van de webinars wordt per sessie opgebouwd, zodat u deze serie kunt beschouwen als een doorlopende cursus waarbij het niveau steeds hoger wordt.

 Permanente educatie
Met het webinar laat NYSE Liffe zien dat de derivatenbeurs voortdurend op zoek is naar nieuwe mogelijkheden om beleggers van nuttige informatie te voorzien. Naast de vier op elkaar aansluitende optiecursussen die de beurs verzorgt en die het hele jaar door op verschillende locaties in het land worden gehouden, is er ook de website aex.nl waarop u onder meer een kennistest, een begrippenlijst en e-learningmodules vindt. U kunt u met deze modules in korte tijd laten bijpraten over onderwerpen waar u meer vanaf wilt weten. Op aex.nl staan ook de sheets die werden gebruikt ter ondersteuning van de webinarsessies. Daarnaast kunt u op de hoogte blijven van het meest recente nieuws via het Twitter-account van NYSE Liffe (aexnl) en heeft de derivatenbeurs een eigen plek op Facebook (aex.nl). Via al deze media komt het ideaal van permanente educatie op beleggingsgebied binnen handbereik van elke belegger.

Opgeven voor een webinar
Wie op de derde donderdag van de maand actief wil deelnemen aan een webinar, dient over een inlogcode te beschikken. Deze kunt u aanvragen via de website aex.nl. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan
Terug naar  Inhoud


FlevoEnOverijsel753x200.jpg

Discovery investing 
Bron: beleggersonline.nl door J.J. Westenbrink (mei 2012)
Discovery investing is het investeren in firma's welke actief zijn op een gebied waar belangrijke ontdekkingen kunnen worden gedaan zoals op het gebied van boren naar olie, gas en steenkool, op het gebied van het vinden van goud, zilver en andere belangrijke materialen, op het gebied van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen etc.

mijnbouw342x345.jpgEr zijn diverse materialen waarvan verwachtte schaarste zal optreden en ook materialen welke in de westerse wereld niet voorhanden zijn en essentieel zijn voor de energievoorziening en fabricage van hoogwaardige producten. In het westen is men ook afhankelijk van China en andere landen voor deze kritische materialen zoals mangaan, vanadium, grafiet, beryllium, kobalt, gallium, germanium, wolfraam, de platinagroep, REE, indium e.a.

Investeren in firma's actief in discovery investing vereist de nodige research om die firma's te vinden met de grootste kans op succes op waarde stijging en om de neerwaartse risico's te vermijden. In geval van een belangrijke ontdekking zal dit tot grote winst -en ook koerswinst leiden.

Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is bv. Western Silver Corp., een firma met exploitatie activiteiten in Mexico. Van dit aandeel steeg de koers van 0.5 C$ in 2002 tot 24.8 C$ in 2006 toen het voor 1.2 miljard C$ werd overgenomen door GlamisGold.

Over discovery investing is bijzonder veel informatie beschikbaar. http://www.beleggersonline.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=1
Op de website van HCC Beleggen: beleggersonline.nl  staat de rest van deze introductie samen een paar voorbeelden.
Het betreft hier echter geen investeringsaanbevelingen. 
Terug naar  Inhoud


DNB-conjunctuurindicator
Bron: DNB
DNBconjunctuurlogo400x100.gifDe DNB-conjunctuurindicator blikt momenteel vooruit tot en met oktober 2012 en voorziet in deze periode een afkoeling van de Nederlandse conjunctuur.

De DNB-conjunctuurindicator geeft inzicht in de conjuncturele vooruitzichten op de korte termijn. Anders dan de DELFI-ramingen, die de economische ontwikkelingen op de middellange termijn (2 tot 3 jaar vooruit) voorspelt, heeft de DNB-conjunctuurindicator tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur te signaleren. Daarbij kan maximaal zeven maanden vooruit worden gekeken.

Realisatie en voorspelling
De DNB-conjunctuurindicator bestaat uit twee reeksen: de realisatie van de conjunctuur en de verwachte ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. De realisatie van de conjunctuur is gebaseerd op de maandelijkse cijfers van de industriële productie. Door zijn internationale oriëntatie is de industrie een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse conjunctuur, die in grote mate wordt beïnvloed door de internationale omgeving. De indicator van de toekomstige conjunctuur is samengesteld op basis van consumenten- en producentenenquêtes, financiële indicatoren en indicatoren voor de uitvoer (voor een technische beschrijving van de laatste herziening van de DNB-conjunctuurindicator, klik hier voor ESB-site).

Conjunctuurfases
De DNB-conjunctuurindicator onderscheidt vier conjunctuurfases. Na een conjuncturele piek volgt een fase van afkoeling. In deze fase is de economische groei lager dan het potentiële groeitempo (de groei die de economie over een lange termijn gemiddeld kan volhouden), maar ligt de economische activiteit nog wel boven zijn trendmatige niveau.  Zodra de indicator onder dit trendmatige niveau komt, begint de fase van laagconjunctuur. Deze fase eindigt in een conjunctureel dal waarna de economie in de herstelfase komt. Tijdens de herstelfase is de economische groei hoger dan het potentiële groeitempo, maar ligt de economische activiteit nog onder zijn trendmatige niveau. Zodra de economie hier weer boven komt, begint de fase van hoogconjunctuur. Deze fase eindigt in een conjuncturele piek, waarna de cyclus weer van voren af aan begint.
DNB conjunctuurindicator 20120503_tcm46-144396_555x400.JPG
Downloads :
     Conjunctuurindicator (XLS: 109.5 Kb)   
Terug naar  Inhoud


zhad_753x240.jpg

AFM vraagt banken terughoudend te zijn met verhogen renteopslag
Bron: AFM
Afm_logo.pngEen aantal banken heeft onlangs de renteopslag verhoogd, die ze hypotheekbezitters in rekening brengen bij hypotheken met een variabele rente.

Door deze hogere opslag van de variabele rente gaan de maandlasten van consumenten omhoog.
Bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM zijn enkele tientallen meldingen, klachten en vragen van consumenten over dit onderwerp binnengekomen.
De AFM heeft die gedeeld met de betrokken banken en hen gevraagd om aan te geven hoe ze in dit geval met de belangen van hun klanten zijn omgegaan.

header_begrippenlijst280x61.gif

renteopslag:   
  • Percentage dat banken bovenop de basisrente in rekening brengen bij kredietverlening. Ook: rentetoeslag.
  • Verhoging van de afgesproken rente door een bank omdat die zelf ook wordt geconfronteerd met een hogere 'inkoop'-rente.
  • Verhoging van de door een bank gehanteerde hypotheekrentetarieven voor gevallen waarin er geen Nationale Hypotheekgarantie (www.nhg.nl) geldt of wanneer er meer wordt geleend dan bijvoorbeeld 75% van de executiewaarde.
De Financiële Begrippenlijst, www.dfbonline.nl is het meest uitgebreide, Nederlandstalige financieel-economische lexicon. Een online financieel woordenboek met 11018 begrippen op het gebied van economie, geld, financiële markten, beurs en beleggen. Na registratie heeft u gratis toegang tot alle begrippen met uitleg.
Bij een variabele rente is de rente die consumenten voor de hypotheek betalen, gekoppeld aan een mandje van verschillende rentes in de markt. Hierdoor lopen zij meer risico, omdat hun maandlasten kunnen stijgen als de rente in de markt stijgt.
In veel gevallen bestaat de variabele hypotheekrente uit twee elementen: het basistarief en een opslag op dat basistarief.

Het basistarief wijzigt meestal als de rente ‘in de markt’ wijzigt, maar daarnaast hebben banken vaak ook de mogelijkheid om de opslag op dit basistarief naar eigen inzicht te wijzigen.

Banken zouden zeer terughoudend moeten zijn met het aanpassen van de opslag. Hoewel banken inmiddels duidelijker communiceren over het bestaan van de opslag, kunnen consumenten onvoldoende inschatten binnen welke bandbreedte deze opslag kan bewegen op het moment dat ze een hypotheek met een variabele rente afsluiten.

De renterisico’s zijn vooraf onvoldoende helder.
Consumenten gaan er over het algemeen vanuit dat de variabele rente alleen meebeweegt met het mandje van marktrentes.
Het is voor consumenten in principe niet inzichtelijk hoe de opslag tot stand komt.

Er zijn namelijk geen wettelijke verplichtingen die de hoogte van de opslag reguleren of voorschrijven hoe deze moet zijn opgebouwd.

Wel behoren financiële instellingen hun klanten volgens de wet duidelijke informatie te geven over hun financiële producten en diensten, zeker als het gaat om maatregelen die de maandlasten sterk beïnvloeden.

Overigens komt er per 1 januari 2013 door nieuwe wettelijke regels meer transparantie over de rentes. Deze zijn vastgelegd in het wijzigingsbesluit voor 2013 van de minister van Financiën.
Hierin staat onder meer dat banken en hypotheekverstrekkers hun klanten duidelijk moeten maken hoe de opslag is opgebouwd.
Deze duidelijkheid moet zowel gegeven worden voorafgaand aan het aangaan van een hypotheek als wanneer de rente wordt gewijzigd.
Aanbieders moeten daarbij aangeven welke elementen van de variabele hypotheekrente variabel zijn en ze mogen daarbij niet alleen volstaan met zeer algemene termen. Zij moeten zeer specifiek aangeven uit welke componenten de opslag bestaat en in hoeverre deze kunnen wijzigen.

Als u een klacht wilt indienen, dan leest u meer over de procedure via de volgende link, www.afm.nl/klacht.
Terug naar  Inhoud


Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie
Bron: AFM
Vanaf 1 juli 2012 moeten alle beleggingsinstellingen de Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar hebben, het mag vanaf 1 juli 2011. Voor beleggingsinstellingen is de Essentiële Beleggersinformatie de opvolger van de Financiële Bijsluiter (Vereenvoudigd Prospectus).

De Financiële Bijsluiter van beleggingsinstellingen ziet er anders uit dan die van andere complexe producten. Dit komt doordat deze is gebaseerd op Europese regelgeving. De Essentiële Beleggersinformatie zorgt ervoor dat consumenten deze informatie binnen Europa onderling eenvoudiger kunnen vergelijken. Deze verandering geldt alleen voor dit type Financiële Bijsluiter.

In reclame-uitingen voor beleggingsinstellingen die de Essentiële Beleggersinformatie voeren (ongeacht of zij dit al voor 1 juli 2012 doen), moet een nieuwe risico-indicator met verplichte waarschuwingszin staan. De waarschuwingszin luidt: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.’ Deze zin moet samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame.

Nieuwe waarschuwingsteksten Klik hier

NB In reclames van beleggingsinstellingen die ervoor kiezen voorlopig nog de oude Financiële Bijsluiter te blijven gebruiken worden ook de oude waarschuwingsteksten nog gebruikt. Klik hier
Terug naar  Inhoud


Impressie 58-ste HCC Beleggen Symposium.
Bron: J.A. ten Wolde
Tijdens het, inmiddels alweer voor de laatste keer in Culemborg, gehouden 58e HCC Beleggen Symposium bestond het programma uit 8 lezingen. Daarnaast was er tijd ingeruimd voor de ALV.

De lezingen waren zeer divers. Zo gaf Marten de Vries van Analist.nl een over beleggingspsychologie. Marten liet zien dat beleggen voor velen een spel is en waarom de kleine belegger (over het algemeen) het spel niet lijkt te winnen.
De bezoekers verlieten de presentatie met een aantal op marktpsychologie gebaseerde tips waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op het beleggingsspel. De goed gevulde zaal genoot zichtbaar van deze zeer geanimeerde lezing
Interactievesessie_58HCCBeleggenSymposium532x199_20120428IMG_0676.JPG
Tycho Schaaf van Lynx hield een presentatie over systeemtraden. De systemen geven handelssignalen af op basis van technische analyse.
Systeemtraden kan een uitkomst bieden voor beleggers die het overzicht kwijtraken door een overvloed aan informatie.
Maar ook andere motieven kunnen ten grondslag liggen aan het overstappen op systeemtraden. De lezing van Tycho werd ook erg goed bezocht, dus kunnen we stellen dat de belangstelling groot is voor deze vorm van beleggen.
Culemborg_grotezaal_20120428IMG_0678_600x199.JPG
François Franken gaf de bezoekers een beeld bij rendabele optiestrategieën. Hij liet de bezoekers kennismaken met het meer richten op het schrijven van opties.
Symp59_palm_205x260_IMG_0617.jpg
Van belang is uiteraard om gedisciplineerd met deze vorm van beleggen om te gaan zodat de beleggingsresultaten positief zijn en blijven. François bracht de theorie met humor waardoor de presentatie leuk en leerzaam was.

Naast de genoemde professionals hebben Edward Loef, Willem Okkerse, Karel Mercx, Tjakko Wielinga en Wilfried Steentjes presentaties gegeven.

Ook over deze presentaties waren de bezoekers zeer te spreken.
Wij danken alle sprekers voor hun bijdragen aan deze geslaagde dag die meer bezoekers trok dan de vorige keer.

Ons volgende symposium houden wij op 10 november 2012 in de Bilt, bij Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte

Noteer deze datum alvast in uw agenda en let op dat wij in november gaan verhuizen
Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.