HCC Beleggen Logo
56-ste HCC Beleggen Symposium 2 april  2011
"Waarin beleggen in 2011"
inhoud:    Symposium Bericht: 4 

56 ste HCC Beleggen Symposium


Fred Huibers: "De beste value aandelen selecteren"
Bron: Fred Huibers
Tot voor kort ging de financiële wereld ervan uit dat markten efficiënt waren: relevante informatie zou in korte tijd in de effectenkoersen verwerkt zijn. Bij deze visie past de gedachte dat het onmogelijk is om op lange termijn een hoger rendement te behalen dan de index. Aandelenselectie zou dan ook geen zin hebben.

Fred Huibers van HEK Value FundsOnderzoek heeft echter aangetoond dat aandelenselectie wel degelijk zin heeft. Beleggers die vasthouden aan een uitgekiende beleggingsstrategie, behalen op termijn duidelijk hogere rendementen. Van de verschillende beleggingsstrategieën blijkt de value-strategie het beste te scoren. In het kort komt de strategie neer op het consequent kopen van aandelen met een lagere waardering dan het marktgemiddelde, om deze vast te houden totdat de waardering normaliseert.

Hoe komt het dat de value-strategie - mits correct uitgevoerd - tot hoge rendementen leidt? Het antwoord ligt in de psychologie van angst en hebzucht. Hierdoor extrapoleren beleggers trends te lang. Als een bedrijf een aantal kwartalen goede resultaten rapporteert waardoor de koers oploopt, dan hebben beleggers de neiging om dat bedrijf lang te positief te beoordelen. Hierdoor loopt de waardering van dit inmiddels populaire aandeel verder op, verder dan objectief het geval zou moeten zijn. Vroeg of laat kunnen dergelijke bedrijven de steeds hogere verwachtingen niet waarmaken: de koers stort in en beleggers lijden verlies. Hierna treedt de angstfase in, waarbij beleggers het bedrijf de rug toekeren. Zoals beleggers eerder overdreven in optimisme, doen zij dat nu in pessimisme. De koers zakt door, waardoor forse onderwaarderingen kunnen ontstaan. En dat biedt juist bijzondere kansen voor de value-belegger.

Hoewel het algemeen bekend is dat beleggers handelen onder invloed van angst en hebzucht weten maar weinigen hier munt uit te slaan. Hoe komt dit? Het antwoord ligt opnieuw in de psychologie: de meeste beleggers laten zich meeslepen door de consensus en brengen het niet op om contrair te handelen. Bij onze value-fondsen gebeurt dat wel. Dankzij een in eigen beheer ontwikkelde methodiek, zijn wij in staat om laag gewaardeerde aandelen te selecteren, waarvan de waardering op korte termijn normaliseert. Deze beleggingsstrategie hebben wij rigoureus getest en de resultaten laten zien dat deze methodiek tot uitzonderlijke rendementen leidt.
Terug naar  Inhoud


Advertentie:
TradersClub Magazine
nu ieder kwartaal in full color print!

TradersClub Magazine is het nieuwe blad voor technische en kwantitatieve analyse. Een nieuwe frisse kwaliteitstitel voor actieve beleggers.
Goed leesbaar, zonder de diepgang te schuwen, onder redactie van Harry Geels.
 
TradersClub magazine verschijnt 4 keer per jaar met 52 pagina’s boordevol informatie voor de actieve belegger.

Met artikelen over technische analyse, kwantitatieve analyse, handelssystemen en verder alles wat een actieve belegger bezighoudt.
Met een duidelijke focus op praktisch toepasbare informatie.

Voor 79 euro per jaar krijgt u ieder kwartaal een nieuw magazine in uw brievenbus.
Bovendien kunt u naar een gratis workshop naar keuze en profiteert u van alle voordelen van  de TradersClub website.
Word nog vandaag lid, want:

Samen meer rendement!
www.tradersclub.nl
Terug naar  Inhoud


Grondleggers van value beleggen
Bron: redactie
De fundamenten van Value Beleggen werden gelegd door
Benjamin Graham.

150px-Theintelligentinvestor.jpg

Samen  met David Dodd schreef hij in 1934, na de ongekende verliezen op Wallstreet,   “Security Analysis”, voor wat later de basis zou blijken te zijn van het huidige "Value Investing".

 Verder schreef een het  meesterwerk:  “The Intelligent Investor”.

In dit boek bepleit hij het belangrijke concept van de  "margin of safety", hetgeen een voorzichtige benadering van het investeren vraagt.

In termen van aandelenkeuze adviseert hij een defensieve houding door aandelen onder hun vaste activa waarde te kiezen als bescherming tegen ongunstige toekomstige ontwikkelingen op de effectenbeurs.
150px-Theintelligentinvestor.jpg
Graham maakte onderscheid tussen de passieve investeerder en de actieve investeerder.
De passieve investeerder investeert defensief en koopt gericht op de lange termijn.
De actieve investeerder heeft gespecialiseerde kennis van een bepaald terrein en koopt gericht op dat terrein.

Voorzichtigheid en kennis van zaken waren de handelsmerken van Benjamin Graham.

Benjamin Graham was voorstander van investeren op basis van onderzoek en analyse.

Hij definieerde een belegging als een op een diepgaande analyse gebaseerde operatie die streeft naar het terugverdienen van het ingelegde kapitaal plus een bevredigend rendement. Elke beursoperatie die niet aan deze criteria voldoet schaarde Graham onder het begrip speculatie, waar hij een grondige hekel aan had. Speculatie was volgens Graham een vorm van gokken, terwijl investeren volgens hem een vorm van wetenschap was. 

Graham was de leermeester van niemand minder dan Warren E. Buffett.
Warren Buffett en zijn zakenpartner Charles T. Munger behaalden middels hun beleggingsvehikel Berkshire Hathaway een gemiddelde jaarlijkse return van 21,5% sinds 1965 tot eind 2005.

Over die tijdsspanne van 41 jaar groeide de boekwaarde van Berkshire van 19 USD naar 59.377 USD of een return van 305.134% tegenover slechts een jaarlijkse aangroei van de beurs (S&P 500) van 10,3% of 5.583% over 41 jaar.  

Dat is de kracht van de samengestelde intrest en de kracht van … de lange termijnvisie!

Value Beleggen aan de hand van citaten van Graham en Buffett.

“Alle ervaren beleggers erkennen dat het concept van de veiligheidsmarge essentieel is in de keuze van gezonde aandelen en obligaties.”
Benjamin Graham 

Heel wat ervaren beleggers zijn het erover eens dat de aankoopprijs van een investering heel belangrijk is. Door goedkoop te kopen tegenover de intrinsieke waarde beschermt u zich met een zekere veiligheidsmarge.

“Bij gewone goede aandelen die gekocht worden onder normale omstandigheden ligt deze veiligheidsmarge in het feit dat de winstcapaciteit (of de omgekeerde koers-winstverhouding) aanzienlijk hoger moet zijn dan de huidige lange termijnrente. "
Benjamin Graham

Stel: u heeft een aandeel met een k/w van 10, het winstrendement of de winstcapaciteit bedraagt dan 1/10 of 10%. De intrest op 10-jarige staatsobligaties bedraagt 4%. Dan werkt dit aandeel in uw voordeel voor 6% (10% - 4%) per jaar. Dit alles in de veronderstelling dat de winst van het betreffende bedrijf op hetzelfde peil kan blijven.

“Indien zo’n veiligheidsmarge aanwezig is in elk van een gediversifieerde lijst van 20 of meer aandelen, dan is de kans heel groot dat u als belegger een mooi resultaat zult boeken.”
Benjamin Graham   

Iedereen zou de nodige aandacht moeten schenken aan een evenwichtige portefeuillesamenstelling om de risico’s te spreiden. Dit impliceert dat u niet meer dan 5% van een portefeuille in één enkel aandeel moet beleggen.
 
"Na jarenlange observatie is gebleken dat beleggers de grootste verliezen leiden door de aankoop van aandelen van een lage kwaliteit in economisch gunstige tijden. De kopers gaan ervan uit dat de huidige goede winsten zich ook in de toekomst zullen voordoen en verwarren tevens voorspoed met veiligheid."
Benjamin Graham  

Het probleem is dat het gros van de beleggers pas in actie komt nadat de beurs er al een mooie rit op heeft zitten.
Vaak begint de massa pas aandelen te kopen na het lezen van hoeraberichten over de beurs (bijvoorbeeld : “De Beurs bereikt al voor de zevende dag op rij een nieuw record”), of als hun buurman gratis tips komt geven. Vaak komen in een dergelijke periode aandelen op de markt van een  bedenkelijk allooi met weinig of geen trackrecord.
 
“De groeiaandelen benadering kan een veiligheidsmarge opleveren op voorwaarde dat berekeningen naar de toekomst conservatief gebeuren en indien er voldoende marge is in verhouding tot de betaalde prijs. In de beleggingstheorie is er geen reden waarom zorgvuldig berekende toekomstige winsten een minder betrouwbare gids zouden zijn dan de pure historische cijfers; in feite verlegt de aandelenanalyse de focus steeds meer naar een competent uitgevoerde evaluatie van de toekomst.”.”
Benjamin Graham  

Value wordt vaak diametraal tegenover Groei geplaatst. Dit hoeven echter geen tegengestelde begrippen te zijn. Wel zijn groeiaandelen meer sexy, staan ze meer in de mediabelangstelling en spreken de grote massa meer aan.
Dit heeft als neveneffect dat hun beurswaardering vaak navenant is. Groeiaandelen zijn zelden goedkoop, tenzij op bodemkoersen op het ogenblik dat de beurs niet sexy is.
De aandelenanalyse heeft zich de laatste decennia meer en meer verlegd naar het inschatten van de toekomstige winsten. Vanuit dat perspectief kunnen groeiaandelen ook Value aandelen zijn.

De fout die vele beleggers maken bij het kopen van groeiaandelen is dat ze te weinig aandacht schenken aan de “margin of safety” en dat ze vaak te optimistische schattingen maken van de toekomst. En daarin verschilt een Value belegger juist van een speculant.

Een speculant is meer bezig met wat iemand anders voor zijn belegging zou willen betalen dan wat die belegging hem zou opleveren aan cash en/of dividenden de volgende jaren. De meeste speculanten denken vaak dat ze het geluk aan hun zijde hebben als ze een “gokje” wagen op de beurs. Ze denken ook steevast dat de timing gunstig is en dat ze het beter weten dan de rest van de markt. Dit is uiteraard een subjectief oordeel.
 
"We hebben sterke twijfels of iemand die geld inzet louter en alleen op zijn verwachting dat de markt hoger of lager gaat, ooit beschermd kan worden door een veiligheidsmarge.”
Benjamin Graham  

Er zijn geen goeroes en beleggers hebben ook geen kristallen bol. U kunt zich dan ook niet laten leiden door de beurs maar wel door de fundamenten. Wie dit niet doet zal vaak met het hoofd tegen de muur lopen.
Warren Buffett omschrijft dit fenomeen als “Mister Market”, iemand die regelmatig aan uw deur komt kloppen om uw aandelen te kopen of zijn aandelen aan u te verkopen.

“Volg Graham en je zult profiteren van de gekte in plaats van er zelf aan deel te nemen.”
Warren E. Buffett  

“Wat nodig is, is een stevig intellectueel kader voor het maken van investeringsbeslissingen en de kunst om te voorkomen dat emoties dit kader zouden aantasten.”
Warren E. Buffett
Benjamin Graham
8-05-1894 - 21-09- 1976
Een belangrijke Amerikaanse econoom en investeerder.
Hij wordt de vader van het waarde beleggen genoemd.
Hij onderwees multimiljardair Warren Buffett, die hem beschrijft als de belangrijkste man in zijn leven na zijn vader.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog veranderde de familie de achternaam van Grossbaum in Graham, omdat een Duitse achternaam argwaan wekte.
Graham groeide op in grote armoede, en voelde zich verplicht om goed te presteren in zijn opleiding. Hij studeerde aan de Columbia-universiteit, waarna hij carrière maakte in de financiële wereld.David LeFevre Dodd
23-08-1895 – 18-09-1988
Een Amerikaans  financieëel analist, auteur, econoom, docent, professioneel belegger, en in zijn studententijd, een beschermeling van, en na zijn afstuderen een collega van Benjamin Graham aan de  Columbia Business School.


Charles T. Munger
 1 januari 1924 - heden
Amerikaans belegger.
Charlie Munger is de zaken partner van superbelegger Warren Buffett in de beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway.
Na verschillende studies heeft Munger zichzelf ingeschreven aan Harvard waar hij binnen drie jaar magna cum laude afstudeerde in de rechten. Samen met Warren Buffett heeft hij sinds 1962 ongeëvenaarde beleggingsresultaten behaald.

Charlie Munger is een vermogend man geworden door zijn beleggingen met een geschat vermogen van 1,7 miljard dollar.


Warren Edward Buffett
30 augustus 1930- heden
Amerikaans belegger, zakenman en filantroop.
Hij is met 38% van de aandelen grootaandeelhouder in Berkshire Hathaway, en is sinds september 2008 de op een na rijkste persoon ter wereld, met een geschat vermogen van meer dan 52 miljard dollar.
Dit was voor de kredietcrisis nog 62 miljard dollar; toen was Buffett ook nog de rijkste man van de wereld.
Buffett is de zakenpartner van superbelegger Charlie Munger in de beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway.
Buffett is een uitgesproken tegenstander van excessieve beloningen in het bedrijfsleven. Vanuit die overtuiging betaalt Berkshire Hathaway de eigen top dan ook geen grote bonussen.
Op 26 juni 2006 maakte Buffett bekend dat hij 37 miljard dollar zou geven aan liefdadigheids organisaties, waaronder de Bill and Melinda Gates Foundation van Bill Gates.
Op 5 maart 2008 maakte Forbes bekend dat Bill Gates niet langer meer de rijkste persoon op aarde is, maar dat hij is ingehaald door Buffett.
 In september 2008 maakte hetzelfde blad bekend dat Buffett weer is ingehaald door Gates.

berkshire-hataway-logo267x103.jpg
 bron: wikipedia
Berkshire Hathaway is een Amerikaanse holding met haar hoofdkantoor in Omaha.

De holding beheert een groot aantal bedrijven in meerdere sectoren, van verzekeraars tot bouwbedrijven.
Berkshire Hathaway heeft ook minderheidsbelangen in onder andere The Coca-Cola Company en American Express. Anno 2009 is Warren Buffett de CEO en voorzitter van het bestuur, ook is hij met 38% van de aandelen de grootste aandeelhouder. Zijn zakenpartner, Thomas Munger, is de vicevoorzitter en heeft ook een aanzienlijk belang in het bedrijf.

Geschiedenis
Het bedrijf werd als een textielfabrikant, genaamd de Valley Falls Company, in 1839 door Oliver Chace opgericht.
In 1927 fuseerde het bedrijf met de Berkshire Cotton Manufacturing Company, om daarna door het leven te gaan als de Berkshire Fine Spinning Associates.
Het verlieslatende Hathaway Manufacturing Company werd in 1955 geïntegreerd, waarna het bedrijf haar huidige naam kreeg. Destijds had Berkshire Hathaway in haar 15 fabrieken 12.000 werknemers.
In 1962 begon Warren Buffett met het kopen van aandelen van het bedrijf, hoewel de samenwerking met de Stanton-familie, de voormalige eigenaren van Hathaway, niet soepel verliep, kreeg Buffett al gauw een grote invloed in het bedrijf.
In eerste instantie veranderde er niet veel, maar na vijf jaar besloot men om uit te breiden en te gaan investeren in o.a. verzekeringsmaatschappijen.
Dit leidde tot de aankoop van de verzekeraar GEICO aan het einde van de jaren zeventig. In 1985 sloot uiteindelijk de laatste textielfabriek.

Bestuur
De leden van de raad van bestuur zijn momenteel: Warren Buffett, Charlie Munger, Walter Scott, Jr., Thomas S. Murphy, Howard Graham Buffett, Ronald Olson, Donald Keough, Charlotte Guyman, David Gottesman, Bill Gates, Stephen Burke en Susan Decker.
Oprichter en CEO Warren Buffett verklaarde na zijn tachtigste verjaardag dat hij opgevolgd zou worden door iemand van de raad van bestuur bijgestaan door vier investement managers.Tenslotte:             "Als je geen verstand van juwelen hebt zorg dan dat je de juwelier kent."
Warren E. Buffett  
Terug naar  Inhoud


Forest Bergen
Standhouder
Forest Bergen logo


Forest Bergen is gespecialiseerd in opleidingen en technische produkten voor beleggers en traders.

Wij leveren allerlei software voor de technische belegger, computerapparatuur en netwerken.
Wij zijn gespecialiseerd in handelstrainingen voor ForexTraders. Ons uitgangspunt is dat iedereen na afloop geld moet kunnen verdienen in de Forex handel.
Ook kunt u bij ons optie cursussen volgen, koersdata-abonnementen afsluiten en boeken kopen..

In onze stand zullen wij een aantal produkten demonstreren, waaronder de overbekende Omnitraderem Metastock software software, met een presentatie handelen in valuta.
Forestbergen producten
Terug naar  Inhoud


Advertentie:
Op talrijk verzoek :
BAM !
Beurs Analyse Magazine NL

www.BamNL.nl
10      Handelssystemen per jaar
voor  ambitieuze traders
door Frans Schreiber

Elke maand bespreking van een nieuw handelsmodel,
 op basis van onder andere :

advertentie_BAM_20110128_teksten_image001_720x140.png
De voormalige reeks Handelssystemen, sinds feb’2000 geschreven door F. Schreiber RBA© in het blad TKA (dat gestopt is per dec 2010), zal worden voortgezet in het blad BamNL. Hiermee wordt een podium gecreëerd waarop traders en investeerders zich kunnen aansluiten, van kunnen leren en de beschreven tactieken mogen verbeteren, zodat er een sterk platform voor actieve handelaren ontstaat. Een eigen uitgave geeft bovendien meer ruimte om op specifieke situaties – backtesten, programmeren, codes, resultaten en vragen - in te gaan. Bij voldoende deelname zal er een BamNL-dag worden georganiseerd, waar de modellen nog eens uitgebreid aan bod komen.
In het eerste nummer: VOLA XIV
BAMimage003_1087x782.jpg BAMimage003_1087x782.jpg
Word Nu abonnee! Meld u aan via www.BamNL.nl
meer info verkrijgbaar in Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het eerste nr verschijnt in de eerste week van februari
Zorg dat u geen nummer mist!
BamNL verschijnt tienmaal per jaar op blad, een jaarabonnement kost E 99.50,
dat is slecht E 9.95 per trading systeem
Terug naar  Inhoud


Roelof Foppen: "Center of Gravity (COG)"
Bron: Roelof Foppen
Roelof Foppen van WH Selfinvest Nederland geeft de presentatie "Één van de dertien nieuwe Trading Strategieën van WH Selfinvest".
Deze strategieën zijn zowel toe te passen binnen de nieuwe NanoTrader als ProStation.

Roelof Foppen van WH Selfinvest15De Center of Gravity (COG) indicator gaat ervan uit dat koersen rond een zwaartepunt bewegen. Indien er een extreme afwijking is, dan wordt dit aangeduid door deze indicator. Een tegenreactie in de andere richting wordt verwacht en de trader neemt een positie in richting van het middelpunt in. Met  de Timing indicator bepaalt de trader het moment waarop de positie wordt gesloten.

Uitgebreide beschrijving van de strategie
El Mostafa Belkhayate is een gerenommeerd technisch analist, die een grote populariteit geniet in Frankrijk. In 2009 werd zijn indicator Centre de Gravité bekroond met de gouden Trofee op de Salon van de Technische Analyse. Om een grafiek te analyseren wendt El Mostafa Belkhayate 2 indicatoren aan, gebaseerd op het principe van de middelpunt van de zwaartekracht van een koersbeweging.

De eerste indicator Belkhayate Centre de Gravité berekent het dynamische zwaartepunt van de koers en wordt voorgesteld door parallelle banden, die dienst doen als steun en weerstand.
De tweede indicator Belkhayate Timing berekent het statische zwaartepunt van een koersbeweging en duidt de aankoop- of verkoopzones aan waarin de probabiliteit om in de markt te stappen optimaal is.
Het analyseren van beide indicatoren geeft een snel inzicht in de markt. De trader, die deze methodiek hanteert, ziet snel of hij dient te kopen te verkopen of aan de zijlijn te staan. In positie geeft de Timing Indicator het uitstapmoment aan.

Tijdens de presentatie zal de trading setup verder worden verfijnd met de Supertrend en Dynamische RSI indicator (deze zijn al eerder op de HCC Beleggersdag gepresenteerd). Alle indicatoren maken deel uit van het professionele ProStation platform, waarop u CFD´s kunt verhandelen.
Terug naar  Inhoud


Analist
Standhouder
   Nieuws & Analyse
analist.nlAnalist.nl biedt gratis overzichten van koop- en verkoopadviezen van Europese en Amerikaanse aandelen afgegeven door gerenommeerde (effecten)banken. Ook biedt Analist.nl inzicht in de behaalde rendementen op de afgegeven adviezen van deze instellingen.

De koop- en verkoopadviezen worden de gehele dag door gevolgd en geupdate door een team van onafhankelijke researchers.

Momenteel inventariseert Analist.nl een 700-tal aandelen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

De informatie wordt gratis verspreid via de website www.Analist.nl en via een digitale nieuwsbrief welke wekelijks wordt verspreid. Wilt u zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor deze nieuwsbrief, dan kan dat op de website.

Analist.nl genereert haar inkomsten via advertenties die worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrieven.
Ratings · Aandelen Amsterdam       Alle Nederlandse ratings
Terug naar  Inhoud


Over value beleggen
Bron: Redactie 
Value beleggen is een beleggingsstrategie.

Aanhangers van deze stijl kopen over het algemeen bedrijven van wie de aandelen  ten opzichte van de beurskoers ondergewaardeerd (middels fundamentele analyse ) lijken. Dat kan door b.v aandelen te selecteren van bedrijven die op meer dan één manier een extra waarde vertegenwoordigen, met hoge dividend opbrengsten of lage prijs-aan-verdienende (price-to-earnings) of prijs-aan-boek (price-to-book) verhoudingen enz.  Zij maken dus gebruik van het verschil van de beurskoers en de onderliggende (veronderstelde) waarde van het bedrijf.  Het verschil met de marktprijs  noemt Benjamin Graham vervolgens "margin of safety".
130px-BenjaminGraham.jpg
Deze stijl van het investeren werd oorspronkelijk ontwikkeld door Benjamin Graham, die vele beroemde investeerders tijdens zijn periode bij de Universiteit van Columbia onderwees.

In zijn boek The Intelligent Investor, dat hij in 1934 samen met David Dodd schreef, bepleit hij het belangrijke concept van de  "margin of safety", hetgeen een voorzichtige benadering van het investeren vraagt.
In de heruitgave van The Intelligent Invester (HarperBusiness Essentials, 2003)  nuanceert Graham: "De 'margin of safety' is altijd afhankelijk van de prijs die betaald is".

In termen van aandelenkeuze adviseert hij een defensieve houding door aandelen onder hun vaste activa waarde te kiezen als bescherming tegen ongunstige toekomstige ontwikkelingen op de effectenbeurs.

Het  concept waarde (evenals "boekwaarde" of “book value”) is sinds de jaren '70  flink geëvolueerd en sindsdien  wordt de boekwaarde niet meer altijd als even zinvol beschouwd.  Boekwaarde is zeer bruikbaar in industrieën met materiële vaste activa en vast kapitaal (patenten, software, merken en goodwil zijn moeilijk kwantificeerbaar en blijken niet altijd waardevast), maar is moeilijk in te schatten als een industrie een snelle technologische ontwikkeling doormaakt. Een typisch voorbeeld van minder bruikbare boekwaarde is te vinden in de detailhandels- en dienstensector. Een modenere manier van waardeberekening is middels het  cash flow model (DCF).

Value beleggen heeft zich in de loop der jaren dientengevolge ook  verder ontwikkeld.

Bekende Value beleggers waaronder Warren Buffett betogen nu dat de essentie van het waarde beleggen is "de kunst van het kopen van aandelen van kwaliteitsbedrijven voor een redelijke prijs".
Dit in tegenstelling tot het generiek "goedkoop" (dus onder hun intrinsieke waarde) kopen van aandelen. 

De bekendste waarde investeerders die deze methode hanteren zijn o.a. Berkshire Hathaway's topman Warren Buffett, John Templeton, Martin J. Whitman,Irving Kahn, John Neff, Joel Greenblatt en Michael F. Price.

Terug naar  Inhoud


HCC
Standhouder
Contact!
Gezellig communiceren over uw hobby met andere liefhebbers!

HCC brengt u in contact met mensen met dezelfde interesses, via een van onze vele groepen van enthousiaste hobbyisten. Als HCC-lid kunt u gratis bij een van deze groepen aansluiten (een paar groepen vragen een aanvullend bedrag), voor aansluiting bij meerdere groepen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Daarnaast is er het HCC-webforum en zijn er vele activiteiten, met uiteenlopende onderwerpen, die door het hele land worden georganiseerd.
Willem met ook aandacht voor de HCC
Hulp!
Problemen bij het computergebruik? HCC levert u de oplossing!

Voor ondersteuning bij computerproblemen is er HCC!forums, een groot aantal cursussen op onze website en de telefonische helpdesk van HCC!hulp. Daarnaast zijn er nog tal van leden die andere leden helpen bij vragen over de digitale wereld.

Informatie!
HCC vertelt u alles over de digitale wereld!

Via onze website en digitale nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de computerwereld. Het blad HCC!nieuwsscan is exclusief voor leden. Het informeert en adviseert over digitale producten en diensten.

Voordelen!
Snel uw lidmaatschap terugverdiend!

HCC-leden ontvangen aantrekkelijke kortingen, zoals:
- 10% korting bij HEMA online fotoservice.
- 20% korting op McAfee beveiligingssoftware.
- Collectieve voordelen op OHRA verzekeringen, tot enkele honderden euros per jaar.

Vind alle voordelen en diensten op het diensten gedeelte van de HCC site

Lid worden van HCC>>
Deze info is van 19 maart 2011 voor meest recente pagina kijk op http://www.hcc.nl/eCache/DEF/34/116.html
Terug naar  Inhoud


Inhoud HCC Beleggen Symposium 56 nieuwsbrieven
Bron: xyz
Symposium Bericht 1 Symposium Bericht 2
Symposium Bericht 3
Symposium Bericht 4
Terug naar  Inhoud


Item9:
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud


Programma van het 56-ste HCC Beleggen Symposium
Bron: HCC Beleggen redactie
 tijd  aula  zaal 1.17 en 1.18 zaal 0.07
10.00 tot 10.50 uur

Algemene Leden Vergadering

HCC Beleggen (zie agenda)

Lynx

Leer om als een professional te handelen


10.50 tot 11.05 uur pauze pauze
V.S.Goudzoeker

Basetrading
11.05 tot 11.55 uur

Johan Braem

Beleggen in de oliesector

Dirk Jan Breeman

Op zoek naar meer rendement

11.55 tot 12.10 uur pauze pauze
12.10 tot 13.00 uur

Jan de Koning

Succesvol beleggen in grondstoffen

Robert Jabroer

Exchange Traded Funds, Wat u moet weten!


13.00 tot 13.30 uur pauze pauze
13.30 tot 14.20 uur

Piet Veenema

Kendrion, we magnetise the world!

Ronald Kok

Minder risico is meer rendement


14.20 tot 14.35 uur pauze pauze
14.35 tot 15.25 uur

Fred Huibers

De beste value aandelen selecteren

Roelof Foppen 

Één van de dertien nieuwe Trading Strategieën van WH Selfinvest


Terug naar  Inhoud