HCC Beleggen Logo
56-ste HCC Beleggen Symposium 2 april  2011
"Waarin beleggen in 2011"
inhoud:    Symposium Bericht: 1 
56 ste HCC Beleggen Symposium

Introductie: Waarin beleggen in 2011
Bron: redactie
De meeste beleggers kwalificeren 2010 als een goed beleggingsjaar. Ze hebben kennelijk voldoende rendement behaald en de beurzen sloten over het algemeen hoger dan de stand waarop ze het jaar begonnen.

Toch was 2010 een turbulent jaar. De AEX begon het jaar op circa 343 punten en eindigde rond de 355. Overigens stond de beurs in april ook al op 355 punten om vervolgens twee weken later de 305 punten aan te tikken. Maar zoals gezegd zijn de meeste beleggers tevreden over het beleggingsjaar 2010.

Ook economisch gezien gaat het beter dan verwacht. De centrale bank verwacht een economische groei van 0,7 procent in 2010, terwijl men eerder uitging van krimp. De opleving komt deels doordat de wereldhandel eerder terugveert dan verwacht. De uitvoer wordt aangezwengeld door landen die relatief weinig last hebben gehad van de financiële crisis, zoals China, India en Brazilië.

Ook de zogenoemde commodities deden het goed.
56 ste HCC Beleggen Symposium Kijkend naar deze assets bereikte edelmetalen, goud en zilver, en grondstoffen, koffie en graan recordhoogten.
Ze noteerde in 2010 spectaculaire rendementen.
Kunnen we in 2011 wederom een goed beleggingsjaar verwachten?

Hoewel de groei in de Eurozone gematigd is lijkt Duitsland de crisis ver achter zich te laten. De Duitse economische groei is meer dan behoorlijk te noemen en de werkgelegenheid is daar op het hoogste niveau sinds 1992.

Daarentegen plaatst de centrale bank de kanttekening in haar vooruitzicht dat er
  ...  „geen wonderen" te verwachten zijn van de opkomende regio’s in Azië en Latijns Amerika.
  ...  „Zij zijn onmogelijk in staat de gehele wereldeconomie voor langere tijd op sleeptouw te nemen."

Dit betekent dat we ook in 2011 op moeten passen. We kunnen niet zo maar in ‘van alles’ beleggen en veronderstellen dat het wel goed komt. Maar waarin 'moeten' we dan beleggen en welke beleggingsassets moeten juist we juist mijden? Moeten we beleggen in aandelen en zo ja welke? Beleggen in energie en/of in grondstoffen en zo ja, hoe doen we dat?

Op het 56ste HCC Beleggen Symposium "Waarin beleggen in 2011" krijgt u antwoord op al uw vragen. De hierna genoemde gerenommeerde sprekers hebben wij bereid gevonden om ons op 2 april a.s. te informeren over de mogelijkheden en hun visies op de markten.
Terug naar  Inhoud

Advertentie:
TradersClub Magazine
nu ieder kwartaal in full color print!

TradersClub Magazine is het nieuwe blad voor technische en kwantitatieve analyse. Een nieuwe frisse kwaliteitstitel voor actieve beleggers.
Goed leesbaar, zonder de diepgang te schuwen, onder redactie van Harry Geels.
 
TradersClub magazine verschijnt 4 keer per jaar met 52 pagina’s boordevol informatie voor de actieve belegger.

Met artikelen over technische analyse, kwantitatieve analyse, handelssystemen en verder alles wat een actieve belegger bezighoudt.
Met een duidelijke focus op praktisch toepasbare informatie.

Voor 79 euro per jaar krijgt u ieder kwartaal een nieuw magazine in uw brievenbus.
Bovendien kunt u naar een gratis workshop naar keuze en profiteert u van alle voordelen van  de TradersClub website.
Word nog vandaag lid, want:

Samen meer rendement!
www.tradersclub.nl
Terug naar  Inhoud

Robert Jabroer: "Exchange Traded Funds, Wat u moet weten!"
Bron: Robert Jabroer
foto: Robert Jabroer van Fundtrack.nl Exchange Traded Funds ( ETF’s) ook wel Trackers genoemd maken een enorme ontwikkeling door. In de VS ging de omzet recentelijk door de barriere van $1000 miljard. Een product om mee rekening te houden.
Begonnen als product om indices te volgen, zijn er inmiddels door het enorme succes en aantal aanbieders vele varianten ontstaan. Inmiddels zijn er zo veel verschillende ETF's dat we door de bomen het bos niet meer zien.

Robert Jabroer geeft u een inzicht in de verschillende producten, hun structuur, de aanbieders, kosten, risico's en uiteraard de kansen.

Robert Jabroer is vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer 's-Gravenhage (OVG) en sinds kort oprichter en eigenaar van Fundtrack, aanbieder van onafhankelijke informatie en nieuwsbrieven over Beleggingsfondsen en Trackers. Met zijn Core Satellite strategie, een combinatie van passief en actief beleggen, streeft hij naar een zo hoog mogelijk absoluut resultaat.
Terug naar  Inhoud

Kenmerken van trackers:
Bron: Euronext
Trackers zijn:
Gemakkelijk Met slechts één transactie bouwt u een goed en ruim gespreide portefeuille op. Doordat u in een index belegt hoeft u niet in afzonderlijke ondernemingen te investeren. Trackers combineren de eenvoud van een aandeel met de risicospreiding van een beleggingsfonds.
Transparant De koers van een tracker komt grofweg overeen met een vast percentage van de index waarop hij is gebaseerd. Omwille van de verhandelbaarheid is de indexstand gereduceerd tot bijvoorbeeld 1/10e of 1/100e. Als de stand van de index 500 is en de verhouding 1/10, dan zal de koers van een tracker in de buurt van 50 euro liggen.

De koers zal echter niet exact 1/10e van de indexstand bedragen, als gevolg van afwijkende vraag- en aanbodprijzen op de beurs en omdat opgebouwd dividend en beheerskosten in de koers verwerkt kunnen zijn. Trackers die hun dividendinkomsten herkapitaliseren zullen in koers sterker van de index afwijken.

Beleggers kunnen de koersontwikkeling van hun trackers eenvoudig en op elk gewenst tijdstip volgen:

De stand van de onderliggende index wordt doorlopend gepubliceerd.
Elke dag wordt op een vast tijdstip de officiële Net Asset Value (NAV) berekend en bekend gemaakt. Dit is de theoretische waarde van een tracker, gebaseerd op de actuele waarde van de samenstellende aandelen en eventuele synthetische aanvullingen, plus opgebouwde dividenden, minus gemaakte beheerskosten. Om tot de theoretische waarde van één tracker-aandeel te komen wordt de uitkomst van deze berekening gedeeld door 10 of 100, het vaste getal waar de corresponderende index door is gedeeld om de verhandelbaarheid te vergroten.

De Indicatieve NAV wordt berekend als de NAV, maar wordt gedurende de handelsdag elke 15 seconden geactualiseerd.
Voor verschillende doeleinden geschikt Trackers zijn geschikt voor iedere belegger en kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt: voor beleggingen op korte termijn, voor de langere termijn, voor het volgen van een benchmark, voor strategieën met derivaten die op dezelfde indices zijn genoteerd, voor het tijdelijk omzetten van liquiditeiten in effecten, ter afdekking van risico's, voor arbitrage, enz.
Voordelig Hoewel men in een hele index investeert, betaalt men maar éénmaal provisie, alsof het om een enkel aandeel gaat. Bovendien zijn de beheerskosten van trackers laag en zijn er géén in- en uitstapkosten. Trackers kunnen net als aandelen dividend uitkeren.

Het is goedkoper om trackers te kopen en verkopen dan alle aandelen uit een index afzonderlijk: er hoeven minder orders te worden geplaatst en bij het beheer van de portefeuille zijn minder administratieve kosten en handelingen gemoeid. Bij een tracker zorgt de fondsbeheerder daarvoor.
Gemakkelijk verhandelbaar Beleggers kunnen er zeker van zijn dat ze op elk moment van de handelsdag trackers kunnen kopen en verkopen, tegen een marktconforme prijs. Van verschillende kanten wordt handel in trackers gegenereerd: professionele handel in aandelenmandjes, derivatenhandel, en natuurlijk door het kopen en verkopen van trackers zelf. Bovendien wordt de handel ondersteund door liquidity providers; marktpartijen die zorgen dat er altijd in trackers kan worden gehandeld, ook als er onvoldoende koop- en verkooporders vanuit de markt voor handen zijn.
Meer mogelijkheden met trackers
Buy and hold-strategie Als u vertrouwen hebt in de economische ontwikkelingen op de langere termijn, hetzij algemeen, hetzij voor een specifieke sector, dan kunt u hiervan via trackers profiteren. U kunt eenmaal aangeschafte trackers zo lang aanhouden als u maar wilt.
Strategie voor de korte termijn Omdat trackers goed verhandelbaar zijn en de koers met de indexstand meebeweegt, zijn ze geschikt voor handel op de korte termijn.
Alternatief voor mandjeshandel Trackers kopen is eenvoudiger en voordeliger dan het apart aanschaffen van alle aandelen die een index samenstellen.
Strategieën met opties en futures op dezelfde onderliggende index
Trackers bieden mogelijkheden voor het afdekken en optimaliseren van posities in derivaten op dezelfde index.

Gemakkelijk en goedkoop internationaal portefeuillebeheer
Met trackers dekt u in één keer de prestaties van een land, een regio of een economische sector. U kunt tegen lokale provisies beleggen in Europese en mondiale aandelen.
Core/satellite -strategieën Trackers zijn bij uitstek geschikt voor een beleggingsstrategie die uitgaat van een solide kern (de ‘core’), met daaromheen wat specifiekere aanvullingen (de ‘satellites’). Als core kunnen trackers worden gebruikt die een algemene, goed gespreide index volgen. Als satellites kunnen individuele aandelen dienen, of trackers die zijn gebaseerd op specifieke sectorindices (bijvoorbeeld telecom, technologie, farmacie of banken).
Lees meer http://www.euronext.com/editorial/wide/editorial-2673-NL.html 
Terug naar  Inhoud

Advertentie:
Op talrijk verzoek :
BAM !
Beurs Analyse Magazine NL

www.BamNL.nl
10      Handelssystemen per jaar
voor  ambitieuze traders
door Frans Schreiber

Elke maand bespreking van een nieuw handelsmodel,
 op basis van onder andere :

advertentie_BAM_20110128_teksten_image001_720x140.png
De voormalige reeks Handelssystemen, sinds feb’2000 geschreven door F. Schreiber RBA© in het blad TKA (dat gestopt is per dec 2010), zal worden voortgezet in het blad BamNL. Hiermee wordt een podium gecreëerd waarop traders en investeerders zich kunnen aansluiten, van kunnen leren en de beschreven tactieken mogen verbeteren, zodat er een sterk platform voor actieve handelaren ontstaat. Een eigen uitgave geeft bovendien meer ruimte om op specifieke situaties – backtesten, programmeren, codes, resultaten en vragen - in te gaan. Bij voldoende deelname zal er een BamNL-dag worden georganiseerd, waar de modellen nog eens uitgebreid aan bod komen.


BamNL!
advertentie_BAM_20110128_moneylijn_image001_341x117.png
Word Nu abonnee! Meld u aan via www.BamNL.nl
meer info verkrijgbaar in Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het eerste nr verschijnt in de eerste week van februari
Zorg dat u geen nummer mist!
BamNL verschijnt tienmaal per jaar op blad, een jaarabonnement kost E 99.50,
dat is slecht E 9.95 per trading systeem
Terug naar  Inhoud

Johan Braem: "Beleggen in de oliesector"
Bron: Johan Braem
De wereld verbruikt enorm veel energie, bijna een derde hiervan komt van olie en een vijfde uit gas. Het grootste deel ervan wordt verbrand ter wille van het transport, verwarming of het opwekken van elektriciteit. Op korte termijn lijkt een omschakeling  naar hernieuwbare en/of alternatieve energie hoogstens een aanvulling, zeker geen grootschalige oplossing.
foto: Johan BraemDe wereldvoorraden zijn beperkt en eindig, en slechts een handvol partijen controleert het grootste deel ervan.
Naast het bezit van bestaande reserves is ook de zoektocht naar nieuwe voorraden dus enorm belangrijk.
Het tijdperk van de gemakkelijke en goedkope olie is definitief voorbij, niet alleen de zgn. oliemajors maar ook een ganse toeleveringssector is wereldwijd bezig om nieuwe voorraden op te sporen en productieklaar te maken.
Hoe zal het verbruik van olie en gas de komende jaren evolueren, en hoe kunnen we als belegger daar het best op inspelen?

Johan Braem is uitgever van het aandelen analyseblad Behoorlijk Beleggen

Dit wekelijks blad brengt de belegger elke keer een diepgaande fundamentele analyse over waarde-aandelen die de wereld van vandaag en morgen zullen bepalen.
De voornaamste thema’s die regelmatig aan bod komen zijn energie, landbouw & voeding en grondstoffen. De op deze strategie gebaseerde belegging heeft zijn succes bewezen want sinds 2003 bedraagt het gemiddeld jaarlijks rendement van de modelportefeuille ruim 11%. De Euronext 100 doet over die periode slechts 4% en de S&P 500 6%.
Behoorlijk Beleggen is bestemd voor de actieve belegger die wil weten waarom hij een aandeel dient te kopen (of verkopen), eerder dan af te gaan op tips of  beknopte adviezen.
Behalve het wekelijks blad publiceerde Johan Braem tevens het boek Behoorlijk Beleggen, waarin hij zijn eigen kijk geeft over de basisprincipes op dewelke zijn strategie en fundamentele analyses gebaseerd zijn.
Als vervolg op een eerder werk “Beleggen in de Oliesector”, mogen we dit jaar nog een nieuwe publicatie over de energiesector in het algemeen en de hiermee verbonden grondstoffen problematiek in het bijzonder, verwachten.
Terug naar  Inhoud

Vooruitzichten prijs ruwe olie (Brent):
Bron: Dexia.be
De prijs van ruwe olie (Brent) klom de voorbije weken verder tot boven de 100 dollardrempel.
De strenge winter in Europa en de Amerikaanse Oostkustdreef de vraag naar brandstoffen op.
De Chinese energiehonger blijft enorm. Er werden vorig jaar in China meer dan 18 miljoen nieuwe voertuigen verkocht, een stijging met 32,5% op jaarbasis. Daardoor moest China vorig jaar 17,4% meer ruwe olie invoeren dan in 2009, de sterkste jaar op jaargroei sinds 2004.
De sluiting, wegens een lek, van een pijplijn in Alaska, die bijna 15% van de Amerikaanse olieproductie transporteert, duwde de olieprijzen in de tweede week van januari verder naar omhoog.
De positieve Amerikaanse economische indicatoren wakkeren de verwachting aan dat de wereldwijde vraag naar ruwe olie sterker zal toenemen en trekt speculanten aan.
56 ste HCC Beleggen Symposium Ondertussen zijn de Amerikaanse commerciële olievoorraden (dus zonder de strategische olievoorraden) sinds begin november gedaald. De tijdelijke productieonderbreking in Alaska zal deze trend nog versterken.
Maar deze voorraaddaling is niet dramatisch, omdat het niveau van de commerciële olievoorraden nog steeds normaal is voor deze tijd van het jaar. Bovendien zijn de Amerikaanse strategische olievoorraden, die 2,2 keer zo groot zijn als de commerciële voorraden, nauwelijks kleiner dan hun recordpeil van begin 2010. In de Verenigde Staten zijn de voorraden van diesel, stookolie en benzine de voorbije weken duidelijk gestegen en ze zijn groter dan een jaar geleden. De Amerikaanse voorraden van ruwe olie en geraffineerde producten kunnen dus probleemloos de binnenlandse vraag naar olieproducten opvangen.

De OPEC, die 40% van de globale olieproductie voor haar rekening neemt, heeft nog voldoende vrije capaciteit (zonder Irak 5,5 miljoen vaten per dag in december) om in geval van nood meer petroleum op te pompen. Maar zowel Koeweit (de vierde belangrijkste OPECproducent) als Iran (na SaudiArabië de belangrijkste olieproducent binnen de OPEC en de huidige voorzitter van het oliekartel), zien, ondanks de huidige hoge olieprijzen, geen reden om een bijzondere vergadering van de OPEC bijeen te roepen en de productiequota’s te verhogen. Normaal gezien komt de OPEC pas op 2 juni opnieuw bijeen.
Ondertussen pompen verschillende OPECleden, waaronder SaoediArabië, wel geleidelijk meer olie op.

Na het einde van de winter zal de vraag naar brandstoffen wellicht tijdelijk verminderen en kan de opwaartse druk op de olieprijzen afnemen.
De grondstoffenprijzen in het algemeen en de olieprijzen in het bijzonder, zullen hoofdzakelijk gedirigeerd worden door de evolutie van de wereldeconomie. En omdat die dit jaar minder krachtig zal groeien dan vorig jaar, verwachten we dat de gemiddelde olieprijzen in 2011 minder sterk zullen stijgen dan in 2010.
Het Internationaal Energie Agentschap gaat ervan uit dat de wereldwijde vraag naar ruwe olie in 2011 met 1,6% zal groeien, na een stijging met 3,2% in 2010. De OPEC is minder optimistisch en verwacht voor dit jaar slechts een groei van de vraag met 1,4%.
Terug naar  Inhoud

Vat ruwe Brent-olie op hoogste peil sinds september 2008:
Bron: Tijd.be
220px-Brent_oilfield.jpgDe protestgolf die de Arabische wereld overspoelt, joeg de olieprijs gisteren even boven 104 dollar. Daarmee zette een vat ruwe (Brent) olie in Londen zijn opmars onverminderd voort tot het hoogste peil in 29 maanden.

Met Bahrein komt het straattumult akelig dicht bij Saudi-Arabië, dat geldt als de 'centrale bankier' van de wereldwijde oliebevoorrading.
Behalve de politieke klasse dreigt de economie van Bahrein een zware tol te betalen voor de onlusten. Gisteren waarschuwde Fitch voor een ratingverlaging als het land de situatie niet snel onder controle krijgt. ‘De onrust heeft economische en politieke onzekerheden gecreëerd, die het risico voor het kredietprofiel verhogen’, zei het ratingagentschap.
Voor de wereldwijde oliebevoorrading is het risico geringer. Het eilandstaatje, dat slechts 125 miljoen vaten bewezen oliereserves telt, geldt als een lichtgewicht in de energiewereld.

Maar beleggers houden al weken hun hart vast dat het protest, dat in Tunesië ontkiemde, uitdeint naar Saudi-Arabië. Dat land was in 2009, na Rusland, de grootste olieproducent van de wereld. Met meer dan 262 miljard vaten schuilen bovendien ’s werelds grootste reserves onder de Saudische woestijn, leren cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. Als de olieproductie van het land in het gedrang komt, zijn de gevolgen voor de wereldeconomie nauwelijks in te schatten.
Domino
408x400Army_Truck_and_Soldiers_in_Tahrir_Square_Cairo201102.jpgDoor het protest dat al twee regimes op de knieën dwong, zat de olieprijs de jongste weken stevig in de lift. Tunesië en Egypte herbergen geen grote olievoorraden, maar beleggers vreesden voor een domino-effect naar andere oliestaten. Bovendien zat de schrik erin dat het tumult langs de Nijl-delta de bevoorrading in het gedrang zou brengen. Het Suezkanaal fungeert als een cruciale schakel in de wereldhandel en het transport van olie.

Behalve in Bahrein kwam het gisteren opnieuw tot confrontaties in Jemen en ook Libië, waar kolonel Khadaffi de autoritaire greep op zijn volk dreigt te verliezen. Het land herbergt de zesde grootste reserves in de woelige regio.
Analisten wezen de jongste dagen ook op de spanningen tussen Iran en aartsrivaal Israël. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman plannen twee Iraanse oorlogsbodems om via het Suezkanaal, langs de Middellandse Zee, naar Syrië te varen. Israël sprak van een ‘provocatie’ door Teheran, dat de derde grootste oliereserves en de tweede grootste gasreserves in de wereld heeft.
‘Het Midden-Oosten staat nadrukkelijk in de schijnwerpers van de oliemarkten’, onderstrepen de Britten van Barclays. ‘De onzekerheid die over de regio hangt, ondersteunt dat sentiment verder’, schrijft het gereputeerde beurshuis. Uit cijfers van de Britse oliereus BP blijkt dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika instaan voor meer dan een derde van de wereldwijde olieproductie. De regio telt zo’n 61 procent van de bewezen reserves. 
Terug naar  Inhoud

HEK Value Funds 
Standhouder
HEK Value Funds is de beheerder van drie aandelenfondsen die wereldwijd beleggen volgens de value-methodiek. Logo HEK Value FundsHet team achter HEK Value Funds heeft tezamen meer dan 50 jaar ervaring op de financiële markten.

HEK Value Funds is ontstaan uit een idee van fondsmanager Fred Huibers. In zijn loopbaan heeft hij o.a. bij Robeco en Rabobank als belegger aan de koopkant van de markt gestaan, maar als Head Equity Capital Markets bij ING ook aan de verkoopkant. Deze unieke combinatie van ervaringen, tezamen met zijn academische achtergrond, heeft hem inzicht gegeven in de psychologie van angst en hebzucht die de financiële markten domineert.

"Laag kopen, hoog verkopen", dat dit de juiste manier is om te beleggen daar is iedereen het over eens, maar slechts weinig beleggers handelen ernaar door de strategie in praktijk te brengen. Sterker nog, de meeste beleggers kopen juist aandelen die het in de afgelopen periode goed gedaan hebben en die daarom populair zijn. Hun overtuiging is dat stijgende aandelenkoersen lang kunnen aanhouden. Maar goedkoop zijn deze aandelen doorgaans niet meer, waardoor teleurstelling zal volgen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meeste beleggingsfondsen onder de benchmark presteren.

HEK gaat bewust tegen de stroom in. Met een gedisciplineerde methode worden aandelen uitgeselecteerd die tot de laagst gewaardeerde van de beurzen behoren. Deze aandelen worden vervolgens gescreend op herstelpotentieel. Als herstel optreedt - vaak binnen een jaar - dan volgt de beloning in de vorm van 10-tallen procenten rendement.
Terug naar  Inhoud

Aanmelden en Routebeschrijving:
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud

Programma van het 56-ste HCC Beleggen Symposium
Bron: HCC Beleggen redactie
 tijd  aula  zaal 1.17 en 1.18
10.00 tot 10.50 uur

Algemene Leden Vergadering

HCC Beleggen

 zaal gesloten
10.50 tot 11.05 uur pauze pauze
11.05 tot 11.55 uur

Johan Braem

Beleggen in de oliesector

Rogier San Giorgi

Op zoek naar meer rendement

11.55 tot 12.10 uur pauze pauze
12.10 tot 13.00 uur

Jan de Koning

Succesvol beleggen in grondstoffen

Robert Jabroer

Exchange Traded Funds, Wat u moet weten!

13.00 tot 13.30 uur pauze pauze
13.30 tot 14.20 uur

Piet Veenema

Kendrion, we magnetise the world!

Ronald Kok

Minder risico is meer rendement

14.20 tot 14.35 uur pauze pauze
14.35 tot 15.25 uur

Fred Huibers

De beste value aandelen selecteren

Roelof Foppen 

Één van de dertien nieuwe Trading Strategieën van WH Selfinvest

Terug naar  Inhoud