HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20110101Item1:
Bron: F. Schreiber RBA
 De champagne is weer ontkurkt, de oliebollen zijn op en de kerstboom mag weer de deur uit. Het nieuwe jaar is net begonnen en vol goede moed spreken mensen (alweer) goede voornemens voor het komende jaar uit.

Gelukkig 2011En analisten, dat zijn ook net mensen. De komende weken kunnen we weer optimistische geluiden verwachten van onze raadsheren. De winstprognoses en omzetcijfers worden bijna consequent te hoog ingezet bij het nieuwe jaar. In de meeste gevallen worden deze getallen tijdens het verloop van het jaar naar beneden bijgesteld, en dalen navenant ook de koersen. Maar dit zij hun vergeven.

Erger is dat we straks na 5 dagen handelen weer profeten krijgen, die luidkeels omroepen dat de eerste 5 dagen van het jaar bepalend zijn voor de rest van het jaar. Arme beleggers die daar intuinen. Meestal komen deze profeten met geen statistische onderbouwing van hun hypothese. Ze pakken de beleggers almanak, die vol onware “wijsheden” staat en reproduceren deze stellingen zonder schroom in bladen of op internet. Beleggers, wees op uw hoede. Het leven zit vol charlatans en deze weten hoe harder ze schreeuwen en hoe vaker ze hun boodschap verkondigen, des te meer beleggers zullen hun adviezen volgen. En als dan een jaar later blijkt dat hun aanbevelingen niet klopten, ze talloze excuses hebben waarom het dit jaar misgelopen is, maar het zeker in volgende jaar zal lukken…

Gelukkig 2011Het grote probleem is dat goede, gefundeerde beleggingen (op basis van statistiek, prestatie, logica) ook wel eens mis zitten. En ook deze fondsmanagers hebben dan een excuus. Alleen dit is dan een betrouwbare reden. Hoe kun je nu als belegger weten wat wel en wat niet een gefundeerde belegging(sfonds) is.
Vroeger vertrouwden we nog de banken. Deze instellingen hadden het goede voor met hun spaarders en beleggers. Dat sprookje is nu doorgeprikt. De rendementen die banken halen met hun woekerpolissen zijn afschrikwekkend. Het was bekend dat er flink aanverdiend werd, maar de winsten die werden behaald met deze polissen sloegen toch wel alles. Nu deze beleggers compensatie krijgen, zou alles goed moeten zijn. Echter het tegendeel blijkt het geval te zijn. Een uitzending van Radar bracht naar voren dat de compensatie niet veel voorstelde.

De beste manier om een goede aanpak te kiezen is om de fondsmanager recht in de ogen te kijken, te vragen waarom hij voor een bepaalde aanpak kiest, transparant laat zien waarin hij belegt is en wat de kosten zijn. En het liefst natuurlijk beleggingsresultaten per maand. Wat is gebeurde er met het fonds tijdens de mini krach in april-mei van dit jaar?
Of zelf beleggen, dat is goedkoper, leuker en brengt –mits goed toegepast – minstens evenveel rendement voor u op. Daarom proberen we vanuit hcc beleggen u de beste sprekers, fondsmanagers en leraren op beleggingsgebied vast te leggen, zodat u er uw voordeel mee kan doen

Ik wens u namens het bestuur en alle vrijwilligers van HCC Beleggen een voorspoedig 2011

F. Schreiber RBA
Voorzitter HCC Beleggen
Terug naar  Inhoud


Aandelenmarkten:  klaar  voor  hernieuwd vertrouwen?
Bron: Dexia
Het jaareinde werd gedomineerd door enige terughoudendheid van de beleggers. De Ierse crisis heeft diepe wonden geslagen in het vertrouwen. De Europese verdeeldheid omtrent het al dan niet verhogen van het reddingsfonds en het uitgeven van euro­obligaties zorgt voor verwarring, maar voedt ook de vrees voor nog meer onheil indien andere landen in de vuurlijn zouden komen. Bij de hier beschouwde beurzen boeken de meeste een positieve return sinds begin 2010.

Binnen de eurozone blijft de Duitse locomotief op een hoog toerental draaien. Duitse locomotief

In zijn kielzog worden de kleine open economieën meegezogen ondanks hun omvangrijke competitiviteithandicaps. De Zuid Europese landen, maar ook Ierland en Frankrijk presteren zwak.
De Europese groei zal hoe dan ook een vertraging kennen omdat de wereldeconomie en dus de uitvoer minder dynamisch zullen zijn.
Daarnaast zullen de overheidsbesparingen (personeelsafslankingen, lagere sociale uitkeringen en meer belastingen) de inbreng van de overheid drukken, maar ook de gezinsbestedingen afremmen.

Een “double dip” kan worden vermeden dankzij de voortzetting van het goedkoop geldbeleid, de liquiditeiteninjectie door de centrale banken, de relatief lage langetermijnrentevoeten, hoewel die toch hogerop zullen klimmen.

Tegen deze achtergrond is het voor de aandelenmarkten niet zo evident om een duidelijk spoor te trekken. De neiging is groot om meer vertrouwen te geven aan aandelenbeleggingen omdat de alternatieven zoals cash, korte en langetermijnrentevoeten nauwelijks een aantrekkelijk reëel rendement bieden. Wil men zijn vermogen ten minste beveiligen tegen monetaire erosie door de inflatie, dan komen aandelen zeker in aanmerking bij de portefeuillesamenstelling.

De waarderingsindicatoren tonen geenszins te dure beurzen. De winstverwachtingen worden weliswaar neerwaarts aangepast maar wijzen toch op een mogelijke toename met 10%. De meeste bedrijven beschikken over een degelijke financiële basis en dikwijls ook over heel wat liquiditeiten, die zouden kunnen gebruikt worden voor een terugkoop van aandelen of een verhoging van de dividenden of voor het autofinancieren van eventuele overnames.

Institutionele en particuliere beleggers moeten hun drempelvrees overwinnen wat natuurlijk niet zo evident is na de uppercut tussen juli 2007 en maart 2009. Ook de forse volatiliteit in het voorbije jaar met tot viermaal toe bewegingen tot 10% op­ en neerwaarts stemt tot voorzichtigheid. In vergelijking met de voorbije decennia zijn aandelen in verhouding tot obligaties vrij goedkoop.Het is nog niet duidelijk of de recente stijging van de obligatierentevoeten een begin van correctie is, na de overwaardering tijdens de herfst. Het uitzicht op een positieve return van zowat 7%, zijnde het lange termijngemiddelde zou toch wat in beweging moeten brengen ten voordele van aandelen.
Terug naar  Inhoud


De Amerikaanse geldkraan staat wijd open
Bron: KBC Bank
De Amerikaanse centrale bank besliste om over een periode van acht maanden voor 600 miljard USD aan overheidsobligaties op te kopen. Op die manier wil ze het financieel systeem van extra liquiditeiten voorzien en de reële rente op Amerikaanse overheidsobligaties laag houden. Want de economische groei over het derde kwartaal mag dan al bemoedigend zijn geweest, de slabakkende arbeidsmarkt en de kwetsbare huizenmarkt blijven zorgen baren.


Om te onthouden

De Amerikaanse centrale bank pompt extra geld in de markt.
Ze wil daarmee de reële rente op staatsobligaties laag houden.

Kwantitatieve versoepeling
Het gebeurde al eerder dat centrale banken obligaties opkochten in de markt. Economen spreken dan van een vorm van ‘kwantitatieve versoepeling’. Ook de Engelse term ‘Quantitative Easing’, afgekort ‘QE’, is gebruikelijk. Na het faillissement van Lehman Brothers in september 2008 maakte de Amerikaanse centrale bank gebruik van het middel van kwantitatieve versoepeling. De Amerikaanse centrale bank richtte een steunfonds voor de banken op en dat fonds kocht kredietinstrumenten die onverhandelbaar waren geworden. Op die manier vermeed ze een ineenstorting van het financieel systeem. Financiële analisten hebben het over QE1 als ze het hebben over dit steunprogramma.

QE2
Het QE1-programma had dus tot doel de kapitaalstructuur van de banken te verstevigen. Met het programma dat eind vorig jaar werd aangekondigd, wil de Amerikaanse centrale bank de reële economie beïnvloeden.
Ze wil daarmee de reële rente laag houden om de uitgaven van de particulieren en de bedrijven te stimuleren. Euro vs Dollar 2010

Aangezien dit programma een vervolg is op het eerdere QE1-programma kreeg dit plan de naam QE2 opgeplakt.

Wat zijn de gevolgen?
Door de kwantitatieve versoepeling lijkt het gevaar op deflatie helemaal bezworen. De bijkomende dollars die in de markt worden gepompt moeten namelijk ergens naar toe:

- ofwel zorgt een stijgende kredietverlening
door de banken ervoor dat ze worden uitgegeven door de consumenten en de bedrijven
- ofwel worden ze belegd in aandelen,
obligaties, vastgoed, grondstoffen, goud,….en gaan de prijzen van die activa stijgen.

Nadat duidelijk werd dat het gevaar op deflatie was bezworen, steeg de obligatierente in de VS in de laatste weken van 2010 opnieuw tot boven 3%. Maar die stijging bleef al bij al nog beperkt. In april van vorig jaar bedroeg stond de rente namelijk nog boven 4%.

Sommigen vragen zich af of het nieuwe programma van kwantitatieve versoepeling niet tot inflatie zal leiden. In principe kan dat. Maar dan op langere termijn. De liquiditeiten moeten namelijk eerst in de reële economie terecht komen en vervolgens moeten ze ervoor zorgen dat het aanbod de toename van de bestedingen niet kan volgen. Dat zien we ten vroegste diep in 2012 gebeuren.
Terug naar  Inhoud


Conjunctuurbeeld iets verbeterd
Bron: CBS
Het conjunctuurbeeld is eind november een fractie beter dan eind oktober. Er waren iets meer verbeteringen dan verslechteringen. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de “herstelfase”. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.
Het volume van het bruto binnenlands product was in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan in het derde kwartaal van 2009. Daarmee was de groei van de economie iets kleiner dan in het tweede kwartaal.

Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het derde kwartaal niet. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.
Bruto binnenlands product
Bruto binnenlands product
Het consumentenvertrouwen daalde in december met 7 punten en kwam uit op -14. De zakelijke dienstverleners waren in december minder positief dan in november.

De ondernemers in de industrie gingen daarentegen optimistisch het jaar uit.
De industrie produceerde in oktober 5 procent meer dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was ruim 10 procent groter. De consumptie door huishoudens was 1,1 procent hoger dan in oktober 2009. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was daarentegen ruim 5 procent kleiner.

De krimp was daarmee wel iets kleiner dan in september.
De kapitaalmarktrente is in november verder opgelopen naar 2,8 procent. De inflatie bedroeg net als in oktober 1,6 procent. In oktober waren de afzetprijzen van de industrie 9 procent hoger dan een jaar eerder.
De arbeidsmarkt toont een voorzichtig herstel. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in november verder en kwam uit op 409 duizend. Het aantal banen was in het derde kwartaal van 2010 iets groter dan in het tweede kwartaal. Het aantal vacatures nam iets toe. Vergeleken met het tweede kwartaal steeg het aantal uitzenduren in het derde kwartaal met 3 procent.
Terug naar  Inhoud


Advertentie:
Samen meer rendement
Samen meer rendement

TradersClub Magazine
50 pagina’s vol technische en kwantitatieve analyse, redactie: Harry Geels

Workshops
o.a. met Aloys Mattijssen, Geert-Jan Nikken, Gokhan Erem, Michael Ahrens en Rombout Kerstens

Nieuwsbrieven
Need-to-know informatie voor actieve beleggers

Meld u gratis aan op de website en ontvang 1 magazine ter kennismaking:
www.tradersclub.nl
Terug naar  Inhoud


Ondernemers industrie optimistisch het jaar uit
Bron: CBS
De stemming onder ondernemers in de industrie is in december sterk verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 2,5 tegen 0,3 in november. Vooral over hun orderpositie waren de ondernemers zeer te spreken.
Producentenvertrouwen industrieHet producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden.
Het oordeel over de orderpositie verbeterde sterk. Het aantal producenten dat de orderpositie groot vond was voor het eerst in ruim twee jaar groter dan het aantal dat de orderpositie klein vond. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde aanzienlijk. De stemming over de toekomstige productie was echter minder optimistisch dan in november. Er waren in december meer ondernemers die een afname verwachten dan die een toename verwachten.
In december rapporteerden de ondernemers in de industrie een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) steeg van 102,0 naar 102,6. Over de toekomstige personeelssterkte dachten de ondernemers vrijwel hetzelfde als in november.
Terug naar  Inhoud


Noorwegen
Bron: DNB Magazine
Noorwegen is het land met de meest welvarende bevolking ter wereld.
Een wit begin van het nieuwe jaar? In ons land is dat in de afgelopen eeuw slechts een paar keer voorgekomen. Afwachten dus. Wie zekerheid wil, reist af naar Noorwegen. Beter gezegd naar Lapland, de streek ten noorden van de poolcirkel in Europa. In het Noorse deel van Lapland vind je de meeste sneeuw, want daar valt heel veel neerslag: ongeveer 3.000 mm per jaar, vier maal zoveel als in Nederland. Maar je moet wel tegen een koustootje kunnen: het kan er in de winter meer dan 50 graden vriezen.

Norsk_OljemuseumNoorwegen is schatrijk geworden dankzij de vondst van olie en gas in de omringende zee, eind jaren zestig. Het land is de vijfde olie-exporteur van de wereld; olie en gas zijn goed voor tweederde van de Noorse exportinkomsten.

Hydro-elektriciteit is een andere economische peiler. Waterkrachtcentrales staan op zeshonderd plaatsen waar het water met grote kracht van de bergen komt.

Dat levert genoeg energie op voor de gehele binnenlandse elektriciteitsconsumptie en dan nog blijft er ruimschoots over voor de export. Ook kan in de stuwmeren energie worden opgeslagen. Als er stroom nodig is gaan de schuiven van een stuwmeer open en loopt het water langs de turbines die er stroom van maken. Als er geen behoefte is aan opwekking gaan de schuiven dicht en blijft de energie bewaard in het waterbekken. Zo kan Noorwegen fungeren als de natuurlijke accu van Europa. De visserij is van oudsher de ruggengraat van de Noorse kust. Noorwegen is momenteel een van de vijf grootste exporteurs van zeevis en schaal- en schelpdieren. De visserij, aquacultuur en visverwerking bieden werk aan meer dan 30.000 mensen.

Appeltje ?
De buitenlandse handel is sterk gericht op de EU, ook al is Noorwegen daar geen lid van. In 2008 ging 83 procent van de export naar de EU, terwijl 68 procent van de import uit de EU kwam. De Noren maken minder dan 0,1 procent van de wereldbevolking uit. Wat dat betreft is Noorwegen een klein land. Maar het land heeft het op twee na hoogste bbp per capita ter wereld, na Luxemburg en Qatar: 53.433 Amerikaanse dollars per jaar. Volgens de VN-welvaartsindex is Noorwegen het meest welvarende land ter wereld, gemeten naar levensverwachting, opleidingsniveau en het bbp. In deze lijst staat Nederland overigens op de vijfde plaats.

De Noren danken hun welvaart uiteraard aan de natuurlijke hulpbronnen, maar zeker ook aan het uitgekiende economisch beleid van de overheid. Het land heeft een vrije markteconomie, maar desalniettemin heeft de overheid een stevige vinger in de pap. Zo controleert zij de belangrijkste economische sectoren via grootschalige staatsondernemingen als STATOIL.
Terug naar  Inhoud


De  euro  kan  niet profiteren van het Ierse reddingspakket
Bron: Dexia
IFlag_of_Ireland.pngerland boog voor de zware druk van de financiële markten en aanvaardde eind november hulp vanwege de Europese Unie en het IMF. Maar deze steun kon niet beletten dat de euro op 30 november voor het eerst sinds half september minder waard was dan 1,30 Amerikaanse dollar. Geruststellende verklaringen van ECB ­voorzitter Trichet en de tegenvallende Amerikaanse statistieken over de evolutie van de arbeidsmarkt in november, zorgden in de dagen erna voor een lichte appreciatie van de euro.

 We verwachten dat de euro tot de herfst van volgend jaar in waarde zal dalen tegenover de Amerikaanse dollar. De perifere eurolanden zullen waarschijnlijk nog enige tijd onder vuur blijven liggen van de speculanten. Eventuele nieuwe ratingverlagingen van een euroland, kunnen het vertrouwen in de euro verder ondermijnen. Bovendien wakkert de politieke onenigheid over een aantal initiatieven, die het vertrouwen in de euro zouden kunnen herstellen, het negatieve sentiment tegenover de euro aan. International_Financial_Services_Centre

Een eventuele uitbreiding van de kwantitatieve versoepeling in de Verenigde Staten kan weliswaar voor een ommekeer van het marktsentiment zorgen ten nadele van de dollar. Maar dat zal waarschijnlijk slechts tijdelijk zijn. Want de economie van de eurozone zal in 2011 gebukt gaan onder de gevolgen van de draconische begrotingssaneringen en minder snel blijven groeien dan die van de Verenigde Staten (waar men minder gehaast is om het gat in de begroting te dichten).

Tegen het einde van 2011 kan het tij keren voor de euro. De begrotingssaneringen in de eurozone zullen hun vruchten afwerpen. De laatste details van het permanente Europese steunmechanisme en de hiervoor noodzakelijke wijzigingen van de Europese verdragen, zouden de komende maanden geregeld moeten zijn. Er zal dus veel onzekerheid verdwijnen, wat de euro goed zal uitkomen. Het tekort op de begroting en op de lopende rekening zal volgend jaar veel groter blijven in de Verenigde Staten dan in de eurozone, wat een nadeel is voor de Amerikaanse munt.

Ten slotte zal de ECB in de lente van 2012 haar monetair beleid beginnen te verstrakken. De financiële markten zullen hierop anticiperen, waardoor we ervan uitgaan dat de euro vanaf het vierde kwartaal van 2011 in waarde zal stijgen tegenover de Amerikaanse dollar.
Terug naar  Inhoud


Een ‘grand cru’ jaar voor obligaties uit opkomende markten
Bron: KBC Bank
Obligaties uit opkomende markten behaalden het afgelopen jaar heel mooie rendementen. grand cruBeleggers profiteerden van de daling van het renteverschil van deze obligaties ten opzichte van Duitse staatsobligaties, maar ook van een versteviging van de munten ten opzichte van de euro.

Ook voor 2011 blijven obligaties uit opkomende markten een belangrijk beleggingsthema. De jongste jaren is de kredietwaardigheid van veel opkomende markten namelijk sterk toegenomen.

Het economische herstel na de financiële crisis zette zich veel sneller in. Bovendien hebben deze landen meer gebalanceerde begrotingen en gezondere fundamenten waardoor ze grotendeels ontsnappen aan de sanering van de overheidsfinanciën. Het verschil tussen ontwikkelde landen en opkomende markten met betrekking tot de groeivooruitzichten, inflatieontwikkelingen, begroting en schuldenlast is almaar groter geworden.

In de (westerse) ontwikkelde landen zal de beleidsrente nog lange tijd laag blijven, maar in groeilanden zijn de centrale banken weer begonnen met het verstrengen van hun monetair beleid, onder meer door het verhogen van de beleidsrente.

Door gezondere fundamenten en hogere rendementen slagen opkomende markten erin om veel investeringskapitaal aan te trekken.
De huidige lopende rendementen op obligaties uit groeilanden bieden bovendien een mooie buffer tegen mogelijke verdere rentestijgingen. Voor sommige landen kan daarenboven een extra rendement verwacht worden door een stijgende wisselkoers tegenover de euro.
Terug naar  Inhoud


Cybercrime kent geen grenzen
Bron: DNB Magazine
Netwerken van gehackte computers botnets worden massaal ingezet voor criminele activiteiten.
Ook fbotnetinanciële instellingen en hun klanten kunnen hier het slachtoffer van worden.  

 Internet is voor bedrijven en banken een belangrijk kanaal om producten en diensten te leveren. Tegelijkertijd hebben ook criminelen de mogelijkheden van het internet ontdekt: cybercrime neemt sterk toe. Een belangrijk wapen in handen van criminelen zijn zogenoemde ‘botnets’.
Dit zijn netwerken van gekaapte computers op het internet die voor allerlei verschillende criminele activiteiten kunnen worden gebruikt.

kettingEen ‘bot’ is een kwaadaardig softwareprogramma dat op een computer wordt geïnstalleerd zonder dat de computergebruiker het weet.

Een ‘botnet’ is een netwerk van computers die geïnfecteerd zijn met een dergelijk softwareprogramma. Via dit programma kunnen criminelen deze computers massaal op afstand besturen. Zodra computers geïnfecteerd zijn, worden ze ingezet in het botnet voor frauduleuze activiteiten op het internet. Daarnaast kunnen botnets worden gebruikt om meer computers te infecteren en zo het netwerk uit te breiden of om nieuwe netwerken op te zetten.

Phishing-aanvallen
 Botnets worden vaak gebruikt om spam te versturen, maar kunnen ook worden ingezet om persoonlijke gegevens te stelen zoals creditcardgegevens, e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden.

Deze gestolen gegevens worden vaak weer verhandeld via ‘marktplaatsen’ op internet.

Botnets zijn ook een gevaarlijk wapen om massale aanvallen uit te voeren door middel van zogenoemde Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen: het ene moment draait er een ogenschijnlijk onschuldige toepassing, het volgende moment opent de computer een DDoS-aanval op een website van bijvoorbeeld een overheidsorganisatie of bedrijf.

In het geval van ‘phishing’ kan ook gebruik worden gemaakt van botnets voor een deel van de phishing-activiteiten.

Phishing is een vorm van fraude waarbij mensen worden opgelicht door ze te lokken naar een valse (bank)website die een bedrieglijk echte kopie is van de originele website. Op het moment dat de klant daar nietsvermoedend inlogt – in de veronderstelling op de echte website te zijn– bemachtigt de fraudeur de inloggegevens van de klant. Vervolgens kunnen deze gegevens worden misbruikt.
Cr
Allemaal op internet


Nederlanders zijn de laatste jaren het internet massaal gaan gebruiken om online te winkelen en te bankieren.

Volgens het CBS heeft negentig procent van de mensen in Nederland toegang tot het internet, de meesten (77 procent) via breedband.

Van de internet -gebruikers winkelt 74 procent via internet en 78 procent doet aan internetbankieren.

Nederland behoort met deze cijfers tot de koplopers in Europa.

De omzet van de Nederlandse webwinkels bedroeg in 2009 ruim EUR 6 miljard.iminelen verzinnen daarbij steeds nieuwe manieren om de phishing-aanvallen te verbeteren.

Zo proberen criminelen tussen de aangevallen computer en de echte website van een bank te gaan zitten om zo toegang te hebben tot de bankrekening van een argeloze klant.

Zwakste schakel
 De Nederlandsche Bank let goed op de manier waarop financiële instellingen zich wapenen tegen computercriminaliteit en hoe zij omgaan met hun informatiebeveiliging. DNB verwacht van instellingen die onder haar toezicht staan dat relevante risico’s in kaart zijn gebracht en dat de instelling zorgt voor een beheersing van deze risico’s.
Voor banken zijn continuïteit van de bedrijfsvoering en informatiebeveiliging begrippen die in de directiekamers van iedere instelling gebeiteld staan. In Nederland maken banken voor het internetbankieren altijd gebruik van identificatiefuncties met wachtwoorden die klanten slechts één keer kunnen gebruiken– zogenoemde one time passwords. In de huidige toepassing hangt de veiligheid van het gebruik van internetbankieren echter mede af van de beveiliging van de pc bij de klant zelf.

De onwetende gebruiker – van werknemer tot consument – is vaak de zwakste schakel op het internet.

Verschillende partijen hebben initiatieven genomen om de bewustwording bij gebruikers te vergroten over wat zij kunnen doen om veilig te internetten.

Zo is de Nederlandse overheid de campagne: ‘Veilig internetten heb je zelf in de hand’ gestart.

Nederlandse banken hebben gezamenlijke publiciteitscampagnes om klanten voor te lichten over veilig internetbankieren. Iedere individuele bank heeft bovendien informatie op haar website staan over het veilig uitvoeren van transacties. Sommigen bieden hun klanten zelfs beveiligingsapplicaties voor de PC aan.

Internationaal probleem
Het is verder van belang dat makers van onder meer browsers en software de kwaliteit van hun producten verbeteren. Kwetsbaarheden in deze producten leiden vaak tot misbruik.
Veel consumenten blijken bovendien verouderde productversies te gebruiken. Dit verhoogt de risico’s op besmetting aanzienlijk.

Mensen zich hiervan bewust maken is daarom een belangrijk punt voor alle partijen en zeker geen overbodige boodschap: naar schatting tussen de tien en vijfentwintig procent van de pc’s maakt deel uit van een botnet.

Een machtig wapen dus in handen van criminelen en een middel dat zij niet zomaar uit handen zullen geven. Sterker nog, veiligheidsexperts verwachten dat het aantal botnets alleen nog maar zal toenemen en dat de technologieën geavanceerder worden. Botnets worden onzichtbaarder doordat de kwaadaardige programma’s dieper binnendringen in computers. Ook kunnen infecties zich uitbreiden naar bijvoorbeeld mobiele apparaten en spelcomputers. Daarnaast worden door criminelen ook beveiligingsmaatregelen toegepast om hun ‘producten’ beter te beschermen – tegen bestrijders maar vooral ook tegen concurrerende botnets.

Cybercrime kent letterlijk geen grenzen en is bij uitstek een internationaal probleem, waarbij activiteiten van cybercriminelen zich in een oogwenk kunnen verplaatsen naar andere landen of continenten. Opsporing en vervolging van cybercriminelen wordt mede hierdoor internationaal bemoeilijkt en is wereldwijd voor verbetering vatbaar. Recent hebben Nederlandse handhavingsdiensten in goede onderlinge samenwerking én met internationale partners laten zien botnets over de grenzen te kunnen aanpakken en (deels) op te rollen. Dit is een stap in de goede richting het is goed als er meer van deze stappen genomen worden om de ontwikkeling van botnets effectief aan te pakken.
Terug naar  Inhoud


Zet alvast in uw agenda: 
2 april 2011

56 ste HCC Beleggen Symposium

Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie

Terug naar  Inhoud