HCC Beleggen Nieuwsbrief  20100101
inhoud:

Na regen kwam zonneschijn

De meeste beleggers zijn blij omdat de AEX met een ferme winst het vorig jaar heeft afgesloten. En dat had iedereen hard nodig, zowel de particuliere investeerder als de grote pensioenfondsen, die diep onder hun streefwaarden beland waren. Veel fondsbeheerders zijn blij en opgelucht.

Maar statistisch gezien is was het afgelopen jaar niets bijzonders. Wie kijkt naar het verleden, vooral naar de jaren ’30, weet dat elk dieptepunt wordt gevolgd door een ralley omhoog. Deze opwaartse bewegingen zijn vaak steil van vorm en kort van tijd. Net zoals we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat de crisis – net zoals in de jaren  ’30 – over is. Sommige historici zoals Eric Mecking in “Deflatie in aantocht” en Nial Ferguson in “The Ascent of Money: A Financial History of the World”, gaan ervan uit de crisis nog minstens 10 jaar duurt. Als dat klopt dan zullen we nieuwe dieptepunten van de AEX zien.
De beste wensen voor 2010
Niemand kent de toekomst en aan onheilsprofeten die boeken (en goud) willen verkopen hebben we niets, maar we kunnen hun scenario’s wel meenemen in onze investeringsbeleid. Want ondanks de grote hoeveelheid geld dat er het afgelopen jaar is bijgedrukt, komt de inflatie nog niet op gang. Bovendien blijft de rente op de 10-jarige obligaties maar dalen. Wat dat betreft is een deflatie scenario à la Japan niet onwaarschijnlijk.
Aan de andere kant zijn er de emerging markets. China (groei 8%) en Brazilië (groei 5%) kunnen ons misschien in een inflatie omgeving trekken. Niemand die het weet. Want hoe sterk trekt nu de economie aan en hoelang zal dit voortduren? Vraag het 10 economen en u krijgt 10 verschillende antwoorden.

Dus wat moeten wij, als eenvoudige beleggers nu doen?

Gelukkig hebben we de technische analyse. Het meest simpele en beste instrument is het 200 daags Voortschrijdende Gemiddelde. Wanneer u dat over de AEX legt (of over de dax of de cac of de index van mexico of de S&P500 en zelfs de Nikkei van Japan),dan weet u wanneer u in aandelen moet zitten en wanneer niet. Wanneer de index hoger is dan dat gemiddelde, dan houdt u aandelen aan. Wanneer de index daalt onder haar gemiddelde verkoopt u de fondsen of beschermt u zich met een future of put opties. Op deze manier hoeft u nooit meer bang te zijn voor een krach en bearmarkt. Op deze manier haalt u zelfs bij een dalende beurs zoals de Nikkei de afgelopen 20 jaar een positief rendement!!!

Ik wens u, namens alle medewerkers van de hcc groep beleggen, een gezond en hoog renderend 2010 toe.

Mvg
Frans schreiber
Voorzitter Hcc groep beleggen

Voor 10 miljard aan aandelen uitgegeven

Nederlandse bedrijven gaven in de tweede helft van 2009 voor EUR 10,3 miljard aan aandelen uit.
emissies_nieuwsbrief_02012010.gif
 Hiermee kwam een eind aan een periode van zeer beperkte emissieactiviteit sinds het uitbreken van de kredietcrisis eind 2007 (afgezien van de diverse onderhandse plaatsingen van aandelen door banken ter verkrijging van overheidssteun).  
Bovendien betekende dit een sterke toename ten opzichte van het sinds 2002 gangbare niveau van ca. EUR 2 miljard aan jaarlijkse emissies.
Uitzondering hierop vormde het jaar 2007 waarin Fortis voor EUR 6,7 miljard aan aandelen uitgaf ter financiering van haar participatie in de overname van ABN AMRO.

De toegenomen emissieactiviteit komt voort uit enerzijds de hernieuwde interesse van beleggers in risicodragende beleggingen en anderzijds de behoefte bij financiële instellingen en (niet financiële) bedrijven aan versterking van hun – als gevolg van de crisis verzwakte - balansen. Financiële instellingen die  zich in de nasleep van het faillissement van Lehman Brothers voor steun tot de staat gewend hadden, betaalden die nu (gedeeltelijk) terug. Aegon, SNS Reaal en ING waren samen goed voor EUR 8,3 miljard aan emissies. Waar bedrijven zich vóór de crisis in toenemende mate met geleend geld financierden om via het hefboomprincipe hun winsten te vergroten, gaven deze het afgelopen half jaar aandelen uit om daarmee hun schulden te verminderen (TomTom, Reed Elsevier, Wavin, Heijmans). Ook werden aandelen uitgegeven ter financiering van uitbreidingen (Corio, Crucell, VastNed Retail, SBM Offshore). Overigens waren emissies door niet financiële bedrijven nog significant lager dan begin jaren 2000. Destijds gaven bedrijven vooral voor de financiering van aan informatie technologie gerelateerde investeringen jaarlijks meer dan EUR 10 miljard aan aandelen uit.* Bron: DNB

Het is januari dus:  Tijd voor lijstjes
 In de volgende tabellen staan de categorieën fondsen uit de AEX, de Midcap, Small Caps en Overige.

Het is een opsomming  en
een gemiddeld berekende prestatie: van:
  • de vijf best presterende fondsen
  • de vijf slechtst presterende fondsen
De rubricering is per categorie gemaakt.

Wat dan direct opvalt is dat de fondsen uit de AEX allen in de plus zijn beland.
Het verschil tussen de best en het slechtst presterende fondsen is wel bijna 140 %, maar ze staan allen in de plus.

Opvallend is ook dat de best presterende fondsen uit de AEX gemiddeld een minder resultaat hebben behaald ten opzichte van de andere categorieën.
Uiteraard is een gemiddelde stijging van 106,52 % niet slecht te noemen, maar deze valt in het niet bij de gemiddelde stijging van 190,13%, van de fondsen in de categorie Overige.

De slecht presterende fondsen in de categorieën Small Caps en Overige zijn allen gedaald.
Bij de AEX en de AMX is er maar één die niet in de plus is geëindigd. Wessanen daalde in 2009 bijna 10%.
Toch is dat een ‘betere’ prestatie dan de minst slecht presterende fonds uit de categorieën Small Caps en Overige.

De rode lantaarndrager is Van der Moolen Holding met een min van 97,22%.
Hopelijk had u geen aandelen Van der Moolen.

Bezitters van de aandelen Value8 hebben in 2009 het aantrekkelijke rendement van 330,87% gemaakt.
Wij hopen dat veel beleggers hebben genoten van die rit omhoog.
Wij hebben de Value8-boot helaas gemist!.
Categorie AEX KOERS 31/12 % JAAR
Randstad € 34,90 139,86%
Fugro € 40,26 107,15%
DSM,
Kon.
€ 34,46 98,76%
Arcelor Mittal € 32,18 95,67%
ASML  Holding € 24,00 91,14%
Gemiddeld   106,52%
     
Wolters Kluwer € 15,30 18,91%
Wereldhave € 66,70 11,07%
Ahold, Kon. € 9,26 7,62%
Reed Elsevier € 8,60 7,19%
Aegon € 4,54 0,33%
Gemiddeld   9,02%
   
Categorie Midcap KOERS 31/12 % JAAR
ASM
International
€ 17,76 188,23%
Oce € 8,59 173,63%
Binck Bank € 12,54 140,70%
Vopak, Kon. € 55,50 112,54%
Aalberts
Industries
€ 10,09 110,23%
Gemiddeld   145,07%
     
Crucell € 13,90 27,64%
Ten Cate, Kon. € 18,43 21,05%
Heijmans € 12,21 21,04%
SNS REAAL € 4,24 8,16%
Wessanen,
Kon.
€ 4,19 -9,87%
Gemiddeld   13,60%
Categorie Small Caps KOERS 31/12 % JAAR
Brunel Int. € 23,45 192,11%
Kardan € 4,10 166,30%
Macintosh Retail
Gr.
€ 14,30 134,58%
Unit 4 Agresso € 16,65 110,76%
VastNed Offic. € 11,77 103,13%
Gemiddeld   141,38%
     
Pearl Grp Lmt. € 7,44 -10,04%
Homburg Inv.  € 5,12 -26,65%
Pharming Gr € 0,45 -30,02%
InnoConcepts € 0,85 -50,59%
Antonov € 0,60 -68,42%
Gemiddeld   -37,14%
   
Categorie Overige KOERS 31/12 % JAAR
Value8 € 22,75 330,87%
Brunel
International
€ 23,45 192,11%
Kardan € 4,10 166,30%
AND Intl
Publishers
€ 7,00 141,38%
Baan Company € 2,75 120,00%
Gemiddeld   190,13%
     
Vivenda Media
Group
€ 0,84 -81,74%
Nedfield € 0,06 -89,07%
DICO Int. € 0,01 -93,33%
Samas € 0,02 -96,43%
vd Moolen Hold € 0,06 -97,22%
Gemiddeld   -91,56%
terug naar Inhoud

Toelichtingen financiële verslaggeving moeten substantieel beter

De toelichtingen in de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen moeten substantieel beter.
20.jpg 20100101
Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van de onderzoeken die zij in 2009 uitvoerde. Toelichtingen zijn voor de belegger van groot belang om de omstandigheden van de onderneming goed te kunnen beoordelen. De AFM is van mening dat de toelichtingen over een aantal posten in de financiële verslaggeving moeten worden verbeterd. Ook moeten ze concreter worden.

De toelichtingen moeten vooral duidelijker op drie punten:
  1)   Om een inzicht te geven in de liquiditeitsrisico’s zijn ondernemingen verplicht een liquiditeitsoverzicht op te nemen in de toelichting. Hierin wordt echter vaak niet met alle toekomstige betalingsverplichtingen rekening gehouden. Vooral de betalingen uit renteverplichtingen ontbreken.

  2)   In de toelichtingen bij waardeverminderingen van activa (impairment) zou vaker aandacht moeten worden besteed aan de specifieke oorzaken daarvan. De toelichtingen beperken zich veelal tot een verwijzing naar de algemeen economische omstandigheden.

  3)   Een of meer van de drie vereiste verklaringen over de interne risicobeheersings- en controlesystemen ontbreekt in een aantal gevallen. Slechts de helft van de onderzochte ondernemingen verklaart bijvoorbeeld dat er geen indicaties zijn dat deze systemen in het lopende jaar niet naar behoren zullen werken.

Kosten bij pensioenpremieovereenkomsten niet duidelijk

De informatie over kosten bij pensioenregelingen in de vorm van premieovereenkomsten moet duidelijker. Deelnemers moeten weten welk deel van de premie wordt besteed aan pensioenopbouw, aan kosten en aan premies voor risicoverzekeringen.
Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat dit inzicht nu meestal niet gegeven wordt. De AFM adviseert nieuwe deelnemers aan een premieovereenkomst te controleren of de informatie over de kosten is opgenomen in de startbrief. Bij onduidelijkheid of vragen moeten deelnemers contact opnemen met hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

De AFM heeft de startbrieven van een representatieve selectie van pensioenuitvoerders met premieovereenkomsten onderzocht.
Slechts 7% van de onderzochte startbrieven voldeed aan alle wettelijke transparantieverplichtingen. In de startbrief moet door de pensioenuitvoerder een duidelijke opgave van de kosten zijn opgenomen. Bij meer dan de helft van de onderzochte startbrieven (56%) ontbrak dit overzicht van de kosten. Sommige uitvoerders gaan er ten onrechte vanuit dat als er geen kosten worden gerekend dit niet gemeld hoeft te worden in de brief.
De AFM acht het in het belang van de deelnemer dat ook wanneer er uitsluitend wordt gespaard en er geen kosten en risicopremies in rekening worden gebracht, dit wordt vermeld.

AFM: kijk goed wat u met uw spaargeld doet

Sparen of beleggen: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht dat veel consumenten komende tijd voor deze belangrijke financiële keuze staan. In december lopen veel spaardepositio’s af en krijgen mensen bijvoorbeeld een 13de maand uitgekeerd. De rente is momenteel laag en aanbieders van beleggingsproducten spelen hier via advertenties op in. Voordat consumenten besluiten om te gaan sparen of beleggen moeten zij zich goed (laten) informeren om een weloverwogen beslissing te nemen.

De AFM hecht aan een duidelijk onderscheid tussen spaar- en beleggingsproducten. Instellingen moeten hierover in hun advertenties helder communiceren. Het verschil in risico bijvoorbeeld, kan voor consumenten een belangrijke afweging in hun keuze kan zijn. Ook is het zo dat spaarproducten onder het depositogarantiestelsel vallen en beleggingsproducten niet. Overigens kunnen ook tussen spaarproducten de voorwaarden sterk verschillen. De AFM controleert of advertenties voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar consumenten moeten zelf ook alert zijn.

12a.jpg Al jouw geld
Belangrijke vragen voor een financiële beslishttp://consument.afm.nl/consumenten/producten/spaarrekening.aspx sing:

  -   Hoe lang kan ik mijn geld missen?

  -   Wil ik mijn geld vast zetten of moet ik er altijd bij kunnen?

  -   Hoeveel risico wil ik lopen?

  -   Wil ik aan risicospreiding doen?

  -   Welke kosten brengen sparen of beleggen met zich mee?

  -   Heb ik mezelf goed geïnformeerd voordat ik de definitieve beslissing neem voor een specifiek spaar- of beleggingsproduct?

Op de site van de AFM staan zowel tips over beleggen (  Website Beleggen  )  als over sparen ( Website Sparen ).


Forse jaarwinsten Aziatische beurzen

5.jpg Tokyo Stock Exchange De toonaangevende Aziatische aandelenbeurzen hebben 2009 afgesloten met forse winsten ten opzichte van vorig jaar. 
De Nikkei-index in Tokio beleefde woensdag al de laatste handelsdag van dit jaar en steeg op jaarbasis 19 procent. 

De jaarwinst in Tokio valt in het niet bij andere beurzen in de regio. De Hang Seng-index in Hongkong spande de kroon met een winst van 52 procent, de sterkste stijging in tien jaar. De index, die donderdag maar een halve dag open was, sloot op 21.872,5 punten. De Kospi-index in Seoul steeg dit jaar 50 procent en eindigde op 1682,77 punten.

De All Ordinairies in Sydney kende het beste jaar sinds 1993, vooral dankzij de vele grondstofgerelateerde fondsen in de de index. De prijzen van talloze grondstoffen liepen dit jaar flink op in de verwachting dat de economie zou herstellen van het crisisjaar 2008. De graadmeter in Sydney steeg dit jaar 31 procent tot 4882,71 punten.

Banken blijven kwetsbaar

Europese banken zijn nog altijd kwetsbaar, maar hun problemen worden versluierd doordat ze goedkoop geld kunnen lenen van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zegt de Nederlandse topeconoom Willem Buiter donderdag in een interview met het Financieele Dagblad. 'De banken op het vasteland hebben niet zo schoon schip hoeven maken als de Britten en de Amerikanen.
2.jpg Banken blijven kwetsbaar
Maar een hoop problemen worden versluierd door de liquiditeitsprogramma's van de ECB', aldus Buiter. Als voorbeeld wijst hij op Spanje, waar de klap op de huizenmarkt de economie onder zware druk heeft gezet. 'Die zeepbel is leeggelopen, maar verliezen zijn maar mondjesmaat genomen.'

Buiter treedt begin januari als hoofdeconoom in dienst van de Amerikaanse bank Citigroup. De afgelopen jaren was hij als hoogleraar Europese politieke economie verbonden aan de London School of Economics, daarvoor was hij onder meer werkzaam als beleidsbepaler van de Britse centrale bank en hoofdeconoom van de Europese ontwikkelingsbank.

Buiter waarschuwt in het interview dat de lage rentes die de westerse centrale banken nu hanteren een nieuwe zeepbel creëren in de opkomende economieën. :

'In China, Brazilië, India, Turkije en Indonesië worden door onze lage rentevoet en door hun onbekwame, gevaarlijke wisselkoersbeleid nu de grote credit booms en asset booms opgebouwd. Die knappen over vijf jaar, of zeven als je een optimist bent.'

Volgens de econoom wordt de economische groei van vooral China verkeerd ingeschat. 'Als er geen drinkwater is of lucht om te ademen, is het leuk 9 procent te groeien, maar dat zal de modale Chinees veel minder helpen dan de groeicijfers suggereren.' Een terugval kan volgens Buiter dan ook niet uitblijven. 'Een paar jaar 'the sky is the limit' en dan weer een ouderwetse grote crash.'