HCC Beleggen Nieuwsbrief 20100306
HCC Beleggen Logo
54-ste HCC Beleggen Symposium  10 april 2010

"Hoe in te spelen op onzekere markten?"

inhoud:   Symposium Bericht: 1
InspelenOpOnzekereMarkten227x188.jpg

Inleiding

Ervooruitkomen Na een mooie rit van ruim 60% in twaalf maanden en overwegend positief economisch nieuws kan het sentiment zo maar weer omslaan. Want ondanks de positieve signalen, o.a. over de Amerikaanse bedrijfsinvesteringen, blijven de vooruitzichten gemengd.
 Het ziet er naar uit dat het huidige herstel in de loop van 2010 aan dynamiek zal inboeten naarmate de tijdelijke groeifactoren verdwijnen.
 De crisis heeft diepe sporen nagelaten op de overheidsfinanciën. Daardoor zal het budgettaire beleid in de nabije toekomst drastisch omgegooid moeten worden. Die onvermijdelijke zware sanering overschaduwt de groeiperspectieven voor de komende jaren. De timing daarvan is een politieke beslissing, maar het spreekt voor zich dat de overheden de komende jaren over moeten schakelen naar een strakker beleid.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de overheden op korte termijn het prille herstel in gevaar willen brengen door het grijpen naar al te ijverige saneringsplannen. Wat te doen als beleggers?

Op dit 54ste HCC Beleggen Symposium "Hoe in te spelen op onzekere markten?" wordt u een aantal manieren aangereikt . 

Vanzelfsprekend hebben we weer veel gerenommeerde sprekers bereid gevonden om ons te informeren over de mogelijkheden en hun visies op deze markten. In deze en komende Symposium nieuwsbrieven stellen wij sprekers en standhouders aan u voor.


Sem van Berkel

Sem van Berkel geeft een presentatie met de titel "Dans der derivaten"

SvanBerkel.jpgSem van Berkel is een haussier 'uit het boek'. Hij selekteert met 'BuffettBoerenBrains' zijn aandelen-portefeuilles binnen de AEX- en AMX. Omzet en winst van deze kwaliteiten, veelal marktleider, worden over de hele wereld behaald. 

De aandelen zijn 'buy&hold'. 

Vervolgens worden er rondom de aandelen optie-konstrukties geboetseerd voor rendement en zekerheid. 

De portefeuille-performance moet worden behaald door koerswinst over een langere periode gemeten (minimaal 3 jaar), dividend en 'de dans der derivaten'. Het met gevoel voor momentum doorrollen van de put- en call-posities. Sem $ommetje zal in deze causerie oa. enige concrete konstrukties uitwerken.

Voor meer informatie over Sem zie Sem.nl

Foxware

Foxware Beleggingssoftware is gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor beleggers die handelen in opties en futures.

foxware_logo_update1120x167.jpgWij demonstreren ons optieanalyseprogramma OPTIEMAAT, dat al bijna 20 jaar vele beleggers ondersteunt bij het onderbouwen van hun beleggingsbeslissingen.
Dit programma beschikt over vrijwel alle denkbare praktische voorzieningen om elke bestaande of beoogde positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende waarden, te kunnen beoordelen op rendement/risico profiel en gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende variabelen.
Het pakket beschikt tevens over de mogelijkheid om, gebaseerd op de visie van de gebruiker op toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, zelfstandig de meest winstgevende optiestrategieën te adviseren.
De module BackTrack beschikt over een database met 5 jaar “optiehistorie”. Hiermee kan de gebruiker “terug in de tijd” en bepaalde posities uit het verleden naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest). Dit biedt de mogelijkheid lering te trekken uit het handelen op basis van echte beursgegevens zonder dat er “echt” geld op het spel staat. Het pakket werkt met realtime beursgegevens, maar kan ook functioneren met end-of-day noteringen.
In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties mogelijkheden voor het bereiken van positief rendement. Goed “gereedschap” vormt hiervoor de basis.

Tjakko Wielinga

Tjakko Wielinga geeft een lezing over: Balanced Condor Trading: een systeem op basis van engineering principes.

Tjakko WielingaTjakko Wielinga is al zo’n 30 jaar werkzaam in de high-tech industrie als product- en procesontwikkelaar. Hierbij worden experimentele methoden gebruikt onder de noemer “Design of Experiments” om ontwerpen van producten en processen te optimaliseren. Hij heeft deze methoden toegepast voor de optimalisatie van een maandelijks op te zetten Balanced Condor optieconstructie. Deze bestaat uit een verticale call- en een put spread die zijn gepositioneerd respectievelijk boven en onder een beursindex zoals de AEX, DAX of DJ Eurostoxx 50. De parameters die worden gebruikt zijn de looptijd tot de volgende maandexpiratie en de range van de short call en put ten opzichte van de index. Deze parameters worden geoptimaliseerd op basis van historische data van de index en implied volatility. Deze winstoptimalisatie vindt afzonderlijk plaats voor de verticale call- en put spreads. Daarom is deze nieuwe optieconstructie gedoopt tot een “Balanced Condor”. Een stoploss is een impliciet onderdeel hiervan en noodzakelijk als bescherming tegen extreme en onverwachte uitslagen van de index.

Een krachtige functie van het ontwikkelde programma “Scientific Options Trader” is Forward Testing. Hiermee kan de profit/loss curve berekend worden vanaf 2003. Dit biedt de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar de invloed van een aantal andere parameters op de winstgevendheid. Met name de weekdag van handelen, de entry- en exit strategie en de optimalisatieperiode zijn onderzocht. Dit heeft tot significante verbetering van de winstgevendheid van het systeem geleid. Verder is het systeem uitgebreid met een Condor type waarbij wel op een en dezelfde datum wordt gehandeld (tbv het gebruikersgemak) maar waarbij wel de ranges voor de call- en put spreads afzonderlijk worden geoptimaliseerd. Dit blijkt een hoger rendement op te leveren dan de gewone Condor maar minder dan de Balanced Condor. Deze blijft dus superieur.

Analist.nl

Analist.nl biedt gratis overzichten van koop- en verkoopadviezen van Europese en Amerikaanse aandelen afgegeven door gerenommeerde (effecten)banken. Ook biedt Analist.nl inzicht in de behaalde rendementen op de afgegeven adviezen van deze instellingen.
De koop- en verkoopadviezen worden de gehele dag door gevolgd en geüpdate door een team van onafhankelijke researchers.

analist_logo.gifMomenteel inventariseert Analist.nl een 700-tal aandelen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

De informatie wordt gratis verspreid via de website www.Analist.nl en via een digitale nieuwsbrief welke wekelijks wordt verspreid. Wilt u zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor deze nieuwsbrief, dan kan dat hier.

Analist.nl genereert haar inkomsten via advertenties die worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrieven.


Ton Winter

Ton Winter, directeur en eigenaar GoodLife Trader geeft een presentatie over Beursonafhankelijk beleggen.

De fondsen uit de selectie vanGoodLife Trader(GLT) zijn beursonafhankelijk. Dat betekent dat zij niet afhankelijk zijn van stijgende koersen. Deze fondsen zijn het resultaat van een intensief en voortdurend onderzoek naar de beste beleggingsfondsen ter wereld. Beste ook in die zin dat bescherming dient te worden geboden in slechte beursjaren. De (meestal buitenlandse) fondsen die aan de criteria voldoen zijn normaliter niet toegankelijk voor particuliere beleggers. Zij zijn bestemd voor professionals en vergen over het algemeen een hoog startkapitaal; vaak een miljoen of meer.

ton-winter.jpgOmdat de door GLT geselecteerde fondsen echt top prestaties leveren heeft een Nederlandse fondsbeheerder, op initiatief van GLT, deze beursonafhankelijke fondsen omgevormd tot Nederlandse beleggingsfondsen.

Sinds kort zijn bovendien twee fondsen met een vast rendement van 8% per jaar geselecteerd.

Het gemiddeld rendement van deze fondsen (sinds oprichting) is ca. 22% per jaar. In 2007 was het gemiddeld rendement 34% en in het jaar van de kredietcrisis 2008 nog altijd 3,5%.

Ton Winter zal uitleggen hoe het mogelijk is dat deze fondsen ook bij dalende beurzen een goed rendement leveren.


Aankondiging ALV

HCC Beleggen LogoOp zaterdag 10 april a.s. om 10.00 uur houden we in Schoolgemeenschap Lek en Linge onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). U bent allen van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
De benodigde vergaderstukken worden u te zijner tijd per email toegezonden. De concept agenda luidt als volgt:
White_agenda300x200.jpg
1 opening en vaststellen agenda
2 mededelingen en ingekomen stukken
3 jaarverslagen over 2009

          jaar verslag 2009

          financieel verslag 2009
4 verslag Kascommissie over 2009
5 plannen voor 2010
6 rondvraag
7 sluiting

U weet als geen ander dat de HCC Beleggen Symposia succesvol verlopen door de mensen sprekers die beleggingsonderwerpen op een zeer boeiende wijze voor het voetlicht brengen, maar ook door de mensen die het symposium organiseren.

Met name om de dag vlekkeloos te laten verlopen hebben we nog wat hulp nodig. Onder hulp verstaan we niet het schuiven met tafels en stoelen, maar met name het begeleiden van sprekers. 

Als u een bijdrage wilt en kunt leveren aan het HCC Beleggen Symposium van 10 april a.s. of dat u graag iets anders doet voor de HCC Beleggen (zie deze webpagina), laat het dan weten via een berichtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden en Routebeschrijving

Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  

Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:
in:  Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,

4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


terug naar Inhoud

Overzicht

Wat 54ste HCC Beleggen Symposium "Hoe in te spelen op onzekere markten" InspelenOpOnzekereMarkten227x188.jpg
Waar Scholengemeenschap Lek en Linge, Multatulilaan 6,  4103 NR, Culemborg
Waneer Zaterdag 10 april 2010
U bent welkom vanaf 10.00 tot 16.30 uur
Kosten De toegang is gratis voor HCC Leden, maar inschrijven is verplicht!
Van niet leden vragen wij een bijdrage in de kosten van 10 euro
Hoe in te spelen op onzekere markten?