HCC Beleggen Nieuwsbrief 20100403
HCC Beleggen Logo
54-ste HCC Beleggen Symposium  10 april 2010

"Hoe in te spelen op onzekere markten?"

Wilt u ook komen?, schrijft u zich dan even in: Klik Hier

inhoud:   Symposium Bericht: 5
Hoe in te spelen op onzekere markten

Het HCC Beleggen Nieuwsmagazine no. 54 is uit

Naast informatie over het programma van het symposium van 10 april a.s. zijn er weer veel informatieve artikelen in het magazine opgenomen. U kunt het Nieuwsmagazine ophalen van onze website. Klik hier om het Nieuwsmagazine te downloaden.

Hierna volgen een aantal introductieteksten van de artikelen.

De psychologie van het beleggen

Moneymanagement is een belangrijk wapen tegen grote verliezen, aldus de auteur Rombout Kersten.

De drie belangrijkste emoties bij het nemen van beslissingen zijn hebzucht, angst en spijt. Hebzucht klinkt misschien als een ‘foute’ emotie, maar is het niet. Zoals echter met alles is een teveel aan hebzucht ongezond; zelfs op de beurs.

De mens is een sociaal dier met kuddegedrag. Beleggers vormen hierop geen uitzondering. Zodra bepaalde instanties of beheerders bepaalde aandelen gaan kopen volgen andere beleggers vaak massaal. Vaak is het ook profijtelijk om met de kudde mee te beleggen, maar als de stieren in beren veranderen kan het plotseling erg hard neerwaarts gaan. Rombout geeft 5 basisregels voor een succesvolle trader en eindigt zijn verhaal met tips voor actieve traders en beleggers.

Rijk worden met beleggen, hoe gaat dat?

In dit artikel laat Dr. Martin Boot zien hoe iedereen die zijn/haar huiswerk doet, rijk wordt door te beleggen in aandelen. Dat gebeurt door te beleggen in goede aandelen en op het juiste moment te kopen en te verkopen. Het spreekt voor zich dat een belegger zijn geld besteedt aan goede aandelen. Een goed aandeel is echter nog geen koopwaardig aandeel. Alle prijzen ontwikkelen zich in cycli in de tijd. Dr. Martin Boot spreekt in zijn artikel over de vierjaarscyclus. Tot slot geeft hij tips voor beleggers die professioneel willen opereren.

Scientific Options Trading: handelen in opties op basis van het Balanced Condor Systeem

Tjakko Wielinga gaat in op de verdere studies die zijn gedaan naar de invloed van diverse tijdparameters op het winst/verlies resultaat van het Balanced Condor Systeem: de entry strategie, de exit of stoploss strategie, de weekdag en de tijdsperiode (de “achteruitkijkspiegel”) die wordt gebruikt bij de optimalisatie van de doorlooptijden en ranges. Het blijkt dat deze parameters een significante invloed hebben op het resultaat. Verder is nog onderzoek gedaan naar een tweede variant van de gewone Condor waarbij de ranges voor de call en put spreads afzonderlijk worden geoptimaliseerd. Deze variant blijkt superieur te zijn aan de gewone Condor maar nog steeds inferieur aan de Balanced Condor.

Hervorming van het depositogarantiestelsel: Zoeken naar veiligheid, waken voor protectionisme

De Rabobank pleitte onlangs voor hervorming van het depositogarantiestelsel. Deze bank met triple A-status was niet blij dat de winsten worden gedrukt door de brokkenpiloten van DSB en IceSave. Dat is begrijpelijk, want het is ook oneerlijk dat het braafste jongetje van de klas nog het meest gestraft wordt voor zijn goede gedrag. Echter, de voorstellen van de Rabobank zijn niet bepaald concurrentiebevorderend volgens de Utrechts econoom Mark Sanders. Ze stellen de bank opnieuw zelf centraal in plaats van dat ze de klant als uitgangspunt nemen.

Val kabinet biedt herkansing voor hervorming pensioenstelsel

De val van het kabinet zou wel eens als een blessing in disguise kunnen uitpakken voor het pensioenstelsel, aldus Lans Bovenberg. De sociale partners dienen nu met samenhangende voorstellen te komen voor de AOW, de aanvullende pensioenen en het koesteren van menselijk talent zodat ouderen hun talenten langer kunnen blijven inzetten.

Ten tijde van de mislukte SER-onderhandelingen over de AOW van het afgelopen najaar ontbraken nog breed onderschreven analyses over de aanvullende pensioenen. Maar de recente rapporten hierover van de commissies Goudswaard en Frijns zijn nu door zowel de werkgevers als de vakbeweging in grote lijnen omarmd. Dat biedt een goede basis voor nieuw sociaal akkoord met als kern de AOW, pensioenen en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Geldmarkt: centrale banken vooral bekommerd over het terughalen van de liquide middelen die ter beschikking werden gesteld tijdens de financiële crisis

Volgens de notulen van de bijeenkomst van 27 januari van de Fed, is haar eerste zorg momenteel niet het optrekken van haar basisrente (de rente op de Fed Funds), maar wel het geleidelijk opvangen van de liquiditeitsstroom die ze sinds het begin van de crisis in de markten heeft geïnjecteerd. Dat is geen sinecure, omdat niets doen een risico vormt voor het ontstaan van speculatieve zeepbellen, die worden gevoed door die liquide middelen; te snel optreden zou dan weer tot gevolg kunnen hebben dat het prille economische herstel in de kiem wordt gesmoord en weer problemen veroorzaken voor de koersen van een hele reeks effecten die zware klappen kregen in het begin van de crisis (en dus nieuwe gaten slaan in de balans van de banken). Een ander probleem heeft te maken met het feit dat de banken een groot deel van die liquide middelen hebben ondergebracht bij de Fed (deposito’s die worden bestempeld als ‘overtollige reserves’) om zich te wapenen tegen de gevolgen van het eventueel uitbreken van een nieuwe financiële crisis (angst voor een massale terugtrekking van deposito’s door de klanten, zoals tijdens het faillissement van Lehman Brothers).

Obligatiemarkt: de crisis in Griekenland heeft de rente beïnvloed

In de VS is de IRS­rente op 10 jaar weer gedaald van 3,99% op 28 december tot 3,61% op 4 maart nadat er in Griekenland financiële onrust was uitgebroken. De markten vreesden dat die onrust zou ontsporen en zou zorgen voor een uitdijende crisis (die andere landen en andere soorten obligaties zou treffen) die misschien zelfs een nieuwe fase van de financiële crisis zou inluiden. Vervolgens, toen de storm weer gedeeltelijk ging liggen in Griekenland, kregen de markten opnieuw aandacht voor de economische indicatoren uit de VS. Die indicatoren wezen op een steeds robuuster herstel, het begin van een dalende werkloosheid en het weer opduiken van inflatie (2,2% in februari). Tegen die achtergrond steeg de IRS­ rente weer tot 3,74% op 11 maart. Maar vervolgens hebben de herbevestiging door de Fed dat ze haar basisrente nog geruime tijd op een uitzonderlijk laag niveau zal houden, de publicatie van gunstige inflatiecijfers en een nieuwe oprisping van de Griekse crisis deze opwaartse trend van de obligatierente tot stand gebracht.

Profiteren van seizoensgebonden patronen

Het einde van het eerste kwartaal is nabij en volgens de statistieken kunnen beleggers zich voorbereiden op de zes slechtste beleggingsmaanden van het jaar. Historisch gezien zijn de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober het minst spannend voor beleggers. Jeffrey Hirsch, Editor in Chief van de Stock Trader’s Almanac (de windhaan voor koerspatronen, gebaseerd op kalanderjaren) legt uit wat de oorzaak is van dit effect.

Het ontstaan en de dynamiek van de crisis: een chronologie

De eerste tekenen van een kredietcrisis worden in het vroege voorjaar van 2007 waarneembaar in de subprime hypotheekmarkt in de Verenigde Staten, een relatief klein segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Een van de kernvragen in deze bundel is hoe deze – op het eerste gezicht – beperkte problemen in de Amerikaanse hypotheekmarkt konden uitgroeien tot een systeemcrisis. Dit hoofdstuk geeft een chronologisch overzicht van de economische ontwikkelingen voorafgaand aan en tijdens de kredietcrisis, beginnend bij de dieperliggende oorzaken vanaf midden jaren tachtig tot en met de eerste aanwijzingen voor herstel van de reële economie in Nederland in de loop van 2009. Dit is een hoofdstuk uit een uitgave van DNB over de kredietcrisis 'In het spoor van de crisis' en beoogt de belangrijkste gebeurtenissen in een macro-economisch en financieel economisch kader te plaatsen en zo verbanden te leggen tussen de volgende hoofdstukken.

Eerder aangekondigde sprekers en standhouders
Symposium 54 brief no1
Symposium Nieuwsbrief 1:  Klik hier 
Symposium 54 brief no2
Symposium Nieuwsbrief 2:  Klik hier 
Symposium 54 brief no3
Symposium Nieuwsbrief 3:  Klik hier 
Symposium 54 brief no4
Symposium Nieuwsbrief 4:  Klik hier 

Begin en eindtijden 54ste Symposium

 tijd  aula  zaal 1.04  zaal 0.02
10.00 tot 10.50 uur

Algemene Ledenvergadering

Van de HCC Beleggen


  
10.50 tot 11.05 uur pauze pauze pauze
11.05 tot 11.55 uur

Jan Maarten Slagter

Vertrouwensherstel kan niet zonder aandeelhouder

Jean-Paul van Oudheusden

Obligaties als fundament van uw beleggingen

Ton Winter

Beursonafhankelijk beleggen

11.55 tot 12.10 uur pauze pauze pauze
12.10 tot 13.00 uur

Bob Emanuels

Balanceren tussen Angst en Hebzucht

Tjakko Wielinga

Balanced Condor Trading: een systeem op basis van engineering principes

Willem Okkerse

Distressed securities en de OK-Score

13.00 tot 13.30 uur pauze pauze pauze
13.30 tot 14.20 uur

Sem van Berkel

Dans der derivaten

Wijnand Groot

FIBO & ELLIOTT; ritme & ratio. Een kansrijk koppel

Ron Wichgers 

Systeemtraden met valuta

14.20 tot 14.35 uur pauze pauze pauze
14.35 tot 15.25 uur

Harm van Wijk

Succesvol beleggen

Ronald Kok

Dividend is your friend

Roelof Foppen

Titel nog niet bekendAanmelden en Routebeschrijving
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw vensterOverzicht
Wat 54ste HCC Beleggen Symposium "Hoe in te spelen op onzekere markten?"
Programma Overzicht Klik Hier
Programma met introductie teksten  Klik Hier
Download Nieuwsmagazine  Klik Hier
Hoe in te spelen op onzekere markten
Waar Scholengemeenschap Lek en Linge, Multatulilaan 6,  4103 NR, Culemborg
Waneer Zaterdag 10 april 2010
U bent welkom vanaf 10.00 tot 16.30 uur
Kosten De toegang is gratis voor HCC Leden, maar inschrijven is verplicht!
Van niet leden vragen wij een bijdrage in de kosten van 10 euro
Hoe in te spelen op onzekere markten?

Agenda