HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20100501

Beleggersdag ig HCC Beleggen weer groot succes

De 54e beleggersdag zaterdag 10 april j.l. had weer een grote opkomst en de bezoekers waren erg tevreden.

bestuurSemEnFransachterdeschermenbabbeltje1RonaldEnBob

De commissie had zwaargewichten uit de financiele wereld uitgenodigd en deze stelden niet teleur. 
In de grote zaal sprak Jan Maarten Slagter van de VEB over de noodzaak dat de aandeelhouder meer te zeggen moeten krijgen.
Bob Emanuels, directeur van Research Unlimited, gaf les hoe onze leden/beleggers weer de balans kunnen vinden tussen angst en hebzucht. De zaal was doodstil en herkende zich in de fouten die veel beleggers keer op keer maaken.
Daarna gaf Sem van Berkel, opgegroeid met de Amsterdams Optie Beurs, nog een lesje in opties. De zaal bulderde van het lachen, maar schreef niettemin elke combinatie van straddles en strangles, die Sem uit zijn hoed toverde, op.
Ten slotte rondde Harm van Wijk van Beursbulletin de dag af met grafieken over de afgelopen 77 jaar waarin duidelijk aangetoond werd dat beleggen verreweg het meeste rendement opbrengt ondanks crisisperioden.
En daarnaast waren er de hele dag maar liefst 8 nevensessies, waar bijna prive seminars werden gegeven.
We danken iedereen voor zijn/haar komst en hopen dat iedereen na de zomer weer terugkomt voor het volgende symposium.

Met vriendelijke groet,
Frans Schreiber,
Voorzitter HCC Beleggen

Economische crisis in de EG

De lidstaten van de EU hebben door de financiële crisis flinke klappen gekregen. Deze kaart biedt een overzicht van de economische ontwikkelingen in de Europese Unie.(maart 2010).

Staatsschulden800x508.jpg

Martien van Winden wil gulden terug

Martien van Winden was vorig jaar op ons symposium waar hij een interessant verhaal hield over de Nederlandse Gulden. De strekking van deze presenatie wordt nog eens herhaald in het volgende vraaggesprek.

Rotterdam, 1 mei. Niet Griekenland, maar Nederland moet uit de euro stappen.
Dat zegt vermogensbeheerder Martien van Winden vandaag in een vraaggesprek.
 
Vermogensbeheerder Martien van Winden wil dat Nederland uit de euro stapt.
martien van winden
Foto Maurice Boyer
Van Winden heeft diverse boeken geschreven over de kracht van de Nederlandse gulden in historisch perspectief: Rijk blijven, Nederland, de schatkist van Europa en Slag om de toekomst. Ook heeft hij een studie gemaakt van de renteniveaus en aandelenkoersen in Nederland vanaf 1540 tot heden.
Lees het hele interview met Van Winden dit weekeinde in het katern Opinie & Debat van NRC Handelsblad. (Web-)abonnees kunnen het artikel ook lezen in de digitale editie.

"Je kunt een land niet uit de euro zetten. Ik denk ook niet dat het gebeurt.
Uitstappen zou voor Griekenland enorme problemen geven.
Wat wel mag, is dat Nederland uit de euro stapt en de gulden weer invoert."

Ingewikkeld zou een eventuele herinvoering van de gulden niet zijn, zegt Van Winden. "Ieder land drukt zijn eigen eurobiljetten, aan de code op het biljet kun je zien waar dat vandaan komt. Nederlandse biljetten beginnen met een X en je kunt bepalen: dat zijn voorlopig weer guldens. Met de munten is het helemaal makkelijk, op de Nederlandse euromunten staat de afbeelding van de koningin. Om middernacht kunnen Wellink en De Jager besluiten om terug te gaan naar de gulden."

Lijsttrekkers Geert Wilders (PVV) en Rita Verdonk (Trots op Nederland) zeiden vandaag dat Nederland moet overwegen om uit de euro te stappen. Volgens het ANP roept Wilders het kabinet op om die optie  "nu onder de loep te nemen en er serieus naar te kijken".

Wilders: "We kunnen de Grieken niet dwingen uit de eurozone te stappen maar zelf kunnen we er als Nederland wel uitstappen. Het kabinet moet die optie nu onder de loep nemen en er serieus naar kijken voor het geval het met Griekenland, Spanje en Portugal verder fout gaat."

Nieuw beleggingsproduct van de RABO riekt naar misleiding!

Tekst: Gerard Jager / www.AdvanceBeleggen.nl

Waarom? Allereerst de looptijd. Die is met 10 jaar zeer lang voor een erg simpel garantieproduct.

Rentevergoeding over het eerste jaar 3,5% en rentebetaling per kwartaal. “Geweldig” zullen de spaarrekeninghouders van de RABO zeggen. 3,5% is immers bijna 2% meer dan 1,6% op een RABO spaarrekening!

Maar dan komt het. Gedurende de resterende looptijd – liefst 9 jaar lang! – is de rentevergoeding gelijk aan 3-maands euribor. Dus zeg maar de korte geldmarktrente. Op dit moment is deze met 0,6% extreem laag. Mogelijk dat de 3-maands rente over 1 à 2 jaar hoger is. 2 à 3%? Toch is dat even slikken. Een 9-jarige obligatie met dadelijk een rentevergoeding die mogelijk nog lager is dan die van een gewone spaarrekening in de komende jaren.

Aflossing na 10 jaar à 100%. Gegarandeerd. Dat is fantastisch natuurlijk en geeft het veilige RABO gevoel.

“Rabobank. Een bank met ideeën”. Tenminste, dat vinden zij zelf.
Wat er niet bij wordt verteld, is dat een 10-jarige obligatielening, waarvan de hoogte van de rentevergoeding is gekoppeld aan de korte geldmarktrente, spoedig in koers omlaag stort, om zich pas in de laatste jaren te herstellen. Waarom?
Een langlopende obligatie behoort nu eenmaal een rente te vergoeden gelijk aan die van de langere (hogere) kapitaalmarktrente.

Zijn de bedenkers van de RABO dan zo dom? Of zetten zij spaarders en obligatiebeleggers bewust op het verkeerde been?
Naar onze mening weten de bedenkers van dit product van de RABO dondersgoed dat dit product uitsluitend in het belang van de bank is ontwikkeld. En dat de koers in de loop van dit jaar zeer fors onderuit zal gaan.
Daarom hebben wij vandaag de RABO dringend verzocht de uitgifte van dit product in te trekken.
Motieven:
A: in de brochure wordt onvoldoende gewezen op de zeer grote koersrisico’s tijdens de looptijd, zelfs bij een stijgende geldmarktrente.
B: schending zorgplicht naar haar klanten en overige beleggers toe.
Mocht de RABO doof zijn voor ons verzoek, dan zullen wij een klacht indienen bij de AFM.

Naam product : RABO Vast naar Variabele Coupon Obligatie I 2010-2020met 100% hoofdsomgarantie
Looptijd : 10 jaar
Het aanbod : Rentevergoeding jaar 1: 3,5%. Daarna rentevergoeding gelijk aan 3-maands euribor.
Ontvangt u rente
en/of dividend? 
: Rente per kwartaal
Risico’s  : Koersrisico zeer groot tussentijds
Verhandelbaar : Euronext Amsterdam
Coupure : €  1.000,-
Uitgiftekoers : 100%
Inschrijven t/m *  : 7-5-2010
Fondscode : XS0502907602
info : www.raboglobalmarkets.nl (variabelrentende obligaties)  


Oordeel Advance : zie hierboven
Rapportcijfer : 1
Geschikt voor   : niemand.
Rapportcijfer:
1

Zet vast in uw Agenda:

HCC Beleggen Symposium no 55  6 november 2010
verrekijker
Ook voor de organisatie van het 55ste Symposium zijn we op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan deze activiteit van onze vereniging. HCC Beleggen Symposia worden altijd door en voor medebeleggers georganiseerd. 
Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden  zijn:
 blank10x10        
  • vacaturesHCC Beleggen leden die een lezing willen geven over hun manier van beleggen.  Denk hierbij aan:  optiebeleggen, aandelenbeleggen, beleggingsfondsen, onroerend goed, technische analyse, fundamentele analyse, emotie en beleggen etc, etc.
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia;
  • het verrichten van (deel)taken tijdens beurzen;
  • public relations;
  • het behartigen van de commerciële zaken.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op. Denk aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.
Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.