HCC Beleggen LogoHCC Beleggen Nieuwsbrief 20101003 
55-ste HCC Beleggen Symposium  6 november 2010

"Technische analyse, Hulp- of Hoofdzaak?"

Wilt u ook komen?, schrijft u zich dan even in: Klik Hier
inhoud:    Symposium Bericht: 1   
55ste HCC Beleggen Symposium


Introductie van het 55ste HCC Beleggen Symposium

Telkens verschijnen er weer deskundigen die 'wetenschappelijk onderbouwd' menen aan te moeten tonen dat hetzij Technische Analyse danwel Fundamentele Analyse volkomen waardeloos is omdat er geen koersen mee voorspeld kunnen worden.

In zekere zin hebben deze 'deskundigen' gelijk, want voorspellen is helaas onmogelijk. Het gevecht tussen vraag en aanbod gaat immers onverstoord door.
55ste HCC Beleggen Symposium Gelukkig pretenderen veel technische analisten niet de koersen te kunnen voorspellen. Technische analyse wordt ook wel gezien als het analyseren van koers- en omzetgegevens met het doel een verwachting uit te spreken over de toekomstige koersontwikkeling. Is dat dan wel mogelijk?

Voorstanders van TA menen dat het gebruik van technische indicatoren de accuraatheid van koersvoorspellingen zeer sterk verbetert. Zeker daar waar het de timing van beleggingsbeslissingen betreft. Er zijn aanhangers van TA die van mening zijn dat technische analyse een instrument is voor de korte termijn.
Eén van de tekortkomingen van fundamentele analyse is immers dat de gegevens slechts beschikbaar zijn op maand- of kwartaalbasis of misschien nog langer.

Er zijn er ook die aannemen dat korte termijn steun- en weerstandniveau's resulteren in de zgn. 'self- fulfilling prophesy'. Als meer mensen denken dat zij moeten handelen op een uitslag van een bepaalde indicator en dat dan ook doen, dan zal de koers in die richting bewegen.

Maar zoals gemeld zijn er voldoende beleggers die niets hebben met technische analyse. Ronald Kok heeft tijdens een vorig symposium er al eens een lezing over gegeven. Overigens heeft Ronald juist een pleidooi gehouden voor fundamentele analyse, hij heeft niet beide analysemethodieken 'afgeschoten'.

In een column in het FD van 18 augustus stelt Mathijs Bouman dat TA volstrekt onzinnig is. In tegenstelling tot Ronald geeft Mathijs het advies “Buy and hold”. Deze strategie heeft de afgelopen 12 jaar geen rendement opgeleverd. Heeft het gebruik van TA wel rendement opgeleverd? Kun je TA gebruiken bij het nemen van uw beleggingsbeslissingen? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

Op het 55ste HCC Beleggen Symposium "Technische analyse, Hulp- of Hoofdzaak?" krijgt u antwoord op deze vragen. De hierna genoemde gerenommeerde sprekers hebben wij bereid gevonden om ons op 6 november a.s. te informeren over de mogelijkheden en hun visies op de aandelenmarkten. 

U kunt nu al een plaats reserveren op ons symposium.

Schrijft u nu in voor het 55 ste HCC Beleggen Symposium. Klik Hier. 


Maarten van Oirschot: "Rendament en Lage kosten"

Maarten van Oirschot is oprichter van Index Investments, onafhankelijk adviseur bij investeringen in indexen. Beheersen van kosten en operationeel risico leidt tot bovengemiddeld rendement. Voor de oprichting van Index Investments was hij werkzaam als vermogensbeheer jurist bij SPF Beheer (uitvoerder Spoorwegpensioenfonds) en MeesPierson Trust. In 2001 studeerde hij af als fiscaal jurist.

Maarten van OirschotMaarten geeft een presentatie met de titel "Rendement en lage kosten"
Kosten hebben invloed op rendement. In financiële producten, ook in aandelen, worden kosten verstopt. Veel mensen denken dat banken gratis werken, het tegendeel is waar. Kosten zijn uw handicap en core business van de bank.

Eigenlijk is het logisch, bonussen en winstuitkeringen worden betaald door klanten. Dat gaat zo bij iedere onderneming. Probleem is dat kosten en vermogensopbouw als water en vuur zijn:

   1.   De essentie van vermogensopbouw is geld, kosten beperken uw rendement.
         Hoge kosten bij vermogensopbouw kunnen redelijkerwijs nooit goedgemaakt worden door extra rendement.
   2.   Concurrentie en slechte ervaringen van consumenten dwingen bedrijven om periodiek kosten te beheersen.
         Doordat in de financiële sector klanten geen zicht hebben op kosten of op de kwaliteit van producten zijn kosten uit de hand gelopen.

Banken beperken het zicht van klanten op kosten. De kans dat u met vol bewustzijn hoge tarieven betaald is klein. Daarom is dat wat ik ga doen: u inzicht geven in de kosten van vermogensopbouw. Doel is kosten voor u te vermijden en rendement te verbeteren. Trackers, index volgende fondsen, kunnen hierbij helpen.

Vincent Bolte: "Een kennismaking met NinjaTrader"

Na eerst bekendheid te hebben verworven in Amerika, wordt de naam NinjaTrader ook steeds bekender in Nederland en Europa. Reden dus om nader uitleg te geven over dit successvolle product. In de presentatie zal ik jullie kennis laten maken met wie wij zijn, wat we doen en wat de mogelijkheden zijn met de software.

NinjaTrader logoNinjaTrader is vooral bekend vanwege Order Executie, Systeem en Stategie Ontwikkeling, Charting en Automated trading.
 
Als je wilt traden heb je altijd een plan van aanpak, met NinjaTrader kan je vooraf je strategie bepalen en dan je orders razendsnel plaatsen met een simpele muisklik. De SuperDOM en Charts/Chart trader zijn onze meest gebruikte applicaties en zullen daarom behandeld worden. Er zal worden gedemonstreerd hoe een strategie en order geplaatst kan worden en mede hoe een Chart opgezet kan worden. Verder wordt Chart trader kort behandeld waarbij orders op de chart geplaatst kunnen worden.
 
De presentatie zal in handen zijn van Vince Bolte, een Nederlander die werkzaam is bij NinjaTrader sinds januari 2005 en de rol van Director of Customer Service vervuld.

Ronald Kok: "Wat hebben we aan de k/w?"

Ronald KokRonald Kok van Analist.nl geeft een presentatie over koers/winst-verhoudingen.

Wat hebben we aan de k/w?
De koers/winst-verhouding (k/w) is voor veel beleggers een vaste vuistregel.  Uiteraard kunnen we nergens blind op varen dus ook niet op de k/w. Lage k/w's kunnen altijd lager en dito geldt voor hoger.  Daarom een blik op de inhoud van de k/w met een historische terugblik.

Commerzbank
 
Commerzbank is een uitgever van o.a. Speeders, Reverse Exchangeable Notes en Warrants. Met een aanbod van meer dan 70.000 financiële producten in Europa en een jarenlange ervaring geldt Commerzbank als een van de meest vooraanstaande derivatenhuizen.

Onze service als market maker, het aanbod van een gratis telefoonnummer waar u terecht kunt voor al uw vragen en opmerkingen en een continue aandacht voor onze producten maakt Commerzbank een ideale handelspartner.
 
CommerzbankMet producten als Speeders, Reverse Exchangeable Notes en Warrants laat Commerzbank zien dat het een innovatief derivatenhuis is. Commerzbank biedt u dankzij een uitgebreid aanbod van producten altijd een passende risico/ rendement verhouding. Als marktleider in aanbod en in uitgiftes van derivaten op Euronext, streven wij ernaar om de meest actuele producten op de markt te brengen.

De stand
Bij de informatiestand van Commerzbank kunt u terecht met uw vragen wat betreft Commerzbank, investeren en handelen in derivaten, de diensten die wij aanbieden en de presentaties die wij geven.

Voor zowel beginnende als voor gevorderde investeerders geven wij uitleg en informatie over de werking van onze producten en de mogelijke doeleinden voor welke deze gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen wij samen met u bekijken welke producten eventueel het beste bij uw scenario passen.

Tevens kunt u bij de informatiestand de brochures behorende bij onze producten vinden zodat u deze thuis op uw gemak nog eens kunt nalezen. Ook is de hand-out van de door ons op het symposium gegeven presentatie verkrijgbaar bij de informatiestand en kunt u zich indien gewenst inschrijven voor onze dagelijkse mailing.

Foxware


Foxware Beleggingssoftware is gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor beleggers die handelen in opties en futures.

FoxwareWij demonstreren ons optieanalyseprogramma OPTIEMAAT, dat al bijna 20 jaar vele beleggers ondersteunt bij het onderbouwen van hun beleggingsbeslissingen.
Dit programma beschikt over vrijwel alle denkbare praktische voorzieningen om elke bestaande of beoogde positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende waarden, te kunnen beoordelen op rendement/risico profiel en gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende variabelen.

Het pakket beschikt tevens over de mogelijkheid om, gebaseerd op de visie van de gebruiker op toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, zelfstandig de meest winstgevende optiestrategieën te adviseren.

De module BackTrack beschikt over een database met 5 jaar “optiehistorie”.
Hiermee kan de gebruiker “terug in de tijd” en bepaalde posities uit het verleden naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest). Dit biedt de mogelijkheid lering te trekken uit het handelen op basis van echte beursgegevens zonder dat er “echt” geld op het spel staat. Het pakket werkt met realtime beursgegevens, maar kan ook functioneren met end-of-day noteringen.

In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties mogelijkheden voor het bereiken van positief rendement.
Goed “gereedschap” vormt hiervoor de basis.


Aanmelden en routebeschrijving
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster