HCC Beleggen Nieuwsbrief  20090601
inhoud: 
Gratis boek over de kredietcrisis

Structuren in de kredietcrisis - header.png Op Mydylo.nl vindt u een boek: Structuren in de kredietcrisis, door Paul van Kempen, dat de achtergronden beschrijft van de kredietcrisis die begon in 2007 en in volle hevigheid losbarstte in het najaar van 2008. Met scherpe analyses tracht de schrijver een verklaring te vinden voor het ontstaan van de crisis en geeft hij suggesties voor verbeteringen van de financiële structuren. Het boek kunt u hier gratis downloaden
Van dit boek kunt u een exemplaar afdrukken maar het boek is dusdanig samengesteld dat het ook goed te lezen is vanaf het computerscherm.
Daarnaast kunt u in het menu "Film" een powerpoint-presentatie van 12 minuten downloaden die een goed overzicht geeft van het ontstaan van de crisis. Nadat u de powerpoint heeft gedownload moet ook het bijbehorende muziekje worden gedownload. Indien u vervolgens de powerpoint opent moet u kiezen voor"alleen lezen" en vervolgens de voorstelling starten. Tenslotte is er de mogelijkheid om een Engelstalige versie te downloaden.
terug naar Inhoud

Verbod short selling vervalt, meldingsregeling aangepast

Het verbod op short selling vervalt per 1 juni 2009. Omdat waakzaamheid geboden blijft voert de AFM een nieuwe tijdelijke maatregel in. Onder deze nieuwe maatregel dienen short posities in Nederlandse financiële instellingen aan de AFM te worden gemeld.

De reacties van marktpartijen op de door de AFM gehouden consultatie in februari 2009 onderstreepten het belang van short selling voor de handel en een goede werking van de financiële markten. De AFM meent daarom dat het verbod niet langer mag duren dan noodzakelijk is.
 
Eerder schafte de FSA, de toezichthouder op de belangrijkste kapitaalmarkt in Europa, haar verbod op short selling af. In andere Europese landen zijn nu nog tijdelijke, minder strenge, maatregelen tegen short selling van kracht dan in Nederland het geval is. Ook die maatregelen lopen binnenkort af. De AFM verwacht dat meer landen binnenkort hun nationale maatregelen zullen beëindigen.
AFM logo De huidige marktomstandigheden op de financiële markten vragen om waakzaamheid. Daarom acht de AFM een meldingsplicht voor significante short posities nog wel noodzakelijk. De meerderheid van de reacties op de AFM-consultatie steunt de verplichting short posities te melden. Deze meldingsplicht stelt de AFM in staat short posities in de gaten te houden en maakt verbanden tussen short posities en manipulatieve strategieën zichtbaar.
Om de administratieve lasten te beperken dienen vanaf 1 juni bij de AFM alleen short posities te worden gemeld bij het bereiken, overschrijden of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden. De meldingsplicht is van kracht tot 1 januari 2010. Zowel de duur als de inhoud van de regeling kunnen tussentijds worden gewijzigd.
 
Daarnaast streeft de AFM naar het vergroten van de transparantie van short posities op de lange termijn. Eerder hebben de Britse toezichthouder FSA en de Franse toezichthouder AMF voorstellen gepresenteerd voor permanente maatregelen die de transparantie van short posities vergroten. In CESR-verband blijft de AFM zich inspannen voor internationale convergentie van toekomstige maatregelen die de transparantie van short selling vergroten.

Computercursus
HCC logo Leden van een computerclub hoeven wij niet te vertellen dat er enorm veel informatie te vinden is op internet. Zo is er op internet veel te vinden over cursussen over  computerprogramma’s. U kunt er ook gratis online cursussen vinden.

Op de allereerste plaats zijn er natuurlijk op onze HCC-site al meer dan 100 gratis cursussen en workshops te vinden.
computers
Op de website van ComputerTotaal   is veel te vinden, maar de website waar u ongeveer alles kunt vinden ten aanzien van cursussen over de Microsoft applicaties is http://www.gratiscursus.be/
GratisCursus.be logo Hier kunt u ook recente cursussen vinden over Photoshop, Dreamweaver en Publisher. Kortom: een bezoekje aan deze website maakt u een stuk ‘computerwijzer’.

AFM: Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor de pensioenen

De kredietcrisis heeft de Nederlandse pensioenfondsen hard geraakt. Doordat de rente is gedaald en de aandelenbeleggingen momenteel minder waard zijn is de dekkingsgraad van een aantal pensioenfondsen gedaald.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (dit noemen wij de verplichtingen).
AFM logo Als de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen is de dekkingsgraad 100%. Eind 2008 hadden de pensioenfondsen een gemiddelde dekkingsgraad van 95%. Een dekkingsgraad beneden de 100% betekent dat een pensioenfonds onvoldoende bezit om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële positie van pensioenfondsen. Als de dekkingsgraad te laag is moet het pensioenfonds dit meteen bij DNB melden. Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moesten voor 1 april 2009 bij DNB een herstelplan indienen. 
In dit plan staat welke maatregelen het pensioenfonds gaat nemen om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad weer hoog genoeg wordt. Als de dekkingsgraad te laag is dan is de kans groot dat de pensioenen de eerstkomende jaren niet worden verhoogd met de stijging van de prijzen of de lonen.
Vanaf 2009 moeten pensioenfondsen verplicht een toeslagenlabel opnemen in alle brieven aan haar deelnemers en gepensioneerden. Het toeslagenlabel is een plaatje dat laat zien hoe groot de kans is dat het pensioenfonds in de toekomst de pensioenen laat meestijgen met de prijzen of de lonen.
Pensioenfondsen mogen er in 2009 nog voor kiezen om het toeslagenlabel niet op te nemen. Pensioenfondsen die het toeslagenlabel niet opnemen moeten de deelnemers en gepensioneerden vóór de zomer een brief sturen met informatie over de kredietcrisis. In deze brief staat welke maatregelen het pensioenfonds gaat nemen om de dekkingsgraad weer boven de 100% te krijgen en wat de gevolgen voor de deelnemers of de gepensioneerden zijn, bij voorbeeld de gevolgen voor de toeslag op de pensioenen en de gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkeringen of het opgebouwde pensioen.
Een dekkingsgraad onder de 100% heeft ook gevolgen wanneer je van baan verandert. Als de dekkingsgraad van je vorige of nieuwe pensioenuitvoerder onder de 100% ligt mag je jouw opgebouwde pensioen niet meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Ook hierover zal het pensioenfonds haar deelnemers in de brief informeren.

Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) mei 2009

De Nederlandsche Bank publiceert het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) mei 2009
  • Nog geen herstel
  • Nederlandse economie fors geraakt
  • Financiële sector: focus op balansversterking
Deze en andere onderwerpen zijn te lezen in de nieuwe editie van het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) mei 2009  in Nederland. Doelstelling van deze publicatie van de Nederlandsche Bank is het bevorderen van de financiële stabiliteit in Nederland door monitoring en identificatie van de risico’s voor het financiële systeem.
DNB logo

Nog geen herstel
In het afgelopen halfjaar heeft de kredietcrisis zich verdiept en verbreed door de wisselwerking tussen de financiële crisis en de wereldwijde economische recessie. De komende tijd is het essentieel om deze negatieve spiraal te doorbreken. Het verbeterde marktsentiment en andere indicaties dat het tempo van verslechtering vertraagt kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Tegelijk blijft de financiële sector onder grote druk staan. Het is dan ook nog te vroeg om van herstel te kunnen spreken.

Nederlandse economie fors geraakt
In lijn met het mondiale beeld is ook de Nederlandse economie flink getroffen. Zowel het tempo van de economische vertraging als de diepte van de recessie zijn voor Nederland ongekend in de naoorlogse periode. Bedrijven kampen met een inzakkende exportvraag en een verslechterende binnenlandse dynamiek, terwijl huishoudens te maken hebben met vermogensverliezen en oplopende werkloosheid. Een belangrijk aandachtspunt is de huizenmarkt, waar kwetsbaarheden kunnen ontstaan bij een combinatie van een diepe recessie en verdere aanscherping van kredietvoorwaarden.

Financiële sector: focus op balansversterking
Het Nederlandse bankwezen heeft over het afgelopen jaar historisch grote verliezen geleden en krijgt de komende tijd bovendien te maken met toenemende kredietrisico’s als gevolg van de economische neergang. In reactie hierop zijn banken druk bezig met het versterken en opschonen van hun balansen, hoewel dit proces wordt bemoeilijkt doordat de mogelijkheden om via de markt kapitaal aan te trekken vooralsnog beperkt zijn. Institutionele beleggers hebben te kampen met een combinatie van sterk negatieve beleggingsresultaten en een gedaalde rente. De meeste pensioenfondsen zijn zelfs in onderdekking geraakt en hebben herstelplannen gemaakt om hun financiële situatie weer te verbeteren. Voor de meeste fondsen staat vast dat ze de pensioenen voorlopig niet kunnen indexeren. Indien de vooruitzichten niet verbeteren, valt niet uit te sluiten dat verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.

Europese verkiezingen op 4 juni 2009! 


Jeanine Hennis-Plasschaert
Overheden laten zich licht verleiden tot protectionistische maatregelen. De overheid is marktmeester en stelt kaders voor toezichthouders. De staat moet geen marktpartij worden. De ‘vrije markt economie’ vormt de beste kans op herstel. In deze is er een belangrijke rol voor de EU weggelegd: verdere voltooiing van de interne markt, handhaving van concurrentieregels en vasthouden aan de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. De instelling van een onafhankelijke Europees toezichthouder vind ik van groot belang. Deze supranationale autoriteit moet vergaande onderzoeks- en beslissingsbevoegdheden hebben en sancties kunnen instellen. De autoriteit houdt toezicht op -en kan ingrijpen bij alle grensoverschrijdende en systeemrelevante banken.
Weet waar je voor stemt op 4 juni!

Jeanine Hennis-Plasschaert
Lid Europees Parlement VVD

Wat vindt U ervan?

Waneer denkt U  weer vol in de aandelen te kunnen gaan ?    -Resultaat per 29 mei 2009-
resultaat per 20090529 van Poll: Waneer gaat u weer vol in aandelen
Komt er nog een terugval?

- 62,5 % van alle stemmers wacht nog liever even af voor ze weer vol in de aandelen gaan
aex_ma200_20090529.JPG


Stem en kijk wanneer anderen verwachten er weer voldoende vertrouwen in te hebben om vol in de aandelen te gaan.


HCC Beleggen Symposia
Nieuwe ronde Nieuwe kansen Ook ons laatste HCC Beleggen symposium no 52 was weer een groot succes.
Goede sprekers, meer bezoekers, veel 'eerste keer' bezoekers en lovende reacties. Toch valt er altijd wel iets te verbeteren  dus:

Wat zou U als een echt verbeterpunt willen zien? Stem en kijk wat anderen als een echt verbeterpunt  zien.
Staat uw antwoord er niet bij?  Neem dan even contact op met de  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.