HCC Beleggen Nieuwsbrief  20090901
inhoud: 
Beleggingsfondsen in de plus

In het tweede kwartaal van 2009 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis, medio 2007, gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank. Het fondsvermogen nam als gevolg van een waardestijging van de beleggingen van EUR 9,4 miljard en een netto inleg van EUR 1,7 miljard ten opzichte van een kwartaal eerder toe met zeven procent.

De stijging door beide ontwikkelingen was het grootst bij de aandelenfondsen. Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen nam daarnaast nog eens met bijna de helft toe door herstructureringen bij twee pensioenfondsen en kwam al met al eind tweede kwartaal uit op EUR 241 miljard.
Nederlandse-aandelenfondsen_tcm46-221262.gif  Het positieve beleggingsresultaat in het tweede kwartaal kwam grotendeels door koerswinsten op aandelen, in lijn met de opgaande beweging van de aandelenbeurs vanaf begin maart (MSCI World: + 15 procent in tweede kwartaal). Het fondsvermogen van de aandelenfondsen nam als gevolg van waardestijgingen van de beleggingen dan ook fors toe (zie grafiek).

Hun rendement, waarin naast koerswinsten ook dividendbetalingen zijn meegenomen, kwam uit op 13,6 procent. Ook de obligatieportefeuille van de Nederlandse fondsen nam in het tweede kwartaal toe in waarde (kleine drie procent), vooral door forse koerswinsten op bedrijfsobligaties. Met name obligatiefondsen profiteerden daarvan en behaalden een rendement van 3,7 procent.
De netto inleg in het tweede kwartaal was vooral opvallend bij de obligatiefondsen (twee procent van het fondsvermogen), aangezien deze de negen kwartalen ervoor netto onttrekkingen hadden genoteerd. Ook de inleg in aandelenfondsen was groter dan in voorgaande kwartalen. De instroom kwam voor rekening van de pensioenfondsen, die EUR 1,7 miljard inlegden. Particulieren, die de twee kwartalen ervoor ook al geld uit Nederlandse fondsen hadden gehaald, onttrokken dit kwartaal EUR 0,2 miljard.

Het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn brachten in het tweede kwartaal een deel van hun beleggingen (samen bijna EUR 71 miljard) onder in hiervoor nieuw opgerichte fondsen. Het aandeel van de participaties in Nederlandse beleggingsfondsen in handen van Nederlandse pensioenfondsen steeg tot ongeveer tweederde. Bron: DNB.nl  

Banken zuchten onder malaise kantorenmarkt

Het gaat dramatisch slecht in de vastgoed-sector.
Door de recessie staan steeds meer bedrijfsgebouwen leeg; en er waren al teveel kantoren. Bedrijfsgebouwen zijn de afgelopen maanden soms tientallen procenten minder waard geworden.

Vooral kantoren die niet voldoen aan de nieuwste technische en milieu-eisen en op minder aantrekkelijke locaties, staan leeg. Er is daardoor sprake van een huurdersmarkt: huurders kunnen scherp onderhandelen over de prijs. Dat heeft vervolgens ook effect op de verkoopprijzen van kantoorgebouwen: die zijn onder meer afhankelijk van de huurprijs en de looptijd van het contract van de huurders.
In de knel
Vastgoedondernemers komen al snel in de knel door de dalende huur- en verkoopprijzen. Veel vastgoed is gekocht met veel geleend geld: vaak wel 70 tot 80 procent van de koopsom.

Daardoor is er een relatief kleine buffer om prijsdalingen op te vangen. Veel vastgoedleningen hebben looptijden van minder dan tien jaar, zonder aflossing. Na die periode moet de lening worden vernieuwd.

Als de marktwaarde van het pand teveel gedaald is, kan de bank het geleende bedrag opeisen en verkoop van het pand afdwingen. De vastgoedondernemer kan dan zelfs met een restschuld blijven zitten.

Cor van Zadelhoff, één van de bekendste bedrijfsmakelaars van ons land, zegt dat opnieuw blijkt dat het onverstandig is om meer dan de helft van de prijs van vastgoed te lenen.
Banken
Tweede-ronde-effecten
In veel gevallen draait de bank op voor een deel van het verlies. De grote banken hebben al verliezen van honderden miljoenen in hun boekhouding opgenomen.

Hoogleraar finance Casper de Vries (Erasmus School of Economics en Duisenberg School of Finance) spreekt van tweede-ronde-effecten: waar de banken eerst miljarden verloren door gammele leningen, voelen ze nu de gevolgen van de daarop volgende recessie.

De meeste banken hebben het afgelopen jaar hun buffers versterkt om dergelijke klappen op te vangen, maar de kans bestaat dat opnieuw banken in de problemen komen. Bron: dethuisjournalist.nl 


Onduidelijkheid over Icesave-gelden

Het IJslandse parlement heeft vrijdag ingestemd met terugbetaling van 1,3 miljard euro aan Nederland. Maar de voorwaarden die er aan de goedkeuring zijn gesteld maken het onduidelijk of minister Wouter Bos van Financiën zijn geld binnen de afgesproken termijn terugkrijgt.

Het IJslandse parlement heeft sinds de deal tussen Nederland en IJsland begin juni werd gesloten, met tussenpozen gedebatteerd over het akkoord.
Veel IJslanders en ook veel parlementariërs vonden dat de bevolking de dupe werd van de fouten bij de IJslandse internetspaarbank Icesave. Die ging vorig najaar failliet terwijl er nog voor miljarden aan spaarrekeningen van Nederlanders en vooral Britten openstonden.

In Nederland schoot minister Bos het grootste deel van het geld voor aan de Nederlandse spaarders. Maar hij kwam met de IJslandse regering overeen dat die de schuld van 1,3 miljard tussen 2016 en 2024 helemaal aan Nederland zou terugbetalen. De Britse regering heeft nog 2,5 miljard euro tegoed van Reykjavik.
wapen van ijslandicesavelogo
De Althingi, het IJslandse parlement Afhankelijk

De Althingi, het IJslandse parlement, maakt dat nu afhankelijk van het economische herstel in IJsland, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de internationale financiële crisis vorig najaar en praktisch failliet ging. Het parlement wil dat IJsland Nederland jaarlijks niet meer terugbetaalt dan 2 procent van de opgetelde groei van de economie, gemeten vanaf het crisisjaar 2008. Een tegenvallende economische groei in IJsland zou dan negatief uitwerken voor Nederland. Het parlement stelt ook dat Nederland en Groot-Brittannië moeten instemmen met de voorwaarden, anders is er wat het IJslandse parlement betreft geen akkoord.

Bos wilde vrijdag niet ingaan op de eisen. Hij toonde zich vooral tevreden dat er nu een uitspraak van het parlement ligt. ,,Dat is een goede stap vooruit en een stap dichterbij de beoogde situatie waarin de Nederlandse belastingbetaler zijn geld terug krijgt''.
Bos wil eerst van de IJslandse regering horen hoe zij de situatie nu interpreteert. Maar hij zei wel er volledig van overtuigd te zijn dat ,,we ons geld terug krijgen''.  Bron: Belegger.nl 

Wist U Dat:


De financiële crisis de wereldeconomie tot eind dit jaar $ 10,5 biljoen (euro 7300 mrd) kost.
Voor elke inwoner op aarde komt dit neer op ongeveer $ 1500. Dit hebben analisten van de Duitse bank Commerzbank berekend, zo meldde de Duitse krant Die Welt zaterdag.

De grootste verliezen worden geleden door dalingen van de waarde van huizen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ($ 4650 mrd). De economische neergang kost $ 4200 mrd. Banken zullen door afschrijvingen en faillissementen ongeveer $ 1600 mrd hebben verloren.  Bron: FD.nl
FD

Op ons HCC Beleggen forum diverse verwijzingen staan naar websites die gratis realtime koersen aanbieden.

Op ons forum inmiddels ook een Topic over Ninjatrader actief is?
http://www.beleggersonline.nl/


NYSE Euronext Real-Time Aandelenkoersen eenvoudige en gratis beschikbaar voor beleggers is.
Direct vanuit de bron, Nu beschikbaar op de webiste van Euronext 
Euronext en NYSE Alternext Real-Time Aandelenkoersen tonen de koers van de laatste transactie, direct vanuit de bron -- NYSE Euronext, the world's leading exchange group.
Real-Time Aandelenkoersen worden getoond op de koerspagina's van de individuele aandelen.

De Officiële Prijs Courant van Amsterdam beschikbaar vanaf 1 juli jl  is via deze Euronext website.

Prijsinterval van 1 eurocent voor opties met premies lager dan € 0,20
NYSE Liffe, de optiebeurs van NYSR euronext, introduceert op 2 juni 2009 "Premium Based Tick Size" (PBTS) in alle aandelenoptieseries in Amsterdam.  

Langer Handelen in AEX futures
Vanaf 3 augustus kan er tot 22h00 gehandeld worden in AEX Futures zie NYSE Euronext persbericht

NYSE Euronext lanceert 2 nieuwe dividend Indices
26 August 2009 – NYSE Euronext (NYX)  announced the launch of two new dividend indices, the CAC 40 Dividend Index and the AEX Dividend Index.
Nyse Euronext

Kans op een superrendement met ABN-AMRO Sector Momentum Europa certificaten

Een aandelenrendement van 86% op een mandje grote Europese beursfondsen binnen een tijdsbestek van vier maanden. Een prestatie van formaat. Voor herhaling vatbaar?
Na een duikvlucht in februari/maart van dit jaar lieten aandelenmarkten in de maanden daarna een krachtig herstel zien. Zo is de AEX met 50% gestegen, de EuroStoxx 50 met 55%, de AscX Small caps met 56% en de AMX Mid caps zelfs met 76%.
Geweldig nieuws natuurlijk. Maar er had nóg meer in kunnen zitten. Had u tijdens deze periode belegd in de Sector Momentum Europa certificaten van ABN-AMRO/RBS, dan had u liefst 86% verdiend.

Redenen genoeg om dit boeiende beleggingsproduct eens nader te analiseren.
De succesformule is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Dit beleggingsproduct belegt haar hele vermogen in één Europese aandelensector. En wel in die sector die in de voorafgaande maand het beste heeft gepresteerd. Een maand later wordt dit spel herhaald. Zo kan het gebeuren dat dit beleggingfonds haar totale beleggingsprortefeuille 12 maal per jaar volledig omzet in een andere (Europese) sector, zoals Automobielen, chemie, banken, farmacie, industrie, energie, retailhandel, technologie, telecom en nutsbedrijven.

Gekozen strategie: een combinatie van Sector Rotation en Buy the Winners. Bij Sector Rotation wordt telkens belegd in de sector waar op dat moment de meeste beleggersvraag naar uit gaat. Bij de Buy the Winners aanpak (ook wel Momentum beleggen genoemd) wordt verondersteld dat zodra koersen van specifieke aandelen snel opgelopen zijn, inmiddels de meeste verkooplimiet barrieres zijn genomen en dat de weg vrij is voor een versnelde verdere koersstijging, mits uiteraard het algemene beursklimaat geen roet in het eten gooit.

Gerard Jager
Performance
Dit beleggingsproduct is gestart op 5-10-2006 tegen een startwaarde van 10 euro. Op het hoogtepunt van de beurshausse in oktober 2007 wordt een koerswinst genoteerd van 46%.Ter vergelijking: de AEX en de EuroStxx 50 stegen over die periode met slechts 13%.
Ook is het belangrijk te weten hoe dit product het gedaan heeft in tijden van een aandelenbaisse. Dus de periode van october 2007 tot maart 2009. Koersdaling 70%. Niet gering. Echter ook de AEX en de EuroStoxx 50 scoorden toen resp. min 63 en 70%. Hierbij de kanttekening dat de kans niet uitgesloten is dat de koers van het sector/momentum product in maart j.l. extra is gedaald vanwege de bankencrisis, resp. gebrek aan liquiditeit bij de marketmaker op de beurs in dit product.


Maak ik per saldo de balans op dan heeft de sector/momentum strategie van dit product over de gehele periode oktober 2006 tot heden een min gescoord van 17% in een periode dat de AEX met  ruim het dubbele (38%) is gedaald en de EuroStoxx 50 met 29% omlaag is gegaan (niet dividendgecorrigeerd).

Conclusie: de sector/momentum certificaten kunnen beleggers bij een aanvaardbaar risisco veel extra rendement opleveren in jaren dat de beurzen omhoog gericht zijn. Net als bij een gewone aandelenbelegging is het zaak tijdig winst te nemen op het moment dat tijdens een beurshausse menig belegger in een roes verkeert van hoogconjunctuur, maar aandelenmarkten de daling hebben ingezet voor langere tijd.

Of liever zelf doen? Dat kan ook. Bijvoorbeeld door middel van de vele sector trackers te vinden op www.ishares.nl . Trackers brengen nagenoeg geen beheerskosten in rekening (verdisconteerd in de beurskoers).
Advance zal hier een speciale rubriek aan wijden, waarbij wekelijks de performance van Europese sectoren in kaart zal worden gebracht.

De sector/momentum certificaten bevatten geen hoofdsomgarantie en hebben geen eindlooptijd. In feite is deze belegging te vergelijken met een aandelenbeleggingsfonds. Notering beurs Amsterdam. ISIN code NL0000290799 / fondscode 29079. Coupures per stuk. Koers 28-8-09 € 8,24 . Nadere info: www.abnamromarkets.nl   Voor disclaimer zie www.amail.nl


Website AdvanceBeleggen.nl vernieuwd
Wellicht interessant te weten dat met ondersteuning van HCC-lid Leo Rasch de website van Advance volledig is vernieuwd. Advies: kijk er eens naar. Het menu biedt namelijk een aantal items die u op vrijwel alle andere websites zult missen. Heel handig voor de zelfstandige belegger.

Gerard Jager is directeur van Advance en werkzaam als vermogensbeheerder bij  www.OVGBeheer.nl


53ste HCC Beleggen Symposium

Het 53 ste Symposium zal wederom een boeiend, informatief en gevarieerd symposium worden waarin alle facetten van het beleggen aan bod komen. Technische analyse, fundamentele analyse,  derivaten, rente etc. etc. zijn de invalshoeken en/of onderwerpen van de presentaties. Kortom, een dag die u niet mag missen.
Schrijf in uw agenda afb Noteer: 31 oktober 2009  53 ste HCC Beleggen Symposium
alvast in uw agenda
 
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in de scholengemeenschap Lek en Linge.
Locatie Mutatulilaan 6, 4103 NR te Culemborg.
Heeft u als belegger goede suggesties of wilt u een bijdrage leveren aan het programma van die dag neem dan per email contact op met HCC Beleggen.
Via onze digitale nieuwsbrief zullen wij u te zijner tijd informeren over het actuele programma van het symposium.
terug naar Inhoud

Wat vindt U ervan?
Bijna 50 % van alle stemmers geeft nu aan weer vol in de aandelen te zitten.  Dat is veel vertrouwen na 50% stijging sinds het dieptepunt van dit jaar.
waneerdenkt u weer vol in de aandelen te kunnen gaan
aex_ma200_20090830.gif

Stem en kijk wanneer anderen verwachten er weer voldoende vertrouwen in te hebben om vol in de aandelen te gaan.

HCC Beleggen Symposia
 Nieuwe ronde Nieuwe kansen Ook ons laatste HCC Beleggen symposium no 52 was weer een groot succes. 
Goede sprekers, meer bezoekers, veel 'eerste keer' bezoekers en lovende reacties. Toch valt er altijd wel iets te verbeteren  dus: 

Wat zou U als een echt verbeterpunt willen zien? Stem en kijk wat anderen als een echt verbeterpunt  zien.
Staat uw antwoord er niet bij?  Neem dan even contact op met de  redactie
terug naar Inhoud