HCC Beleggen Nieuwsbrief  20081201
inhoud: 
Met zijn allen de Was doen - NAIC methode

Op 15 november jl. heeft de heer R.Snoeker een voordracht gehouden over het programma WAS dat de belegger in staat stelt op eenvoudige wijze de aantrekkelijkheid van een aandeel te bepalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de database van Solidita$, waarin de gegevens van alle fondsen die aan de Amsterdamse beurs zijn genoteerd.
WAS programma

In fundamentele analyse geïnteresseerde leden van de HCC Beleggen gaan de database van WAS bijhouden. 

Op 8 december 2008  houden we een kickoff meeting voor deze leden. U kunt zich hiervoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De leden die met de database aan de slag gaan krijgen uiteraard direct de beschikking over het programmaIn een later stadium hebben wij het voornemen om de analyses gemaakt met dit programma voor internet geschikt te maken, zodat de overige leden hiervan gebruik kunnen maken
Lees meer op onze website. http://www.beleggersonline.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=1

Beta gebruikers gezocht voor nieuwe optie trading software

Scientific Options Trader
Scientific Options Trader (SOT) is een nieuw software product voor optie trading dat op dit moment nog in de ontwikkelfase verkeert. De basis van SOT wordt gevormd door de Long Condor optieconstructie.  
balancedcondor.jpg The Balanced Condor is asymmetrical around the index at positioning and takes into account the trend of the previous period.
 
This results in a more targeted positioning above and below the index.

The profit is substantially improved by this more specific optimisation of the Call- and Put spreads. 
         
Scientific Options Trader komt in de beta fase

De productontwikkeling van de Scientific Options Trader komt nu in de beta fase. Dit betekent dat het prototype ter beschikking wordt gesteld aan een selectie van beta gebruikers met als doel het product gereed te maken voor de commerciële lancering.
In de beta fase wordt met name gekeken naar:
- robuustheid c.q. debuggen van de software
- de kwaliteit van de User Interface en het gebruikersgemak
- de functionaliteit van het ontwerp
- de doelmatigheid van het product

De beta gebruikers krijgen gedurende de beta fase gratis de beschikking over de SW applicatie.......
Lees meer op onze website. http://www.beleggersonline.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=1 


Computerbeleggersgroep Zuid Holland

In 2002 is het beleggingsprogramma Vestics uitgebracht dat al snel honderden gebruikers telde. Bij deze gebruikers ontstond de behoefte aan een platform om beter geïnformeerd te worden over de wijze waarop het uitgebreide programma gebruikt kon worden. Daarnaast wilde men gezamenlijk onderzoeken welke toepassingen ontwikkeld zouden kunnen worden.

Onder de vlag van HCC Beleggen werd daarom de landelijke Interesse Groep Vestics opgericht. Vanuit deze groep zijn een aantal regionale Vestics groeperingen opgericht waarvan de Interesse Groep Vestics Zuid Holland er een was. Deze groep was primair bedoeld voor HCC leden van de GG Beleggen in de regio’s Rijnmond en Haaglanden, maar het lidmaatschap staat ook open voor leden die de afstand geen bezwaar vinden.

De eerste jaren werd inderdaad vooral aandacht besteed aan het gezamenlijk bespreken van de mogelijkheden van het programma en het uitwisselen van knelpunten, vragen en ervaringen. Pierre Dolmans, de producent van deze software, was regelmatig aanwezig bij onze bijeenkomsten om de noodzakelijke toelichting te geven en de ervaringen van de gebruikers te vernemen om het programma verder te verbeteren.
Artikel
In de loop der jaren nam de noodzaak om Vestics te bespreken af en werd steeds meer aandacht gegeven aan andere onderwerpen uit de wereld van het beleggen. Het accent lag daarbij wel op zaken die met behulp van Vestics kunnen worden onderzocht en/of beheerd. Dat verklaart bijvoorbeeld dat een onderwerp als Fundamentele analyse nauwelijks aan bod kwam.

Bij de start van het seizoen 2008-2009 zijn onderstaande afspraken vastgelegd ten aanzien van doelstellingen en de werkwijze. We hebben daarbij gekozen voor een verbreding van onze doelstellingen omdat na zes jaar Vestics er geen behoefte of noodzaak meer is ons uitgebreid in het gebruik van deze software te verdiepen. Dit heeft tevens geleid tot het wijzigen van onze naam in Computerbeleggersgroep Zuid-Holland.

Doelstellingen


De Computerbeleggersgroep Zuid-Holland stelt zich ten doel de kennis van en het inzicht in beleggen van de leden te vergroten. Daarbij houden we ons vooral met onderwerpen bezig waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de computer om analyses etc. uit te voeren. Beleggen met behulp van de computer is dus in feite het gemeenschappelijk kader. Relevante aspecten/hulpmiddelen zijn in ieder geval:
Koersdata
• Vestics;
• Excel;
• TraderWorkStation van InterActive Brokers: automatisch handelen;
• Vesticode en EasyLanguage (programmeertalen waarin indicatoren of handelssystemen kunnen worden geschreven);
• Het verkrijgen van (koers-)data.

Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen besteden we aandacht aan technische, kwantitatieve en fundamentele analyse toegepast op assets op verschillende markten.

Werkwijze


De groep tracht de doelstelling te realiseren door
• het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waarin onderwerpen uit de wereld van het beleggen worden besproken en/of gepresenteerd door deskundigen van binnen en buiten de Interessegroep;
• onderlinge kennisoverdracht door presentaties van de leden tijdens de bijeenkomsten;
• het stimuleren van onderlinge contacten;
• het organiseren van een website en emailplatform waardoor informatie kan worden uitgewisseld door de leden;
• het bespreken van de mogelijkheden van Vestics;
• het inventariseren van wensen ten aanzien van Vestics en het overbrengen van deze wensen aan de leverancier van Vestics;
• het instellen van tijdelijke en permanente sub-groepen waarin aandacht wordt besteed aan thema’s m.b.t. beleggen. Een tijdelijke groep kan bijvoorbeeld een thema uitdiepen en de resultaten schriftelijk of mondeling presenteren aan de overige leden;
• het organiseren van seminars/cursussen voor de leden;
• overige activiteiten die van belang worden geacht.

Naast de bovengenoemde activiteiten kunnen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten ook cases besproken worden die voorgelegd zijn bij de uitnodiging voor de vergadering. Verder wordt ruimte geboden aan nabesprekingen of follow-up van presentaties waarbij ook de vraag aan de orde komt in hoeverre een en ander toepasbaar is in de eigen situatie.
Activiteiten

met behulp van de computer
Voor elk seizoen wordt een thema gekozen waaraan tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in ieder geval aandacht besteed zal worden. Vorig seizoen was dat Asset Allocation en dit seizoen houden we ons vooral bezig met Money Management. Naast het thema komen ook vaste, kleinere onderwerpen aan bod. Dit jaar presenteert een van onze leden tijdens elke bijeenkomst de maandelijkse resultaten van zijn set van handelssystemen. Een ander lid beoordeelt de koopwaardigheid van een aandeel aan de hand van de NAIC methode. Dit is een methodiek uit de fundamentele analyse van aandelen die al 50 jaar met succes wordt toegepast.

De Computerbeleggersgroep Zuid Holland komt jaarlijks negen keer plenair bijeen. In de maanden januari, maart, mei, september en november op de tweede maandag in Capelle a/d IJssel in het Buurthuis De Wel; Bongerd 2A. In februari, april, juni en oktober op de tweede donderdag in Delft in het Wijkgebouw Wippolder; Prof. Krausstraat 50. Daarnaast kunnen incidenteel workshops voor (een deel van) de leden worden verzorgd buiten de reguliere avonden.
Financiën
Ter bekostiging van voornamelijk zaalhuur wordt van elk lid een financiële bijdrage gevraagd. Gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage van €20.

We kennen ook zgn. incidentele leden die hebben aangegeven slechts een beperkt aantal van de bijeenkomsten te kunnen bijwonen. Zij betalen per avond €5 contant aan de penningmeester te voldoen.
20 euro
Het clubseizoen loopt van september tot september in het volgende jaar.

Onze website http://finance.groups.yahoo.com/group/computerbeleggersgroep-zh/ 

Leden hebben toegang tot de verschillende onderdelen van de website waarin u o.a. informatie vindt over de activiteiten, e-mails van de leden aan elkaar, sheets van presentaties op bijeenkomsten.
Belangstelling?

Als u geïnteresseerd bent geraakt en bijvoorbeeld ter kennismaking eens een bijeenkomst zou willen bijwonen dan bent van harte welkom! Neem dan contact op met onze voorzitter, Jan van der Meulen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of telefonisch 010-5215833.