inhoud:  

Programma 50-ste HCC Beleggen Symposium

Ons HCC Beleggen Symposium 26 april 2008  zal in het teken staan van het thema   Continenten op drift.

Het zijn economisch turbulente tijden. De reus Amerika wankelt, de dwerg Azië richt zich op en Europa kijkt verbijsterd toe. Betalen we morgen in Euro of Renminbi? En wat gebeurt er met de rente?

Onder de sprekers klinkende namen als:

Ben Vree (Smit Internationale)
Edward Loef (Theodoor Gilissen Bankiers)
Willem Middelkoop (auteur, analist,  presentator RTLZ)
Corné van Zeijl (SNS Asset Management)

Ieder zal vanuit zijn eigen discipline zijn visie geven over de ontwikkelingen van de huidige situatie, de mogelijke gevolgen voor ons als onder andere beleggers, inwoners van euroland en huizenbezitters, en vooral hoe de toekomst eruit kan zien: welke mogelijkheden en uitdagingen op ons pad kunnen komen.
Ook de nevensessies zullen zich in hoofdzaak op en rond dit thema concentreren.
Nu en in de komende weken kunt u op onze website Introductie's artikelen vinden over alle sprekers

Om een tipje van de sluier op te lichten alvast enkele sprekers:

- Ben Vree
Als uiterst succesvolle CEO  van het over de hele wereld opererende bedrijf Smit Internationale ziet hij als geen ander wat er in de wereld aan de hand is. Smit Internationale is één van de weinige fondsen die het jaar 2007 heeft afgesloten met koerswinst. Het bedrijf maakt een enorme groei door en “schreeuwt” om meer sleepboten, maar Smit heeft meer peilers dan het bergingsbedrijf en de havensleepdiensten. Topman Ben Vree geeft tijdens ons symposium een presentatie over zijn boeiende bedrijf , dat zonder enige twijfel betiteld mag worden als Hollands Glorie in een turbulente wereld.

- Corné van Zeijl
Hoewel Corné in april pas 43 jaar wordt is hij een echte oude rot in de beleggingswereld. Corné probeert u altijd fundamentele beleggingsinformatie te geven die u ergens anders niet vindt en is mede daardoor een geliefd spreker tijdens symposia en congressen.

- Willem Middelkoop
Wij kennen Willem Middelkoop van het beurscommentaar dat hij levert op RTL Z, van de diverse columns die hij schrijft en/of van zijn boek "Als de dollar valt" waaraan wij in juni 2007  aandacht hebben besteed. Willem heeft een uitgesproken mening over een crash van het financiële systeem. Misschien is de crash al begonnen. Dat neemt niet weg dat er nog wel geld kan worden verdiend met beleggen. Willem gaat tijdens zijn presentatie in op de beleggingsmogelijkheden tijdens deze moeilijke marktomstandigheden.  

- Edward Loef
Als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers bekijkt  hij de zaken vanuit een technisch perspectief.  De beurscrash van 1987 vormde de directe aanleiding om zich te specialiseren in de technische analyse en het ontwikkelen van mechanische handelsmodellen. Ter objectivering van zijn subjectieve inzichten als 'chartist' maakt hij als 'technician' gebruik van een systematische methode. De tactische adviezen uit zijn tradingmodel worden in de grafiek automatisch vermeld. In januari zei Edward:  Riemen vast, de correctie komt er aan...

-  Mr. Gerald Perez,
 Managing Director and partner of Interactive Brokers, speaking on his own behalf:   
“Considering all the challenges in global markets, I will speak about those challenges in North America, Europe and Asia. Also how these challenges affect investors in these markets” (Let op: Lezing in het Engels)

- Max Vreedenburg
Op eerdere HCC Beleggen Symposia  heeft  Max Vreedenburg blijk gegeven van zijn diepgaande kennis over rente en risico.
Over het thema continenten op drift zegt Max Vreedenburg:
Dat de continenten in beweging zijn is meer dan duidelijk. Welke kant het opgaat is de vraag! De financiële markten zitten zo aan elkaar vast, dat als Amerika beweegt het de andere continenten meesleept. Het verloop van de rente is hier een afspiegeling van. Er zijn op dit moment drie risico’s die belangrijk zijn voor de belegger. De begrippen symetrisch risico,  systematisch risico en systeemrisico beginnen alle drie met Sy. Ik ga tijdens mijn presentatie op 26 april deze begrippen uitleggen aan de hand van actuele gebeurtenissen.

- Eppo R. Kooi 
Als gewaardeerd en kundig spreker o.a. over derivaten en de NAIC methode  laat Eppo Kooi zien wat wij als beleggers kunnen doen.
Dat markten steeds hechter met elkaar verbonden zijn is nogmaals duidelijk geworden doordat de markten massaal dezelfde dalende richting zijn ingeslagen. Daardoor is het belangrijker geworden om de meest interessante bedrijven te identificeren binnen een bepaalde sector dan te kiezen voor beleggen binnen een bepaalde regio. Kortom, we kunnen meer rendement halen uit een geslaagde sectorallocatie dan uit een goede geografische allocatie. Eppo R. Kooi gaat tijdens zijn presentatie in op de sectorallocatie.

Meer over bovenstaande en nog niet genoemde sprekers vindt u nu en in de komende weken in  uitgebreidere artikelen op onze HCC Beleggen website

Noteer 26 april 2008 in uw agenda. Via de nieuwsbrief  informeren we u over het actuele programma van dit symposium.
U bent welkom vanaf 10.00 tot 16.30 uur  in Scholengemeeschap Lek en Linge, Multatulilaan 6, Culemborg en de toegang is gratis.

terug naar Inhoud


Forumdiscussie over beleggingsstrategieën

Één van onze leden wil een samenvatting geven van de internationale diversificatiestrategie die hij hanteert. Dat verhaal is niet van voldoende omvang om een lezing over te houden, maar wel interessant voor andere leden.
 
Er zijn ongetwijfeld meerdere leden die in een paar minuten tijd een samenvatting kunnen geven van de door hen toegepaste of uitgedachte strategie. Op basis van die inbreng willen wij een interactieve forumdiscussie houden. Kortom, een discussie over de aanpak van diverse individuele leden naar aanleiding van het thema van de dag.

Wij verzoeken de leden die een bijdrage aan deze discussie willen leveren zich te melden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

terug naar Inhoud


Beleggers kalender

terug naar Inhoud


Vacatures HCC Beleggen 2008

Elke vereniging heeft een bestuur en actieve leden die meer dan het gemiddelde lid tijd en energie willen investeren in de vereniging om u als belegger een meetingpoint en kennisplatform te bieden. Wij roepen actieve leden op om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of zich te melden voor het op zich nemen van andere belangrijke taken.

De verkiezing van de nieuwe bestuursleden zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering, die in Culemborg gehouden wordt op 26 april a.s. Lees meer