Agenda A.L.V. HCC interesse groep Beleggen d.d. 23 maart 2019 

1. opening en vaststellen van de vergadering

2. mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering april 2018

4. Verslag 2018
  •     Jaarverslag 2018
  •     Financieel verslag 2018
5. Verkiezing nieuw bestuur

6.  2019 - Begroting

7. Rondvraag

8. Sluiting