Waarom en hoe beleggen op de lange termijn?Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven.
Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.


Het is nuttig om de wijze van beleggen met CoSA wat uitgebreider dan tot nu toe het geval was, uit te leggen.
CoSA gaat uit van beleggen o.b.v. de groei van de koersen op de meer of minder lange of zelfs zeer lange termijn, d.w.z. gedurende minimaal vijf jaren tot zelfs enkele tientallen jaren als je belegt voor je (extra) pensioen.
Koersgroei is uiteraard een voorwaarde, maar een niet voldoende voorwaarde, want CoSA gaat expliciet uit van exponentiële groei van de netto opbrengsten, d.w.z. groei van de koersen en de dividenden.
De netto opbrengst hangt af van omzet, netto winst e.d.


Exponentiele groei
De vraag rijst dan waarom exponentiële groei een voorwaarde is en of exponentiële groei mogelijk is voor de lange termijn. 
Het  antwoord is, dat exponentiële groei primair wordt veroorzaakt door de exponentiële toename van de wereldbevolking en door het  verlengen van de levensduur van de bevolking. 

Agenda A.L.V. HCC interesse groep Beleggen d.d. 23 maart 2019 

1. opening en vaststellen van de vergadering

2. mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering april 2018

4. Verslag 2018
  •     Jaarverslag 2018
  •     Financieel verslag 2018
5. Verkiezing nieuw bestuur

6.  2019 - Begroting

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Advertorial

elkeweekgelg-logo-432x90.jpg

 

Op zoek naar meer rendement op je vermogen?


Vallen de beleggingsresultaten van de bank of vermogensbeheerder tegen? Wist je dat meer dan 90% van de professionals het niet beter doet dan de index. En dat duurbetaalde vermogensbeheerders in dezelfde valkuilen trappen als particulieren?

Wie wil er meer dan 0,1% rente op zijn bankrekening? Ook ik heb mijn vermogen door anderen laten beheren en heb daar slechte ervaringen mee. Daarnaast heb ik ook zelf belegd en 80% van de particuliere beleggers maakt structureel verlies. Ik heb echt alles geprobeerd en ben er na vele jaren achter wat wel werkt en wat niet.

Al deze goedwerkende elementen heb ik met elkaar gecombineerd in
een eigen ontworpen systeem. Als Registeraccountant en oud financieel directeur bij Shell weet ik veel van analyses, getallen, verbanden en rendementen. Naast mijn 30 jaar lange beurservaring heeft dit mij geholpen een robuust systeem te maken met rendementen van meer dan 20%.  Wekelijks geeft de informatie uit mijn systeem aan welke optiepositie moet worden ingenomen. Dit is erg eenvoudig en kost slechts enkele minuten per week. En dat kan al met een vermogen van 5000 euro.

Bram-Voermans-250x198.jpg


Onderneem nu actie
Laten we er samen voor zorgen dat we voortaan 20 procent rendement op ons vermogen hebben en neem een  abonnement op ElkeWeekGeld.nl!

 

WHSelfinvest-top-logo447x179.pngNanoTrader, een platform voor elke trader

NanoTrader is het in-house trading platform van WH Selfinvest. Door traders voor traders gemaakt. Het platform wint systematisch de onderscheidingen voor beste trading platform. NanoTrader Free is de 100% GRATIS versie voor beginnende traders. NanoTrader Full is de meer gevorderde versie.nanotrader-600x354.jpgEnkele