Pairstrading

Pairstrading is een vorm van kwantitatieve analyse gericht op een handelsstrategie die weinig of niets kost en met een beperkt risico. Pairstrading is een niet richtingsgebonden strategie waarbij twee posities worden ingenomen, één long en één short, op verschillende beleggingsinstrumenten (aandelen, opties, turbo’s, speeders of futures).

Interessante lijstjes! 

Aan het begin van het nieuwe jaar is het tijd voor lijstjes. Statistieken zo u wilt. Het wemelt van de leuke en opmerkelijke lijstjes. Om een voorbeeld te noemen, resultaten van onderzoeken naar de topman van het jaar. Een goede onderneming staat of valt bij goed management. Er is geen analist die het management van een onderneming niet onder de loep neemt, dus is het oordeel over de CEO van een onderneming waardevolle informatie voor u als belegger. Wij hebben de volgende beleggerstopmannenlijstjes voor u verzameld:

Kunt u nog wachten?  

Op 21 april 2007 wordt het 48ste HCC Beleggen Symposium georganiseerd met als thema “wereldwijd beleggen”.

Het thema 'garandeert' dat er 21 april a.s. bijzonder interessante voordrachten worden gehouden. Daarnaast zijn er standhouders die aantrekkelijke producten en diensten aanbieden. Een impressie van een beleggersdag is hier te vinden.

Voor (potentiële) standhouders en sprekers is de volgende informatie van belang.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is tevreden over de verbeterde gedragscodes voor kredietverstrekking die de markt dit voorjaar zal introduceren. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO) hebben de AFM toegezegd dat zij daarvoor de normen voor verantwoorde kredietverstrekking zullen herzien. De AFM is van mening dat het initiatief van de markt leidt tot een adequate invulling van de normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Aanleiding voor het initiatief was een onderzoek van de AFM. Uit dit onderzoek blijkt dat banken, financieringsmaatschappijen en creditcardmaatschappijen in de praktijk krediet verlenen aan consumenten die daardoor onder het bestaansminimum kunnen komen. De AFM noemt dit onverantwoord.

Het AFM-onderzoek vloeit voort uit het gewijzigde toezicht op kredietaanbieders per 1 januari 2006. De Wet financiële dienstverlening (Wfd) die in 2006 in werking is getreden - en per 1 januari 2007 is overgegaan in de Wet financieel toezicht (Wft) - beoogt consumenten te beschermen tegen overkreditering. Daarvoor gelden open normen, zoals de bepaling dat kredietaanbieders op basis van ingewonnen informatie moeten kunnen beoordelen of het aangaan van een kredietovereenkomst verantwoord is. De AFM heeft onderzoek gedaan bij drie banken, vijf financieringsmaatschappijen en vijf postorderbedrijven om een representatief beeld te krijgen van de wijze waarop aanbieders van consumptief krediet in de praktijk invulling geven aan de normen voor verantwoorde kredietverstrekking. De in de praktijk gehanteerde (minimum)normen zijn daarbij afgezet tegen bijstandsbedragen en tegen de huidige norm van de branchevereniging van kredietaanbieders, de VFN.

Voorproefje beleggersdag 21 april 2007.

De 'Opkomende Markten' of 'Emerging Markets' zijn populair bij beleggers. Dat is niet vreemd want opkomende markten zijn landen met een relatief hoge verwachte economische groei en een lage beurswaardering, wat resulteert in een bovengemiddeld winstpotentieel. De welvaart groeit waardoor de binnenlandse economie en het bedrijfsleven zich goed ontwikkelen. Daarnaast profiteren veel opkomende markten van hun rijkdom aan grondstoffen. Ook krijgen veel landen hun overheidsfinanciën op orde waardoor zij minder afhankelijk worden van het IMF en de Wereldbank." Vooral in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) neemt de welvaart toe. Hierna treft u de sites aan van de beurzen in de BRIC-landen. Durft u nog weg te blijven op 21 april 2007?