Een beschouwing van de Random Walk Index.
Bron:  Rombout Kerstens, Keyword

rombout-kerstens-120x160.jpg
Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV
en schrijver van het boek ‘Praktijkgids Indicatoren’. 
Rombout is directeur van Keyword Info Systems BV.  Keyword BV biedt, samen met derde partijen, oplossingen voor beleggers en traders als: (real-time) koersdata, (technische) analyse, portefeuillebeheer en training.
Alle grafieken in dit artikel zijn gemaakt met het softwarepakket ‘Wall Street Professional 5’. Meer info:  www.keyword.nl 


Menig technische analist heeft een haat-liefde verhouding met de efficiënte markt theorie (EMT). Liefde, omdat zowel de technische analyse als de efficiënte markt theorie er vanuit gaan dat alle informatie zit verwerkt in de koers.

Maar ook haat, omdat de vervolgconclusie van de EMT luidt dat iedere vorm van actief beleggen zinloos is. En met deze laatste conclusie kan een technisch analist iets minder uit de voeten. Het behalen van extra rendement door het actief timen van transacties is voor hem of haar immers the name of the game.

De claim van de technische analyse (TA) is juist dat alle informatie door de markt lang niet zo ‘efficiënt’ wordt verwerkt als de EMT theorie stelt. Bovendien herhalen patronen uit het verleden zich volgens de TA. En met deze kennis kan wel degelijk de markt worden verslagen. Althans, volgens de technisch analist.

Maar, eerlijk is eerlijk, een richtingloze markt met ‘willekeurige’ uitschieters naar boven of beneden kan een technisch analist uiteindelijk tot wanhoop drijven. Zijn ‘geloof’ dat actief beleggen wel degelijk zin heeft wordt dan behoorlijk op de proef gesteld.

 

 

Image

Grafiek: Random Walk Index op de AEX.

 

Random Walk Index

In 1990 publiceerde Michael Poulos in het Amerikaanse maandblad Technical Analysis of Stocks & Commodities een opmerkelijk artikel over de z.g.n. Random Walk Index (RWI). Deze indicator probeert een antwoord te geven op de vraag of een bepaalde koerstrend een toevallige beweging is, of juist statistisch significant. Dit gebeurt door de huidige koersbeweging te vergelijken met een willekeurige of 'random' koersbeweging. De RWI opereert als het ware op het snijvlak tussen de technische analyse en de efficiënte markt theorie.

De Random Walk Index (RWI) wordt berekend door de werkelijke koersverandering te delen door de verwachte willekeurige beweging. Hoe hoger de RWI, des te meer de koers afwijkt van de statistische verwachting. Bij een trendmatige koersbeweging meet de RWI dus in welke mate de trend niet willekeurig is.

De oplettende lezer zal opmerken dat bij een ‘random’ koersbeweging de RWI dus lager is dan één. En bij een statistisch significante (niet willekeurige beweging) groter dan één.

Statistisch is de verwachte afwijking van een random-systeem gelijk aan de vierkantswortel van het aantal stappen of tijdseenheden. In de technische analyse van de financiële markten kunnen we deze tijdseenheden beschouwen als dagkoersen. Bij een gemiddelde koersbeweging per dag van 1 zou na 25 dagen de verwachte afwijking dus 1 X √25 = 5 bedragen. Voor de gemiddelde koersbeweging wordt in RWI formules vaak de Average True Range (ATR) gebruikt. De verwachte afwijking over N dagen is dan: ATR(N)*√N. Voor de werkelijke koersverandering wordt gekeken naar de verschillen tussen de toppen en dalen in de afgelopen periode N. Er zijn verschillende formules voor de RWI in omloop. Op de website voor tradingsysteem ontwikkelaars ta-script.com vindt u meer informatie (zoek op: random walk).

Twee lijnen

In de technische analyse wordt de RWI gerepresenteerd door twee lijnen: de RWI-High en de RWI-Low. De RWI-High wordt berekend uit stijgende koersen. De RWI-Low uit dalende koersen. Deze twee lijnen slingeren zich om de lijn op niveau één. Als de RWI-hoog (groene lijn) boven de één komt betekent dit dat de koersen zich in een significante stijgende trend bevinden. Bij een RWI-laag (rode lijn) boven de één betekent dit dat de koersen zich in een significante dalende trend bevinden.

Koop- en verkoopsignalen

De kruisingen van de RWI-Low en RWI-high kunnen ook als aan- en verkoopsignalen worden gebruikt. Sommige traders gebruiken zelfs kruisingen die onder het één-niveau liggen. Dus zonder dat zich een sterke trend aftekent. In deze interpretatie van de Randowm Walk Index manifesteert de index zich als een ‘gewone’ trendvolgende indicator. Inclusief de nadelen zoals ‘lag’ en ‘false moves’.