LogoCoSA9

(Deel-1: Inleiding)

  • Beleggen in aandelen doe je door aandelen te kopen en later weer te verkopen. Je wilt dan graag weten welke opbrengst je zou kunnen behalen na een meer of minder lange periode. Bepalend voor de mogelijke opbrengst zijn de koersen bij koop en verkoop én de eventueel uitgekeerde dividenden in de periode tussen de koop en verkoop.

  • Omdat we een schatting willen maken van de koerswaarde bij latere verkoop, gebruiken we een aantal kenmerken van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. De drie belangrijkste zijn de nettowinst, de omzet en het verloop ervan in de afgelopen vijf tot tien jaren. Een positieve opbrengst is mogelijk als de jaarlijkse nettowinsten en omzetten gemiddeld geleidelijk toenemen. Dat maakt het mogelijk om de toename of groei van de nettowinst, W, te berekenen. Een aandeel, A, vertegenwoordigt een deel van de nettowinst, nl. de WpA. De groei ervan geven we aan met WpAg. Een gestaag groeiende WpA geeft vertrouwen in het verdere verloop, reden om de historische WpAg ook te gebruiken voor de eerstkomende jaren na afloop van de historische jaren.
     
  • De koersen van het aandeel volgen op een grillige manier de WpAg, zodat de koersgroei kan worden berekend m.b.v. de WpAg. We kijken vijf jaren vooruit en gebruiken de koers aan het slot van de historische jaren als startwaarde voor de groei. In het grafiekje zien we, dat het rood/groene-koerskanaal evenwijdig loopt aan de blauwe lijn van de WpA.groei. De rode koerslijn sluit aan op de hoogste slotkoers van 2015 en het einde van de rode lijn geeft de hoogste berekende koers eind 2020 aan. In de grafiek zien we de blauwe stip van een actuele koopkoers begin 2016. We berekenen de cumulatieve %/jr-groei tot eind 2020, want de groei is exponentieel. We noemen dat de cum. 5jaarse %/jr-koersgroei.

  • Zoals gezegd, de opbrengst bestaat ook uit de uitgekeerde dividenden in de jaren 2016 t/m 2020. Veelal worden de dividenduitkeringen jaarlijks verhoogd. De zwarte stippellijn in de grafiek is de groeilijn van de dividenduitkeringen. Ook voor de dividenduitkeringen berekenen we de cumulatieve 5jaarse %/jr-dividendgroei.

  • De maximaal berekende totale opbrengst bestaat uit de koerswinst en de som van de uitgekeerde dividenden in de vijf jaren na het laatste historische jaar, in de grafiek de jaren 2016 t/m 2020. Het cumulatieve procentuele rendement/jaar van de maximale opbrengst, de TR, berekenen we, evenals van de koersgroei en de dividendgroei, m.b.v. het cumulatieve 5jaarse %/jr totale opbrengstgroei.

  • Door het gebruiken van de cumulatieve %/jr van de groei verkrijgen we een goed vergelijkingsmiddel van de resultaten van verschillende bedrijfsaandelen, zoals in de wekelijkse rangtabel.

  • Voor de liefhebbers van formules zal in deel-2 verder op de berekeningen worden ingegaan.  

Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt o.a. voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden. 

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.
DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.