In vier hieraan voorafgaande commentaren heeft de CoSA-werkgroep uitgelegd welke aandelen CoSA propageert, welke beleggingsmethoden worden toegepast en wat ten doel wordt gesteld bij elk van die methoden. Daarmee is wat CoSA voor ogen had en heeft gerealiseerd. De werkgroep blijft echter werken aan het verder verbeteren van het CoSA-beleggingssystemen o.b.v. koersgroei (KG), dividendgroei (DG) en dividendherbeleggen (DH).

CoSA belegt op basis van fundamentele analyse van op aandelenbeurzen genoteerde bedrijven. CoSA belegt daarom uitsluitend met aandelen van bedrijven die historisch aanhoudend voldoend stabiele koers- en/of dividendgroei hebben laten zien. De mate van koersgroei en/of de mate van dividendgroei bepalen of sprake is van een KG-, DG- of een DH-aandeel.

Vóór 2016 heeft CoSA zich op snelle koersgroeiers gericht, d.w.z. dat de koers zich in vijf boekjaren minstens verdubbelt, overeenkomstig de NAIC-methode. Het zijn opkomende en zich ontwikkelende bedrijven die de nettowinst geheel of grotendeels investeren in verbeteringen van de bedrijfsvoering, producten of diensten. Vanaf 2016 worden de KG-aandelen gerangschikt o.b.v. het samengesteld jaarlijkse koersrendement, de SJKR, berekend met de hoogste koers vijf jaar na het laatste historische boekjaar. De KG-aandelen zijn bedoeld voor het verkrijgen van kapitaal op middellange termijn, rond vijf tot tien jaren.

Vanaf 2016 heeft CoSA zich ook op dividendgroeiers gericht, d.w.z. dat de omvang en groei van de dividenduitkeringen in de vijf boekjaren na het laatste historische boekjaar ten opzichte van de actuele koopkoers verhoudingsgewijs groot is. De dividend- en koersgroei van DG-aandelen dient tenminste voldoende te zijn om inflatie- en belastingtoename te compenseren. DG-aandelen worden gerangschikt o.b.v. het samengesteld jaarlijkse koersrendement, de SJDR, berekend met het totaal van alle dividenduitkeringen in de vijf jaren na het laatste historische boekjaar. De DG-aandelen zijn uitstekend geschikt om regelmatig dividenduitkeringen te ontvangen ter aanvulling op reguliere inkomsten gedurende bijvoorbeeld het gepensioneerd zijn. Deze toepassing van DG-aandelen houdt in dat de uitkeringstermijn van onbepaalde tot lange duur is en derhalve hoge eisen stelt aan de stabiliteit en continuïteit van de DpA. WpA en omzet in de historische boekjaren. Een andere toepassing van DG-aandelen is om de dividenduitkeringen te gebruiken om op portefeuille niveau aandelen bij te kopen, bijvoorbeeld ter vergroting van de diversiteit van de portefeuille e.d.

Vanaf medio 2016 selecteert CoSA ook aandelen die geschikt zijn voor dividendherbeleggen, de DH-aandelen. D.w.z. dat dividenduitkeringen van een bedrijf worden omgezet in aandelen van datzelfde bedrijf. Banken of beurshandelaars kunnen dat op verzoek automatisch voor de belegger uitvoeren. De aandeelhouder heeft er dus geen omkijken naar. Deze manier van herbeleggen is geschikt voor de opbouw van een vermogen gedurende meer dan tien jaren om er veel later gebruik van te maken, bijv. door het kopen van DG-aandelen t.b.v. extra inkomsten. De selectie van DH-aandelen gebeurt op vergelijkbare wijze als bij KG- en DG-aandelen. Waar KG-aandelen primair worden geselecteerd op koersgroei en DG-aandelen op dividendgroei, worden DH-aandelen geselecteerd op koersgroei, dividendgroei en de groei van het aantal aandelen. De selectie van DH-aandelen is derhalve een combinatie van de SJKR, de SJDR en de groei van het aantal aandelen. Deze belangrijkste drie kenmerken leveren tezamen de SJHR op, het samengesteld jaarlijkse herbeleggingsrendement.

De SJHR bepaalt ook de rangorde van het DH-aandeel in de wekelijkse rangtabel.

KG-, DG- en DH-aandelen hebben met elkaar gemeen, dat
+ het met behulp van fundamentele analyse geselecteerde aandelen zijn, die door kwalitatief goede bedrijven worden uitgegeven;+ ze onderling en t.o.v. elkaar qua rangorde vergelijkbaar zijn;
+ ze t.o.v. elkaar qua toepassing en doelstelling complementair zijn en aldus een alomvattende drie-eenheid vormen;
+ de toegepaste beleggingsmethoden hoge kwalitatieve eisen stellen aan WpA, DpA, omzet, EV, of LS, zij het in verschillende mate.

CoSA gaat de voorwaarden en filtergrenzen van KG, DG en DH zo nodig verbeteren en aanvullen.