LogoCoSA9

Door het in gebruik nemen van het programma CoFA90 e.v. en de te analyseren CSG-bestanden wordt een lang gekoesterde wens van de CoSA-werkgroep en de lezers van onze Nieuwsbrief gerealiseerd. Gebruikers kunnen hiermee niet alleen Europese aandelen zelf analyseren, maar nu komen ook de bestanden van US-aandelen beschikbaar.

In deze notitie geven we een nadere toelichting. 

Het CoFA90-programma wijkt af van de voorgaande versies tot CoFA89.
CoFA89 en volgende versies analyseren niet alleen SSG-bestanden maar ook CSG-bestanden.

 • SSG betekent Stock Selection Guide, een internationaal gedefinieerd bestand met financiële kerngegevens uit jaar- en tussentijdse verslagen van bedrijven en organisaties.

Het bestand is een kolom met tekstueel weergegeven getallen en enige informatie over het bedrijf.
De getallen zijn weergegeven met de punt als decimaal scheidingsteken en eventueel de komma als duizendtal-scheidingsteken.

 • CSG betekent CoSA Selectie Gids, een specifiek op CoSA afgestemd tekstueel bestand met een geselecteerd deel van de internationaal gedefinieerde kerngegevens van bedrijven en organisaties. Gegevens die niet door CoSA worden gebruikt, zijn weggelaten.
  De getallen zijn weergegeven met de komma als decimaal scheidingsteken en er wordt geen duizendtal-scheidingsteken gebruikt.

Met ingang van CoFA89 wordt gebruik gemaakt van een CoSA-verzameling met beschikbare actuele CSG-bestanden. In CoSA’s CSG-verzamelingen komen EU-CSG’s en US-CSG’s voor.. 

In de CSG’s komen de volgende kerngegevens per boekjaar van minstens vijf tot maximaal tien historische boekjaren voor:

 1. Omzet.
 2. Netto winst.
 3. Eigen vermogen per aandeel.
 4. Eventueel totaal jaardividend per aandeel.
 5. Netto winst per aandeel.
 6. Hoogste koers.
 7. Laagste koers.
 8. Meerjarige schuld.
 9. Vrije kasstroom per aandeel.
 10. Aantal aandelen.
 11. Bedrijfsnaam.
   en vervolgens
 12. Tickercode van het bedrijf.
 13. Soort bedrijf.
 14. Beursnaam/code.
 15. CoSA-broncode, die aangeeft of het een SSG- of een CSG-bestand is.
 16. Actuele koersdatum.
 17. CoSA-werkgroepgegevens, w.o. het c50-bestand.

CoFA90 e.v. kan worden gebruikt op PC’s met decimale komma-instelling en op PC’s met decimale puntinstelling. CoFA90 e.v. accepteert tekstuele SSG- en tekstuele CSG-bestanden als input en produceert tekstuele CSG-bestanden als output. Dus SSG-bestanden worden omgezet in CSG-bestanden.