LogoCoSA9

We onderscheiden drie manieren van beleggen, elk met een eigen doelstelling. Het zijn de koersgroeiers(KG), de dividendgroeiers(DG) en de dividendherbeleggers(DH). We bespreken in dit deel-2 de KG-aandelen. De DG-aandelen en de DH-aandelen worden in resp. deel-3 en deel-4  besproken.

KG-aandelen worden gebruikt om op verantwoorde wijze op middellange tot lange termijn vermogen op te bouwen, bijv. voor koop van een huis of ten behoeve van een aanvullende pensioenvoorziening. De opbrengst na koop en latere verkoop van een aandeel bestaat uit koerswinst, dividenduitkeringen, transactiekosten, valutawinst.en eventuele belastingafdrachten. Omdat voor de lange termijn de transactiekosten e.d. een relatief geringe invloed hebben op de opbrengst laten we die buiten de berekeningen, ook om goede onderlinge vergelijking van aandelen mogelijk te maken.

Dus Opbrengst = verkoopkoers - koopkoers + som van alle dividenduitkeringen.

Willen we een vermogen opbouwen dan kiezen we voor koersgroei. Een bedrijf, dat KG-aandelen uitgeeft heeft tot doel om met de winst de benodigde investeringen voor het verhogen van omzet, betere producten en efficiëntere productie te bekostigen. Daarbij is het niet van belang om dividenden uit te keren want dividenduitkeringen gaan ten koste van de winst. Het zijn veelal jonge bedrijven en zich verder ontwikkelende en/of uitbreidende bedrijven, waar het accent ligt op investeringen. In dit geval, er zijn geen dividenduitkeringen. 

Dus Opbrengst = koerswinst = verkoopkoers - koopkoers.  

Tussendoor: Willen we aandelen onderling kunnen vergelijken, dan drukken we de opbrengst uit in procentuele groei per jaar. We nemen doorgaans waar, dat groei van omzet, winst en dividenduitkeringen exponentieel is, zie rechtsonder de grafiek met verticaal een logaritmische verdeling, dan zal de jaarlijkse procentuele groei in opeenvolgende jaren gelijk zijn. Het is dus een uitstekende vergelijkingsmaat.

CoSA stelt als doel, dat idealiter de koers van een KG-aandeel een verdubbelingstijd heeft van vijf jaren. Per jaar is het Samengestelde Jaarlijkse KoersGroeiRendement (SJKR)

SJKR = ((Ka+(Kb-Ka))/Ka)^(1/5)-1 = (Kb/Ka)^(1/5)-1 met Ka de actuele koopkoers en Ks de berekende slotkoers vijf jaren later. Als Ks = 2xKa, dan is SJKR = 0,148 (14,8 %/jr).

De slotkoers Ks wordt berekend op basis van de historische WpA's in de laatste 5 tot 10 historische boekjaren. De groeilijnen in de grafiek zijn het resultaat van exponentiële regressieberekeningen, een soort gemiddelde.

Berekening deel2

Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, zoals hiernaast de WpA in 2008 en de DpA's in 2009 en 2010, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden. 

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.
DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LogoCoSA9

 

De werkgroep CoSA maakt gebruik van Fundamentele Analyse voor de selectie van aandelen. Zij beheert een verzameling met zg. CSG-bestanden van momenteel ongeveer 700 West-Europese en vooral Noord-Amerikaanse aandelen. Deze verzameling bestaat uit koersgroeiers, dividendgroeiers, dividendherbeleggers en zg. REIT-aandelen, een speciaal soort dividendbeleggen.  
CoSA selecteert en rangschikt aandelen o.b.v rendement door koersgroei én/of dividendgroei. 

CSG- en SSG-bestanden bevatten onder meer historische gegevens uit max. tien jaarverslagen van een bedrijf, zoals omzet, eigen vermogen, nettowinst per aandeel, meerjarige schulden, dividenduitkeringen en koersen.

Wekelijks geeft de werkgroep CoSA een nieuwsbrief uit met daarin onder meer een verwijzing naar een ranglijst van de aandelen o.b.v. koop-, houd- of verkoopwaardigheid, wijzigingen in de CSG-verzamelingen, alsmede een fundamentele voorbeeld portefeuille met commentaar. Het actuele portefeuille verloop, bijvoorbeeld in 2019, wordt hieronder getoond. Daaronder de grafiek van de cumulatieve opbrengsten sinds begin 2011.

 

Meer en gedetailleerde informatie vindt u in
   Fundamenteel beleggen met CoSA, CoFA en de Rangtabel
   Uitleg CoSA Selectie Gids (CSG)

Berekening van toekomstige opbrengsten, koersen en dividenden van aandelen. 
     1 Inleiding
     2 Doel en berekening KG-aandelen. 
     3 Doel en uitleg DG-aandelen
     4 Doel en uitleg DH-aandelen 
     5 Samenvatting en nazorg.

Leden van HCC!beleggen en CoSA hebben toegang tot de downloadbare bestanden op de 
CoSA-bestandenpagina, zoals  

 • het Excel xlsm-programma CoFA90 of latere versie om CSG's of SSG's te bestuderen.
 • het bijbehorende tweewekelijks geactualiseerd xlsx-bestand met ActuCijfers..
 • .de gezipte CSG-verzameling met EU- en US-aandelen dat frequent wordt geactualiseerd. 
 • de tweewekelijkse actuele CoSA-blik op een aandeel of naar keuze een eerder in het lopende of vorig  jaar besproken CoSA-blik op een aandeel.
 • de tweewekelijks geactualiseerde Rangtabel dat de rangorde bepaalt van de verschillende soorten aandelen. Beschikbaar zijn een xlsm- en een xls-versie van het betreffende Excel-programma. 

De aanwijzingen voor toegang tot CoSA artikelen en bestanden vindt u in de Handleiding.

Contact: Indien u nadere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze voorzitter:
Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LogoCoSA9

Door het in gebruik nemen van het programma CoFA90 e.v. en de te analyseren CSG-bestanden wordt een lang gekoesterde wens van de CoSA-werkgroep en de lezers van onze Nieuwsbrief gerealiseerd. Gebruikers kunnen hiermee niet alleen Europese aandelen zelf analyseren, maar nu komen ook de bestanden van US-aandelen beschikbaar.

In deze notitie geven we een nadere toelichting. 

Het CoFA90-programma wijkt af van de voorgaande versies tot CoFA89.
CoFA89 en volgende versies analyseren niet alleen SSG-bestanden maar ook CSG-bestanden.

 • SSG betekent Stock Selection Guide, een internationaal gedefinieerd bestand met financiële kerngegevens uit jaar- en tussentijdse verslagen van bedrijven en organisaties.

Het bestand is een kolom met tekstueel weergegeven getallen en enige informatie over het bedrijf.
De getallen zijn weergegeven met de punt als decimaal scheidingsteken en eventueel de komma als duizendtal-scheidingsteken.

 • CSG betekent CoSA Selectie Gids, een specifiek op CoSA afgestemd tekstueel bestand met een geselecteerd deel van de internationaal gedefinieerde kerngegevens van bedrijven en organisaties. Gegevens die niet door CoSA worden gebruikt, zijn weggelaten.
  De getallen zijn weergegeven met de komma als decimaal scheidingsteken en er wordt geen duizendtal-scheidingsteken gebruikt.

Met ingang van CoFA89 wordt gebruik gemaakt van een CoSA-verzameling met beschikbare actuele CSG-bestanden. In CoSA’s CSG-verzamelingen komen EU-CSG’s en US-CSG’s voor.. 

In de CSG’s komen de volgende kerngegevens per boekjaar van minstens vijf tot maximaal tien historische boekjaren voor:

 1. Omzet.
 2. Netto winst.
 3. Eigen vermogen per aandeel.
 4. Eventueel totaal jaardividend per aandeel.
 5. Netto winst per aandeel.
 6. Hoogste koers.
 7. Laagste koers.
 8. Meerjarige schuld.
 9. Vrije kasstroom per aandeel.
 10. Aantal aandelen.
 11. Bedrijfsnaam.
   en vervolgens
 12. Tickercode van het bedrijf.
 13. Soort bedrijf.
 14. Beursnaam/code.
 15. CoSA-broncode, die aangeeft of het een SSG- of een CSG-bestand is.
 16. Actuele koersdatum.
 17. CoSA-werkgroepgegevens, w.o. het c50-bestand.

CoFA90 e.v. kan worden gebruikt op PC’s met decimale komma-instelling en op PC’s met decimale puntinstelling. CoFA90 e.v. accepteert tekstuele SSG- en tekstuele CSG-bestanden als input en produceert tekstuele CSG-bestanden als output. Dus SSG-bestanden worden omgezet in CSG-bestanden.