images/fade/fade1.png

Wereldwijd beleggen in beleggingsfondsen 

Een wereldwijd beleggingsfonds belegt in internationale aandelen of obligaties. Doordat beleggers ook met kleinere bedragen op een eenvoudige wijze aandelen in een beleggingsfonds kunnen kopen en verkopen, de portefeuille van een fonds op een professionele manier wordt beheerd, en fondsen toegang hebben tot veel markten, wordt het risico van een beleggingfonds beperkt geacht. Beleggingsfondsen kennen verschillende juridische structuren en ook verschillende kostenstructuren. Daarbij komt dat er tussen beleggingsfondsen verschillen bestaan in de doelstellingen, strategieën en type van beleggingen.

Uit het voorgaande is wel duidelijk dat u bij beleggen in beleggingsfondsen te maken krijgt met een scala aan afwegingen. Één van de te maken keuzes de structuur van het beleggingsfonds waarin u wellicht gaat beleggen.  De ‘bekende’ fondsstructuren zijn het Closed end- en het  Open end fonds.

Closed end fondsen zijn beleggingsfondsen waarvan het aantal uitstaande aandelen vast is. Net als bij aandelen wordt er bij de introductie een bepaald aantal aandelen aan het publiek aangeboden die vervolgens op de beurs wordt verhandeld. De koers is afhankelijk van het sentiment onder beleggers en kan afwijken van de intrinsieke waarde. Bij een koers onder de intrinsieke waarde spreken we van een discount, bij een koers boven de intrinsieke waarde spreken we over een premium.

Bij Open end beleggingsfondsen kunnen de aantallen aandelen variëren. Als er vraag is naar het fonds, dan worden er extra aandelen uitgegeven. Als er meer aanbod dan vraag is, dan koopt het fonds aandelen in.

Deze korte uitleg geeft u geen advies over de fondskeuze, maar wel een eerste indruk van de fondsstructuren. 

Op de site van de diverse uitgevende beleggingsinstellingen kunt u meer informatie vinden over wereldwijde beleggingsfondsen. Enkele vergelijkingssites zijn:
Morningstar
Fundix
SNS Fundcoach