images/fade/fade1.png

Markt voor gestructureerde producten is snel gegroeid

De markt voor gestructureerde producten is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zo stelt de AFM in haar onderzoeksrapport . Hadden particuliere beleggers in 2003 voor € 3 miljard euro aan gestructureerde producten uitstaan, eind 2006 was dat naar schatting al € 30 miljard. Inmiddels heeft één op de drie beleggers (ongeveer 500.000 huishoudens) één of meer gestructureerde producten in de portefeuille. Wat 10 jaar geleden een markt voorbehouden aan professionele beleggers was, is inmiddels een massamarkt geworden. Daarbij is het zo dat in geheel Europa de jaarlijkse inleg in gestructureerde producten de inleg in traditionele beleggingsproducten,zoals beleggingsfondsen, naar de kroon steekt. De groei is nog niet ten einde. Gestructureerde producten lijken bij uitstek geschikt om bijzondere wensen ten aanzien van vermogensopbouw, zoals garanties, vorm te geven en kunnen in de toekomst dan ook meer gebruikt gaan worden bij de opbouw van individuele pensioen en aflossingsbedragen voor hypotheken.

 

Consultatie over de richtlijn aandeelhoudersrechten


Het ministerie van Justitie werkt samen met de ministeries van Financiën en Economische Zaken aan de omzetting van de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten in het Nederlandse recht.

Het doel van de richtlijn is de uitoefening van aandeelhoudersrechten in beursgenoteerde vennootschappen te bevorderen. Ondernemingen en andere belanghebbenden krijgen nu gelegenheid om ten aanzien van een aantal onderwerpen uit de richtlijn hun standpunt kenbaar te maken.

Vooraankondiging Beleggerssymposium

Het eerstvolgende Culemborg Symposium zal op 13 oktober 2007 in het teken staan van het thema Strategie oftewel “Beleggen met voorbedachten rade”. Een actueel onderwerp want in de veelheid aan beleggersinformatie is menig belegger op zoek naar een manier om houvast tijdens het beleggen te hebben.

Daarom is de organisatie nu hard aan het werk om een boeiend en informatief programma op te zetten met sprekers die ieder op eigen wijze ingaan op het thema.

Massa amateuranalisten beter dan professionals! 

Nederlanders die vinden dat zij beter kunnen beleggen dan analisten, kunnen vanaf vandaag al hun beursadviezen kenbaar maken op de website Bindex. Door alle adviezen samen te voegen, wil Bindex inzicht verkrijgen in de meest koopwaardige fondsen volgens alle Nederlandse beleggers tezamen. Elk advies wordt op de website gepubliceerd. Gebruikers die de beste adviezen geven, ontvangen maandelijks een geldbedrag.

Doe mee aan het onderzoek!


Al tijdens zijn VBA-studie voor Register Beleggingsanalist vroeg Eelco Ubbels zich af of het mogelijk was om een grote groep beleggers te enquêteren om zo een collectieve visie bij elkaar te krijgen. Het gaat dan niet over 10, 20 of 30 specialisten. Nee, Eelco wil een grote groep beleggers bij elkaar krijgen om de collectieve mening vast te stellen.