Wereldwijd begiftigd


Uit diverse Amerikaanse onderzoeken van enige jaren geleden bleek iets dat we eigenlijk wel zonder onderzoek ook weten namelijk dat de beleggers begiftigd zijn met het beleggen in aandelen die genoteerd staan op hun eigen nationale beurs.

Het gemiddelde percentage van nationale aandelen in een gewone aandelen portefeuille ligt tussen de 65 en 70 procent. Dit percentage is overigens een gemiddelde dat wereldwijd gezien geld als normaal. Dus zowel een gemiddelde portefeuille van de Amerikanen maar ook Japanners en Europeanen.

Nu zegt u begrijpelijk voor een Amerikaan want die heeft een heel grote liquide aandelenmarkt tot zijn beschikking en houd ervan om Buy Amerika te doen. Maar toch is Amerika kijkend naar de rest van de wereld toch ook maar ruwweg 35 procent van de wereld aandelen technisch gezien. Dus toch ook voor hen is het vreemd.

Aan een kant is het toch ook niet zo vreemd omdat de kans dat je de bedrijven en de producten kent van een bedrijf dat in jouw land genoteerd staat is natuurlijk veel groter dan voor een buitenlander. Nu zijn we natuurlijk ook wel steeds meer internationaal gegaan met de productie en diensten en zijn sommige bedrijven wereld wijd aanwezig. Zo hebben we bijvoorbeeld in elk land wel een McDonalds en koop je overal ter wereld dezelfde Play station. Als je dus in een van dit soort producten geloofd kan je ook als buitenlander dit soort aandelen van Multinationals kopen.

Maar nogmaals een Nederlander kiest over het algemeen juist voor Nederlandse aandelen en een Fransman voor Franse aandelen. Nationalisme is dus een belangrijk punt dat mee telt in het beleggingsproces. Maar ook taal en fiscale zaken kunnen een rol spelen. Ook is toegang een belangrijk punt. Bijv. veel Nederlandse banken en brokers bieden alleen Euronext aan.

Naast de toegankelijkheid is er ook het gemak waarmee je research en nieuws krijgt in je eigenland over je eigen economie en je eigen bedrijven. Je krijgt dus ook meer prikkels van je eigen aandelen dan van buitenlandse.

Een laatste reden die ik wilde aanstippen is die komt uit het kamp van de Behavioral Finance daar hebben onderzoeken aangetoond dat mensen in het algemeen meer waarde toekennen aan wat men heeft dan wat men zou kunnen kopen. Men waardeert de eigen aandelen dus hoger dan wat men niet heeft.