images/fade/fade1.png

Rente en risico

Een van de voornaamste financiële factoren is de rente. Rente is met de risicopremie dat wat u moet betalen, wanneer u een lening aangaat. De rentestand is ook van invloed op de beurzen. Regelmatig verschijnen de volgende koppen in de kranten: "Plussen op Europese beurzen na rente-ingreep Fed" of "Beurzen Azië mikken op lagere rente VS".

Hypotheekcrisis VS

Momenteel is er veel aandacht voor de hypotheekcrisis in de VS, die medio 2007 voor iedereen onmiskenbaar zichtbaar werd. Vele banken kwamen in de problemen waardoor banen verdwenen. Dat is ernstig, maar wat misschien nog wel ernstiger is, is dat banken elkaar niet meer vertrouwen. De perikelen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt laten de Europese financiële sector niet ongemoeid.

Dit heeft te maken met het verkopen van de directe en indirecte (via beleggingen in hypotheken) beleggingen op deze markt. Vanwege de geleden verliezen is er onder beleggers nu minder bereidheid om risico's te dragen.

Dit uit zich in hogere risicopremies en een afnemende vraag naar gesecuritiseerde producten. Het gaat hierbij niet alleen om subprime gerelateerde producten, maar ook om andere complexe of risicovolle transacties. Dat is een probleem voor banken die gewend zijn om risico’s door te verkopen, en waar nodig bij elkaar geld te lenen. Het risico is dat er bij banken nu meer uitstaande kredieten op de balans blijven staan dan is gewenst omdat ze minder op de 'tweedehands markt' in gesecuritiseerde vorm kunnen doorverkopen. Ook willen banken nu minder geld aan elkaar uitlenen.

Kredietrisico en de liquiditeit op de kapitaalmarkt

Het gevolg van het minder kunnen verkopen van risico's en moeilijker geld bij ander banken kunnen lenen is dat banken afhankelijker worden van de markten voor kredietrisico en de liquiditeit op die markt. Voor banken is niet zozeer de rentestand op zich van belang, maar wel het verschil tussen de korte- en de lange termijnrente. Banken gebruiken immers korte termijn geld, bijvoorbeeld uw spaargeld, om het uit te lenen op de lange termijn, bijvoorbeeld aan gezinnen die een hypoheek aangaan. Hoe hoger die 'spread' tussen de korte en langetermijnrente, hoe groter de winst van de banken.

De rente stijgt

ImageMomenteel daalt de lange rente, maar de korte rente stijgt. Die stijging wordt onder andere veroorzaakt door de risico-opslag die banken elkaar berekenen. De spread neemt dus af.

 

Inleiding voor mijn presentatie

Het voorgaande is ter introductie voor mijn presentatie. Naast de actuele ontwikkelingen op de rentemarkt zal ik de volgende onderwerpen bespreken:
- wie of wat bepaalt de rente;
- wat doen de centrale banken;
- hoe is de rente opgebouwd;
- de relatie tussen aandelen en de rente.

De HCC Gebruikersgroep Beleggen wil de kennis van de leden vergroten. Het onderwerp rente hoort daar bij. Ik zal u geen tips geven om iets in 'rente' te beleggen. Of toch een tip:

Bestudeer de werking van de verschillend vormen van beleggingen en bestudeer zeker de werking van de rente.